VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE"

Transcriptie

1 VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat het er om dat u uw betalingsverkeer wilt omzetten naar een nieuwe of bestaande betaalrekening bij een andere bank. Of u daarbij de oude rekening aanhoudt of opheft, is voor gebruikmaking niet van belang. 2. Kan ik gebruikmaken van de Overstapservice? In principe kunnen zowel particuliere als (klein)zakelijke rekeninghouders gebruikmaken. 3. Is het nodig om gebruik te maken van de Overstapservice als je je betalings-verkeer wilt omzetten naar een betaalrekening bij een andere bank? Nee. Het is een service die de banken aanbieden om het veranderen van betaalrekening voor u eenvoudiger te maken. De Overstapservice draagt er aan bij dat uw betalingsverkeer soepel kan doorlopen 4. Gaat de Overstapservice direct in na inlevering van het ingevulde formulier? Houdt u er rekening mee dat de Overstapservice niet eerder kan ingaan dan minimaal 2 weken nadat u het ingevulde en ondertekende formulier heeft ingediend bij uw nieuwe bank. Zowel de oude als de nieuwe bank hebben deze periode nodig om de gegevens te controleren en te verwerken, en de Overstapservice voor u voor te bereiden. Het staat u verder vrij elke gewenste ingangsdatum te kiezen tot maximaal drie maanden na indiening van het formulier. 5. Kan ik gebruikmaken van de Overstapservice als ik rood sta op mijn huidige of nieuwe rekening? Ja, rood staan op zich is geen reden om de Overstapservice aan u te weigeren. 6. Ik heb met mijn bank afspraken gemaakt over onder andere extra kredietfaciliteiten voor mijn privé-betaalrekening. Kan ik toch gebruikmaken van de Overstapservice? Ja. Dat kan. Producten zoals kredietfaciliteiten kunnen echter niet worden meegenomen in de Overstapservice. 7. Wat is het grote voordeel van de Overstapservice? De Overstapservice maakt de overstap eenvoudiger en zorgt ervoor dat uw betalingsverkeer soepel kan doorlopen: bijschrijvingen en incasso s worden gedurende 13 maanden automatisch doorgeleid; u kunt passen en cards van uw oude bankrekening in principe blijven gebruiken tot de Overstapservice ingaat en tegelijkertijd alvast passen en cards bij uw nieuwe bank regelen; uw betalingsverkeer loopt dus onverstoord door; u hoeft incasserende bedrijven en instanties aan wie u een machtiging hebt afgegeven niet zelf te informeren over de wijziging. Daar zorgt de Overstapservice voor; u krijgt informatie van zowel uw oude als uw nieuwe bank over wat te doen voor alle andere aanverwante zaken en producten. 1

2 Werkingssfeer 8. Hoe lang duurt de Overstapservice? Kan ik die periode verlengen? De Overstapservice duurt 13 maanden. Deze periode kan niet worden verlengd of verkort. Voor deze periode is gekozen, omdat vrijwel alle periodieke bij- en afschrijvingen namelijk minimaal één maal per jaar plaatsvinden. Denk aan een (jaar)abonnement, of een vaste jaarlijkse bijdrage aan een goed doel. Als u daarvoor machtigingen heeft afgegeven, dan worden de bedrijven en instanties die in deze periode hebben geïncasseerd in ieder geval één keer geïnformeerd. 9. A) Ik heb twee betaalrekeningen die ik wil omzetten naar één betaalrekening bij een andere bank. Is dit mogelijk met de Overstapservice? Ja. Het is mogelijk om met twee (of meer) oude betaalrekeningen over te stappen naar één nieuwe betaalrekening. U moet voor elke Overstapopdracht een apart formulier invullen. (NB. Dat kan alleen als de (namen van) rekeninghouders op de oude en nieuwe rekening gelijk blijven. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om van twee rekeningen op naam van individuele rekeninghouders één gezamenlijke en/of-rekening te maken (bijvoorbeeld bij samenwonen). Dan zijn immers de namen van de rekeninghouder op de oude en nieuwe rekening niet gelijk.) B) Is het omgekeerde ook mogelijk? Ik wil mijn huidige rekening omzetten naar twee nieuwe gezamenlijke rekeningen met behulp van de Overstapservice? Nee, het is niet mogelijk om de Overstapservice te gebruiken voor het scheiden van één rekening naar twee verschillende rekeningen. 10. Kan ik ook gebruikmaken van de Overstapservice als ik verander van spaarrekening? Nee, de Overstapservice is uitsluitend bedoeld voor betaalrekeningen. 11. Ik ga verhuizen naar het buitenland en wil daar een rekening openen. Kan ik gebruikmaken van de Overstapservice? Nee, de Overstapservice geldt uitsluitend voor betaalrekeningen bij banken in Nederland. 12. Ik heb nog een tegoed staan op mijn oude rekening. Wat gebeurt er met dat restant saldo? Dat bepaalt u zelf: U kunt het bedrag laten overmaken naar uw nieuwe betaalrekening of naar een andere rekening. U kunt het saldo ook gewoon gebruiken en op uw (oude) rekening laten staan, als u de oude rekening niet opheft. 13. Zorgt de Overstapservice er ook voor dat het saldo op mijn Chipknip wordt overgezet naar de nieuwe bank- of Giropas? Nee. U kunt het resterende saldo van uw Chipknip terugstorten op uw oude rekening. Dit kunt u doen bij het oplaadpunt. Overigens kan Chipknip natuurlijk gewoon worden gebruikt totdat hij 'leeg' is, ook al is de rekening opgeheven. 14. Kan ik ook wijzigingen met betrekking tot mijn andere bankzaken, zoals sparen, verzekeringen, effecten of hypotheken doorgeven via de Overstapservice? Nee. De Overstapservice is uitsluitend bedoeld voor de omzetting van uw betalingsverkeer van de ene naar de andere bank. Wijzigingen die gelden voor andere 2

3 producten of diensten van de bank kunt u niet via deze service laten regelen. (NB. De Overstapservice kan overigens wel consequenties hebben voor bijvoorbeeld uw hypotheek, persoonlijke lening of effecten. Het is verstandig dit door te spreken met uw bank.) 15. Kan ik met de Overstapservice mijn bankrekening ook op een andere naam laten zetten? Nee, de Overstapservice is bedoeld om het u gemakkelijk te maken als u uw betalingsverkeer wilt omzetten naar een rekening bij een andere bank. Daarvoor geldt juist dat de naam of namen van rekeninghouders hetzelfde moeten blijven. Wie doet wat? 16. Voor een aantal betalingen aan bedrijven en instanties heb ik machtigingen (incasso s) afgegeven om automatisch bedragen van mijn rekening af te schrijven. Moet ik die zelf op de hoogte brengen van mijn nieuwe nummer? Nee. De Overstapservice zorgt ervoor dat dit allemaal soepel doorloopt. Alle incasso s worden automatisch gedurende de looptijd van de Overstapservice (13 maanden) doorgeleid naar uw nieuwe rekening. En de incassant wordt dan via de Overstapservice tegelijkertijd op de hoogte gesteld van uw gewijzigde rekeningnummer. 17. Moet ik zelf mijn werkgever vertellen dat hij mijn salaris naar het nieuwe nummer moet overmaken? Ja, uw salaris wordt weliswaar automatisch 13 maanden naar uw nieuwe rekening doorgeleid, maar u moet zelf de werkgever of instanties (bijvoorbeeld uitkeringsinstantie, belastingdienst) die regelmatig en automatisch geld naar u overmaken, op de hoogte stellen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de speciale Overstapkaarten. 18. Ik ontvang maandelijks een bedrag van de Belastingdienst. Moet ik die zelf op de hoogte brengen van het nieuwe nummer? Ja, dat bedrag wordt weliswaar automatisch 13 maanden naar uw nieuwe rekening doorgeleid, maar u moet zelf de instanties die regelmatig en automatisch geld naar u overmaken, op de hoogte stellen. U kunt hiervoor gebruikmaken van de speciale Overstapkaarten. 19. Waarom moet ik zelf de instanties informeren die periodiek geld op mijn rekening overmaken? De banken zorgen ervoor dat vrijwel alle bijschrijvingen automatisch via uw nieuwe betaalrekening gaan. U bepaalt echter zelf wie u wilt informeren over uw nieuwe rekeningnummer. Vaak wordt bij het doorgeven van wijzigingen aan bedrijven en instanties ook gevraagd naar aanvullende gegevens zoals het sofi-nummer of een polisnummer. En daarover beschikt u zelf. 20. Hoe weet ik of instanties die geld naar mij overmaken het juiste rekening-nummer gebruiken? Op de rekeningafschriften van uw nieuwe bank kunt u precies zien welke bij- en afschrijvingen nog via uw oude rekeningnummer lopen. Dan is de tekst toegevoegd: Overstapservice via [oude rekeningnummer]. Zo kunt u ook controleren of instanties nog uw oude rekeningnummer gebruiken. U kunt hen dan alsnog op de hoogte stellen van uw nieuwe rekeningnummer. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de speciale 3

4 Overstapkaarten. 21. Hoe weet ik of instanties die ik een machtiging heb gegeven het juiste rekeningnummer gebruiken? Bij incasso s zorgt de Overstapservice ervoor dat de desbetreffende incassant op de hoogte wordt gesteld van het nieuwe rekeningnummer. Hij wordt ook elke keer dat hij ten laste van uw oude rekening een opdracht tot incasso geeft, verzocht het rekeningnummer in de eigen administratie aan te passen. Als de incassant het rekeningnummer nog niet heeft aangepast, zult u op uw nieuwe rekeningafschrift de toevoeging Overstapservice via [oude rekeningnummer] nog tegenkomen bij het bedrag dat van uw rekening is afgeschreven. 22. Gaan mijn periodieke overboekingen automatisch over naar de nieuwe bankrekening? Nee, die worden beëindigd door uw oude bank. U krijgt hiervan een overzicht van uw oude bank U kunt dit overzicht gebruiken om uw nieuwe bank opdracht geven om de door u gewenste periodieke opdrachten opnieuw in te voeren. Tijdens de Overstapperiode 23. Op mijn afschrift staat: Overstapservice via [oude rekeningnummer]. Wat betekent dit? Dat houdt in dat de bij- of afschrijving van uw oude rekening is doorgeleid naar de nieuwe betaalrekening. De Overstapservice zorgt er zo voor dat uw betalingsverkeer soepel doorloopt. Dit wordt dus zichtbaar gemaakt op uw rekeningafschriften. 24. Worden tijdens de Overstappe riode alle bedragen die naar mijn oude rekening worden overgemaakt (dus bijschrijvingen), doorgestuurd naar de nieuwe? Bijna alle bijschrijvingen worden doorgeleid naar uw nieuwe rekening. Er bestaan enkele uitzonderingen hierop, zoals bijschrijving van creditrente op uw oude rekening. 25. Ik wil niet alle incasso s (machtigingen) meenemen naar de nieuwe rekening. Hoe beëindig ik deze? Incasso s vallen onder de Overstapservice en worden dus automatisch afgeschreven van uw nieuwe betaalrekening. Als u dat niet wilt, zult u de machtiging zelf moeten intrekken op de gebruikelijke manier via de rode kaart intrekken machtiging. Daarmee wordt de machtiging ingetrokken en wordt het bedrijf of de instantie geïnformeerd, dat zij niet meer van uw rekening mogen incasseren. Uw bank heeft deze kaarten voor u. 26. Van mijn oude rekening mogen geen bedragen automatisch worden afgeschreven via incasso. Wordt deze algehele incassoblokkade ook automatisch meegenomen naar de nieuwe rekening? Nee. Als u opnieuw een algehele incassoblokkade wenst, moet u dit aangeven bij uw nieuwe bank. (NB. Een gedeeltelijke incassoblokkade (Selectieve Incassoblokkade (SIB)) wordt wel automatisch meegenomen in de Overstapservice.) 27. Wat doe ik met acceptgiro s waarop nog mijn oude rekeningnummer staat? Die kunt u gewoon gebruiken. 4

5 Net als nu al mogelijk is, mag u het rekeningnummer op de acceptgiro doorstrepen en een ander rekeningnummer met pen (zwart of blauw) eronder schrijven. U stuurt deze acceptgiro in naar de nieuwe bank. 28. Ik heb met mijn oude credit card nog betalingen verricht die nog niet zijn afgeschreven van mijn oude rekening. Worden die automatisch van mijn nieuwe rekening afgeschreven? Ja. Deze en alle andere bedragen die gekoppeld zijn aan andere producten en diensten die u nog bij oude bank (heeft) gebruikt, zoals aflossing op premies, worden direct van uw nieuwe rekening afgeschreven. 29. Ik heb mijn oude rekeningnummer opgegeven als tegenrekening bij mijn spaarloonrekening. Wordt dit ook automatisch aangepast? Nee. Wel worden eventuele betalingen van uw spaarloonregeling naar het oude rekeningnummer door de Overstapservice automatisch doorgeleid naar uw nieuwe betaalrekening. Maar u moet zelf de bank waar uw spaarloonrekening loopt op de hoogte brengen van uw nieuwe rekeningnummer. U kunt daarvoor gebruikmaken van de speciale Overstapkaarten. 30. Wat gebeurt er met de rente over het saldo van mijn oude rekening dat ik nog tegoed heb van mijn oude bank? De creditrente wordt gestort op uw oude rekening en wordt niet doorgeleid naar uw nieuwe rekening. (NB. Aschrijvingen of bijschrijvingen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de oude rekening, worden niet doorgeleid naar de nieuwe rekening. Denk hierbij aan credit- en debetrente, kosten voor passen en cards, transacties uit hoofde van aanhouden van een effectenrekening en betalingsverkeerprovisie 31. Wat gebeurt er als ik tijdens de Overstapperiode nogmaals besluit om van rekening te veranderen? Als het voor hetzelfde (oude en/of nieuwe) rekeningnummer geldt dan kunt u geen gebruik meer maken van de Overstapservice. U kunt binnen de periode waarvoor de service geldt (13 maanden) maximaal één keer overstappen met hetzelfde rekeningnummer. Na die periode kunt u wel weer overstappen als u dit wilt. 32. Wat gebeurt er als iemand na 13 maanden nog geld overmaakt naar mijn oude bankrekening? Indien uw rekening niet is opgeheven, zal u dit geld op uw oude rekening ontvangen. Hierover wordt u zoals gebruikelijk door uw oude bank geïnformeerd. Het verschil is nu, dat het bedrag niet meer automatisch wordt doorgeleid naar uw nieuwe rekening. Het blijft dus op uw oude bankrekening staan. 33. Wat gebeurt er als iemand na 13 maanden toch via incasso geld wil incasseren van mijn oude bankrekening? Dat kan, als uw oude rekening niet is opgeheven en er voldoende saldo op uw oude rekening staat. U wordt hierover zoals gebruikelijk door de oude bank geïnformeerd. Het verschil is nu, dat het bedrag niet meer automatisch wordt doorgeleid en afgeschreven van uw nieuwe rekening. U kunt hieruit ook afleiden dat de incassant het rekeningnummer nog niet heeft aangepast, 5

6 ondanks dat hij hierover via de Overstapservice bericht moet hebben gehad. Het is dan aan te raden dat u alsnog de incassant hierover informeert. (NB. Ongeveer een maand voor de beëindiging van de Overstapservice wordt de klant herinnerd aan de precieze einddatum door de nieuwe bank. Het is aan te raden dat de klant al gedurende de looptijd van de Overstapsrevice - maar zeker na berichtgeving van beëindiging - de rekeningafschriften van de nieuwe bank controleert om te bepalen of alles inmiddels via de nieuwe betaalrekening loopt.) 34. Als ik mijn bank- of Giropas of credit card verlies tijdens de Overstapperiode, moet ik dan beide rekeningen blokkeren? Nee, u moet alleen de bank inlichten die de verloren bank- of Giropas of credit card heeft verstrekt. 6