Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening"

Transcriptie

1 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en tweejaarlijks een opleidingenspecial uit te geven. In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland. Het is jammer dat dit jaar het merendeel van de opleidingsinstituten (te) laat waren met het aanleveren van geactualiseerde informatie. Vergeleken met het overzicht van 2011 zijn er drie wijzigingen: Digital display is als adviesbureau gestopt. Per 1 maart jl. zijn DocConsult en VHIC samengegaan en wordt DocConsult niet meer apart aangegeven. De Universiteit van Antwerpen is toegevoegd. De afgelopen jaren hebben we gestimuleerd om onder meer het aantal studenten aan te geven. Steeds meer aanbieders zijn hier open in. In 2013 wordt dit een verplicht onderdeel van het overzicht. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het best contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij Jeroen Jonkers JonkersenKo, Training, Interimmanagement & Advisering Dino 4 BV Postbus AG Den Haag T E I 1 DINO4nieuweDIV 2 Programma Managementontwikkeling DIV (PMOD) 3 Leergang Adviseur Digitale Overheid (LADO) 1 Interactieve leergang gericht op DIV-medewerkers die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. De leergang bestaat uit negen dagdelen en wordt incompany gegeven voor maximaal 10 deelnemers per groep. De leergang bestaat uit een combinatie van verbreding van kennis, aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag, en werken aan teamvorming en teamidentiteit. 2 Specifiek gericht op de leidinggevenden van DIV-afdelingen die hun afdeling moeten transformeren naar het digitale tijdperk. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers. 3 Deze leergang is specifiek bedoeld voor het management en senior medewerkers van DIV-afdelingen, Facilitaire Diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen samenhangend inzicht en visie op de thema s kennismanagement, (documentaire) informatievoorziening, ICT, veranderende organisaties, rol van internet, e-business en elektronische dienstverlening. Leren maken van informatieplan. 1 De kosten van de leergang worden na een intakegesprek in de vorm van een offerte gepresenteerd. Maximaal 10 deelnemers per groep. 2 Zesdaagse opleiding; kosten per deelnemer. Aantal deelnemers: Leergang bestaat uit viertal dagdelen. Kosten bedragen 800 per deelnemer. Aantal deelnemers: Geen bijzonderheden. De vermelde opleidingen zijn het afgelopen door enkele tientallen cursisten gevolgd.

2 productinformatie I special Opleidingen DIV Od juli/augustus 2012 #7/8 13 DIOR Opleidingen B.V. Cityhouse Engelandlaan DW Zoetermeer T E I Opleidingen 1 Medewerker Informatiedienstverlening (CREBO 90523) mbo 4 niveau, MID-modules + generieke onderdelen 2 Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening, MID-modules 3 Vakdiploma Documentair Informatieverzorger, DIOR A-modules 4 Vakopleiding Officemanager/Managementassistent, DIOR B-modules 5 Vakopleiding Hoofd DIV/Adviseur DIV, DIOR C-modules 6 Vakopleiding Informatiemanagement, DIOR D-modules 7 Cognitieve vaardigheidstrainingen, DIOR X-modules Traineeship Leergang Informatieadviseur Workshops 1 Zicht op impact, de veranderende overheid 2 Zicht op impact, informatiemanagement 2.0, the next level 3 Informatie op Orde; een duidelijke boodschap 4 Baseline, een normenkader voor informatiebeheer 5 Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder 6 NEN ISO Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement/nen 2082 Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur 7 Relatie informatiemanagement en procesmanagement 8 Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek 9 Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting 10 Substitutie, machtiging tot vervanging 11 Het Klant Contact Centrum (KCC), de frontoffice voor de overheid 12 CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën 13 Bewerken van archieven 14 Zaakgericht werken MID-modules A-modules B-modules C-modules D-modules X-modules Workshops Leergang Informatieadviseur PM Geen bijzonderheden. Geen cijfers over studenten. DIOR Opleidingen B.V. is CREBO-gecertificeerd. DocConsult Rietzanger NC Veenendaal T E I 1 Basiscursus DIV 2 Workshop selectie en vernietiging 1 Vierdaagse opleiding 2 Twee dagdelen en alleen incompany per deelnemer 2 Op basis van een voorgesprek een offerte Geen opgave over bijzonderheden. Geen cijfers over cursisten.

3 14 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie DO Consultancy Jagerspad CZ Landgraaf T E I 1 Cursus Bewaren of vernietigen: waarom, wat en hoe 2 Cursus Digitaal Duurzaam Archiveren: bewaren voor de toekomst 3 Cursus Van papier naar digitaal archiveren 4 Cursus PDF/A, het formaat voor de toekomst 5 Cursus Records Management in een dag 6 Cursus Informatiebeheer voor Wabo 7 Cursus Management en Archivering in de Praktijk 8 Cursus Dossiervorming met PDF 9 Cursus Metadata wegwijzer in het digitale archief 10 Cursus Documentbeveiliging in een digitale omgeving 1 In deze training wordt ingegaan op welke en op welke wijze papieren en/of digitale documenten bewaard of vernietigd moeten worden. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: bewaartermijnenbeleid, selectiecriteria, bestandsformaten, bewaarcondities, geldende wet- en regelgeving, relevante normen en standaarden, vernietigingsprotocollen, digitale duurzaamheid. 2 Met de steeds grotere hoeveelheid digitale documenten die er ontstaan en bewaard worden, is het van groot belang om te weten hoe deze documenten digitaal duurzaam bewaard dienen te worden. Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. recordsmanagement, risk management, authenticiteit en digital born documenten versus gescande documenten. 3 In de training wordt ingegaan op hoe organisaties het papieronafhankelijk werken kunnen bereiken. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: stappenplan voor digitalisering, change management, scanresoluties en scaneisen. 4 Voor het langdurig bewaren van digitale documenten is in 2005 de ISO uitgebracht. In deze training wordt ingegaan op het ISO-gecertificeerde digitale bestandsformaat PDF/A, waarbij alle ins en outs de revue passeren. 5 In een dag wordt u bijgepraat over de beginselen van recordsmanagement en de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. 6 In het najaar van 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Deze tweedaagse cursus Informatiebeheer voor Wabo geeft een blik op de Wabo, de achtergronden, doelstellingen en actuele stand van zaken. Maar vooral besteedt de cursus aandacht aan het informatiebeheer rond de Wabo en de noodzaak om dit goed op orde te hebben om de Wabo adequaat te kunnen uitvoeren. 7 Het managen van de box is voor veel mensen een dagelijks probleem. Tijdens deze training wordt niet alleen het op een juiste manier beheren van de box behandeld, maar ook de verschillende mogelijkheden waarop gearchiveerd kan worden. 8 Deze cursus zal dieper informeren over het gebruik van PDF voor dossiervormingdoeleinden, maar raakt daarnaast in zijn algemeenheid thema s aan die hiermee samenhangen, zoals beveiliging, hergebruik van tekst en beeld, gebruik van multimedia, 3D, etc. 9 De cursus gaat in op het concept metadata, het belang ervan voor het eenvoudig lokaliseren van relevante digitale informatie/archiefstukken. 10 De cursus gaat in op aspecten van het beveiligen van digitale documenten en er worden aanbevelingen gedaan om de toegankelijkheid en veiligheid van documenten optimaal te waarborgen per deelnemer (1 dag) per deelnemer (1 dag) per deelnemer (1 dag) per deelnemer (1 dag) per deelnemer (1 dag) per deelnemer (2 dagen) per deelnemers (1 dag) per deelnemer (1 dag) per deelnemer (1 dag) per deelnemer (1 dag) Alle trainingen kunnen ook incompany verzorgd worden. Aantal cursisten in 2011: circa 250 Doxis Informatiemanagers Loire AJ DEN HAAG T E I Ontwikkelingen 1 Trends en ontwikkelingen in informatiemanagement 2 MO3: van analoog naar digitaal werken 3 Zaakgericht werken Informatiewetgeving 4 Basiscursus Informatiewetgeving Praktische vaardigheden 5 Selectie en vernietiging van archiefbescheiden 6 Toepassen ISAD (Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven) 7 Gebruikerstrainingen diverse Document Management Systemen (functioneel gebruik), waaronder SharePoint; inrichting en beheer Geen opgave van kosten. De cursussen worden incompany door Doxis aangeboden. Geen cijfers over cursisten. DOXsupport Postbus CB EMMEN T E I 1 Startertraining documentaire informatievoorziening 2 Startertraining documentaire informatievoorziening 3 Startertraining digitaal documentenbeheer 4 Startertraining digitaal documentenbeheer 1 Alle aspecten van de documentaire voorzieningen in (overheids)organisaties belicht voor beginners. 2 Incompanytraining op het gebied van documentaire voorzieningen. 3 Alle aspecten van digitaal documentenbeheer voor beginners. 4 Tweedaagse incompanytraining. 1 Vijfdaagse training à per deelnemer 2 Op offertebasis 3 Driedaagse training à per deelnemer 4 Op offertebasis Geen opgave over bijzonderheden. Geen cijfers over cursisten.

4 productinformatie I special Opleidingen DIV Od juli/augustus 2012 #7/8 15 Erasmus Academie Postbus DR Rotterdam T E I Postacademische opleiding Informatie- en documentmanagement (IDM) Informatie speelt een sleutelrol in onze samenleving. De meeste gegevens slaan we tegenwoordig digitaal op en verwerken wij ook digitaal. Onze organisaties en hun processen maken gebruik van gestructureerde digitale databestanden. De digitalisering heeft vergaande invloed op de werkprocessen en verregaande consequenties voor de beschikbaarheid, het beheer en de archivering van gegevens. De leergang Informatie- en documentmanagement (IDM) kenmerkt zich door een combinatie van actuele kennis van de digitale informatievoorziening enerzijds, en kennis en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen anderzijds. U verdiept zich daarnaast in de onvermijdelijke veranderingen die deze processen binnen uw organisatie teweegbrengen. Dit geldt zowel voor de publieke sector als het bedrijfsleven. De kosten van de gehele opleiding Informatie- en documentmanagement bedragen U kunt zich ook inschrijven voor één of twee modules. De kosten voor de modules bedragen: Module 1 Grondslagen, Informatie en samenleving Module 2 Documentmanagement en Nieuwe Media Module 3 Organisatie- en Informatiemanagement (Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, lunches, koffie/thee en studiemateriaal inbegrepen. Het cursusgeld is vrijgesteld van btw.) De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag van 9.30 tot uur op complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De postacademische opleiding IDM is ontwikkeld in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en VHIC Module 1: 12 deelnemers Module 2: 15 deelnemers Module 3: 13 deelnemers Geen informatie over certificering. GO opleidingen Postbus AD Voorburg T E W 1 Workshop Introductie SharePoint (hbo) 2 Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010 (hbo) 3 Cursus Introductie cloud computing (hbo) 4 Cursus Cloudrecht: juridische aspecten van cloud computing (hbo) 5 Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo) 6 Cursus archivering en -management (hbo) 7 Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo) 8 Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo) 9 Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo) 10 Opleiding Recordsmanager (hbo) 11 Cursus Archiefordening volgens ISO recordsmanagement (hbo) 12 Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo) 13 Cursus elijk toegankelijk maken van informatie (hbo) 14 Cursus Selectie- en acquisitiebeleid (hbo) 15 Opleiding Informatiemanagement (hbo) 16 Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo) 17 Opleiding Medewerker Recordsmanagement (mbo) 18 Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo) 1 Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting. 2 Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2010 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement. 3 Complete overzicht van de functionaliteiten van de cloud, de basisprincipes en toepassingen, de kansen en valkuilen. 4 Inzicht verwerven in de juridische aspecten die verbonden zijn aan het werken met en/of in de cloud. 5 Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen. 6 Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor . 7 Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten. 8 Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A. 9 Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie. 11 Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten. 12 Over de vele aspecten van veilige bewaring van informatie. 13 Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties. 14 Beleidsmatig aanpakken van collectie- en bestandsvorming met de samenstelling van een collectieprofiel en een acquisitieplan. 15 Deeltijdopleiding om sturing te geven aan veranderingen. Na afloop beschikt u over organisatorisch inzicht, kennis van projectmanagement en communicatieve en sociale vaardigheden. 16 Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie. 17 Deeltijdopleiding waarin u leert om de dagelijkse archiefwerkzaamheden op effectieve wijze uit te voeren. 18 Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren geen btw (1 dag) geen btw (2 dagen) geen btw (1 dag) geen btw (1 dag) geen btw (1 dag) geen btw (1dag) geen btw (2 dagen) geen btw (1 dag) geen btw (2 dagen) geen btw (10 maanden) geen btw (5 dagen) geen btw (6 dagen) geen btw (11 dagen) geen btw (5 dagen) geen btw (10 maanden) geen btw (4 dagen) geen btw (8 maanden) 18 Op aanvraag Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod. Totaal aantal cursisten open trainingen : 448 GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen.

5 16 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 75 Academie voor ICT & Media Postbus EN Den Haag T E I Informatiedienstverlening en informatiemanagement (hbo) De Academie voor ICT & Media biedt zes majorprogramma s, leidend naar het diploma Bachelor of ICT. Een van de opleidingen, IDM, richt zich op informatiebronnen en zoeken, informatie structureren en toegankelijk maken via documentaire informatiesystemen; dit alles binnen de context van de (internationale) kennisintensieve organisatie. Speerpunten zijn storage en retrieval, open data, deskresearch en kennismanagement met specifieke aandacht voor enterprise content search, social networking, wiki s en blogs. Nadruk wordt, naast op gedrukte en digitale informatie, gelegd op beeld en geluid. Daarnaast kan de student een minorprogramma samenstellen uit verdiepende minoren (Werken 2.0 of Ethiek en juridische aspecten van ICT-gebruik) of het aanbod van andere opleidingen. Het voltijdprogramma kent twee stageperiodes van elk twintig weken collegegeld voor voltijd collegegeld voor deeltijd Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag (zie collegegeld-kosten/hoogte-collegegeld ) Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald kunnen in de deeltijdopleiding vrijstelling krijgen voor het minorprogramma of een gedeelte van het minorprogramma, waardoor de opleiding korter kan worden dan vier jaar. Mogelijk om zowel in voltijd als deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding vindt op de dinsdag- en donderdagavond plaats. Aantal studenten in : 140 De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Communicatie & Media Zernikeplein AS Groningen T E I Informatiedienstverlening en -Management (hbo) Voor bedrijven en instellingen is een goed georganiseerde informatievoorziening van vitaal belang. Tijdens de opleiding IDM (ca. 25 eerstejaars) staan vragen centraal als: hoe zorg je ervoor dat belangrijke bedrijfsinformatie niet verloren gaat en hoe vang je signalen uit de markt op. Je moet communicatief, analytisch, klantgericht, creatief en nieuwsgierig zijn. Je wilt oplossingsgericht bezig zijn, je verdiepen in informatieprocessen en je hebt affiniteit met ICT. Hierbij krijg je vakken als Marketing Intelligence, Business Intelligence, Content Management en in het vierde jaar een Engelstalige specialisatie Information & Innovation. De student rondt zijn opleiding af met een adviesstage, waarbij hij eindverantwoordelijke is voor een strategisch onderzoeksproject van een organisatie. Na deze vierjarige hbo-opleiding krijg je de titel Bachelor of Communication. Je diploma wordt internationaal erkend en dat geeft je tal van mogelijkheden in binnen- en buitenland collegegeld per 1 september Geen bijzonderheden. : 30 Geen informatie over certificering

6 productinformatie I special Opleidingen DIV Od juli/augustus 2012 #7/8 17 Hogeschool van Amsterdam Archiefschool Postbus BA Amsterdam T E W Bezoekadres: Hogeschool van Amsterdam Benno Premselahuis - 01 A 19 Rhijnspoorplein GC Amsterdam 1 Cursus Archiefrecht en internationale normen 2 Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen 3 Cursus Digitaal depot 4 Cursus Acquisitieplan maken 5 Cursus EAD in de praktijk 6 Cursus Archiefbewerking 7 Cursus Werken met selectielijsten 8 Diverse cursussen Selectie (op aanvraag) 9 Cursus Auteursrecht voor archieven 10 Cursus In goede handen. Persoonsgegevens en het archief 11 Cursus Openbaarheid 12 Opleiding Archiefassistent 1 Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor toepassing in de dagelijkse praktijk van archiefbeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+). 2 Introductie belangrijke aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+). 3 E-depot inrichten: plan van aanpak en randvoorwaarden opstellen voor het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en bewaren van digitale archiefbescheiden en data (hbo). 4 Acquisitieplan voor archieven opstellen voor een archiefbeherende instelling aan de hand van een stappenplan (hbo). 5 Toegangen maken voor internet met EAD op basis van ISAD en ISAAR. Kennismaking met verschillende EAD editors (hbo). 6 Archief bewerken en beschrijven vanuit archivistische methoden en kennis (methode klassiek inventariseren op basis van archiefbewerkingsplan) (hbo). 7 Leren werken met selectielijsten in de organisatie voor archiefmedewerkers op uitvoerend niveau van gemeenten en Rijk (mbo). 8 Randvoorwaarden scheppen voor waardering en selectie van archief binnen de organisatie; contextbeschrijvingen up-to-date houden; selectielijsten ontwerpen en onderhouden; selectielijsten implementeren in de organisatie (diverse cursussen, hbo+). 9 Inzicht verwerven in auteursrecht voor archieven, belangrijk voor archiefdiensten en overheden die documenten, foto s, kaarten publiceren in beeldbanken (hbo). 10 Praktische regels opstellen voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens voor levende personen en met bijzondere persoonsgegevens (in het kader van de Wbp en de Archiefwet). 11 Openbaarheid en privacy in korte bedrijfstraining voor archiefvormers (openbaarheidsbeperking bij overdracht archief) resp. archiefdiensten (mbo/hbo). 12 Opleiding in zeven modulen voor studiezaal- en depotmedewerkers bij archiefinstellingen. Medewerkers verwerven archivistische kennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding voor dienstverlening en archiefbeheer (mbo) (3 dagen) (5 dagen) (5 dagen) (3 dagen) (4 dagen) (8 dagdelen) (4 dagen) (3 dagen) (1 dag) (2 dagen) 11 Incompany, prijs op aanvraag (per module) (prijzen gelden voor 2012, de cursussen worden tevens incompany en op maat uitgevoerd) De initiële opleidingen tot archivaris worden verzorgd door: Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap (Archivistiek A); Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie, afstudeerprofiel Informatie en Media (Archivistiek B); Reinwardt Academie: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed (Archivististiek B). Circa 180 personen namen deel aan een (bedrijfs)cursus van HvA Archiefschool. Zeven medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent. Acht personen behaalden het diploma Media, Informatie en Communicatie samen met het diploma Archivistiek B. Geen informatie over certificering. Hogeschool van Amsterdam Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) Benno Premselahuis Singelgrachtgebouw Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I en 1 Informatie & Media (hbo) 2 Informatie & Media met specialisatie Archivistiek B (hbo) 1 De voltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kan men o.a. voor het afstudeerprofiel Informatie & Media kiezen: de informatiekundige variant binnen deze mediaopleiding. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft één afstudeerprofiel te weten Informatie en Media. De duur van de deeltijdopleiding is afhankelijk van vooropleiding, studietempo en relevante werkervaring. 2 Archivistiek wordt als specialisatie aangeboden binnen het afstudeerprofiel Informatie en Media. Studenten die de minor Archieven behalen en een archivistische stage doen resp. beschikken over relevante werkervaring in de archiefsector plus een archivistische eindscriptie schrijven, verwerven naast de hbo-bachelor het diploma Archivistiek B. Het collegegeld bedraagt voor het collegejaar Het instellingscollegegeld voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo-bachelor-diploma, bedraagt voor het collegejaar De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding en de specialisatie Archivistiek vinden plaats op vrijdag overdag. Het afstudeerprofiel Informatie en Media telt ca. 200 studenten. De opleiding is onlangs opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands- Vlaams Accreditatie Organisatie ( tot ).

7 18 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie SOD-Opleidingen De Bleek GV Woerden Postbus AM Woerden T E I 1 HMDI 2 HMDI-Ad (SOD-II) 3 SOD-I 4 VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer) 5 Leergang Informatie Management 6 Leergang Modern Digitaal Documentbeheer 7 Post-hbo-leergang Grip op ICT 8 Leergang Klantgerichte Informatievoorziening 9 Post-hbo-leergang Informatie, Infrastructuur, Interactie 10 Leergang DIV-Essentials 11 Leergang Informatie Professional 12 Incompany en/of maatwerktraingen 12 Korte cursussen en workshops 13 e-learning 1 De HMDI is de geaccrediteerde deeltijd beroepsopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De opleiding is ingedeeld in de kerngebieden: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management en organisatie en vaardigheden, en leidt op tot Manager of Adviseur in het Informatiedomein. 2 HMDI-Ad (SOD-II) is een geaccrediteerde hbo-associate degree-opleiding. Deze tweejarige opleiding leidt op tot een coördinerende functie in het vakgebied informatiebeheer. SOD II vormt de eerste twee jaren van de HMDI-opleiding. 3 SOD-I is de basisopleiding in het vakgebied DIV. Deze mbo (niveau 4)-opleiding bestaat uit vier modules die binnen één jaar in vaste volgorde worden gevolgd. De modules hebben betrekking op Informatieverstrekking, Informatiebeheer en Informatieontsluiting en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. 4 De VVA richt zich op de belangrijkste aspecten van het semi-statisch archiefbeheer, zoals selectie & vernietiging, archiefinventarisatie, wet- en regelgeving, en digitale archivering. 5 Deze zestiendaagse leergang gaat op hbo-niveau in op de meest relevante aspecten van de geïntegreerde benadering van de digitale informatievoorziening. Speciaal bedoeld voor mensen met ervaring en gedegen vooropleiding. 6 Deze achtdaagse leergang bereidt u voor op de digitale informatievoorziening en behandelt het onderwerp in een breed kader. 7 Deze leergang geeft u kennis en inzichten in het ICT-domein, waarmee u in staat bent om als serieuze gesprekspartner op te treden. 8 Deze tiendaagse leergang behandelt alle aspecten van de klantgerichte informatievoorziening. Van netwerken via communiceren naar accountmanagement en marketing. Alles in het teken van de gebruiker! 9 In samenwerking met de Saxion Hogeschool verzorgt SOD-Opleidingen een post-hbo-leergang op het gebied van het moderne informatiemanagement. Aan de hand van een case behandelt u de vakgebieden documentmanagement, bedrijfskundige informatica en social media op praktische wijze. 10 Speciaal voor managers/coördinatoren werkzaam in de DIV-wereld zonder DIV-achtergrond. In acht dagen krijgt u strategisch inzicht in de meest relevante aspecten van het vakgebied DIV. Ook geschikt voor consultants/adviseurs die zich in het informatiedomein bewegen. 11 Leer uw kennis en ervaring optimaal benutten om een succesvolle rol te spelen in de transitie van analoog naar digitaal. In twaalf dagen gaat u aan de slag met actuele onderwerpen uit het informatiedomein en competenties zoals adviseren, overtuigen, verandermanagement, rapporten/ adviezen schrijven. Elke lesdag zijn er twee docenten aanwezig: één vakinhoudelijk specialist en één communicatiespecialist. Coaching maakt onderdeel uit van de leergang! 12 De onderwerpen van de maatwerk/incompanytrainingen kunnen alle onderwerpen beslaan die relevant zijn voor het vakgebied. De trainingen worden volledig aangepast aan de eisen en de wensen van de opdrachtgever. Persoonlijkheids- en/of competentietesten en coaching behoren ook tot de mogelijkheden van een maatwerktraining. 13 SOD-Opleidingen biedt een uitgebreid assortiment van actuele korte cursussen en workshops aan. Het volledige aanbod staat op de website. 14 Studeren in uw eigen tempo, op een door u zelf gekozen plek en wanneer u zelf wilt via e-learning-modules van SOD-Opleidingen. In het aanbod: mappenstructuur, records management I (mbo) en records management II (hbo) per jaar plus boeken per jaar plus boeken per jaar plus boeken en mbo-4-modules (Nederlands, Engels en rekenen) per jaar plus boeken op aanvraag 13 vanaf vanaf 775 Geen bijzonderheden. Aantal studenten in 2011: Opgenomen in HMDI start najaar start najaar ca ca SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW). HMDI Ad (SOD-II) is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-associatie degree HMDI is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor.

8 productinformatie I special Opleidingen DIV Od juli/augustus 2012 #7/8 19 Split~Vision St. Catharinastraat 1A-B 5611 JA Eindhoven Postbus CB Eindhoven T E of I Leergang Informatiemanagement, uitstroom hbo-niveau 1a Persoonlijk rendement 1b Digitale dienstverlening 1c Zaakgericht werken 1d Procesmanagement 1e Informatiemanagement 1f Verbinden van business, informatie en IT 1g Programma-, projectmanagement en communicatie 1h Integratiedag Procesmanagement (mbo/hbo) 2a I-Controler integratie ZTC/DSP en procesmanagement 2b Procesmanagement 2c Procesoptimalisatie Architectuur (hbo) 3a Enterprise Architectuur Management (EAM) 3b IT-Architectuur Informatiemanagement mbo/hbo) 4a Medewerkers en organisatiebeheer 4b ZTC, DSP, PDC en andere overheidscontent 4c I-Controler in relatie tot zaaksystemen en centraal beheer van informatie Leergang Informatiemanagement 1a Persoonlijk rendement Op welke manier kunnen uw persoonlijke communicatie en motivatie het rendement verhogen. Leerstijlanalyse, enneagram en metaprofielen worden concreet. 1b Digitale dienstverlening Vertalen van de doelstellingen van dienstverlening en doelgroepen naar de op te leveren resultaten met informatiemanagement. De zeven informatiedomeinen en groeiscenario s worden met elkaar in verband gebracht ten behoeve van de roadmap van de organisatie. 1c Zaakgericht werken U richt het nieuwe zaakgericht werken duurzaam en gebruiksvriendelijk in met zowel generieke als specifieke processen, IRT-bestaande IT-systemen, zaaktypen etc. en landelijke standaarden. 1d Procesmanagement Lean en mean (aan)sturen van processen voor taakvolwassen medewerkers gericht op resultaat. Hoe doe je dat? Om vervolgens vanuit die principes processen te ontwerpen afgestemd op jouw doelgroepen én de te gebruiken systemen. 1e Informatiemanagement Oplossen van business- en IT-vraagstukken met informatiemanagement. Op welke manier zijn managementinstrumenten de basis voor de inrichting van I-systemen? En hoe sluit dit 100% aan op informatiebeleid, informatietaal, -structuren en -stromen? 1f Verbinden van business, informatie en IT Logisch en beheersbaar aansluiten op elkaar van business, informatiemanagement en IT met als doel eenduidige en gestandaardiseerde inrichting ervan vanuit de klant en de gewenste dienstverlening. 1g Programma-, projectmanagement en communicatie Snel en goed binnen de geboden middelen resultaten kunnen bereiken. Impactanalyse, haalbaarheid en hoe maak je dé businesscase. Hoe ga je om met programma- en projectmanagement en hoe leg je hier een planmatige aanpak onder? 1h Integratiedag Gezamenlijk uitwerken van twee concrete praktijkcases van twee deelnemende organisaties. U krijgt het advies mee naar huis. Procesmanagement 2a I-Controler integratie ZTC/DSP en procesmanagement Bestaande of nieuwe gebruikers I-Controler die de nieuwe functionaliteiten-release 6 willen inzetten. 2b Procesmanagement - Positioneren van procesmanagement - Werken met de I-Controler - Visualiseren van schema s, views, modelleringstechnieken - Principes van procesmanagement - Uitgangspunten KING en andere procesmethodieken 2c Procesoptimalisatie - Alle ins & outs van procesmanagement - Procesverbetering - Lean denken en werken - Procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen - Optimaliseren bedrijfsprocessen - Implementeren van het anders werken Architectuur 3a Enterprise Architectuur Management (EAM) - Visualiseren van architectuurplaten - Leren toepassen van shapes, modellen, ArchiMate, King-concepten en diverse weergaven - Architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT - Werken met metamodel en views m.b.v. I-Controler 3b IT-architectuur - Vastleggen en inrichten van IT-controler - Inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken - Uitwerken van licentieoverzicht - Investerings- en uitfaseringsplaten Informatiemanagement 4a Medewerkers en organisatiebeheer - Inrichten van het organisatiedomein m.b.v. de I-Controler - Usermanagement - Gebruikersbeheer - Functies, rollen, rechten - Organisatieschema s 4b Samenhang ZTC, DSP, PDC, processen en overheidscontent - elijke samenhang tussen de verschillende contentmodellen en -structuren - Inzicht in concreetheid van zaaktypen, e-formulieren, sjablonen, producten - Verbinden van klantvraag en organisatieantwoord 4c Centraal beheer van informatie - Concrete toepassing en mogelijkheden in relatie tot DMS, CMS en zaaksysteem - De fasering tot centraal beheer van informatie - Organiseren van beheerorganisatie - Van decentraal applicatiebeheer naar centraal beheer - Concrete toelichting over Corsa, Decos, SharePoint, etc. Leergang Informatiemanagement: Per lesdag 430 p.p incl. lunch (8 dagen) Procesmanagement IRT-zaakgericht werken: Per lesdag 450 p.p incl. lunch (3 dagen) Architectuur: Per lesdag 450 p.p incl. lunch (2 dagen) Informatiemanagement: Per lesdag 350 p.p incl. lunch (3 dagen) De leergang Informatiemanagement biedt een combinatie van theorie, praktijk en ervaring van de (gast)docenten. Van elke dag wordt een verslag/ uitwerking gemaakt. Deze uitwerking wordt telkens de eerstvolgende dag aan het begin doorgenomen. Dit is een belangrijk leermoment en tevens verdieping. Op de SharePoint-site vinden deelnemers alle (relevante) documenten van de leergang. Zij kunnen deze gratis downloaden en aanvullen. Er wordt een boekenlijst aangeleverd. Procesmanagement, architectuur en informatiemanagement zijn bij uitstek praktische dagen. Deze dag wordt ondersteund met de I-Controler en is gebaseerd op de combinatie van relevante theorie en praktijkervaring. Bij de leergang en bij alle andere training maken wij gebruik van landelijke (en wereldwijde) standaarden: NEN, KING, Waterschapshuis, IPO, BPMN, ArchiMate, e.d. Iedere (gewezen) deelnemer kan zich vanaf 2012 aanmelden voor de besloten community, waarin kennis, ervaring en informatiemodellen gratis met elkaar gedeeld worden, alsmede die Split~Vision opdoet in de adviespraktijk. Leergang informatiemanagement in 2012: totaal 25 deelnemers (groepsgrootte is maximaal 13). Procesmanagement: 21 deelnemers (groepsgrootte maximaal 7 deelnemers). Architectuur: 14 deelnemers (groepsgrootte maximaal 7 deelnemers). Informatiemanagement: 28 deelnemers. Cursisten ontvangen een certificaat incl. overzicht van opgedane kennis en kunde.

9 20 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Universiteit van Amsterdam Leerstoelgroep Archief- en Informatiewetenschap Turfdraagsterpad GC Amsterdam T E I Culturele Informatiewetenschap en schakelprogramma s voor studenten uit hbo en andere universitaire bachelors trekken samen gemiddeld studenten. De UVA-opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, overeenkomstig de voor het hoger onderwijs geldende regels. 1 Bachelor Culturele informatiewetenschap (academisch) 2 Master Culturele Informatiewetenschap (academisch) 3 Duale Master Archiefwetenschap (academisch) Voor de actuele inhoud: Universitair collegegeld Het diploma Master Archiefwetenschap geldt onder bepaalde voorwaarden als het in de Archiefwet 1995 bedoelde diploma Archivistiek. Jaarlijks gemiddeld studenten in de master Culturele Informatiewetenschap, en studenten in de master Archiefwetenschappen. De bachelor Universiteit van Antwerpen Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Prinsstraat 13 BE-2000 Antwerpen I Bezoekadres: Universiteit Antwerpen Stadscampus Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Venusstraat 35 BE 2000 Antwerpen Postgraduaat Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW). De universitaire opleiding IBW is gericht op het professionele beheer van informatieprocessen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan bibliotheken, maar ook aan documentatie- en informatiediensten in non-profitorganisaties of in een bedrijfscontext. De opleiding staat open voor iedereen met minstens een diploma van professionele bachelor. Het postgraduaat kan voltijds in één academiejaar of halftijds in twee academiejaren worden gevolgd. Het programma bestaat uit acht opleidingsonderdelen (45 studiepunten ECTS) en wordt jaarlijks aangeboden. Het leidt tot een getuigschrift van het postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen. Het onderwijs krijgt vorm in interactieve hoorcolleges op twee vaste weekdagen: dinsdag en vrijdag. Specifieke voorkennis wordt niet verwacht, behalve een algemene basis in computer- en IT-gebruik. De doceertaal is het Nederlands, maar de docenten gaan uit van een goede (passieve) beheersing van het Engels met het oog op de verwerking van wetenschappelijke literatuur. Uitgeverij en boekhandel: actuele vraagstukken (P. Delsaerdt) Wetenschappelijke communicatie en wetenschapsevaluatie (L. Egghe en R. Rousseau) Het inschrijvingsgeld wordt berekend op dezelfde manier als de studiegelden voor bachelors en masters aan de Universiteit Antwerpen. In academiejaar betekende dit: voor het voltijdse traject: 465,40 voor het halftijdse traject: - 225,10 voor het academiejaar waarin je drie vakken volgt op dinsdag (indien je dit academiejaar ook het keuzevak volgt: 278,50); - 251,80 euro voor het academiejaar waarin je vier vakken volgt op vrijdag (indien je dit academiejaar ook het keuzevak volgt: 305,20); voor één individueel vak: 118,30 (sommige vakken kunnen niet individueel worden gevolgd). De colleges vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Bijkomende en geactualiseerde informatie op Verantwoordelijke voor het postgraduaat IBW: Prof. dr. Pierre Delsaerdt Voor het postgraduaat IBW schreven zich de afgelopen jaren 80 tot 90 studenten in. Wie alle examens met succes aflegt, ontvangt een getuigschrift van het Postgraduaat in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap. Het IBW-curriculum is opgebouwd rond vijf clusters: Cluster 1: Inleiding tot het vakgebied Overzicht bibliotheekwezen en documentaire informatie (P. Delsaerdt) Juridische aspecten van informatie (M. Elst) Cluster 2: Structureren en terugvinden van informatie Structurering van informatie (R. Guns) Information retrieval (L. Egghe) Cluster 3: ICT in de documentaire informatie Computer- en netwerktechnologie in de documentaire informatie (R. Guns i.s.m. E. Vleugels) Bibliotheekbeheersystemen (R. Philips) Cluster 4: Management Managementtechnieken in de documentaire informatie (P. Vanouplines) Cluster 5: Keuzevakken (één keuzevak uit de onderstaande lijst) Digitalisering: productie, opslag en duurzaamheid (T. Noordermeer) Erfgoedbeheer in bibliotheken (P. Delsaerdt) Maatschappelijke aspecten van informatie (E. de Smet)

10 productinformatie I special Opleidingen DIV Od juli/augustus 2012 #7/8 21 VHIC i-faculty Polakweg GG Rijswijk T E I 1 Mbo-leergang Informatiebeheerder 2 Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager (LARM) 3 Hbo-leergang Recordmanager (LRM) 4 Hbo-leergang Specialist Elektronische Overheid Cursussen 5 Basisprincipes van werkprocesbeschrijving 6 De opzet van een werkend KCC 7 Vaardigheden voor dienstverlening in het KCC 8 De praktijk van digitaal zaakgericht werken 9 Archiveren in Windows Office 10 Basiskennis informatiebeheer 11 Recordkeeping: in zeven stappen naar een digitaal archief 12 Archiefselectie, efficiënte methoden van waardering, bewaring en behoud 13 Het opstellen van een Handboek vervanging van archiefbescheiden 14 Kwaliteitszorg en risicomanagement in de documentaire informatievoorziening 15 Doelmatig gebruik van SharePoint in de informatiehuishouding 16 Klantgericht werken/effectief communiceren 17 Baseline Informatiehuishouding gemeente 18 Intensieve en versnelde leergang Archieftoegankelijkheid 19 Masterclass Interoperabiliteit 1 Deze mbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel databeheerder. De leergang is operationeel ingericht met veel oefeningen en een sterke nadruk op de praktijk. Het is uitermate geschikt voor als u uw kennis en vaardigheden wilt opfrissen en uw weg wilt vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening. Ook is de leergang zeer geschikt voor de startende informatiebeheerder. 2 Deze hbo-leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven. 3 Deze hbo-leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement! 4 Deze hbo-leergang leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid, het programma van de e-overheid. Een vervolg op de LRM. 5 Overheidsinstanties gaan steeds vaker over op het beschrijven, analyseren en herontwerpen van processen. In deze cursus leert u de basisprincipes van procesmodellering en het analyseren en aanpassen van bestaande processchema s. 6 Deze cursus is bedoeld voor mensen die op strategisch en tactisch niveau betrokken zijn bij de inrichting van het KCC. De cursus beschrijft de keuzes die hierin gemaakt kunnen worden. 7 Als medewerker van het KCC krijgt u aan het loket te maken met een diversiteit aan externe klanten. Als visitekaartje van de organisatie is het belangrijk dat u klantgericht en klantvriendelijk communiceert. In deze tweedaagse cursus brengen wij u deze vaardigheden bij. 8 Alle uitgangspunten, concepten, uw praktische vragen en gekozen oplossingen rondom zaakgericht werken komen uitgebreid aan bod. 9 Wanneer u gebruik maakt van Windows Office, Outlook en een gemeenschappelijke opslagschijf is het mogelijk om informatie digitaal op te slaan en te beheren. Deze cursus biedt concrete handvatten om weer grip te krijgen op uw gemeenschappelijke en afdelingsschijven. 10 Basiscursus Informatiebeheer in een hybride omgeving. U leert terminologie, maar oefent ook. Ofwel registreren en archiveren voor starters. 11 Hoe richt ik mijn organisatie digitaal in? Via het VHIC-zevenfasenmodel krijgt u een goed overzicht van de manier waarop dit gebeurt: van deelname in architectuur, aankoop van een DMS tot het vervangingsbesluit. Organiseer uw informatiemanagement! 12 Een praktische cursus die u de principes leert van bewaring en vernietiging van informatie aan de hand van een selectielijst. 13 Wanneer u overgaat op een digitale informatiehuishouding dan is een Handboek vervanging nodig. Deze cursus leert u hoe dit te doen en waarmee rekening te houden. Aan bod komen de aanvraagprocedure, de valkuilen en u maakt een eerste opzet van een Handboek voor uw eigen organisatie. 14 Hoe schrijf ik een kwaliteitshandboek en hoe voer ik een interne audit uit? Om bijv. te komen tot een verbeterde kwaliteit van registraties en toekenning van metadata in een digitaal archief? Hoe herken ik risico s en maak ik daarin verantwoorde keuzes? 15 Een praktische workshop over de manier hoe u SharePoint inpast in de informatiehuishouding. 16 Goede communicatie met (interne) klanten is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve dienstverlening. Deze cursus geeft u inzicht in de eigen communicatiestijl en biedt concrete handvatten voor een effectieve klantgerichte communicatie. 17 De baseline geeft u handvatten voor de planmatige verbetering van uw informatiehuishouding. 18 Een praktische opleiding waarin je leert om te inventariseren en archieftoegangen te maken. Door de wol geverfde specialisten leren je de kneepjes van een goede archiefinventarisatie. Leer zelf om je archief in goede, geordende en toegankelijke staat over te dragen. Vier dagen van praktijk en broodnodige theoretische onderbouwing. 19 We behandelen hoe interoperabiliteit bijdraagt aan de doelstellingen van uw organisatie en welke bouwstenen u kunt toepassen om de uitwisseling van informatie voor uw organisatie te bevorderen. Wij geven u een tour d horizon voor alle aspecten van een interoperabele informatiemaatschappij (15 lesdagen) (15 lesdagen) (15 lesdagen) (15 lesdagen) (2 lesdagen) (2 lesdagen) (2 lesdagen) (2 lesdagen) (2 lesdagen) (3 lesdagen) (3 lesdagen) (3 lesdagen) (1 lesdag) (2 lesdagen) (1 lesdag) (2 lesdagen) (1 lesdag) (4 lesdagen) (1 lesdag) De VHIC i-faculty gaat uit van de NEN-ISO norm voor informatie- en archiefmanagement. Alle cursussen en leergangen kunnen op maat en incompany worden gegeven. Voor informatie over onze opleidingen zie: Mbo-leergang Informatiebeheerder: 17 Mbo-leergang Informatiebeheerder incompany: 28 Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager (LARM): 39 Hbo-leergang Aankomend Recordsmanager (LARM) incompany: 40 Hbo-leergang Recordmanager (LRM): 31 Hbo-leergang Recordmanager (LRM) incompany: 11 Alle maatwerktrainingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 98%. Onze vijftiendaagse hbo-leergangen leveren elk 45 ECTS-studiepunten op. De leergangen zijn, op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de i-faculty en Stichting deeltijdopleidingen, gekoppeld aan de duale leeropleiding hbo-bedrijfskunde. Na afronding van een leergang ontstaat zo een efficiënte doorstroomroute voor het behalen van het bachelordiploma hbo Bedrijfskunde.

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land 8 Od mei 2015 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land 6 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor

Nadere informatie

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat je altijd al wilde weten over een informatieve baan als DIV kracht bij Mailprofs Kun je goed met computers omgaan? Mogen we nauwkeurigheid,

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT Opleidingen Informatiemanagement en ICT Studiegids 2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Studiegids 2014. Opleidingen

Studiegids 2014. Opleidingen Studiegids 2014 Opleidingen Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen informatiemanagement

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Informatiehuishouding in de digitale wereld

Informatiehuishouding in de digitale wereld Informatiehuishouding in de digitale wereld Wiel Swinckels maandag 4 juli 2016 Voorstellen / Verwachtingen Wiel Swinckels Business Consultant Ceelo Het is tijd! Papier hebben we nu wel op orde toch? Maar

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Vervangingsbesluit. een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst. Exxperience day Exxellence 11 april Utrecht.nl

Vervangingsbesluit. een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst. Exxperience day Exxellence 11 april Utrecht.nl Vervangingsbesluit een zegen of een vloek? Hier komt tekst ook tekst Exxperience day Exxellence 11 april 2017 Substitutie Alle fysieke dossiers worden vervangen door digitale dossiers. De kopie krijgt

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid.

Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Taskforce Informatiebeveiligingsbeleid. Cursus 1 2015-2016 plus overnachting Aanleiding: Om het deskundigheidsniveau van instellingen te vergroten, zal een masterclass Privacy georganiseerd worden. Deze

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Doxis Informatiemanagers

Doxis Informatiemanagers Substitutie Doxis Informatiemanagers Grootste adviesburo op het gebied van informatiemanagement in Nederland Zelfstandig bedrijfsonderdeel van Ernst & Young Jarenlange ervaring bij NL Overheid Gedegen

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

ORGANISATIEADVI EZEN. herfst, nummer 3, jaargang 2, 2009. Digidiv ers hebben de toekomst. De spin in uw informatieweb

ORGANISATIEADVI EZEN. herfst, nummer 3, jaargang 2, 2009. Digidiv ers hebben de toekomst. De spin in uw informatieweb ORGANISATIEADVI EZEN herfst, nummer 3, jaargang 2, 2009 Digidiv ers hebben de toekomst De spin in uw informatieweb Digidiv ers hebben de toekomst Een nieuw jaargetijde is al weer aangebroken. De vaste

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 1 Even voorstellen Remi Scholten Manager KennisCentrum Onderwijs Manager SharePoint & Collaboration Circle Software Specialist

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie