Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X"

Transcriptie

1 Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: kleemans@vub.ac.be 02/ De indicatorenset is ontwikkeld door de Alliantie Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en deels gerealiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

2 Inhoud A. Inleiding Pag. 3 B. Gegevens van de respondenten Pag. 4 C. Algemeen overzicht van de indicator scores per domein Pag. 6 D. Gedetailleerd overzicht van de indicatoren Pag. 8 Domein 1: fysieke aspecten van zorg Pag. 8 Domein 2: psychosociale aspecten van zorg Pag. 10 Domein 3: communicatie en zorgplanning met de patiënt Pag. 11 Domein 4: communicatie en zorgplanning met de familie Pag. 13 Domein 5: communicatie en zorgplanning tussen de hulpverleners Pag. 14 onderling Domein 6: type van zorg en omstandigheden rond overlijden Pag. 15 Domein 7: coördinatie en continuïteit van zorg Pag. 17 Domein 8: zorg voor de familie Pag. 18 2

3 A. Inleiding In dit rapport vind je de beknopte resultaten terug van de eerste meting die jullie deden met de kwaliteitsindicatoren in jullie team. Later krijg je nog een uitgebreider rapport. Er werden 4 vragenlijsten uitgestuurd om de kwaliteitsindicatoren te meten: 1) Aan patiënten onder begeleiding 2) Aan de zorgverleners van deze patiënten 3) Aan de nabestaanden van patiënten die overleden zijn 4) Aan de zorgverleners van deze patiënten Hieronder vind je per domein de resultaten terug van de indicatoren, samen met de beschrijving van de indicator, bij wie het gemeten werd en welke vraag werd gesteld. De resultaten van de indicatoren werden berekend op basis van een geanonimiseerde database die werd samengesteld uit de teruggestuurde vragenlijsten van alle respondenten. Voor elke indicator werd het aantal van de teller gedeeld door het aantal van de noemer. Zo krijg je per indicator een percentage als resultaat. Dit percentage is de indicator score. Alle scores samen geven jullie als team een beeld van de kwaliteit van jullie zorg. Het is nu aan jullie om de resultaten in dit rapport te gebruiken om de kwaliteit van jullie zorg te evalueren. Jullie kunnen als team samen bespreken welke resultaten jullie goed vinden en welke resultaten jullie minder goed vinden. Bespreek zeker ook of je de resultaten had verwacht of niet, en wat er beter of slechter gaat als verwacht. Aan de hand van deze evaluatie, kunnen jullie dan samen een aantal verbeterpunten opstellen waar jullie het komende half jaar aan willen werken. Hierbij kan je je focussen op één bepaald domein (bv. communicatie), of op één bepaalde as in de zorg (bv. alles wat te maken heeft met symptoomcontrole). Wanneer je een idee hebt waaraan je de komende tijd wil werken met je team, kan je nadenken over mogelijke acties die jullie kunnen ondernemen om de zorg te verbeteren. Dit kan gaan van het introduceren van een nieuwe meetschaal, het volgen van een cursus, het houden van een groepsgesprek, tot het bespreken van de resultaten met andere zorgverstrekkers (bv. op netwerk niveau). Tot slot: vergeet zeker niet een nieuwe datum te plannen voor de volgende meting binnen een zestal maanden. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om contact op te nemen met één van de onderzoekers. De helpdesk garandeert een antwoord binnen de 24 uur. Kathleen Leemans (helpdesc) kleemans@vub.ac.be 02/ Joachim Cohen (projectleider) jcohen@vub.ac.be 3

4 B. Gegevens van de respondenten Respons In onderstaande tabel vind je een overzicht van het aantal patiënten dat geïncludeerd werd en dus het aantal vragenlijsten die verstuurd werden, samen met het aantal respondenten per groep dat geantwoord heeft. Op die manier kan je de respons berekenen per groep van respondenten. Team x Patiënt Hulpverlener Nabestaande Arts of andere hulpverlener Geïncludeerd Geantwoord Respons (%) Palliatieve support teams (PST) Patiënt Hulpverlener Nabestaande Arts of andere hulpverlener Geïncludeerd Geantwoord Respons (%) Palliatieve eenheden (PE) Patiënt Hulpverlener Nabestaande Arts of andere hulpverlener Geïncludeerd Geantwoord Respons (%)

5 Patiënt gegevens In onderstaande tabellen vind je enerzijds de patiënt gegevens terug van de patiënten die geïnclueerd werden, en anderzijds van de patiënten die een vragenlijst ingevuld hebben. 1. Geïncludeerde patiënten op de dienst/in begeleiding N=123 Aantal % Geslacht Man Vrouw Leeftijd Diagnose Kanker Niet-kanker 8 7 Lengte van begeleiding/opname < 1 week weken weken > 4 weken Patiënten op de dienst/in begeleiding die geantwoord hebben N=101 Aantal % Geslacht Man Vrouw Leeftijd Diagnose Kanker CVA 1 1 Hartfalen 4 4 Chronische aandoening 5 5 Wijze van invullen Zelfstandig Met hulp van een vriend of familielid Met hulp van een zorgverlener

6 2. Geïncludeerde patiënten 4 weken tot 4 maanden geleden overleden N=423 Aantal (%) Geslacht Man Vrouw Leeftijd Diagnose Kanker Niet-kanker 38 9 Lengte van totale begeleiding/opname < 1 week weken weken > 4 weken

7 C. Overzicht van alle indicator scores per domein Titel Domein 1: fysieke aspecten van zorg 1. Percentage patiënten van wie de algemene symptoomlast werd geëvalueerd op een gevalideerde schaal 2. Percentage patiënten bij wie de symptoomlast grotendeels onder controle was in de laatste week voor hun overlijden 3. Percentage patiënten dat een pijnmeting kreeg, al dan niet met een pijnschaal 4. Percentage patiënten dat aangaf dat de behandeling de pijn voldoende verbeterd heeft 5. Percentage patiënten bij wie de kortademigheid werd verlicht binnen 48 uur na de opname of het opstarten van de palliatieve zorg Domein 2: Psychosociale aspecten van zorg 6. Percentage patiënten dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilen naar hoe ze zich voelen 7. Percentage patiënten met een score van 5 of meer op een schaal van 0 tot 10 voor levenskwaliteit 8. Percentage patiënten dat aangaf dat de zorgverleners meestal of altijd hun persoonlijke wensen respecteerden en meestal of altijd ruimte kregen om hun dag in te delen en mee te beslissen over de zorg Domein 3: Communicatie en zorgplanning met de patiënt 9. Percentage patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de diagnose 10. Percentage patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over het ziekteverloop 11. Percentage patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de palliatieve zorgopties 12. Percentage patiënten dat aangeeft dat ze meestal of altijd begrijpelijke en nooit of soms tegenstrijdige informatie hebben gekregen 13. Percentage patiënten (of vertegenwoordigers) bij wie navraag gedaan werd over hoe deze dacht over beslissingen rond het levenseinde en euthanasie 14. Percentage patiënten met wie de (huis)arts sprak over hun wensen in verband met de zorgdoelen 15. Percentage patiënten van wie de vraag/elk van de vragen naar behandel- of levenseindebeslissing serieus werd(en) genomen Domein 4: Communicatie en zorgplanning met naasten 16. Percentage nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over de toestand van de patiënt en de voor- en nadelen van behandelingen 17. Percentage nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over het naderende sterven van de patiënt 18. Percentage patiënten voor wie een gesprek over de voorkeuren van de zorg plaatsvond tussen de zorgverleners en de familie in de week na de opname of starten palliatieve zorg Eigen score Gem PE Gem totaal Eigen score = score van je eigen team Gem PST = gemiddelde scores van alle 6 de support teams die deelnamen Gem totaal = gemiddelde scores van alle teams die deelnamen (6 eenheden en 6 support teams) 7

8 Domein 5: Communicatie tussen de hulpverleners 19. Percentage patiënten over wie minstens 1 maal per week een formeel multidisciplinair overleg over de zorgdoelstellingen van de patiënt plaatsvond Domein 6: Omstandigheden rond het overlijden 20. Percentage patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot 10 (volgens de nabestaanden) 21. Percentage patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot 10 (volgens de hulpverlener) 22. Percentage patiënten bij wie de palliatieve zorg ten minste 2 weken voor hun overlijden werd gestart 23. Percentage patiënten dat meer dan een keer werd overgebracht naar de spoedafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg (lage score is beter) 24. Percentage patiënten dat werd opgenomen op de intensieve zorgafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg (lage score is beter) Domein 7: Coördinatie en continuïteit van zorg 25. Percentage patiënten bij wie de zorgverleners de zorgdoelstellingen en de reanimatiestatus kregen tijdens of na de opname of aanmelding 26. Percentage patiënten voor wie de prognose, psychosociale symptomen, functionele status, algemene symptoomlast en documentatie t.a.v. de gewenste zorg binnen 48 uur na de opname of het starten van de palliatieve zorg werden ingevoerd in het dossier 27. Percentage patiënten dat wekelijks contact had met hun huisarts in de 3 maanden voor hun overlijden (persoonlijk of aan de telefoon) had Domein 8: Zorg voor familie 28. Percentage nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig met hen spraken over wat het voor hen betekende om voor hun zieke naaste te zorgen 29. Percentage nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilden naar hoe ze zich voelden 30. Percentage nabestaanden dat zich gesteund voelde na het overlijden van de patiënt (inclusief evaluatiegesprek) en geïnformeerd werd over de mogelijke nazorg 31. Percentage nabestaanden dat zoveel hulp als nodig kreeg bij het zorgproces Eigen score = score van je eigen team Gem PST = gemiddelde scores van alle 6 de support teams die deelnamen Gem totaal = gemiddelde scores van alle teams die deelnamen (6 eenheden en 6 support teams) 8

9 D. Gedetailleerd overzicht van de indicatoren Domein 1: fysieke aspecten van zorg Titel Gemeten bij Beschrijving Totaal 1. Algemene symptoomevaluatie op een gevalideerde schaal Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten van wie de algemene symptoomlast werd geëvalueerd op een gevalideerde schaal Symptoom last onder controle in de laatste week voor overlijden Arts of andere hulpverlener Na overlijden Teller: Aantal patiënten bij wie de symptoomlast grotendeels onder controle was in de laatste week voor hun overlijden wie de indicator gemeten werd Pijn gemeten bij de patiënt Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten dat een pijnmeting kreeg, al dan niet met een pijnschaal Significante verbetering in pijn Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangaf dat de behandeling de pijn voldoende verbeterd heeft Noemer: Aantal patiënten behandeld voor pijn Aantal patiënten dat aangaf behandeld te worden voor pijn 79 N=72 5. Verlichten van kortademigheid binnen de 48 uur na de opstart van palliatieve zorg Hulpverlener Teller: Aantal patiënten bij wie de kortademigheid werd verlicht binnen 48 uur na de opname of het opstarten van de palliatieve zorg 79 Voor overlijden Noemer: Totaal aantal patiënten met kortademigheid Aantal patiënten bij wie kortademigheid werd vastgesteld N=28 9

10 Domein 1: fysieke aspecten Indicator scores (%) Eigen score Gem PE Gem totaal

11 Domein 2: psychosociale aspecten van zorg Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 6. Regelmatige evalueren psychosociale noden Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilen naar hoe ze zich voelen Kwaliteit van leven Patiënt Teller: Aantal patiënten met een score van 5 of meer op een schaal van 0 tot 10 voor levenskwaliteit Respect voor autonomie Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangaf dat de zorgverleners meestal of altijd hun persoonlijke wensen respecteerden en meestal of altijd ruimte kregen om hun dag in te delen en mee te beslissen over de zorg 83 Ruimte om dag in te delen 98 Mee beslissen over zorg 86 Respect voor persoonlijke wensen 94 Domein 2: psychosociale aspecten Indicator scores (%) Eigen score Gem PE Gem totaal Psychosociaal peilen (P) Levenskwaliteit >5 (P) Respect voor autonomie (P) 11

12 Domein 3: communicatie en zorgplanning met de patiënt Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 9. Voldoende informatie ontvangen over diagnose Patiënt Teller: Aantal patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de diagnose Voldoende informatie ontvangen over ziekteverloop Patiënt Teller: Aantal patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over het ziekteverloop Voldoende informatie ontvangen over palliatieve zorgopties Patiënt Teller: Aantal patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de palliatieve zorgopties Duidelijke en niet tegenstrijdige informatie ontvangen Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangeeft dat ze meestal of altijd begrijpelijke en nooit of soms tegenstrijdige informatie hebben gekregen 85 Meestal of altijd begrijpelijke informatie 92 Nooit of soms tegenstrijdige informatie Vragen naar hoe patiënt denkt over beslissingen rond het levenseinde Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten (of vertegenwoordigers) bij wie navraag gedaan werd over hoe deze dacht over beslissingen rond het levenseinde en euthanasie Navraag naar beslissingen rond het levenseinde Navraag naar euthanasie

13 Vervolg domein 3: communicatie met de patiënt Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 14. Zorgdoelen besproken met arts Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten met wie de (huis)arts sprak over hun wensen in verband met de zorgdoelen 84 Na overlijden 15. Vraag naar behandel- Nabestaande of levenseindebeslissing serieus genomen Teller: Aantal patiënten van wie de vraag/elk van de vragen naar behandel- of levenseindebeslissing serieus werd(en) genomen Noemer: Aantal patiënten dat inlichtingen vroeg over een levenseindebehandeling of beslissing Aantal patiënten dat inlichtingen (1 of meer) vroeg volgens de naasten 95 N=136 Domein 3: Communicatie met patiënt Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Informatie diagnose (P) Informatie ziekteverloop (P) Informatie PZ (P) Informatie begrijpelijk (P) Wensen levenseinde (HV) Wensen zorgdoelen (HV) Vragen serieus genomen (N) 13

14 Domein 4: communicatie en zorgplanning met naasten Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 16. Voldoende geïnformeerd over de toestand van de patiënt en zijn behandelingen Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over de toestand van de patiënt en de voor- en nadelen van behandelingen 67 Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Informatie over toestand van de patiënt Informatie over voor- en nadelen van behandelingen Voldoende geïnformeerd over het naderende sterven Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over het naderende sterven van de patiënt Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Gesprek over voorkeuren van de zorg met familie in eerste zorgweek Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten voor wie een gesprek over de voorkeuren van de zorg plaatsvond tussen de zorgverleners en de familie in de week na de opname of starten palliatieve zorg 75 Domein 4: Communicatie met naasten Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Informatie toestand (N) Informatie sterven (N) Gesprek met familie (HV) 14

15 Domein 5: comminucatie en zorgplanning tussen de hulpverleners Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 19. Herhaaldelijk formeel multidisciplinair overleg Hulpverlener Teller: Aantal patiënten over wie minstens 1 maal per week een formeel multidisciplinair overleg over de zorgdoelstellingen van de patiënt plaatsvond 67 Voor overlijden wie de indicator werd gemeten Domein 5: Communicatie zorgverleners Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Mutlidisciplinair overleg (HV) 15

16 Domein 6: type van zorg en omstandigheden rond het overlijden Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 20. Kwaliteit van sterven Nabestaande Teller: Aantal patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot 10 (volgens de nabestaanden en de huisartsen) Kwaliteit van sterven Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot Na overlijden 22. Tijdig starten van palliatieve zorg Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten bij wie de palliatieve zorg ten minste 2 weken voor hun overlijden werd gestart 43 Na overlijden 23. Herhaaldelijke opname op spoed sinds opname of opstarten palliatieve zorg Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten dat meer dan één keer werd overgebracht naar de spoedafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg 5 Na overlijden 24. Opname of intensieve zorgen sinds opname of opstarten palliatieve zorg Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten dat werd opgenomen op de intensieve zorgafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg 2 Na overlijden 16

17 Domein 6: Omstandigheden overlijden Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Stervenskwaliteit >5 (N) Stervenskwaliteit >5 (HV) PZ 2 weken voor (HV) Meer dan 1 spoedopname (HV) 2 Opname IZ (HV) 17

18 Domein 7: coördinatie en continuïteit van zorg Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 25. Zorgdoelen en reanimeerstatus gekregen tijdens of na opname Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten bij wie de zorgverleners de zorgdoelstellingen en de reanimatiestatus kregen tijdens of na de opname of aanmelding 54 Zorgdoelstellingen gekregen 75 Reanimeerstatus gekregen Dossier geüpdate binnen 48u na opname of starten palliatieve zorg Hulpverlener Teller: Aantal patiënten voor wie de prognose, psychosociale symptomen, functionele status, algemene symptoomlast en documentatie t.a.v. de gewenste zorg binnen 48 uur na de opname of het starten van de palliatieve zorg werden ingevoerd in het dossier 22 Voor overlijden 27. Wekelijks contact met huisarts in de laatste 3 maanden Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten dat wekelijks contact had met hun huisarts in de 3 maanden voor hun overlijden (persoonlijk of aan de telefoon) had 28 Na overlijden Domein 7: Coördinatie en continuïteit Eigen score Gem PE Gem totaal 100 Indicator scores (%) Transfer zorgdoelen (HV) Geupdate dossier binnen 48u (HV) Wekelijks contact HA (HV) 18

19 Domein 8: zorg voor de familie Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 28. Regelmatig spreken met de nabestaanden over wat het voor hen betekent om voor hun zieke naaste te zorgen Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig met hen spraken over wat het voor hen betekende om voor hun zieke naaste te zorgen 17 Noemer: Totaal aantal nabestaanden die zorgden voor hun zieke naaste Aantal nabestaanden die aangaven voor hun zieke naaste te zorgen N= Regelmatig evalueren van psychosociale noden Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilden naar hoe ze zich voelden Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Gesteund na overlijden Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat zich gesteund voelde na het overlijden van de patiënt (inclusief evaluatiegesprek) en geïnformeerd werd over de mogelijke nazorg 34 Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Voelden zich gesteund Werden geïnformeerd over nazorg Kregen evaluatiegesprek Voldoende hulp bij zorgproces Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat zoveel hulp als nodig kreeg bij het zorgproces Noemer: Totaal aantal nabestaanden die hulp nodig hadden bij het zorgproces 87 Aantal nabestaanden die aangaven hulp nodig te hebben bij het zorgproces N=209 19

20 Domein 8: Zorg voor naasten Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Peilen zorglast (N) Psychosociaal peilen (N) Steun na overlijden (N) Voldoende hulp (N) 20

1. Vragenlijst hulpverleners voor overlijden palliatieve eenheid, palliatief supportteam en mobiele thuisequipe Over de patiënt

1. Vragenlijst hulpverleners voor overlijden palliatieve eenheid, palliatief supportteam en mobiele thuisequipe Over de patiënt 1. Vragenlijst hulpverleners voor overlijden palliatieve eenheid, palliatief supportteam en mobiele thuisequipe Over de patiënt Leeftijd Geslacht Diagnose Vragenlijst hulpverlener voor overlijden vraag

Nadere informatie

INDICATORENFICHES VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG

INDICATORENFICHES VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG INDICATORENFICHES VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG Kathleen Leemans, Joachim Cohen, Lieve Van den Block, Robert Vander Stichele, Luc Deliens - Vrije Universiteit Brussel 2013 Vragenlijst hulpverleners

Nadere informatie

Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de multidisciplinaire begeleidings equipes

Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de multidisciplinaire begeleidings equipes Afname van kwaliteitsindicatoren Kwaliteit in de palliatieve van palliatieve zorg in Vlaanderen zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de multidisciplinaire begeleidings equipes

Nadere informatie

Kwaliteit van palliatieve zorg

Kwaliteit van palliatieve zorg Kwaliteit van palliatieve zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve eenheden in ziekenhuizen Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen, Lieve Van den Block, Anneke L.

Nadere informatie

Kwaliteit van palliatieve zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve support teams in ziekenhuizen

Kwaliteit van palliatieve zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve support teams in ziekenhuizen Kwaliteit van palliatieve zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve support teams in ziekenhuizen Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen, Lieve Van den Block, Anneke

Nadere informatie

Your Name. #KwaliteitPZ

Your Name. #KwaliteitPZ Your Name #KwaliteitPZ Inleidend woord door Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker #KwaliteitPZ Implementeren van kwaliteitsindicatoren in de gespecialiseerde palliatieve zorg: hoe meten

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Over de uitvoerders van het project 3 Financiering van het project 4 1 Kwaliteitsindicatoren set voor de palliatieve zorg: een

Woord vooraf 3 Over de uitvoerders van het project 3 Financiering van het project 4 1 Kwaliteitsindicatoren set voor de palliatieve zorg: een Woord vooraf 3 Over de uitvoerders van het project 3 Financiering van het project 4 1 Kwaliteitsindicatoren set voor de palliatieve zorg: een 4 korte voorstelling 2 Wijze van meting en rapportering aan

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG

HANDLEIDING VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG HANDLEIDING VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG DOOR DE MULTIDISCIPLINAIRE BEGELEIDINGSEQUIPE VOOR PALLIATIEVE VERZORGING Auteurs: Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde VUB en Federatie Palliatieve

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Deze lijst van onderzoeksvragen kwam tot stand na een bevraging bij de coördinatoren van de regionale netwerken voor palliatieve zorg en de voorzitters van

Nadere informatie

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger 1. Waar verblijft u momenteel? 2. Waar zou u momenteel willen verblijven? 3. Wie van de volgende mensen heeft vorige week aan u hulp, verzorging of een behandeling

Nadere informatie

Voorafgaande zorgplanning: van studies naar klinische praktijk. Naomi Dhollander

Voorafgaande zorgplanning: van studies naar klinische praktijk. Naomi Dhollander Voorafgaande zorgplanning: van studies naar klinische praktijk. Naomi Dhollander Inhoud Wat is advance care planning (ACP) in kader van goede palliatieve zorg? Enkele cijfers voor Vlaanderen/België? ACP

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG

HANDLEIDING VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG HANDLEIDING VOOR KWALITEITSMETING PALLIATIEVE ZORG DOOR HET PALLIATIEF SUPPORTTEAM IN HET ZIEKENHUIS Auteurs: Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde VUB en Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen INHOUD

Nadere informatie

Vier kernvragen in de palliatieve zorg:

Vier kernvragen in de palliatieve zorg: Palliatieve thuiszorg in het nieuws In deze presentatie: 1. Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg 2. Het PaTz project in de praktijk

Nadere informatie

Ervaringen van naasten in hospice Duin- en Bollenstreek Gemeten in de periode: Aantal respondenten

Ervaringen van naasten in hospice Duin- en Bollenstreek Gemeten in de periode: Aantal respondenten Kwaliteitsrapportage We zijn goed in wat we doen! En willen dat laten zien Voor een oordeel over de kwaliteit van onze dienstverlening in de palliatieve terminale zorg is informatie nodig. Die informatie

Nadere informatie

Palliatieve zorg. Beste patiënt

Palliatieve zorg. Beste patiënt Beste patiënt Wij zijn er ons van bewust dat de stap naar palliatieve zorg een grote stap is. Als team willen wij u hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en helpen. Daarom geven wij u graag de nodige informatie

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG. IFPC Turnhout 23 oktober Hilde Michiels coördinator palliatief support team

PALLIATIEVE ZORG. IFPC Turnhout 23 oktober Hilde Michiels coördinator palliatief support team PALLIATIEVE ZORG IFPC Turnhout 23 oktober 2017 Hilde Michiels coördinator palliatief support team Palliatieve zorg - definitie Palliatieve zorg is de actieve totaalzorg voor mensen die ongeneeslijk ziek

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

P4P indicatorenset Domein Patiëntenervaringen/ Patiëntgerichtheid Datum April 2018 Versie 5 Status Gevalideerd door de werkgroep P4Q.

P4P indicatorenset Domein Patiëntenervaringen/ Patiëntgerichtheid Datum April 2018 Versie 5 Status Gevalideerd door de werkgroep P4Q. INDICATORFICHE Patiëntenervaringen P4P indicatorenset 2018 Basisfiche Domein Patiëntenervaringen/ Patiëntgerichtheid Datum April 2018 Versie 5 Status Gevalideerd door de werkgroep P4Q Het meten van patiëntenervaringen

Nadere informatie

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Palliatieve zorg V1.2008 PALLIATIEVE ZORG: TOELICHTING EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 1 Inleiding In 2002 werden drie wetten met betrekking tot de zorg voor

Nadere informatie

De lange weg is vaak te kort.

De lange weg is vaak te kort. www.hhzhlier.be 1 h.-hartziekenhuis vzw De lange weg is vaak te kort. Dr. F. Krekelbergh Geriater Verantwoordelijke arts palliatieve zorgen Levenseinde is belangrijk moment Vroeg of laat Leven : veel verlieservaringen

Nadere informatie

Het zorgtraject van de bewoner in De Wingerd

Het zorgtraject van de bewoner in De Wingerd Woon- & Zorgcentrum De Wingerd Het zorgtraject van de bewoner in De Wingerd Dr. Jo Lisaerde Het zorgtraject van de bewoner Belevingsgerichte zorg: wie is deze bewoner? Zorgplanning: wat wenst de bewoner

Nadere informatie

Op weg naar optimale, transmurale samenwerking. Jenske Geerling Verpleegkundig specialist Palliatieve zorg UMCG

Op weg naar optimale, transmurale samenwerking. Jenske Geerling Verpleegkundig specialist Palliatieve zorg UMCG Op weg naar optimale, transmurale samenwerking Jenske Geerling Verpleegkundig specialist Palliatieve zorg UMCG Knelpunten? Knelpunten Tussen eerste en tweede lijn Tussen verschillende disciplines Tussen

Nadere informatie

Zorgpad Stervensfase. Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen voor de patiënt en diens naasten. Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC

Zorgpad Stervensfase. Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen voor de patiënt en diens naasten. Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC Zorgpad Stervensfase Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen voor de patiënt en diens naasten. Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC (H)erkennen stervensfase Mw van Dalen, 52 jaar bekend met

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Zorgpad Stervensfase. Lia van Zuylen, internist-oncoloog. Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam

Zorgpad Stervensfase. Lia van Zuylen, internist-oncoloog. Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam Zorgpad Stervensfase Lia van Zuylen, internist-oncoloog Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam Inhoud Herkenning stervensfase Inhoud van Zorgpad Stervensfase Onderzoeksresultaten Zorgpad

Nadere informatie

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Auteurs: De Gendt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Samenvatting Deel I Onderzoeksmethodologie in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen voor langdurige zorg

Samenvatting Deel I Onderzoeksmethodologie in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen voor langdurige zorg Samenvatting Palliatieve zorg is de zorg voor mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is. Het doel van palliatieve zorg is niet om het leven te verlengen of de dood te bespoedigen maar om een zo hoog

Nadere informatie

WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN?

WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN? CONCRETE ZORGPLANNING WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN? 1 ZORGZAME ZORG OP MEERDERE DOMEINEN OMTRENT MEDISCHE ZORGEN 3 OMTRENT HET BLIJVEN WONEN ALS JE EEN DAGJE OUDER WORDT DE KINDEREN NIET KORTBIJ WONEN

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm.

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm. Samenvatting Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm Samenvatting 173 Vanaf halverwege de jaren '90 is palliatieve zorg door de Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra.

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. 1 2 Bijlage 2: Gesprekssjablonen (naar M. Keirse) STAPPENPLAN VOOR BESPREKING VAN

Nadere informatie

ZEVENTIGPLUSSERS MET KANKER

ZEVENTIGPLUSSERS MET KANKER ZEVENTIGPLUSSERS MET KANKER Verslag van een Kankerlijn-campagne September 2018 komoptegenkanker.be Onderzoeksrapport Zeventigplussers met kanker. Verslag van een Kankerlijn-campagne Samenvatting De Kankerlijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET DEMENTIE W Z C D E W I N G E R D

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET DEMENTIE W Z C D E W I N G E R D PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET DEMENTIE W Z C D E W I N G E R D OVERLEVING BIJ DEMENTIE * 2 Invloed van acuut event op prognose Elk acuut event verkort de levensduur Morrison et al.: JAMA 2000; 284:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Vlaams Patiënten Peiling

Vlaams Patiënten Peiling Titelpagina Page:19 Vlaams Patiënten Peiling Dit is een demorapport op ziekenhuisniveau. Enkel het onderwerp 'Wijze van omgang met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners' wordt in detail uitgewerkt.

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care 204 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners 204 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Continue sedatie tot aan het overlijden in Vlaamse woonzorgcentra

Continue sedatie tot aan het overlijden in Vlaamse woonzorgcentra Continue sedatie tot aan het overlijden in Vlaamse woonzorgcentra Prof. Johan Bilsen Dr. Sam Rys OZ-groep Mental Health and Wellbeing, Department of Public Health, Vrije Universiteit Brussel Achtergrond

Nadere informatie

Het PaTz project : Een ander focus op palliatieve zorg. Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider

Het PaTz project : Een ander focus op palliatieve zorg. Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider Het PaTz project : Een ander focus op palliatieve zorg Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider De Volkskrant 8 oktober 2013 In deze presentatie: 1.Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken

Nadere informatie

Palliatieve zorg in de eerste lijn. Ruben S. van Coevorden, huisarts IKA Consulent palliatieve zorg

Palliatieve zorg in de eerste lijn. Ruben S. van Coevorden, huisarts IKA Consulent palliatieve zorg Palliatieve zorg in de eerste lijn Ruben S. van Coevorden, huisarts IKA Consulent palliatieve zorg Palliatieve zorg Geen Cure, maar Care streven naar een comfortabel einde Als genezing niet meer mogelijk

Nadere informatie

Sterven met dementie in Vlaanderen. Lieve Van den Block Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB-Ugent

Sterven met dementie in Vlaanderen. Lieve Van den Block Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB-Ugent Sterven met dementie in Vlaanderen Lieve Van den Block Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB-Ugent Sterven met dementie in België Studie Huisartsenpeilpraktijken: sterfgevallen +65jb in 2008 31%

Nadere informatie

Items cursisten aantal of N: 40

Items cursisten aantal of N: 40 Items cursisten aantal of N: 40 Dit instrument is ontwikkeld door Katrien Moens en eigendom van het onderzoekscentrum PRAGODI, HUB. Meningsuitspraken: Likert-schaal: helemaal oneens oneens eens helemaal

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-DOSSIER PZ VOOR

HANDLEIDING E-DOSSIER PZ VOOR HANDLEIDING E-DOSSIER PZ VOOR KWALITEITSMETING DOOR DE MBE Auteurs: Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde VUB en Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Opmerking vooraf: gebruik Google Chrome als browser.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

De Kracht van Zingen

De Kracht van Zingen De Kracht van Zingen S Y M P O S I U M 8 N O V E M B E R N Y E N R O D E B U S I N E S S U N I V E R S I T E I T S J A A K B L O E M H O O G L E R A A R H E A L T H C A R E C O N S U M E R S & E X P E

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP² GGZ: Vlaamse Patiënten Peiling psychiatrische afdeling

Vlaams Indicatoren Project VIP² GGZ: Vlaamse Patiënten Peiling psychiatrische afdeling Vlaams Indicatoren Project VIP² GGZ: Vlaamse Patiënten Peiling psychiatrische afdeling Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Dossier Voorafgaande zorgplanning

Dossier Voorafgaande zorgplanning Dossier Voorafgaande zorgplanning Elk jaar komen heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Multidisciplinaire begeleidingsequipe Aanmelding - MBE (100) Aantal begeleidingen (tabel)

Multidisciplinaire begeleidingsequipe Aanmelding - MBE (100) Aantal begeleidingen (tabel) Multidisciplinaire begeleidingsequipe Aanmelding - MBE (100) Aantal begeleidingen (tabel) (Hulp: Nieuwe begeleidingen: de begeleidingen die in het jaar zelf gestart zijn.lopende begeleidingen: de begeleidingen

Nadere informatie

HET PALLIATIEF ZORGBELEID. Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden

HET PALLIATIEF ZORGBELEID. Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden HET PALLIATIEF ZORGBELEID Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden Palliatieve zorg is totaalzorg De term palliatie is afgeleid van het latijnse woord: pallium

Nadere informatie

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Zorg in de laatste levensfase Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Verschillen Nederland buitenland Palliatieve zorg is geen specialisme Palliatieve zorg is in principe

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

HET ZORGPAD STERVENSFASE

HET ZORGPAD STERVENSFASE HET ZORGPAD STERVENSFASE 7 OKTOBER 2015 RHEA STROES ALINA PIETERMAN ZORGPAD STERVENSFASE WEER IETS NIEUWS Zorgpad, meer dan een checklist Volledig patiëntendossier, een checklist én een evaluatie- instrument

Nadere informatie

COMMUNICEREN OVER HET LEVENSEINDE : WAAROM???

COMMUNICEREN OVER HET LEVENSEINDE : WAAROM??? Ik wil niet leven zoals een plant Als ik mijn familie niet meer ken, wil ik liever dood Ik wil niet afzien! Mijn broer denkt zus, en ik zo, wat moeten we nu doen? Hebben wij nu wel de juiste keuzes gemaakt?

Nadere informatie

thuiszorg in de standaardzorg voor

thuiszorg in de standaardzorg voor Tijdige integratie van palliatieve thuiszorg in de standaardzorg voor mensen met ernstige COPD Charlotte Scheerens 10 meest voorkomende doodsoorzaken 2008 Mortaliteit COPD/100 000 inwoners, 2011 België

Nadere informatie

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Groep Philippus Neri - VZW Sint-Lucia Deze leidraad geldt voor een verzoek om euthanasie door een patiënt bij ondraaglijk psychisch en fysisch lijden.

Nadere informatie

Familie perspectief op palliatieve zorg bij dementie

Familie perspectief op palliatieve zorg bij dementie Familie perspectief op palliatieve zorg bij dementie Jenny T. van der Steen, PhD Deel presentatie: met alleen gepubliceerde gegevens Department Quality of General of Practice Care & Elderly Care Medicine

Nadere informatie

Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg

Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Opgesteld door: CKZ/NIVEL Versie 0.2 Datum: 02-12-2011 Aanlever- en validatie specificaties

Nadere informatie

Advance care planning Laatste stand van zaken palliatieve zorg. Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg

Advance care planning Laatste stand van zaken palliatieve zorg. Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg Advance care planning Laatste stand van zaken palliatieve zorg Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg Advance care planning Open communicatie met patiënt en naasten over: Situatie

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van palliatieve zorg meten in de woonzorgcentra

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van palliatieve zorg meten in de woonzorgcentra Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van palliatieve zorg meten in de woonzorgcentra Q-PAC studie Vlaanderen VUB-Ugent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Friday,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

casus Nood aan duidelijke criteria voor het opstarten alsook stopzetten van sondevoeding

casus Nood aan duidelijke criteria voor het opstarten alsook stopzetten van sondevoeding Peg of Pech casus casus Bewoonster verblijft vanaf eind jaren tachtig in het WZC en er wordt dan beslist (heel terecht) om een PEG-sonde te plaatsen. Criteria zijn de levensverwachting, kwaliteit van leven

Nadere informatie

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders De afgelopen vijf jaar is, mede door de inzet van de VOKK, meer kennis opgebouwd en beschikbaar gemaakt over

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Bakkum

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Bakkum Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Bakkum Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-4-2017 tot 1-7-2017

Nadere informatie

Implementatie Zorgpad stervensfase

Implementatie Zorgpad stervensfase Implementatie Zorgpad stervensfase Navigatie naar een goed einde Navigatie naar een goed einde René de Bakker Verpleeghuisarts Verpleeghuis De Blaauwe Hoeve Hulst rdebakker@curamus.nl Navigatie naar een

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum WEBINAR 19 mei 2015 Consultvoorbereiding door de patiënt Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform Techniek, gedurende gehele webinar kan je vragen stellen via de

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Accolade Zorg

CQI-Concernrapport Accolade Zorg Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Accolade Zorg September 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie

6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 6.1 Palliatieve zorg Palliatieve zorg is de totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer

Nadere informatie

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding Euthanasie en hulp bij zelfdoding Richtlijn bespreking voor verpleegkundigen. Irene Bas, verpleegkundige Astrid Hofstra, verpleegkundige Marian Zuure, specialist ouderengeneeskunde en SCEN arts. www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam

Nadere informatie

Cliëntenthermometer begeleiding kind

Cliëntenthermometer begeleiding kind Cliëntenthermometer begeleiding kind Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care. Totaalrapport 2015 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care. Totaalrapport 2015 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care Totaalrapport 205 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners 206 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? 2 Definitie Palliatieve zorg (WHO 2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten,

Nadere informatie

Van curatief naar palliatief: moeilijke communicatie

Van curatief naar palliatief: moeilijke communicatie Van curatief naar palliatief: moeilijke communicatie Het belang van communicatie in palliatieve zorg Sofie Eelen psychologe PST AZ St Jozef Malle Van curatief naar palliatief Communicatie: van curatief

Nadere informatie

Patiënten begeleid door een multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging

Patiënten begeleid door een multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging Patiënten begeleid door een multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging 2008-2012 Met uitzondering van 2010 hebben alle vijftien multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve

Nadere informatie

Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft?

Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft? Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft? Het belang van een integraal anticiperend beleid 22 maart 2012 Bernardina Wanrooij Huisarts, consulent palliatieve zorg AMC Palliatieve zorg

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Uw specialist heeft u verteld dat u ongeneeslijk ziek bent. Niet meer kunnen genezen is een bericht met ingrijpende gevolgen en het valt niet mee om hier

Nadere informatie

Symposium palliatieve zorg

Symposium palliatieve zorg Symposium palliatieve zorg Zorgmodule palliatieve zorg Markeren van de palliatieve fase Markeren van de palliatieve fase 20 oktober 2016 Angelie van de Crommert Karin van Veen Als ik sterven zal. Claudia

Nadere informatie

Items algemene bevolking aantal of N: 35

Items algemene bevolking aantal of N: 35 Items algemene bevolking aantal of N: 35 Dit instrument is ontwikkeld door Katrien Moens en eigendom van het onderzoekscentrum PRAGODI, HUB. Meningsuitspraken: Likert-schaal: helemaal oneens oneens eens

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg. Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider

Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg. Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider Palliatieve thuiszorg in het nieuws In deze presentatie: 1. Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand

Nadere informatie

1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen?

1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen? 1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen? Ik heb daar regelmatig en concreet over nagedacht 263 Ik heb daar wel

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Knijnenburg

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Knijnenburg Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Knijnenburg Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-4-2017 tot 1-7-2017

Nadere informatie

Voorafgaande zorgplanning Wetgeving en communicatie VRAGEN ROND HET LEVENSEINDE

Voorafgaande zorgplanning Wetgeving en communicatie VRAGEN ROND HET LEVENSEINDE Voorafgaande zorgplanning Wetgeving en communicatie SEL Zuid-West-Vlaanderen Lokale Steunpunten Thuiszorg 18 mei, 15 juni en 27 juni 2017 VRAGEN ROND HET LEVENSEINDE Halve eeuw medische spitstechnologie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Guy Hannes Coördinator PNAT

Guy Hannes Coördinator PNAT Dementie : palliatieve benadering? Guy Hannes Coördinator PNAT Palliatieve zorg = van alle tijden Een waardig afscheid, omringd door geliefden Voedingsbodem vooruitgang van de geneeskunde : we leven langer.

Nadere informatie