26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld."

Transcriptie

1 Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale energiecoöperatie: a. Lid werkgroep 61,5% b. Bestuurslid 26,9% c. Initiatiefnemer 11,5% d. Anders namelijk: 11,5% was lid werkgroep 2. Ik sluit me aan bij de lokale energiecoöperatie omdat: (omcirkel de 2 belangrijkste redenen voor jou) a. Ik de energieproductie duurzamer wil maken 50,0% b. Ik wil dat er meer bewustwording komt over energiegebruik binnen onze gemeente 46,2% c. Ik duurzame energie bereikbaar wil maken voor iedereen 34,6% d. Ik wil dat er minder energie verbruikt wordt 34,6% e. Ik wil dat Nederland voor energie niet afhankelijk is van andere landen 23,1% f. Ik wil dat mensen meer met elkaar gaan samenwerken en delen 19,2% g. Ik zelf verantwoordelijk wil zijn voor de productie van de energie die ik gebruik 19,2% h. Ik door duurzame energie op te (gaan) wekken mijn energierekening wil verlagen 11,5% i. Anders: Ik wil dat er veel meer praktisch te werk wordt gegaan. Tot nu toe is bijv schijndel meer een praatclubje dan dat er echt iets Gedaan wordt. ik wil proberen Vught CO2 neutraal te maken Advies: formuleer concrete en haalbare doelen 3. Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner in mijn gemeente kan aansluiten bij de energiecoöperatie en niet om financiële redenen er vanaf moet zien: a. Ja, omdat 100% Talloze mogelijkheden nutsvoorzieningen solidair gefinancierd dienen te worden ik vind dat energie en duurzaamheid de hele maatschappij en de hele mensheid aan gaat. Dan moet je er ook voor proberen te zorgen dat participatie op een betaalbare manier voor iedereen mogelijk is. De enige manier om dit mogelijk te maken is dat er voor iedereen duurzame energie beschikbaar komt. Inzicht in de eindigheid van fossiele brandstoffen en middelen kiezen naast besparen, de benodigde energie duurzaam op te wekken. duurzaamheid voor iedereen van belang is.

2 duuurzame energie de toekomst moet zijn zodat mijn nazaten ook nog kunnen beschikken over voldoende energie Volgens mij kan dit nu al het een gezamenlijke uitdaging is om onze eigen duurzame energie op te wekken Wat wilt u voor een tientje? op het gebied van energie je niet in staat bent om in je eentje het verschil kan maken, niet iedereen de middelen voor de investering heeft of kan krijgen Minder afhankelijk van grote energie bedrijven. energie besparing geldt voor iedereen en scheelt in de portemonnee iedereen bewuster moet worden van zijn energieverbruik. Betaalbare, duurzame energie is belangrijk voor iedereen. Een groot gedeelte van de burgers moeten vanuit financiële overwegingen ook besparen op hun energie, daarom moet uiteindelijk duurzame energie voor iedereen betaalbaar worden. duurzaamheid iedereen aangaat het de deelname vergroot en duurzaamheid versterkt duurzaam heel belangrijk is Omdat het duurzaamheid voor iedereen toegankelijk moet zijn veranderingen steunen op draagvlak in de samenleving. Daar hoort iedereen bij Advies: Zorg dat lidmaatschap voor iedereen mogelijk is door een lage bijdrage van bijvoorbeeld 10 euro en evt. no cure no pay lidmaatschappen voor minder draagkrachtigen. 4. Op welke manier ben je met de lokale energiecoöperatie in contact gekomen? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) a. Informatiebijeenkomst over of van de lokale energiecoöperatie 44,4% b. Via iemand die ik ken 38,9% c. Huis-aan-huis blad 27,8% d. Social media 11,1% e. Posters f. Of door Ik was lid van veerkrachtig Schijndel, waaruit de energiecooperatie is ontstaan mezelf :) Initiatiefnemer (2) initiatiefgroep een duurzaamheidsproject dat ik deed voor de gemeente. Zij hebben we later uitgenodigd om bij 1 van de eerste initiatief bijeenkomsten te komen zitten. Via huurdersbelangen vereniging Omdat ik de ontwikkelingen vanaf het begin heb op gepikt Advies: vind nieuwe leden vooral via het bestaande netwerk en mond op mond reclame

3 5. Op welke wijze ben je benaderd om actief te worden voor de lokale energie coöperatie? a. Ik heb mezelf aangeboden. 58,3% b. Ik ben benaderd om mee te doen 20,8% c. Ik heb mee aangemeld tijdens een bijeenkomst 16,7% d. Ik heb gereageerd op een advertentie 4,2% e. Ik ben gevraagd op basis van mijn competenties f. Anders namelijk: via een werkgroep als voorbereiding voor de oprichting van E.C.S. Op de tweede informatie had ik belangstelling in de 'tafel' reductie. Voor ik het wist zat ik in de werkgroep. Initiatiefnemer (2) Advies: Realiseer actieve leden vooral door enthousiast en open informatie te geven 6. Zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar om de plannen uit te voeren? a. Ja, hoe komt jouw energiecoöperatie aan voldoende vrijwilligers? 57,7% b. Nee, hoe kan jouw energiecoöperatie aan meer vrijwilligers komen? 42,3% meer actieve benadering van inwoners door publiciteit, uitnodigingen, concrete resultaten Geen idee, heb geen inzicht in alle werkgroepen en werkzaamheden enthousiasme heldere visie en strategie communiceren concrete projecten starten waarbij zichtbaar is wat er aan taken ligt om opgepakt te worden betaling van belangrijkste krachten (in geld of andere waarden) Zoals gezegd meer een praatclubje taakgericht benaderen van mensen, voorwaarde is dat je zicht op de taken hebt Door info avonden te organiseren actie bedenken om mensen vast te houden door aantoonbare resultaten en voorlichting. Meer bekendheid onder burgers maar ook een betere inbedding in het netwerk aan organisaties die al in de gemeente bestaat Er zijn in principe wel genoeg vrijwilligers. De vraag is meer hoe je ze activeert. Daarnaast moet je proberen de leden die nu al aangesloten zijn enthousiasmeren om 'ambassadeur van duurzaamheid' te worden zodat de olievlek zich over de gemeenschap uitspreidt. Publiek optreden meer communicatie Je regelmatig openbaar presenteren middels enthousiasmerende vrijwilligers die prikkelend werkt voor voorbijgangers. Door vaak in het nieuws te komen en ook zelf actief zijn zodat de andere ook mee willen doen. Samenwerking met de buren

4 door concrete projecten te benoemen en daarop mensen te vragen ja, nog wel. We willen met concrete projecten nieuwe leden werven, maar de vraag is of dat ook leden zullen zijn die actief willen worden. Hopen dat publiciteitscampagne een aantal aanmeldingen oplevert Advies: vrijwilligers kunnen worden gevonden door concrete taken te noemen, enthousiast in de media deze taken te noemen en het goede voorbeeld te geven en te begeleiden/vast te houden. 7. Zijn er voldoende deskundige vrijwilligers beschikbaar? a. Ja, hoe werft jouw energiecoöperatie die? 56,5% b. Nee, wat kan jouw energiecoöperatie om die te werven? 43,5% Campagnes, bijeenkomsten meer actieve benadering van inwoners door publiciteit, uitnodigingen, concrete resultaten Een advertentie zetten om iemand te werven BV's met verstand van afstellen cv Geen idee, heb geen inzicht in alle werkgroepen en werkzaamheden gericht mensen bij de taak zoeken, naast putten uit de mensen die zich aandienen door werving via web. hoe maak je deelname aantrekkelijk deze hebben zichzelf aangemeld De mensen met de expertise hadden bij ons vaak al een groen hart. Dat is de reden dat ze zich vaak aanmelden Deskundigen hebben vanuit zichzelf interesse Veel in openbaarheid treden en publiciteit op zoeken. Netwerken en geschikte personen uitnodigen voor n bijeenkomst. Samenwerking met de buren Door bij projecten ook aan tegeven welke dingen vrijwilligers als bagage moeten hebben en door daar mensen actief op te werven. er zijn voldoende deskundigen binnen het netwerk Advies: Maak via alle mogelijke media (facebook, twitter, linkedin, huis aan huis bladen, lokale radio en tv, bijeenkomsten) duidelijk welke vrijwilligers concreet gezocht worden en open sollicitaties ook zeer welkom zijn. 8. Hoe belangrijk is de coöperatie als sociaal netwerk voor jou als actief lid? Op een schaal van 1-5 (1=nauwelijks, 5=heel belangrijk) 1 23,1% 2 15,4% 3 38,5% 4 15,4% 5 7,7% Door de coöperatie kom ik in contact met mensen die verstand van zaken hebben lokaal mensen leren kennen

5 gelijkgestemden ontmoeten, samen aan een ideaal werken is leuker dan alleen brengt geïnteresseerden bij elkaar. Ik leer mensen kennen die ook bevlogen zijn over duurzame initiatieven. De onderlinge band is van groot belang. gelijkgestemden ontmoeten die aan eenzelfde doel werken is altijd goed ik vind het leuk meer mensen in Vught te leren kennen, maar het is niet belangrijk voor me Als jong gepensioneerde zoek ik nieuwe contacten Advies: Biedt deelnemers een netwerk om samen te werken en informatie te delen, maar hou dit low profile: maak dit niet dwingend of leidend. 9. Geef een voorbeeld van wat er goed gaat bij jouw coöperatie, waardoor jij je meer verbonden voelt. goede informatievoorziening Betrokkenheid en overtuiging van het slagen van de coöperatie energiereductie initiatief "wattnu", aanpak zonneparken, bewustzijn waarde biomassa, samenwerking op lokaal niveau weet ik niet de betrokkenheid van de initiatiefnemers oprichting cooperatie formele oprichting en er wordt gewerkt aan visie en strategie Gedeelde visie Dat het een leuk praatclubje is maar dat het makkelijk is grote Sprongen voorwaarts te maken Ik wil er zelfs persoonlijk geld insteken enthousiast, bereid werk te verzetten en een gezonde combinatie van zakelijk en sociaal (iedereen moet mee kunnen doen) Regelmatige bijeenkomsten en workshops. samenwerking Er zijn mensen bij betrokken die doorzetten. Daardoor gaat nu ook buurkracht starten. Frequente bijeenkomsten met alle leden. Gewaardeerd worden om wat je bijdraagt. Enthousiasme bij de actieve leden goede organisatie, capabele mensen Snel resultaat kunt laten zien. Op financiële voordelen wijzen, vooral in deze crisistijd erg belangrijk om mensen over streep te kunnen trekken. Ik vind dit een heel erg gesloten vragen, want hier wordt vanuit gegaan dat het goed gaat bij mijn coöperatie! Ik vind eigenlijk dat het niet goed gaat want de mensen vallen af, maar ik voel me verbonden omdat ik zinvol vind wat ik doe binnen de coöperatie. leuke werkgroep productie met veel plannen enthousiasme waarmee mensen actief zijn en de zin die er is om taken op te pakken. Er gebeurt daadwerkelijk wat.

6 wil tot samenwerken onder bestuursleden Het enthousiasme van de (kleine) club actieven Advies: hoe deelnemers betrokken door: goede en regelmatige informatie, concrete successen, regelmatige bijeenkomsten, enthousiasme en de wil om de schouders er onder te zetten.