Tell-a-friend. Krachtenbundeling. Te koop: Co 2. Beleggers contra corporaties. en NOx. advocaten voor Zorgsector. Beslag op kredietruimte mogelijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tell-a-friend. Krachtenbundeling. Te koop: Co 2. Beleggers contra corporaties. en NOx. advocaten voor Zorgsector. Beslag op kredietruimte mogelijk"

Transcriptie

1 Appèl Infomagazine van Boels Zanders Advocaten Tell-a-friend 8 Beslag op kredietruimte mogelijk 8 Beleggers contra corporaties 2 Hoogleraar Vastgoedfinanciering Piet Eichholtz (Universiteit ) over vermeende oneerlijke concurrentie door woningcorporaties: Dat beeld moet maar eens de wereld uit. Krachtenbundeling advocaten voor Zorgsector 6 Te koop: Co 2 en NOx 7 Sinds 2005 krijgen bedrijven emissierechten toegekend op basis van hun uitstoot van CO 2 en NOx. Gevolg: een levendige handel tussen bedrijven die al geïnvesteerd hebben in efficiëntere processen en bedrijven die die slag nog moeten maken.

2 2 appèl appèl Piet Eichholtz, hoogleraar Vastgoedfinanciering aan de Universiteit van en lid van de Raad van Commissarissen van de Ro Groep. voorrecht pro en contra Beleggers contra corporaties In crisistijd kunnen tegenstanders medestanders worden, vindt hoogleraar Vastgoedfinanciering Piet Eichholtz. Het verwijt van beleggingsfondsen dat woningcorporaties oneerlijke concurrentie bedrijven, moet dus maar eens de wereld uit. Niet alleen vanwege die crisis, maar omdat er in feite geen aanleiding toe is: De bouwwereld heeft de mentaliteit van iemand als Rabotopman Bert Heemskerk nodig. Oneerlijke concurrentie of luxeprobleem? Er wordt altijd geklaagd dat de woningcorporaties worden bevoordeeld en dat de overheid met haar steun oneerlijke concurrentie in de hand werkt. Maar kijk je naar de feiten, dan valt het grosso modo erg mee. Uiteindelijk bouwen corporaties het soort woningen op plaatsen waar beleggers zich niet aan willen wagen. Vesteda en Amvest bijvoorbeeld bouwen huurwoningen van boven de duizend euro per maand. In dat segment komen ze de woningcorporaties niet eens tegen. Wat zijn de belangrijkste problemen van de beleggers? Dat corporaties geen vennootschapsbelasting betalen. Dat was tot twee jaar geleden inderdaad het geval, maar tegenwoordig betalen ze die wel. Beleggingsfondsen daarentegen kunnen de status van een Fiscale Beleggings Instelling aanvragen waardoor ze geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen. En dat mogen corporaties niet. In feite zijn de rollen nu dus omgedraaid. Een andere klacht is dat corporaties geborgde leningen kunnen aantrekken met staatsgarantie; hierdoor kunnen ze goedkoper woningen aanbieden. Maar dat kan alleen bij woningen met stichtingskosten lager dan twee ton, die onder de zeshonderd euro huur opleveren. In dat segment bouwen beleggers niet eens meer omdat het financieel te oninteresssant voor ze is. Andere kritiek op de woningcorporaties is dat ze steeds meer doen naast de sociale woningbouw. Nou, de overgrote bulk bestaat nog altijd uit goedkope huurwoningen. En dat woningcorporatie Servatius bijvoorbeeld de campus voor de universiteit heeft gebouwd, is puur een rationeel besluit geweest. De universiteit is immers van eminent belang voor de stad zelf? In is nauwelijks leegstand. In Parkstad Limburg wel: zes procent en op sommige plaatsen staat zelfs twaalf procent van de appartementen leeg. En die zijn allemaal van de corporaties. Daaraan kun je zien hoe kwetsbaar de corporaties zijn en dat het dus verstandig is dat ze zich ook op andere terreinen dan de sociale woningbouw wagen om te helpen een stad op lange termijn succesvol te houden. Bovendien mag je niet vergeten dat het vaak de gemeenten zelf zijn die de samenwerking met de corporaties zoeken. Zij hebben geen geld meer voor politiebureaus of scholen en de corporaties vaak wel. En die beseffen dat wat goed is voor de stad, ook goed is voor hun woningen, dus ze doen mee. De woningcorporaties hebben inderdaad gelobbyd voor het optrekken van die borgingsgrens naar woningen van euro. Daarvan zegt Vesteda terecht: dat is ons terrein. Maar laten we eerlijk zijn. Het is een luxeprobleem geworden. Er hangt momenteel een atoombom boven ons hoofd. En het is voor iedereen het meest rampzalig als niet meer wordt gebouwd. Dat is precies wat nu gebeurt: de overheid is doodsbang om problemen met Europa te krijgen, dus die laat de borgingsgrens nog niet los. Maar met stilstand lossen we de crisis niet op. Crisisbestrijding betekent alle zeilen bijzetten. Hoor je de banken klagen over oneerlijke concurrentie? Zeurt Bert Heemskerk van de Rabobank over het feit dat ABN AMRO en de ING staatsbanken zijn geworden? Welnee. Die man beseft dat als die banken omvallen, iederéén er last van krijgt. De bouwwereld heeft een Heemskerk mentaliteit nodig. Niet zaniken, maar meedenken. Ik zou zeggen, verstrek zo snel mogelijk die garanties aan de woningcorporaties zodat zij kunnen bouwen en de economie gaande houden. Laten de beleggers gaan samenwerken met de corporaties, meer nog dan ze nu al doen. Zij zijn nu eenmaal de enige met geld. Als je ze een goed voorstel doet, zullen ze er ongetwijfeld kritisch naar kijken, maar het belangrijkste is dat projecten door kunnen gaan en dat onverkoopbare woningen verhuurd kunnen worden. In de praktijk wordt natuurlijk al veel samengewerkt, dat moeten we niet te zwart-wit zien. Er wordt vaak gedaan alsof de beleggingsfondsen een monoliet zijn, maar het gaat uiteindelijk om een coalitie van verschillende partijen. Er is dus altijd wel iemand waarmee je kunt praten, op een of ander niveau. En de woningcorporaties en beleggers zijn geen onbekenden van elkaar: de directeur van Amvest was vroeger de directeur projectontwikkeling van woningcorporatie Ymere, om maar iets te noemen. Dus breid de samenwerking uit, houd de zaken in beweging, hoe dan ook. En dat groene bouwen waar iedereen het over heeft, is natuurlijk een goed idee. Maar je lost er de crisis niet mee op. Naam Nick Kooistra (1983) Specialisatie Vastgoedrecht Studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit In dienst december 2008 hij kon zich als beginner meteen specialiseren; een kans die niet vanzelfsprekend is bij menig ander advocatenkantoor Sterk punt bovenmodaal gedreven Opvallend schept er bijzonder veel plezier in zich vast te bijten in juridische zaken Blaast na het werk stoom af als keeper in een hockeyteam Naam Menno Caviet (1972) Specialisatie Ondernemingsrecht Studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden In dienst 1 januari 2009 het is een goed georganiseerd en groot kantoor met de sfeer van een klein kantoor. Met boeiende professionele uitdagingen en voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Opvallend bouwde als advocaat en bedrijfsjurist internationale ervaring op in onder andere de Nederlandse Antillen, China, Japan, Amerika en Frankrijk Sterk punt vormt complexe materie snel om in begrijpelijke structuren Blaast na het werk stoom af door te golfen en bij voorkeur met zijn drie zoontjes te spelen Naam Rens Jan Kramer (1979) Specialisatie Handelsrecht Studeerde aan de Universiteit, European Law School In dienst 1 januari 2009 er wordt hem in een zeer professionele organisatie de kans geboden om vakinhoudelijk te specialiseren in onder meer IE-recht Opvallend draait samen met Esther Tromp mee in de German Desk om de sterk groeiende Duitse clientèle optimaal te kunnen bedienen Sterk punt internationaal georiënteerd en breed inzetbaar Blaast na het werk stoom af door te lezen, met de kinderen spannende avonturen te beleven en te hardlopen

3 4 appèl appèl Energie is van groot belang voor de maatschappij. Traditionele energiebronnen als olie en gas worden schaars. De energiemarkt is momenteel sterk in beweging. De liberalisering ervan, plus de leveringszekerheid staan hoog op de agenda in Europa. In Nederland zijn veel maatschappelijke discussies gaande, zoals bij de verkoop van Essent en Nuon maar ook over de uitstoot van CO 2 en de consequenties voor het milieu. Duurzame energie uit zon, water, wind, of aardwarmte zal in de toekomst een belangrijke rol spelen. Dichter bij huis zien we dat terug in het Energieprogramma van de provincie Limburg. Advocaat Ondernemingsrecht Menno Caviet heeft voorafgaande aan zijn terugkeer in de advocatuur als hoofd juridische zaken bij een energiebedrijf zich ook gespecialiseerd in - de juridische aspecten van - winning, transport, handel en verkoop van energie. Hij concludeert dat niet alleen voor energiebedrijven, maar voor iedereen, het Energierecht steeds belangrijker wordt. Voor juridische bijstand bijvoorbeeld over de in- en verkoop van energie, het wisselen van leverancier of enig ander gerelateerd vraagstuk staat hij in de startblokken. Wind waait. Zon schijnt. Water stroomt. Wees alert Leveranciers hanteren vaak algemene verkoopvoorwaarden waarin een eigendomsvoorbehoud is opgenomen. Dit houdt in dat juridisch eigendom pas overgaat naar de koper wanneer de volledige koopsom aan de leverancier is voldaan. Wanneer de koper failliet gaat, ontstaat vaak een discussie met de curator over de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. rechtzaken Adoptiekip Pasen is in zicht. Eieren zijn gewenst. Liefst biologisch. Van kippen die de ruimte hebben. De vrijheid om lekker te scharrelen. U kunt een kip adopteren. En krijgt daarmee ook de eieren die worden gelegd. In het adoptiepakket zitten eierbonnen, waarmee u 6 eieren per maand, en een jaar lang in bepaalde winkels kunt afhalen. Uw kip kunt u bewonderen via de webcam. Wanneer deze namelijk niet op de juiste manier en het juiste moment van toepassing zijn verklaard, kan de leverancier er geen beroep op doen richting de curator. Daarnaast kan de belastingdienst voor openstaande belastingschulden bodembeslag leggen op bepaalde goederen van derden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De belastingdienst hoeft dit eigendomsvoorbehoud niet te respecteren. Dat is voor de meeste leveranciers een erg onaangename verrassing. Zorg als leverancier dus voor een juiste toepassingsverklaring van algemene voorwaarden. Ook als er niets aan de hand lijkt te zijn. Kredietcrisis Begin februari organiseerde Boels Zanders het seminar Ondernemen bij financieel slecht weer. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren: doorstart - kansen op het dieptepunt, personele reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid. Op onze site vindt u onder actualiteiten/nieuws de samenvattingen van deze lezingen. Ontslagvergoedingen Er is veel te doen over het wetsvoorstel van minister Donner over de ontslagvergoeding. Hij wil deze vergoeding maximeren bij salarissen van en hoger. Zeker in deze onzekere tijden is het voor velen de vraag welke vergoedingen men kan vragen dan wel aanbieden. Vooralsnog kan een werkgever geen beroep doen op het wetsvoorstel, om de simpele reden dat het wetsvoorstel is voorgelegd aan de Raad van State en nog niet aan de Tweede Kamer. De Raad van State heeft zware kritiek geuit. De Raad vindt dat de aangepaste kantonrechterformule, die per 1 januari 2009 van kracht is, al zal leiden tot lagere vergoedingen. Ook heeft de Raad gewezen op de ongelijkheid die zal ontstaan in ontslagvergoedingen van ontslagen werknemers (net) onder en boven de inkomensgrens van Minister Donner heeft inmiddels aangegeven het advies van de Raad van State naast zich neer te leggen; hij gaat toch het wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

4 6 appèl appèl rechtspraak Kredietcrisis? Wel nee, mogelijkheden en kansen! Ik kan het woord kredietcrisis niet meer horen. Geen dag gaat voorbij of in de media wordt er aandacht aan besteed. Een hype, die mensen hypernerveus maakt, een draaikolk van negatieve berichten die velen meesleurt naar de bodem van de neerslachtigheid. Is het glas half vol of half leeg? Het is een kwestie van mentale instelling. Die is doorslaggevend voor hoe iemand zijn doen en laten verder bepaalt. De ondernemer van het half lege glas sombert mee met de media, praat met zijn medewerkers voortdurend over het afbrokkelen van de kring van afnemers, zeker nadat hij op een haar na een order heeft gemist (wat hem ook in een hoogtijperiode had kunnen gebeuren, er zijn nu eenmaal concurrenten). En dan de bank, wie weet wat de bank gaat doen met zijn toch al onder druk staande kredietfaciliteit? De mens lijdt het meest van wat hij vreest. En dat geldt ook voor de ondernemer. Als u daarentegen de ondernemer van het half volle glas bent, zult u nu denken: Ik heb een goedlopende zaak en voldoende reserves om lekker door te gaan, mijn producten zijn top en vinden gretig aftrek en ik ga ervoor om mijn marktpositie aanzienlijk te versterken. Ik zie zwakkere broedercollega s om mij heen sneuvelen, jammer, maar het gaat nu om de survival of de fittest en tot die laatste categorie wil ik blijven behoren. In dat kader zijn er ook de kansen tot overname van de onderneming van de moegestreden concurrent. U verlicht daarmee als het ware diens doodstrijd. De condities waaronder dat gebeurt, zijn uiteraard in overeenstemming met de huidige economische realiteit. Het kan dus een koopje zijn. Daarom wil ik graag met u het half volle glas op de toekomst heffen. Samen vullen wij het tot de rand! Proost! Olaf van Eijndhoven Bundeling krachten Juridische dienstverlening Zorgsector Boels Zanders Advocaten werkt in haar dagelijks praktijk vanuit de specialisaties ondernemingsrecht, handelsrecht, bestuursrecht, arbeidsrecht en vastgoedrecht. In aanvulling daarop is Boels Zanders gestart met een Praktijkgroep Zorg, waarin advocaten uit alle specialisaties vertegenwoordigd zijn. Deze advocaten kennen de mores van de zorgsector. Van ziekenhuizen en thuiszorg tot farmacie en jeugdzorg. De Praktijkgroep Zorg is in staat op inhoudelijke, gecoördineerde én efficiënte wijze vragen bij zorginstellingen te beantwoorden. Of het nu gaat Seminar KvK over organisatievormen en -structuren, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, specifieke regelgeving of marktwerking. De Praktijkgroep Zorg werkt samen met de Universiteit. De Universiteit levert wetenschappelijke kennis en Boels Zanders voedt de Universiteit met praktijkervaringen. Wilt u meer weten over de Praktijkgroep Zorg, neem dan contact op met Mark van de Laar, advocaat Arbeidsrecht, (043) Woensdag 8 (Venlo ) en donderdag 9 april (Urmond) organiseert de KvK samen met Boels Zanders Advocaten het seminar Ondernemen in zwaar weer met de onderwerpen reorganisatie en ontslag, fiscaliteit en financierbaarheid. Kijk voor meer informatie op onze site www. boelszanders.nl. Te koop: CO 2 en NOx Sinds 2005 krijgen bedrijven, die behoren tot in wet- en regelgeving aangewezen categorieën van bedrijven, jaarlijks emissierechten toegekend op basis van de door hen opgegeven hoeveelheid uitstoot van NOx of CO 2. De overheid beoogt hiermee bedrijven efficiënter te laten produceren en zo de belasting voor het milieu te verlagen. Dit wordt ingegeven door de afspraken gemaakt in het Kyoto-protocol. Nederland heeft zich ertoe verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode met 6% te verminderen ten opzichte van 1990 en zo een bijdrage te leveren aan het tegengaan van veranderingen door klimaatwijzigingen. Investeren Jaarlijks moeten de bedrijven onder meer verplicht schriftelijk verantwoording afleggen over hun uitstoot, waarbij er van wordt uitgegaan dat bedrijven zoveel uitstoten als ze aan emissierechten hebben gekregen. Bedrijven die geïnvesteerd hebben in het verminderen van hun uitstoot houden aan het einde van het jaar emissierechten over. Deze kunnen op de, inmiddels levendige, markt verhandeld worden aan bedrijven, die te weinig emissierechten hebben, doordat ze bijvoorbeeld meer zijn gaan produceren. Voor het bedrijf dat haar rechten verkoopt ontstaat een win-winsituatie; de gedane investeringen om zuiniger te produceren kunnen (deels) worden terugverdiend door de verkoop van de rechten. Strengere controles In de zogeheten eerste planperiode van 2005 tot 2007 is door het bevoegde gezag, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), weliswaar gecontroleerd, maar was NEa nog redelijk coulant vanwege de introductie van het systeem. Wij verwachten dat in de tweede planperiode, die in januari 2008 startte, veel strenger gecontroleerd gaat worden op naleving van de aan deelname aan emissiehandel gekoppelde wettelijke verplichtingen. Reden waarom sancties (denk aan een last onder dwangsom of zelfs een bestuurlijke boete) mogelijk aan de orde van de dag zullen zijn. Daar komt bij dat de handel in de rechten steeds actueler wordt. Mede door de kredietcrisis. Bij faillissementen horen de emissierechten immers ook tot de te verkopen boedel. Eenmaal verleende rechten kunnen namelijk niet zonder meer ingetrokken worden, aangezien dat onteigening zou zijn. Boels Zanders Advocaten heeft inmiddels ervaring opgedaan met de verkoop van rechten tijdens faillissementen, maar kan uiteraard ook adviseren wat de mogelijkheden zijn binnen het wettelijke kader en wanneer aan de wettelijke verplichtingen voldaan moet worden. Daarbij werken we, waar mogelijk, samen met de controlerende instanties. Kijk voor meer informatie ook op of com. Xander Wynands advocaat Vastgoedrecht en Bestuursrecht

5 Tell-a-friend Bedrijven hebben voor reclamedoeleinden steeds meer behoefte aan databases met mailadressen van (potentiële) klanten. Om de databases gevuld te krijgen, wordt soms gebruik gemaakt van tell-a-friend acties. Dat houdt in dat iemand zich inschrijft op de website van een bedrijf en meteen ook enkele vrienden aanmeldt. Als deze vrienden vervolgens de inschrijving bevestigen, krijgen zij of in ieder geval diegene die hen heeft opgegeven een bedankje in de vorm van bijvoorbeeld tegoedbonnen. De opgegeven mailadressen krijgen voortaan nieuwsbrieven of andere commerciële info toegezonden. Echter. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), toezichthouders op de naleving van regels over het ongevraagd toezenden van elektronische communicatie en de verwerking van persoonsgegevens, zijn zeer kritisch over deze toepassing. Reden is dat de verantwoordelijke voor de website naar een geadresseerde verzendt, terwijl die geadresseerde vooraf geen aantoonbare toestemming heeft gegeven voor die elektronische communicatie. Dit is in beginsel in strijd met de wet (artikel 11.7 jo 11.8 Telecommunicatiewet). Voorts mogen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (artikel 7, 8 en 9) persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. Ongevraagd toesturen van s is niet toegestaan. De verantwoordelijke van de website mag de persoonsgegevens (het adres) die op de website worden ingevuld dus alleen gebruiken voor het eenmalig toezenden van een bericht van persoonlijke aard (bijvoorbeeld het toezenden van een digitale ansichtkaart). Het bedrijf mag de adressen en andere persoonsgegevens niet bewaren of op de een of andere manier verwerken. Ook het sturen van een herinnering is op grond van de wet niet toegestaan. Tot slot is de verantwoordelijke van de website (ook in andere situaties) op grond van de wet verplicht om technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking (denk bijvoorbeeld aan spam). Het is dus raadzaam databases op een andere wijze te vullen, wilt u niet door het CBP of de OPTA op de vingers getikt worden. Cathérine Nollen advocaat Vastgoedrecht en Bestuursrecht Deur op kier Beslag op kredietruimte toch mogelijk Enkele jaren geleden heeft de Hoge Raad bepaald dat beslag op kredietruimte niet mogelijk is, naar aanleiding van een zaak van een creatieve schuldeiser die beslag gelegd had onder de bank van zijn schuldenaar op de kredietruimte die de schuldenaar bij zijn bank had. Daarmee was de kous voor de schuldeiser af. Voor de regering echter niet. Zij pasten de wetgeving vervolgens - bijna geruisloos - aan. De Wet Versterking fiscale rechtshandhaving heeft tot doel de positie van de belastingdienst te versterken. Onderdeel daarvan is de mogelijkheid voor de belastingdienst om op vereenvoudigde wijze beslag te leggen op de tegoeden van de belastingplichtige bij een bank. Echter, de belastingdienst kan niet alleen beslag leggen op de tegoeden, maar ook op de eventueel aan de bankrekening gekoppelde kredietruimte. Dit is een absolute noviteit. Het vereenvoudigde beslag wordt gelegd door het sturen van een brief (de bankvordering) naar de bank waarna de bank de belastingaanslag uit het aanwezige creditsaldo of de kredietruimte moet betalen zonder recht van verrekening. Hoewel de staatssecretaris heeft toegezegd dat deze mogelijkheid slechts wordt gebruikt voor kleine bedragen en het enkel zou gaan om de kredietruimte die is gekoppeld aan de gewone bankrekening, geeft de wettelijke tekst in beginsel de ruimte tot een verdergaande toepassing zoals beslag op de kredietruimte van een zakelijke bankrekening. De regeling treedt naar verwachting in de eerste helft van 2009 in werking. Dan is ook een uitvoeringsregeling opgesteld die een nadere uitwerking geeft over de uitoefening van het recht van de belastingdienst om beslag te mogen leggen. Jeroen Tulfer advocaat Ondernemingsrecht Een uitgebreid artikel verscheen 27 februari in het Tijdschrift voor Insolventierecht Uitgave Boels Zanders Advocaten nv Redactieadres Postbus 196, 6040 Roermond 0f Copy en eindredactie Zuiderlicht Ontwerp Zuiderlicht Fotografie Arjen Schmitz Illustratie Cyprian Koscielniak Druk Walters rechttoe colofon Boels Zanders Advocaten

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites

Openbaar. Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Gezamenlijk rechtsoordeel van CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen op websites Inleiding... 2 Juridisch kader... 3 Bevoegdheid OPTA en bevoegdheid CBP... 3 Aanleiding rechtsoordeel... 3 Toepasbaarheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 EA 's-gravenhage. Datum 2 juni 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 EA 's-gravenhage. Datum 2 juni 2009 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 EA 's-gravenhage Directoraat-Generaal Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 1 juni 2011 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Is uw onderneming privacy proof?

Is uw onderneming privacy proof? Is uw onderneming privacy proof? Seminar Privacy 6 november 2014 Floor de Roos Advocaat handelsrecht 1 De Wet bescherming persoonsgegevens in vogelvlucht 2 1. Is sprake van persoonsgegevens? Ruim begrip:

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Achterstand Gieterij Drunen Beheer BV heeft een achterstand in het betalen van de erfpachtcanon van circa een jaar.

Achterstand Gieterij Drunen Beheer BV heeft een achterstand in het betalen van de erfpachtcanon van circa een jaar. Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Zoals bij u bekend, is Gieterij Drunen BV enkele weken geleden failliet verklaard. Wethouder Van Aart heeft u wekelijks geïnformeerd over de stand van zaken

Nadere informatie

t Twaalfuurtje van deze week 3 juni 2015

t Twaalfuurtje van deze week 3 juni 2015 t Twaalfuurtje van deze week 3 juni 2015 Schikken met de curator in bestuurdersaansprakelijkheidszaken In het twaalfuurtje van deze week staat de schikking met de curator in bestuurdersaansprakelijkheidszaken

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016 Voorwaarden Termijndeposito September 2016 Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRAMER KASVERWARMING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kramer Kasverwarming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 23 april 2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Uw kenmerk Betreft Inkomensafhankelijke

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing

Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Wettelijk bel-me-niet register vanaf 1 oktober 2009: nieuwe regels telemarketing Op 1 oktober 2009 treden de nieuwe regels in werking voor telefonische verkoop (telemarketing). Er komt een wettelijk register

Nadere informatie

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015

Duidelijk anders. Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen. Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 Duidelijk anders Praktische handvatten bij het implementeren van de organisatiemodellen Presentatie Stan Commissaris 19 mei 2015 2 Introductie Stan Commissaris, notaris Ploum Lodder Princen, advocaten

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN ZANDOKAN LTD. inzake faillissementsnummer : private limited

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Delta Bouw Nederland B.V. : nader te noemen Delta. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 09138959 FAILLISSEMENTSNUMMER : 12/300

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Beheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING OOST NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V.

Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014. (1) Faillissement ShopVIP B.V. INFORMATIEMEMORANDUM T EN BEHOEVE VAN CONSUMENTEN Aan : Consumenten van ShopVIP B.V. Van : mr. D.M. van Geel, curator Datum : 19 september 2014 (1) Faillissement ShopVIP B.V. Bij vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING 27 Januari 2015 DG press HoldinG B.V. Hallseweg 21 6964 AJ Hall 0313-671911 Inleiding U kunt geld uitlenen aan ons, DG press HoldinG B.V. (in deze brochure DG press genoemd).

Nadere informatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging in SZW wetgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wijziging in SZW wetgeving POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Grand Café Koriander Faillissementsnr. : 10/14/37F Datum uitspraak : 14 januari 2014 Curator :

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid

Allianz Nederland Schadeverzekering. Bestuurdersaansprakelijkheid Allianz Nederland Schadeverzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, kunt u nog zonder? Als bestuurder, commissaris of toezichthouder neemt u dagelijks beslissingen.

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

Betalingsbevel Europese Unie. Loopgravenoorlog. lettertjes. afwikkeling erfenis onnodig. Dat is van mij! Retentierecht sterk middel

Betalingsbevel Europese Unie. Loopgravenoorlog. lettertjes. afwikkeling erfenis onnodig. Dat is van mij! Retentierecht sterk middel Appèl Infomagazine 2.2009 van Boels Zanders Advocaten Kleine lettertjes 8 Retentierecht sterk middel 8 Strop om nek 2 Banken eisen bij oprichting BV een vermogensverklaring. Dat kan flink mis gaan volgens

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 9 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 9 januari 2015 Naam: A.L. DE GROEN EN ZONEN B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

Mobimix-infosessie 19 maart 2009

Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Juridische kantlijnen bij het gebruik van een black box Een eerste verkenning Mobimix-infosessie 19 maart 2009 Guido Remy Senior juridisch adviseur Overzicht Doel van de black box: gegevens verzamelen

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: RooVer Kozijntechniek B.V. insolventienummer: 09 / 179 F2 op verzoek van: eigen verzoek datum verzoek: 6 augustus 2009 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres

Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres Resultaten Branche Quiz MKB Advies Congres Wilt u meer weten over over branches? Kijk op www.goudseupdate.nl Hier hebben wij interessante én leuke informatie voor u verzameld! 1. Welke soort groothandels

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010

Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 Nieuwsbrief Arbeidsrecht > 2010 6 5 november 2010 In deze uitgave Handreiking voor thuiswerken Arbeidsinspectie mag bij onderbetaling administratie in beslag nemen Subsidie voor meer bewustzijn arbeidsrisico

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:25 augustus 2010 Gegevens onderneming : M.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 maart 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 26 mei 2010

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 26 mei 2010 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 26 mei 2010 Gegevens onderneming : EBS Distribution BV Faillissementsnummer : 10/220 F Datum uitspraak : 20 april 2009 Curator

Nadere informatie

Inhoud van het wetsvoorstel

Inhoud van het wetsvoorstel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Economische Zaken

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruitlounge Media B.V. Faillissementsnummer : 08/93 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 11 november 2008 Curator

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG GALLERY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Gallery B.V., statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20

rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Koninklijk Horeca Nederland DATUM 5 februari

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes

Nieuwe B-to-B wetgeving. anti-spam wetgeving uitgelegd. per 1 oktober 2009. PreSoft Information Systems. Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Nieuwe B-to-B wetgeving anti-spam wetgeving uitgelegd per 1 oktober 2009 PreSoft Information Systems Bezoekadres Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes Postadres Postbus 470 4460 AW Goes T: 0113-222800 F: 0113-211800

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie