November 2014 INHOUD. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "November 2014 INHOUD. Voorwoord"

Transcriptie

1 November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw Burgwijk Er ging helaas wat mis met de incasso... We hebben bestuursleden nodig Gevolgen van de Warmtewet voor u Ervaringen van een Energiecoach Algemene Ledenvergadering (incl. verslag laatste ALV) Voorwoord door Hans Kregting, voorzitter Huurdersbond Ede en omgeving Het afgelopen half jaar hebben veel huurders te maken gekregen met de huurverhoging per 1 juli. Een hoge voor de meesten. Gevolg van enerzijds het slechte imago van de corporaties en anderzijds van de landelijke Politiek. Vorig jaar waren we nog in touw met ons huuralarm, zowel in Ede als landelijk. Het heeft niet mogen baten. De huurder als pinautomaat is ontdekt en ik vrees dat we nooit meer als sponsor van rijksschatkist worden losgelaten. Nog steeds ziet men huurders als een subsidie krijgende groep. Maar worden huurtoeslag-ontvangers ten onrechte gesubsidieerd? Is het wonen gewoon niet veel te duur gezien de inkomens van deze mensen? Ook achter de schermen is de Huurdersbond het afgelopen half jaar bijzonder actief geweest, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Steeds weer brengen we de ontstane problemen onder de aandacht. Bij Woonstede vinden we gelukkig een luisterend oor wat betreft de huren. We werken hard aan oplossingen ondanks het tegenzittende politieke en economische klimaat. Nieuwbouw moet wat ons betreft, maar onderhoud moet ook. En bij ons staat onderhoud met een hogere prioriteit, vooral als het gaat om energiemaatregelen. Zo willen we woonlasten niet zo hard laten stijgen. Voor energiemaatregelen blijft de verhuurder geld nodig hebben, en wij zijn als huurder de grootste betaler. Natuurlijk is het mooi dat de Provincie Gelderland Impulsgelden verstrekt die in het voordeel zijn van de huurder. Bijna 6 miljoen euro zelfs, goed om bijna 800 woningen te verbeteren. Maar dan zijn we er nog niet, ook Woonstede moet fors bijdragen om het geld van de Provincie te krijgen. Dat het algemene niveau van onderhoud daardoor minder wordt is het gevolg. Wat men gewend was wordt anders. Natuurlijk is er een minimum kwaliteitsniveau. Gemiddeld genomen zit Ede goed. Maar dat houdt ook in dat een deel nog niet goed zit. Door dit alles zijn huurverhogingen zeker voor 2015 onvermijdelijk. Tot nu toe konden we de groep boven vrijwaren van inkomensafhankelijke huurverhogingen. We vinden ook nog steeds dat inkomenspolitiek niet via de verhuurder moet. Of dat houdbaar is moet de tijd uitwijzen. Onze voorkeur gaat er toch echt naar uit om de belastingdienst mensen met een te hoog inkomen voor de sociale sector een belastingaanslag te sturen. Een soort negatieve huurtoeslag. Maar dat

2 moet de politiek wel willen. En zover zijn ze nog niet. De huursombenadering is doorgeschoven naar 2016 en we zullen het in 2015 moeten doen (als het aan de Minister ligt) met huurverhogingen van 3,5% tot 6% maximaal. In januari/februari 2015 hopen Woonstede en de Huurdersbond er uit te zijn wat het hier moet worden. In 2014 waren we in de regio het laagst. Maar het is geen wedstrijd wie het laagst kan. We moeten als huurder ook zorgen dat onze woningvoorraad op peil blijft en kwaliteit houdt. Dat hebben we in het verleden gedaan dus gaan we ook in de toekomst doen. Zorg voor de toekomst hoort daarbij. Maar betaalbaarheid mag niet uit het oog worden verloren. In de Regio komt de regionale politiek ook met een meldpunt over betaalbare huren. We hopen wel dat u eens onze ledenvergadering op 9 december bezoekt. Zodat wij weten wat er leeft. Want wij kunnen ergens pas iets aan doen als we het weten. Mailen mag ook uiteraard Laat u horen. Dit gebeurt er ook. door Hans Kregting Veel gebeurt er buiten uw gezichtsbeeld. De lastige dossiers zijn voor de huurder amper te volgen. Ook ik moet alle zeilen bijzetten om goed beslagen ten ijs te komen. Ik zal eens gewoon wat zaken voor u eens op een rij zetten, het dossier Warmtewet wordt elders al in deze nieuwsbrief weergegeven. Parlementaire Enquête Woningcorporaties Ook daar was ondergetekende bij betrokken. Dat was gelegen in het feit dat uw voorzitter tevens bestuurslid Woonbond is. De directeur Ronald Paping was voor het openbare verhoor begin juli opgeroepen en had mij gevraagd om daarbij als adviseur op te treden. Daardoor volg je zoveel mogelijk de verhoren voordat je in de laatste week van de verhoren zelf aan de beurt bent. De bevraging was huurdersvriendelijk op een aantal details na. Paping wist ons accent (namelijk meer zeggenschap voor huurders) keurig naar voren te brengen. Menigeen heeft een mening over de fratsen in de sector, die van ons mag bij iedereen bekend zijn: beter toezicht, meer zeggenschap, sociale lonen die passen bij een sociale branche, zorgen voor betaalbare huren en voldoende woningen. Soberheid mag de rode draad zijn. Geld van huurders horen niet in de zakken van banken, politici en medewerkers van corporaties. Maar ook past hulde aan al die corporaties die dat al jarenlang dag in dag uit verantwoord doen. In december gaat de Tweede Kamer hierover debatteren. Ik zal het op de voet volgen en vooraf ons standpunt uitdragen.

3 De nieuwe Woningwet en de Novelle In september werd ik door de Commissie Wonen uitgenodigd bij een openbare hoorzitting van de Tweede Kamer. Samen met twee andere Huurdersorganisaties ( uit Katwijk en Amsterdam) mochten we honderden pagina s wetsvoorstel en andere relevante documenten doornemen en daarna ons advies geven wat wij belangrijk vinden. Misschien wel een historisch moment dat ook aan Huurdersorganisaties hun mening werd gevraagd naast de Woonbond. Ook een hele eer dat Ede een van de drie was. In Den Haag was Ede blijkbaar opgevallen en werd er bij betrokken. Na de hoorzitting konden de politieke partijen uit de Tweede Kamer hun vragen aan de Minister stellen. Fijn te constateren dat vele partijen juist onze inbreng hadden meegenomen in de vragen aan de Minister. Teleurstellend waren de antwoorden van de Minister. Alles was al goed geregeld en daar had men de huurder niet bij nodig. De behandeling in de Tweede Kamer moet gaan uitwijzen of de Politieke Partijen het de Minister lastig gaan maken op een aantal onderwerpen. Ik voorspel u dat ze dat gaan doen. Want het loopt niet voor niets richting Provinciale verkiezingen dus ze moeten de huurders wat te bieden hebben. En voor wat we vragen is ook politiek inmiddels veel draagvlak: meer rechten en inspraak zijn een must. Ook faciliteren dat we dat goed kunnen doen. Verhuurderheffing is een huurderbelasting, dit moet anders. Gelijke behandeling kopers huurders zal nog even een brug te ver zijn. Maar hoe we huren betaalbaar houden en armoede zullen zeker ook aandacht krijgen. Minister Blok durft het woord armoede niet in zijn mond te nemen, hij noemt het krapte. Landelijke Huurdersdag in Ede Op 11 oktober verzamelden ruim 600 huurders zich in de Reehorst. Uitverkocht was de eerste Landelijke Huurdersdag van de Woonbond. Veel huurders aan het woord, veel tijd om met anderen te praten, veel workshops en een dag waar Cees Grimbergen minister Blok netjes voor het blok zette maar hem niet zo ver kreeg dat ook Blok het woord armoede durfde uit te spreken. Het verhaal van hem dat de verwarming een graadje lager al goed zou zijn voor de portemonnee lokte de zaal uit dat bij velen de verwarming helemaal niet aan kon omdat ze het geld niet hadden. De dag werd ook benut om te peilen op welke manier we onze boodschap van betaalbare huren en te hoge huurverhogingen onder de aandacht kunnen brengen. Nu gaan de Provincies met de uitkomsten aan het werk. De week van de energierekening werd geopend, nu nog de ogen openen van de Politiek. Volgend jaar is het 25 jarig jubileum jaar van de Woonbond. Een Landelijke Huurdersdag staat sowieso op het programma dus in Werkgroepen Ede Er zijn op sommige plaatsen geen bewonerscommissies en dan zorgt de Huurdersbond Ede dat zij voor Woonstede namens de huurders aanspreekpunt is. In de Middelhoogbouw Burgwijk wordt Groot Onderhoud uitgevoerd. Daar ondersteunen Priscille Magee, Matthijs Sligtenhorst, Patricia Saulus, Guiselle Gummarus en Gerda ten Hoedt mij bij de werkgroepbesprekingen met Woonstede. In de flat Langenhorst wil men graag een bewonerscommissie oprichten. Tot die tijd ondersteunen Willij Freriksen, Marjolein Tit en Ton Mertens mij. Fijn dat zij dat willen doen. In de Indische buurt hebben zich nog geen bewoners gemeld om mee te helpen in de werkgroep. Ook in Veldhuizen B en Lunteren is dat na een oproep niet het geval. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om niet mee te denken, maar jammer is dat zo wensen niet bij mij en Woonstede bekend worden.

4 Als er een bewonerscommissie is kan men altijd een beroep doen op onze hulp, maar men mag natuurlijk ook zelfstandig werken. Maar als u als contactpersoon wilt optreden in uw buurt dan graag. Samen kunnen we een hoop. Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw Burgwijk door Matthijs van Sligtenhorst Zo n 4 jaar geleden begon het, een bijeenkomst op een winteravond. De eerste bijeenkomst die ik bijwoonde in de toenmalige wijkpost in de Luynhorstflat. Het sloopbesluit voor de middelhoogbouw was al enige tijd van de baan en nagedacht werd over het uitvoeren van renovatie. Mijn eerste indruk was dat het allemaal ongelooflijk stroef verliep. Er werd vooral teruggegrepen naar eerder gemaakte afspraken, die dan vervolgens weer verwaterd leken te zijn. Toezeggingen kwamen er niet, en als ze er kwamen werden ze niet nagekomen/uitgevoerd. Tot een van de werkgroepleden zijn taart-regel introduceerde. (wanneer men vanuit Woonstede een afgesproken deadline niet haalde, zou diegene ons de werkgroep- op taart trakteren. Later gingen we nog verder; toen werd de taart, uit de eerdere afspraak vervangen door een etentje. Zover heeft het nooit hoeven komen.) En zo kwam er zo nu en dan wat nieuws op tafel, waardoor we met hele kleine stapjes kwamen tot waar we nu zijn: de realisatie van het groot onderhoud aan de eerste gebouwen op de Vanenburg en de Sterkenburg. Het zei mij toen allemaal vrij weinig. Maar wat ben ik blij dat ik vol ben blijven houden, en er steeds beter in rolde. Na een wisseling van de wacht kregen we een andere projectleider Hans- Peter, voor een paar weken (later zouden we hem nog terugzien.). Daniëlle volgde Hans- Peter op. Met haar hebben we in de loop van de tijd meer mee mogen kijken naar wat er bij Woonstede speelde rond onze woningen, onze middelhoogbouw. Wordt er toch gesloopt? Wordt er nieuwbouw gepleegd? Groot onderhoud? Renoveren? Voor hoe lang? Hoe is het dan gesteld met de fundering? Allemaal vragen die stuk voor stuk beantwoording kregen, en waarbij langzaam de toekomst wat helderder werd. Toen geloof ik weer een wisseling.. Ik weet het niet eens meer. Na de zoveelste kwam Marian Teer, directeur van Woonstede, zelf mee om te laten zien dat Woonstede ons als werkgroep wel degelijk serieus neemt. Dat vond ik wel een van de leukere momenten. Een mooi gebaar, en tevens ook iemand aan tafel die (net als ik) houd van spijkers met koppen slaan en duidelijke afspraken: niet ergens in november of In het laatste kwartaal van 2014 maar op 15 december ) Nu werken we alweer even met de tandem Iris en Hans-Peter, en zo zijn we steeds praktischer gaan kijken, met als eindresultaat dat er dus nu daadwerkelijk wat gedaan wordt: het uitvoeren van groot onderhoud. Er staan containers achter het gebouw Sterkenburg 2 t/m 36 aan de Kranenburg- zijde. Men is in de bergingen begonnen met isoleren. En vanaf 10 november komt de aannemer Nijhuis ook binnen diverse werkzaamheden uitvoeren.

5 Nog zo n leuk punt: er kwam een architect met een voorstel- ontwerp. Dan zit je daar, en gaat zo n man vertellen en tekeningen laten zien. Ja, vinden we dat mooi? Ja, best wel. Maar ja, gaan de buren en de andere mensen in de middelhoogbouw dat leuk vinden? Ik merkte dat ik mij toen heel bewust werd dat ik daar niet voor mijzelf aan tafel zat. En dan zie je hoe leuk het kan zijn, kleurenschema s doornemen en eventueel bijsturen. Praktischer dan dat kan het bijna niet. Natuurlijk, je krijgt niet alles wat je wilt, maar toch... Als wij bewoners niet heel praktisch mee hadden gedacht, kregen we minder ongemakkenvergoeding en was de voorlichting minder helder geweest. Daarom is meedenken, meepraten en kritisch meekijken zo belangrijk. Het is niet iets dat je alleen voor jezelf doet. Je doet het ook voor je medebewoners in de wijk. Die bewustwording heeft er wel voor gezorgd dat ik steeds kritischer ben gaan kijken naar zaken. Zo heb ik tijdens de warme opname * ontdekt dat er verschillen zaten in wat er met de werkgroep is besproken en wat met de uitvoerder is besproken. De uitvoerder nam mijn bezwaren direct mee naar het bouw-overleg. Maar ik heb het ook meteen op de agenda gezet voor het overleg met de werkgroep. (*De uitvoerder komt met zijn lijst werkzaamheden een rondje door het huis lopen, en kijkt samen met de bewoner of alles zo goed is, en maakt eventueel aanvullende afspraken.) Kijk, dat ik in een van de eerste trappenhuizen woon die wordt aangepakt, dat is een leuk voordeel. Maar het was geheel toevallig. Ik houd het verloop scherp in de gaten, zodat we straks in de werkgroep alles kunnen nabespreken, om het verloop van de andere gebouwen zo soepel mogelijk te maken. In je eentje begin je niets, maar als je samen je krachten bundelt. dan kom je ergens, en gebeurt er ook iets. We zitten als werkgroep aan tafel met de mensen die iets kunnen met wat wij aangeven. Dat is al vaker gebleken. Er is bijvoorbeeld een verbodsbord gerealiseerd voor het dumpen van afval, de ongemakkenvergoeding is bijgesteld, er is een extra schilderbeurt gegeven, er worden (extra) nieuwsbrieven verspreid, enz. enz. Deze opsomming laat ook meteen zien dat Woonstede luistert en dat het loont om mee te denken, en mee te praten. Ook gaan we nog met de werkgroep, Woonstede en gemeente Ede aan tafel om de inrichting van de beplanting en bestrating (groen en grijs, zoals dat in vaktermen heet) op elkaar af te stemmen. Zodat er na voltooiing van de werkzaamheden een mooi, samenhangend geheel overblijft. Straks als de eerste gebouwen klaar zijn, beginnen we aan de volgende fase. Dan gaat het over gebouwen waar wij zelf niet in wonen. Wat zou het fijn zijn om dan met mensen uit die gebouwen samen de schouders eronder te zetten!

6 Er ging helaas wat mis met de incasso... door penningmeester Ruurd Kamphuis Tot mijn spijt zijn veel leden eerder dit jaar ten onrechte aangeschreven dat ze een achterstand hadden in de betaling van de contributie. Heel vervelend en wij kunnen dit ook niet meer terugdraaien. Het aanschrijven was het gevolg van een misser bij het gebruik van een verkeerde selectie uit het ledenbestand. Velen hebben de aangekondigde achterstand keurig betaald. Anderen belden of mailen verontwaardigd (een enkele boos) dat de contributie 2013 al betaald was. Na de ontvangst van de contributies zijn we zeer precies nagegaan wie door onze fout de contributie 2013 dubbel had betaald. Die hebben wij uiteraard op hun rekening terug gestort. Nogmaals onze welgemeende excuses voor het ongemak. Voor het komende jaar doen wij onze uiterste best deze fout te voorkomen. Voor 2015 verzoeken wij u de contributie van 8,50 voor 1 april 2015 ( 1 euro voor administratie kosten) over te maken op IBAN NL 88 INGB t.n.v. Huurdersbond Ede e.o. Door ons schriftelijk te machtigen bespaart u dus 1 euro en ons een hoop werk. Bij de leden die een incassomachtiging hebben afgegeven zullen wij in april 2015 de 7,50 contributie incasseren. Naast deze bestuursvergaderingen zijn er werkzaamheden die door u vervuld kunnen worden, dat hangt ook af van uw interessegebied. Intern wordt u bijgeschoold. Bijdragen zijn mogelijk aan zaken zoals spreekuur houden, administratie, mee denken in beleid, bewoners ondersteunen bij bijeenkomsten met verhuurder. Wilt u op communicatie mee doen met het maken van nieuwsbrieven, folders? Of de website? Ook dat is mogelijk. Per maand mag u op tenminste 8 uur werk rekenen. Het is vrijwilligerswerk, externe kosten worden door de Huurdersbond betaald. We werken in teamverband en staan bij menigeen als professioneel te boek in Ede en zelfs binnen Nederland. Onze vacatures: Algemeen Bestuurslid / plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuurslid / plaatsvervangend secretaris Algemeen Bestuurslid Ons kantoor is op de Nieuwe Maanderbuurtweg 160. Interesse? Mail of loop eens binnen op de woensdagmorgen tussen uur We hebben bestuursleden nodig door Hans Kregting We weten dat menigeen als vrijwilliger al werk genoeg heeft. Maar misschien kunt u (of weet u iemand die) ons bestuur van de Huurdersbond Ede versterken. Per jaar moet u rekenen op tenminste 10 vergaderingen van het bestuur die tot nu toe op de vrijdag overdag worden gehouden. (Bij een nieuwe samenstelling van het bestuur zou dat kunnen wijzigen.)

7 Gevolgen van de Warmtewet voor u door Maarten Groen In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd wat de Warmtewet (WW) precies inhoudt en welk doel de Warmtewet heeft. In het kort is het doel dat u niet meer betaalt dan iemand met een eigen verwarming. De invoering van deze wet heeft vele haken en ogen. De Huurdersbond Ede heeft dit in een vroeg stadium onderkend en initiatief genomen om met Woonstede hierover te overleggen. In de afgelopen maanden zijn goede gesprekken gevoerd met Woonstede over de Warmtewet en hoe we de meeste haken en ogen van deze wet vanuit het belang van huurders konden worden opgelost. De Warmtewet zal niet geruisloos aan u voorbij trekken als in de afrekening van de servicekosten 2013 ook de stookkosten zijn afgerekend. U heeft begin 2014 al bericht van Woonstede gehad met informatie over de Warmtewet. De Huurdersbond is van mening dat dit niet afdoende is en heeft voorstellen gedaan om elke huurder met blokverwarming een apart leveringscontract en bijhorende voorwaarden te sturen. Hierover worden de laatste details nog nader uitgewerkt. De prijs van uw verbruik zal anders gaan. U krijgt gigajoules in rekening gebracht en geen m 3 gas. Dit is niet de keus van de Huurdersbond of Woonstede, maar volgt uit de WW. U gaat straks betalen per verbruikte gigajoule en een prijs voor vastrecht en beheerskosten. De gehanteerde prijzen zijn reëel gesteld en liggen onder het maximale niveau dat wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke prijsstelling is nog niet definitief. Ook hier gaat het gesprek nog over enkele details. Ga ik meer betalen door de Warmtewet? Een terechte vraag en zeker in deze tijd wellicht ook een zorg. Het antwoord is niet zo te geven. Vele huurders hebben te maken met liggingscorrecties door de ligging van de woning in het complex. Deze blijft na aandringen van Huurdersbond Ede (tot in Den Haag toe) vooralsnog gehandhaafd. Hoe het totaal uitpakt voor een ieder is nog niet helemaal duidelijk. De praktijk zal dit uitwijzen. Overigens blijft voor de Huurdersbond voorop staan dat de Warmtewet en de invoering daarvan niet woonlastenverhogend mag en kan zijn. Zijn er ook voordelen voor mij als huurder? Jazeker, die zijn er. U bent beter beschermd tegen onbehoorlijke warmtelasten. U krijgt individueel (op termijn) contractueel vastgelegd welke rechten en plichten u hebt. Bent u oneens met de uitvoering en afrekening van de warmtekosten, dan is er een geschillencommissie. U bent zeker van warmte gedurende een aantal maanden van het jaar. In de zomermaanden staat de blokverwarming lager of uit. Dit kan kosten schelen. Is er een storing en die duurt langer dan 4 uur onder bepaalde voorwaarden, dan krijgt u een vergoeding. Uw kosten voor de blokverwarming zijn niet meer gekoppeld aan het huurcontract. Ook heeft u beter zicht op wat u verbruikt. U wordt benaderd als een huurder die een individuele verwarmingsketel heeft.

8 Ervaringen van een Energiecoach. door Liesbeth van Dijk Mij is gevraagd een column uit te maken over het werk van een energiecoach. Wat doet een energiecoach, waarom werd ik eigenlijk een energiecoach en wat zijn mijn ervaringen. Of wat zijn mijn twijfels. En wat zijn toch mijn gedrevenheden; wat brengen ze mij. Dat vraagt meer zorgvuldigheid en gevoeligheid voor de situatie. Ook mooi om te doen maar ik moet nog ervaren wat het resultaat zal zijn. Ik heb een afspraak over enkele weken om te zien of er iets is verbetert en of er nog meer mogelijk is. Overstappen van energiemaatschappij was de eerste stap die genomen werd. En het noteren en meten van het stroomverbruik (2x hoger dan normaal). Energiecoach worden deed ik vooral vanuit mijn persoonlijke drive. Het milieu gaat mij van nature aan het hart en ik houd echt niet van verspilling. Soort van genen-dingetje denk ik. De gedachte dat energiebesparing makkelijker is voor mensen met genoeg geld heeft me al lang bezig gehouden. De noodzaak om de energierekening omlaag te krijgen is voor de lagere inkomens van groter belang. In deze tijd van bezuiniging op bezuiniging raken de verhoudingen behoorlijk scheef en dit geeft mij weer een krachtige impuls me in te zetten om huurders te helpen energie en daarmee geld en milieu te sparen. Het werk van energiecoach is leuk en afwisselend. Veel kan ik zelf kleur geven. De eerste activiteiten die ik heb ingevuld waren voor groepen belangstellenden, belanghebbenden of anderen. Soms tot diep in de buurprovincies toe. Het is leuk om mensen te prikkelen en uit te dagen, om ze te helpen een manier te vinden hun eigen portemonnee en het milieu tegelijkertijd te sparen. Ideeën aan de hand te doen hoe ze hun kinderen kunnen motiveren mee te doen. Meewerken aan de hand van de Energiemeter en discussiëren (dat gebeurt altijd) aan de hand van de Quiz. Voor een groep presenteren is leuk en ontspannen, er gebeuren meestal vanzelf allerlei dingen. Er komen originele ideeen naar voren of mensen zeggen in het vervolg altijd of nooit meer Vorige maand was ik voor het eerst bij een gezin thuis dat door het Sociale Team Ede was voorgedragen. Intussen ben ik wel een energie-bewustecoach tot in al mijn vezels. Nog voordat deze functie bestond woonde ik 13 jaar ik in een galerijflat. Direct begon ik daar te onderzoeken wat mogelijk was; zonnepanelen op het dak? Ik zocht contact met mijn verhuurder, of ze mee wilden denken en ik zocht alvast contact met de Technische Universiteit Twente om te vragen of studenten een pilot wilden maken van onze flat. Maar ik kwam niet ver hoor, te ver vooruit en te geïsoleerd? Ik heb wel ervaren dat een woningbouwcorporatie wel energie wil bezuinigen maar niet teveel risico s kan nemen en al die fratsen van mij. Zij hebben zo hun eigen manier. En ook bleek dat er regels bestaan die het soms heel lastig kunnen maken eens iets op een heel andere manier aan te pakken. En helaas kan zelfs een energiecoach daar niet veel aan verhelpen. Maar dit vosje verliest aleen haar haarkleur maar niet haar streken; ik verhuisde naar een nieuwe woning met een dak op het zuiden, alleen elektriciteit, een WKO-installatie en behoorlijk hoge woonlasten. Woningwet is het wel, maar met een extra bedrag voor de WKO-installatie en ik werd behoorlijk ongerust over mijn toekomst. De pensioenen staan onder druk, andere bezuinigingen kwamen op mij af als grote spoken. Ik ben iemand met een inkomen voor een woningwetwoning, de huur van zo n woning mag niet hoger zijn dan het bekende plafond. Toch heb ik bijna 50 euro extra woonlasten waar niet aan te tornen valt en dan nog de energierekening. Het te verwachten energieverbruik was heel onzeker. Stroom is wel schoon maar niet direct goedkoop om het huis mee te verwarmen.

9 Ja; zei de meneer van de corporatie; ga maar op 120 zitten bij je energiemaatschappij. mmm bijna 800 huur, 50 wko installatie en 120 energierekening. Ik zal het koud gaan krijgen of honger?... Inmiddels was ik me aan het oriënteren. Als een ware energiecoach (dat is echt een functie met veel mogelijkheden als je ze maar ziet) belegde ik direct een bewonersavond voor mijn medehuurders van onze moderne maar ook wel dure huizen. Natuurlijk was de Huurdersbond direct bereid met mij samen te werken. Maar wat bleek; ook de corporatie was in dit project gestapt met weinig kennis van de nieuwe mogelijkheden en de valkuilen waar wij als huurders in dreigden te vallen. En het bedrijf wil geen verlies. Hier viel mijn mogelijkheid om iets bij te stellen voorlopig weg. Om voor alle huurders wat te betekenen, dat lukt me nu niet. We hebben nog gevraagd om zonnepanelen te plaatsen om de stroomkosten te dempen. Er werd over nagedacht.. en het zit er voorlopig gewoon niet in of wel Ik ben de enige pensionada daar in dat leuke nieuwe wijkje. Ik heb een dak op het zuiden. Ik had nog wat reserves om mijn nieuwbouwhuis helemaal af te maken voor de rest van mijn leven of zaken te vervangen.. maar ik was niet gerust. Komen er nog zonnepanelen? Ja, dat zou kunnen, we denken erover en we werken eraan. Zzzzz deed mijn meter, brrr deed mijn portemonnee. Corporatie, kan je me tegemoetkomen als ik zelf panelen aanschaf? Een soort van terugkoopgarantie als ik voortijdig toch het huis moet verlaten, of wat dan ook. Mag ik een pilot voor jullie zijn? NEE, was weer het antwoord, misschien komen ze in de toekomst, nu niet en wat de toekomst brengt, wij leggen ons nergens op vast en daarmee basta. Ze mogen erop, je moet ze er zelf weer afhalen als je vertrekt. Geen genade, geen regeling.

10 Zzzzz deed mijn meter nog steeds, ssssss deed de zon voor niets op mijn rode dakpannen, brrr deed mijn huishoudboekje. Het was niet eenvoudig; op een huurwoning wil niet ieder bedrijf panelen plaatsen. Waarom? Geen idee, hun uitleg is kort: we doen dat niet omdat het een risico met zich meebrengt.. Rekenen, rekenen, rekenen, hoeveel kost een rij panelen, er is nog subsidie, ik gebruik veel stroom, ik krijg nauwelijks rente op mijn spaargeld. Rekenen rekenen, rekenen, hoeveel kan ik per jaar besparen en hoe laag kan ik mijn energierekening dan maken wat worden mijn maandlasten Rekenen, rekenen, rekenen, hoeveel jaar heb ik nog voor de boeg? Zal ik het eruit halen? Rekenen, rekenen, rekenen, wat brengt mijn spaargeld nu op, wat zal er per jaar aan opbrengst zijn van zonne-energie, die anders gewoon weglekt van mijn dak op het zuiden? Mijn spaarvarken staat nu in de meterkast, er is al 3300 kwh opgewekt, ik heb rente zonder risico van de financiële markten, ik ben een groene rentenierster geworden. Ik zou ervoor willen strijden dat de corporaties ook zoals ik willen gaan denken en rekenen en aan hun huurders die geen spaarcentjes hebben een regeling gaan aanbieden die het plaatsen van panelen vanaf morgen voor hen ook mogelijk maakt. Als ik het financieel kan, kan een corporatie het ook. n weet u, of ik het eruit zal halen, niemand is zeker; hoeveel jaar ik er nog zal wonen; geen idee. En hoeveel de zon zal schijnen ligt ook in het ongewisse. Dus gewoon in het diepe springen, ik zal zeker opbrengst krijgen, de zon zal nooit meer voor niets op mijn dakpannen schijnen, en de volgende bewoner zal toch niet willen dat ze eraf gaan? Nu vandaag is het bijna een jaar geleden dat ik 15 panelen liet plaatsen. De opbrengst in dit zonnige jaar is geweldig, ik heb al meer opgewekt dan verbruikt in Deze week hoorde ik zelfs ervaren beleggingsadviseurs de zonnepanelen als een van de beste opties om goed het spaargeld of het vermogen te beleggen noemen. 10% rente, kom daar nog eens om. Het is echt geen luchtfietserij. En als de corporaties dat niet doen, misschien is dit verhaal op zich ook wel aanstekelijk voor andere huurders. Of voor de Woonbond om dit te organiseren bij een bewuste bank of andere belegger? Ik gooi hier maar eens wat in de groep. Een groene energiemaatschappij??? Zo meteen rijd ik weer terug naar Ede, in een mijn met vrienden gedeelde hybride auto. Kortom, een energiecoach heeft genoeg om voor te werken en om over na te denken. Er is zoveel mogelijk.

11 Algemene Ledenvergadering Het bestuur van Huurdersbond Ede e.o. nodigt alle leden van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 9 december 2014 om uur in de Zuiderkroon, Zuiderkroon 4, 6717 EJ te Ede in de ontspanningsruimte. Het bestuur stelt de volgende agenda voor: Agenda uur Opening uur Vaststellen agenda uur Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2014 (zie vervolg) uur Viering 15 jarig bestaan 5. 20:00 uur Mededelingen 6. 20:10 uur Vaststellen Beleids- en Werkplan :25 uur Vaststellen concept Begroting uur Rondvraag 9. 21:00 uur Sluiting Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbond Ede e.o. op 12 mei 2014 in de Open Hof te Ede Aanwezig: 11 leden (zie bijlage I), dagelijks bestuur Huurdersbond Ede Opening Voorzitter Hans Kregting heet iedereen welkom. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Vaststellen van het verslag van de ALV van december 2013 Een suggestie wordt gedaan voortaan de locatie van de vergadering aan te geven. Dat was de Open Hof. Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt gemeld dat WS de Bewonerscommissie in Lunteren als overgangsmaatregel toch financieel ondersteund heeft. Het geschil is daarmee van tafel.

12 Financieel verslag en kascontrolecommissie Penningmeester Ruurd Kamphuis meldt dat er eind 2013 enige achterstand in de contributiebetaling was. De betreffende leden zijn gemaand. Helaas zijn ook enige onterechte aanmaningen verstuurd. Excuses daarvoor. In de administratie zijn wel alle betalingen 2013 goed verwerkt. De kascontrole is uitgevoerd door de leden Jaap Scheeres en Willem Sanders. De kas bleek in orde. De commissie stelde voor te onderzoeken of de financiële administratie geheel elektronisch zou kunnen worden uitgevoerd. Voor volgend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit Jaap Scheeres en mevrouw Marie Lieberom. Willem Sanders zal reserve zijn. De voorzitter meldt dat van de Gemeente een brief ontvangen was met de aankondiging dat de subsidie mogelijk onderdeel gaat uitmaken van de bezuinigingen bij de Gemeente Ede. Wij hebben daar problemen mee. De verandering gaat overigens op zijn vroegst in 2015 in. Mededelingen zie bijlage II. Ten aanzien van het voorstel om de contributie voor leden zonder automatisch incasso met een euro extra te verhogen wordt opgemerkt dat de verhoging aanzienlijk is, maar geaccepteerd wordt om overall kosten te besparen. De niet-automatische betalingen worden in januari verwacht. De incasso zal rond mei plaats vinden. In de eerstkomende nieuwsbrief zal er over gecommuniceerd worden met de leden. Stand van zaken werkgroep Warmtewet Woonstede heeft in januari de huurders een brief toegezonden over de invoering van de Warmtewet. Daarbij is aanvankelijk niet met de Huurdersbond overlegd. Inmiddels is een werkgroep ingesteld om een en ander in goede banen te leiden. Rond 1 juli wordt het resultaat verwacht. Daarover zal nog met Bewonerscommissie overlegd worden voor het definitieve fiat. Bezien zal o.a. worden of twee eindfacturen mogelijk zijn: een over eind 2013 volgens de oude methode en een over 2014 volgens de nieuwe methode. Aandacht zal ook besteed worden aan het mogelijk verdwijnen van de liggingscorrectie. Energiecoaches Juist vandaag zijn de Energiecoaches door Woonstede aan de Huurdersbond overgedragen. Vrijwilligers passen het best in een vrijwilligers organisatie. Helaas liet de pers het afweten, maar er is zeker een persbericht over te verwachten in de lokale pers. Henk Kapteijns geeft een toelichting op hun functioneren. Zij werken voor alle bewoners (huurders en kopers) van Ede en omgeving. Zij kunnen benaderd worden via Hun klanten werven ze via Woonstede, sociale dienst en Bewonerscommissies. Henk zal als coördinatiepunt fungeren. Woonlastenonderzoek In samenwerking tussen gemeente, Woonstede en Huurdersbond wordt een woonlasten onderzoek uitgevoerd om te bezien hoe de totale woonlasten liggen in verhouding tot de inkomsten. Door deze aanpak zal er draagvlak zijn voor de uitkomsten die vervolgens in beleid omgezet moeten worden. Rondvraag Gevraagd wordt of bekend is wanneer aan de Groenendaal onderhoud gepleegd gaat worden. Dit is bij de Huurdersbond niet bekend. Sluiting Met de aankondiging dat de volgende vergadering op 9 december in de Zuiderkroon zal plaats vinden, sluit de voorzitter de vergadering. Ede, 13 mei 2014

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie