AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging"

Transcriptie

1 AmersfoortPanel-onderzoek: mening over voorstel tot woonlastenverhoging Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken Mei 2015 Aanleiding Op 28 april 2015 is in het college een raadsvoorstel vastgesteld over de herstelbegroting 2015 en de meerjarenraming In dit voorstel zijn ook maatregelen opgenomen in relatie tot de woonlasten. Onder de woonlasten wordt verstaan de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze zijn in Amersfoort lager dan gemiddeld 1. Het college kiest ervoor om de woonlasten op te trekken tot maximaal het niveau van het landelijk gemiddelde. Door de woonlasten stapsgewijs in de komende jaren op te trekken, kunnen bezuinigingen op terreinen als cultuur, sport, economie en verkeer beperkt blijven. In De Ronde d.d. 28 april 2015 is door het College de toezegging gedaan om de mening van inwoners te peilen over de voorgestelde lastenverzwaring in relatie tot het behoud van voorzieningen via het Amersfoort Panel. O&S is gevraagd deze peiling uit te voeren. Opzet Voor de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van het AmersfoortPanel. In dit digitale Panel zitten momenteel ongeveer Amersfoorters van 18 jaar en ouder die hebben aangegeven bereid te zijn om periodiek mee te doen aan online onderzoek. Het AmersfoortPanel vormt geen perfecte afspiegeling van alle Amersfoorters. Het telt bijvoorbeeld relatief veel maatschappelijk betrokken mensen, hoger opgeleiden en Amersfoorters van middelbare leeftijd. Er hebben 4021 leden van het AmersfoortPanel een ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 1975 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een respons van 49%. 1 Uit berekeningen van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) blijkt dat in Amersfoort tot nu toe een meerpersoonshuishouden per jaar gemiddeld 78 minder aan woonlasten betaalt dan in een gemiddelde Nederlandse gemeente. 1

2 Vraagstelling en uitkomst Hieronder is de tekst weergegeven die de panelleden van tevoren kregen te lezen, de vraagstelling en de uitkomst. Wat is het voorstel? De woonlasten van huishoudens in Amersfoort liggen lager dan gemiddeld in Nederland. Het gaat om onroerend zaakbelasting (OZB) en afvalstoffen- en rioolheffing. Er ligt nu een voorstel om deze woonlasten in de komende jaren geleidelijk te verhogen. Met de verhoging blijven we nog onder het landelijk gemiddelde. Waarom een verhoging van de woonlasten? Centraal staan de volgende overwegingen: Bij de kwaliteit en het voorzieningenniveau van een stad als Amersfoort horen lokale lasten die beperkt blijven, maar die wel reëel en op een gemiddeld niveau zijn. Jarenlang is efficiënt werken binnen de overheid doorvertaald naar lage lasten. Nu er moet worden bezuinigd, wordt het niet verantwoord gevonden om de woonlasten zo laag te houden. Er zou dan nog meer moeten worden gekort op terreinen zoals cultuur, sport, economie en onderwijs. Vasthouden aan het huidige lage lastenniveau gaat ten koste van de kwaliteit van de stad en het voorzieningenniveau. Om welk bedragen gaat het? In 2018 zouden huishoudens jaarlijks gemiddeld het volgende bedrag meer betalen aan OZB en afvalstoffen- en rioolheffing dan nu: - met een koopwoning 47 - met een huurwoning 8 Het gaat hierbij om gemiddelden: bij duurdere koopwoningen zal het bedrag hoger zijn dan 47, bij goedkope woningen juist lager. Daarnaast kunnen huishoudens naar verwachting ook een hogere rekening krijgen van de waterleiding- en energiebedrijven. Deze bedrijven krijgen namelijk door de gemeente een belastingverzwaring opgelegd en kunnen deze doorberekenen aan hun klanten. Afhankelijk van de doorberekening kan deze lastenstijging uitkomen op een gemiddeld bedrag van tussen de 30 en 50 per huishouden per jaar. In hoeverre bent u het eens met het voorstel om de woonlasten voor huishoudens geleidelijk te verhogen, zodat bezuinigingen op voorzieningen (cultuur, sport, economie, onderwijs) voor de stad beperkt kunnen blijven? Het niveau van woonlasten blijft hierbij nog onder het landelijk gemiddelde. Het aandeel panelleden dat het eens is met het voorstel, 40%, blijkt bijna even groot te zijn als de groep die het oneens is, 42%. Daarnaast is 18% neutraal of weet het niet (zie figuur 1). 2

3 Figuur 1: Mening panelleden over voorstel tot woonlastenverhoging helemaal oneens 19% helemaal mee eens 8% mee eens 32% oneens 23% weet niet / geen mening 2% Bron: O&S Amersfoort 2015 niet eens, niet oneens 16% Toelichting door panelleden op hun mening Aan panelleden is gevraagd of zij hun mening willen toelichten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende argumenten voor en tegen. Veel tegenstanders geven aan dat de tekorten een gevolg zijn van fout beleid, grote projecten of gespeculeer met onder andere grondaankopen. En dat zij niet willen opdraaien voor de gevolgen daarvan. Het feit dat de gemeente er een puinhoop van heeft gemaakt, wordt hiermee kennelijk afgewenteld op de burgers. Voelt onjuist. Ook zeggen tegenstanders vaker dat men liever ziet dat er bezuinigd wordt op voorzieningen dan de lasten voor alle burgers te verhogen. In dit licht wordt bijvoorbeeld opgemerkt: wanneer gaat de gebruiker eens betalen, en stoppen we met dit solidariteitsbeginsel. Vaker wordt ook genoemd dat mensen ook op andere fronten al financieel geraakt worden, bijvoorbeeld door bevriezing van salarissen of door baanverlies. En dat alles al duurder wordt. Alles wordt steeds duurder gemaakt, echter de inkomsten in een gezin stijgen niet of nauwelijks, bij velen staat het water aan de lippen. 3

4 Er zijn ook panelleden die moeite hebben dat met de onderbouwing van het voorstel en met name met de overweging dat de huidige gemiddeld lage woonlasten worden gebruikt als een rechtvaardiging om deze nu op te hogen. Terwijl andere panelleden dit juist wel een goed argument vinden. Er wordt geen enkele informatie verstrekt of het gemiddelde kostenniveau voor woonlasten wel zo reëel is. Het niet correct om te stellen een ander is duurder dus ik ben goedkoop. Het argument dat de gemiddelde woonlasten in Amersfoort na de verhoging nog steeds onder het landelijke gemiddelde zal blijven, rechtvaardigt in mijn beleving de verhoging van de woonlasten. Voorstanders vinden dat algemene voorzieningen behouden moeten blijven en toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Wel wordt door voorstanders vaak benadrukt dat men er zeker van wil zijn dat het bij deze bedragen blijft. Een lastenverhoging is nooit leuk, maar nog altijd beter dan gemeenschappelijke voorzieningen de nek om draaien. Ik ga er van uit dat er dan niet nog een addertje onder het gras zit en er op andere dingen wordt bezuinigd of er nog andere belastingen verhoogd gaan worden. Anderen geven aan dat zij best iets meer willen betalen, maar willen dan wel dat specifieke voorzieningen worden ontzien, bijvoorbeeld sportverenigingen. Sommigen twijfelen er aan of met deze maatregel dan ook echt bijvoorbeeld een terrein als cultuur wordt ontzien. Iemand merkt op: Als er geen gekke dingen worden gedaan met het extra geld maar als het wordt besteed aan onderwijs of zorg. Zowel voor- als tegenstanders merken op dat zij het belangrijk vinden dat de gemeente kritisch naar haar eigen uitgaven kijkt. Zo schrijft bijvoorbeeld een panellid: iedereen heeft te maken met stijging van kosten, en daarmee zou het zonde zijn als cultuur en sport daarvan de dupe zouden zijn, anderzijds is het voor de gemeente belangrijk om alle kosten goed te evalueren en schrappen wat niet zinnig is. Wat ook vaak wordt opgemerkt door panelleden is dat men het vreemd vindt om mensen met een koopwoning meer te laten betalen dan mensen met een huurwoning, terwijl zij toch dezelfde voorzieningen gebruiken Ik kan er wel mee leven dat de woonlasten omhoog gaan, alleen niet met het feit dat als je een duurdere woning bezit je meer moet betalen of als je een eigen huis hebt je 6x zoveel betaald als een huurder. Uiteindelijk verbruik je als bewoners hetzelfde of je nu een duur huis hebt of een huurwoning. 4

5 Overigens gaf een deel van de panelleden aan het een dilemma te vinden en zowel voors als tegens te zien bij het voorstel. Andere opmerkingen over de bezuinigingen De panelleden is de mogelijkheid gegeven andere opmerkingen te maken over de bezuinigingen. Veel mensen benadrukken nogmaals hun eerder gemaakte punten. Daarnaast doen veel mensen voorstellen waar volgens hen mogelijk op bezuinigd kan worden of waar zeker niet op bezuinigd mag worden. Alle opmerkingen zijn in een losse bijlage bij dit rapport opgenomen en te downloaden op 5

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Algemeen Politieke Beschouwingen Gemeente Leudal; 4 november 2014.

Algemeen Politieke Beschouwingen Gemeente Leudal; 4 november 2014. Algemeen Politieke Beschouwingen Gemeente Leudal; 4 november 2014. Het college en ambtelijke medewerkers hebben na heel veel inspanningen een sluitende begroting 2015 weten te presenteren maar wat nog

Nadere informatie

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek

Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Hoe maakt de adviseur het verschil? Een onderzoek naar de rol van de financieel adviseur bij het afsluiten van een hypotheek Utrecht, september 2007 De rol van de financieel adviseur bij het afsluiten

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen 2015

Algemene Beschouwingen 2015 Algemene Beschouwingen 2015 Gemeente Montferland, november 2014 Inhoud We gaan omdenken.!... 3 Maar is dit allemaal wel zo makkelijk.?... 3 Algemeen... 5 Programma 01 Relatie inwoners en bestuur... 6 Programma

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking

Nederlanders & Draagvlak voor. onderzoeksreeks 16. onderzoeksreeks 16 - Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Nederlanders & Draagvlak voor Ontwikkelingssamenwerking Een verdiepende studie onderzoeksreeks 16 1 NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

LEDENPEILING KILOMETERPRIJS

LEDENPEILING KILOMETERPRIJS LEDENPEILING KILOMETERPRIJS Een kwantitatief en kwalitatief online onderzoek naar de opvattingen over het wetsontwerp Kilometerprijs. In opdracht van de ANWB Maart 2010 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING RAPPORTAGES

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie