Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting masterclass Arbeidsrecht"

Transcriptie

1 Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

2 Verschillende onderwerpen komen aan bod tijdens een masterclass Arbeidsrecht. Voorbeelden hiervan zijn: + Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden + Ontslag op staande voet en social media + Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen + Wat te doen met 2 jaar ziekte? Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren worden beëindigd. Zo kan de werknemer deze zelf opzeggen. Ook de werkgever kan dat doen, maar die heeft daarvoor eerst een vergunning nodig van het UWV WERKbedrijf. Een andere manier van beëindiging is om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een verzoek daartoe bij de kantonrechter indienen. De werkgever zal zich hierbij moeten realiseren dat de kantonrechter bij de ontbinding in veel gevallen aan de werknemer een vergoeding toekent. De hoogte van die vergoeding berekent de Kantonrechter doorgaans aan de hand van de zogenaamde kantonrechterformule. Een formule waarin de leeftijd en diensttijd van de werknemer een belangrijke rol spelen. Zeker bij werknemers die langere tijd in dienst zijn, kan de vergoeding aardig in de papieren lopen, temeer als daarbij de werkgever niet helemaal vrijuit gaat bij het ontstaan van de ontslagreden. Een derde mogelijkheid voor beëindiging is de beëindiging met wederzijds goedvinden. De laatste jaren is deze wijze van beëindiging bijzonder populair geworden. Dit heeft vooral te maken met een wijziging van de Werkloosheidswet waardoor het voor de werknemer minder risicovol is geworden om met een beëindigingvoorstel van de werkgever in te stemmen. Het sluiten van een beëindigingovereenkomst kan voor zowel de werkgever als de werkgever, een goede manier zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kostbare en vooral onzekere procedures worden daarmee vermeden en beide partijen hebben de mogelijkheid om de afspraken over de beëindiging zelf vorm te geven. Toch zijn er wel zaken waaraan bij het sluiten van beëindigingovereenkomst goed op moet worden gelet. In bepaalde gevallen loopt een werknemer namelijk wel het risico om een eventuele werkloosheidsuitkering mis te lopen. En ook zijn er situaties denkbaar waarin de werknemer na het sluiten van de beëindigingovereenkomst deze kan vernietigen omdat de werkgever zich niet aan de spelregels heeft gehouden. Kortom de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden kan een praktische en goedkope methode zij, mits beide partijen voldoende bekend zijn met de hiervoor geldende regels en uitgangspunten. Ontslag op staande voet en social media Social media wordt steeds belangrijker. Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn zijn steeds groter groeiende netwerken waar werknemers én werkgevers actief zijn. Een account op een social media site, wie heeft het in deze tijd dus niet? Contacten worden bijgehouden, oude contacten herleven en nieuwe contactenontstaan. Via YouTube worden filmpjes gedeeld en menigeen vindt zelfs een baan via social media, waarbij LinkedIn een belangrijke rol speelt. Veel mensen zien dan ook alleen maar voordelen in het gebruik van social media. Waar zij echter vaak niet bij stilstaan, is dat de (potentiele) werkgever ook toegang heeft tot social media sites en dat wat hij daar aantreft mee kan spelen in zijn oordeel over een (potentiele) werknemer. 2

3 Ook bij een bestaande arbeidsrelatie kan het voor een werkgever interessant zijn om af en toe een blik te werpen op de profielpagina s van zijn werknemers. Wat te denken over een werknemer die bij prachtige weerstomstandigheden zichzelf ziek meldt, maar vervolgens de statusupload post: vandaag onverwacht een heerlijk dagje stand!? Deze werknemer heeft op zijn minst wat uit te leggen. Wellicht vraagt u zich af of een werkgever dit wel mag controleren, maar als een werknemer iets op een openbare profielsite plaatst, waarom zou de werkgever dan niet mogen kijken? De rechtbank Arnhem stelt in een uitspraak waarin zij een arbeidsovereenkomst ontbonden op grond van een bericht op Facebook, dat social media sites geen privé domein zijn. Het privé karakter is betrekkelijk, met name omdat vrienden vaak ruim wordt opgevat op social media sites en omdat vrienden de berichten ook kunnen delen. De gevolgen van het plaatsen van berichten op een social media site kunnen nog verder gaan, zelfs ontslag (op staande voet) wordt hierbij niet uitgesloten. In de hiervoor aangehaalde zaak had de werknever een bericht op Facebook geplaatst waarin hij onder andere aangaf bij een hoerenbedrijf werkzaam te zijn waarbij de werkgever ook bij naam werd genoemd. Ontslag was het gevolg en terecht oordeelde de rechtbank Arnhem. Er ligt ook een uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin een werkneemster haar ontslag kreeg na het plaatsen van een filmpje op YouTube. Ook foutive informatie op een site als LinkedIn kan een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet. Kortom, de invloed van social media op arbeidsrelaties is groeiende. Het is dan ook van groot belang voor werkgevers én werknemers te weten wat de gevolgen zijn van het gebruik van social media, hoe social media gebruikt én misbruikt kan worden en hoe hierop ingespeeld kan en moet worden. Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen De werkgever heeft op grond van het Nederlandse arbeidsrecht een zorgplicht voor de veiligheid en werkomgeving van de werknemer. De werkgever dient de plaats waar de werknemer zijn arbeid verricht zodanig in te richten dat de werknemer veilig kan werken. Ook dient de werkgever maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven zodat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Voldoet de werkgever niet aan deze zorgplicht dan kan hij door de werknemer aansprakelijk worden gesteld voor de door hem geleden schade. Kan de werkgever aantonen dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan, of is de schade te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, dan is de werkgever niet aansprakelijkheid. De rechtspraak van de afgelopen jaren laat zien dat de zorgplicht van de werkgever ver gaat. Voor een werkgever zal het veelal niet eenvoudig zijn om aan deze zorgplicht te voldoen. Helemaal moeilijk wordt het als het werk dat door de werknemers wordt verricht, buiten het bedrijf plaatsvindt en er bovendien veel moet worden gereisd. Is de werkgever ook aansprakelijk voor schade die buiten de muren van de onderneming optreedt, of voor het ongeluk dat de werknemer overkomt tijdens de reis naar de werklocatie overkomt? En hoe zit het trouwens met de schade die de werknemer lijdt tijdens een personeelsactiviteit. Is de werkgever dan ook in beginsel aansprakelijk of is het hier de werknemer die zijn eigen schade moet dragen. Al met al is de aansprakelijkheid van de werkgever voor degenen door wie hij de arbeid laat verrichten geen gemakkelijke materie. Daarbij komt dat de rechtspraak hierover nog altijd volop in beweging is. 3

4 Wat te doen na twee jaar ziekte? Volgens de huidige wetgeving heeft de werkgever de verplichting om tijdens ziekte van een werknemer twee jaar lang het loon door te betalen, minimaal 70% van het laatst genoten salaris, maar de meeste werkgevers betalen (zeker gedurende de eerste 52 weken) 100% van het laatst genoten salaris. Na deze twee jaar houdt de loonbetalingsverplichting van de werkgever in beginsel op. De werknemer kan dan in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de wet WIA. Als er na deze periode van twee jaar nog steeds geen passende mogelijkheden zijn voor de werknemer binnen de organisatie kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. Als er wel passende mogelijkheden zijn voor de werknemer dan dient de arbeidsovereenkomst te worden aangepast. Voordat de arbeidsovereenkomst kan worden aangepast dient wel duidelijk te zijn dat de werknemer de uit te voeren arbeid naar behoren kan verrichten en dat er geen aanwijzingen zijn voor een hernieuwde uitval binnen afzienbare tijd. Anders gezegd: er dient sprake te zijn van een geslaagde re-integratie. Indien deze periode te kort wordt genomen leidt dat tot het ongewenste effect dat de werkgever zich geconfronteerd ziet met de aanvang van een nieuwe periode van 104 weken waarin het loon bij ziekte (opnieuw) moet worden doorbetaald. Indien deze periode te lang wordt genomen of indien er in het geheel (ten onrechte) geen nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangeboden dan ziet de werknemer zich ermee geconfronteerd dat bij nieuwe uitval wegens ziekte zijn loon niet wordt doorbetaald. Op enig moment zal er echter sprake zijn van een ontslag. De jurisprudentie is zich volop aan het ontwikkelen op dit punt. Uitgangspunt in de jurisprudentie is dat een wijziging van passende, in bedongen arbeid, een wijziging van de arbeid tussen partijen is. Hiervoor is een nadere overeenkomst noodzakelijk. Een dergelijke wijziging kan ook tot stand komen wanneer de werknemer er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat passende arbeid inmiddels moest gelden als bedongen arbeid. Volgens de jurisprudentie is hiervan sprake wanneer de werknemer gedurende een niet te korte tijd arbeid heeft verricht waarvan de aard en de omvang tussen de partijen niet ter discussie heeft gestaan. 4

5 Avans +, Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda, T (lokaal tarief)

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter.

1.1 Proeftijd Er kan geen proeftijd meer worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. WWZ van A tot Z Inleiding Zoals u in onze eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, brengt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpende veranderingen aan op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers

Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers 890 Ars Aequi december 2011 annotatie Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20110890 Hernieuwde uitval van gereïntegreerde werknemers Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens HR 30 september 2011, LJN: BQ8134 (Kummeling

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers

Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Goed Werkgeverschapverzekering. Een verzekering die aansluit bij de uitgebreide zorgplicht van werkgevers richting medewerkers Inhoud Aangescherpte aansprakelijkheid richting medewerkers. 3 Goed werkgeverschap...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand

(Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand (Dreigende) uitval door ziekte? Handel met gezond verstand Een publicatie van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO) voor werkgevers van de politie

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht

Schadevergoeding en goed werkgeverschap. over het gat in de aansprakelijkheidsregel. van het arbeidsrecht Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de aansprakelijkheidsregel ing van het arbeidsrecht G.J.J. Heerma van Voss 1 40 Voordracht ter gelegenheid van het Tiende Nationaal ArbeidsRecht

Nadere informatie