Studiegids Opleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014. Opleidingen"

Transcriptie

1 Studiegids 2014 Opleidingen

2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen informatiemanagement vooruitstrevende en op de praktijk gerichte opleidingen. Het vakgebied ontwikkelt zich razendsnel waardoor het van belang is deze veranderingen en ontwikkelingen actief te volgen. Dit belang strekt zich niet alleen uit naar uw eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook naar uw organisatie en de klanten die u bedient. Het DIOR opleidingsstelsel is modulair opgezet waardoor de mogelijkheid kan worden geboden om een specifiek opleidingspakket voor een organisatie (incompany) of medewerker samen te stellen. DIOR kan maatwerktrainingen voor u samenstellen die volledig zijn toegespitst op uw wensen. Uiteraard is het mogelijk al onze reguliere opleidingen als bedrijfstraining binnen uw eigen organisatie te geven. Onze opleidingsmanagers beschikken over verschillende referenties en helpen u graag verder. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, direct afgestemd op de praktijk en dus herkenbaar voor de student. Onze studenten leren via theorie en oefeningen (cases) direct de relatie te leggen naar de eigen praktijk. Onze docenten sporen de studenten aan de daarmee vergaarde kennis en vaardigheden direct in de eigen werkomgeving toe te passen. Door het toepassen van deze leermethode is het leereffect ten opzichte van traditioneel ingerichte opleiding vele malen groter. Het vakgebied informatiemanagement ontwikkelt zich razendsnel. Onze nieuwe innovatieve leergang, de crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr , MBO niveau 4) geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Na het volgen van deze studie beschikken de studenten over de kennis en kunde waarmee ze de nieuwste ontwikkelingen praktisch kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. De leergang bestaat uit acht modules. De kracht van deze nieuwe leergang is dat de modules ook onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Deze nieuwe opleiding komt in plaats van de Vakopleiding Documentair informatieverzorger (A-modules). Voor studenten die nog in opleiding zijn voor de A-diplomalijn bestaat natuurlijk de mogelijkheid dit af te ronden. 2

3 Deze studiegids geeft u het vertrekpunt voor het samenstellen van een individueel op maat gericht lespakket. Desgewenst kunt u ook bij ons terecht voor een opleidingsadvies op maat. Hier zijn geen kosten aan verbonden en zo weet u zeker dat de afgestemde opleidingen perfect aansluiten bij de persoon en de werksituatie. Zoals aangegeven is het mogelijk om naast de reguliere modules een opleiding binnen uw organisatie te laten verzorgen (incompany opleidingen en trainingen). Wij zijn gaarne bereid u te informeren over de mogelijkheden. Ons telefoonnummer is

4 Inhoud Voorwoord... 2 Het DIOR-stelsel... 6 Structuur van het DIOR-stelsel... 7 Didactische opzet... 8 Informatiemanagement opleidingen... 9 Medewerker informatiedienstverlening Opleiding Recordmanager Opleiding tot Informatiemanager Leergang Informatieadviseur Cognitieve- en managementvaardigheid- trainingen Lean Six Sigma (Orange Belt) Lean Six Sigma (Green Belt) Incompany opleidingen en trainingen Planning Inlichtingen en aanmeldingen

5 5

6 Het DIOR-stelsel In informatie-intensieve organisaties speelt een effectieve en efficiente informatiehuishouding de hoofdrol. Een goed ingerichte informatiehuishouding is vaak zowel de grondstof als het product, het smeermiddel waarop de organisatie draait. Hoe effectiever de processen binnen de documenthuishouding zijn ingericht, des te slagvaardiger uw organisatie kan handelen. DIOR is het innovatieve opleidingsstelsel dat zich heeft gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers die werken in informatiemanagement of wier werkzaamheden hiermee raakvlakken hebben. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, dat wil zeggen direct afgestemd op de praktijk. Onze informatiespecialisten initiëren en monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied en integreren deze ontwikkelingen in de opleidingen. Hierdoor zijn deze altijd actueel en kunnen de studenten de vergaarde kennis en vaardigheden direct toepassen binnen de eigen praktijk. Door het uitvoeren van opdrachten in de eigen werkomgeving spoort DIOR Opleidingen haar studenten aan de verkregen kennis en vaardigheden direct toe te passen in de eigen werksituatie. Deze opdrachten hebben een directe relatie met de eigen bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt voor de student de noodzakelijke samenhang tussen de bedrijfsprocessen en informatiemanagement duidelijk. Dit inzicht versterkt de samenwerking tussen de eigenaar van het proces en de informatiedienstverlener en het realiseren van een gemeenschappelijke taal op het terrein van informatiemanagement. De leerstof bestaat uit korte, afgeronde eenheden. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan waardoor een maximaal leerrendement wordt behaald. De doelgroep zijn de professionals op het gebied van informatiemanagement. Denk hierbij aan informatiedienstverleners, secretaresses, management ondersteunende medewerkers, projectassistenten, projectleiders, informatiemanagers en informatieadviseurs. 6

7 Structuur van het DIOR-stelsel Het DIOR-stelsel is opgebouwd uit modules. Elke module vertegenwoordigt een korte afgeronde opleiding op een bepaald aandachtsgebied binnen informatiemanagement. Hierbij zijn verschillende niveaus te onderscheiden: DIOR- modules Opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening Niveau instroom VMBO/MAVO Niveau uitstroom MBO Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr ) VMBO/MAVO MBO niveau 4 Opleiding tot Recordmanager MBO HBO Opleiding tot Informatiemanager MBO HBO Leergang Informatieadviseur MBO HBO Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen Alle MBO Voor het kunnen volgen van een van de bovenstaande modules dient de student het bijbehorende denk- en werkniveau (niveau instroom of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring) te bezitten. 7

8 Didactische opzet Elke module is opgebouwd uit drie onderdelen: Zelfstudiedeel De student bestudeert het zelfstudiedeel zelfstandig. In het zelfstudiedeel maakt de student zich het theoretisch kader eigen. Daarnaast zijn er studietaken die de student voorafgaand aan de lesdagen moet maken. Hiermee kan de student toetsen of hij de stof beheerst. De antwoorden op de studietaken worden besproken tijdens de lesdagen en er wordt (diagnostisch) getoetst of de student de basiskennis afdoende beheerst. Oefendeel Het oefendeel wordt gebruikt tijdens de mondelinge lessen. De student past in dit deel de verworven kennis toe door, veelal in groepjes, aan de slag te gaan met voor hen herkenbare praktijksituaties. Hierbij staat centraal: problemen determineren, keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen opstellen en uiteindelijk het oplossen daarvan. Voor de begeleiding van de studenten is een gekwalificeerde docent aanwezig. Praktijkwerkboek Met behulp van het praktijkwerkboek voert de student opdrachten uit op de eigen werkplek. Deze praktijkopdrachten worden door de praktijkbegeleider beoordeeld en afgetekend. Dit is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Hier past de student immers kennis en vaardigheden toe in de eigen werksituatie. Hij toont aan dat hij ook in de praktijk in staat is taken uit te voeren en problemen op te lossen. Van kennis Via oefeningen Naar toepassing 8

9 Informatiemanagement opleidingen DIOR Opleidingen biedt de navolgende Informatiemanagement opleidingen en trainingen aan: 1. Opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening 2. Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr ) 3. Opleiding tot Recordmanager 4. Opleiding tot Informatiemanager 5. Leergang Informatieadviseur 6. Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen 9

10 Medewerker informatiedienstverlening Waarom deze opleiding Een belangrijke reden voor digitalisering bij de overheid is verbetering van de dienstverlening naar de klant (burgers en bedrijven), zoals verbetering van snelheid, kwaliteit, eenduidigheid en transparantie. Een andere belangrijke reden is de mogelijkheid om efficienter te gaan werken. Verbetering van de dienstverlening betekent dan ook dat er hogere eisen moeten worden gesteld aan de inrichting van de informatiehuishouding en aan de wijze waarop werkprocessen worden ingericht en uitgevoerd. Het digitaal werken geeft nieuwe mogelijkheden voor de verbetering van de dienstverlening. Het geeft mogelijkheden om informatie beter en sneller te creëren, te bewerken, te gebruiken en beschikbaar te stellen. Het maakt de overheid efficiënter en transparanter. Het goed managen van digitale informatie is daarom uiterst belangrijk. Voordelen kunnen worden bereikt doordat met digitalisering de administratieve werkdruk afneemt en omdat ambtenaren en andere belanghebbenden minder tijd kwijt zijn aan het zoeken van informatie. Bovendien kunnen ze de digitale informatie plaats- en tijdonafhankelijk raadplegen en gebruiken. Al deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de organisatie en het personeel. Zoals blijkt uit het hiervoor geschetste, krijgt de medewerker informatiedienstverlening met veel verschillende veranderingen te maken. Deze veranderingen kunnen technisch zijn, maar ook bestuurlijk en/of organisatorisch. Ook moet hij in de huidige situatie opereren vanuit een geheel andere instelling. Daar waar hij vroeger vooral binnen het domein van de documentaire administratie bleef, moet hij tegenwoordig midden in de organisatie staan. Hij moet kunnen meepraten over de inrichting en organisatie van de documentenstromen en over de informatie en communicatietechnologie die daarmee samenhangen. Al deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, vaardigheden en aanpak. 10

11 Met deze opleidingslijn willen wij u zo breed mogelijk de kennis en vaardigheden bijbrengen om u in staat te stellen al vergelijkend de overstap te maken van het oude werken naar het nieuwe werken, van analoog naar digitaal. Doelgroep Deze vakopleiding is absoluut noodzakelijk voor medewerkers die werkzaam zijn op het terrein van informatiemanagement. Voorts kan een ieder die gericht meer wil weten over bepaalde processen in informatiemanagement veel voordelen hebben van deze opleiding. na de opleiding Na de opleiding beheerst de medewerker de processen op het terrein van informatiemanagement optimaal en weet waarom en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Dit resulteert in snelle toegang tot en beschikbaar hebben van alle relevante informatie bestemd voor het goed functioneren van de organisatie. De productiviteit van de afdeling neemt aanmerkelijk toe. Onderdelen van de opleiding 1 Basis informatiedienstverlening 2 Organisaties, structuren en processen 3 Informatiehuishouding 4 Informatiebeheer 5 Toegankelijkheid en structuur 6 Waardering en selectie 7 Communicatie en klantgerichtheid 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 11

12 1 Basis informatiedienstverlening Inhoud Informatiedienstverlening en de veranderingen Organisaties, structuren en processen Informatiehuishouding Informatiebeheer Toegankelijkheid en structuur Waardering en selectie Communicatie en klantgerichtheid Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Duur: 5 lesdagen Tarief: 1.170,00 Na de opleiding weet de student welke veranderingen in de informatiedienstverlening plaatsvinden en waarom deze veranderingen nodig zijn. Hij heeft voorts kennis van de inrichting en structuur van de eigen organisatie en weet welke processen er worden uitgevoerd. Hij heeft kennis van de processen van informatiemanagement, kent de wet- en regelgeving en normen en standaarden die bij de uitvoering van de processen van belang zijn en kent de normen voor een goede kwaliteitszorg. Hij kan op basis van de verworven vaardigheden en competenties op en effectieve wijze met collega s en klanten (zowel intern als extern) omgaan. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 4 praktijkopdrachten. 12

13 2 Organisaties, structuren en processen Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Staatsinrichting Processen Zaakgericht werken Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student wat organisatiekunde inhoudt en waarom de kennis over organisatiekunde belangrijk is voor de informatiedienstverlener. Hij weet hoe de eigen organisatie is gestructureerd, welke processen er worden uitgevoerd en wat zaakgericht werken inhoudt. Vervolgens weet hij hoe Nederland staatkundig is ingericht en kent hij de relatie tussen Nederland en de rest van Europa. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 3 Informatiehuishouding Inhoud Uitgangspunten informatiehuishouding Kaders, normen en standaarden Documentmanagement Workflowmanagement Recordsmanagement Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student welke uitgangspunten belangrijk zijn bij de inrichting van de informatiehuishouding en welke kaders, normen en standaarden daartoe bijdragen. Voorts weet hij wat 13

14 documentmanagement, workflowmanagement en recordsmanagement inhouden, welke systemen daarvoor kunnen worden ingezet en hoe het programma van eisen van vorengenoemde systemen er uit kunnen komen te zien. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Informatiebeheer Inhoud Kaders informatiebeheer Documentbehandeling Zorg en beheer van informatie Informatieverstrekking Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kent de student de formele kaders m.b.t. het beheer van informatie, weet hij uit welke processen documentbehandeling bestaat, kent hij de argumenten waarom registratie nodig is en weet hij dit effectief toe te passen. Voorts weet hij uit welke processen de zorg en het beheer van informatie bestaan, hoe dossiers op een goede wijze kunnen worden gevormd en beheerd en welke wettelijke regels van de eigen organisatie gelden bij het verstrekken van informatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 14

15 5 Toegankelijkheid en structuur Inhoud Uitgangspunten ordening en structuur Methoden voor toegankelijkheid Doel en functie van een structuurplan Onderdelen van een structuurplan Werken met structuurplannen Implementatie en onderhoud van een structuurplan Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten die belangrijk zijn bij het ordenen en structureren van informatie. Voorts kent hij de methoden voor het realiseren van de toegankelijkheid van de informatie, kent hij het doel en de functie van een structuurplan en kan hij ermee werken en helpen onderhouden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 6 Waardering en selectie Inhoud Uitgangspunten en kaders Bestaande methodes voor waardering en selectie Bewerken, overbrengen en vernietigen De nieuwe waarderingsmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kent de student zowel de uitgangspunten en kaders als de bestaande en nieuwe methoden voor het waarderen en selecteren van archiefbescheiden. Hij kan de bescheiden/dossiers bewer- 15

16 ken in te vernietigen en naar een archiefbewaarplaats over te brengen bescheiden. Bovendien kan hij de digitale informatie waarderen en weet hij wat een e-depot is en welke relatie er bestaat tussen e- depot en digitale archiefbescheiden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Communicatie en klantgerichtheid Inhoud Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Non-verbale communicatie Effectief presenteren Effectief vergaderen Klantgerichtheid Normen en resultaten klantgerichtheid Geprogrammeerde klantgerichtheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. Voorts weet de student wat klanten zijn en wat klantgerichtheid is, wie de interne en externe klanten zijn en hoe hij de klantzorg kan verbeteren. Hij weet effectief met klachten om te gaan en deze om te buigen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens de opleiding wordt het Zelfstudiedeel Communicatie en klantgerichtheid gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 16

17 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Inhoud Algemene kaders en begrippen Aanleiding en geschiedenis kwaliteitszorg Kwaliteitssystemen Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Nieuwe ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student wat kwaliteitszorg inhoudt en kent hij de gangbare kwaliteitssystemen en methoden en technieken. Hij kan de kwaliteit meten en eventueel verbeteren en helpen borgen. Voorts weet hij welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om de kwaliteit van de informatiehuishouding te meten en te verbeteren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. Diploma s en certificaten De DIOR-opleidingen kunnen als leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Indien u de opleiding in willekeurige volgorde volgt, wordt er per module een certificaat uitgereikt. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een deeldiploma. De volgende deeldiploma s kunnen worden behaald: Basisdiploma Informatiedienstverlening Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 2 Organisaties, structuren en processen 3 Informatiehuishouding 7 Communicatie en klantgerichtheid 17

18 Diploma Informatiebeheer 1 Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 3 Informatiehuishouding 4 Informatiebeheer 7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 2 Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 5 Toegankelijkheid en structuur 6 Waardering en selectie 7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Kwaliteitszorg Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 3 Informatiehuishouding 7 Communicatie en klantgerichtheid 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Worden alle modules in een bepaalde leergang succesvol afgerond, dan geeft dat recht op een diploma. Vakdiploma Medewerker informatiedienstverlening U kunt in deze leergang het vakdiploma Medewerker informatiedienstverlening behalen. Dit vakdiploma bestaat uit de 8 vorengenoemde modules en kan in een leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Crebo gecertificeerde opleiding Medewerker informatiedienstverlening (crebo 90523) Wil de student in aanmerking komen voor de crebo gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo 90523) op MBO 4 niveau, dan moet hij, naast het vorengenoemde vakdiploma, d.m.v. toetsen aantonen voldoende competenties te bezitten op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Tevens legt de student aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid af. 18

19 Opleiding Recordmanager Waarom deze opleiding Zowel de papieren als de digitale informatiehuishouding van de overheid zijn niet geheel op orde. In veel rapporten wordt dat al decennia gesignaleerd. In dezelfde rapporten wordt eveneens gesignaleerd dat goed opgeleid personeel, dat zich op welke manier dan ook met informatiemanagement bezighoudt, één van de oplossingen is om dit probleem het hoofd te bieden. In die zin liggen er grote uitdagingen voor dit personeel om ervoor te zorgen dat informatie vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar is en blijft. Belangrijke uitdagingen, want kwalitatief goede informatie is cruciaal binnen de overheid als kennisintensieve organisatie. Ook de kennisintensieve samenleving vraagt om snelle en kwalitatief goede informatie, tijd- en plaatsonafhankelijk. De weg naar verbetering begint bij een goede opleiding van iedereen die op het terrein van informatiemanagement een rol speelt. Door de ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement intensief te volgen, kunnen wij opleidingen ontwikkelen die u in staat stellen kennis en vaardigheden te verwerven en bij te houden. De rol van de medewerker informatiedienstverlening verandert en wij stellen u in staat de nieuwe kansen in uw veranderende rol in uw voordeel te benutten. De vakopleiding Recordmanagement kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Doelgroep De opleiding tot Recordmanager is absoluut noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is op het terrein van informatiemanagement en alles wil weten over digitalisering (digitaal werken), de verandering die het met zich meebrengt en de nieuwe, meer dynamische en proactieve rol die hij daarin kan vervullen. Dit zowel bij de implementatie van nieuwe systemen als de veranderingen in organisatie en processen in het kader van digitaal werken. na de opleiding Na de opleiding overziet de recordmanager de impact van digitaal werken, kent hij zijn nieuwe rol hierin, voert hij regie over de informatiehuishouding en is een waardevolle en betrouwbare ge- 19

20 sprekspartner in de organisatie op het terrein van informatiemanagement. Onderdelen van de opleiding 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement 8 Projectmanagement 9 Beleidsontwikkeling De opleiding Recordmanager kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 20

21 1 Basis informatiemanagement Inhoud De status van het vakgebied Vernieuwing en effecten daarvan Veranderingsprocessen DIV Organisaties Processen Documentaire informatiesystemen De NEN 2082 Metadata Belangrijke wettelijke kaders Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding heeft de student inzicht in de veranderingen bij de overheid in het kader van de nota Informatie op Orde en de effecten daarvan op informatiemanagement. Voorts heeft de student zicht op de veranderde rol van de DIV, de verandering in de organisatie in het kader van digitaal werken en het procesgericht denken. Hij kent op hoofdlijnen de nieuwe informatiesystemen en normen en standaarden en enkele belangrijke wettelijke kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 21

22 2 Organisaties, structuren en processen Inhoud Organisatiekunde Organisatievormen en -structuren Processen Proces- en organisatiestructuur Processen en functies Missie, visie en strategie Procesdenken bij de overheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding heeft de student kennis van organisaties en structuren en kent hij de uitgangspunten met betrekking tot de missie, visie en processen. Hij kent voorts het belang van het procesdenken en kan in de organisatie vorm helpen geven aan dit procesdenken. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 3 Document- en workflowmanagement Inhoud Visie, beleid en uitgangspunten informatiebeheer Document management systemen (DMS) Kiezen van een DMS Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en beleidsuitgangspunten Informatiebeveiliging Integratie DMS met andere systemen Zaakgericht werken Workflow management (WFM) Bedrijfsprocessen Programma van eisen (PvE) WfM Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 22

23 Na de opleiding is de student in staat de visie, het beleid en de uitgangspunten van het informatiebeheer van de organisatie vorm te helpen geven. Hij kent de betekenis van de informatiesystemen in de organisatie en is in staat een programma van eisen op te stellen waar de systemen (DMS/WFM en aanverwante systemen) aan zouden moeten voldoen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Records- en webcontentmanagement Inhoud Algemene kaders Recordmanagement Records management applicatie (RMA) Kiezen van een RMA Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en standaarden Informatiebeveiliging Integratie RMA met andere systemen Zaakgericht/procesgericht werken Substitutie Web content management (WCM) Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor Recordmanagement en kan hij een programma van eisen opstellen. Voorts kan hij een digitaal handboek opstellen ter ondersteuning van het besluit tot substitutie en kent hij het belang van webcontentmanagement in relatie tot de processen van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 23

24 5 Structuurplannen en metadatamodellen Inhoud Algemene kaders Visie en uitgangspunten Richtlijnen, normen en standaarden Doel, ontwikkeling, gebruik en onderhoud structuurplannen Belang en toepassing metadata Beschrijven van entiteiten en elementen metagegevens overheidsinformatie Toepassingsprofielen Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor het ontwikkelen van een structuurplan en kan hij in overleg met de proceseigenaar hier invulling aan geven, waarbij het belang van de proceseigenaar nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Voorts kan hij ten aanzien van de processen van een organisatie een metadataset ontwikkelen, herkenbaar en effectief voor de proceseigenaar en zijn medewerkers. Tenslotte kan hij de processen koppelen aan de formele selectiecriteria, zowel voor de digitale als analoge archieven. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 6 Waardering en selectie Inhoud Uitgangspunten en kaders Bestaande methoden voor selectie Bewerken, overbrengen en vernietigen De bewerking van het archief Inventarisatie, overbrenging en vernietiging Nieuwe waarderingsmethodiek Het instrumentarium E-Depot, belang en diensten 24

25 Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten en kaders voor waardering en selectie en kan hij instrumenten, zoals selectielijsten e.d. koppelen aan zowel de digitale als analoge informatie. Hij heeft voorts inzicht in de generieke waarderingsmethodiek en kan de informatie inrichten, vooruitlopend op opslag in een e-depot. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement Inhoud Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie Wetten en regels voor het beheren van overheidsinformatie Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid Invloeden wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding Invloeden wet- en regelgeving bij de digitalisering Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding heeft de student kennis en inzicht in wet- en regelgeving die de informatiehuishouding in de digitale omgeving beïnvloeden en kan deze kennis aanwenden in gesprekken, projecten en werkgroepen die zich met digitalisering bezighouden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 25

26 8 Projectmanagement Inhoud Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en -begroting Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding is de student in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden. Hij beheerst de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang en kan de voortgangsrapportage opstellen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 9 Beleidsontwikkeling Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding bezit de student kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen. Voorts kan de student beleid ontwikkelen, rekening 26

27 houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 27

28 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Diploma Recordbeheerder Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement Diploma Recordcoördinator Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement Diploma Recordmanager Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement 8 Projectmanagement 9 Beleidsontwikkeling 28

29 Opleiding tot Informatiemanager Waarom deze opleiding Overheidsorganisaties maken deel uit van en hebben verplichtingen tegenover de lokale, nationale, Europese en mondiale context waarin zij opereren. Die omgeving stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van de overheid. Zo heeft zij te maken met een steeds luider klinkende roep om digitale dienstverlening (e-overheid) en hoge verwachtingen van burgers ten aanzien van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording. Dit brengt een groeiende noodzaak tot samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling met zich mee in een meer en meer 'open' omgeving. Daarbij is sprake van steeds snellere communicatie en verspreiding van informatie via het Internet en mede als gevolg daarvan van een toenemende internationalisering en complexiteit in beleid en wetgeving. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie een belangrijke sleutel tot succes. Om dit te bereiken is helderheid vereist. Helderheid, vastgelegd in beleidsuitgangspunten. Van de moderne informatiemanagers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de nieuwe uitgangspunten op dit terrein tot uitdrukking te laten komen in goed beleid en goede regels en richtlijnen. De informatiemanager heeft daarnaast ook andere vaardigheden nodig. In de huidige praktijk wordt hij geconfronteerd met projecten die moeten worden geleid, onderzoeken die moeten worden ingesteld, nieuwe informatiestructuren die moeten worden ontwikkeld, veranderingstrajecten die in gang moeten worden gezet, etc. Ook zijn er vaak normen nodig, prestatie-indicatoren, een personeelssterkte moet worden vastgesteld, er moeten kengetallen en ratio's worden bepaald. Daarvoor heeft de informatiemanager bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig. 29

30 Doelgroep De opleiding tot Informatiemanager is absoluut noodzakelijk voor iedereen die leiding geeft op het terrein van informatiemanagement en alles wil weten over digitale dienstverlening in een moderne samenleving en het ontwikkelen van een visie, beleidsuitgangspunten, regels, richtlijnen, normen en kengetallen en die in staat is een project succesvol te leiden. na de opleiding Na de opleiding is de informatiemanager in staat op strategisch en tactisch niveau succesvol te opereren. Hij is in staat een visie te ontwikkelen op het terrein van de moderne informatiedienstverlening en deze ook als zodanig vorm te geven. Onderdelen van de opleiding 1 Projectmanagement 2 Analyse van werkprocessen en informatiebehoefte 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan 4 Proces en Arbeid 5 Beleidsontwikkeling 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement 7 Managementvaardigheden De opleiding tot Informatiemanager kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 30

31 1 Projectmanagement Inhoud Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en -begroting Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding is de student in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden. Hij beheerst de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang en kan de voortgangsrapportage opstellen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 2 Analyse van werkprocessen en documentaire informatiebehoeften Inhoud Inleiding systeemkunde Inleiding systeemtheorie Organisaties als open systemen Organisaties als sociotechnische systemen Integrale organisatieontwikkeling De intake Diagnose Weerstand Het vooronderzoek De detailanalyse Het herontwerp Herontwerpen van de DIV 31

32 Duur: 6 lesdagen (3 blokken van 2 dagen) Tarief: 3.075,00 incl. lunch Na de opleiding kan de student een basis leggen voor een attitude van waaruit hij met principes van de organisatie- en systeemkunde en met behulp van instrumenten voorstellen kan formuleren voor verbetering van werkprocessen en informatievoorziening. Tijdens de opleiding leert de student voornamelijk om systematisch naar de organisatie en de werkprocessen te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan Inhoud De implementatie van een veranderingsplan Projectmatig werken Projectmanagement Veranderingsmanagement Inleiding organisatieverandering Fasering veranderingsproces Managementvaardigheden Houding van medewerkers bij verandering Belemmeringen in een veranderingsproces Instrumenten Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding heeft de student kennis, vaardigheden en instrumenten om op een flexibele, doelmatige en doeltreffende wijze veranderingsplannen op te stellen en te realiseren, waarbij de aanpak interdisciplinair is. Voorts is hij in staat te beoordelen wanneer samenwerking en communicatie met andere disciplines noodzakelijk of gewenst is. 32

33 Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 4 Proces en arbeid Inhoud Inleiding arbeidsstudie Historie van de arbeidskunde Arbeidskundige begrippen Methodestudie Kwalitatieve analyse Vastleggingstechnieken Arbeidsmeting Zelfregistratie Multi-moment opnamen De intervalopname met tempo Tijdstudie Systemen van vooraf bepaalde bewegingstijden Het opzetten van een normeringsonderzoek Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding kan de student de benodigde personeelssterke en normen en kengetallen berekenen en prestatie-indicatoren vaststellen en hanteren. Hij kan op een wetenschappelijke en bedrijfskundig verantwoorde basis de relatie tussen werkprocessen en de daarvoor benodigde arbeid leggen en hij beheerst hiervoor de techniek van multi-moment opname en kan een normeringsonderzoek uitvoeren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 33

34 5 Beleidsontwikkeling Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding bezit de student kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen. Voorts kan de student beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement Inhoud Kwaliteit en kwaliteitszorg Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding is de student in staat op basis van het IKZ-model en/of INK-model inzicht te creëren in de kwaliteit van de informatiehuishouding met als doel risico s te verkleinen of te elimineren, kosten te minimaliseren en baten te optimaliseren. Daarnaast kan hij KPI s te benoemen om de kwaliteit van de informatiehuishouding 34

35 te meten, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving, normen, standaarden en overige eisen en wensen vanuit de organisatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 7 Managementvaardigheden Inhoud De manager en zijn omgeving Besluitvorming en creativiteit Projecten managen Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling Verschillende vormen en invloeden van relaties Conflictmanagement Managementstijlen en leiderschap Motiveren Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding Groepsvorming en teambuilding Structuur en ontwerp van organisaties Cultuur en macht in de organisatie Communicatievaardigheden Gebruik en voorkoming van stress Effectief vergaderen Werving en selectie Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding kent de student het brede terrein van het managen van de afdeling en bezit hij de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven verbonden zijn. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 35

36 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Diploma Project- en procesmanagement Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Projectmanagement 2 Analyse van werkprocessen en informatiebehoeften 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan 4 Proces en Arbeid Diploma Beleid en informatiemanagement Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Projectmanagement 5 Beleidsontwikkeling 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement 7 Managementvaardigheden 36

37 Leergang Informatieadviseur De uitdagingen binnen het vakgebied informatiemanagement volgen elkaar snel op. Op welke manier geeft uw afdeling Informatiemanagement invulling aan de dagelijkse uitvoering van taken en projecten? De Leergang Informatieadviseur geeft richting aan de ontwikkeling van toekomstige informatieadviseurs. De zestiendaagse HBO Leergang Informatieadviseur koppelt inhoudelijke kennis aan de ontwikkeling van relevante vaardigheden en competenties. Na het behalen van de Leergang Informatieadviseur hebben de studenten de vaardigheden om de processtromen binnen de eigen organisatie te verbeteren, doorlooptijden te reduceren en inefficiënties te verwijderen. Informatiebeheer dat als een slank proces is ingericht, functioneert als een geoliede machine, ontdaan van onnodige handelingen, verspilling, fouten, defecten en andere inefficienties. De studenten leren in deze leergang de organisatie- eigen informatieprocessen in relatief korte tijd te optimaliseren waardoor inefficiënties worden geconstateerd en opgelost om zo de doorlooptijden van deze processen te beheersen en te verkleinen. Deze leergang stimuleert de studenten om zelf aan de slag te gaan. Via simulaties/games, eigen onderzoek en eigen praktijkervaringen doorleven de studenten de behandelde theorie en technieken volledig en kunnen dit direct in de praktijk toepassen. In de Leergang Informatieadviseur komen de volgende thema s aan bod: Basiskennis informatievoorziening Informatie op orde en e-overheid Projectmatig en proces georiënteerd werken (Prince2 en Lean Six Sigma) Praktijksimulatie 37

38 Blok 1 Basiskennis Informatievoorziening Inhoud Kaders voor informatiebeheer Beheerplicht Systemen informatiemanagement Documentbehandeling Argumenten voor registratie Registratievoorschriften Documentregistratie Registratiecriteria Identificeren en ontsluiten van documenten De zorg en het beheer van informatie Archiefvorming Het denken in processen Zaakgewijze ordening of dossiervorming Het dossiervormingsproces Dossiervorming en vernietiging Gebruik geautomatiseerd archiveringssysteem Informatievertrekking Gebruik van het archief Zorg voor de kwaliteit van informatie Informatieverstrekking aan internen Informatieverstrekking aan externen Duur: 2 lesdagen Blok 2 Informatie op Orde en e-overheid Inhoud E-Overheid en dienstverlening Ontwikkeling digitale overheid Ontwikkelingen rijksoverheid Ontwikkelingen lagere overheden Ontwikkelingen provincies Ontwikkelingen gemeenten Ontwikkelingen waterschappen Duur: 1 lesdag 38

39 Informatiehuishouding en -systemen Inhoud Uitgangspunten informatiehuishouding Normen en standaarden NEN 2082, NEN-ISO en NEN-ISO Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie Standaardformaten voor duurzame archivering Document management systemen Kiezen van een DMS Selecteren van een DMS Implementeren van een DMS Het opstellen van een programma van eisen Integratie DMS met andere systemen Workflow management Bedrijfsprocessen Procesmodellering Toepassing van bedrijfsprocesmodellering Functies van een workflowmanagement systeem Voor- en nadelen workflowmanagement systemen Programma van eisen WfM Records management Records Management Applicatie Kiezen van een RMA Selecteren van een RMA Implementeren van een RMA Opstellen van een programma van eisen Duur: 2 lesdagen Structuurplannen Inhoud Uitgangspunten ordeningstructuur Processen als uitgangspunt Functie van informatie als uitgangspunt Eisen aan informatie als uitgangspunt Toegankelijkheid door ordening Het ontwerpen van een structuurplan Grondslag voor een structuurplan Doel en functie van een structuurplan Methode ontwikkeling structuurplan Onderdelen van een structuurplan Werken met een structuurplan Implementatie en onderhoud structuurplan Zorg en beheer 39

40 Belang en toepassing van metadata Papier versus digitaal Metadata bij creatie Regels, normen en richtlijnen Duur: 2 lesdagen Blok 3 Projectmatig en proces georiënteerd werken (Prince2 en Lean Six Sigma) PRINCE2 In het onderdeel Projectmatig werken leert de student de principes en terminologie van projectmatig werken met de methode PRINCE2. Hiermee krijgt de student gestructureerd inzicht in de wijze waarop een project en een projectorganisatie worden opgebouwd en hoe een project gecontroleerd kan worden opgestart, uitgevoerd en opgeleverd conform PRINCE2. Meer specifiek: de eigen rol en de rol van anderen in een project het doel en de belangrijkste inhoud van: het Project Mandaat, de Project Brief, de Project Initiation Documentation, het End Project Report en een aantal andere belangrijke projectdocumenten de beheersing van een project met de belangrijkste activiteiten, rollen en instrumenten Duur: 2 dagen klassikaal 2 maanden online leren en oefenen Lean Six Sigma In het onderdeel Proces georiënteerd werken (Lean Six Sigma) worden de volgende onderdelen behandeld: Thema: Introductie Lean en Six Sigma Methoden en technieken: Project: Eerste opzet maken Analyseren en verbeteren Methoden en technieken: Project: Scope duidelijk en meetplan opgesteld Implementeren Methoden en technieken: Project: Meting voltooid en eerste analyse gemaakt Projectpresentaties 40

41 Duur: 4 dagen klassikaal Blok 4 Praktijksimulatie Duur: 3 lesdagen Totale duur Leergang Informatieadviseur: 16 lesdagen Tarief: 3.950,00 incl. lunch 41

42 Cognitieve- en managementvaardigheidtrainingen Waarom deze trainingen Het is tegenwoordig niet meer voldoende slechts over vakkennis te beschikken. Naast de vakgerichte opleidingen biedt DIOR Opleidingen daarom de mogelijkheid aan studenten om een aantal vaardigheden te verbeteren om de organisatie effectief te kunnen ondersteunen. Deze trainingen kunnen naar eigen inzicht worden gekozen afhankelijk van welke vaardigheden de student graag wil verwerven. Doelgroep Deze trainingen zijn bestemd voor iedereen die iets extra s wil toevoegen aan de kennis en vaardigheden op het vakgebied informatiemanagement. Onderdelen van de opleiding 2 Persoonlijke effectiviteit 3 Communicatieve vaardigheden 4 Schriftelijk rapporteren 5 Facility management 6 Contractmanagement en -beheer 7 Managementvaardigheden 8 Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel De opleiding cognitieve- en managementvaardigheden kan uitsluitend modulair worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 42

43 2 Persoonlijke effectiviteit Inhoud: Bewust worden van de communicatiestijl (houding en gedrag) Assertiviteit en coöperativiteit Waarnemen van en omgaan met groepsdynamische processen Omgaan met weerstanden en conflicten Gesprekstechnieken waaronder feedback geven en ontvangen Onderkennen van stresssignalen en hierop tijdig reageren Tijdbeheer Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student wat persoonlijke effectiviteit inhoudt en hoe hij dit kan vergroten. Om de persoonlijke effectiviteit te vergroten weet hij een aantal vaardigheden toe te passen, zoals het gebruik van feedback, onderkennen en verkleinen van storingen in de communicatie en effectief een telefoongesprek voeren. Voorts kan de student een interview voorbereiden en afnemen om specifieke doelen te bereiken, positieve bijdrage leveren aan veranderingsprocessen. Hij kan omgaan met conflicten, met stress en kan zijn tijd en activiteiten effectief managen. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Persoonlijke effectiviteit gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en videoopnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 43

44 3 Communicatieve vaardigheden Inhoud: Het begrip communicatie Het communicatieproces Het belang van feedback Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Verbale en non verbale communicatie Functies van interne communicatie Communicatiestructuur Stagnaties in de communicatie en het opheffen ervan Effectief presenteren Effectief vergaderen Onderhandelen Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan voorts een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Communicatieve vaardigheden gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 44

45 4 Schriftelijk rapporteren Inhoud: Het waarom van een rapportage en soorten rapporten Het onderscheid feit/mening Het objectief rapporteren van informatie Duidelijk en bondig formuleren Gewenste volledigheid/overbodige informatie/noodzaak van nauwkeurigheid Het schrijven van korte notities en zakelijke mededelingen Het schrijven van korte rapportages aan de hand van de 5 W'smethode (Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer) Taal- en spellingkwesties Presenteren Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student welke vormen van schriftelijk rapporteren er zijn en hoe hij doelgericht/lezersgericht kan schrijven. Hij leert tevens een bouwplan maken en is in staat daarbij de juiste structuur te gebruiken, effectief te formuleren en de presentatie van een rapport op een goede wijze te verzorgen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Schriftelijk rapporteren en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 45

46 5 Facility management Inhoud: Facility management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop en beheer Professionaliseren van de facilitaire organisatie Beheersen, besturen en verbeteren Andere uitvoeringsvormen en beheersvarianten Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kan de student de facilitaire organisatie professionaliseren en een goed beleid vaststellen met oog voor de wensen en eisen van de klant en kan effectief vraag en aanbod managen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Facility management en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 6 Contractmanagement en -beheer Inhoud: Facility Management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop Contractmanagement Contractbeheer Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 46

47 Na de opleiding weet de student wat de relatie is tussen faciliteiten en inkoop en kan contractmanagement goed vorm geven en een effectief beheersregime opzetten. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Contractmanagement- en beheer en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 7 Managementvaardigheden Inhoud: De manager en zijn nieuwe omgeving Besluitvorming en creativiteit Projecten managen Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling Verschillende vormen en invloeden van relaties Conflictmanagement Managementstijlen en leiderschap Motiveren Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding Groepsvorming en teambuilding Structuur en ontwerp van organisaties Cultuur en macht in de organisatie Communicatievaardigheden Gebruik en voorkoming van stress Effectief vergaderen Werving en selectie Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 Na de opleiding kent de student het brede terrein van het managen van de afdeling en bezit hij de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven verbonden zijn. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Managementvaardigheden en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 47

48 8 Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel Inhoud: Aspecten van het leiding geven Organisatiestructuren Functionele bevoegdheden De klantenkring Taakverdeling en het organiseren van de werkzaamheden Persoonlijke inbreng Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.020,00 Na de opleiding heeft de student de kennis, vaardigheden en competenties om als meewerkend voorman leiding te geven aan een kleine DIV-afdeling, bezit hij de competenties en vaardigheden om de werkzaamheden effectief te organiseren en de medewerkers op een goede wijze te motiveren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen geen diploma s worden behaald, doch uitsluitend certificaten per onderdeel. 48

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT Opleidingen Informatiemanagement en ICT Studiegids 2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land 6 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden DIOR Opleidingen B.V. 2014 CREBO 90523

Verslag van werkzaamheden DIOR Opleidingen B.V. 2014 CREBO 90523 Verslag van werkzaamheden DIOR Opleidingen B.V. 2014 CREBO 90523 Den Haag, april 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Profiel DIOR Opleidingen B.V.... 5 1.1 Geschiedenis... 5 1.2 Visie, missie

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Digitalisering Documentenbeheer. Gemeente Lichtstad

Digitalisering Documentenbeheer. Gemeente Lichtstad Digitalisering Documentenbeheer Gemeente Lichtstad Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 0 MANAGEMENTSAMENVATTING.3 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING...5 1.1 INLEIDING...5 1.2 OPDRACHTFORMULERING...5 1.3 WERKWIJZE...6

Nadere informatie

Belangen. in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd

Belangen. in balans. Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd elangen in balans Handreiking voor waardering en selectie van archiefbescheiden in de digitale tijd Versie.0 voor departementen, inclusief diensten en agentschappen Inhoud Voorwoord Inleiding... Het overzicht

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken 0 Auteur: KING Datum: 8 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Amersfoort. Cursusjaar: 2013-2014 Stagedocent: Eefke Brouwer Stagementoren: Janneke Goudswaard-Wentink Jan Willem Rip

Hogeschool Utrecht Amersfoort. Cursusjaar: 2013-2014 Stagedocent: Eefke Brouwer Stagementoren: Janneke Goudswaard-Wentink Jan Willem Rip Hogeschool: Hogeschool Utrecht Amersfoort Opleiding: Facility Management Cursusjaar: 2013-2014 Stagedocent: Eefke Brouwer Stagementoren: Janneke Goudswaard-Wentink Jan Willem Rip Student: Eveliene Storm

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken 0 Bijdragen De hieronder genoemde personen hebben in samenwerking met KING bijgedragen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Bijdragen De hieronder genoemde personen hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van de Baseline Informatiehuishouding

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2018 Betrokkenheid Vertrouwen Verbinding - Vernieuwing

Strategisch Beleidsplan 2013-2018 Betrokkenheid Vertrouwen Verbinding - Vernieuwing Strategisch Beleidsplan 2013-2018 Betrokkenheid Vertrouwen Verbinding - Vernieuwing Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Waarom bestaan wij? 4 2. Op welke ontwikkelingen bereiden we ons voor? 5 2.1 Algemene trends

Nadere informatie