Mijn woning veranderen... mag dat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn woning veranderen... mag dat?"

Transcriptie

1 partner in wonen Mijn woning veranderen... mag dat? Mijn woning veranderen... mag dat? Steeds meer mensen gaan ertoe over hun huis aan hun persoonlijke smaak en wensen aan te passen. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken van veranderingen die het wooncomfort en woonplezier voor u kunnen verhogen. En daar werken we graag aan mee. In een huurwoning van RWS partner in wonen krijgt u volop vrijheid om te klussen. Verlaat u de woning dan nemen wij de veranderingen over als zij voldoen aan bepaalde eisen. Soms kunnen we zelfs een vergoeding geven voor de veranderingen. Deze brochure vertelt u meer over het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Wanneer heb ik toestemming nodig voor een Zelf Aangebrachte Verandering? Om misverstanden te voorkomen willen we eerst duidelijk maken wat wij verstaan onder Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s). We maken een verschil tussen veranderingen die u makkelijk uit de woning kunt verwijderen en veranderingen die aan de woning zijn verbonden. Zachte vloerbedekking, gordijnen, losse kasten en dergelijke kunt u bijvoorbeeld vaak eenvoudig uit de woning verwijderen zonder dat u de woning daarbij beschadigt. Wij nemen ze dan ook nooit over. De nieuwe huurder kan dat natuurlijk wel doen. Veranderingen zoals afwijkend tegelwerk, een keukenblok of bijvoorbeeld een dakraam zijn aard- en nagelvast aan de woning verbonden. Deze veranderingen kunt u meestal niet zonder schade verwijderen. We noemen ze daarom onroerende zaken. Voor Zelf Aangebrachte Veranderingen aan onroerende zaken is altijd vooraf schriftelijke toestemming nodig van de RWS, als deze veranderingen niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan gemaakt kunnen worden. Welke vormen van Zelf Aangebrachte Veranderingen zijn er? Er zijn heel wat klussen in en om het huis te bedenken. Om duidelijkheid te creëren hebben wij Zelf Aangebrachte Veranderingen verdeeld in drie categorieën, waarvoor als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan toestemming wordt gegeven: Verbeter ZAV: deze ZAV s zijn een duidelijke verbetering van de woning, indien de verandering voldoet aan de voorwaarden en kwaliteitseisen. Bij einde huur mag de verandering in de woning blijven zitten, en de huurder kan hiervoor eventueel een vergoeding ontvangen. Blijf ZAV: deze ZAV s zijn smaakgevoelig en worden daarom niet algemeen als een verbetering beschouwd. Als een huurder verhuist, mogen deze ZAV s in de woning achterblijven, maar er wordt geen vergoeding voor betaald. Verwijder ZAV: deze ZAV s zijn zo smaakgevoelig dat ze de goede verhuurbaarheid van de woning belemmeren of waarvan de onderhoudsconsequenties bij einde huur voor de RWS onaanvaardbaar zijn. De RWS geeft wel toestemming voor het aanbrengen van de verandering, maar bij einde huur moet de verandering ongedaan worden gemaakt. De ZAV-lijst Het is voor u en voor ons van belang om precies te weten wat wel en wat niet kan en welke voorwaarden daar aan verbonden zijn. We hebben daarom een lijst gemaakt waarop de veranderingen staan waarvoor wij toestemming verlenen; afhankelijk van de doelgroep (bijv. ouderen) van een complex kan worden afgeweken van deze lijst! Deze lijst heet de ZAV-lijst. Een overzicht van de meest voorkomende veranderingen in uw woning hebben wij voor u op een rij gezet. O NDERHOUD A T/ M Z Omschrijving van de verandering Vloeren Vast en verlijmd parket, laminaat, houten vloer, geperste houtvezels Plavuizen, vloertegels (geldt niet voor etagewoning) Kurk, linoleum, marmoleum, tapijt, zeil, ondervloer verbeter-zav (verandering mag blijven + komt in aanmerking voor vergoeding) blijf-zav (verandering mag blijven) verwijder-zav (verandering ongedaan maken of overname volgende huurder) 1

2 O NDERHOUD A T/ M Z Omschrijving van de verandering verbeter-zav (verandering mag blijven + komt in aanmerking voor vergoeding) blijf-zav (verandering mag blijven) verwijder-zav (verandering ongedaan maken of overname volgende huurder) Wandafwerking en plafond Aanbrengen houten schroten, lambrisering, wandtegels of steenstrips Aanbrengen gipsplaten (voorzetwand) Granol, sierpleister, structuurverf en -pasta Kurk, tapijt Vervangen oude zachtboardplafonds door gipsplaat Plafondafwerking houten schroten Bouwkundige wijzigingen Serre, uitbouw Plaatsen van stenen garage of schuur Plaatsen luxe dakvensters (hout/aluminium) of dakkapel Aanbrengen dakraam Verwijderen of plaatsen niet-dragende wand Verwijderen van vaste kastruimte Plaatsen van toog in niet-dragende wand Schouw Open haard, allesbranders Aanbrengen vaste trap naar de zolder Vervangen binnendeuren: hardhout, kentuckey, hardboard afwerking Vervangen binnendeuren: portas Vervangen voordeur/buitendeur Verwijderen van deuren en dorpels Vervangen en verbreden van de vensterbanken Keuken Nieuwe keuken, uitbreiden/veranderen huidige keuken, merk Bruynzeel Nieuwe keuken, uitbreiden/vervangen huidige keuken, ander merk dan Bruynzeel Plaatsen inbouwapparatuur Badkamer en toiletruimte Veranderen badkamer: kranen, wastafel, douchebak/-cabine, toilet, tegelwerk Bijplaatsen van een ligbad, 2 e toilet of wandtegels als die er nog niet zitten Veranderen toiletruimte: plaatsen andere wc-pot of fonteintje, tegelwerk 2

3 O NDERHOUD A T/ M Z Omschrijving van de verandering verbeter-zav (verandering mag blijven + komt in aanmerking voor vergoeding) blijf-zav (verandering mag blijven) verwijder-zav (verandering ongedaan maken of overname volgende huurder) Installaties Centrale verwarming aanbrengen* Verplaatsen/bijplaatsen radiatoren* Plaatsen close-in boiler* Plaatsen thermostaatkraan cv* Plaatsen gevelkraan* Aanbrengen mechanische ventilatie* Wijzigen/uitbreiden wandcontactdozen en schakelaars Aanbrengen extra groepen of wasmachine-aansluiting* Aanbrengen buitenverlichting Aanleggen elektra in berging of garage* Isolatie Aanbrengen van voorzetramen Aanbrengen van dubbel glas Aanbrengen van dak-, vloer-, wand- en leidingisolatie Aanbrengen van tochtstrips Overig Berging: aanbrengen werkbank, gas*, water*, elektra* Tuin: schutting, sierbestrating Tuin: afdak, pergola Tuin: diverse beplanting in overleg met Wijkbeheerder (b.v. gevelbegroeiing) Plaatsen van een dierenverblijf Plaatsen zonnescherm/zonwering Plaatsen schotelantenne Inbraakpreventie (exclusief elektronische beveiligingssystemen) * Deze veranderingen mogen alleen door een erkend installateur worden aangebracht Komen uw plannen niet voor in het overzicht? Neem dan contact op met de Wijkbeheerder. De Wijkbeheerder bekijkt dan samen met u of de door u gewenste verandering is toegestaan. 3

4 Welke voorwaarden gelden? Uiteraard stellen we wel bepaalde voorwaarden aan de ZAV en de manier waarop u de ZAV aanbrengt. Hierbij hanteren we drie criteria: verhuurtechnische, onderhoudstechnische en bouwtechnische criteria. Leest u deze voorwaarden goed door, want als u gaat klussen gaan we er van uit dat u deze voorwaarden kent en ermee akkoord gaat: Verhuurtechnische criteria De verandering brengt de (toekomstige) verhuurbaarheid van de woning niet in gevaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor veranderingen, die sterk gebonden zijn aan uw eigen smaak. Zulke veranderingen moeten bij einde huur ongedaan worden gemaakt. De verandering vermindert de waarde van de woning niet. Er ontstaat geen overlast of hinder voor omwonenden. Onderhoudstechnische criteria De verandering is niet in strijd met het beleid van de RWS en vormt geen belemmering voor toekomstig onderhoud of renovatie in en om de woning. Als dat nodig is voor de normale uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de woning door RWS partner in wonen, moet u de wijziging (tijdelijk) ongedaan maken. Alle kosten en risico s die voortkomen uit de woningverandering zijn voor de huurder (aansprakelijkheid bij schade of gebreken, afsluiten van verzekeringen). Omdat de door u aangebrachte verandering niet tot het gehuurde behoort, bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. De verandering verkeert (bij einde huur) in een goede technische staat en is netjes onderhouden. Bouwtechnische criteria De verandering is technisch en esthetisch verantwoord uitgevoerd, dus volgens de geldende voorschriften en op vakkundige wijze uitgevoerd met deugdelijke materialen, die voldoen aan alle eisen van gemeente, nutsbedrijven en brandweer. RWS partner in wonen stelt bij bepaalde veranderingen ook kwaliteitseisen aan de te gebruiken materialen. Indien nodig is er een vergunning en/of benodigd keuringsrapport afgegeven (bv aansluitvoorwaarden energiebedrijf etc.). De veranderingen voldoen aan de eisen van de gemeentelijke bouwverordening, het nutsbedrijf en de brandweer. Sommige werkzaamheden mogen alleen door erkende installatiebedrijven worden uitgevoerd. De veiligheid is gewaarborgd (sterkte, vluchtwegen, ventilatie, brandbaarheid materialen etc.). Voor de meest voorkomende veranderingen heeft RWS partner in wonen specifieke kwaliteitseisen ontwikkeld. Hier zijn voorwaarden m.b.t. de specifieke ZAV in opgenomen op het gebied van verhuurtechnische aspecten, onderhoudstechnische aspecten en bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten. Wanneer krijg ik toestemming? Wanneer u zich aan de bovenstaande voorwaarden houdt, krijgt u toestemming voor het aanbrengen van de verandering en kunt u aan de slag. Voor sommige veranderingen, de zogenoemde verwijder-zav s, geldt deze toestemming alleen voor de duur van de huurperiode en moet de ZAV bij einde huur weer verwijderd worden. Voldoet de verandering aan de voorwaarden en betreft het een verbeter- of een blijf-zav, dan mag de verandering bij einde huur in de woning achterblijven. Het kan echter voorkomen dat er omstandigheden zijn waarom de corporatie toch een aanvraag moet afwijzen. Als dat gebeurt, krijgt u dat met opgave van redenen te horen. Tevens behouden wij bij sommige (grote) klussen ons het recht voor, tijdens de uitvoering een tussentijdse controle uit te voeren. De vereiste vakkundige uitvoering is na realisatie immers niet altijd meer te controleren. U zult zien dat er enorm veel kan, als u ons op tijd betrekt bij uw plannen. Samen vinden we dan een goede oplossing. Hoe vraag ik toestemming voor een ZAV? Bij veranderingen aan de woning is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent èn dat u bij het verlaten van de woning niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij spraken in de huurovereenkomst af dat u aan ons toestemming vraagt voor een verandering in uw woning. Als u veranderingen wilt aanbrengen, dient u dit daarom schriftelijk bij RWS partner in wonen aan te vragen. U kunt uw aanvraag indienen door een ingevuld aanvraagformulier naar ons op te sturen. Een aanvraagformulier kunt u aanvragen bij onze Infodesk of downloaden van onze website: Op het aanvraagformulier geeft u aan welke verandering u wilt aanbrengen en met welke materialen u dit wilt doen. Ook vragen wij u een tekening te maken van de verandering. 4

5 Nadat u de aanvraag heeft ingediend ontvangt u schriftelijk antwoord van ons, met hierin opgenomen de (eventuele) voorwaarden en/of kwaliteitseisen waaraan de verandering moet voldoen. Nadat RWS partner in wonen u schriftelijk toestemming heeft verleend, kunt u aan de slag. Ik heb al iets aangebracht zonder toestemming Heeft u in het verleden al een verandering aangebracht en hiervoor geen toestemming gevraagd? Dan kunt u nu alsnog achteraf toestemming aanvragen. Hiermee voorkomt u in ieder geval discussies of problemen als u later gaat verhuizen. Wilt u weten waar u aan toe bent, neemt u dan contact op met de Wijkbeheerder. Als de verandering wordt goedgekeurd, wordt alles inclusief de toestemming op papier gezet. Voor reeds in het verleden verstrekte vergunningen blijft de bestaande vergunning gelden (bijvoorbeeld voor dubbelglas met vergoeding). Vergoeding, ja of nee? Het kan zijn dat de door u aangebrachte verandering in aanmerking komt voor een vergoeding. Het betreft hier de zogenoemde verbeter-zav s; alle andere ZAV s komen (in principe) niet in aanmerking voor een vergoeding. Voorwaarde is wel dat u toestemming heeft gevraagd voor het aanbrengen van de verandering. Voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding hanteren we een vastgestelde methodiek. Bij het verlenen van de toestemming geven we u een indicatie van de vergoeding; pas bij einde huur wordt het definitieve vergoedingsbedrag vastgesteld en uitgekeerd. Wanneer wij met u overeengekomen zijn dat de verandering mag blijven zitten, maar dat er geen vergoeding wordt betaald, kunt u de verandering niet ter overname aanbieden. Een volgende bewoner heeft nooit de verplichting om een overnamebedrag te betalen voor een wijziging die u heeft aangebracht. Advies Onze Wijkbeheerders beantwoorden graag al uw vragen over de veranderingen die u in uw woning wilt aanbrengen. Desgewenst komen ze bij u thuis om de situatie zelf te beoordelen en u van advies te voorzien. Kluswijzers en kwaliteitseisen Voor de tien meest voorkomende veranderingen heeft RWS partner in wonen kluswijzers en kwaliteitseisen ontwikkeld. De kluswijzers geven technisch advies en handige doe-het-zelf-tips. Samen met het gebruiksadvies van de leverancier van materialen kunnen ze goed van pas komen om een verandering geslaagd uit te voeren. De kwaliteitseisen stellen voorwaarden aan de aan te brengen veranderingen. De kluswijzers en kwaliteitseisen zijn er voor: het plaatsen van een dakraam; het vervangen van een binnendeur; het uitbreiden of wijzigen van elektra; het aanbrengen van inbraakpreventie; het installeren van een keuken; het leggen van een parket- of tegelvloer; het installeren van sanitair; het plaatsen van een niet-dragende scheidingswand; het maken van een tuinafscheiding; het verfraaien van wanden (behangen, schilderen, sierpleisteren, stukadoren, aanbrengen van wandtegels, houten betimmering en het verlagen van het plafond). De kluswijzers en kwaliteitseisen kunt u gratis opvragen (via telefoon of ) of afhalen bij onze Infodesk. RWS partner in wonen voegt aan de kluswijzers een aanvraagformulier en de kwaliteitseisen toe die bij de beoordeling van een aanvraag een doorslaggevende rol spelen. Zie ook de paragraaf Welke voorwaarden gelden?. 5

6 Wat als u gaat verhuizen? Wanneer u gaat verhuizen, komt er een Wijkbeheerder langs om de hele woning te inspecteren. Ook de Zelf Aangebrachte Verandering zal hij controleren. Wanneer RWS partner in wonen toestemming heeft gegeven voor de aangebrachte verandering en het betreft een verbeter- of blijf-zav, mag deze gewoon in de woning blijven zitten. Betreft de door u aangebrachte verandering een verwijder-zav, dan moet u deze verwijderen. Wanneer de volgende huurder bereid is om de verandering over te nemen moet u dit kenbaar maken aan de wijkbeheerder. De wijkbeheerder zal dan de ZAV opnieuw beoordelen en vervolgens bepalen of de ZAV in de woning mag blijven zitten. Wanneer de verandering in de woning mag blijven zitten maakt de nieuwe huurder in overleg met de wijkbeheerder afspraken over de verantwoordelijkheid en onderhoud van de ZAV. Belangrijk is dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Heeft u géén (vereiste) toestemming aangevraagd voor de Zelf Aangebrachte Verandering, maar deze blijkt na controle wel volgens de vereisten te zijn aangebracht en in technisch en verhuurbaar goede staat, dan is het aan de wijkbeheerder om te beoordelen of de ZAV in de woning mag blijven zitten. U kunt bij het verlaten van de woning de door u Zelf Aangebrachte Veranderingen ook altijd weer meenemen. Houdt u er echter wel rekening mee dat u dan een gelijkwaardige voorziening zoals aanwezig bij begin van de huurperiode moet terugplaatsen. Neemt u bijvoorbeeld uw keuken mee, dan wordt van u verwacht dat u een keuken terugplaatst die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke keuken. Tot slot Wijzigingen beleid Het beleid zoals in deze brochure omschreven m.b.t. Zelf Aangebrachte Veranderingen, is een beleid dat RWS partner in wonen regelmatig evalueert. Als in de uitvoering hiervan wijzigingen optreden, brengt RWS partner in wonen u hiervan op de hoogte. Indien een wijziging optreedt, terwijl u al toestemming voor een verandering heeft, dan heeft dit voor u geen gevolgen. Geschillenregel Bij verschil van mening over het wel of niet voldoen aan de voorwaarden tussen de huurder en de verhuurder, kan de huurder een beroep doen op de Regionale Klachtencommissie. Uiteraard proberen we een geschil altijd eerst in onderling overleg op te lossen. Vragen? Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de Infodesk van RWS partner in wonen. Ook als u twijfelt of u toestemming moet vragen voor het aanbrengen van een bepaalde verandering, belt u met RWS partner in wonen. Omdat na het aanvragen van toestemming afspraken op schrift worden vastgelegd, komt u nooit voor onverwachte teleurstellingen te staan. De RWS weet dat u gaat klussen en kan u met advies bijstaan. Ook kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding als u de woning verlaat. Het levert dus veel voordelen op als u toestemming vraagt aan RWS partner in wonen! Juni partner in wonen 6 Bezoekadres Stationspark DZ GOES Openingstijden maandag t/m donderdag van tot uur vrijdag van tot uur Postadres RWS partner in wonen Postbus AD GOES T (0113) F (0113) Internet:

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

ZAV beleid; De huurwoning veranderen naar eigen smaak, dat kan!

ZAV beleid; De huurwoning veranderen naar eigen smaak, dat kan! ZAV beleid; De huurwoning veranderen naar eigen smaak, dat kan! HUREN: ZORGELOOS EN FLEXIBEL WONEN Aan het huren van een woning zitten voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat een huurder, in tegenstelling

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Uitgangspunt bij l escaut woonservice is dat aanpassingen in

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei Zelf uw woning aanpassen Klussen met Maasvallei Zelf uw woning Lorem ipsum dolor sit amet aanpassen Als huurder heeft u het recht uw woning aan uw persoonlijke smaak en wensen aan te passen. Maasvallei

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen.

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. Wonen op maat Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf uw woning en woonomgeving wilt veranderen en aan uw eigen wensen wilt

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

WONEN NAAR WENS ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN (ZAV)

WONEN NAAR WENS ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN (ZAV) Deze brochure gaat over zelf aangebrachte veranderingen in de woning, in het kort ZAV genoemd. Iedereen wil graag van zijn huurwoning een thuis maken en de woning aanpassen aan persoonlijke smaak en wensen.

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen.

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen. Klussen en verbouwen Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing? Raadpleeg de klustabellen (vanaf pagina 20) en

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten?

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten? Lek en Waard Wonen Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis.

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Juli 2019, Zelf klussen ZELF KLUSSEN Rhenam Wonen Postbus 188 3910 AD Rhenen 0317 68 32 00 Rhenen Binnenhof 9 3911 NP Rhenen ma t/m do 08.30-12.30 uur 13.30-16.30 uur vr 08.30-12.30 uur Amerongen Allemanswaard

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg.

WEGWIJZER Klussen in de woning. Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg. WEGWIJZER Klussen in de woning Postadres: Postbus 7120, 4330 GC Middelburg Bezoekadres: Buitenruststraat 235, Middelburg www.woongoed.nl WEGWIJZER Klussen in de woning Welke klussen kan ik in mijn huurwoning

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

wonen met karakter inhoud

wonen met karakter inhoud Lefier wil graag dat u comfortabel woont. We willen u meer bieden dan alleen onderdak; we willen dat u zich thuis voelt. Thuis in een goede woning en een prettige woonomgeving. Thuis, waar u woont volgens

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Vele mensen hebben behoefte om hun huis aan te passen aan hun eigen wensen en inzichten. Voor eigenaren van koopwoningen is dat geen probleem. Ze kunnen klussen zoveel ze willen,

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Kan ik mijn woning aanpassen?

Kan ik mijn woning aanpassen? Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die bij u past. Dat begrijpen wij. Wilt u uw keuken moderniseren of een wasmachineaansluiting? Dan geven

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

ZO wil ik wonen; wonen op maat door te klussen

ZO wil ik wonen; wonen op maat door te klussen ZO Wonen wil graag dat u zich thuisvoelt in uw woning en dat de woning voldoet aan uw persoonlijke woonwensen. ls u veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan kan dat. Tot op zekere hoogte. Er zijn

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

Wonen naar wens. veranderen zonder zorgen

Wonen naar wens. veranderen zonder zorgen Wonen naar wens veranderen zonder zorgen Wonen naar wens veranderen zonder zorgen Smaken verschillen. En wensen verschillen. Iedereen heeft zijn eigen gedachten over wat mooi is of minder mooi. Wat praktisch

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Een eigen thuis Iedereen woont op zijn of haar eigen manier. Bij Baston Wonen vinden wij dat heel vanzelfsprekend. Wij geven

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Zelf klussen. in uw huis

Zelf klussen. in uw huis Zelf klussen in uw huis voorwaarden en toestemming Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of ergens een wand tussen plaatsen of verwijderen? Dat kan! Aan het zelf klussen in

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Zelf aanbrengen van voorzieningen. elk mens zijn eigen woonwens

Zelf aanbrengen van voorzieningen. elk mens zijn eigen woonwens Zelf aanbrengen van voorzieningen elk mens zijn eigen woonwens Inhoudsopgave Inleiding 3 Kwaliteitseisen en uitvoeringseisen 4 Vergoedingen 6 Onderhoud en verzekeren van uw woningverandering 8 Overname

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING

VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING VERANDERINGEN IN EN AAN UW WONING Deze informatie gaat over het door uzelf aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning. Het geeft duidelijkheid over wat wel en niet kan. Uitgangspunt is dat als u een

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning 2 Inleiding Ook al bent u tevreden met uw huurwoning, toch kan het zijn dat u iets wilt veranderen. Een andere keuken, een serre of een badkamer bijvoorbeeld. Dit kan bij Woonwenz.

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017 Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Vanaf 1 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN... 3 Kleine veranderingen...

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

Zelf klussen in huis, ZELF KLUSSEN IN HUIS

Zelf klussen in huis, ZELF KLUSSEN IN HUIS ZELF KLUSSEN IN HUIS Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom

Nadere informatie

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN. Dé partner voor het wonen

WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN. Dé partner voor het wonen WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Dé partner voor het wonen ZELF UW WONING NAAR WENS VERANDEREN De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ Maak van uw huis een thuis. ZAV beleid

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ Maak van uw huis een thuis. ZAV beleid Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Wonen naar Wens Wonen naar Wens is nu een stuk eenvoudiger! Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. U kent ze wel, al

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06

Zelf klussen. WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Zelf klussen WP_folder_zelf klussen_nov2014.indd 1 19-11-14 09:06 Wilt u gaan klussen in uw woning? Lees dan eerst deze folder. Bij het klussen geldt namelijk een aantal spelregels. Zo moet u voor een

Nadere informatie

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden?

Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? Vroomshoop & Den Ham 1 Uw woning verfraaien, wijzigen of uitbreiden? DOE HET ZELF met advies van Mijande Wonen Ongetwijfeld zult u uw woning naar eigen smaak

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

uw woning naar eigen wens aanpassen

uw woning naar eigen wens aanpassen uw woning naar eigen wens aanpassen Uw woning aanpassen Elkien streeft naar optimaal woongenot voor haar huurders. Daarom krijgt u bij Elkien de vrijheid om uw woning naar eigen inzicht aan te passen.

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1

KLUSSEN IN UW WONING KLUSSEN IN UW WONING 1 KLUSSEN IN UW WONING Iedereen heeft zo zijn ideeën over de prettigste indeling en inrichting van zijn huis. Beter Wonen Vechtdal weet dat en geeft doe-het-zelvende huurders daarom alle ruimte. Wel moeten

Nadere informatie

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad.

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad. UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje WBO Wonen. Thuis in de stad. Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. In deze folder leest u

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Inhoudsopgave TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN...3 Kleine veranderingen...3 Overige veranderingen...3 Toestemming

Nadere informatie

ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN

ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN ZELF IETS AAN JE HUURWONING VERANDEREN We willen graag dat jij je helemaal thuis voelt. Als je dus iets wilt veranderen om van jouw huis echt je eigen plek te maken, dan vinden we dat meestal prima. Maar

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie