Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten."

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL ?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Ik krijg een aanbod met minder contracturen. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Ik krijg een aanbod op een locatie die verder van mijn huis af is. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Ik krijg een aanbod met een lager schaalniveau. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Moet PostNL bij het aanbod uitgaan van mijn feitelijke of contracturen?... 3 Ik ben (voorlopig) overcompleet. Door PostNL wordt mij een beëindigingovereenkomst aangeboden. Moet ik deze ondertekenen?... 3 Ik ben jonger dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten?... 4 Ik ben ouder dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten?... 4 Is er een regeling afkoop (kleine) arbeidsuren?... 4 Krijg ik ook een vergoeding als het UWV een ontslagvergunning verleent?... 5 Wat is het verschil tussen het mobiliteitsbudget en de uitkering einde dienstverband?... 5 Volgens PostNL kan het mobiliteitsbudget nooit hoger zijn dan 80%. Geldt dit ook als ik recht hebt op een premie wegens versneld vertrek (artikel 13 van het sociaal plan)?... 5 Wie kan gebruik maken van het mobiliteitsbudget?... 5 Wat gebeurt er met mijn toelage voor het werken op onregelmatige tijden als ik het aanbod voor dagdiensten accepteer?... 6 Welke aanspraak maak ik op werkgelegenheid die bij andere bedrijfsonderdelen van PostNL ontstaat?... 6 Waar kan ik financieel advies inwinnen?... 7 Telt mijn diensttijd onder de cao Zaterdagbezorgers mee voor anciënniteit in de huidige reorganisatie bij PostNL?... 7 Als ik bij PostNL Autobedrijf overcompleet wordt verklaard, is dan dezelfde regeling als bij PostNL van toepassing... 7 Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 1

2 Voor wie geldt het sociaal plan PostNL ? Het sociaal plan is geldig voor iedereen die werkt bij PostNL en onder een cao bij PostNL valt. Het sociaal plan geldt niet voor de medewerkers die: in dienst zijn bij PostNL of PostNL pakketservice Benelux B.V. om op zaterdag te werken; werken op basis van een leer-/werkovereenkomst of werkervaringsplaats; in dienst zijn bij PostNL in de functie van postbezorger. Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren? Je kunt een aanbod weigeren, maar dit kan gevolgen hebben. Als je redelijk weigert, volgt een 2 e aanbod. Weiger je ook dit 2 e aanbod op redelijke grond, dan val je onder het sociaal plan. Weiger je op basis van een onredelijke grond, dan volgt een ontslagprocedure. Het sociaal plan is niet van toepassing. Je mag een aanbod altijd redelijk weigeren als je alleen overdag of s avonds werkt. Let op: PostNL spreekt van een nachtdienst als méér dan 1 uur valt tussen 0.00 en 6.00 uur. Een dienst die begint om 5.00 uur is volgens PostNL geen nachtdienst. Deze mag dus niet geweigerd worden. Wij zijn het op dit punt niet eens met PostNL. Op basis van de cao is deze dienst wel een nachtdienst. Wij adviseren het aanbod toch te accepteren. Als je weigering toch niet juist is, verlies je namelijk veel rechten. Ons advies is om via de concernregeling een klacht in te dienen. Ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je redelijk weigeren omdat een werknemer van 55+ niet verplicht is tot nachtwerk. Zie cao artikel 34 lid 4: De werknemer van 55 jaar of ouder is niet verplicht om nachtdienst te verrichten indien 3 uur of meer van de arbeidstijd in de dienst valt tussen en uur. Ik krijg een aanbod met minder contracturen. Mag ik dit aanbod weigeren? Je mag het aanbod weigeren als het aantal contracturen afneemt met 5 uur of meer. Voorbeeld: Bij een contract voor 37 uur mag je een contract van 32 uur of minder op deze grond redelijk weigeren. Ik krijg een aanbod op een locatie die verder van mijn huis af is. Mag ik dit aanbod weigeren? Als je nu 1 uur of meer reist van huis naar je werk, dan mag je niet weigeren op deze grond. Reis je nu minder dan 1 uur enkele reis, dan mag je het aanbod weigeren als de reistijd meer dan 1 uur enkele reis is. De kortste reistijd wordt berekend met de reistijd van een normaal vervoersmiddel, dit kan dus ook de reistijd per auto zijn. Ik krijg een aanbod met een lager schaalniveau. Mag ik dit aanbod weigeren? Is het aanbod 2 schalen lager dan de schaal die je nu hebt, dan mag je redelijk weigeren. Als je nu een functie hebt op schaal 4, dan mag je een functie op schaal 1 redelijk weigeren. Bij een functie op schaal 2 of 3 mag dat niet. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 2

3 Accepteer je een aanbod dat 1 schaalniveau lager is je huidige schaal? Dan behoud je je salaris en de huidige schaal, met een maximum van de schaal waarin de nieuwe functie is ingedeeld. Is je huidige salaris hoger dan het maximum. Dan wordt het salaris alleen nog verhoogd met algemene salarisaanpassingen voor de cao. Ook de toeslagen worden berekend over de schaal die bij de nieuwe functie hoort. Als je een aanbod accepteert dat 2 schaalniveaus lager is dan je huidige schaal. Dan word je ingedeeld in de salarisschaal die 1 niveau lager is dan je huidige schaal. Is je huidige salaris hoger dan het maximum van deze lagere schaal, dan ontvang je het verschil als inpassingstoelage. De inpassingstoelage telt mee voor de opbouw van de vakantie-uitkering, doorbetaling bij ziekte, etc. Deze toelage wordt afgebouwd in 4 gelijke jaarlijkse stappen (80%, 60%, 40% en 20%). Je kunt het aanbod redelijk weigeren als het aanbod meer dan 2 schaalniveaus lager is dan je huidige schaal. Als je redelijk weigert, volgt een 2 e aanbod. Als je dat ook redelijk weigert, dan val je onder het sociaal plan. Als je het aanbod accepteert dat meer dan 2 salarisschalen lager is dan je huidige schaal, dan wordt je gevraagd vrijwillig terug te gaan naar een schaalniveau dat 2 schalen hoger ligt dan het aanbod. Stel je zit in schaal 4 en accepteert een aanbod op schaal 1, dan kom je terecht in schaal 3. Vervolgens start dezelfde procedure als hierboven omschreven bij het accepteren van een aanbod dat 2 schaalniveaus lager is. Ik heb een aanbod gekregen waarbij ik minder dan 5 uur per week verlies ten opzichte van mijn huidige contracturen. Ik werk echter structureel meer dan mijn contracturen. Moet PostNL bij het aanbod uitgaan van mijn feitelijke of contracturen? PostNL kijkt naar de contracturen en niet naar het feitelijke aantal gewerkte uren. Je kunt dan op grond van artikel 7:610b Burgerlijk Wetboek de gewerkte uren boven je contractduur claimen bij je werkgever, op basis van het rechtsvermoeden. Je moet dan wel minimaal 3 maanden structureel meer gewerkt hebben. PostNL kan dit afwijzen indien zij hier gegronde redenen voor hebben. Lukt het niet om de uren te claimen, dan is het alternatief om naar de hardheidscommissie te gaan en aan te geven dat het aanbod onredelijk is. Ik ben (voorlopig) overcompleet. Door PostNL wordt mij een beëindigingovereenkomst aangeboden. Moet ik deze ondertekenen? Nee, je hoeft de overeenkomst niet te ondertekenen: het beste is om goed advies in te winnen en op basis van jouw persoonlijke omstandigheden de keuze te maken om wel of niet te tekenen. Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst stem je in met het beëindigen van je arbeidscontract, dat kan in jouw situatie gunstig of ongunstig zijn. Het is in ieder geval zo dat PostNL jou gedurende een jaar via Mobility moet begeleiden naar een nieuwe functie. Wanneer je vrijwillig akkoord gaat met het einde van de arbeidsovereenkomst in de periode dat je begeleiding krijgt van Mobility, krijg je voor de resterende maanden geen begeleiding meer. Als je bijvoorbeeld na drie maanden overcompleet vrijwillig akkoord gaat met het einde van de arbeidsovereenkomst, krijg je de resterende 9 maanden geen begeleiding door Mobility. Bovendien heb je wanneer je hebt ingestemd met het ontslag, geen voorrang meer als er nieuwe functies vrijkomen bij PostNL. Aan de andere kant is de ontslagvergoeding in de meeste gevallen hoger indien er snel een akkoord over beëindiging wordt bereikt. Als je contact opneemt met de FNV, Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 3

4 dan toetsen wij de overeenkomst aan de voorwaarden voor WW. Vervolgens helpen we je verder om te kijken of het in jouw persoonlijke situatie verstandig om wel of juist niet in te stemmen met een beëindiging van het arbeidscontract door het tekenen van de beëindigingovereenkomst. Ik ben jonger dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten? Artikel 29 van het sociaal plan geeft aan dat je bij het einde van het dienstverband in aanmerking komt voor een eenmalige uitkering. Deze wordt als volgt berekend: het aantal gewogen dienstjaren (zie hieronder) x het maandsalaris op moment van beëindiging van het dienstverband (inclusief het gemiddelde Tot over de laatste 12 maanden) x 0,8. Gewogen dienstjaren worden als volgt berekend: tot en met de leeftijd van 38 jaar wordt ieder dienstjaar vermenigvuldigd met 1 van het 39 tot en met 50 wordt ieder dienstjaar vermenigvuldigd met 1,5 vanaf het 51 wordt ieder dienstjaar vermenigvuldigd met 2 De maandsalarissen die zijn uitbetaald in de periode tussen het moment van overcompleet verklaren tot aan de beëindiging van het dienstverband, worden in mindering gebracht op bovenstaande eenmalige uitkering. De eerste 7 maanden wordt niet het gehele salaris ingehouden, vanaf de achtste maand is dit wel het geval. Deze maandsalarissen worden met de volgende factor in mindering gebracht, afhankelijk van het aantal maanden: Factor Maanden na verklaring overcompleet t/m 3 0,65 4 t/m 7 0,85 8 of meer 1 Ik ben ouder dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten? Op basis van artikel 28 en bijlage 1 van het sociaal plan krijgt je een eenmalige uitkering. Dit wordt berekend door voor elke maand vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking tot de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt te bepalen in welke mate de aanspraak op wettelijke uitkeringen lager is dan 85% van het laatstverdiende maandinkomen. Bovendien stelt PostNL per persoon een budget van 525,- exclusief btw beschikbaar voor financieel advies. Dit is opgenomen in het artikel 8 van het sociaal plan. We adviseren je om in dit geval advies in te winnen over jouw situatie. Is er een regeling afkoop (kleine) arbeidsuren? Ja, er is een regeling over de afkoop kleine uurtjes. Dit geldt voor werknemers die minder werken dan hun oorspronkelijke contract en die niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering vanwege een te klein verlies aan arbeidsuren per week. De berekening van de uitkering is onder andere terug te vinden in bijlage 5 in de brochure Van werk naar werk. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 4

5 Krijg ik ook een vergoeding als het UWV een ontslagvergunning verleent? Ja, in het sociaal plan staat dat je recht hebt op een vergoeding bij einde dienstbetrekking, dit betekent dat PostNL óók de vergoeding uitkeert als het UWV de ontslagvergunning verleend. Er zijn in het sociaal plan verschillende regelingen opgenomen voor mensen jonger dan 55 jaar (artikel 29) of ouder dan 55 jaar (artikel 28). Wat is het verschil tussen het mobiliteitsbudget en de uitkering einde dienstverband? Het mobiliteitsbudget geldt bij vrijwillig vertrek en dus niet voor mensen die formeel overcompleet zijn verklaard. Let op: formeel overcompleet is niet hetzelfde als mogelijk overcompleet! Het management van PostNL kan bij vrijwillig vertrek een mobiliteitsbudget toekennen, met als doel dat mensen vrijwillig uit dienst gaan en overcompleetheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. Er kan echter alleen aanspraak op worden gemaakt als door het management is besloten dat dit van toepassing is op een vestiging, functie of bedrijfsonderdeel. De uitkering einde dienstverband is een uitkering aan medewerkers die overcompleet zijn verklaard, niet intern herplaatst kunnen worden en daarom worden ontslagen. De hoogte van het bedrag is verschillend en hangt af van leeftijd, aantal dienstjaren, het inkomen inclusief Tot en de vraag hoe lang hij of zij na overcompleet-verklaring nog in dienst blijft. Volgens PostNL kan het mobiliteitsbudget nooit hoger zijn dan 80%. Geldt dit ook als ik recht hebt op een premie wegens versneld vertrek (artikel 13 van het sociaal plan)? Ja, de premie versneld vertrek is onderdeel van dat budget en valt daarmee derhalve ook onder die maximering tot 80%. Het mobiliteitsbudget (artikel 12 van het sociaal plan) geeft een absolute bovengrens van het budget aan. Wie kan gebruik maken van het mobiliteitsbudget? PostNL bepaalt op welke locaties het mobiliteitsbudget wordt ingezet. Dit is een managementinstrument waarmee PostNL inspeelt op het voorkomen van overcompleet verklaren van werknemers. Dit houdt in dat het management van PostNL na overleg met de ondernemingsraad, vast kan stellen waar, voor welke functies en voor welke contractomvang het budget wordt opengesteld. Dat kan dus in principe ook voor bijvoorbeeld leidinggevenden of kleine contracten, maar daar moet door het management dan besloten worden. Het mobiliteitsbudget geldt niet voor medewerkers die al formeel overcompleet zijn verklaard. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 5

6 Ik werkte altijd alleen nachtdiensten en heb nu een aanbod gekregen voor alleen maar dagdiensten. Wat gebeurt er met mijn toelage voor het werken op onregelmatige tijden (Tot.) als ik het aanbod voor dagdiensten accepteer? Op grond van artikel 67 van de cao PostNL en artikel 20 van het sociaal plan, kan je in aanmerking komen voor een afbouwregeling als je als gevolg van een reorganisatie minder of geen toelage meer krijgt voor het werken op onregelmatige tijden. Je moet dan wel minimaal 2 jaar direct voorafgaand aan de beëindiging of vermindering van de toelage deze toelage hebben ontvangen. De 2 e voorwaarde is dat het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de toelage ten minste 2% van het maandinkomen exclusief de toelage bedraagt. De garantietoelage die je ontvangt als gevolg van de afbouwregeling is gelijk aan ¼ deel van de tijd gedurende welke je de toelage zonder onderbreking hebt ontvangen, met een maximum van 48 maanden. Als je bijvoorbeeld 4 jaar toelage hebt ontvangen, is de afbouwperiode 1 jaar. Deze periode wordt in 4 gelijke delen opgesplitst. De garantietoelage bedraagt respectievelijk 80%, 60%, 40% en 20% van het verschil tussen gemiddelde toelage-bedrag berekend over de laatste 12 maanden voorafgaand aan de geheel of gedeeltelijke beëindiging van de toelage en het nieuwe toelage-bedrag. De periode kan op basis van artikel 20 van het sociaal plan worden verlengd. Hiervoor is vereist dat het (gedeeltelijk) wegvallen van de toelage meer dan 12% van het maandinkomen (exclusief de toelage) is. De berekening dient als volgt gemaakt te worden: ((Toelage Oud - Toelage Nieuw) / Maandinkomen Oud exclusief Toelage) x 100%. Op basis van onderstaande tabel wordt de garantieperiode verlengd: % toelageverlies van het maandinkomen (excl. toelage) % van de garantieperiode waarmee de garantieperiode wordt verlengd 12 t/m t/m meer dan Welke aanspraak maak ik op werkgelegenheid die bij andere bedrijfsonderdelen van PostNL ontstaat? FNV zal er alles aan doen om werk bij de diverse bedrijfsonderdelen te claimen voor mensen die overcompleet raken. Daarom hebben we met PostNL afgesproken dat alle vacatures gemeld moeten worden en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Een overcomplete medewerker die voor een nieuwe functie geschikt is of binnen twaalf maanden voor deze functie kan worden opgeleid, kan voor die functie in aanmerking komen. Als iemand aangemeld wordt bij Mobility, zal ook eerst gekeken worden of er intern mogelijkheden zijn om iemand te plaatsen. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze interne mogelijkheden beperkt zijn en dat interne herplaatsing dus niet voldoende is om gedwongen ontslagen te voorkomen. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 6

7 Waar kan ik financieel advies inwinnen? Je kunt via PostNL Mobility diverse bureaus om financieel advies vragen. FNV adviseert je dit te doen bij bureau Altersum uit Amersfoort. We raden iedereen die met een mobiliteitsbudget of ontslagvergoeding (tot 55 jaar of 55+) te maken krijgt aan dit ook echt te gaan doen. Dit advies wordt door PostNL vergoed tot een bedrag van 525,-. Bij Altersum blijft dit echter niet beperkt tot een eenmalig advies; je kunt dus desgewenst meerdere keren je financiële situatie en de voor jou beste besteding van je vergoeding laten bekijken. Telt mijn diensttijd onder de cao Zaterdagbezorgers mee voor anciënniteit in de huidige reorganisatie bij PostNL? Ja, je diensttijd is de gehele periode dat je bij de dezelfde werkgever hebt gewerkt, in dit geval PostNL. Dit geldt dus ook voor de perioden dat je onder andere cao s werkte. Als ik bij PostNL Autobedrijf overcompleet wordt verklaard, is dan dezelfde regeling als bij PostNL van toepassing? Ja, het Autobedrijf is onderdeel van PostNL, waarop het sociaal plan PostNL van toepassing is. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 7

Van werk naar werk. je krijgt een aanbod voor werk. wat doe je er mee?

Van werk naar werk. je krijgt een aanbod voor werk. wat doe je er mee? Van werk naar werk je krijgt een aanbod voor werk. wat doe je er mee? PostNL, oktober 2011 Deze brochure is informatief en is bestemd voor productiemedewerkers Bezorgen. Aan de inhoud van de brochure kunnen

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

TOELICHTING SOCIAAL PLAN 2016-2020. Principeakkoord

TOELICHTING SOCIAAL PLAN 2016-2020. Principeakkoord TOELICHTING SOCIAAL PLAN 2016-2020 Principeakkoord Toelichting Sociaal Plan 1. Achtergrond 2. Werkgelegenheid & Mobility 3. Fasemodel 4. Menukaart pensioengerechtigde medewerkers 5. Herplaatsing op (passende)

Nadere informatie

Sociaal plan. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Uitgave: juli 2013. Group HR

Sociaal plan. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Uitgave: juli 2013. Group HR Sociaal plan 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 5

Nadere informatie

Principeakkoord Sociaal plan

Principeakkoord Sociaal plan Sociaal plan 2016-2020 8 oktober 2015 Auteur Heleen de Graaf Rapport Principeakkoord 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Looptijd 3 2 Werkgelegenheid 3 3 Fasemodel 6 4 Menukaart pensioengerechtigde medewerkers 9

Nadere informatie

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO)

CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) CHECKLIST ONTSLAG DOOR MIDDEL VAN EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (VSO) AVV biedt werknemers werkzaam onder de cao Kunsteducatie, die te maken krijgen met ontslag via wederzijds goedvinden door middel van

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Vrijwillige van werk naar werk fase

Vrijwillige van werk naar werk fase Vrijwillige van werk naar werk fase 1. Van werk naar werk onderzoek 2. Van werk naar werk plan Organisatieproblemen onvoldoende opgelost? En er is geen verwachting dat de problemen in deze fase worden

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Akkoord. Sociale maatregelen reorganisatie Toekomst Sortering. Blad 1 van 9. Akkoord. Personeelszaken Nederland 2006

Akkoord. Sociale maatregelen reorganisatie Toekomst Sortering. Blad 1 van 9. Akkoord. Personeelszaken Nederland 2006 Sociale maatregelen reorganisatie Toekomst Sortering Blad 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer 3 2 Looptijd 3 3 Vrijwillige mobiliteit 3 3.1 Toepassing 3 3.2 Mobiliteitbudget 4 3.3 Afkoop kleine vermindering

Nadere informatie

4 Artikel 1 Definities

4 Artikel 1 Definities INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 4 HOOFDSTUK I Algemene bepalingen 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Werkingssfeer 4 Artikel 3 Looptijd 4 Artikel 4 Geschillenregeling 5 Artikel 5 Vaststellen overcompleet

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Whitepaper Regeling Compensatie transitievergoeding

Whitepaper Regeling Compensatie transitievergoeding Whitepaper Regeling Compensatie transitievergoeding VeReFi Whitepaper 31 Wet compensatie transitievergoeding - 1 - Inleiding Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is en er geen uitzicht is op herstel

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N PRINCIPE-AKKOORD S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. H a H W E E K K R A N T E N Overeengekomen op 15 maart 2017 door: De Persgroep Nederland B.V. NVJ jv/15 maart

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Werkgeversvoorstel. Harmonisatie FGH Bank. Ellen Kok, 3 mei 2016

Werkgeversvoorstel. Harmonisatie FGH Bank. Ellen Kok, 3 mei 2016 Werkgeversvoorstel Harmonisatie FGH Bank Ellen Kok, 3 mei 2016 Vooraf We praten over een totale package overeenkomst waarin uitgangspunten en voorstellen uit werkgeversvoorstel als onlosmakelijk geheel

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND

ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND ONDERHANDELINGSRESULTAAT AANVULLING SOCIAAL STATUUT VOOR RABOBANK NEDERLAND Rabobank Nederland enerzijds, en de vakorganisaties De Unie, FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond anderzijds, hebben in het licht

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Mobiliteitscao. dd mm 2007 tot 1 januari Uitgave: MM Personeelszaken Nederland

Mobiliteitscao. dd mm 2007 tot 1 januari Uitgave: MM Personeelszaken Nederland Mobiliteitscao dd mm 2007 tot 1 januari 2011 Uitgave: MM 2007 Personeelszaken Nederland INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 4 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post

Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post DATUM: KENMERK: VOLGNUMMER: 24 juni 2010 Leden TNT N41 Vraag en antwoord werktijdregeling sorteercentra TNT Post Eerder ontving u van CNV Publieke Zaak informatie over de gevolgen van de invoering van

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland Sociaal Plan voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015 Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 1 november 2013 1 Inleiding en uitgangspunten HOOFDSTUK 1 Algemene

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Sociaal plan. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Uitgave: december 2015. Group HR

Sociaal plan. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Uitgave: december 2015. Group HR Sociaal plan 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 Uitgave: december 2015 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Overeenkomst 4 HOOFDSTUK 1 Definities 5 HOOFDSTUK 2 Algemene bepalingen 10 Artikel 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Zorgverzekeraars

Onderhandelingsresultaat Cao voor de Zorgverzekeraars Onderhandelingsresultaat VAN Tom Drewes KENMERK N-19-1128 Donderdag 19 september 2019 is een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao voor de Zorgverzekeraars 2019-2020. DATUM 19 september 2019 Het

Nadere informatie

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid

Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Twee jaar Wet Werk en Zekerheid Top 10 van wat elke werkgever inmiddels zou moeten weten juni 2017 Inhoudsopgave 1. Proeftijd 2. Concurrentiebeding 3. Ketenregeling 4. Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde

Nadere informatie

Principeakkoord. Cao voor PostNL. 19 mei 2014. Bart van Bolhuis. Princiepeakkoord Cao voor PostNL concept. Auteur. Tel. Rapport.

Principeakkoord. Cao voor PostNL. 19 mei 2014. Bart van Bolhuis. Princiepeakkoord Cao voor PostNL concept. Auteur. Tel. Rapport. 19 mei 2014 Auteur Bart van Bolhuis Tel Rapport Versie Princiepeakkoord concept Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Salarisaanpassing 3 1.3 Eenmalige uitkering 3 1.4 Eigen bijdrage pensioenpremie 4 1.5

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement

Burgerlijk Wetboek (BW) Arbeidsvoorwaardenreglement Bepaalde tijd contracten Burgerlijk Wetboek (BW) 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 2 jaar 3 contracten in 3 jaar Start nieuwe contractenreeks Uitzondering in cao mogelijk voorwaarden benoemde functies

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen

senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen senior kennis junior ambitie In 4 stappen naar een fit pensioen Generatiepact Metalektro werkt aan morgen Met het Generatiepact Metalektro krijg je de mogelijkheid om minder uren te werken, met volledig

Nadere informatie

..."55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen

...55111 REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) Algemeen ..."55111 -HOLLAND-41r. REGELING VRIJWILLIGE AANPASSING ARBEIDSDUUR/ VRIJWILLIG VERTREK (VAA) 2014 1. Algemeen Doel van de regeling is het voorkomen van zoveel mogelijk gedwongen ontslagen. Op basis van

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Generatiepact Deventer

Generatiepact Deventer Generatiepact Deventer Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Deventer. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Partijen komen een looptijd overeen van 36 maanden, te weten: 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.

Partijen komen een looptijd overeen van 36 maanden, te weten: 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Arbeidsvoorwaardenakkoord cao RDW 2018-2020 (concept dd 11 juli 2018) 1. Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 36 maanden, te weten: 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. 2. Loonparagraaf Met ingang

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS

SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS SAMENVATTING PRINCIPE AKKOORD OVERGANGSAFSPRAKEN KPN GETRONICS KPN en vakorganisaties hebben overeenstemming over de overgangsafspraken voor de ZM medewerkers die door de integratie in 2009 hun werk volgen

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland Sociaal Plan voor Koninklijke KPN N.V. 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013 Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 21 december 2012 1 Inleiding en uitgangspunten HOOFDSTUK 1 Algemene

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V.

Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V. Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V. HR Cendris Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Considerans Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Begeleidingsactiviteiten Hoofdstuk 3: Maatregelen bij einde

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2009 t/m 31 december 2009. Koninklijke KPN N.V. Human Resources Mei 2009

Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2009 t/m 31 december 2009. Koninklijke KPN N.V. Human Resources Mei 2009 Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2009 t/m 31 december 2009 Koninklijke KPN N.V. Human Resources Mei 2009 1 van 25 Versie 12-05-2009 Inhoud Inleiding en uitgangspunten Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen

Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen Vragen en Antwoorden nieuwe cao Wonen 1. Integratie in cao Fashion Wat houdt integratie in de cao Fashion precies in? De cao Wonen als aparte cao houdt op te bestaan. De cao Fashion, Sport en Lifestyle

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan Concept Sociaal Plan Noot: De inhoud van dit document is niet definitief en wordt slechts ten behoeve van de stemming over de inhoud van dit Sociaal Plan gepubliceerd. Na afronding van de ledenraadplegingen

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport.

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport. 30 oktober 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Toevoegen salaristrede 3 3 1.3 Salarisaanpassing 3 1.4 Postbezorgersvergoeding 4 1.5 Pensioen

Nadere informatie

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan.

Medewerkers op afdelingen en/of functies waarin wordt verwacht dat (veel) boventalligheid zal ontstaan. Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan KAS BANK (16-1-19) Uitgangspunten - Van-werk-naar-werk-begeleiding is essentieel. Handhaven van het vermogen om zelf inkomen te verdienen dient boven vergoedingen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe cao is?

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een nieuwe cao is? Versie 26 november 2018 Het document veel gestelde vragen over het onderhandelingsresultaat cao 2018-2020 bevat vragen die aan werkgevers en vakbonden zijn gesteld. Het is een dynamisch document dat we

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014

MKB-Arbeidsvoorwaarden. Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Jenny van Poortvliet 12 juni 2014 MKB-Arbeidsvoorwaarden Programma onderdelen 1: flexcontracten - contracten/planning aanpassen? - ga ik nog een flexwerkers aannemen? - hoe zit het

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat Cao voor de SER 1 juli december 2019

Onderhandelingsresultaat Cao voor de SER 1 juli december 2019 Onderhandelingsresultaat Cao voor de SER 1 juli 2018 31 december 2019 Cao-partijen hebben op 26 november 2018 het volgende onderhandelingsresultaat bereikt over de cao voor de Sociaal-Economische Raad

Nadere informatie

Generatiebeleid veelgestelde vragen (FAQ)

Generatiebeleid veelgestelde vragen (FAQ) Generatiebeleid veelgestelde vragen (FAQ) Wat is generatiebeleid? Voor wie is het generatiebeleid bedoeld? Is CWZ verplicht een generatiebeleid in te voeren? Hoeveel uur moet ik minimaal blijven werken,

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Tel Fax

Tel Fax AIR I. PRoaucTst-T Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. April 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten

Nadere informatie

Ontslag met wederzijds goedvinden moet schriftelijk worden gedaan, mondeling is niet geldig.

Ontslag met wederzijds goedvinden moet schriftelijk worden gedaan, mondeling is niet geldig. Samenvatting Sharon 06-04-17 H9 Ontslag Het gaat in dit hoofdstuk over ontslag bij een vast contract. Er kan ontslag zijn door alleen de werknemer of werkgever maar het kan ook door beide(wederzijds goedvinden).

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016

SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016 SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016 Sociaal Plan Holland Casino Pagina 2 van 29 Sociaal Plan Holland Casino Organisatiewijziging Geldig van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van het faillissement voor werknemers.

Informatie over de gevolgen van het faillissement voor werknemers. Informatie over de gevolgen van het faillissement voor werknemers. A Informatie over het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen Wanneer kan een bedrijf failliet gaan? Als een bedrijf

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

c. de vergoeding in geld voor wacht- en storingsdienst, gemiddeld per maand over de voorafgaande periode van 12 maanden;

c. de vergoeding in geld voor wacht- en storingsdienst, gemiddeld per maand over de voorafgaande periode van 12 maanden; Hoofdstuk 11 Sociale zekerheid en Pensioen Artikel 11.1 Algemene bepalingen Artikel 11.1.1 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: is hij/zij die als

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen over uren, looptijden, uitbetaling en meer 1. Wat is het verschil tussen contracturen, looptijd en werktijd? Contracturen Het

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie