Voorlopig onderzoek naar de stranding van de Artemis Les Sables d' Olonnes 10 maart 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopig onderzoek naar de stranding van de Artemis Les Sables d' Olonnes 10 maart 2008"

Transcriptie

1 Datum Voorlopig onderzoek naar de Les Sables d' Olonnes 10 maart 2008

2 2 van 15 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van onderzoek Doel van rapportage Het onderzoek 3 2 Gegevens Schip en bemanning Reis De haven 4 3 Bevindingen Situatie aan boord Technische staat Ballast situatie bij aanlopen Reisvoorbereiding Verklaringen van bemanning De gebeurtenissen De navigatie Loods Havenmeester Meteorologische gegevens 8 4 Samenvatting 9 5 Analyse 10 6 Voorlopige conclusies onderzoek 13 7 Bijlagen Getijdengegevens Voyageplan 15

3 3 van 15 1 Inleiding 1.1 Doel van onderzoek De Inspectie Verkeer en Waterstaat, verder de Inspectie, onderzoekt ongevallen en bijna-ongevallen vanuit het oogpunt van veiligheid. Het doel van dit onderzoek is om lering te trekken en om zo herhaling van zo n voorval te voorkomen. Dit rapport betreft een voorlopig onderzoek en zal conform de Schepenwet aan de Raad voor de Scheepvaart worden aangeboden. Zij kan besluiten om een nader onderzoek in te stellen. 1.2 Doel van rapportage Het doel van rapporteren is tweeledig. Ten eerste wordt door middel van een rapportage inzicht gegeven in de mogelijke oorzaak van het ongeval Hiermee wordt, in dit geval, tegemoetgekomen aan de aandacht die de stranding van de Artemis teweeg heeft gebracht en de daaruit voortgekomen vragen. Ten tweede geeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat hiermee invulling aan de transparante werkwijze, waarmee veiligheidsrisico s voor de zeevaart in een vroeg stadium onder de aandacht wordt gebracht van betrokken partijen, die hier lering uit kunnen trekken. 1.3 Het onderzoek Voor het onderzoek is een team samengesteld bestaande uit een onderzoeker en een technisch / nautisch inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Er zijn gesprekken gevoerd met de kapitein en stuurman van de Artemis en havenmeester van Les Sables d Olonnes. Verder zijn gegevens verzameld van het schip en de haven zoals kaarten, certificaten, procedures en meteorologische gegevens. De loods van de Artemis ten tijde van de gronding heeft ons niet te woord gestaan, omdat dit werd afgeraden door de plaatselijke loodsen corporatie. Van de loods is wel een schriftelijke verklaring ontvangen. Met de havenmeester is één gesprek gevoerd, daarna was hij niet meer beschikbaar om aanvullende vragen te beantwoorden. Hierdoor konden niet alle onduidelijkheden en nog openstaande vragen beantwoord worden. Omdat aanbevelingen gericht aan de Franse loods en/of havenmeester waarschijnlijk niet zullen uitblijven, heeft het onderzoeksteam op grond van internationale afspraken de samenwerking gezocht met het Franse Marine accident investigation office, BEAMER. Ondanks dat het voorlopig onderzoek nog niet geheel is afgerond, is genoeg informatie verzameld om de voorlopige conclusies in deze rapportage te staven. Aanvullend onderzoek heeft als doel om te trachten achterliggende oorzaken helder, en aannames bevestigd te krijgen voor een eventueel onderzoek door de Raad voor de Scheepvaart.

4 4 van 15 2 Gegevens 2.1 Schip en bemanning Naam schip Artemis Vlaggenstaat Nederland Roepletters PBLV Type schip Multi purpose / General cargo Opleverdatum 2004 Gross tonnage 2545 Hoofdmotor vermogen 1520 kw Lengte/ breedte 88,60 / 12,50 ISM beheer Oudvaart Shipping B.V. Klassebureau Bureau Veritas De bemanning bestond totaal uit 6 personen. Een kapitein, stuurman, werktuigkundige en 3 matrozen. Dit is conform de minimum eisen van het Minimum Safe Manning Certificate. 2.2 Reis De reis was in ballast van Lissabon naar Les Sables d Olonne. Het schip zou op maandag 10 maart in de ochtend aankomen in Les Sables d Olonne en naar binnen gaan om te gaan laden. 2.3 De haven Les Sables d Olonnes is een haven aan de westkust van Frankrijk aan de Golf van Biskaje. In de haven komen ongeveer 100 koopvaardijschepen per jaar om te laden of te lossen. Deze schepen worden beloodst door speciaal voor deze haven getrainde loodsen van Les Pilotes de la Loire (o.a. Nantes). De schepen kunnen vanaf 2 uur voor tot 2 uur na hoog water naar binnen of buiten varen. De schepen passeren dan een deur van het dok, die gedurende die periode open staat. In verband met dit dok zijn de maximale scheepsafmetingen 110 meter lang en 16 meter breed. Het was de havenmeester niet bekend of zich eerdere soortgelijke ongevallen hadden voorgedaan bij het aanlopen of uitvaren van de haven.

5 5 van 15 3 Bevindingen 3.1 Situatie aan boord Technische staat Het 4 jaar oude schip bevond zich voor de gronding in goede staat. Er waren geen technische problemen. Navigatieapparatuur werkte naar behoren en er was beschikking over het volle vermogen van hoofdmotor en boegschroef Ballast situatie bij aanlopen Het schip voer in ballast. Op 3 tanks in het achterschip na waren alle ballasttanks vol. Deze 3 waren leeg gelaten om het schip niet teveel trim achterover te geven. Het schip lag op deze manier goed in het water en zo werd voorkomen dat het schip teveel paaltjes zou pikken met slecht weer. De diepgang was achter 3.20m en voor 2.31m Reisvoorbereiding Als reisvoorbereiding was een voyageplan (zie bijlage 2:7.2) beschikbaar. Dat plan bestond hoofdzakelijk uit een opsomming van de te gebruiken kaarten, waypoint lijst, VHF kanalen en loodsstations. Informatie zoals koersen en kenmerken omtrent het aanlopen van Les Sables d Olonnes was niet gedocumenteerd of vermeld in de kaart. In de gebruikte aanloopkaart van de haven zijn geen koersen of aantekeningen zoals No go area, parallel index of point of no return aangetroffen. De aanloopkaart was wel van voldoende schaalgrootte. Een nautische publicatie waarin informatie omtrent de aanloop en de haven van Les Sables d Olonnes staat omschreven, was aan boord. Gezien het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat de reisvoorbereiding over het geheel onvoldoende was. 3.2 Verklaringen van bemanning De gebeurtenissen Maandagochtend 10 maart 2008 arriveerde de Artemis nabij het loodsstation van Les Sables d Olonnes. Aan boord werd ervan uitgegaan dat de loods aan boord zou komen in de aangegeven waiting area in de kaart. Daar stond het laatste waypoint. Rond kwart voor zeven voer het schip een noordoostelijke koers met een snelheid van 6 knopen. De wind was op dat moment zuidelijk, 9 à 10 Beaufort. De kapitein sprak over goed zicht. Op verzoek van de loods voer de kapitein door tot ongeveer 1,5 mijl vanaf de haveningang. Rond 07:00 was het schip ongeveer 1 mijl ten zuiden van de westelijke pier van de haveningang. De loods vroeg de kapitein noord (360 ) en even later 020 te sturen. Op dat moment stond het vermogen op dead-slow. Om 07:05 toen het schip op 0,6 mijl zuidoost van de westelijke pier was, kwam de loods aan boord. De kapitein schatte de snelheid op dat moment rond de 4 knopen. Het schip bevond zich

6 6 van 15 toen op de kruising van twee lichtenlijnen. Die positie was in de aanlooproute. De loods realiseert zich bij aankomst op de brug, dat het schip te dicht bij ondiep water is gekomen. Er bleek te weinig ruimte om nog bakboord uit te gaan. De loods droeg de kapitein op om vol vermogen achteruit te geven met boegschroef naar bakboord. Het lukte niet om weg te raken van ondiep water en omstreeks 07:20 raakte de boeg de grond. De achterkant van het schip werd toen snel opzij geduwd door wind en zee tot het schip parallel aan het strand geheel aan de grond kwam te liggen De navigatie De kapitein verwachtte een lastige aanloop in de heersende omstandigheden met wind en deining uit het zuiden. Hij was niet eerder in deze haven geweest. De navigatie, het manoeuvreren en de marifoon communicatie werd door hem alleen uitgevoerd. De kapitein was alleen op de brug. Hij had onder meer twee radars, één op 3 en één op 6 mijl bereik, en een GPS tot zijn beschikking. Hij maakte geen gebruik van de lichtenlijnen, parallel index of vergelijkbare hulpmiddelen. Hij verklaarde daarvoor ook geen tijd te hebben daar hij alleen op de brug was. De focus was gericht op het snel aan boord krijgen van de loods. Te zien is op het plotkaartje van de GPS dat de gevaren koersen vanaf de Nouch- Sud boei, noordoost, noord en ongeveer 020 a 030 zijn geweest. Een waypoint in de waiting area was zichtbaar op de radar. Het was de kapitein onduidelijk waarom de loods de koers noord en later 020 had gevraagd, maar hij vertrouwde op de deskundigheid van de loods en volgde de aanwijzingen op. Na het op de brug komen van de loods sloeg hij op aanwijzing van de loods vol achteruit. Afbeelding 1: Foto van GPS scherm met weergegeven de plot van de afgelegde weg. (Foto genomen door inspecteur IVW) 3.3 Loods Van de loods kregen we een schriftelijke verklaring van de gebeurtenissen. Daarin verklaart hij dat het slecht weer was met hoge zeeën en matig zicht. Om kwart voor zeven zag hij de Artemis visueel ten zuiden van de zuid cardinale

7 7 van 15 Nouch-Sud boei. De snelheid van de Artemis was toen 6 knopen met een noordoostelijke koers. Hij vroeg toen aan de kapitein van de Artemis om snel noord te gaan sturen. Hij wilde aan stuurboord lij laten maken om aan boord te komen. Hij gaf aan dat hij om 07:05 uur aan dek stapte op de kruising van de lichtenlijnen (in de aanlooproute) Hij verklaarde dat niemand hem naar de brug begeleidde. Hij had daardoor meer tijd nodig om de juiste weg naar de brug te vinden. Bij de Franse onderzoekers heeft hij nog verklaard dat hij naar de brug was gerend toen hij aan boord stapte. Bij aankomst op de brug constateerde hij dat de Artemis vooruit voer, koers 030. Hij hoorde op de VHF nog geroep vanaf de loodsboot; Artemis kom naar bakboord!. De loods schatte in dat het te laat was om naar bakboord te manoeuvreren en vroeg om vol achteruit. Hij zag de snelheid toen afnemen. Vervolgens verklaart hij dat er een sterke wind kwam opzetten waardoor het schip uiteindelijk niet weg kon komen en strandde. De rol van de loods in de stranding wordt momenteel onderzocht door de Franse onderzoeksautoriteiten en de resultaten zullen worden gedeeld met de Inspectie en daarna worden aangeboden aan de Raad voor de Scheepvaart. De Inspectie gaat in dit onderzoek daarom niet verder in op de rol van de loods. Lichtenlijn 320 Lichtenlijn 032,5 Afbeelding 2: Detail kopie gebruikte zeekaart met aangegeven de positie waarop de loods aan boord kwam. 3.4 Havenmeester De havenmeester is verantwoordelijk voor het verlenen van toestemming om naar binnen te varen. Bij bijzondere omstandigheden, zoals slecht weer, bepaalt hij zijn oordeel op de bevindingen van de loods aan boord van de loodsboot. Deze dag was kort voor de Artemis een ander schip (vergelijkbare afmetingen maar beladen en met 5,80m diepgang), naar binnen gevaren. Onder andere op basis daarvan en na nogmaals overleg met de loods, was er geen reden om de

8 8 van 15 Artemis de toegang te weigeren. De havenmeester stelt: Als een loods aan boord kan komen kan het schip zeker naar binnen varen!. Volgens de havenmeester komt de loods aan boord in de buurt van de kruising van de lichtenlijnen. Het gebeurt zelden dat schepen niet naar binnen kunnen varen in verband met de weersomstandigheden. Omstreeks 07:10 uur hoort de havenmeester twee maal op de VHF de loodsboot roepen naar de Artemis: Kom naar bakboord!. De tweede keer meldt de loods zich ook aanwezig aan boord van de Artemis op de VHF. Om 07:20 krijgt hij van de loods te horen dat het schip aan de grond is gelopen. 3.5 Meteorologische gegevens De zuidwestelijke wind werd geschat op 6 tot 7 Beaufort met uithalen tot 10 Beaufort. Op 10 maart om 07:07u is ter hoogte van de sluis een windsnelheid gemeten van 50 knopen, die overeenkomt met windkracht 10 Beaufort. Op foto s genomen vlak na de gronding is te zien dat het zicht matig was en de lucht bewolkt. Het aanlopen en de gronding heeft gedeeltelijk in het donker en in de schemering plaatsgevonden. De waterstand die ochtend was hoog water springtij om 06:09u met één van de hoogst voorspelde waterstanden (zie bijlage 1: 7.1). Het voorspelde verschil tussen hoog en laag water water die ochtend was 5,1m. Nautische publicaties geven aan dat bij zuidelijke winden de waterstand 0,4 meter hoger kan worden en het tijdstip van hoog water 40 minuten kan vervroegen. Rond het tijdstip van de gronding was de voorspelde stroom volgens locale gegevens 0,2 tot 0,3 knopen in de richting oost zuidoost. Afbeelding 3: Foto van ongeveer een half uur na de stranding. Zichtbaar is de zware storm en het matige zicht. (foto genomen door een toeschouwer)

9 9 van 15 4 Samenvatting In de ochtend van 10 maart 2008 vaart de Artemis richting Les Sables d Olonne om te gaan laden. Het is slecht weer. De wind is zuidelijk 9 á 10 Beaufort. Er staat een flinke deining met hoge zeeën en het zicht is matig. De kapitein staat alleen op de brug en verwacht een lastige binnenkomst. Om 06:45 heeft hij contact met de loods over de VHF die hem vraagt om verder te komen. Het schip is dan 1,5 mijl van de haveningang. Omstreeks 07:00 gaat de kapitein noord en even later 020 sturen met de motor op zeer langzaam vooruit. De matrozen staan dan aan dek om bij de loodsovername aanwezig te zijn. Om 07:05 meldt de loods zich op de brug. Direct ziet hij dat het schip in een gevaarlijke positie terecht gaat komen. Hij ziet het schip 030 voorliggen met de telegraafstand op vooruit. De schipper van de loodsboot heeft dan ook al naar de Artemis geroepen om bakboord uit te gaan. Wegens gebrek aan ruimte is het enige dat nog gedaan kan worden, vol achteruit slaan. Met de motor vervolgens op vol achteruit en de boegschroef op volle kracht lukt het enigszins om de snelheid eruit te halen en het schip in positie te houden. Maar al snel neemt de zware storm met harde windstoten de overhand. Het lege, hoog op het water liggende schip, komt hierdoor niet voldoende weg en de boeg raakt aan de grond. De grip van de wind neemt toe, hierna kan niet veel meer gedaan worden. Het schip komt uiteindelijk om 07:20 parallel aan het strand aan de grond te liggen.

10 10 van 15 5 Analyse De aan boord aangetroffen reisvoorbereiding gaf het volgende beeld. Het voyageplan voldeed niet aan de internationale eisen die aan een dergelijk plan worden gesteld. Een gedegen reisvoorbereiding bevat minimaal de aanloopkenmerken, koersen, veilige snelheid en de te gebruiken hulpmiddelen. Van Parallel index, no-go areas, point of no return, werd geen gebruik gemaakt. Daarnaast was de daadwerkelijke uitvoering van de navigatie onzorgvuldig, namelijk: de positie werd niet bijgehouden, er werd enkel gekeken op de radars welke vermoedelijk op 3 en 6 mijl stonden en de lichtenlijnen voor de aanloop van de haven zijn niet gebruikt. De navigatie was enkel gericht op het aan boord krijgen van de loods en de veilige navigatie van het schip is daarbij uit het oog verloren. De kapitein kwam voor de eerste keer in Les Sables d Olonne. Er stond een zware zuidelijke storm met deining, hoge zeeën en buien. Dit maakte het moeilijk om de haven binnen te lopen. Zeker met een schip in ballast, hoog op het water en met weinig diepgang. Daarbij was het matig zicht en het aanlopen vond plaats in de schemering. Zulke omstandigheden vragen extra aandacht voor de navigatie. Toch besloot de kapitein de aanloop alleen te doen en niemand te vragen om te assisteren als roerganger en/of navigator. Hij stond er dus alleen voor om te navigeren, manoeuvreren en communiceren. Dit is strijdig met goed Bridge Team Management. Met Bridge Resource (of Team) Management wordt veilig handelen door samenwerking en onderlinge communicatie nagestreefd. Zowel loods als kapitein geven aan dat de loods aan stuurboord zijde aan boord kwam op de kruising van de lichtenlijnen. De loods verklaarde dat hij op dat moment aan dek kwam. Echter, onderzoek aan boord toonde aan dat als het schip 030 voor ligt de lichtenlijn 320 niet zichtbaar is vanaf het dek naast de coaming aan stuurboord. De coaming is te hoog om overheen te kijken om de lichtenlijn te kunnen zien. Verder is er in die positie voor de loods geen reden om rennend naar de brug te gaan en is daar nog voldoende ruimte om bakboord uit te gaan. De kruising van lichtenlijnen bevindt zich in de aanlooproute en er is vooralsnog geen aanleiding om aan te nemen dat de aanlooproute onveilig is. Mogelijk bevond het schip zich al te dicht bij ondiep water toen de loodsboot langszij kwam. De Artemis voer toen ongeveer 4 knopen vooruit met een noord noordoostelijke koers. Het is in verband met het slechte weer niet ondenkbaar dat de loods meer tijd dan gebruikelijk nodig had om aan boord te komen. Zodoende kon het schip ondiep water zo dicht naderen dat uitwijken naar bakboord geen optie meer was. Een interview met de loods zal hier mogelijk meer duidelijkheid in kunnen scheppen. De Franse onderzoeksautoriteiten zullen hier nog de nodige aandacht aan besteden.

11 11 van 15 Positie van stranding 1 kabel (185m) Positie loods aan boord volgens verklaringen Afbeelding 4: Aanloop gedeelte van de gebruikte kaart. Uiteindelijk heeft het te lang doorvaren van de noord noordoostelijke koers het schip te dicht bij de ondiepte gebracht. De kapitein gaf aan dit op verzoek van de loods te hebben gedaan. De loods spreekt dit tegen en verklaart alleen te hebben gevraagd om noord te gaan sturen. Achteraf is dit niet meer vast te stellen. Feit is wel dat met zorgvuldige plaatsbepaling eerder duidelijk was geworden dat de koers naar ondiep water toe leidde. Tevens had de loods vanaf de loodsboot eerder in kunnen grijpen door de Artemis te corrigeren. Hij had al diverse keren contact gehad met de Artemis. De loods had na passage van de cardinale boei

12 12 van 15 Nouch- Sud gevraagd om noord te gaan sturen. Hij laat na om adviezen met betrekking tot de aanloopsnelheid te geven of correcties te adviseren op de koers van de Artemis. Indien hij niet heeft waargenomen dat de Artemis meer noordoostelijk kwam, kan dit te wijten zijn aan onoplettendheid van de loods. Ook voor de loods geldt dat onder slechte weersomstandigheden en matig zicht extra zorgvuldigheid en oplettendheid geboden is om een schip te laten naderen en naar binnen te loodsen. Zowel de havenmeester als de loods hebben verklaard dat ze op de VHF de schipper van de loodsboot hoorden roepen om naar bakboord te komen. Het was die schipper al duidelijk dat de Artemis zich naar ondiep water begaf. De kapitein van de Artemis heeft verklaard, dit VHF bericht niet te hebben gehoord. De kapitein is de tijd voor de gronding druk geweest met de navigatie op de brug. Er alleen voor staand in moeilijke omstandigheden, onzeker van de positie van het schip, afgaand op de kust en wachtend op de loods zijn de juiste ingrediënten om situatie bewustheid (situational awareness) te verminderen. Kort omschreven betekent situatie bewustheid, weten wat er aan boord en rondom het schip gaande is. Het missen van signalen (bijvoorbeeld het niet horen van een VHF bericht of het niet waarnemen van een boei) is een teken van verlies van situatie bewustheid en daarmee verlies van het overzicht. Bij goed weer had het schip weg kunnen komen. Met de motor vol achteruit lukte het al om de snelheid eruit te halen. Normaal gesproken was het schip dan achteruit gekomen en had het vrij kunnen varen van ondiep water. Echter nu, in slecht weer met harde windstoten en hoge zeeën op het moment dat het schip probeerde weg te komen, bleken de weersomstandigheden de overhand te krijgen. Er was meer manoeuvreerruimte maar ook tijd nodig dan voorhanden was om uit de gevarenzone te komen. De harde wind en zeegang hadden teveel grip op het schip in ballast. Hierdoor lukte het niet om weg te komen en de Artemis liep aan de grond. Samenvattend: De combinatie van onvoldoende reisvoorbereiding, slechte navigatie, onvoldoende Bridge Resource Management en slecht weer hebben het schip in een gevaarlijke positie gebracht.

13 13 van 15 6 Voorlopige conclusies onderzoek Er is geen technische oorzaak voor de gronding gevonden. De reisvoorbereiding en navigatie waren onvoldoende. Daarbij stond de kapitein alleen op de brug tijdens het aanlopen van de haven, wat niet in overeenstemming is met goed Bridge Resource Management. De rol van de loods dient nog nader te worden onderzocht. Het onderzoek naar de rol van de loods wordt momenteel uitgevoerd door de Franse onderzoeksautoriteiten en de resultaten zullen worden aangeboden aan de Raad voor de Scheepvaart. De Artemis kwam als gevolg van onzorgvuldige navigatie, onder de heersende omstandigheden, te dicht bij ondiep water. De zware storm met windstoten zorgde uiteindelijk dat de Artemis niet op tijd kon wegkomen en grondde. Bovenstaande voorlopige conclusies geven voldoende aanleiding om het voorlopig onderzoek aan te bieden aan de Raad voor de Scheepvaart met het advies een onderzoek in te stellen. Afbeelding 5: Artemis de middag na de stranding. (bron:

14 14 van 15 7 Bijlagen 7.1 Getijdengegevens

15 15 van Voyageplan

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008 Datum Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Europoort, 2 februari 2008 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Feitelijkheden 4 2.1 Het schip en de bemanning 4 2.2 Reisgegevens 5 2.3 Het onderzoek

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar

Eigenlijk best dicht. op-en-neer naar Londen in het najaar Eigenlijk best dicht op-en-neer naar Londen in het najaar We hebben plotseling tijd over en willen we nog wat gaan zeilen. Er komt een lange stabiele periode aan; oostelijke winden aan het begin van de

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Examen versie: 999999NWG1-7-200909:00VBA Handmatig pagina 1 (1-7-2009) Antw.Pnt. VBA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat AANVULLEND EXAMEN

Examen versie: 999999NWG1-7-200909:00VBA Handmatig pagina 1 (1-7-2009) Antw.Pnt. VBA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat AANVULLEND EXAMEN Examen versie: VBA 999999NWG-7-200909:00VBA Handmatig pagina (-7-2009) Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stichting VAMEX AANVULLEND EXAMEN KLEIN VAARBEWIJS II (Alle binnenwateren- artikel 6, Binnenvaartbesluit)

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 20 augustus 2003, nr. 159

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 20 augustus 2003, nr. 159 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 20 augustus 2003, nr. 159 Nr. 9 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het stoten van het Nederlandse containerschip IJsseldijk, in de

Nadere informatie

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST

Reisvoorbereiding. Ivar ONRUST Reisvoorbereiding Ivar ONRUST Op ruim water is een andere voorbereiding nodig dan voor het varen op plassen en rivieren. Men heeft hier dan ook een andere uitrusting nodig van schip en bemanning Sinds

Nadere informatie

DEEL 1 - VRAGEN 1-20

DEEL 1 - VRAGEN 1-20 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel DEEL 1 - VRAGEN 1-20 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 4 mei 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Nadere informatie

UITSPRAAK 6 VAN 2014 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NUMMER 2013.V4B - STATENGRACHT

UITSPRAAK 6 VAN 2014 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NUMMER 2013.V4B - STATENGRACHT UITSPRAAK 6 VAN 2014 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NUMMER 2013.V4B - STATENGRACHT Op het verzoek van: verzoeker de Minister van Verkeer en Waterstaat, thans de Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

AIS nader verklaard. Wat zijn de functies van AIS?

AIS nader verklaard. Wat zijn de functies van AIS? AIS nader verklaard AIS (Automatic Identification System) is de naam van een systeem waarmee het voor schepen mogelijk is om andere schepen te identificeren, en om de voortbeweging van deze schepen te

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Voorlopig onderzoek naar het dodelijk ongeval aan boord van de "Westerkade" Bridgetown, Barbados 3 juli 2008

Voorlopig onderzoek naar het dodelijk ongeval aan boord van de Westerkade Bridgetown, Barbados 3 juli 2008 Datum Voorlopig onderzoek naar het dodelijk ongeval aan boord van de "Westerkade" Bridgetown, Barbados 3 juli 2008 2 van 20 Inhoudsopgave 1 Verklarende woordenlijst 3 2 Inleiding 4 2.1 Doel van onderzoek

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 31 december 2003, nr. 252

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 31 december 2003, nr. 252 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 31 december 2003, nr. 252 Nr. 16 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake de aanvaring van het Nederlandse vrachtschip Fast Jef, tijdens

Nadere informatie

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN

1/18A LOODSEN OP AFSTAND BIJ GESTAAKTE LOODSKRUISPOST IN DE SCHELDEMONDEN 112 8. Toepassing van de criteria Bedacht dient te worden dat in de punten 1 t/m 3 steeds de minimum aantallen loodsen en sleepboten zijn genoemd. De bevoegde nautische autoriteit kan in verband met omstandigheden

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 27 december 2001, nr. 249

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 27 december 2001, nr. 249 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 27 december 2001, nr. 249 Nr. 27 Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart inzake het aan de grond lopen van het Nederlandse vrachtschip Nouakchott,

Nadere informatie

Koers- en plaatsbepaling (1)

Koers- en plaatsbepaling (1) Hoofdstuk 5 Navigatie (1) Koers- en plaatsbepaling (1) Navigatie: 1) Het bepalen van de te volgen weg bij gegeven plaats van vertrek (afgevaren plaats) en de plaats van bestemming (bekomen plaats) 2) Het

Nadere informatie

Afbakening Examens Klein Vaarbewijs (KVB2)

Afbakening Examens Klein Vaarbewijs (KVB2) Afbakening Examens Klein Vaarbewijs (KVB2) Voorwoord bij de Afbakening examens Klein Vaarbewijs als samengesteld door de Examencommissie van de Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (VAMEX) Ø Aan de

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012

REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 REGLEMENT VAN DE MATTENSCHIPPERSRACE BLOKZIJL-ZWARTSLUIS-BLOKZIJL te houden op zaterdag 28 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DEELNAME De schipper van elk deelnemend schip zal zich onderwerpen aan

Nadere informatie

2015 Noordzeetocht, Oostende, Ramsgate, Blankenberge 24 juni 28juni

2015 Noordzeetocht, Oostende, Ramsgate, Blankenberge 24 juni 28juni 2015 Noordzeetocht, Oostende, Ramsgate, Blankenberge 24 juni 28juni Route: Vlissingen - Oostende Ramsgate Blankenberge Vlissingen De waterstanden: (Nederlandse Zomertijd!) Hoogwater Vlissingen Hoek v Holland

Nadere informatie

SAILING CHARTERS www.paikeasailing.com

SAILING CHARTERS www.paikeasailing.com PAIKEA SAILING CHARTERS Zeilend door een blauwe wereld tegen een decor van eilanden, baaien, stranden en dorpjes. Heerlijk luieren op het voordek, actief zeilen en navigeren, een verfrissende duik in glashelder

Nadere informatie

UITSPRAAK 5 VAN 2014 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2013.V4A - STATENGRACHT

UITSPRAAK 5 VAN 2014 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2013.V4A - STATENGRACHT UITSPRAAK 5 VAN 2014 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2013.V4A - STATENGRACHT Op het verzoek van: de Minister van Verkeer en Waterstaat, thans de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

BENODIGDHEDEN o Werkbladen o Antwoordkaarten o Eventueel verdiepingsopdracht

BENODIGDHEDEN o Werkbladen o Antwoordkaarten o Eventueel verdiepingsopdracht Leerkrachtinformatie Groep 6 Zeehavens in Zeeland Lesduur:90 minuten (klassikaal en in tweetallen) DOEL De leerlingen weten op een kaart van Zeeland de zeehavens te vinden en te benoemen; kunnen de werking

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Nr. 5 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het aan de grond lopen en vervolgens in aanvaring komen van het

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis C Deze les bestaat uit 16 vragen over de zeescheepvaart. De meeste vragen hebben ook met aardrijkskunde en geschiedenis te maken. Als je deze les af hebt, weet je alles over de scheepvaart! eerkeuzevragen

Nadere informatie

Vraag Versie BB Versie SB Punten

Vraag Versie BB Versie SB Punten Koninklijk Nederlands Watersport Verbond Overkoepelende organisatie ten dienste van de watersport Examen Theoretische Kust Navigatie 2014-2, 29 november 2014 Beknopte verklaring van de antwoorden Bij vragen

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Herijking TKN exameneisen en -opzet Aanleiding. Geleidelijke afname aantal examenkandidaten Aanpassing aan de tijd nodig Verzoeken uit het veld

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Navigatiereader Race of the Classics

Navigatiereader Race of the Classics Navigatiereader Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2015 Inhoud Inleiding De aarde De zeekaart Drift, stroom en koersrekening Invullen van het logboek Eenheden, termen en afkortingen

Nadere informatie

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH Op het verzoek van: verzoeker de Minister van Infrastructuur en Milieu, te s Gravenhage, gemachtigde: ing. M. Schipper,

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 mei 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam.

VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam. VTS Procedures - IJmuiden/Amsterdam. Marifoon Procedures. Beheersgeied. Het beheersgebied van de verkeersdienst IJmuiden/Amsterdam is als volgt begrenst: het zeegebied (inclusief de ankerplaatsen A, B

Nadere informatie

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen.

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen. H3 PR 3.1 Het innenvaartpolitiereglement Voordat we het water op kunnen moeten we goed weten wanneer je wel of geen voorrang hebt. Daarvoor bestaat het innenvaartpolitiereglement. Wanneer je de regels

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Naar het Zuiden met de ZEE/DELER

Naar het Zuiden met de ZEE/DELER Naar het Zuiden met de ZEE/DELER Paulien Loeve en Evert van de Vrie In 2014 hadden we vier maanden verlof en hebben we een zeilreis naar het zuiden gemaakt. Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk door,

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 12 juli 2000, nr. 132

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 12 juli 2000, nr. 132 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 12 juli 2000, nr. 132 Nr. 14 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het geboeid raken van het Nederlandse vrachtschip Coral, varende

Nadere informatie

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S

KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S KO N I N K L I J K E V E R E N I G I N G VA N N E D E R L A N D S E R E D E R S Werken op zee betekent: - De hele wereld zien. - Na de zeevaartschool ben je zeker van een baan. - Een hoog salaris. - Snel

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga

Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga Krabben en bijten Eerste druk, 2014 2014 Eddy Laan Corrector: Paula Breeveld Fred Olsen line, foto s Bergerac/Tenorga isbn: 9789048434305 nur: 402 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

Toetsmatrijs Navigatie 2

Toetsmatrijs Navigatie 2 Opgesteld door: CCV Categoriecode: VN2 Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 50 meerkeuzevragen Dekkingsgraad toetstermen: 94% Cesuur: 80% ijzonderheden: De huidige cesuur is vastgesteld op 72%.

Nadere informatie

1 PLOTHANDLEIDING 1.1

1 PLOTHANDLEIDING 1.1 Plothandleiding 1.1 1 PLOTHANDLEIDING 1.1 Inleiding Het goed kunnen lezen van meteorologische berichten ligt aan de basis van alle oefeningen van het weerkamerpracticum en is dan ook onontbeerlijk. Meteorologische

Nadere informatie

Navigatie. Ivar ONRUST

Navigatie. Ivar ONRUST Navigatie Ivar ONRUST Navigatie Om te navigeren heb je een Kaart nodig. Daarnaast een kompas, een peilkompas een koerslineaal of twee driehoeken of een driehoek en een liniaal. Voor grotere kaartentafels

Nadere informatie

EiitfC. *ptrlis«einlrua. Landaanwinning. Nautische Bereikbaarheid en Veiligheid Deelrapport Zeevaart, Individuele Schepen INDEX

EiitfC. *ptrlis«einlrua. Landaanwinning. Nautische Bereikbaarheid en Veiligheid Deelrapport Zeevaart, Individuele Schepen INDEX EiitfC *ptrlis«einlrua Landaanwinning Nautische Bereikbaarheid en Veiligheid Deelrapport Zeevaart, Individuele Schepen INDEX Verkenning ontwerpruimte Documentcode AAN-02-289 Opgesteld door J. Mutsaers

Nadere informatie

8.2 Fort Elmina. De leerkracht bespreekt de vragen met de leerlingen die op hun plaats zitten.

8.2 Fort Elmina. De leerkracht bespreekt de vragen met de leerlingen die op hun plaats zitten. Thema/ onderwerp: Werkblad 8.2 Fort Elmina Korte samenvatting van de leeractiviteit: De geschiedenis van Fort Elmina wordt verteld a.d.h.v. afbeeldingen en een videofragment. Hierna gaan de leerlingen

Nadere informatie

Navigatiereader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Definitief

Navigatiereader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Definitief 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. De aarde p. 4 Een indeling op de aarde p. 4 Lengte en breedte p. 4 3. De zeekaart p. 6 Het

Nadere informatie

Opvallend genoeg? AIS!

Opvallend genoeg? AIS! NAV Recreatievaart 2008 Veiligheid door Communicatie Nederlands Instituut voor Navigatie HISWA te Water IJmuiden 5 september 2008 Wim van der Heijden Ship Monitoring Consultancy Radar reflectors Gezien

Nadere informatie

Vlucht 31 Augustus 2013 Losplaats: Morlincourt Lossingstijd: 13.00 uur

Vlucht 31 Augustus 2013 Losplaats: Morlincourt Lossingstijd: 13.00 uur Vlucht 31 Augustus 2013 Losplaats: Morlincourt Lossingstijd: 13.00 uur Dit rapport beschrijft een meteorologisch overzicht van de omstandigheden die zich tijdens de genoemde vlucht hebben voorgedaan. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Kielboot zeilen - Basistheorie BPR in het kort. Inleiding

Kielboot zeilen - Basistheorie BPR in het kort. Inleiding Kielboot zeilen - Basistheorie BPR in het kort Inleiding et Binnenvaartpolitiepeglement (BPR) beschrijft alle regels ter voorkoming van aanvaringen op de openbare wateren in Nederland. Om dit 250 pagina

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 1 mei 2002, nr. 82

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 1 mei 2002, nr. 82 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 1 mei 2002, nr. 82 Nr. 8 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het kapseizen van het Nederlandse containerschip Dongedijk, nabij de groene

Nadere informatie

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS

10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 10 (wedstrijd) TIPS VOOR PATINZEILERS 05 AUG 2007 NORTH SEA PATIN SAILORS BEACHCLUB DE WINDHAAN 1 1/ koers- of snelheidsschema: (figuur 1) onderling verband tussen windrichting, koers en snelheid voorbeeld

Nadere informatie

Bestemd voor lossingsverantwoordelijken afdeling Zeeland 96

Bestemd voor lossingsverantwoordelijken afdeling Zeeland 96 Vluchtdatum: 28 Juni 2014 Losplaats: Auxerre. Lostijden: 10.15-13.30 uur Bestemd voor lossingsverantwoordelijken afdeling Zeeland 96 Dit rapport beschrijft een meteorologisch overzicht van de omstandigheden

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Vragen 1-3 In

Nadere informatie

Goed marifoongebruik? Begrepen, over!

Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik? Begrepen, over! Goed marifoongebruik is essentieel voor een vlotte en veilige vaart. Niet onbelangrijk als u weet dat de Nederlandse vaarwegen tot de drukste ter wereld behoren. In

Nadere informatie

BINNENVAART HANDLEIDING

BINNENVAART HANDLEIDING BINNENVAART HANDLEIDING juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...03 2. HAVENNUMMERS...03 3. AFVALSTOFFENBESLUIT BINNENVAART...03 4. AANMELDEN VOOR BELADEN...04 5. AFMEREN VOOR BELADEN...05 6. BELADEN...06

Nadere informatie

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015

JZVB 2015: CWO 1 & 2 JZVB 2015 JZVB 2015 windroos Windrichting: de richting waar de wind vandaan komt! Hier dus: ZW stuurrrrrrboord = rrrrechts windrichting stuurboord Lijzijde bakboord Loefzijde windrichting Lijzijde bakboord stuurboord

Nadere informatie

Rondje Noord-Holland 2015

Rondje Noord-Holland 2015 Rondje Noord-Holland 2015 Naarden-IJmuiden-Oudeschild-Harlingen-Lelystad- Naarden Woensdag 13 mei tot/met zondag 17 mei Versie: 1.0 Voorwaarden: - Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid. -

Nadere informatie

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg

De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg De regels van het Wedstrijdzeilen een korte uitleg Stefan Kruijswijk Navigator/Tacticus van de Xavante Disclaimer: Ik ben sinds 2000 navigator/tacticus op de Xavante, maar heb geen speciale licentie. Ik

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

Batseba en vier vrouwen gered

Batseba en vier vrouwen gered Batseba en vier vrouwen gered Meer dan 43 jaar geleden sloeg het schip van Capital Radio, de MV King David, van haar ankers en liep op het strand ter hoogte van Noordwijk. Een reddingsactie werd ingezet

Nadere informatie

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm

Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen. tot de haven van Antwerpen bij een. maximale diepgang van 145 dm Op- en afvaartregeling voor 8000 en meer TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145 dm 1. Algemeen Om een beeld te krijgen van de invloed van de nieuwe generatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Artikel 13.01. Verboden handelingen Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit is het verboden op de

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 27 december 2000, nr. 250

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 27 december 2000, nr. 250 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 27 december 2000, nr. 250 Nr. 31 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het geboeid raken op een strekdam, van de Nederlandse loodstender

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga Stabiliteit containerschepen Jan Kruisinga Stabiliteit berekenen Belangrijk voor veiligheid schepen, bemanning en milieu Huidige rekenmethode voldoet Opleiding Onbetrouwbare containergewichten Juiste containergewichten

Nadere informatie

De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal

De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal Een volk in opstand, een boze koning, een dappere koningin, een onoverwinnelijke vloot en... een storm. Dit is het spannende verhaal van de Spaanse

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Boekje kwijt? Je kan hem ook terugvinden op onze website! www.scoutingwestvoorne.nl Speltakken > Zeeverkenners > CWO Zeilen Aftekenlijst voor het CWO 2 Diploma Praktijk Eisen: CWO

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 18 juli 2007, 136

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 18 juli 2007, 136 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 18 juli 2007, 136 Nr. 12 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake de scheepsramp op 29 mei 2006, waarbij de Nederlandse vissersvaartuigen

Nadere informatie

Wedstrijdlogboek - Race of the Classics 2015. Logboek Race of the Classics 2015 1

Wedstrijdlogboek - Race of the Classics 2015. Logboek Race of the Classics 2015 1 Wedstrijdlogboek - Race of the Classics 2015 Logboek Race of the Classics 2015 1 Beste schipper en teamcaptain, Eindelijk is het weer zo ver! Na een lange tijd van voorbereiden staat de Rees op het punt

Nadere informatie

AIS in de praktijk. Agenda. PZV Wintercommissie 2008

AIS in de praktijk. Agenda. PZV Wintercommissie 2008 AIS in de praktijk PZV Wintercommissie 2008 Agenda AIS introductie AIS producten AIS apparatuur Software Installatie Antenne Interface en Bekabeling Software en USB poorten 1 AIS in het kort Bedoeld als

Nadere informatie

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse.

De bovenboei. In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij na aan het hart liggen binnen de Splash en Flash klasse. De bovenboei Ter illustratie zijn een paar video beelden van de bovenboei tijden wedstrijden in Sneek. zin is niet af 1892 Dit past en mag NIET! In dit artikel wil ik op een paar punten ingaan die mij

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 25 september 2002, nr. 184

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 25 september 2002, nr. 184 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 25 september 2002, nr. 184 Nr. 17 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake de aanvaring van het Nederlandse vissersvaartuig Grietje WR 189,

Nadere informatie

Meezeilen vanuit Kos. Actief zeezeilen

Meezeilen vanuit Kos. Actief zeezeilen Meezeilen vanuit Kos Actief zeezeilen Van mei tot en met oktober varen we elke week vanuit Kos langs de twaalf eilanden van de Dodekanesos. Een zeezeiltocht vanaf Kos verzekert je van een vakantie volop

Nadere informatie

Oostende 25 juni 2009 Nr. 13

Oostende 25 juni 2009 Nr. 13 Oostende 25 juni 2009 Nr. 13 1 BELGIE 13/126 BESTELPROCEDURE LOODSEN BAZ 1/12A/2009 vervalt op 01/07/2009 0h00 en wordt vanaf dan vervangen door volgende procedure : 1. DEFINITIES In deze procedures wordt

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1

WOW-NL in de klas. Les 2 Aan de slag met WOW-NL. Primair Onderwijs. bovenbouw. WOW-NL Les 2 1 WOW-NL in de klas Les 2 Aan de slag met WOW-NL Primair Onderwijs bovenbouw WOW-NL Les 2 1 Colofon Het lespakket WOW-NL is ontwikkeld door De Praktijk in opdracht van het KNMI, op basis van lesmaterialen

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Woensdag 23 juli 1997, nr. 138

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Woensdag 23 juli 1997, nr. 138 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van Woensdag 23 juli 1997, nr. 138 Nr. 21 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake de klacht van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, tegen kapitein

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Jouw wereld op de kaart. werkblad. VMBO tl, HAVO, VWO klas 1

Jouw wereld op de kaart. werkblad. VMBO tl, HAVO, VWO klas 1 Jouw wereld op de kaart werkblad VMBO tl, HAVO, VWO klas 1 Jouw wereld op de kaart WERKBLAD Recht zo die gaat! Varen op de kaart van Mercator Deze tentoonstelling gaat over Mercator, een beroemde kaartenmaker

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010

Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Programma Opleidingen en Cursussen 2009-2010 Opleiding/Cursus Aantal dagen Kosten Klein vaarbewijs 1 (Start 09-02-10) 8 90 euro * Klein vaarbewijs 2 (Start 11-03-10) 8 90 euro * Marifoon Basis ** 4 50

Nadere informatie

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1.

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. De in dit proefexamen opgenomen vragen komen uit de examenvragenbank, maar draaien niet meer mee bij

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PLASTIMO KOMPASSEN

GEBRUIKSAANWIJZING PLASTIMO KOMPASSEN GEBRUIKSAANWIJZING PLASTIMO KOMPASSEN U bent nu de gelukkige eigenaar van een Plastimo kompas. Dit instrument is het resultaat van onze meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en vervaardigen van

Nadere informatie

U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA).

U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA). Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA). De in dit proefexamen opgenomen vragen komen uit de examenvragenbank, maar draaien niet

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 23 november 2005, nr. 228

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 23 november 2005, nr. 228 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van woensdag 23 november 2005, nr. 228 Nr. 13 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het ongeval aan boord van het Nederlandse vissersvaartuig Eben

Nadere informatie

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar

JEUGDZEILEN KZVW. Praktijk en theorie. Jeudzeilopleiding Kustzeilvereniging Wassenaar JEUGDZEILEN KZVW Praktijk en theorie 1. Catamaran zeilklaar maken 2. Hijsen en strijken van de zeilen 3. Stand en bediening van de fok 4. Overstag gaan als fokkenist 1. Stand en bediening van het grootzeil

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338

Rapport. Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 Rapport Datum: 1 december 2010 Rapportnummer: 2010/338 2 Klacht Beoordeling Conclusie AANBEVELING Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de IVW hem tijdens een telefoongesprek op 5 februari

Nadere informatie

Op Pad Met de Norman

Op Pad Met de Norman Op Pad Met de Norman Een weekje Wad eind Oktober 2011 Sjoerd de Jong Voorbereiding In de laatste week van Oktober heeft ondergetekende samen met Eric Radstok een bootje gehuurd om het wad onveilig te gaan

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Robinson Crusoe. Daniel Defoe

Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinson Crusoe maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus

Nadere informatie

Alle schepen, alle schepen, alle schepen

Alle schepen, alle schepen, alle schepen Alle schepen, alle schepen, alle schepen Na een aantal Wadavonturen hebben Louis en ik het idee om deze keer onze dames Henriëtte en Monique uit te nodigen voor een Waddentocht. Via Slowsailing.eu huren

Nadere informatie