Nieuwe flexkantoor-omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe flexkantoor-omgeving"

Transcriptie

1 Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt!

2 Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van Dicon Automatisering BV. Handelsmerken Flexkantoor is een handelsmerk van Dicon Automatisering BV. Andere genoemde producten of handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Vrijwaring Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. Documentgegevens Eigenaar: Flexkantoor Status: definitief Bestemd voor: extern Dicon Automatisering BV PO Box RP Haarlem Internet Website:

3 iii Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 Voordelen van de nieuwe flexkantoor-omgeving... 4 Veranderingen in de gebruikersinterface Inrichten lokale computers 5 Windows XP... 6 Stap 1: Controleren of Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd... 6 Stap 2: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken... 7 Stap 3: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Stap 4: Afronding door supportmedewerker flexkids Windows Vista Stap 1: Controleren 32-bits/64-bits versie Windows Vista Stap 2: Controleren of Windows Vista Service Pack 1 is geïnstalleerd Stap 3: Installeren nieuwste versie Terminal Services Client Stap 4: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken Stap 5: Installeren snelkoppeling naar flexkantoor Stap 6: Afronding door supportmedewerker flexkids Windows Stap 1: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Stap 2: Afronding door supportmedewerker flexkids Mac OS Bijlage 1: Installeren Windows XP Service Pack 3 21 Bijlage 2: Installeren Windows Vista Service Pack 1 22 Bijlage 3: Gebruikersopties flexkantoor instellen/wijzigen 23 Kleuren instellen Beeldresolutie instellen Randen van lettertypen verzachten Meerdere monitors gebruiken Lokale schijfstations toegankelijk maken... 24

4 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 4 1 Inleiding Werken met flexkantoor betekent werken met de beste apparatuur en de beste programma's. Om die reden hebben wij een geheel nieuwe omgeving ingericht met nieuwe servers welke zijn uitgerust met het nieuwste besturingssysteem van Microsoft: Windows Server In principe hoeft u als klant niets te doen als wij apparatuur vervangen of een verbeterde versie van een applicatie installeren. Echter, om te kunnen werken met de nieuwe flexkantoor-omgeving is het noodzakelijk dat alle computers binnen uw organisatie waarmee u verbinding maakt met flexkantoor, worden aangepast. In welke mate hangt af van het besturingssysteem dat is geïnstalleerd op deze computers. Als het gaat om Windows Vista of het verouderde Windows XP dient u een aantal software-updates van Microsof te installeren (*). Als u het nieuwste besturingssysteem Windows 7 gebruikt hoeft u bijna niets te doen. In dit document is per besturingssysteem beschreven welke stappen u moet doorlopen om de computers in uw organisatie voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe flexkantoor-omgeving. (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint! Voordelen van de nieuwe flexkantoor-omgeving De nieuwe flexkantoor-omgeving is sneller, stabieler, veiliger en makkelijker te onderhouden. Daarnaast zijn er een aantal verbeteringen die voor u direct merkbaar zijn: 1Sessies blijven bewaard. Indien de internetverbinding wordt verbroken blijft de sessie waarin u werkzaam was gedurende drie uur bewaard. Dat betekent dat als u binnen drie uur weer inlogt, u het bureaublad van flexkantoor aantreft zoals deze er uit zag toen de verbinding werd verbroken. Microsoft Office 2010 De flexkantoor-servers zijn uitgerust met de nieuwste versie van Microsoft Office. Zie ook : "Veranderingen in de gebruikersinterface" blz. 4. Meer invloed op de grafische gebruikersinterface Naast het maken van diverse grafische instellingen is het mogelijk om met meerdere monitors tegelijk te werken. Zie ook Bijlage 3 blz. 23. Veranderingen in de gebruikersinterface Het design en de uitstraling van de gebruikersinterface van Windows Server 2008 komen overeen met die van Windows 7. Voor Windows 7 gebruikers zal het bureaublad van flexkantoor daarom vertrouwd overkomen. Windows XP/Vista gebruikers zullen misschien even moeten wennen. Microsoft Office 2010

5 Inrichten lokale computers 5 Omdat de flexkantoor-servers zijn uitgerust met de nieuwste versie van Microsoft Office (MS Office 2010) moet u er rekening mee houden dat de gebruikersinterface van de software die deel uitmaakt van dit pakket bijvoorbeeld Word er anders uitziet. Als u vragen hebt over de gebruikersinterface van Microsoft Office 2010, of op zoek bent naar een online handleiding van een van de onderdelen, kijk dan op: Taakbalk Ten opzicht van de oude omgeving zijn er de volgende verschillen met betrekking tot de taakbalk: Het contextmenu van de taakbalk is om veiligheidsredenen niet toegankelijk. De geopende applicaties en bestanden worden niet meer naast elkaar weergegeven op de taakbalk, maar gregroepeerd. oude taakbalk: nieuwe taakbalk: 2 Inrichten lokale computers Voordat u over kunt naar de nieuwe flexkantoor-omgeving dient u zelf de nodige voorbereidingen te treffen. Alle lokale computers waarmee u verbinding maakt met flexkantoor moeten worden ingericht aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven stappenplannen. Welk stappenplan voor u van toepassing is hangt af van het besturingssysteem dat u gebruikt op de lokale computer(s) waarmee u verbinding maakt met flexkantoor: Voor Windows XP, zie : "Windows XP" blz. 6. Voor Windows Vista, zie : "Windows Vista" blz. 15. Voor Windows 7, zie : "Windows 7" blz. 19. Voor Mac OS, zie : "Mac OS" blz. 20. Nadat u de stappen hebt doorlopen zal een supportmedewerker de overgang naar de nieuwe omgeving afronden. Deze afronding bestaat uit de activering van uw nieuwe Windows-profiel en het aanmaken van een nieuw Outlook-profiel ( profiel). Zodra uw nieuwe Windows-profiel is geactiveerd, is het niet meer mogelijk om te werken in de oude omgeving.

6 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 6 Windows XP Voor Windows XP gebruikers geldt het volgende stappenplan voor de inrichting van de lokale computer(s) (*): 1. Controleren of Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd 2. Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken 3. Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving 4. Afronding door medewerker support-afdeling van flexkids U dient de stappen 1-3 zelf zelf uit te voeren. Zodra u dat hebt gedaan neemt u contact op met de supportdesk van flexkids ( ). U maakt dan een afspraak wanneer de overgang naar de nieuwe omgeving zal worden afgerond. Deze afronding (stap 4) bestaat uit de activering van uw nieuwe Windows-profiel en het aanmaken van een nieuw Outlook-profiel ( profiel). Dit wordt gedaan door een medewerker van de supportafdeling. Let op: Voordat u begint met het inrichten van een lokale pc dient u eerst een eventueel openstaande flexkantoor-sessie op die pc te beëindigen! (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint! Stap 1: Controleren of Windows XP Service Pack 3 is geïnstalleerd Op alle computers die worden gebruikt om contact te maken met flexkantoor moet Windows Service Pack 3 zijn geïnstalleerd. U kunt dit als volgt controleren. 1. Klik op Start (de knop linksonder in het bureaublad) en vervolgens op Uitvoeren. 2. Typ winver in en klik op OK. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin wordt vermeld welke versie van Windows en welk servicepack momenteel op de computer zijn geïnstalleerd:

7 Inrichten lokale computers 7 In bovenstaand voorbeeld is Service Pack 2 geïnstalleerd. In dat geval moet u dus Service Pack 3 installeren. Zie Bijlage 1: Installeren Windows XP Service Pack 3 blz. 21. Stap 2: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken Met het gratis programma Thinprint kunnen lokaal geïnstalleerde printers en netwerkprinters worden aangestuurd vanuit flexkantoor. Op dit moment is Thinprint aleen beschikbaar voor computers met een Microsoft Windows besturingssysteem. Dat betekent dat er (nog) niet met andere besturingssystemen kan worden afgedrukt vanuit flexkantoor. Het is mogelijk dat ThinPrint al is geïnstalleerd op een of meer lokale computers. Als dat het geval is kunt u stap 2 van de inrichting overslaan. U kunt controleren of ThinPrint al is geïnstalleerd: 1. Open het configuratescherm via de Start knop links onderin het bureaublad: 2. Kies Programma's en onderdelen en controleer of.print Client Windows in de lijst voorkomt:

8 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 8 Als.print Client Windows voorkomt is ThinPrint al geïnstalleerd en kunt u verder met stap 3 van de inrichting. Installatie ThinPrint ThinPrint moet worden geïnstalleerd op elke computer die toegang krijgt tot de programma's in de flexkantooromgeving. U kunt Thinprint downloaden via Zorg ervoor dat u klikt op de link ThinPrint Client 32bit.exe. Als u het exe-bestand heeft gedownload kunt u Thinprint eenvoudig installeren door te dubbelklikken op het bestand. Tijdens de installatie verschijnen de volgende schermen. Scherm 1 Een scherm waarin u welkom wordt geheten bij de installatieprocedure van ThinClient. In de schermen die u te zien krijgt tijdens het installatieproces zijn de knoppen Next, Back en Cancel zichtbaar. Met Back kunt u terug gaan naar schermen die u reeds heeft doorlopen. Met Cancel kunt u altijd de installatie afbreken en daarmee ongedaan maken. Klik Next om door te gaan naar het volgende scherm.

9 Inrichten lokale computers 9 Scherm 2 Met het bovenste keuzerondje accepteert u de gebruikersovereenkomst. Klik Next om door te gaan naar het volgende scherm.

10 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 10 Scherm 3 In dit scherm wordt aangegeven welke type client u gaat installeren. Zorg ervoor dat alleen de ThinPrint Client RDP wordt geïnstalleerd (zoals in onderstaand voorbeeld). Klik Next om door te gaan naar het volgende scherm. Scherm 4 Door te klikken op Install zal het programma ThinClient op uw computer worden geïnstalleerd.

11 Inrichten lokale computers 11 Scherm 5 Dit scherm geeft de voortgang van de installatie aan. U hoeft niets te doen. Wacht tot het volgende scherm verschijnt.

12 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 12 Scherm 6 De installatie is voltooid. Klik op Finish om de installatieprocedure af te sluiten. Configuratie ThinPrint Na installatie van ThinPrint zal er in Windows onder Start > Alle programma's een nieuwe map ThinPrint Client Windows zichtbaar zijn. Vanuit deze map kan het programma.print Client Manager worden gestart door op ThinPrint Client RDP te klikken.

13 Inrichten lokale computers 13 Met.print Client Manager kunt u ThinPrint configureren. Het tabblad Setup vult u als volgt in: Stap 3: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Om een nieuwe snelkoppeling naar flexkantoor te maken gaat u als volgt te werk:

14 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op de link Flexkantoor.RDP (*) en sla het bestand op op uw bureaublad. Op uw bureaublad is nu de flexkantoor-snelkoppeling zichtbaar: 4. Dubbelklik op de flexkantoor-snelkoppeling op uw bureaublad. 5. Vul de gegevens van uw flexkantoor-account in: Let er op dat u de tekst flexkantoor\ toevoegt aan uw gebruikersnaam: 6. Klik op OK. (*) RDP staat voor Remote Desktop Protocol. Het is het protocol dat gebruikt wordt om verbinding te maken met de flexkantoor-server(s). Stap 4: Afronding door supportmedewerker flexkids De afronding van de overgang naar de nieuwe flexkantoor-omgeving houdt het volgende in:

15 Inrichten lokale computers 15 Nieuwe omgeving activeren Bij de installatie van Windows Server 2008 op de servers van flexkantoor is er voor iedere klant een nieuw Windows-profiel (*) aangemaakt. De supportmedewerker regelt dat u toestemming krijgt om uw nieuwe profiel te gebruiken. Anders geformuleerd: de nieuwe flexkantoor-omgeving wordt voor u geactiveerd. Zodra de omgeving is geactiveerd wordt de oude omgeving verwijderd. U kunt als klant dus maar één omgeving gebruiken: of de oude of de nieuwe. Eenmaal over naar de nieuwe omgeving is er geen weg meer terug! Outlook-profiel aanmaken ( profiel) Er wordt een nieuw Outlook-profiel aangemaakt. U zorgt dat u de desbetreffende gegevens bij de hand hebt. Geldt alleen voor klanten die via flexkantoor Microsoft Office afnemen. Testen Er wordt gecontroleerd of alles naar behoren werkt. Zo wordt er gekeken of u via flexkantoor kunt printen met uw lokale printer en of u via flexkantoor toegang heeft tot uw lokale computer. (*) U dient er rekening mee te houden dat niet alle gebruikersinstellingen van uw oude Windows-profiel behouden kunnen blijven. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om uw opgeslagen favoriete webpagina' s mee te nemen naar uw nieuwe profiel. De noodzaak om een nieuw Windows-profiel aan te maken is echter inherent aan de update van het besturingssysteem van de flexkantoor-servers. Het is dus niet mogelijk om uw oude profiel te gebruiken in de nieuwe omgeving. Windows Vista Voor Windows Vista gebruikers geldt het volgende stappenplan voor de inrichting van de lokale computer(s) (*): 1. Controleren 32-bits/64-bits versie Windows Vista Dit is van belang voor het installeren van de juiste versie van TS Client (stap 3) en ThinPrint (stap 4). Zowel Ts Client als ThinPrint zijn beschikbaar in een 32-bits versie en een 64-bits versie. 2. Controleren of Windows Vista Service Pack 1 is geïnstalleerd 3. Installeren nieuwste versie Terminal Services Client (TS Client) De toepassing Terminal Services Client maakt deel uit van het Windows Vista besturingssysteem en zorgt ervoor dat u verbinding kunt maken met flexkantoor. U dient ervoor te zorgen dat op alle lokale computers de nieuwste versie van Terminal Services Client is geinstalleerd. 4. Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken 5. Installeren snelkoppeling naar de flexkantoor-omgeving 6. Afronding door medewerker support-afdeling van flexkids U dient de stappen 1-5 zelf zelf uit te voeren. Zodra u dat hebt gedaan neemt u contact op met de supportdesk van flexkids ( ). U maakt dan een afspraak wanneer de inrichting van de connectie met flexkantoor zal worden afgerond. Deze afronding (stap 6) bestaat uit de activering van uw Windows-profiel en het aanmaken van een Outlook-profiel ( profiel). Dit wordt gedaan door een medewerker van de supportafdeling. Let op: Voordat u begint met het inrichten van een lokale pc dient u eerst een eventueel openstaande flexkantoor-sessie op die pc te beëindigen! (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint!

16 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 16 Stap 1: Controleren 32-bits/64-bits versie Windows Vista Voordat u aanvangt met de inrichting van de computer moet u controleren welke versie van Windows Vista is gïnstalleerd: de 32-bits of de 64-bits versie. Dit is van belang voor het installeren van de juiste versie van TS Client en de juiste versie van ThinPrint. Als Windows Vista op uw computer is geïnstalleerd, zijn er twee methoden volgens welke u kunt controleren of er een 32-bits of een 64-bits versie wordt uitgevoerd. Als de ene methode niet werkt, kunt u proberen om de andere te gebruiken. Methode 1: Het venster Systeem weergeven via het Configuratiescherm. 1. Klik op Start (links onderin het bureaublad) en vervolgens op Configuratiescherm. 2. Kies Klassieke weergave en dubbelklik op Systeem onder Naam in het detailvenster van het configuratiescherm. Het venster Systeem wordt geopend: 3. Kijk bij Type computer of op de computer een 32-bits dan wel een 64-bits besturingssysteem is geïnstalleerd. Methode 2: Het venster Systeeminformatie weergeven. 1. Klik op Start (links onderin het bureaublad). 2. Type systeem in het vak Zoekopdracht starten en druk op Enter. Het venster Systeemconfiguratie wordt geopend:

17 Inrichten lokale computers Klik op tabblad Hulpprogramma's, selecteer Systeeminformatie en klik op Starten. Het venster Systeeminformatie wordt geopend: 4. Selecteer Systeemoverzicht in het navigatievenster en kijk bij Systeemtype onder Item in het detailvenster. Let op de waarde: - Als de waarde begint met x86, wordt op de computer een 32-bits versie van Windows uitgevoerd. - Als de waarde begint met ia64 of AMD64, wordt op de computer een 64-bits versie van Windows uitgevoerd. Stap 2: Controleren of Windows Vista Service Pack 1 is geïnstalleerd Voor Windows Vista computers geldt dat Windows Vista Service Pack 1 (of hoger) moet zijn geïnstalleerd. U kunt dit als volgt controleren. 1. Klik op Start (links onderin het bureaublad) en vervolgens op Configuratiescherm. 2. Kies Klassieke weergave en dubbelklik op Systeem onder Naam in het detailvenster van het configuratiescherm. Het venster Systeem wordt geopend:

18 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers Kijk in de sectie Windows-versie of servicepack 1 of 2 is geïnstalleerd. Als dat zo is hoeft u verder niets te doen en gaat u verder met stap 3: Installeren TS Client. Als er geen servicepack is geïnstalleerd moet u eerst Service Pack 1 installeren. Zie Bijlage 2 blz. 22. Stap 3: Installeren nieuwste versie Terminal Services Client Om de nieuwste versie van Terminal Services Clien te installeren gaat u als volgt te werk: Procedure 1. Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op Terminal Services Cliënt voor Windows Vista 32 bit als u gebruik maakt van de 32-bits versie van Vista en op Terminal Services Cliënt voor Windows Vista 64 bit als u gebruik maakt van de 64-bits versie. 4. Sla het bestand op op uw bureaublad (of in een map naar keuze):

19 Inrichten lokale computers Ga naar het bureaublad (of de map waarin u het bestand hebt opgeslagen). Dubbelklik op het bestand en klik op Uitvoeren. 6. Volg nu alle aanwijzingen op het scherm om het bestand te installeren. Mogelijk dient u na de installatie uw computer opnieuw op te starten. In dat geval zal er een melding verschijnen met het verzoek de computer opnieuw op te starten. Stap 4: Installeren ThinPrint om lokaal printen mogelijk te maken ThinPrint moet worden geïnstalleerd op elke computer die toegang krijgt tot de programma's in de flexkantooromgeving. U kunt Thinprint downloaden via Welke link voor u van toepassing is hangt af van het besturingssysteem dat u gebruikt (32-bits of 64-bits). Als u het msi-bestand heeft gedownload kunt u Thinprint eenvoudig installeren door te dubbelklikken op het bestand. Voor een overzicht van de schermen die u ziet bij het installeren van ThinPrint zie : "Installatie ThinPrint" blz. 8. Stap 5: Installeren snelkoppeling naar flexkantoor Zie. Stap 6: Afronding door supportmedewerker flexkids Zie. Windows 7 Voor Windows 7 gebruikers geldt het volgende stappenplan voor de inrichting van de lokale computer(s): 1. Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving. 2. Afronding door medewerker support-afdeling van flexkids.

20 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 20 Let op: Voordat u begint met het inrichten van een lokale pc dient u eerst een eventueel openstaande flexkantoor-sessie op die pc te beëindigen! U dient de eerste stap zelf zelf uit te voeren. Zodra u dat hebt gedaan neemt u contact op met de supportdesk van flexkids ( ). U maakt dan een afspraak wanneer de overgang naar de nieuwe omgeving zal worden afgerond. Deze afronding (stap 2) bestaat uit de activering van uw nieuwe Windows-profiel en het aanmaken van een nieuw Outlook-profiel ( profiel). Dit wordt gedaan door een medewerker van de supportafdeling. Stap 1: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving Hetzelfde als voor Windows XP/Vista gebruikers. Zie : "Stap 3: Installeren snelkoppeling naar de nieuwe flexkantoor-omgeving" blz. 13. Stap 2: Afronding door supportmedewerker flexkids Hetzelfde als voor Windows XP/Vista gebruikers. Zie : "Stap 4: Afronding door supportmedewerker flexkids" blz. 14. Mac OS Neem contact op met de de supportdesk van flexkids ( ) voor het inrichten van een lokale computer met het besturingssysteem Mac OS (Apple).

21 Inrichten lokale computers 21 Bijlage 1: Installeren Windows XP Service Pack 3 Om Windows XP Service Pack 3 te installeren op uw computer gaat u als volgt te werk (*): 1. Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op Windows XP ServicePack 3 en sla het bestand op op uw bureaublad (of in een map naar keuze). 4. Ga naar het bureaublad (of de map waarin u het bestand hebt opgeslagen) en dubbelklik er op. 5. Volg de aanwijzingen op het scherm. (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint!

22 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers 22 Bijlage 2: Installeren Windows Vista Service Pack 1 Om Windows Vista Service Pack 1 te installeren op uw computer gaat u als volgt te werk (*): 1. Open uw webbrowser en typ in de adresbalk: 2. Kies downloads in het menu ondersteuning en klik op het vlaggetje dat correspondeert met de taalversie van uw besturingssysteem. 3. Klik op Windows Vista ServicePack 1 32 bit als u gebruik maakt van de 32-bits versie van Vista en op Windows Vista ServicePack 1 64 bit als u gebruik maakt van de 64-bits versie. 4. Sla het bestand op op uw bureaublad (of in een map naar keuze). 5. Ga naar het bureaublad (of de map waarin u het bestand hebt opgeslagen) en dubbelklik er op. 6. Volg de aanwijzingen op het scherm. (*) Het installeren van software-updates is nooit geheel zonder risico's. U dient daarom altijd een backup te maken van het gehele systeem voordat u begint!

23 Inrichten lokale computers 23 Bijlage 3: Gebruikersopties flexkantoor instellen/wijzigen Via het RDP-bestand op uw bureaublad heeft u toegang tot de volgende opties betreffende de gebruikersinterface en beschikbare bronnen: het aantal kleuren; de beeldresolutie; de randen van lettertypen; het aantal monitors; de beschikbaarheid van lokale schijfstations. Kleuren instellen Ga als volgt te werk om het aantal kleuren te verhogen: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Weergave en selecteer Hoogste kwaliteit (32-bits) in het keuzelijstveld Kleuren. Beeldresolutie instellen Ga als volgt te werk om de beeldresolutie in te stellen: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Weergave. en selecteer de gewenste waarde met de schuifregelaar in de sectie Grootte van extern bureaublad. Randen van lettertypen verzachten Ga als volgt te werk om randen van lettertypen te verzachten: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Gebruikerservaring en schakel het selectievakje Lettertypen vloeiend maken in. Meerdere monitors gebruiken Als op de computer waarmee u verbinding maakt met flexkantoor meerdere beeldschermen zijn aangesloten, dan gaat u als volgt te werk:

24 Nieuwe flexkantoor-omgeving - Inrichting lokale computers Open het RDP-bestand in Notepad (of een andere ASCII-teksteditor). 2. Zorg ervoor dat de parameter Use multimon juist is ingesteld: Use multimon:i:< waarde > - Als < waarde > gelijk is aan nul (0), wordt weergave op meerdere beeldschermen uitgeschakeld. - Als < waarde > gelijk is aan één (1), wordt weergave op meerdere beeldschermen ingeschakeld. Indien u meerdere beeldschermen gebruikt bij de weergave van het bureaublad van flexkantoor gelden de volgende restricties: 1. De totale resolutie op alle beeldschermen moet minder zijn dan 4096 x 2048 pixels. 2. De beeldschermen moeten dezelfde resolutie hebben. 3. De beeldschermen moeten naast elkaar staan. Lokale schijfstations toegankelijk maken Ga als volgt te werk om in de flexkantoor-omgeving toegang te hebben tot de schijfstations van uw computer: 1. Kies Bewerken in het contextmenu van het RDP-bestand. 2. Klik op Opties, open het tabblad Lokale bronnen en klik op Meer Schakel het selectievakje Stations in om toegang te hebben tot alle schijfstations. Of klik op het 'plusje' om precies aan te geven welke lokale schijven u wilt gebruiken in de flexkantoor-sessie(s). 4. Klik OK.

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

FlexSCAN Installatie

FlexSCAN Installatie FlexSCAN Installatie Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand,

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

BASIS HANDLEIDING CLOUD ASSISTENT

BASIS HANDLEIDING CLOUD ASSISTENT BASIS HANDLEIDING CLOUD ASSISTENT 2018 web2work Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Instellingen... 5 3. Problemen/oplossingen... 7 2018 web2work Pagina 2 van 8 1. Installatie In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Windows XP, Vista, 7. Microway Cloud Handleiding: Gebruik RDS Gateway Versie: 20121126. 1) Klik op Start, Uitvoeren en type in: mstsc

Windows XP, Vista, 7. Microway Cloud Handleiding: Gebruik RDS Gateway Versie: 20121126. 1) Klik op Start, Uitvoeren en type in: mstsc Inleiding De handleiding beschrijft het gebruik van volledig extern bureaublad via de RDS Gateway en het programma Verbinding met extern bureaublad op Windows en Mac. Windows Benodigd: - Windows XP Service

Nadere informatie

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar:

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2 Datum: 10 april 2014 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

Systemec Virtueel Kantoor Instellen

Systemec Virtueel Kantoor Instellen Systemec Virtueel Kantoor Instellen Version: 1.0.1 Date: 5-1-2016 Copyright 2016 door Danny van Oijen Systemec BV, alle rechten voorbehouden. Foto's, content, graphics, en HTML code zijn beschermd door

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Instructie Instellen Citrix (thuis)werkplek Detron-Online

Instructie Instellen Citrix (thuis)werkplek Detron-Online Instructie Instellen Citrix (thuis)werkplek Detron-Online Pagina: 1/ 26 Inhoudsopgave Algemeen...3 Microsoft Windows...4 Instellen Internet Explorer...4 Certificaten installeren:...4 Weergave aanpassen:...6

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding Hosted ICT via RDP koppeling

Handleiding Hosted ICT via RDP koppeling Handleiding Hosted ICT via RDP koppeling Handleiding Hosted ICT In deze handleiding worden de stappen beschreven om in te kunnen loggen op de Hosted ICT omgeving van HostedXL. Voordat u kunt starten met

Nadere informatie

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Beknopte installatiehandleiding Xerox Device Agent, XDA-Lite Beknopte installatiehandleiding XDA-Lite - introductie XDA-Lite is software ontwikkeld voor het verzamelen van gegevens van machines, met als voornaamste doel de automatische

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Winstore handleiding inrichting remote desktop versie 10. Versie 2. Datum Mei Marco van der Linden

Winstore handleiding inrichting remote desktop versie 10. Versie 2. Datum Mei Marco van der Linden Titel Winstore handleiding inrichting remote desktop versie 10 Versie 2 Datum Mei 2019 Afdeling Auteur Contactadres Customer Service Marco van der Linden Winstore De Witbogt 2 5652 AG Eindhoven Telefoonnummer

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Flexweb gastouderopvang

Flexweb gastouderopvang Flexweb gastouderopvang Handleiding voor gastouders document-versie 1.04 Volwassen software waar je geen kind aan hebt! Copyright Copyright 2010 Dicon Development Center BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express!

Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Welkom, Wij heten u van harte welkom als nieuwe gebruiker van Cloud24You Express! Onze dienst Cloud24You Express is speciaal ontwikkeld voor klanten die wél kiezen voor een hoge kwaliteit en beschikbaarheid,

Nadere informatie

Handleiding installatie en gebruik VPN

Handleiding installatie en gebruik VPN Handleiding installatie en gebruik VPN 2 Handleiding Installatie en gebruik VPN Inhoud Deel I Introductie 3 Deel II De te volgen stappen 4 1 Aanvragen en activeren van uw VPN account 4 2 Downloaden connectie

Nadere informatie

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014

Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Handleiding Internet Veiligheidspakket Windows & Mac Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Bestellen van het Internet Veiligheidspakket 4 Hoofdstuk 3. Installatie 9 3.1

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen.

Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. Zakelijk Veiligheidspakket van InterNLnet Handleiding voor de installatie van Windows besturingssystemen. 1 INHOUD: Inleiding blz 3 a) Installatie van het Zakelijk Veiligheidspakket voor de eerste keer.

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Versie: 1.0. Datum: 19 november 2012. Eigenaar:

Versie: 1.0. Datum: 19 november 2012. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.0 Datum: 19 november 2012 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys

Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012. Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys Handleiding afdrukken rotariaat CAMPUS NOORD 01-10-2012 Informaticadienst Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. Kevin Baert Loes Casteleyn Michiel Seys 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 3 1. Installatie

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Server v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Server v5.2.x Versie 5.2.x uitgave februari 2012 HLB25V1.0 Pagina 1 van 14 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Installatie Handleiding TWS. Voor Windows en Mac

Installatie Handleiding TWS. Voor Windows en Mac Installatie Handleiding TWS Voor Windows en Mac Inhoudsopgave 1 Installatie Windows 3 1.1 indeling TraderWorkstation 6 2 Instalatie Mac 7 3 instalatie Java 9 1. Installatie Windows Om het platform te installeren

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 23 juni 2017 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 23 juni 2017 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML

Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Handleiding werkomgeving Apple / Connect College SOML Inhoudsopgave 1 Belangrijke gegevens 3 1.1 Aanmeldgegevens 3 1.2 DigiCampuz (digitale werkplek) 3 2 Aan de slag 4 2.1 Aanmelden op de computer 4 2.2

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding Winstore - Inrichting Microsoft Remote Desktop 10. Versie 1.0. Datum 1 januari 2019

Handleiding Winstore - Inrichting Microsoft Remote Desktop 10. Versie 1.0. Datum 1 januari 2019 Titel Handleiding Winstore - Inrichting Microsoft Remote Desktop 10 Versie 1.0 Datum 1 januari 2019 Afdeling Auteur Contactadres Customer Service MvdL ACA Fashion Software BV De Witbogt 2 5652 AG Eindhoven

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

DATACARD Firmware Update Instructie

DATACARD Firmware Update Instructie DATACARD Firmware Update Instructie Firmware Update Applicatie voor Windows Besturingssystemen Inhoud Wat u nodig heeft Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade CD-ROM Update uw firmware met

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x

TOEGANGSCONTROLE. Installatie Handleiding. AxiomV Client v5.2.x TOEGANGSCONTROLE Installatie Handleiding AxiomV Client v5.2.x Versie 5.2.x uitgave juni 2012 HLB31V1.0 Pagina 1 van 12 Installatie Handleiding Inleiding Geachte klant, Deze handleiding beschrijft de installatie

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers.

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers. Handleiding Handleiding voor gebruikers vworkspace VGGM www.vggm.nl Versienummer 1.4 Versiedatum 16 juni 2016 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij het team ICT Documenthistorie Versie Datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave PC Software installeren... 2 BlackBerry back-up maken of terugplaatsen... 7 BlackBerry resetten... 9 BlackBerry Activeren...

Inhoudsopgave PC Software installeren... 2 BlackBerry back-up maken of terugplaatsen... 7 BlackBerry resetten... 9 BlackBerry Activeren... Wanneer bepaalde applicaties niet meer naar behoren functioneren of wanneer je BlackBerry erg traag is, dan kun je het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen. De telefoon wordt daardoor teruggezet

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online

Handleiding Back-up Online Handleiding Back-up Online April 2015 2015 Copyright KPN Zakelijke Markt Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Zakelijke Markt mag niets uit dit document worden

Nadere informatie

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7

- Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 Handleiding King Online Wat hebt u nodig - Laatste.NET Framework versie incl. service packs, op moment van schrijven.net Framework v3.5 SP1 - Laatste RDP versie, laatste versie bekend RDP 7 November 2010,

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u de King Task Centre moet installeren. King Task Centre is de nieuwe naam van de King MaatwerkBox. In alle documentatie en communicatie

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Inleiding. Wat hebt u nodig

Inleiding. Wat hebt u nodig Inleiding Dit document beschrijft de procedure die u moet volgen voordat u met King Online kunt gaan werken. King Online is gemaakt door Quadrant Software B.V. te Capelle aan den IJssel. King Online is

Nadere informatie

Installatie handleiding Basware Virtual Printer

Installatie handleiding Basware Virtual Printer P a g i n a 1 Installatie handleiding Basware Virtual Printer P a g i n a 2 Welkom bij Basware Virtual Printer Basware Virtual Printer is een dienst voor het versturen van elektronische facturen aan uw

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 10 4 Computer configuratie in Windows 8

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013

Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Versie: 1.3 Datum: mei 2013 Handleiding Solis-VPN Pagina 1 Gebruikershandleiding Solis-VPN en Solis-VPN-Lite 1. Inleiding Met de dienst Solis-VPN kunt u toegang krijgen tot diensten en servers die niet via het publieke internet toegankelijk

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Handleiding voor het downloaden en installeren van

Handleiding voor het downloaden en installeren van Handleiding voor het downloaden en installeren van i-link Software Handleiding software i-link ver-1.0 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Downloaden van i-link Software met Windows XP of Windows Vista pagina 3

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie