De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land"

Transcriptie

1 8 Od mei 2015 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en een opleidingenspecial uit te geven. In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland. Vergeleken met het overzicht van 2014 zijn er een aantal wijzigingen: De opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit van Antwerpen is wegens bezuinigingen beëindigd. Vanaf komend studiejaar kunnen er geen nieuwe studenten meer instromen. Split~Vision is aan het heroverwegen op welke manier in de toekomst opleidingen kunnen worden aangeboden. In verband met verschillende ontwikkelingen is het voor Split~Vision niet haalbaar op dit moment een opleidingenaanbod aan te bieden. Dat is dan ook de reden dat deze aanbieder dit jaar niet opgenomen is in het opleidingenoverzicht. Ondanks herhaald verzoek en herhaalde belofte heeft de Haagse Hogeschool geen actuele gegevens geleverd en zijn deze helaas niet opgenomen in het overzicht. De Haagse Hogeschool heeft op het terrein van informatiemanagement ook geen deeltijdopleiding meer, waardoor de aanbieder voor het volwassenenonderwijs minder interessant is. Omdat PBLQ (www.pblq.nl) ook opleidingen verzorgt zoals Strategisch omgaan met de Digitale Overheid en de Master of Public Information Management is aangeboden om deze opleidingen op te nemen in het overzicht. Na herhaald verzoek is hier echter niet op gereageerd en trekken we de voorlopige conclusie dat de organisatie geen interesse heeft. Jaarlijks proberen we het opleidingenoverzicht zo actueel en overzichtelijk mogelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over een opleiding kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom via op of via Twitter Jeroen Jonkers Jeroen Jonkers is zelfstandig adviseur/interim-manager. Dino 4 BV Postbus AG Den Haag M E I 1 Programma Managementontwikkeling DIM (PMOD) 2 Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO) 3 Leergang Aankomend Digitaal Informatiemedewerker(LADIM) 4 DINO4nieuweDIV (incompanyprogramma) 1 Specifiek gericht op de leidinggevenden of (strategisch) adviseurs binnen het vakgebied van informatiemanagement. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers en het verkrijgen van mandaat. 2 Deze praktijkgerichte leergang is gericht op diegenen die zich willen (door)ontwikkelen in de rol van adviseur in informatiemanagement, facilitaire diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen van samenhangend inzicht en visie op de belangrijke thema s in het vakgebied. 60% is theorie, 40% vaardigheden. Centraal staat de vertaalslag naar de eigen praktijk. Deelnemers lopen mee met de senior adviseurs (externe organisatie), en leveren tevens een kwalitatief informatieplan op. Er is een line-up van veertien docenten, die allen een specifieke expertise hebben. Met elke deelnemer wordt vooraf middels een intake een profielschets van de persoon en de organisatie gemaakt. 3 Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of voor professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en -vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden hierin aangeleerd. 4 Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining bestaat uit zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling. (Aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling.) (5 bijeenkomsten/dagen) (14 dagen) 1 Aantal deelnemers 2014: 12 2 Aantal deelnemers 2014: 18 3 Aantal cursisten 2014: 12 4 Aantal cursisten 2014: 34 De opleidingen zijn op dit moment niet gecertificeerd.

2 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2015 #4 9 DIOR Opleidingen B.V. Bezuidenhoutseweg AB Den Haag T E I Studentenaantal: 420 De DIOR opleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd. Opleidingen 1 Opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening 2 Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening (Crebo 90523) 3 Opleiding tot Recordmanager 4 Opleiding tot Informatiemanager 5 Leergang Informatieadviseur (Croho 34035) 6 Leergang Informatiemanagement en Informatietechnologie 7 Cognitieve- en managementvaardighedentrainingen Projectmanagement 8 PRINCE2 Foundation 9 Partnership Centric en DIOR Procesmanagement 10 Lean Six Sigma Orange Belt 11 Lean Six Sigma Green Belt Workshoptrainingen 12 Training Kwaliteitszorg, hoe doe je dat? 13 Workshop Adviseren en Beïnvloeden 14 Workshop Informatiebeveiliging 15 Workshop Zaakgericht werken Zaken op orde 16 Workshop Veranderingen in informatiemanagement, hoe krijgt u een team mee?! 17 Workshop SharePoint op jaarbasis DIOR verwijst hiervoor naar de website. Doxis Informatiemanagers Loire AJ DEN HAAG T E I 1 Aantal cursisten 2014: 50 2 Nieuw in Nieuw in 2015 De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 1 DIV Game 2 De Nieuwe Gemeentelijke Selectielijst 3 Digitaal archiveren in de praktijk op jaarbasis Geen opgave van kosten. 1 Deze workshop wordt incompany aangeboden. 2 Deze workshop wordt in samenwerking met Sdu Uitgevers aangeboden. 3 Deze workshop wordt in samenwerking met Sdu Uitgevers aangeboden. Erasmus Academie Postbus DR Rotterdam T E 1 In 2014: 15 deelnemers 2 Nieuwe opleiding in 2015 Erasmus Academie is zowel CRKBO- als CEDEO-erkend. 1 Mastercourse Informatie- en Documentmanagement 2 Mastercourse Succesvol sturen van ICT-processen 1 De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden (www.erasmusacademie.nl/idm). 2 Een nieuwe opleiding in (acht cursusdagen) (acht cursusdagen)

3 10 Od mei 2015 #4 special Opleidingen DIV productinformatie GO Opleidingen Postbus AD Voorburg T E I 1 Opleiding Medewerker Recordsmanagement (Mbo) 2 Opleiding Recordsmanager (Hbo) 3 Cursus Archiefordening volgens ISO (Hbo) 4 Cursus Digitale Dossiervorming (Mbo+) 5 Cursus Wet- en regelgeving m.b.t. de digitale informatiehuishouding (Mbo+) 6 Cursus archivering en -management (Mbo+) 7 Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (Mbo+) 8 Cursus PDF/A en andere opslagformaten (Mbo+) 9 Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (Mbo) 10 Cursus Beheer van technische documentatie (Mbo/Hbo) 11 Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2013 (Mbo+) 12 Workshop Introductie SharePoint (Mbo+) 13 Workshop Haal meer uit SharePoint (Mbo+) 14 Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (Hbo) 15 Cursus elijk toegankelijk maken van informatie (Hbo) 16 Cursus Inleiding Zaakgericht Werken (Mbo+) 17 Cursus Optimaliseren Zaakgericht Werken (Mbo+) 18 Cursus Auditing voor Informatiedienstverlening (Hbo) 19 Cursus Informatieadviseur 20 Cursus Digitalisering van de Informatievoorziening 21 Cursus Marketing & Communicatie 22 Workshop Storytelling 23 Cursus Content Curator 24 Cursus Adviesvaardigheden 25 Workshop Business Case Management 26 Cursus Kwaliteitszorg 1 Mbo-basisopleiding voor iedereen die op operationeel niveau werkzaam is in de documentaire informatievoorziening. 2 Hbo-verdiepingsopleiding voor medewerkers recordsmanagement of DIV die werkzaam zijn op tactisch niveau. 3 Cursus die ingaat op de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief. 4 Inzicht en vaardigheden verwerven in hoe je in een digitale omgeving omgaat met dossiervorming. 5 Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen. 6 Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor . 7 Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten. 8 Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met PDF/A en andere opslagformaten. 9 Effectief digitaal archiveren van documenten en Verantwoord beheren van (digitale) technische documenten. 11 Hoe regel je recordsmanagement en governance in SharePoint Basiscursus voor iedereen die te maken krijgt met SharePoint 2013 vanuit het informatieperspectief. 13 Verdiepingscursus SharePoint Cursus over de vele aspecten van het duurzaam toegankelijk bewaren van informatie. 15 Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties. 16 Cursus die ingaat op de basisprincipes van Zaakgericht Werken. 17 Verdiepingscursus Zaakgericht Werken voor organisaties waar deze methodiek al is geïmplementeerd. 18 Krijg controle over de kwaliteit van processen en de bijbehorende informatievoorziening. 19 Twaalfdaagse cursus die voorbereidt op de rol van informatieadviseur. 20 Achtdaagse cursus over de diverse aspecten van het digitaliseren van de informatiehuishouding. 21 Leer hoe je jouw producten en diensten op een goede wijze onder de aandacht brengt. 22 Leer op doeltreffende en beeldende wijze jouw verhaal te vertellen. 23 Dertiendelige opleiding over hoe je de waarde van informatie optimaliseert door het goed inzetten van communicatiekanalen. 24 Leer goede adviesgesprekken voeren. 25 Workshop over hoe je initiatieven ondersteunt met een businesscase. 26 Cursus waarin het essentiële aspect kwaliteit centraal staat , geen btw (1 dag) 9 935, geen btw (2 dagen) , geen btw (4 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (1 dag) , geen btw (2 dagen) , geen btw (6 dagen) , geen btw (11 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (3 dagen) , geen btw (12 dagen) , geen btw (8 dagen) , geen btw (5 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (13 dagdelen) , geen btw (5 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (2 dagen) Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. KNVI, SOD en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod In totaal zijn er 920 cursisten in 2014 bij GO opleidingen opgeleid. GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen. Daarnaast is GO opleidingen aangesloten bij (en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen van) de NRTO , geen btw (22 dagen) , geen btw (27 lesdagen) , geen btw (5 dagen) 4 935, geen btw (2 dagen) 5 495, geen btw (1 dag) 6 495, geen btw (1 dag) 7 935, geen btw (2 dagen)

4 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2015 #4 11 Hogeschool van Amsterdam Archiefschool Postbus BA Amsterdam T E I Bezoekadres: Benno Premselahuis - 03 A 19 Rhijnspoorplein GC Amsterdam 1 Cursus Archiefrecht en archiefnormen 2 Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen 3 Cursus Digitaal depot 4 Cursus EAD in de praktijk 5 Cursus Archiefbewerking 6 Cursussen Selectie op maat 7 Cursus Auteursrecht voor archieven 8 Cursus Persoonsgegevens en het archief 9 Cursus Toezicht op de digitale overheid 10 Incompanycursus Openbaarheid 11 Opleiding archiefassistent 1 Relevante wet- en regelgeving toepassen in de dagelijkse praktijk van informatiebeheer, archiefbeleid en DIV (Hbo+). 2 Introductie-aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (Hbo+). 3 E-depot inrichten: randvoorwaarden, plan van aanpak, doorontwikkeling digitale duurzaamheid, duurzaam archiefbescheiden beheren (Hbo). 4 Toegangen maken voor internet met EAD, beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR (CPF) toepassen (Hbo). 5 Bewerken en beschrijven van archief vanuit archivistische methoden en kennis, toepassen archiefbewerkingsplan (Hbo). 6 Waarderen en selecteren, randvoorwaarden scheppen, informatiearchitectuur, metadatering in werkprocessen, contextbeschrijvingen (cursus op maat, alle niveaus). 7 Auteursrecht voor archieven, systematiek van het auteursrecht, toepassen in beeldbanken, bouwtekeningen, kranten online, studiezaal en meer (Hbo). 8 Afwegingen maken om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in archief en/of database, Wbp en de Archiefwet geven kaders (Hbo). 9 Toezicht op de digitale overheid, informatiehuishouding, i.s.m. Werkgroep Archieftoezicht van BRAIN. 10 Openbaarheid en openbaarheidsbeperking voor medewerkers dienstverlening en verwerving en voor DIV voor de overdracht van archieven (praktische incompanytraining Mbo/Hbo). 11 Gemoduleerde opleiding voor studiezaal- en depotmedewerkers, basiskennis over archieven, praktijkopdrachten, verwerven van professionele beroepshouding naar klant en archief (Mbo) (2,5 dag) (5 dagen) (5 dagen) (3 dagen) (8 dagdelen) 6 Maatwerk, prijs op aanvraag (1 dag) (1 dag) (4 dagen) 10 Incompany, prijs op aanvraag (per module) (prijzen gelden voor 2015) De initiële opleidingen tot archivaris worden verzorgd door: a. Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap [Archivistiek A]; b Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie (voltijd en deeltijd) [Archivistiek B]; c Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed [Archivistiek B]. 180 personen volgden een (incompany)cursus of training aan HvA Archiefschool. 10 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent. 7 personen behaalden de bachelor Media, Informatie en Communicatie samen met het diploma Archivistiek B. Hogeschool van Amsterdam Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) Benno Premselahuis Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I en 1 Specialisatie Digitale Media Strategieën (Hbo) 2 Specialisatie Archivistiek B (Hbo) 1 De bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie (vierjarige voltijdopleiding) heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kiest de student de specialisaties Digitale Media (tweede studiejaar) en Digitale Media Strategieën (derde studiejaar). De informatiemanagementkant van de media- en informatiespecialist komt in deze specialisaties aan bod. De Hbo-opleiding wordt afgerond met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijd bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie wordt aangeboden op de vrijdag overdag. De student kan kiezen uit twee specialisaties in het tweede studiejaar: specialisatie Digitale Media resp. specialisatie Archivistiek. In het derde studiejaar volgt de student de specialisatie Digitale Mediastrategieën. 2 Diploma Archivistiek B is te verwerven als onderdeel van de bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie. De alumni verwerven twee diploma s: het diploma bachelor MIC en het diploma Archivistiek B. Het aandeel Archivistiek is 1,5 jaar ofwel 90 studiepunten van de 240 studiepunten in totaal. 2a In de voltijd opleiding MIC volgt de student de minor Archieven + de beroepsvoorbereidende stage + de eindscriptie archivistisch inrichten. 2b In de deeltijdopleiding MIC volgt de student de specialisatie Archivistiek + relevante archivistische werkervaring + archivistische eindscriptie. Het collegegeld voor collegejaar bedraagt Het instellingscollegegeld voor het collegejaar bedraagt Voor de regels, zie De opleiding Media, Informatie en Communicatie wordt als voltijd- en als deeltijdopleiding aangeboden. Aantal studenten In totaal volgen 150 MIC-studenten de specialisaties Digitale Media Strategieën en Archivistiek. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie ( tot ).

5 12 Od mei 2015 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Reinwardt Academie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Hortusplantsoen TZ Amsterdam T E I en Bachelor Cultureel erfgoed (Hbo) De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard. De minor is door het Platform Archiefonderwijs en -onderzoek ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap). De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed. De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 180 tot 220 studenten. De volledige opleiding telt circa 600 studenten. Jaarlijks verwacht de academie circa 10 studenten op te leiden tot Archivaris B. In 2012 waren er 2 afgestudeerde archivarissen, in en in 2014 wederom 2. De bachelor Cultureel erfgoed is in 2013 geaccrediteerd. In 2011 is de bachelor aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar is vastgesteld op Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar vastgesteld op SOD Next Postbus AB Etten-Leur T E I 1 Management van Informatie (MI-Ba) 2 Management van Informatie Associate degree (MI-Ad) 3 SOD-I 4 VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer) 5 Leergang Digitaal Informatiebeheer 6 TMLO en Vervanging 7 Leergang Informatie Management 8 Kwaliteitszorg Informatievoorziening 9 Modern Digitaal Documentbeheer 10 Schriftelijk onderwijs 1 De opleiding Management van Informatie (MI) is een vierjarige deeltijdopleiding die opleidt tot Hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De volgende thema s komen aan bod: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management van organisatie en van verandering, en professionele vaardigheden, zoals projectmanagement, advisering e.d. 2 De opleiding Associate degree Management van Informatie is een tweejarige deeltijdopleiding binnen het Hbo-onderwijs. Met het Associate degree-getuigschrift kan men doorstromen naar de bacheloropleiding Management van Informatie en in twee jaar een bachelorgetuigschrift halen. 3 SOD-I is de basisopleiding voor de startende informatiebeheerder. Het is een eenjarige opleiding in deeltijd. De opleiding bestaat uit modules en een praktijkexamen op de leerwerkplek. De modules hebben betrekking op het ontsluiten, beheren & verstrekken van informatie en op het be heren van informatiesystemen. Verder is er aandacht voor werken binnen organisaties en professionele vaardigheden als beheerder. 4 De VVA-opleiding richt zich op het semi-statisch archiefbeheer. De opleiding behandelt primair de relevante aspecten van de vervaardiging van een archiefinventaris, maar gaat ook uitgebreid in op het bewerken van digitale archieven en het calamiteitenplan. 5 Een leergang voor DIV ers om in een digitale omgeving de informatiehuishouding (her) in te richten. 6 Centraal staat het benoemen en de meerwaarde van gemeenschappelijke metadata. Het beschrijven van het doel, nut en noodzaak. Je verwerft inzicht in interoperabiliteit, mapping, entiteiten, aggregatieniveaus, overerving en herhaalbaarheid. Je leert hoe je een vervangingshandboek oplevert. Hiervoor bereid je een vervangingsbesluit voor en leer je het management te adviseren over het te nemen besluit. 7 Speciaal voor de ervaren opgeleide managers die zijn competenties weer up-to-date wil brengen met de eisen voor nu én de toekomst, verzorgt SOD Next de negendaagse leergang Informatie Management. In deze leergang is aandacht voor de volgende onderwerpen: Recordsmanagement, Information Retrieval, ICT, Kwaliteitszorg en Klantgerichtheid. Zaakgericht Werken raakt steeds meer ingeburgerd in (overheids-) organisaties. 8 Een cursus over het organiseren van kwaliteitszorg binnen de informatievoorziening. 9 Een leergang waar de omslag van documentgericht naar procesgericht en de transformatie van een analoge naar digitale informatiehuishouding centraal staat. De leergang Digitaal Documentbeheer geeft een breed inzicht in de veranderingen, waar je als DIV er mee te maken hebt op weg naar een digitale informatievoorziening. 10 Studeren op afstand d.m.v. schriftelijk onderwijs kan op het terrein van informatie verzamelen en ontsluiten, DIV en informatiebehoefte, ICT en DIV per jaar plus boeken en arrangementkosten per jaar plus boeken en arrangementkosten per jaar plus boeken en Mbo-4-modules (Nederlands, Engels en rekenen) (9 dagen) vanaf opgenomen in MI Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot Hbo bachelor. Associate degree Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot Hbo Associate degree. SOD-I is tot juli 2015 CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW).

6 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2015 #4 13 Van Kaliber Postbus BA Noordwijk T E I 1 Lean bij de overheid 2 Opleiding tot interne lean-adviseur 3 Introductie lean bij de overheid (1/2 dag) 4 Introductie digitaal, zaakgericht werken voor management 5 Introductie zaakgericht werken en samenwerken in de keten 6 Workshop digitaal zaakgericht werken voor DIV-medewerkers 7 Substitutie: van voornemen tot besluit vervanging (7 dagen) 8 Introductie informatiemanagement (2 dagen) 9 Training on the job: functioneel applicatiebeheer zaaksysteem en zaakgericht werken 1 Aan de hand van oefeningen, interactieve filmpjes, gaming en cases uit de (eigen) praktijk wordt lean toegelicht. 2 Een meerdaagse training om zelfstandig lean-sessies te faciliteren en processen te optimaliseren. 3 De basistheorie en de principes van lean worden toegelicht. 4 Een workshop van 2 uur over de toekomst van DIV. 5 Aan de hand van de basisprincipes van zaakgericht werken worden de theorie en de praktijk uitgelegd. 6 Op interactieve wijze een workshop over alle aspecten van zaakgericht werken. 7 Het leren om een stappenplan op te stellen en doorlopen van het substitutietraject van het opstellen tot het handboek vervanging tot en met het besluit. 8 Duidelijkheid over rol en doel van informatiemanagement tegen de achtergrond van de laatste trends en ontwikkelingen. 9 Leren om functioneel applicatiebeheer op te zetten en doorontwikkelen ten behoeve van het zaakgericht werken. Prijzen zijn op aanvraag. Onze opleidingen zijn maatwerk. Prijs is gerelateerd aan aantal sessies/deelnemers. Alle opleidingen zijn zowel incompany, intercompanytraining als op locatie mogelijk. Alle trainingen worden aangeboden als maatwerktraining, korte cursus, workshops of trainer/coaching on the job. In 2014 zijn in totaal 110 deelnemers opgeleid. Geen certificering. VHIC faculty Polakweg GG Rijswijk T E I Leergangen, leiden op tot een gecertificeerd diploma 1 Leergang Digitale Informatiebeheerder (LI) 2 Leergang Aankomend Recordmanager (LARM) 3 Leergang Recordmanager (LRM) 4 Leergang Specialist elektronische Overheid (LeO) Cursussen 5 De praktijk van digitaal zaakgericht werken 6 Basiscursus informatiebeheer 7 Archiefselectie 8 Kwaliteitszorg en risicomanagement in de documentaire informatievoorziening 9 Workshop SharePoint 10 Ateliersessie Efficiënt digitaal informatiebeheer met VHIC-tools 11 Het opstellen van een handboek Digitale Vervanging 12 Praktijkdagen regelgeving 13 Cursus RecordManagementTool 14 Kopcursus Specialist Elektronische overheid 1 Deze leergang leidt op tot het beroepsprofiel databeheerder. De leergang is operationeel ingericht met veel oefeningen en met een sterke nadruk op de praktijk. De leergang is uitermate geschikt voor als u uw kennis en vaardigheden wil opfrissen en uw weg wil vinden in de nieuwe digitale informatievoorziening. Ook is de leergang zeer geschikt voor de startende informatiebeheerder. 2 Deze leergang leidt op tot het beroepsprofiel recordbeheerder volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. De LARM biedt cursisten in korte tijd alle beheersaspecten die nodig zijn om de veranderingen in de nieuwe digitale informatievoorziening vorm te kunnen geven. 3 Deze leergang leidt op tot recordmanager/recordcoördinator, een strategische, leidende positie volgens de specificaties van de Baseline informatiehuishouding. Alle aspecten omtrent de visie, inrichting en implementatie van de informatiehuishouding komen aan bod, inclusief project- en verandermanagement! 4 Deze leergang leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid, het programma van de e-overheid. 5 Deze cursus biedt praktische handvatten voor de omslag naar zaakgericht werken. Alle uitgangspunten, concepten, praktische vragen en gekozen oplossingen rondom zaakgericht werken komen uitgebreid aan bod. 6 Een introductie in de theorie en praktijk van (digitaal) informatiebeheer. U leert terminologie, maar oefent ook. Oftewel registreren en archiveren voor starters. 7 U leert efficiënte methoden van waardering, selectie en behoud van informatie aan de hand van een selectielijst. 8 Het verbeteren van de kwaliteit van informatiebeheer. Hoe schrijf ik een kwaliteitshandboek en hoe voer ik een interne audit uit? Hoe herken ik risico s en maak ik daarin verantwoorde keuzes? 9 Een praktische cursus over hoe u SharePoint in kunt zetten in uw informatiebeheer. 10 Leer aan de hand van praktische scenario s in een fictieve organisatie hoe u eenvoudig uw gemeenschappelijke schijven en mailboxen systematisch kunt structureren en opschonen. 11 Wilt u overgaan op een digitale informatiehuishouding, dan dient u een handboek Vervanging op te stellen conform de eisen van de Archiefinspectie. Deze cursus leert hoe dit te doen en waarmee rekening te houden. 12 De wet- en regelgeving waar u als informatieprofessional mee te maken hebt, is gevarieerd en spannend. In deze cursus richten we ons op het toepassen van de juiste wet- en regelgeving, waardoor u grip krijgt op de wettelijke omgeving. 13 Een praktische cursus die u laat zien en ervaren hoe u met behulp van de RecordManagementTool grip kan krijgen op uw digitale documentbeheer. 14 Deze cursus biedt het verkorte traject van de leergang Specialist Elektronische Overheid en leidt professionals op die organisaties kunnen begeleiden en adviseren bij het implementeren van de elektronische overheid (13 lesdagen) (14 lesdagen) (16 lesdagen) (17 lesdagen) (2 lesdagen) (2 lesdagen) (3 lesdagen) (2 lesdagen) (1 lesdag) (1 lesdag) (2 lesdagen) (2 lesdagen) (1 lesdag) (10 lesdagen) De VHIC faculty gaat uit van de NEN-ISO norm voor informatie- en archiefmanagement. Alle cursussen en leergangen kunnen als in- of intercompanytraining worden gegeven. Leergang digitale Informatiebeheerder: 44 Leergang Aankomend Recordmanager (LARM): 54 Leergang Recordmanager (LRM): 15 Leergang Specialist elektronische Overheid: 5 Alle maatwerkopleidingen en open opleidingen dragen het kwaliteitskeurmerk van CEDEO. Bij de laatste audit ontving VHIC een klantenwaardering van 94%. Hiernaast is de VHIC Faculty ingeschreven in het Register Kort Beroeps Onderwijs (RKBO). VHIC is hiermee een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn.

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement The Lifecycle Company sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie