Studiegids Opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2014. Opleidingen"

Transcriptie

1 Studiegids 2014 Opleidingen

2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen informatiemanagement vooruitstrevende en op de praktijk gerichte opleidingen. Het vakgebied ontwikkelt zich razendsnel waardoor het van belang is deze veranderingen en ontwikkelingen actief te volgen. Dit belang strekt zich niet alleen uit naar uw eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook naar uw organisatie en de klanten die u bedient. Het DIOR opleidingsstelsel is modulair opgezet waardoor de mogelijkheid kan worden geboden om een specifiek opleidingspakket voor een organisatie (incompany) of medewerker samen te stellen. DIOR kan maatwerktrainingen voor u samenstellen die volledig zijn toegespitst op uw wensen. Uiteraard is het mogelijk al onze reguliere opleidingen als bedrijfstraining binnen uw eigen organisatie te geven. Onze opleidingsmanagers beschikken over verschillende referenties en helpen u graag verder. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, direct afgestemd op de praktijk en dus herkenbaar voor de student. Onze studenten leren via theorie en oefeningen (cases) direct de relatie te leggen naar de eigen praktijk. Onze docenten sporen de studenten aan de daarmee vergaarde kennis en vaardigheden direct in de eigen werkomgeving toe te passen. Door het toepassen van deze leermethode is het leereffect ten opzichte van traditioneel ingerichte opleiding vele malen groter. Het vakgebied informatiemanagement ontwikkelt zich razendsnel. Onze nieuwe innovatieve leergang, de crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr , MBO niveau 4) geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Na het volgen van deze studie beschikken de studenten over de kennis en kunde waarmee ze de nieuwste ontwikkelingen praktisch kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. De leergang bestaat uit acht modules. De kracht van deze nieuwe leergang is dat de modules ook onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Deze nieuwe opleiding komt in plaats van de Vakopleiding Documentair informatieverzorger (A-modules). Voor studenten die nog in opleiding zijn voor de A-diplomalijn bestaat natuurlijk de mogelijkheid dit af te ronden. 2

3 Deze studiegids geeft u het vertrekpunt voor het samenstellen van een individueel op maat gericht lespakket. Desgewenst kunt u ook bij ons terecht voor een opleidingsadvies op maat. Hier zijn geen kosten aan verbonden en zo weet u zeker dat de afgestemde opleidingen perfect aansluiten bij de persoon en de werksituatie. Zoals aangegeven is het mogelijk om naast de reguliere modules een opleiding binnen uw organisatie te laten verzorgen (incompany opleidingen en trainingen). Wij zijn gaarne bereid u te informeren over de mogelijkheden. Ons telefoonnummer is

4 Inhoud Voorwoord... 2 Het DIOR-stelsel... 6 Structuur van het DIOR-stelsel... 7 Didactische opzet... 8 Informatiemanagement opleidingen... 9 Medewerker informatiedienstverlening Opleiding Recordmanager Opleiding tot Informatiemanager Leergang Informatieadviseur Cognitieve- en managementvaardigheid- trainingen Lean Six Sigma (Orange Belt) Lean Six Sigma (Green Belt) Incompany opleidingen en trainingen Planning Inlichtingen en aanmeldingen

5 5

6 Het DIOR-stelsel In informatie-intensieve organisaties speelt een effectieve en efficiente informatiehuishouding de hoofdrol. Een goed ingerichte informatiehuishouding is vaak zowel de grondstof als het product, het smeermiddel waarop de organisatie draait. Hoe effectiever de processen binnen de documenthuishouding zijn ingericht, des te slagvaardiger uw organisatie kan handelen. DIOR is het innovatieve opleidingsstelsel dat zich heeft gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers die werken in informatiemanagement of wier werkzaamheden hiermee raakvlakken hebben. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, dat wil zeggen direct afgestemd op de praktijk. Onze informatiespecialisten initiëren en monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied en integreren deze ontwikkelingen in de opleidingen. Hierdoor zijn deze altijd actueel en kunnen de studenten de vergaarde kennis en vaardigheden direct toepassen binnen de eigen praktijk. Door het uitvoeren van opdrachten in de eigen werkomgeving spoort DIOR Opleidingen haar studenten aan de verkregen kennis en vaardigheden direct toe te passen in de eigen werksituatie. Deze opdrachten hebben een directe relatie met de eigen bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt voor de student de noodzakelijke samenhang tussen de bedrijfsprocessen en informatiemanagement duidelijk. Dit inzicht versterkt de samenwerking tussen de eigenaar van het proces en de informatiedienstverlener en het realiseren van een gemeenschappelijke taal op het terrein van informatiemanagement. De leerstof bestaat uit korte, afgeronde eenheden. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan waardoor een maximaal leerrendement wordt behaald. De doelgroep zijn de professionals op het gebied van informatiemanagement. Denk hierbij aan informatiedienstverleners, secretaresses, management ondersteunende medewerkers, projectassistenten, projectleiders, informatiemanagers en informatieadviseurs. 6

7 Structuur van het DIOR-stelsel Het DIOR-stelsel is opgebouwd uit modules. Elke module vertegenwoordigt een korte afgeronde opleiding op een bepaald aandachtsgebied binnen informatiemanagement. Hierbij zijn verschillende niveaus te onderscheiden: DIOR- modules Opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening Niveau instroom VMBO/MAVO Niveau uitstroom MBO Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr ) VMBO/MAVO MBO niveau 4 Opleiding tot Recordmanager MBO HBO Opleiding tot Informatiemanager MBO HBO Leergang Informatieadviseur MBO HBO Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen Alle MBO Voor het kunnen volgen van een van de bovenstaande modules dient de student het bijbehorende denk- en werkniveau (niveau instroom of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring) te bezitten. 7

8 Didactische opzet Elke module is opgebouwd uit drie onderdelen: Zelfstudiedeel De student bestudeert het zelfstudiedeel zelfstandig. In het zelfstudiedeel maakt de student zich het theoretisch kader eigen. Daarnaast zijn er studietaken die de student voorafgaand aan de lesdagen moet maken. Hiermee kan de student toetsen of hij de stof beheerst. De antwoorden op de studietaken worden besproken tijdens de lesdagen en er wordt (diagnostisch) getoetst of de student de basiskennis afdoende beheerst. Oefendeel Het oefendeel wordt gebruikt tijdens de mondelinge lessen. De student past in dit deel de verworven kennis toe door, veelal in groepjes, aan de slag te gaan met voor hen herkenbare praktijksituaties. Hierbij staat centraal: problemen determineren, keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen opstellen en uiteindelijk het oplossen daarvan. Voor de begeleiding van de studenten is een gekwalificeerde docent aanwezig. Praktijkwerkboek Met behulp van het praktijkwerkboek voert de student opdrachten uit op de eigen werkplek. Deze praktijkopdrachten worden door de praktijkbegeleider beoordeeld en afgetekend. Dit is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Hier past de student immers kennis en vaardigheden toe in de eigen werksituatie. Hij toont aan dat hij ook in de praktijk in staat is taken uit te voeren en problemen op te lossen. Van kennis Via oefeningen Naar toepassing 8

9 Informatiemanagement opleidingen DIOR Opleidingen biedt de navolgende Informatiemanagement opleidingen en trainingen aan: 1. Opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening 2. Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr ) 3. Opleiding tot Recordmanager 4. Opleiding tot Informatiemanager 5. Leergang Informatieadviseur 6. Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen 9

10 Medewerker informatiedienstverlening Waarom deze opleiding Een belangrijke reden voor digitalisering bij de overheid is verbetering van de dienstverlening naar de klant (burgers en bedrijven), zoals verbetering van snelheid, kwaliteit, eenduidigheid en transparantie. Een andere belangrijke reden is de mogelijkheid om efficienter te gaan werken. Verbetering van de dienstverlening betekent dan ook dat er hogere eisen moeten worden gesteld aan de inrichting van de informatiehuishouding en aan de wijze waarop werkprocessen worden ingericht en uitgevoerd. Het digitaal werken geeft nieuwe mogelijkheden voor de verbetering van de dienstverlening. Het geeft mogelijkheden om informatie beter en sneller te creëren, te bewerken, te gebruiken en beschikbaar te stellen. Het maakt de overheid efficiënter en transparanter. Het goed managen van digitale informatie is daarom uiterst belangrijk. Voordelen kunnen worden bereikt doordat met digitalisering de administratieve werkdruk afneemt en omdat ambtenaren en andere belanghebbenden minder tijd kwijt zijn aan het zoeken van informatie. Bovendien kunnen ze de digitale informatie plaats- en tijdonafhankelijk raadplegen en gebruiken. Al deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de organisatie en het personeel. Zoals blijkt uit het hiervoor geschetste, krijgt de medewerker informatiedienstverlening met veel verschillende veranderingen te maken. Deze veranderingen kunnen technisch zijn, maar ook bestuurlijk en/of organisatorisch. Ook moet hij in de huidige situatie opereren vanuit een geheel andere instelling. Daar waar hij vroeger vooral binnen het domein van de documentaire administratie bleef, moet hij tegenwoordig midden in de organisatie staan. Hij moet kunnen meepraten over de inrichting en organisatie van de documentenstromen en over de informatie en communicatietechnologie die daarmee samenhangen. Al deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, vaardigheden en aanpak. 10

11 Met deze opleidingslijn willen wij u zo breed mogelijk de kennis en vaardigheden bijbrengen om u in staat te stellen al vergelijkend de overstap te maken van het oude werken naar het nieuwe werken, van analoog naar digitaal. Doelgroep Deze vakopleiding is absoluut noodzakelijk voor medewerkers die werkzaam zijn op het terrein van informatiemanagement. Voorts kan een ieder die gericht meer wil weten over bepaalde processen in informatiemanagement veel voordelen hebben van deze opleiding. na de opleiding Na de opleiding beheerst de medewerker de processen op het terrein van informatiemanagement optimaal en weet waarom en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Dit resulteert in snelle toegang tot en beschikbaar hebben van alle relevante informatie bestemd voor het goed functioneren van de organisatie. De productiviteit van de afdeling neemt aanmerkelijk toe. Onderdelen van de opleiding 1 Basis informatiedienstverlening 2 Organisaties, structuren en processen 3 Informatiehuishouding 4 Informatiebeheer 5 Toegankelijkheid en structuur 6 Waardering en selectie 7 Communicatie en klantgerichtheid 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 11

12 1 Basis informatiedienstverlening Inhoud Informatiedienstverlening en de veranderingen Organisaties, structuren en processen Informatiehuishouding Informatiebeheer Toegankelijkheid en structuur Waardering en selectie Communicatie en klantgerichtheid Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Duur: 5 lesdagen Tarief: 1.170,00 Na de opleiding weet de student welke veranderingen in de informatiedienstverlening plaatsvinden en waarom deze veranderingen nodig zijn. Hij heeft voorts kennis van de inrichting en structuur van de eigen organisatie en weet welke processen er worden uitgevoerd. Hij heeft kennis van de processen van informatiemanagement, kent de wet- en regelgeving en normen en standaarden die bij de uitvoering van de processen van belang zijn en kent de normen voor een goede kwaliteitszorg. Hij kan op basis van de verworven vaardigheden en competenties op en effectieve wijze met collega s en klanten (zowel intern als extern) omgaan. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 4 praktijkopdrachten. 12

13 2 Organisaties, structuren en processen Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Staatsinrichting Processen Zaakgericht werken Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student wat organisatiekunde inhoudt en waarom de kennis over organisatiekunde belangrijk is voor de informatiedienstverlener. Hij weet hoe de eigen organisatie is gestructureerd, welke processen er worden uitgevoerd en wat zaakgericht werken inhoudt. Vervolgens weet hij hoe Nederland staatkundig is ingericht en kent hij de relatie tussen Nederland en de rest van Europa. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 3 Informatiehuishouding Inhoud Uitgangspunten informatiehuishouding Kaders, normen en standaarden Documentmanagement Workflowmanagement Recordsmanagement Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student welke uitgangspunten belangrijk zijn bij de inrichting van de informatiehuishouding en welke kaders, normen en standaarden daartoe bijdragen. Voorts weet hij wat 13

14 documentmanagement, workflowmanagement en recordsmanagement inhouden, welke systemen daarvoor kunnen worden ingezet en hoe het programma van eisen van vorengenoemde systemen er uit kunnen komen te zien. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Informatiebeheer Inhoud Kaders informatiebeheer Documentbehandeling Zorg en beheer van informatie Informatieverstrekking Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kent de student de formele kaders m.b.t. het beheer van informatie, weet hij uit welke processen documentbehandeling bestaat, kent hij de argumenten waarom registratie nodig is en weet hij dit effectief toe te passen. Voorts weet hij uit welke processen de zorg en het beheer van informatie bestaan, hoe dossiers op een goede wijze kunnen worden gevormd en beheerd en welke wettelijke regels van de eigen organisatie gelden bij het verstrekken van informatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 14

15 5 Toegankelijkheid en structuur Inhoud Uitgangspunten ordening en structuur Methoden voor toegankelijkheid Doel en functie van een structuurplan Onderdelen van een structuurplan Werken met structuurplannen Implementatie en onderhoud van een structuurplan Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten die belangrijk zijn bij het ordenen en structureren van informatie. Voorts kent hij de methoden voor het realiseren van de toegankelijkheid van de informatie, kent hij het doel en de functie van een structuurplan en kan hij ermee werken en helpen onderhouden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 6 Waardering en selectie Inhoud Uitgangspunten en kaders Bestaande methodes voor waardering en selectie Bewerken, overbrengen en vernietigen De nieuwe waarderingsmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kent de student zowel de uitgangspunten en kaders als de bestaande en nieuwe methoden voor het waarderen en selecteren van archiefbescheiden. Hij kan de bescheiden/dossiers bewer- 15

16 ken in te vernietigen en naar een archiefbewaarplaats over te brengen bescheiden. Bovendien kan hij de digitale informatie waarderen en weet hij wat een e-depot is en welke relatie er bestaat tussen e- depot en digitale archiefbescheiden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Communicatie en klantgerichtheid Inhoud Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Non-verbale communicatie Effectief presenteren Effectief vergaderen Klantgerichtheid Normen en resultaten klantgerichtheid Geprogrammeerde klantgerichtheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. Voorts weet de student wat klanten zijn en wat klantgerichtheid is, wie de interne en externe klanten zijn en hoe hij de klantzorg kan verbeteren. Hij weet effectief met klachten om te gaan en deze om te buigen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens de opleiding wordt het Zelfstudiedeel Communicatie en klantgerichtheid gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 16

17 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Inhoud Algemene kaders en begrippen Aanleiding en geschiedenis kwaliteitszorg Kwaliteitssystemen Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Nieuwe ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student wat kwaliteitszorg inhoudt en kent hij de gangbare kwaliteitssystemen en methoden en technieken. Hij kan de kwaliteit meten en eventueel verbeteren en helpen borgen. Voorts weet hij welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om de kwaliteit van de informatiehuishouding te meten en te verbeteren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. Diploma s en certificaten De DIOR-opleidingen kunnen als leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Indien u de opleiding in willekeurige volgorde volgt, wordt er per module een certificaat uitgereikt. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een deeldiploma. De volgende deeldiploma s kunnen worden behaald: Basisdiploma Informatiedienstverlening Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 2 Organisaties, structuren en processen 3 Informatiehuishouding 7 Communicatie en klantgerichtheid 17

18 Diploma Informatiebeheer 1 Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 3 Informatiehuishouding 4 Informatiebeheer 7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 2 Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 5 Toegankelijkheid en structuur 6 Waardering en selectie 7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Kwaliteitszorg Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 3 Informatiehuishouding 7 Communicatie en klantgerichtheid 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Worden alle modules in een bepaalde leergang succesvol afgerond, dan geeft dat recht op een diploma. Vakdiploma Medewerker informatiedienstverlening U kunt in deze leergang het vakdiploma Medewerker informatiedienstverlening behalen. Dit vakdiploma bestaat uit de 8 vorengenoemde modules en kan in een leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Crebo gecertificeerde opleiding Medewerker informatiedienstverlening (crebo 90523) Wil de student in aanmerking komen voor de crebo gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo 90523) op MBO 4 niveau, dan moet hij, naast het vorengenoemde vakdiploma, d.m.v. toetsen aantonen voldoende competenties te bezitten op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Tevens legt de student aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid af. 18

19 Opleiding Recordmanager Waarom deze opleiding Zowel de papieren als de digitale informatiehuishouding van de overheid zijn niet geheel op orde. In veel rapporten wordt dat al decennia gesignaleerd. In dezelfde rapporten wordt eveneens gesignaleerd dat goed opgeleid personeel, dat zich op welke manier dan ook met informatiemanagement bezighoudt, één van de oplossingen is om dit probleem het hoofd te bieden. In die zin liggen er grote uitdagingen voor dit personeel om ervoor te zorgen dat informatie vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar is en blijft. Belangrijke uitdagingen, want kwalitatief goede informatie is cruciaal binnen de overheid als kennisintensieve organisatie. Ook de kennisintensieve samenleving vraagt om snelle en kwalitatief goede informatie, tijd- en plaatsonafhankelijk. De weg naar verbetering begint bij een goede opleiding van iedereen die op het terrein van informatiemanagement een rol speelt. Door de ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement intensief te volgen, kunnen wij opleidingen ontwikkelen die u in staat stellen kennis en vaardigheden te verwerven en bij te houden. De rol van de medewerker informatiedienstverlening verandert en wij stellen u in staat de nieuwe kansen in uw veranderende rol in uw voordeel te benutten. De vakopleiding Recordmanagement kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Doelgroep De opleiding tot Recordmanager is absoluut noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is op het terrein van informatiemanagement en alles wil weten over digitalisering (digitaal werken), de verandering die het met zich meebrengt en de nieuwe, meer dynamische en proactieve rol die hij daarin kan vervullen. Dit zowel bij de implementatie van nieuwe systemen als de veranderingen in organisatie en processen in het kader van digitaal werken. na de opleiding Na de opleiding overziet de recordmanager de impact van digitaal werken, kent hij zijn nieuwe rol hierin, voert hij regie over de informatiehuishouding en is een waardevolle en betrouwbare ge- 19

20 sprekspartner in de organisatie op het terrein van informatiemanagement. Onderdelen van de opleiding 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement 8 Projectmanagement 9 Beleidsontwikkeling De opleiding Recordmanager kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 20

21 1 Basis informatiemanagement Inhoud De status van het vakgebied Vernieuwing en effecten daarvan Veranderingsprocessen DIV Organisaties Processen Documentaire informatiesystemen De NEN 2082 Metadata Belangrijke wettelijke kaders Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding heeft de student inzicht in de veranderingen bij de overheid in het kader van de nota Informatie op Orde en de effecten daarvan op informatiemanagement. Voorts heeft de student zicht op de veranderde rol van de DIV, de verandering in de organisatie in het kader van digitaal werken en het procesgericht denken. Hij kent op hoofdlijnen de nieuwe informatiesystemen en normen en standaarden en enkele belangrijke wettelijke kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 21

22 2 Organisaties, structuren en processen Inhoud Organisatiekunde Organisatievormen en -structuren Processen Proces- en organisatiestructuur Processen en functies Missie, visie en strategie Procesdenken bij de overheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding heeft de student kennis van organisaties en structuren en kent hij de uitgangspunten met betrekking tot de missie, visie en processen. Hij kent voorts het belang van het procesdenken en kan in de organisatie vorm helpen geven aan dit procesdenken. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 3 Document- en workflowmanagement Inhoud Visie, beleid en uitgangspunten informatiebeheer Document management systemen (DMS) Kiezen van een DMS Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en beleidsuitgangspunten Informatiebeveiliging Integratie DMS met andere systemen Zaakgericht werken Workflow management (WFM) Bedrijfsprocessen Programma van eisen (PvE) WfM Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 22

23 Na de opleiding is de student in staat de visie, het beleid en de uitgangspunten van het informatiebeheer van de organisatie vorm te helpen geven. Hij kent de betekenis van de informatiesystemen in de organisatie en is in staat een programma van eisen op te stellen waar de systemen (DMS/WFM en aanverwante systemen) aan zouden moeten voldoen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Records- en webcontentmanagement Inhoud Algemene kaders Recordmanagement Records management applicatie (RMA) Kiezen van een RMA Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en standaarden Informatiebeveiliging Integratie RMA met andere systemen Zaakgericht/procesgericht werken Substitutie Web content management (WCM) Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor Recordmanagement en kan hij een programma van eisen opstellen. Voorts kan hij een digitaal handboek opstellen ter ondersteuning van het besluit tot substitutie en kent hij het belang van webcontentmanagement in relatie tot de processen van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 23

24 5 Structuurplannen en metadatamodellen Inhoud Algemene kaders Visie en uitgangspunten Richtlijnen, normen en standaarden Doel, ontwikkeling, gebruik en onderhoud structuurplannen Belang en toepassing metadata Beschrijven van entiteiten en elementen metagegevens overheidsinformatie Toepassingsprofielen Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor het ontwikkelen van een structuurplan en kan hij in overleg met de proceseigenaar hier invulling aan geven, waarbij het belang van de proceseigenaar nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Voorts kan hij ten aanzien van de processen van een organisatie een metadataset ontwikkelen, herkenbaar en effectief voor de proceseigenaar en zijn medewerkers. Tenslotte kan hij de processen koppelen aan de formele selectiecriteria, zowel voor de digitale als analoge archieven. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 6 Waardering en selectie Inhoud Uitgangspunten en kaders Bestaande methoden voor selectie Bewerken, overbrengen en vernietigen De bewerking van het archief Inventarisatie, overbrenging en vernietiging Nieuwe waarderingsmethodiek Het instrumentarium E-Depot, belang en diensten 24

25 Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding kent de student de uitgangspunten en kaders voor waardering en selectie en kan hij instrumenten, zoals selectielijsten e.d. koppelen aan zowel de digitale als analoge informatie. Hij heeft voorts inzicht in de generieke waarderingsmethodiek en kan de informatie inrichten, vooruitlopend op opslag in een e-depot. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement Inhoud Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie Wetten en regels voor het beheren van overheidsinformatie Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid Invloeden wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding Invloeden wet- en regelgeving bij de digitalisering Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding heeft de student kennis en inzicht in wet- en regelgeving die de informatiehuishouding in de digitale omgeving beïnvloeden en kan deze kennis aanwenden in gesprekken, projecten en werkgroepen die zich met digitalisering bezighouden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 25

26 8 Projectmanagement Inhoud Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en -begroting Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding is de student in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden. Hij beheerst de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang en kan de voortgangsrapportage opstellen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 9 Beleidsontwikkeling Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.695,00 Na de opleiding bezit de student kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen. Voorts kan de student beleid ontwikkelen, rekening 26

27 houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 27

28 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Diploma Recordbeheerder Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement Diploma Recordcoördinator Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement Diploma Recordmanager Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement 8 Projectmanagement 9 Beleidsontwikkeling 28

29 Opleiding tot Informatiemanager Waarom deze opleiding Overheidsorganisaties maken deel uit van en hebben verplichtingen tegenover de lokale, nationale, Europese en mondiale context waarin zij opereren. Die omgeving stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van de overheid. Zo heeft zij te maken met een steeds luider klinkende roep om digitale dienstverlening (e-overheid) en hoge verwachtingen van burgers ten aanzien van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording. Dit brengt een groeiende noodzaak tot samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling met zich mee in een meer en meer 'open' omgeving. Daarbij is sprake van steeds snellere communicatie en verspreiding van informatie via het Internet en mede als gevolg daarvan van een toenemende internationalisering en complexiteit in beleid en wetgeving. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie een belangrijke sleutel tot succes. Om dit te bereiken is helderheid vereist. Helderheid, vastgelegd in beleidsuitgangspunten. Van de moderne informatiemanagers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de nieuwe uitgangspunten op dit terrein tot uitdrukking te laten komen in goed beleid en goede regels en richtlijnen. De informatiemanager heeft daarnaast ook andere vaardigheden nodig. In de huidige praktijk wordt hij geconfronteerd met projecten die moeten worden geleid, onderzoeken die moeten worden ingesteld, nieuwe informatiestructuren die moeten worden ontwikkeld, veranderingstrajecten die in gang moeten worden gezet, etc. Ook zijn er vaak normen nodig, prestatie-indicatoren, een personeelssterkte moet worden vastgesteld, er moeten kengetallen en ratio's worden bepaald. Daarvoor heeft de informatiemanager bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig. 29

30 Doelgroep De opleiding tot Informatiemanager is absoluut noodzakelijk voor iedereen die leiding geeft op het terrein van informatiemanagement en alles wil weten over digitale dienstverlening in een moderne samenleving en het ontwikkelen van een visie, beleidsuitgangspunten, regels, richtlijnen, normen en kengetallen en die in staat is een project succesvol te leiden. na de opleiding Na de opleiding is de informatiemanager in staat op strategisch en tactisch niveau succesvol te opereren. Hij is in staat een visie te ontwikkelen op het terrein van de moderne informatiedienstverlening en deze ook als zodanig vorm te geven. Onderdelen van de opleiding 1 Projectmanagement 2 Analyse van werkprocessen en informatiebehoefte 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan 4 Proces en Arbeid 5 Beleidsontwikkeling 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement 7 Managementvaardigheden De opleiding tot Informatiemanager kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 30

31 1 Projectmanagement Inhoud Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en -begroting Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding is de student in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden. Hij beheerst de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang en kan de voortgangsrapportage opstellen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 2 Analyse van werkprocessen en documentaire informatiebehoeften Inhoud Inleiding systeemkunde Inleiding systeemtheorie Organisaties als open systemen Organisaties als sociotechnische systemen Integrale organisatieontwikkeling De intake Diagnose Weerstand Het vooronderzoek De detailanalyse Het herontwerp Herontwerpen van de DIV 31

32 Duur: 6 lesdagen (3 blokken van 2 dagen) Tarief: 3.075,00 incl. lunch Na de opleiding kan de student een basis leggen voor een attitude van waaruit hij met principes van de organisatie- en systeemkunde en met behulp van instrumenten voorstellen kan formuleren voor verbetering van werkprocessen en informatievoorziening. Tijdens de opleiding leert de student voornamelijk om systematisch naar de organisatie en de werkprocessen te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan Inhoud De implementatie van een veranderingsplan Projectmatig werken Projectmanagement Veranderingsmanagement Inleiding organisatieverandering Fasering veranderingsproces Managementvaardigheden Houding van medewerkers bij verandering Belemmeringen in een veranderingsproces Instrumenten Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding heeft de student kennis, vaardigheden en instrumenten om op een flexibele, doelmatige en doeltreffende wijze veranderingsplannen op te stellen en te realiseren, waarbij de aanpak interdisciplinair is. Voorts is hij in staat te beoordelen wanneer samenwerking en communicatie met andere disciplines noodzakelijk of gewenst is. 32

33 Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 4 Proces en arbeid Inhoud Inleiding arbeidsstudie Historie van de arbeidskunde Arbeidskundige begrippen Methodestudie Kwalitatieve analyse Vastleggingstechnieken Arbeidsmeting Zelfregistratie Multi-moment opnamen De intervalopname met tempo Tijdstudie Systemen van vooraf bepaalde bewegingstijden Het opzetten van een normeringsonderzoek Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding kan de student de benodigde personeelssterke en normen en kengetallen berekenen en prestatie-indicatoren vaststellen en hanteren. Hij kan op een wetenschappelijke en bedrijfskundig verantwoorde basis de relatie tussen werkprocessen en de daarvoor benodigde arbeid leggen en hij beheerst hiervoor de techniek van multi-moment opname en kan een normeringsonderzoek uitvoeren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 33

34 5 Beleidsontwikkeling Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding bezit de student kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen. Voorts kan de student beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement Inhoud Kwaliteit en kwaliteitszorg Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding is de student in staat op basis van het IKZ-model en/of INK-model inzicht te creëren in de kwaliteit van de informatiehuishouding met als doel risico s te verkleinen of te elimineren, kosten te minimaliseren en baten te optimaliseren. Daarnaast kan hij KPI s te benoemen om de kwaliteit van de informatiehuishouding 34

35 te meten, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving, normen, standaarden en overige eisen en wensen vanuit de organisatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 7 Managementvaardigheden Inhoud De manager en zijn omgeving Besluitvorming en creativiteit Projecten managen Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling Verschillende vormen en invloeden van relaties Conflictmanagement Managementstijlen en leiderschap Motiveren Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding Groepsvorming en teambuilding Structuur en ontwerp van organisaties Cultuur en macht in de organisatie Communicatievaardigheden Gebruik en voorkoming van stress Effectief vergaderen Werving en selectie Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 incl. lunch Na de opleiding kent de student het brede terrein van het managen van de afdeling en bezit hij de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven verbonden zijn. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 35

36 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Diploma Project- en procesmanagement Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Projectmanagement 2 Analyse van werkprocessen en informatiebehoeften 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan 4 Proces en Arbeid Diploma Beleid en informatiemanagement Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Projectmanagement 5 Beleidsontwikkeling 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement 7 Managementvaardigheden 36

37 Leergang Informatieadviseur De uitdagingen binnen het vakgebied informatiemanagement volgen elkaar snel op. Op welke manier geeft uw afdeling Informatiemanagement invulling aan de dagelijkse uitvoering van taken en projecten? De Leergang Informatieadviseur geeft richting aan de ontwikkeling van toekomstige informatieadviseurs. De zestiendaagse HBO Leergang Informatieadviseur koppelt inhoudelijke kennis aan de ontwikkeling van relevante vaardigheden en competenties. Na het behalen van de Leergang Informatieadviseur hebben de studenten de vaardigheden om de processtromen binnen de eigen organisatie te verbeteren, doorlooptijden te reduceren en inefficiënties te verwijderen. Informatiebeheer dat als een slank proces is ingericht, functioneert als een geoliede machine, ontdaan van onnodige handelingen, verspilling, fouten, defecten en andere inefficienties. De studenten leren in deze leergang de organisatie- eigen informatieprocessen in relatief korte tijd te optimaliseren waardoor inefficiënties worden geconstateerd en opgelost om zo de doorlooptijden van deze processen te beheersen en te verkleinen. Deze leergang stimuleert de studenten om zelf aan de slag te gaan. Via simulaties/games, eigen onderzoek en eigen praktijkervaringen doorleven de studenten de behandelde theorie en technieken volledig en kunnen dit direct in de praktijk toepassen. In de Leergang Informatieadviseur komen de volgende thema s aan bod: Basiskennis informatievoorziening Informatie op orde en e-overheid Projectmatig en proces georiënteerd werken (Prince2 en Lean Six Sigma) Praktijksimulatie 37

38 Blok 1 Basiskennis Informatievoorziening Inhoud Kaders voor informatiebeheer Beheerplicht Systemen informatiemanagement Documentbehandeling Argumenten voor registratie Registratievoorschriften Documentregistratie Registratiecriteria Identificeren en ontsluiten van documenten De zorg en het beheer van informatie Archiefvorming Het denken in processen Zaakgewijze ordening of dossiervorming Het dossiervormingsproces Dossiervorming en vernietiging Gebruik geautomatiseerd archiveringssysteem Informatievertrekking Gebruik van het archief Zorg voor de kwaliteit van informatie Informatieverstrekking aan internen Informatieverstrekking aan externen Duur: 2 lesdagen Blok 2 Informatie op Orde en e-overheid Inhoud E-Overheid en dienstverlening Ontwikkeling digitale overheid Ontwikkelingen rijksoverheid Ontwikkelingen lagere overheden Ontwikkelingen provincies Ontwikkelingen gemeenten Ontwikkelingen waterschappen Duur: 1 lesdag 38

39 Informatiehuishouding en -systemen Inhoud Uitgangspunten informatiehuishouding Normen en standaarden NEN 2082, NEN-ISO en NEN-ISO Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie Standaardformaten voor duurzame archivering Document management systemen Kiezen van een DMS Selecteren van een DMS Implementeren van een DMS Het opstellen van een programma van eisen Integratie DMS met andere systemen Workflow management Bedrijfsprocessen Procesmodellering Toepassing van bedrijfsprocesmodellering Functies van een workflowmanagement systeem Voor- en nadelen workflowmanagement systemen Programma van eisen WfM Records management Records Management Applicatie Kiezen van een RMA Selecteren van een RMA Implementeren van een RMA Opstellen van een programma van eisen Duur: 2 lesdagen Structuurplannen Inhoud Uitgangspunten ordeningstructuur Processen als uitgangspunt Functie van informatie als uitgangspunt Eisen aan informatie als uitgangspunt Toegankelijkheid door ordening Het ontwerpen van een structuurplan Grondslag voor een structuurplan Doel en functie van een structuurplan Methode ontwikkeling structuurplan Onderdelen van een structuurplan Werken met een structuurplan Implementatie en onderhoud structuurplan Zorg en beheer 39

40 Belang en toepassing van metadata Papier versus digitaal Metadata bij creatie Regels, normen en richtlijnen Duur: 2 lesdagen Blok 3 Projectmatig en proces georiënteerd werken (Prince2 en Lean Six Sigma) PRINCE2 In het onderdeel Projectmatig werken leert de student de principes en terminologie van projectmatig werken met de methode PRINCE2. Hiermee krijgt de student gestructureerd inzicht in de wijze waarop een project en een projectorganisatie worden opgebouwd en hoe een project gecontroleerd kan worden opgestart, uitgevoerd en opgeleverd conform PRINCE2. Meer specifiek: de eigen rol en de rol van anderen in een project het doel en de belangrijkste inhoud van: het Project Mandaat, de Project Brief, de Project Initiation Documentation, het End Project Report en een aantal andere belangrijke projectdocumenten de beheersing van een project met de belangrijkste activiteiten, rollen en instrumenten Duur: 2 dagen klassikaal 2 maanden online leren en oefenen Lean Six Sigma In het onderdeel Proces georiënteerd werken (Lean Six Sigma) worden de volgende onderdelen behandeld: Thema: Introductie Lean en Six Sigma Methoden en technieken: Project: Eerste opzet maken Analyseren en verbeteren Methoden en technieken: Project: Scope duidelijk en meetplan opgesteld Implementeren Methoden en technieken: Project: Meting voltooid en eerste analyse gemaakt Projectpresentaties 40

41 Duur: 4 dagen klassikaal Blok 4 Praktijksimulatie Duur: 3 lesdagen Totale duur Leergang Informatieadviseur: 16 lesdagen Tarief: 3.950,00 incl. lunch 41

42 Cognitieve- en managementvaardigheidtrainingen Waarom deze trainingen Het is tegenwoordig niet meer voldoende slechts over vakkennis te beschikken. Naast de vakgerichte opleidingen biedt DIOR Opleidingen daarom de mogelijkheid aan studenten om een aantal vaardigheden te verbeteren om de organisatie effectief te kunnen ondersteunen. Deze trainingen kunnen naar eigen inzicht worden gekozen afhankelijk van welke vaardigheden de student graag wil verwerven. Doelgroep Deze trainingen zijn bestemd voor iedereen die iets extra s wil toevoegen aan de kennis en vaardigheden op het vakgebied informatiemanagement. Onderdelen van de opleiding 2 Persoonlijke effectiviteit 3 Communicatieve vaardigheden 4 Schriftelijk rapporteren 5 Facility management 6 Contractmanagement en -beheer 7 Managementvaardigheden 8 Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel De opleiding cognitieve- en managementvaardigheden kan uitsluitend modulair worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 42

43 2 Persoonlijke effectiviteit Inhoud: Bewust worden van de communicatiestijl (houding en gedrag) Assertiviteit en coöperativiteit Waarnemen van en omgaan met groepsdynamische processen Omgaan met weerstanden en conflicten Gesprekstechnieken waaronder feedback geven en ontvangen Onderkennen van stresssignalen en hierop tijdig reageren Tijdbeheer Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student wat persoonlijke effectiviteit inhoudt en hoe hij dit kan vergroten. Om de persoonlijke effectiviteit te vergroten weet hij een aantal vaardigheden toe te passen, zoals het gebruik van feedback, onderkennen en verkleinen van storingen in de communicatie en effectief een telefoongesprek voeren. Voorts kan de student een interview voorbereiden en afnemen om specifieke doelen te bereiken, positieve bijdrage leveren aan veranderingsprocessen. Hij kan omgaan met conflicten, met stress en kan zijn tijd en activiteiten effectief managen. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Persoonlijke effectiviteit gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en videoopnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 43

44 3 Communicatieve vaardigheden Inhoud: Het begrip communicatie Het communicatieproces Het belang van feedback Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Verbale en non verbale communicatie Functies van interne communicatie Communicatiestructuur Stagnaties in de communicatie en het opheffen ervan Effectief presenteren Effectief vergaderen Onderhandelen Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan voorts een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Communicatieve vaardigheden gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 44

45 4 Schriftelijk rapporteren Inhoud: Het waarom van een rapportage en soorten rapporten Het onderscheid feit/mening Het objectief rapporteren van informatie Duidelijk en bondig formuleren Gewenste volledigheid/overbodige informatie/noodzaak van nauwkeurigheid Het schrijven van korte notities en zakelijke mededelingen Het schrijven van korte rapportages aan de hand van de 5 W'smethode (Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer) Taal- en spellingkwesties Presenteren Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding weet de student welke vormen van schriftelijk rapporteren er zijn en hoe hij doelgericht/lezersgericht kan schrijven. Hij leert tevens een bouwplan maken en is in staat daarbij de juiste structuur te gebruiken, effectief te formuleren en de presentatie van een rapport op een goede wijze te verzorgen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Schriftelijk rapporteren en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 45

46 5 Facility management Inhoud: Facility management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop en beheer Professionaliseren van de facilitaire organisatie Beheersen, besturen en verbeteren Andere uitvoeringsvormen en beheersvarianten Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 Na de opleiding kan de student de facilitaire organisatie professionaliseren en een goed beleid vaststellen met oog voor de wensen en eisen van de klant en kan effectief vraag en aanbod managen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Facility management en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 6 Contractmanagement en -beheer Inhoud: Facility Management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop Contractmanagement Contractbeheer Duur: 3 lesdagen Tarief: 980,00 46

47 Na de opleiding weet de student wat de relatie is tussen faciliteiten en inkoop en kan contractmanagement goed vorm geven en een effectief beheersregime opzetten. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Contractmanagement- en beheer en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 7 Managementvaardigheden Inhoud: De manager en zijn nieuwe omgeving Besluitvorming en creativiteit Projecten managen Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling Verschillende vormen en invloeden van relaties Conflictmanagement Managementstijlen en leiderschap Motiveren Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding Groepsvorming en teambuilding Structuur en ontwerp van organisaties Cultuur en macht in de organisatie Communicatievaardigheden Gebruik en voorkoming van stress Effectief vergaderen Werving en selectie Duur: 4 lesdagen Tarief: 2.220,00 Na de opleiding kent de student het brede terrein van het managen van de afdeling en bezit hij de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven verbonden zijn. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Managementvaardigheden en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 47

48 8 Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel Inhoud: Aspecten van het leiding geven Organisatiestructuren Functionele bevoegdheden De klantenkring Taakverdeling en het organiseren van de werkzaamheden Persoonlijke inbreng Duur: 4 lesdagen Tarief: 1.020,00 Na de opleiding heeft de student de kennis, vaardigheden en competenties om als meewerkend voorman leiding te geven aan een kleine DIV-afdeling, bezit hij de competenties en vaardigheden om de werkzaamheden effectief te organiseren en de medewerkers op een goede wijze te motiveren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen geen diploma s worden behaald, doch uitsluitend certificaten per onderdeel. 48

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT Opleidingen Informatiemanagement en ICT Studiegids 2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

DIOR Academy studiegids

DIOR Academy studiegids DIOR Academy studiegids INHOUD LEERGANGEN Leergang Medewerker informatiedienstverlening 9 Leergang Recordmanager 20 Leergang Informatiemanager / adviseur 32 OPLEIDINGEN Projectmanagement PRINCE2 Foundation

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat je altijd al wilde weten over een informatieve baan als DIV kracht bij Mailprofs Kun je goed met computers omgaan? Mogen we nauwkeurigheid,

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

DIOR Opleidingen B.V.

DIOR Opleidingen B.V. DIOR Opleidingen B.V. Medewerker Informatiedienstverlening (crebo registratienummmer 90523 deelnemersstatuut) 2012-2013 DIOR Opleidingen Bezuidenhoutse weg 1 2594 AB Zoetermeer Tel.nr. 070-8200628 www.dior.nl,

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden Congres AIDO - Nieuwegein, 7 april 2016 Een gedigitaliseerde samenleving stelt eisen aan de overheidsinformatie

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Verbeteren van processen in industriële organisaties

Verbeteren van processen in industriële organisaties Verbeteren van processen in industriële organisaties met Lean Six Sigma Black Belt voor de Industrie Praktische opleiding van The Lean Six Sigma Company Wat doet een Black Belt voor de Industrie? Een goed

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Brochure Leergang Informatiemanagement

Brochure Leergang Informatiemanagement Brochure Leergang Informatiemanagement Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden DIOR Opleidingen B.V. 2014 CREBO 90523

Verslag van werkzaamheden DIOR Opleidingen B.V. 2014 CREBO 90523 Verslag van werkzaamheden DIOR Opleidingen B.V. 2014 CREBO 90523 Den Haag, april 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1 Profiel DIOR Opleidingen B.V.... 5 1.1 Geschiedenis... 5 1.2 Visie, missie

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers Flexibele deeltijd basisopleiding voor medewerkers van bibliotheken, mediatheken, kennis-

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker

Document Management in het MBO Een verkenning. Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Document Management in het MBO Een verkenning Bas Kruiswijk, Frank Eckelmans, Henk Jan van Ginkel en Leo Bakker Inleiding Aanleiding voor deze opdracht Vragen Wat is document management en hoe wordt deze

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie