Is uw onderneming privacy proof?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is uw onderneming privacy proof?"

Transcriptie

1 Is uw onderneming privacy proof? Seminar Privacy 6 november 2014 Floor de Roos Advocaat handelsrecht 1

2 De Wet bescherming persoonsgegevens in vogelvlucht 2

3 1. Is sprake van persoonsgegevens? Ruim begrip: gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon Geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens? 3

4 2. Is sprake van BIJZONDERE persoonsgegevens? Gevoelige informatie over bijv. godsdienst, ras, gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens Zwaarder regime: verwerking verboden, tenzij Wbp verwerking expliciet toestaat Foto s 4

5 3. Verwerkt u persoonsgegevens? Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens Verzamelen, vastleggen, bewaren, gebruiken, verstrekken, wissen, vernietigen, anonimiseren, Toepassingsbereik Wbp: vestiging van een verantwoordelijke in Nederland of vestiging buiten EU en verwerking met behulp van middelen in Nederland 5

6 4. Bent u verantwoordelijke of bewerker? Verantwoordelijke = degene die het doel en de middelen van verwerking vaststelt Bewerker = degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te staan (externe salarisadministrateur, ICT-dienstverlener) 6

7 5. Doeleinden van de verwerking Welbepaald Uitdrukkelijk omschreven (vóórdat u begint met verzamelen) Gerechtvaardigd Verwerking noodzakelijk voor het doel? Verwerking niet onverenigbaar met het doel 7

8 6. Verwerkingsgrondslagen Ondubbelzinnige toestemming Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst Nakoming wettelijke verplichting Vrijwaring vitaal belang betrokkene Goede vervulling publiekrechtelijke taak Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, tenzij belangen betrokkene prevaleren (belangenafweging) 8

9 7. Plichten verantwoordelijke a. Zorgvuldige verwerking b. Beveiliging c. Bewerkersovereenkomst d. Informatieplicht e. Meldingsplicht f. Inzage geven g. Corrigeren 9

10 7a. Zorgvuldige verwerking Niet bovenmatig Toereikend Ter zake dienend (noodzakelijk voor het doel) Juiste en nauwkeurige gegevens Bewaartermijn 10

11 7b. Beveiliging Passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan Afhankelijk van risico s van verwerking, aard van de gegevens, stand van de techniek en kosten van de maatregelen 11

12 7c. Bewerkersovereenkomst Verwerking uitsluitend in opdracht van verantwoordelijke Nakoming beveiligingsverplichtingen door bewerker Toezien op naleving Bewerker is zelfstandig aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de bewerkingshandelingen Geheimhouding 12

13 7d. Informatieplicht Verantwoordelijke, verwerkingsdoeleinden en alles wat nodig is om behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen In beginsel vóór de verkrijging Zodanig dat de betrokkene er daadwerkelijk de beschikking over krijgt (privacystatement) 13

14 7e. Meldingsplicht Bij het College Bescherming Persoonsgegevens of bij de door u of uw brancheorganisatie benoemde functionaris Vóór de verwerking (= vóór verzameling) Uitzonderingen op de meldingsplicht: vrijstellingsbesluit 14

15 7f. Inzage geven Binnen vier weken Overzicht van de verwerkte gegevens Omschrijving verwerkingsdoeleinden Ontvangers De beschikbare informatie over de herkomst Geen recht op afschriften 15

16 7g. Corrigeren Binnen vier weken reageren Gronden: - feitelijk onjuist - onvolledig of niet ter zake dienend voor het doel waarvoor gegevens zijn verwerkt - verwerking in strijd met Wbp of andere wet Verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen en derden op de hoogte stellen 16

17 Sancties Bestuursdwang Last onder dwangsom Boete Rechterlijk verbod of gebod Schadevergoeding Reputatieschade 17

18 Nieuwe Europese Privacy Verordening Verplichte Data Protection Officer voor overheidsinstanties en bedrijven > 250 werknemers Meldplicht datalek Boetes tot 5% van wereldwijde omzet Inwerkingtreding: 2016/2017 (?) 18

19 19 Privacy in de praktijk

20 Kopietje paspoort (Bijzondere) persoonsgegevens: BSN, foto Legitimatie en controle Overnemen gegevens Kopiëren, scannen, opslaan Grondslagen: - nakoming wettelijke verplichting - uitvoering overeenkomst 20

21 Direct marketing / Spam Spam = ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden overgebracht d.m.v. automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten Hoofdregel = Opt-in + Opt-out 21

22 Direct marketing / Spam Uitzondering: geen Opt-in en wel Opt-out: - Gebruik daartoe bekendgemaakt adres - Ontvanger buiten EER - (Klant)relatie (eigen gerelateerde producten/diensten) Sanctie: boete ACM tot EUR ,- 22

23 [ ] Ik ga akkoord met het ontvangen van s van X BV en partners Toestemming? 23

24 Cookies Tracking cookies ( Technische cookies) Duidelijk en volledig informeren Toestemming (vooraf, expliciet, ondubbelzinnig) Opslaan/uitlezen gegevens computer (dus ook: browser fingerprinting) Sanctie: boete ACM tot EUR ,- Wetsvoorstel: geen toestemming voor cookies die geen inbreuk maken op de privacy 24

25 Dank voor uw aandacht Floor de Roos T:

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Inhoud 1. Overwegingen 3 2. Begripsbepaling 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode 4 3.1 De sector 4 3.2 Toepassing 4. Beginselen van Verwerking

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. Financiële Instellingen. 1. Overwegingen... 3. 2. Begripsbepaling... 3 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 1. Overwegingen... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. De reikwijdte van de Gedragscode... 4 3.1 De sector... 4 3.2 Toepassing... 4 4. Beginselen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Reglement Gegevensverwerking

Reglement Gegevensverwerking Reglement Gegevensverwerking Versie: 4.3 Datum: december 2014 Verantwoordelijk: Compliance Officer Versiebeheer Versie Datum Auteur Aard wijzigingen / review Status 1.0 2009 J. den Hartog 2.0 15-10-2010

Nadere informatie

reglement Zorggroep Het Huisartsenteam

reglement Zorggroep Het Huisartsenteam Privacyre reglement Zorggroep Het Huisartsenteam Publicatiedatum: 11 juni 2013 A. Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel en toepassingsgebied B. Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

HANDLEIDING V OOR VERWERKERS VAN PERSOONSGEGEVENS WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V OOR VERWERKERS VAN PERSOONSGEGEVENS WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V OOR VERWERKERS VAN PERSOONSGEGEVENS WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens Wet bescherming

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacy Cookies Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Begripsbepaling 4. 2. Omschrijving van de reikwijdte en de betrokkenen 7

Voorwoord 3. 1. Begripsbepaling 4. 2. Omschrijving van de reikwijdte en de betrokkenen 7 Pag. Voorwoord 3 1. Begripsbepaling 4 2. Omschrijving van de reikwijdte en de betrokkenen 7 3. Beginselen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens 8 4. Gedragsregels m.b.t. verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERWERKING GEGEVENS LEERLINGEN OSZG

PRIVACYREGLEMENT VERWERKING GEGEVENS LEERLINGEN OSZG O N D E R W Y S S T I C H T I N G Z E L F S T A N D I G E G Y M N A S I A Vossius Gymnasium Amsterdam Stedelijk Gymnasium Haarlem Barlaeus Gymnasium Amsterdam PRIVACYREGLEMENT VERWERKING GEGEVENS LEERLINGEN

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Privacyreglement Rivas Zorggroep

Privacyreglement Rivas Zorggroep Inleiding Binnen Rivas worden gegevens over u vastgelegd waaronder in het (elektronisch) patiënten dossier. De verwerking van deze gegevens verloopt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Wet op

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum

Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO Stichting het Rijnlands Lyceum Privacyreglement personeel PO en VO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Personeel:

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie