Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning"

Transcriptie

1 School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

2 Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie organiseert al meer dan 60 jaar een breed pakket opleidings- en bijscholingsactiviteiten voor het gehele informatievakgebied. Alle activiteiten zijn praktijk - gericht en direct toepasbaar in de dagelijkse werksituatie. Met een team van vaste medewerkers en zo n honderd freelance docenten beschikt GO opleidingen over een schat aan kennis en ervaring, waar u als organisatie of cursist direct voordeel van heeft. De docenten zijn werkzaam binnen het vakgebied. Zij weten wat er speelt, kennen de nieuwste ontwikkelingen en zetten deze zelf ook in gang.

3 Recordsmanagement, Documentaire Informatievoorziening en Archief De wereld van het Informatiebeheer verandert razendsnel. Nieuwe ont - wikkelingen, zowel technologisch als maatschappelijk, zorgen voor een weerbarstige praktijk waarbij archivering van documenten en informatie van de achterkant van het proces naar de voorkant verhuist. Deze transitie van het traditionele Document- en Informatiebeheer naar een moderne geïntegreerde informatiehuishouding (Enterprise Information Management) is voorlopig nog in volle gang. Dat heeft gevolgen voor de medewerkers, die zich met Informatiebeheer bezighouden. De verschuiving naar het centrum van de bedrijfsvoering vraagt om andere rollen en functies. Nieuwe competenties zijn nodig. Juist in deze situatie is het van belang om grip te krijgen op de ontwikkelingen. Dat geldt zowel voor de ontwikkelingen in het vakgebied als de eigen persoonlijke ontwikkeling. Opleiding en competentie ontwikkeling speelt daarbij een belangrijke rol. Door de veranderende wereld zijn de traditionele competenties niet altijd meer voldoende en is bijscholing noodzakelijk om succesvol te blijven functioneren in de wereld van recordsmanagement, documentaire informatievoorziening en archief. GO opleidingen biedt de moderne informatieprofessional een actueel en relevant pakket aan opleidingsactiviteiten, waarmee hij succesvol vorm kan geven aan de transitie van analoog naar digitaal informatiebeheer.

4 Opleidingen GO opleidingen verzorgt al jarenlang door het vakgebied erkende opleidingen in het informatiedomein. Deze opleidingen staan in het teken van de praktische toepasbaarheid. Daarom zetten wij uitsluitend docenten uit het werkveld in. Zij zijn goed in staat hun kennis uit de weerbarstige praktijk over te dragen aan de studenten. Onze Hbo & Mbo opleidingen duren circa 10 maanden. U behaalt dus binnen een jaar een waardevol diploma op Hbo niveau. Door de modulaire opbouw biedt GO opleidingen een optimale flexibiliteit. U stelt uw eigen traject samen. Opleiding Recordsmanager (Hbo) U leert het opsporen, toegankelijk maken, beheren en verwerken van informatie tot een eindproduct op maat. U verkrijgt diepgaande kennis over het faciliteren van documentprocessen; van functioneel ontwerp tot advisering van het management. De modules: Inhoudelijk toegankelijk maken van informatie Marketing van informatiediensten Informatiebeleid Beheer en behoud van informatie Archiefordening volgens ISO15489 Opleiding Medewerker Recordsmanagement (Mbo) U leert op de juiste wijze de dagelijkse werkzaamheden binnen een afdeling Recordsmanagement of Documentaire Informatievoorziening te verrichten. De modules: Recordsmanagement & elektronisch archiveren Klantgericht communiceren & adviseren Archiefordening Metadatering & documentbehandeling Zoeken en vinden van informatie

5 Leergangen Naast de opleidingen verzorgt GO opleidingen een aantal leergangen die specifiek gericht zijn op de nieuwe ontwikkelingen rond recordsmanagement, documentaire informatievoorziening en archieven. Deze leergangen geven de cursist de juiste bagage om succesvol te functioneren binnen de (digitale) organisatie. Daarnaast geven deze leergangen de cursist grip op de eigen ontwikkeling. Informatieadviseur (12 dagdelen) Door de verdergaande digitalisering neemt informatie een steeds belangrijkere rol in binnen de organisatie. De Informatieadviseur speelt een belangrijke rol bij het optimaal inzetten van informatie(systemen) om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. De Informatieadviseur informeert en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de organisatie over hoe om te gaan met informatie. Daarbij heeft hij altijd optimaliseren van de bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt. Informatiemakelaar (8 dagen) Juist in een tijd van Informatie overload ligt de toegevoegde waarde van een Informatiebeheerder bij het optimaal toegankelijk maken van informatie, zodat collega s doeltreffend en doelmatig hun werk kunnen doen en klanten snel de gewenste informatie kunnen vinden. De rol van intermediair of makelaar past daarom goed in een overwegend digitale organisatie. Bij deze rol passen competenties zoals klantgericht handelen en communiceren, relatiebeheer en kennis en inzicht op het gebied van marketing, functioneel beheer en procesmanagement! Digitalisering van de informatievoorziening (8 dagen) Elke organisatie bevindt zich ergens in de transitie van analoog naar digitaal. Maar wat betekent dit voor de organisatie? En wat betekent dit voor de medewerkers in het informatiedomein? In welke mate verandert hun rol en wat staat er te wachten in een digitale organisatie. Aan de orde komen o.a. digitalisering, zaakgericht werken, duurzaamheid, processen.

6 Cursussen & Workshops GO opleidingen verzorgt een actueel aanbod aan korte (tussen 1 dagdeel en 4 dagen) cursussen en workshops, die zich richten op een specifiek onderwerp. Na afloop bent u staat de werkzaamheden rond het onderwerp van de cursus uit te voeren en/of dit binnen de organisatie te introduceren. Archiefbeheer in de praktijk (3 dagen) De 3-daagse cursus Archiefbeheer leert u effectief een archief van beperkte omvang op te zetten en te beheren. We behandelen zowel de digitale als de traditionele archivering. Naast de theorie van het opzetten, bijhouden en beheren van een archief gaat u uitgebreid aan de slag met diverse praktijkoefeningen en cases. archivering (1dag) Tijdens deze 1-daagse cursus leert u via praktijkvoorbeelden welke problemen er zich bij doelmatig archiveren van kunnen voordoen. U leert precies welke oplossingsstrategieën in specifieke gevallen succesvol kunnen zijn. Na afloop kunt u op een verantwoorde en praktische manier informatiemanagement inrichten en archiveren en beheren. PDF/A en andere opslagformaten (1 dag) 1-daagse cursus die u staat stelt de juiste keuzes te maken voor uw organisatie als het gaat om opslagformaten en het realiseren van duurzame toegankelijkheid. Bewaartermijnen (bewaar en vernietigingsbeleid binnen de organisatie) (2 dagen) Tijdens deze 2-daagse cursus over werken met bewaartermijnen leert u om een goed onderbouwde analyse te maken ten behoeve van het formuleren van een bewaar- en vernietigingsbeleid voor uw organisatie. U leert verantwoorde keuzes te maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten.

7 Digitaal archiveren en mappenstructuur (2 dagen) Tijdens deze 2-daagse basiscursus leert u effectief (papieren) documenten en digitaal te archiveren. Niet alleen het versimpelen van digitaal archiveren komt aan bod, maar tevens het versnellen van het vinden van de juiste informatie. U ontvangt verschillende tips & trucs en krijgt voorbeelden van digitaal archiveren in de praktijk. Recordsmanagement en governance in SharePoint (2 dagen) Tijdens de 2-daagse training Recordsmanagement en governance in SharePoint leert u alles over de vele mogelijkheden van SharePoint rond recordsmanagement. U ontdekt de governance voor de organisatie van SharePoint terwijl u rekening houdt met mogelijke valkuilen. Beheer van technische documentatie (4 dagen) De cursus Beheer van technische documentatie stelt u in staat technische documentatie op doeltreffende wijze te beheren, zodat de juiste informatie eenvoudig voor de organisatie beschikbaar is. U leert verschillende methoden, hulpmiddelen en standaarden te gebruiken om te komen tot een efficiënte bedrijfsvoering. Digitalisering van documenten (1 dag) 1-daagse cursus waarin u leert een start te maken met de (verbetering van) digitalisering van documenten / informatie binnen uw organisatie met het oog duurzame toegankelijkheid. EAD (Electronic Archiving Description) (1 dag) Deze cursus geeft u inzichten in de mogelijkheden van Open Data voor uw organisatie en leert u hoe te starten met een Open Data project. Aan de orde komen o.a. de business case, strategie en visie, juridische aspecten en de techniek.

8 Zaakgericht Werken Het doel van zaakgericht werken is het verbeteren van de dienstverlening, maar ook een verhoogde efficiency binnen de werkprocessen. In onze visie zou de focus bij de invoering van zaakgericht werken niet uitsluitend op inhoud en techniek moeten liggen. Juist de aansluiting bij de organisatorische en veranderkundige kant, heeft in onze visie de toekomst. Onze cursussen zijn dat ook niet alleen gericht op de docu- ment kant van zaakgericht werken. Wij schenken juist veel aandacht aan de bedrijfsvoering en de organisatie. Introductie Zaakgericht Werken (2 dagen) Tijdens deze workshop leert u wat zaakgericht werken precies is. De voordelen, het belang, de impact en de gevolgen van zaakgericht werken voor de organisatie komen uitgebreid aan de orde. Optimaliseren van Zaakgericht Werken (4 dagen) Op een bepaald moment is Zaakgericht Werken, geheel of gedeeltelijk, ingevoerd binnen de organisatie. Maar dan? Rustig alles zijn gang laten gaan of juist aan de slag om het Zaakgericht Werken te optimaliseren en alle gebruikers helemaal mee te krijgen? Het is voor de Informatieprofessional van groot belang grip te houden op de resultaten en de ontwikkeling van Zaakgericht Werken. Implementeren van Zaakgericht Werken (2 dagen) De verandering die Zaakgericht Werken met zich mee brengt in een digitale werkomgeving vragen andere competenties en vaardigheden van verschillende medewerkers in de organisatie. Dat is een van de redenen waardoor de implementatie en acceptatie van Zaakgericht Werken niet altijd het gewenste resultaat oplevert. De manier waarop Zaakgericht Werken wordt gebracht heeft veel invloed op het succes. Veelal is een combinatie van coaching, communicatie over de voordelen en de inhoudelijke facetten van Zaakgericht Werken noodzakelijk om deze nieuwe werkwijze kunnen implementeren.

9 Zaakgericht Werken; van Wat naar Hoe (3 dagen) U leert om vanuit een ingevuld Business Model Canvas komen tot een zaaktypering die de essentiële basis vormt voor de inrichting van zaakgericht werken. Zaakgericht Werken en SharePoint (2 dagen) Zaakgericht Werken zorgt voor toegankelijke en complete informatie. Eenvoudig toegankelijke informatie is ook een van de aspecten waarom SharePoint bij veel organisaties in gebruik is. Kun je deze twee dan ook combineren? Oftewel, is SharePoint ook voor uw organisatie geschikt om Zaakgericht Werken te faciliteren?

10 Informatiemanagement Een optimale afstemming van bedrijfsprocessen en informatievoorziening is van groot belang. Niet alleen om de dienstverlening te verbeteren, maar juist ook om een doeltreffende bedrijfsvoering te realiseren. Daar zorgt goed Informatiemanagement voor. GO opleidingen helpt u de brug te slaan tussen informatie en organisatie! Auditing in de informatiedienstverlening (4 dagen) Voor medewerkers (documentaire) informatievoorziening geldt dat de taken verschuiven van operationeel naar tactisch / strategisch. Van uitvoerend naar regisserend, adviserend en ook controlerend. Juist deze controlerende taak wint aan belang. BiSL (2 dagen) Functioneel beheer vertaalt de gebruikerswensen naar functionele specificaties, en informatiemanagement bepaalt de toekomst van de informatiesystemen. BiSL is gestoeld op de best practices van professionals met jarenlange ervaring. Functioneel beheer en informatiemanagement samen zorgen voor de optimale aansluiting van de informatiesystemen op het bedrijfsproces. Informatiebeveiliging (2 dagen) Na afloop van de 2-daagse cursus bent u in staat een bijdrage te leveren aan het belangrijke onderwerp Informatiebeveiliging. Kwaliteitszorg (2 dagen) Met het toenemende belang van informatie en informatiebeheer neemt ook de noodzaak tot kwaliteitsbewaking toe. De informatie waar organisaties mee werken moet immers van de gewenste kwaliteit zijn. Kwaliteitszorg in de informatiedienstverlening is dus van groot belang. Procesmanagement (3 dagen) Wil je de processen van jouw organisatie optimaliseren? Moeten de onnodige activiteiten in werkprocessen in beeld worden gebracht om een beter bedrijfsresultaat te halen? Wil je ook een werkproces visueel goed zichtbaar maken met standaard tooling? Deze workshop leert je op praktische wijze om te gaan met verbeteren van processen.

11 Social Media, Internet & Digitale vaardigheden In een digitale (kantoor)omgeving zijn competenties op het gebied van internet en social mediagebruik belangrijk. De organisatie heeft hoge verwachtingen als het gaat om de digitale vaardigheden. Of het nu gaat om het goed kunnen zoeken op internet, het inzetten van social media of schrijven voor websites, het zijn allemaal aspecten die bijdragen aan het succesvol functioneren van de moderne kenniswerker. Vergroot uw digitale vaardigheden met de cursussen van GO opleidingen. Optimaal informatie zoeken via Internet (1 dag) Vind sneller de juiste informatie op internet via Google en andere zoekhulpmiddelen. Strategisch inzetten van Social Media (2 dagen) Social mediakanalen zijn onmisbaar binnen de zakelijke communicatie. Leer social media te integreren in de bedrijfsvoering. Kennismanagement en Social Media (2 dagen) Zorg als kennismakelaar voor een optimale ondersteuning bij het vinden van informatie met behulp van Social Media. Profileer uzelf in een digitale wereld (1 dag) De diverse social mediaplatforms bieden een goede gelegenheid om uzelf binnen de organisatie of het vakgebied te profileren. Leer hoe u de verschillende media doeltreffend inzet. Gevonden worden door Google (1 dag) Leer hoe uw klanten makkelijk uw website vinden. Social Intranet (2 dagen) Leer om het oude intranet te vernieuwen en te koppelen aan social media om het delen van informatie binnen de organisatie te optimaliseren.

12 Communicatie & Vaardigheden In het vakgebied van de informatiedienstverlening gaat het al lang niet meer om alleen inhoudelijke kennis. De vaardigheden om kennis op de juiste manier uit te dragen wint aan belang. De organisatie verwacht dat haar medewerkers een presentatie kunnen verzorgen, een adviesgesprek kunnen voeren en collega s kunnen instrueren. Klantgericht communiceren (2 dagen) Steeds vaker gaat het in de informatiedienstverlening over informatiebehoefte en klantgerichtheid. Leer hoe u doeltreffend een gesprek aangaat met een klant, waarbij u gebruik maakt van uw eigen stijl. Profileer uzelf; uw persoonlijke pitch (1 dag) Leer uzelf kort, krachtig en doeltreffend presenteren zodat u direct een positieve indruk achterlaat. Adviesvaardigheden (5 dagen) U kunt uw werkzaamheden succesvol uitvoeren als u in staat bent goede adviezen te geven, zowel in woord als geschrift Instructievaardigheden (2 dagen) 2-daagse training waarin u leert om een aantrekkelijke, doelgerichte en op de doelgroep aangepaste training / instructie te verzorgen. Presentatietechnieken (1 dag) Leer de basisvaardigheden om een aantrekkelijke presentatie te verzorgen. Didactische en pedagogische zaken (2 dagen) Leer doelmatig om te gaan met leerlingen en effectief samen te werken met docenten bij het gebruik van mediatheekvoorzieningen.

13 SharePoint SharePoint is niet meer weg te denken binnen de informatiehuishouding van organisaties. GO opleidingen biedt een uitgebreid aanbod aan cursussen, die u leren om SharePoint effectief en efficiënt in te zetten. Introductie SharePoint (1 dag) Maak kennis met de basisfunctionaliteiten van SharePoint en krijg inzicht in de mogelijkheden voor de organisatie. SharePoint voor eindgebruikers (1 dag) Gaat uw organisatie aan de slag met SharePoint? Leer binnen een dag de belangrijkste functionaliteiten gebruiken. Haal meer uit SharePoint (2 dagen) Gebruikt u SharePoint al maar wilt u de applicatie beter benutten? Krijg inzicht in de uitgebreide mogelijkheden die SharePoint biedt. SharePoint & Contentmanagement (2 dagen) Leer verantwoord omgaan met de content in een SharePointomgeving en zorg voor een goed toegankelijk informatiesysteem. Recordsmanagement & Governance in SharePoint (2 dagen) Organisaties moeten nadenken over de gevolgen voor het informatiebeheer bij het breed inzetten van SharePoint. Leer alles over de mogelijkheden rond recordsmanagement en governance.

14 Zoeken & Vinden We een leven in een tijdperk van information overload. Dit maakt de problematiek van het zoeken en vinden van informatie niet eenvoudiger. Organisaties kunnen enorme winst (tijd en geld) behalen door het Zoeken & Vinden binnen de organisatie te optimaliseren. Bespaar uzelf en uw collega s onnodige tijd en frustratie en voorkom een filter failure! Internet zoektechnieken voor dieper en geavanceerder zoeken (1 dag) Zoeken voor gevorderden! Enterprise Search (1 dag) Leer in deze masterclass hoe u met innovatieve technologieën effectief en efficiënt informatie vindt in een digitale organisatiebrede omgeving. Semantisch zoeken (1 dag) Ontdek tijdens deze workshop de ongekende mogelijkheden van semantische zoektechnieken en hoe hier optimaal van te profiteren. Zoeken van beeld, geluid en multimedia (1 dag) Creëer slimme zoekstrategieën om beeld, multimedia en geluidsbestanden op te sporen. Zoeksystemen voor bibliotheek en internet (6 lesdagen) Leer alles over de belangrijkste ontsluitings- en zoeksystemen van bibliotheek en internet.

15 Profielmetingen & Opleidingsadvies Wij adviseren u graag over uiteenlopende opleidingszaken zoals: het ontwikkelen van opleidingsplannen het uitvoeren van assessments van individuele medewerkers het op maat maken van een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) GO opleidingen is u graag van dienst bij het ontwikkelen en opleiden van uw medewerkers. De rol van informatie binnen organisaties verandert. Daarmee verandert ook de rol van de informatieprofessional. Het zijn niet alleen de technologische ontwikkelingen (digitalisering) die hierbij een rol spelen, maar ook de ontwikkelingen in de maatschappij en economie hebben invloed op de verwachtingen ten aanzien van informatievoorziening. Om als team informatieprofessionals succesvol te blijven functioneren is ontwikkeling van (nieuwe) competenties essentieel. Maar voordat u aan ontwikkeling begint, is het belangrijk om inzicht te hebben in samenstelling, profiel en competentieniveau van het team. Alleen dan is het mogelijk om te bepalen wat de sterke punten van het team zijn en waar misschien nog (bij)scholing nodig is. Om goed inzicht te krijgen in de samenstelling en opleidingsbehoeften heeft GO opleidingen een dienst ontwikkeld die bestaat uit een DISC profielmeting en een workshop Trends & Ontwikkelingen. De situatie van uw organisatie bepaalt de inhoud van deze workshop. Op deze manier optimaliseren wij het resultaat van uw training!

16 Maatwerk & Incompany Organisaties verlangen optimaal rendement van hun investering in scholing van hun medewerkers. Een incompany- of maatwerktraining geeft dit optimale rendement. Geen twee organisaties zijn gelijk. Onze ervaring is dat opleidingsbehoeften van organisaties verschillen, ook al gaat het ogenschijnlijk om hetzelfde onderwerp. Juist om die reden is een incompany- of maatwerktraining een goed alternatief voor open inschrijvingen. GO opleidingen laat de inhoud van een opleidingstraject volledig aansluiten op de behoefte van uw medewerkers én de organisatie. Maatwerk- & Incompanytrainingen; het efficiënte alternatief.

17 De 10 voordelen 1 Snel resultaat Niet nodig om te wachten op een startdatum van een open inschrijving. U bepaalt de planning! 2 Lagere kosten Bij het opleiden van teams of afdelingen zijn de kosten per deelnemer aanzienlijk lager dan afzonderlijke inschrijvingen. 3 Tijdsbesparing De reistijd blijft beperkt tot het dagelijkse woon-werkverkeer. Wij komen immers naar u toe! 4 Op maat De docenten houden rekening met de specifieke situatie van uw organisatie. De training sluit dus altijd aan bij uw behoefte! 5 Flexibiliteit Organisaties zijn voortdurend in beweging. Als er gedurende het opleidingstraject zaken veranderen, passen we dat direct in. 6 Betrokkenheid Door de aanpassing van de lesstof aan de eigen organisatie neemt de betrokkenheid van de deelnemers toe. 7 Gelijk niveau Een incompanytraining brengt een heel team op hetzelfde niveau. Perfect bij een start van een veranderingstraject. 8 Teambuilding Bij een incompanytraining stuurt de docent ook bewust op het creëren van een teamgevoel. Mooi meegenomen! 9 Minder weerstanden Bij een incompanytraining is het gevoel van verplichting minder. De organisatie laat duidelijk zien dat ze willen investeren in ontwikkeling. 10 Administratief gemak Een inkoopbon, één factuur en meerdere mensen opgeleid. Makkelijker kan het niet!

18 Serious Gaming Games zijn al lang niet meer alleen voorbehouden aan de entertainmentsector. De interactiemodellen van entertainmentgames worden steeds vaker ingezet in toepassingen zoals serious games voor training of educatie. De praktijk bewijst dat games en simulaties vaak sneller en beter resultaat opleveren dan bijvoorbeeld boeken, powerpoints, rollenspellen of colleges. Bovendien: gamen zorgt voor een hoge intrinsieke motivatie. GO opleidingen biedt een simulatiegame in haar opleiding Optimaliseren van digitale administratieve processen. In deze game gaat u ervaren waarom processen vertragingen oplopen en wat er gebeurt bij procesoptimalisatie. Daarnaast kunnen wij ook serious games op maat verzorgen.

19 E-learning & Blended Learning Steeds meer mensen willen zelf kiezen waar, wanneer en in welk tempo ze willen studeren. E-learning biedt deze mogelijkheid en geeft optimale flexibiliteit aan cursisten. Bij e-learningprogramma s ontbreekt vaak de interactie tussen cursisten onderling. Daarom bieden wij ook vormen van blended learning; een combinatie van e-learning en traditioneel klassikaal onderwijs. GO opleidingen biedt e-learning & blended learning op het gebied van social media, informatiemanagement en ICT.

20 Postbus ad Voorburg Charlotte van Pallandtlaan tr Voorburg t +31 (0) e i GOopleidingen.nl GOopleidingen.nl/rss GOopleidingen/twitter Volg ons via linkedin.com/goopleidingen pinterest.com/goopleidingen instagram.com/goopleidingen

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor

Nadere informatie

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers Flexibele deeltijd basisopleiding voor medewerkers van bibliotheken, mediatheken, kennis-

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv

Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint. Copyright Open Docs bv Praktijkcase Migratie van Livelink naar Sharepoint Copyright Open Docs bv Agenda Introductie FrieslandCampina Toelichting FrieslandCampina Intranet Migratie Open Docs 2 Klantcase Migratie Livelink bij

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie

HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie HOTEL GAME ITIL - ASL - BiSL Projectmanagement - Communicatie Inleiding Zon, zee, en 5 sterren Wie wil dat niet van tijd tot tijd: een heerlijke vakantie op een zonnig eiland in een fijn hotel? Maar, om

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Een functioneel beheerder op maat Professionele begeleiding Ervaren kandidaten

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Een functioneel beheerder op maat Professionele begeleiding Ervaren kandidaten Upgrade Functioneel Beheer Ervaren kandidaten Professionele begeleiding Functioneel beheer vanaf dag één professioneel verzorgd Een functioneel beheerder op maat Upgrade Functioneel Beheer Als u - een

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1.

Kwalificatiedossier. Senior Medewerker Informatiedienstverlening. Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008. Status: Versie 1. Kwalificatiedossier Senior Medewerker Informatiedienstverlening Opgesteld door SOD-Opleidingen Woerden, april 2008 Status: Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 KWALIFICATIEPROFIEL SENIOR MEDEWERKER DIV... 3 2 ALGEMENE

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

Brochure Leergang Informatiemanagement

Brochure Leergang Informatiemanagement Brochure Leergang Informatiemanagement Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat je altijd al wilde weten over een informatieve baan als DIV kracht bij Mailprofs Kun je goed met computers omgaan? Mogen we nauwkeurigheid,

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie