ONLINE COMMUNICATIE; Ander spel, nieuwe spelregels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONLINE COMMUNICATIE; Ander spel, nieuwe spelregels"

Transcriptie

1 ONLINE COMMUNICATIE; Ander spel, nieuwe spelregels de nieuwe competenties van de communicatie-manager

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 ontwikkelingen binnen het communicatie vak Trend: specialisatie in communicatie De nieuwe competenties van de communicatie-manager tot slot Contactgegevens

3 Inleiding Online Communicatie De doelstelling van dit whitepaper is u een inzicht te geven in de nieuwe, noodzakelijke competenties van de moderne communicatie-manager, in de bruisende wereld met elkaar in rap tempo opvolgende ontwikkelingen. Het managen van communicatiebeleid en -strategie vergt, naast uiteraard vakbekwaamheid, vandaag de dag ook organisatorische en technologische kennis, en de competentie om continu te leren. Actuele kennis opdoen, delen met de organisatie is noodzaak omdat kennis snel veroudert. Ervaring alleen is niet meer voldoende. Organisaties worden communicatiever, er is meer dialoog en interactie met doelgroepen en stakeholders... Was de communicatie-manager vroeger vooral strateeg en regisseur, nu gaat het veel meer om het (strategisch) sturen van de dialoog ongeacht het medium en is monitoren beter dan managen. Verder zien we een groei aan communicatie-specialisme. De generalist wordt ingehaald door hen die een vak hebben gemaakt van de nieuwe media en middelen zoals content management, SEO, social media, online branding, customer journeys enzovoort. Dit alles pleit voor het realiseren van actuele kennis, relevant specialisme en de competentie snel te kunnen schakelen. Met dit whitepaper willen we daarom een aantal inzichten met u delen over de nieuwe competenties, nodig om een nieuwe fase in te gaan in communicatie-management. De markt Vraag naar marketing- en communicatieprofessionals Bron: USG marketing, communication & sales OPDRACHTEN 3

4 3 ontwikkelingen binnen het communicatie vak Alles komt in drieën Drie knetterharde gebeurtenissen zorgen ervoor dat het communicatie vak van executie tot en met strategie voor altijd en eeuwig verandert. Wat zijn de drie aanjagers daarbij? 1 SoLoMo Managers en executives in de marketingcommunicatie en PR worstelen met aanzienlijke veranderingen in hun vakgebied. Waar je vroeger nog uit de voeten kon met het opbouwen van praktische ervaringen en het hebben van een algemene bagage van modellen en instrumenten, is vandaag de dag vooral kennis en continue bijscholing een vereiste. Onder de verzamelnaam solomo spelen zich allerlei ontwikkelingen af op het gebied van channel- en mediagebruik, klantdata-ontwikkeling en interactieve communicatie. 2 Big data Ook de explosie in big data heeft ertoe geleid dat het bouwen van een merk en het aangaan van relaties in een ander licht is komen te staan. Namelijk dat het nodig is informatie te hebben over het gedrag en de behoefte van zowel relaties als de waardeketen. Dus niet alleen de link (her)vinden met de klant. Het gaat uiteindelijk om het gehele proces en de samenwerking tussen de schakels in de keten. We re in it together, zei een topman van P&G onlangs. Er is geen keuze, de klantreis en de klantdata bouw je gezamenlijk op, deel je met elkaar. Social Local Mobile SO Social -Share -Connect -Convert + + Klanten kunnen je overal ter wereld vinden, via elk apparaat LO Local -Locate store -Real-time -deals MO Mobile -Anywhere -info -Shop SoLoMo - communicatie is geen push of pull meer, of enkel interactie, het is alom aanwezig 3 Interne communicatie Communicatie is geen afdeling meer, maar een instelling die over het gehele bedrijf een vorm dient te krijgen. Kent uw service-afdeling de visie van uw organisatie? Weet de receptie genoeg over uw kernwaarden? Communicatie is een kerncompetentie geworden van organisaties. Dialoog en interactie met klanten, stakeholders, toeleveranciers enzovoort zorgen er voor dat vanuit alle afdelingen één visie moet worden geconstrueerd. Snelheid van handelen, kostenbeheersing en het verzamelen van data (kennis) is de essentie, value chain management en communicatie vallen tezamen en levert een geheel nieuwe werkwijze op. Daaruit voortvloeiend zijn de drie belangrijkste ontwikkelingen voor de verschillende niveaus van communicatie-management de volgende: Op chief niveau: Customer-centricity: de klant centraal in de interacties. Multichannel marketing waarbij communicatie grotendeels rust op content management (juiste content, juiste medium, juiste boodschap, juiste tijd, juiste klant). Het kunnen managen van de erosie tussen de grens van marketing en communicatie. Op management niveau Interne en externe belangen samenbrengen, doelen delen en de interne communicatie managen. Technologieën en media continu evalueren proberen / testen. Budget en effectiviteit managen, deze staan vaak haaks op elkaar. Op executie niveau Goed kunnen jongleren met de multichannel omgeving. Kunnen schrijven en rekenen tegelijkertijd, alfa en bèta mens zijn. Campagne management beheersen, alles is een proces ook communicatie. 4

5 TRENd: specialisatie in communicatie Waar we tot voor kort nog onderscheid konden maken tussen een communicatie-, PR- en marketingmanager, zien we dat deze generalisten het lastig krijgen. De groei aan communicatiefuncties is met name te constateren op het management niveau en dan enkel op specialistisch niveau. Zoek op LinkedIn naar marketing- en communicatiefunctie en u ziet functietitels met begrippen als social, online, content, community, campaign enzovoort. Wat sowieso verbazing wekt, is dat online en digital veel voorkomen in de omschrijving bij marketing- en communicatie functies. Immers, online en digital zijn inmiddels vaste bestanddelen geworden van het dagelijkse communicatiewerk. Specialist vs generalist Trend is ook dat veel communicatie-specialisten uit andere vakgebieden komen dan de gebruikelijke, zoals een communicatieleergang. Velen laten zich omscholen aan moderne opleidingen om de specifieke kennis op te doen. Dat levert soms hilarische maar oh zo noodzakelijke combi s op, waarvan de meest opvallende van de laatste tijd de onderstaande functie van Truth Engineer is. Toch zien we hier alle voornoemde kwalificaties in terugkomen zoals natuurlijk communicatiekunde, maar ook ICT, online, social, campaign en data Op de dagelijkse banenmarkt komt u dus functies tegen die drie jaar geleden niet bestonden. Zoals Instagram Consultant. Het is echter wel zo dat de nieuwe communicatie en marketing functies campaign, multichannel, content management en social als belangrijke dragende zuil hebben. Een groeiend aspect in functies en vacatures is de kennis van big data, analytics en onderzoek. Ook dat zorgt er voor dat de generalist minder aan de bak komt. Truth Engineer As profitability for media properties continues to rely om driving down the cost of content production, news writing will increasingly become the domain of automated software programs. PR firms will hire technical experts to manipulate code on content farms, search algorithms and copywriting bots. After all, as a boss of mine once observed, the truth today is whatever Wikipedia says it is. 57% 43% In 2014 meer vraag naar specialisten (bron USG) Bijzonder voorbeeld van een job-title. Lees ook dat software teksten gaat genereren 5

6 de nieuwe competenties van de moderne communicatie-manager 01 Bestuurlijkorganisatorische competenties Leiding geven Visie Samenwerken Betrokkenheid Overtuigingskracht 02 Sociaalcommunicatieve competenties Plannen en organiseren Organisatie-bewustzijn 05 Taakgerichte competenties daadkracht verzorgde voorjaar 2014 een clinic over de toekomst van de communicatieprofessional met gastdocente Marieke van Os, commercieel manager USG Marketing, Communication & Sales Professionals. Zij paste het bovenstaande competentiemodel toe en duidelijk is dat de communicatieprof aan vele competenties dient te voldoen. Resultaatgerichtheid Ondernemen Initiatief Coachen 06 Competentie ontwikkeling Inzet Leervermogen Oordeelsvorming Flexibiliteit Omgevingsbewustzijn Kwaliteitsbewustzijn Integriteit Creativiteit Besluitvaardig 03 Inlevingsvermogen Vakmanschap Intellectuele competenties Zelfvertrouwen denkkracht Moed Stressbestendigheid 04 Emotionele competenties gevoelskracht Netwerken Bron: USG Klantgerichtheid Communicatieve vaardigheden Analytisch vermogen 6

7 de nieuwe competenties van de moderne communicatie-manager Marieke van Os schrijft daarover: Organisaties worden steeds communicatiever. Dit betekent dat veel meer mensen zich bezighouden met interactie met de omgeving. Waar communicatieafdelingen in het verleden een strakke regie konden houden op alles wat intern en extern gedeeld werd, verschuiven hun taken nu steeds meer naar strategisch adviseren, faciliteren, coachen en monitoren. Dit vergt een ander type communicatieadviseur die naast een gedegen vakkennis en ervaring ook moet beschikken over een diepere kennis over de organisatie, sensibiliteit en coachend en motiverend vermogen. Communicatie generalist of specialist? Generalisme migreert naar specialisme, maar een brede generale basis is noodzaak. De beweging naar specialismes lijkt wat af te zwakken. Online wordt steeds minder gezien als een apart segment binnen de communicatieactiviteiten. Een allround communicatieadviseur hoort tegenwoordig het online vak ook in de vingers te hebben. Een aantal online specialisaties zal echter blijven bestaan, zoals databasemarketing en SEO. Wat is belangrijker in communicatie-management: ervaring of actuele kennis? Actuele kennis is belangrijker dan ervaring maar je dient wel een gevoel te hebben voor politiek en het humane binnen organisaties. De twee zijn niet zomaar tegen elkaar weg te strepen. Actuele kennis is een voorwaarde voor iedereen die in het communicatie vak werkt. Het vak is constant in beweging en de ontwikkelingen gaan zo snel dat kennis in een hoog tempo veroudert. Zoals eerder beschreven, heeft een communicatieadviseur daarnaast nog een aantal specifieke competenties nodig. Zijn of haar ervaring in het vak is onmisbaar om in vaak complexe omgevingen een overtuigende bijdrage te leveren aan projecten of vraagstukken. 7

8 de nieuwe competenties van de moderne communicatie-manager De stap naar de ontwikkelingen van de nieuwe competenties Uit divers onderzoek blijkt wat de hiaten zijn tussen de need to know en de wijze waarop kennis verworven wordt. Duidelijk is dat kennisontwikkeling tekortschiet en dat de behoefte te leren, door zowel het volgen van opleidingen extern alsook door coaching intern, enorm groot is. Het gat tussen de huidige en noodzakelijke kennis kan niet op de gebruikelijke wijze, dus leren door ervaren, opgevuld worden. Er is dus meer nodig dan leren door doen. Dat kan door inhuur van derden zijn, door opleidingen te organiseren (intern of extern) en/of door coaching. Gat in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden Kennis & vaardigheden Management vaardigheden Beslissen, plannen, organiseren, leiding geven, HR, zelfmanagement Managementkennis Huidige ontwikkelingen, sociale en politieke trends, wetgeving, ethiek Zakelijke kennis Markten, producten, concurrenten Zakelijke vaardigheden Omgaan met budget, rekeningen, contracten, offertes die ontwikkeling behoeven 45,8% 42,2% 38,5% 32,8% Training/opleiding aangeboden of gefaciliteerd in eigen organisatie 23,7% 11,7% 16,2% 17,0% gat tussen opleidingsbehoefte en aanbod -22,1% -30,6% -22,3% -15,8% Communicatiekennis Theorie en basisprincipes t.a.v. doelgroepen, projectontwikkeling, campagnes, evaluaties 27,4% 10,6% -16,7% Communicatie vaardigheden In schrift, oraal en boodschap 18,6% 19,4% +1,4% 8

9 de nieuwe competenties van de moderne communicatie-manager Waardoor worden de gaten dan veroorzaakt, en op welke wijze is dit op te lossen? De belangrijkste reden is het gebrek aan begrip en de aandacht van het topmanagement, de chiefs, binnen organisaties voor de nieuwe ontwikkelingen van communicatiemanagement. Nog te veel wordt communicatie als branding tric gezien en is de belangrijkste metric de zichtbaarheid. Laat staan dat communicatie als strategie wordt gezien en afdelingsoverstijgend. Onderzoek onder een tiental Europese landen door het Engelse bedrijf Ecopsi geeft aan dat dit zelfs de belangrijkste barrière is voor de innovatie van communicatie binnen organisaties: 84,2% van de respondenten, marcom directies, zetten dit argument bovenaan de lijst. Op de tweede plaats (75,3%) staat het fenomeen van accountability. Hoewel steeds belangrijker, wordt het ook steeds lastiger aan te geven wat de business case, oftewel de verwachte en gerealiseerde uitkomsten zijn van communicatie-activiteiten. Was het ooit zo dat 50% van het marketingbudget weggegooid geld is, je wist alleen niet welke 50%..., tegenwoordig is resultaat plannen en bewijzen een vakgebied geworden. Meer dan de helft van de communicatieprofessionals geeft aan de up-to-date kennis te missen door gebrek aan training en educatie. Door de enorm snel lopende ontwikkelingen, media die komen en gaan, is het hebben van zowel een praktische als theoretisch-strategische kennis onontbeerlijk en dus een gemis als er te weinig training is. Tijd en geld zijn niet de belangrijkste indicatoren, het kunnen verdedigen aan het management van het nut van een (interne) training is niet eenvoudig. Ten eerste komt dat door de reputatie van communicatie (alsook PR) binnen organisaties die vaak als geldverslindend en niet als resultaat-brengend wordt gezien. Onderdeel van de taak van de communicatieprofessional is in die zin de PR verzorgen voor het eigen vakgebied ( ). Communication manager, Internal convergence is more important than external convergence When one talks of convergence, it is tempting to play with semantics and broaden the term to incorporate customer-centric characteristics - and start to look at convergence between the corporate and the consumer in terms of closer alignment, understanding, product delivery etc.considering the rampant popularity of the buzzword customer-centric, one would assume the passion for this external convergence would be significantly higher than the more boring desiloisation needed for internal collaboration. It s not. Companies view both internal and external collaboration as just as important as each other. Nick Johnson Incite USA Was ooit het hebben van ervaring en een netwerk (brancheverenigingen e.d.) voldoende kennis bij te houden, tegenwoordig lijkt ervaring wel tegen je te spelen (52,2%). We dienen als nooit tevoren open te staan voor nieuwe ontwikkelingen zoals een kind dat kan. Totaal onbevangen en onbevooroordeeld. Een kerncompetentie van een moderne manager Ervaring geeft, toegegeven, wel de organisatorische kaders en weten hoe politiek speelt. Maar, kennis veroudert snel, je kunt in de communicatie niet even één groot-rijbewijs halen voor alle media en kanalen voor nu en later. Iedere nieuw vehikel, nieuw concept vergt een eigen training en ervaringscyclus. 9

10 de nieuwe competenties van de moderne communicatie-manager Kunnen we deze kennis uit de markt halen? Ja dat kan, maar waar en bij wie? Misschien wel bij concurrenten? Zij die nieuwe verdienmodellen introduceren? Wat kan een Nederlandse bank leren van de social peer2peer bank Prosper? Wat kunnen taxichauffeurs leren van Über en reisbureaus van AirBNB? Misschien mag gesteld worden dat het lerend en absorberend vermogen, de belangrijkste competentie is van de moderne communicatiemanager (39,5%). Kennis zoeken begint vaak met kennis delen. En kennis houdt zeker niet in dat er sprake is van alwetendheid, het kunnen juist kleine ervaringen en observaties zijn die het waard zijn te delen. Het gemis aan accreditatie en een code of conduct wordt niet als heel belangrijk aangegeven. Sterker nog, veel accreditaties lopen achter de feiten aan. Op het moment dat na vele vergaderingen een accreditatie of gedragsregel is vastgelegd, is het front reeds verplaatst. In lijn daarmee worden vakverenigingen en brancheorganisaties als sterk verouderd ervaren. Congressen en events op het gebied van marketing en communicatie geven de usual suspects en geen relevante hands on cases waar de communicatieprofessional van kan leren. Veel communicatieprofessionals zoeken via online media naar de geschikte kennis. De tendens is in kleinere, specialistische online netwerken te stappen om kennis op te doen. Alumni-netwerken en de rol voor opleiders is hier evident, zowel offline als online een verbindende factor zijn in de kennisontwikkeling van de moderne communicatiemanager. Een niet te onderschatten competentie van de communicatie-manager van nu is flexibiliteit. In die zin, van life-long employment is steeds minder sprake. Rustig werken richting pensioen en af en toe een congres bezoeken is onvoldoende. Kansen zien, zorgen dat uw eigen communicatie opvalt, er voor zorgen dat uw kennis en netwerk up-to-date is want we gaan steeds meer toe naar een flexibele arbeidsomgeving, meer ZZP en werken via gespecialiseerde uitzendorganisaties. Hoe valt u op in de stapel van CV s? Dat vergt een ondernemende mentaliteit alsook kennis van online en social om gezien te worden. Parate en actuele kennis bezitten, is daarbij concreter dan bijvoorbeeld branchekennis, werkervaring en achtergrond. Belangrijkste trends op communicatie competentievlak: Issue 1: Focus op social media en marketing maar dan wel met een duidelijk strategisch (communicatie) doel Issue 2: Managen van de inter-departementale (weg met de silo s) en cross-culturele competentie-ontwikkeling binnen de organisatie Issue 3: Managen van hoge volumes data (big data) en inzicht krijgen in de klantreis (customer journey) Issue 4: Managen van de nieuwe verschijningsvormen aan media en kanalen, een visie ontwikkelen en daar klaar voor te zijn in de toekomst (media agile) Issue 5: Managen van de kennis en betrokkenheid in de boardroom, leadership houdt in klaar te zijn en een visie te hebben op de relevante en snelle veranderingen. 10

11 tot slot Over is hét opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht ondernemen en combineert strategie, theorie en praktijkkennis in kortdurende, praktische opleidingen op verschillende niveaus. Naast het geven van opleidingen op post-hbo en postdoctoraal niveau, biedt ook korte opleidingen die verdieping bieden binnen een vakgebied, branche specifieke masterclasses en verzorgen we in-company trajecten. Gratis proefcolleges Om op een juiste wijze kennis te maken met de opleidingen, geven wij een aantal keren per jaar proefcolleges en webinars van de diverse opleidingen. Mocht u niet aan een proefcollege kunnen of willen deelnemen, dan bestaat er de mogelijkheid om persoonlijk met een docent over de opleiding te praten. Zo kunt u uw persoonlijke leerdoelen bespreken en afstemmen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Gratis clinics: inspirerende kennissessies met praktische tips Er zijn regelmatig gratis clinics op het gebied van online marketing, online communicatie, sales en klantgericht ondernemen bij. De clinics worden meestal gegeven door vaste docenten van en tijdens deze 2-uur durende kennissessie wordt u kort & bondig bijgepraat over het onderwerp van de clinic en gaat u actief aan de slag. Meestal zijn de clinics een combinatie van een korte presentatie over de laatste trends en ontwikkelingen en een werkvorm. Op deze manier is de gepresenteerde inhoud direct toepasbaar en verlaat u de clinic met praktische tips, handvatten, how-to-do s of checklists. Een overzicht van alle geplande activiteiten kunt u vinden in de agenda op onze website: 11

12 Contact gegevens Postbus AJ Leusden T +31 (0) E W FollowME! 12

13

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland

Whitepaper Beeckestijn Business. Onderzoek Digital en. bij B2B organisaties in Nederland Onderzoek Digital en Social 2015 bij B2B organisaties in Nederland Inhoudsopgave 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Inleiding Over dit onderzoek Inzet Digital Marketing en Social Media meer structureel Digital Marketing

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. adviezen. Met direct toepasbare tips en praktische

Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. adviezen. Met direct toepasbare tips en praktische Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. Met direct toepasbare tips en praktische adviezen Direct aan de slag met: Mobile Marketing Zoekmachinemarketing Digital

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

NIMA B2 Customer Insight Management

NIMA B2 Customer Insight Management NIMA B2 Customer Insight Management Klantinzichten ontwikkelen en vertalen naar strategie Er komt veel, heel veel meer informatie beschikbaar, ook uit andere bronnen dan het uit het klassieke marktonderzoek.

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Afstudeerrichting Marketing Management

Afstudeerrichting Marketing Management Afstudeerrichting Marketing Management Doel van vandaag Informeren over het belang van marketing Een overzicht geven van de afstudeerrichting en de aanpak Schetsen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2016 MET 1 2

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2016 MET 1 2 Digital & Online Marketing Trends 2016 De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2016 MET 1 2 actiepunten Inhoudsopgave 3 6 7 8 9 10 11 12 13 inleiding 6 Digital en online marketing trends Trend

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital Marketing Trends 2014 De 7 belangrijkste digital marketing trends die uw aandacht verdienen in 2014 MET 1 4

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital Marketing Trends 2014 De 7 belangrijkste digital marketing trends die uw aandacht verdienen in 2014 MET 1 4 Digital Marketing Trends 2014 De 7 belangrijkste digital marketing trends die uw aandacht verdienen in 2014 MET 1 4 actiepunten Inhoudsopgave 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 De honger naar trends 7 Digital

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART

TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART TALENTENMODEL & BUSINESS CASE 40 UNIVERSELE TALENTEN IN KAART INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Ervaringen en uitspraken opdrachtgevers 3 2. Alfabetische rangschikking 40 talenten 4 3. Vijf universele talentrubrieken

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Wrap It Up

INBOUND MARKETING. Wrap It Up Wrap It Up Wat Ú wilt Prospects winnen en klanten binden. Een nooit eindigend proces. Optimaal gebruik email-adressen Toekomstig gebruik Social Media. Daarnaast wordt het monitoren van Forums steeds belangrijker.

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Workshop Trusted Advisor

Workshop Trusted Advisor Workshop Trusted Advisor 9 februari 2012 Noventum Service Management Ltd. 1 Agenda 13:30 Korte introductie 13:45 Discussie in deelgroepen 14:10 Pauze 14:45 Afronding discussie in deelgroepen 14:50 Discussie

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner

De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner De uitkomsten van het Marketingtrendonderzoek 2014 Onno Ponfoort Rob Lindner Utrecht, 24 april 2014 1 Discussie over de marketingtrends www.berenschot.nl/marketingtrends2014 #marketingtrends Marketing

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Klaar staan voor de bewegende klant

Klaar staan voor de bewegende klant Klaar staan voor de bewegende klant 23 Maart 2016 Jaarbeurs - Utrecht Ger Nijkamp Sr. Online Marketeer Ricoh Nederland Marketing is niet veranderd Wat is mijn doel..? Waar zit mijn doelgroep..? Hoe ga

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden?

Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Vraag 1: Wat zijn de belangrijkste veranderingen op weg naar 2025 die door inkoop gemanaged moeten worden? Sneller verbinden Goed opdrachtgeverschap Minder regels transparantie Contracten Relaties Aansturing

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

FIX IT! MET FREELANCERS UNITED

FIX IT! MET FREELANCERS UNITED JOUW VRAAGSTUK In de wereld van MarCom-vraagstukken veranderen behoeften razendsnel en moet er snel geschakeld kunnen worden. Wij stellen ons ten doel om binnen 24 tot 48 uur na aanvraag een passend voorstel

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2015 MET 1 2

Whitepaper Beeckestijn Business. Digital & Online Marketing. De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2015 MET 1 2 Digital & Online Marketing Trends 2015 De 6 belangrijkste digital marketing trends voor 2015 MET 1 2 actiepunten Inhoudsopgave 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 inleiding Digital en online marketing trends 6 Digital

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy SCRUM ESSENTIALS Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Jr Content Strateeg:

Jr Content Strateeg: Bij BBDO hebben we nog plaats voor interns met interesse in social media. Zowel creatief als strategisch reclametalent komt in aanmerking! Mail voor meer info naar: stefan.ceunen@bbdo.be of bart.deleeuw@bbdo.be

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. De Business Case van Customer Experience Management

Whitepaper Beeckestijn Business. De Business Case van Customer Experience Management De Case van Customer Experience Management FollowME! Inhoudsopgave 3 4 5 6 8 10 11 12 13 Customer Experience Management in de praktijk Het Customer Experience Maturity Model De rol van het merk in Customer

Nadere informatie

Voorlichting vakkenpakketten

Voorlichting vakkenpakketten Odyzee College Postbus 253 4460 AR GOES tel: 0113 267900 e-mail: info@odyzee.nl Voorlichting vakkenpakketten VMBO-B VMBO-T Havo VMBO basis Sectoren en vakkenpakketten VMBO B De wet schrijft voor dat deze

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn Business. Marketing Intelligence en Customer Insight Strategie inclusief 5 fases van customer insight management

Whitepaper Beeckestijn Business. Marketing Intelligence en Customer Insight Strategie inclusief 5 fases van customer insight management Marketing Intelligence en Customer Insight Strategie inclusief 5 fases van customer insight management Inhoudsopgave 3 4 5 7 10 11 Inleiding: van Marketing Intelligence naar Customer Insight Management

Nadere informatie

de werking van het koffie

de werking van het koffie de werking van het koffie apparaat Conclusies uit het trendonderzoek Interne Communicatie 2015 DOOR SJANET ALBADA EN ILSE VAN RAVENSTEIN 35 INTERNE COMMUNICATIE De IC er beoordeelt zijn werk met een 6,4.

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy CUSTOMER JOURNEYS & EXPERIENCE MAPPING Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK

ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK ONLINE MARKETING = ICT NIOC 2015 - BART ENSINK Bart Ensink Saxion - Bedrijfskundige Informatica UT - Toegepaste Communicatie Wetenschappen Werkgevers: Innovadis - Websites, -shops, intranet Caase.com -

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau

Factsheet AGILE TRANSITIONERS. Mirabeau Factsheet AGILE TRANSITIONERS Mirabeau AGILE TRANSITIONERS Mirabeau Wij helpen u met de implementatie van een agile werkwijze. We leven in een tijdperk waarin veranderingen elkaar in een steeds hoger tempo

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

DE ROL VAN APPS IN DE CUSTOMER JOURNEY

DE ROL VAN APPS IN DE CUSTOMER JOURNEY DE ROL VAN APPS IN DE CUSTOMER JOURNEY Agenda App snelst groeiende kanaal Persoonlijk maar anoniem 65% churn De klant centraal Online engagement individuele profilering en interactie 4 stappen: Inzichten,

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Wet- en regelgeving bepaalt steeds nadrukkelijker de grenzen waarbinnen digitale dienstverlening zich mag bewegen. De regels

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Lean Manager: Oei, ik groei!

Lean Manager: Oei, ik groei! Lean Manager: Oei, ik groei! Versie juni 2014 Even voorstellen Elske Heeren Master Blackbelt en consultant Operational Excellence Carlo Theunissen Blackbelt en consultant Operational Excellence Wat gaan

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop

De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop De toekomst van de afdeling Communicatie Door: Renata Verloop De opinieleiders in ons vakgebied zeggen ongeveer hetzelfde. De kern van de communicatieprofessie wordt het managen van conversaties en het

Nadere informatie

WELCOME! The Brown Paper Company

WELCOME! The Brown Paper Company WELCOME! The Brown Paper Company Commercial Automation: De commerciële revolutie? The Brown Paper Company De Sales revolution: transformatie? Huidig SaaS Focus Sales Centric Customer Centric product push

Nadere informatie

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou 11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou uitgroeien tot de grootste community van Nederland: meer

Nadere informatie

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Situatieschets De publieksdiensten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam omvat wijkbibliotheken en een Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie De 7 bouwstenen van een Retail Strategie Inhoudsopgave 3 4 10 15 16 Inleiding De 5 fases binnen omnichannel retail De 7 bouwstenen van een omnichannel strategie Tot slot Contactgegevens Inleiding Retailing

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant

Internet marketing FBAA - 14 september 2011. Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant Internet marketing FBAA - 14 september 2011 Luc Devriese Certified Digital Marketing Consultant WSI 15 years experience 1.600 consultants 87 Countries Google certified experts Conversion architecture and

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie