Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening"

Transcriptie

1 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en tweejaarlijks een opleidingenspecial uit te brengen. In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland. Vergeleken met het overzicht van 2011 zijn er een aantal wijzigingen: De naam van SOD-Opleidingen is gewijzigd in SOD Next. Er zijn dit jaar drie nieuwe opleidingsinstituten opgenomen en er zijn tevens drie opleidingsinstituten afgevallen. - Novostar, Van Kaliber en Reinwardt Academie zijn nieuw. - DOX Support is vervallen, omdat ze aangeven niet te beschikken over aantallen cursisten. - DO Consultancy is vervallen, omdat de cursistenaantallen niet zijn doorgegeven. - Het derde vervallen opleidingsinstituut is de Hanzehogeschool Groningen. Ondanks een herhaalde oproep is er dit jaar geen reactie gekomen. Jaarlijks proberen we het opleidingenoverzicht actueel en overzichtelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij of via Jeroen Jonkers JonkersenKo, Training, Interimmanagement & Advisering Dino 4 BV Postbus AG Den Haag T E I 1 DINO4nieuweDIV 2 Programma Managementontwikkeling DIV (PMOD) 3 Leergang Adviseur Digitale Overheid (LADO) 4 Leergang Aankomend Adviseur Documentair Informatiemanagement (LADIM) 1 Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining beslaat zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling (aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling). 2 Specifiek gericht op de leidinggevenden van (documentaire) informatiemanagementafdelingen die hun afdeling moeten transformeren naar het digitale tijdperk. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers. 3 Deze praktijkgerichte leergang is specifiek bedoeld voor (senior) medewerkers van (D)IV-afdelingen, facilitaire diensten en ICT-organisaties. De leergang richt zich op het ontwikkelen van een samenhangend inzicht en dito visie op de thema s kennismanagement, (documentaire) informatievoorziening, ICT, veranderende organisaties, rol van internet, e-business en elektronische dienstverlening. 4 Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of voor professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden in deze cursus aangeleerd (5 dagen) Aantal deelnemers 2012: 32 2 Aantal cursisten 2012: 8 3 Aantal cursisten 2012: 20 4 Aantal cursisten 2012; 8 De opleidingen zijn niet gecertificeerd. LTR_P010_LTR-OD :50:24

2 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2013 #4 11 DIOR Opleidingen B.V. Postbus MB Amsterdam T E I Opleidingen 1 Vakopleiding Documentair Informatieverzorger 2 Opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (CREBO 90523), mbo 4-niveau + generieke onderdelen 3 Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening 4 Vakopleiding Officemanager/Managementondersteuner 5 Vakopleiding Informatiemanager 6 Vakopleiding Recordmanager 7 Leergang Informatieadviseur (CROHO 34035) 8 Opleidingen/trainingen Cognitieve en managementvaardigheden Workshops 9 Zicht op impact, de veranderende overheid 10 Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder 11 NEN ISO 15489, NEN 2082 en NEN ISO Relatie informatiemanagement en procesmanagement 13 Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek 14 Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting 15 Substitutie 16 Het Klant Contact Centrum (KCC), de frontoffice voor de overheid 17 CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën 18 Bewerken van archieven 19 Zaakgericht werken 1 per module per module per module per module per module per module per module Tarief workshops Studentenaantal: 318 Geen verder informatie over certificering. Doxis Informatiemanagers Loire AJ Den Haag T E I 1 Klassiek inventariseren 2 Workshop Actualisatie Gemeentelijke Selectielijst Workshop Gewijzigde Archiefwet en -regelgeving Workshop Selectie, Waardering en Dossiervorming. Geen opgave van kosten. 1 In samenwerking met SOD Next. 2 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 3 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 4 Deze workshop wordt incompany aangeboden. 1 Aantal cursisten: 8 2 Aantal cursisten: Aantal cursisten: Aantal cursisten: 25 De opleidingen zijn niet gecertificeerd. Erasmus Academie Postbus DR Rotterdam T E I 1 Mastercourse Digitale Organisatie 2 Mastercourse Informatie- en Documentmanagement 3 Mastercourse Informatiemanagement in Ontwikkeling 1 De mastercourse combineert actuele kennis van de digitale informatievoorziening met kennis van en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen. 2 De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden. 3 Een nieuwe mastercourse die de huidige ontwikkelingen in beeld brengt (acht cursusdagen) (acht cursusdagen) (acht cursusdagen) 1 In 2012: 10 deelnemers 2 In 2012: 14 deelnemers 3 In 2012: 12 deelnemers De opleidingen zijn niet gecertificeerd. LTR_P010_LTR-OD :50:24

3 12 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie GO Opleidingen Postbus AD Voorburg T E I 1 Workshop Introductie SharePoint (hbo) 2 Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010 (hbo) 3 Cursus Introductie cloud computing (hbo) 4 Cursus Cloudrecht: juridische aspecten van cloud computing (hbo) 5 Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo) 6 Cursus archivering en -management (hbo) 7 Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo) 8 Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo) 9 Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo) 10 Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo) 11 Opleiding Recordsmanager (hbo) 12 Opleiding Informatiespecialist (hbo) 13 Cursus Archiefordening volgens ISO recordsmanagement (hbo) 14 Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo) 15 Cursus elijk toegankelijk maken van informatie (hbo) 16 Ontwerpen van ontwikkelingen van het semantisch web 17 Digitaal erfgoed in de praktijk 18 Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo) 1 Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting. 2 Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2010 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement. 3 Compleet overzicht van de functionaliteiten van de cloud, de basisprincipes en toepassingen, de kansen en valkuilen. 4 Inzicht verwerven in de juridische aspecten die verbonden zijn aan het werken met en/of in de cloud. 5 Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen. 6 Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor . 7 Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten. 8 Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A. 9 Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie. 11 Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie. 12 Deeltijdopleiding waarin u leert zorg te dragen voor het gehele proces van opsporen, toegankelijk maken, beheren en verwerken van informatie tot een eindproduct op maat. 13 Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten. 14 Over de vele aspecten van veilige bewaring van informatie. 15 Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties. 16 Tweedaagse training waarin de ontwerpstructuren van het semantische web en hun toepassingsmogelijkheden uitgebreid aan de orde komen. 17 Vijfdaagse cursus waarbij alle aspecten aan de orde komen die een rol spelen bij het opzetten, onderhouden en toegankelijk maken van een collectie digitaal erfgoed. 18 Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren , geen btw (1 dag) 2 855, geen btw (2 dagen) 3 495, geen btw (1 dag) 4 595, geen btw (1 dag) 5 495, geen btw (1 dag) 6 495, geen btw (1 dag) 7 935, geen btw (2 dagen) 8 495, geen btw (1 dag) 9 875, geen btw (2 dagen) , geen btw (4 dagen) , geen btw (10 maanden) , geen btw (10 maanden) , geen btw (5 dagen) , geen btw (6 dagen) , geen btw (11 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (5 dagen) 18 Op aanvraag Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. NVB- en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod In totaal zijn er 475 cursisten in 2012 bij GO opleidingen opgeleid in korte of langere cursussen. GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen. De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 75 Academie voor ICT & Media Postbus EN Den Haag T E I Informatiedienstverlening en informatiemanagement (hbo) De Academie voor ICT & Media biedt zes majorprogramma s, leidend naar het diploma Bachelor of ICT. Een van de opleidingen, IDM, richt zich op informatiebronnen zoeken en vinden, en informatie structureren en toegankelijk maken via documentaire informatiesystemen; dit alles binnen de context van de (internationale) kennisintensieve organisatie. Speerpunten zijn content en toegankelijkheid, open data, deskresearch en kennismanagement, met specifieke aandacht voor enterprise content search, social networking, wiki s en blogs. Nadruk wordt naast gedrukte en digitale informatie gelegd op beeld en geluid. Daarnaast kan de student een minorprogramma samenstellen uit verdiepende minoren (Werken 2.0, Geografische informatiesystemen, Ethiek en juridische aspecten van ICT-gebruik) of het aanbod van andere opleidingen. Het voltijdprogramma kent twee stageperiodes van elk twintig weken collegegeld voor voltijd collegegeld voor deeltijd Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag (zie Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald, kunnen in sommige gevallen in de deeltijdopleiding een vrijstelling krijgen voor een gedeelte van het minorprogramma. Het is mogelijk om de opleiding zowel in voltijd als deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding vindt op de maandag- en woensdagavond plaats. Aantal studenten in : 130 De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. LTR_P010_LTR-OD :50:24

4 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2013 #4 13 Hogeschool van Amsterdam Archiefschool Postbus BA Amsterdam Bezoekadres: Hogeschool van Amsterdam Benno Premselahuis - 01 A 17 Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I 1 Cursus Archiefrecht en archiefnormen 2 Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen 3 Cursus Digitaal depot 4 Cursus Acquisitieplan maken 5 Cursus EAD in de praktijk 6 Cursus Archiefbewerking 7 Cursus Werken met selectielijsten 8 Diverse cursussen selectie (op aanvraag) 9 Cursus Auteursrecht voor archieven 10 Cursus In goede handen. Persoonsgegevens en het archief 11 Cursus Openbaarheid 12 Opleiding archiefassistent 1 Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor toepassing in de dagelijkse praktijk van archiefbeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+). 2 Introductie belangrijke aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+). 3 E-depot inrichten: plan van aanpak en randvoorwaarden opstellen voor het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en bewaren van digitale archiefbescheiden en data (hbo). 4 Acquisitieplan voor archieven opstellen voor een archiefbeherende instelling aan de hand van een stappenplan (hbo). 5 Toegangen maken voor internet met EAD op basis van ISAD en ISAAR. Kennismaking met verschillende EAD editors (hbo). 6 Archief bewerken en beschrijven vanuit archivistische methoden en kennis (methode klassiek inventariseren op basis van archiefbewerkingsplan) (hbo). 7 Leren werken met selectielijsten in de organisatie voor archiefmedewerkers op uitvoerend niveau van gemeenten en rijk (mbo). 8 Randvoorwaarden scheppen voor waardering en selectie van archief binnen de organisatie; contextbeschrijvingen up-to-date houden; selectielijsten ontwerpen en onderhouden; selectielijsten implementeren in de organisatie (diverse cursussen, hbo+). 9 Inzicht verwerven in auteursrecht voor archieven, belangrijk voor archiefdiensten en overheden die documenten, foto s, kaarten publiceren in beeldbanken (hbo). 10 Praktische regels opstellen voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens voor levende personen en met bijzondere persoonsgegevens (in het kader van de Wbp en de Archiefwet). 11 Openbaarheid en privacy in korte bedrijfstraining voor archiefvormers (openbaarheidsbeperking bij overdracht archief) resp. archiefdiensten (mbo/hbo). 12 Opleiding in zeven modulen voor studiezaal- en depotmedewerkers bij archiefinstellingen. Medewerkers verwerven archivistische kennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding voor dienstverlening en archiefbeheer (mbo) (2 dagen) (5 dagen) (5 dagen) (3 dagen) (4 dagen) (8 dagdelen) (4 dagen) (3 dagen) (1 dag) (2 dagen) 11 incompany, prijs op aanvraag (per module) Deze prijzen gelden voor 2013, de cursussen kunnen tevens incompany en op maat worden aangeboden. De initiële opleidingen tot archivaris wordt verzorgd door: - Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap (Archivistiek A); - Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie, afstudeerprofiel Informatie en Media (Archivistiek B); - Reinwardt Academie: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed (Archivistiek B). Circa 110 personen namen deel aan de na- en bijscholing van HvA Archiefschool. 4 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent. 11 personen behaalden het diploma Archivistiek B samen met de bachelor Media, Informatie en Communicatie. De opleiding MIC is geaccrediteerd door de NVAO. Hogeschool van Amsterdam Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) Benno Premselahuis Singelgrachtgebouw Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I en www. hva.nl/opleiding/deeltijd/media-informatie-communicatie-deeltijd De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding en de specialisatie Archivistiek vinden plaats op vrijdag overdag. In totaal 200 studenten voltijd en deeltijd Informatie en media bij het MIC. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie ( tot ). 1 Informatie & Media (hbo) 2 Informatie & Media met specialisatie Archivistiek B (hbo) 1 De voltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kan men o.a. voor het afstudeerprofiel Informatie & Media kiezen, de informatiekundige variant binnen deze mediaopleiding. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft één afstudeerprofiel, te weten Informatie en Media. De duur van de deeltijdopleiding is afhankelijk van vooropleiding, studietempo en relevante werkervaring. 2 Archivistiek wordt als specialisatie aangeboden binnen het afstudeerprofiel Informatie en Media. Studenten die de minor Archieven + een archivistische stage resp. beschikken over relevante werkervaring in de archiefsector plus een archivistische eindscriptie schrijven, verwerven naast de hbo-bachelor het diploma Archivistiek B. Het collegegeld bedraagt voor het collegejaar Het instellingscollegegeld voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo-bachelor diploma, bedraagt voor het collegejaar LTR_P010_LTR-OD :50:24

5 14 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Novostar Academy Reitseplein AA Tilburg T E I novostar-academy.nl Zaakgericht werken in het KCC Deze cursus behandelt op heldere en praktische wijze de invoering en de problematiek rondom de invoering van zaakgericht werken. Hoe introduceer je zaakgericht werken in de organisatie. Aan de orde komen onder meer: het KCC-procesmodel dienstverlening en zaakgericht werken en werkprocessen. De cursus wordt op maat gemaakt. Duur van de cursus is vier tot zes dagdelen (twee à drie hele lesdagen). De kosten voor twee lesdagen zijn: Voor drie lesdagen: In 2012 heeft deze cursus niet plaatsgevonden. Geen certificering. Reinwardt Academie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Dapperstraat BS Amsterdam T E I en Bachelor Cultureel erfgoed (hbo) De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard. De minor is door het Platform Archiefonderwijs en -onderzoek ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap). Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar is vastgesteld op Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar vastgesteld op De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed. De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 150 tot 180 studenten. De volledige opleiding telt circa 550 studenten. In 2012 zijn de eerste 2 archivarissen afgestudeerd. Jaarlijks verwacht de academie circa 10 studenten op te leiden tot Archivaris B. De bachelor Cultureel erfgoed is in 2011 aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. In 2013 zullen alle opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waaronder de Reinwardt Academie, opnieuw geaccrediteerd worden. Advertentie Postbus 2097, 7801 CB Emmen Tel.: Fax: _Dox support.indd 1 12/14/2011 1:04:00 PM LTR_P010_LTR-OD :50:24

6 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2013 #4 15 SOD Next Postbus AM Woerden T E I 1 HMDI 2 HMDI-Ad (SOD-II) 3 SOD-I 4 VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer) 5 Leergang Informatie Management 6 Leergang Modern Digitaal Documentbeheer 7 Post-hbo leergang Grip op ICT 8 Leergang het Nieuwe Informatiebeheer (en de Nieuwe Informatiebeheerder) 9 Schriftelijk onderwijs 10 Incompanytrainingen 11 Maatwerktraingen 12 Korte cursussen en workshops 13 e-learning 1 De HMDI is de geaccrediteerde deeltijdberoepsopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De opleiding is ingedeeld in de kerngebieden: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management en organisatie en vaardigheden en leidt op tot Manager of Adviseur in het Informatiedomein. 2 HMDI-Ad (SOD-II) is een geaccrediteerde hbo-associate degree-opleiding. Deze tweejarige opleiding leidt op tot een coördinerende functie in het vakgebied informatiebeheer. SOD II vormt de eerste twee jaren van de HMDI-opleiding. 3 SOD-I is de basisopleiding in het vakgebied DIV. Deze mbo- (niveau 4) opleiding bestaat uit vier modules die binnen één jaar in vaste volgorde worden gevolgd. De modules hebben betrekking op Informatieverstrekking, Informatiebeheer en Informatieontsluiting, en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. 4 De VVA richt zich op de belangrijkste aspecten van het semi-statisch archiefbeheer, zoals selectie & vernietiging, archiefinventarisatie, wet- en regelgeving, en digitale archivering. 5 Deze zestiendaagse leergang gaat op hbo-niveau in op de meest relevante aspecten van de geïntegreerde benadering van de digitale informatievoorziening. Speciaal bedoeld voor mensen met ervaring en gedegen vooropleiding. 6 Deze achtdaagse leergang bereidt u voor op de digitale informatievoorziening en behandelt het onderwerp in een breed kader. 7 Deze leergang geeft u kennis en inzichten in het ICT-domein, waarmee u in staat bent om als serieuze gesprekspartner op te treden. 8 Deze achtdaagse leergang bereidt voor op de rol van de informatiemedewerker in het Nieuwe Informatiebeheer. Het is ook een update van eerder behaalde basisdiploma s. 9 Studeren op afstand d.m.v. schriftelijk onderwijs. In ons aanbod: Informatie verzamelen en ontsluiten, DIV en Informatiebehoefte, ICT en DIV. 10 Alle opleidingsactiviteiten van SOD Next kunnen ook incompany verzorgd worden. 11 De onderwerpen van de maatwerktrajecten kunnen alle onderwerpen beslaan die relevant zijn voor het vakgebied en daarbuiten..de trainingen worden volledig aangepast aan de eisen en de wensen van de opdrachtgever. Persoonlijkheids- en/of competentietesten en coaching behoren ook tot de mogelijkheden van een maatwerktraining. Uitgangspunt van onze maatwerktrainingen is de optimale aansluiting bij uw behoefte. Dat betekent opleiden op het juiste moment, met de juiste inhoud voor de juiste medewerkers. Het op een slimme manier inzetten van verschillende didactische vormen zorgt voor een efficiënt (nooit meer dan nodig) en effectief (opleidingen spelen direct in op de behoefte van dit moment) opleidingstraject. 12 SOD Next biedt een uitgebreid assortiment van actuele korte cursussen en workshops aan. Het volledige aanbod staat op de website. 13 Studeren in uw eigen tempo, op een door u zelf gekozen plek en wanneer u zelf wilt via e-learning modules van SOD Next. In het aanbod: Mappenstructuur, Records Management I (mbo) en Records Management II (Hbo) per jaar, plus boeken per jaar, plus boeken per jaar, plus boeken en mbo-4 modules (Nederlands, Engels en rekenen) per jaar, plus boeken Op aanvraag 11 Op aanvraag 12 Vanaf Vanaf 775 Aantal studenten in : Opgenomen in HMDI ca ca ca SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW). HMDI Ad (SOD-II) is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-associatie Degree. HMDI is NVAO geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor. Advertentie 86506_Lee v Everdingen.indd 1 5/15/ :08:00 AM LTR_P010_LTR-OD :50:24

7 16 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Split~Vision St. Catharinastraat 1A-B 5611 JA Eindhoven Postbus CB Eindhoven T E of I Leergang Informatiemanagement (uitstroom hbo-niveau) 1a Persoonlijk rendement 1b Digitale dienstverlening 1c Zaakgericht werken 1d Procesmanagement 1e Informatiemanagement 1f Verbinden van business, informatie en IT 1g Programma-, projectmanagement en communicatie 1h Integratie businesscase-dag Procesmanagement (mbo/hbo) 2a Procesmanagement 2b Procesoptimalisatie Architectuur (hbo) 3a Enterprise Architectuur Management (EAM) 3b IT-Architectuur Leergang Informatiemanagement 1a Persoonlijk rendement Op welke manier kunnen uw persoonlijke communicatie en motivatie het rendement verhogen? Leerstijlanalyse, enneagram en metaprofielen worden concreet. 1b Digitale dienstverlening Vertalen van de doelstellingen van dienstverlening en doelgroepen naar de op te leveren resultaten met informatiemanagement. De zeven informatiedomeinen en groeiscenario s worden met elkaar in verband gebracht t.b.v. de roadmap van de organisatie. 1c Zaakgericht werken U richt het nieuwe zaakgericht werken duurzaam en gebruiksvriendelijk in met zowel generieke als specifieke processen, in relatie tot bestaande IT-systemen, zaaktypen etc. en landelijke standaarden. 1d Procesmanagement Lean en mean (aan)sturen van processen voor taakvolwassen medewerkers gericht op resultaat. Hoe doe je dat? Om vervolgens vanuit die principes processen te ontwerpen afgestemd op uw doelgroepen én de te gebruiken systemen. 1e Informatiemanagement Oplossen van business- en IT-vraagstukken met informatiemanagement. Op welke manier zijn managementinstrumenten de basis voor de inrichting van I-systemen? En hoe sluit dit 100% aan op informatiebeleid, informatietaal, -structuren en -stromen? 1f Verbinden van business, informatie en IT Logisch en beheersbaar aansluiten op elkaar van business, informatiemanagement en IT, met als doel eenduidige en gestandaardiseerde inrichting ervan vanuit de klant en de gewenste dienstverlening. 1g Programma-, projectmanagement en communicatie Snel en goed binnen de geboden middelen resultaten kunnen bereiken. Impactanalyse, haalbaarheid en hoe maak je dé businesscase. Hoe ga je om met programma- en projectmanagement en hoe leg je hier een planmatige aanpak onder? 1h Integratie businesscase-dag Gezamenlijk uitwerken van twee concrete praktijkcases van twee deelnemende organisaties. U krijgt het advies mee naar huis. Procesmanagement 2a Procesmanagement Aandacht voor: positioneren van procesmanagement, werken met de I-Controler, visualiseren van schema s, views, modelleringstechnieken, principes van procesmanagement, uitgangspunten KING en andere procesmethodieken. 2b Procesoptimalisatie Aandacht voor: alle ins & outs van procesmanagement, procesverbetering, Lean denken en werken, procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen, optimaliseren bedrijfsprocessen en implementeren van het anders werken. Architectuur 3a Enterprise Architectuur Management (EAM) - visualiseren van architectuurplaten - leren toepassen van shapes, modellen, ArchiMate, King-concepten en diverse weergaven - architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT - werken met metamodel en views m.b.v. I-Controler 3b IT-architectuur - vastleggen en inrichten van IT-controler - inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken - uitwerken van licentieoverzicht - investerings- en uitfaseringplaten Leergang Informatiemanagement: per lesdag 430 p.p., incl. lunch (8 dagen) Procesmanagement: twee lesdagen 895 p.p., incl. lunch Architectuur: twee lesdagen 895 p.p., incl. lunch De leergang Informatiemanagement biedt een combinatie van theorie, praktijk en ervaring van de (gast)docenten. Van elke dag wordt een verslag/uitwerking gemaakt. Deze uitwerking wordt telkens de eerstvolgende dag aan het begin doorgenomen. Dit is een belangrijk leermoment en tevens verdieping. Op de SharePoint-site vinden deelnemers alle (relevante) documenten van de leergang. Zij kunnen deze gratis downloaden en aanvullen. Er wordt een boekenlijst aangeleverd. Procesmanagement, architectuur en informatiemanagement zijn bij uitstek praktische dagen. Deze dagen worden ondersteund met de I-Controler en zijn daarmee gebaseerd op de combinatie van relevante theorie en praktijkervaring. Bij de leergang en bij alle andere trainingen maken wij gebruik van de landelijke (en wereldwijde) standaarden NEN, KING, Waterschapshuis, IPO, BPMN, ArchiMate, e.d. Iedere (gewezen) deelnemer kan zich vanaf 2012 aanmelden voor de besloten community, waarin deelnemers kennis, ervaring en informatiemodellen gratis met elkaar delen, alsmede de kennis die Split~Vision opdoet in de adviespraktijk. in 2012: Leergang informatiemanagement: 22 deelnemers Procesmanagement: 42 deelnemers Architectuur: 12 deelnemers Cursisten ontvangen een certificaat incl. overzicht van opgedane kennis en kunde. De opleidingen zijn niet gecertificeerd. Universiteit van Amsterdam Departement Mediastudies: Culturele Informatiewetenschap en Archiefwetenschap Turfdraagsterpad GC Amsterdam T E I 1 Bachelor Culturele informatiewetenschap (academisch) 2 Master Culturele Informatiewetenschap (academisch) 3 Duale Master Archiefwetenschap (academisch) Voor de actuele inhoud: zie Universitair collegegeld Het diploma Master Archiefwetenschap geldt onder bepaalde voorwaarden als het in de Archiefwet 1995 bedoelde diploma Archivistiek. Jaarlijks circa 10 studenten in de master Culturele Informatiewetenschap, en circa 10 studenten in de master Archiefwetenschap. De bachelor Culturele Informatiewetenschap en de schakelprogramma s voor aansluiting op een master voor studenten uit hbo en andere universitaire bachelors trekken samen gemiddeld studenten. De UVA-opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie, overeenkomstig de voor het hoger onderwijs geldende regels. LTR_P010_LTR-OD :50:25

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land 8 Od mei 2015 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land 6 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis op het gebied van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat je altijd al wilde weten over een informatieve baan als DIV kracht bij Mailprofs Kun je goed met computers omgaan? Mogen we nauwkeurigheid,

Nadere informatie

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Bibliotheek en Mediatheek Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT Opleidingen Informatiemanagement en ICT Studiegids 2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Toelichting perceel DIV

Toelichting perceel DIV BIJLAGE E.4 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 4 Toelichting perceel DIV Korte beschrijving perceel Team Documentbeheer is verantwoordelijk voor de documentaire informatievoorziening van de provincie Utrecht. De

Nadere informatie

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal

FACTSHEET. econnect Zaakgericht Werken Portaal FACTSHEET econnect Zaakgericht Werken Portaal Zaakgericht Werken Portaal Uw uitdaging Vanuit organisaties in diverse branches krijgt ETTU vaak de vraag hoe Microsoft SharePoint optimaal benut kan worden.

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Studiegids 2014. Opleidingen

Studiegids 2014. Opleidingen Studiegids 2014 Opleidingen Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2014-2015 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen informatiemanagement

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt POST- GRADUAAT Lean Six Sigma Black Belt Ben je geïnteresseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen? Wil je graag aan de slag met procesverbeteren binnen je bedrijf? Laat je onderdompelen in Lean Six

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Informatiehuishouding in de digitale wereld

Informatiehuishouding in de digitale wereld Informatiehuishouding in de digitale wereld Wiel Swinckels maandag 4 juli 2016 Voorstellen / Verwachtingen Wiel Swinckels Business Consultant Ceelo Het is tijd! Papier hebben we nu wel op orde toch? Maar

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN

HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN 1 Archiefinnovatie Decentrale Overheden HANDREIKING KWALITEITSSYSTEEM INFORMATIEBEHEER DECENTRALE OVERHEDEN AIDO-REGIOBIJEENKOMSTEN DEN BOSCH EN ZWOLLE, 14 EN 15 DECEMBER 2016 2 PROGRAMMA Even voorstellen

Nadere informatie

EFFECTIEF SCHRIJVEN. Scriptplus biedt kwaliteit in schrijven

EFFECTIEF SCHRIJVEN. Scriptplus biedt kwaliteit in schrijven EFFECTIEF SCHRIJVEN Scriptplus biedt kwaliteit in schrijven Het levert je veel op als je begrijpelijk, overtuigend en efficiënt kunt schrijven. Je boodschap komt duidelijker over en je krijgt met je tekst

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate

FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MCSA SERVER 2012 Plus Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED DATA CABLING AND WIRELESS NETWORKING LINUX SQL PHP CISCO - Hyper V - CLOUD Unieke opleiding

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Mozard opleidingen. Opleidingspakketten. De Mozard MidOffice Suite. Mozard opleidingen

Mozard opleidingen. Opleidingspakketten. De Mozard MidOffice Suite. Mozard opleidingen opleidingen De Mozard MidOffice Suite Gefeliciteerd! U hee. de Mozard Front- en Midoffice Suite aangescha. en kunt nu gebruik maken van de meest geavanceerde, generieke, front- en midoffice suite welke

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers

School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER. De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers School voor informatie OPLEIDING BIBLIOTHEEKMEDEWERKER De basisopleiding voor bibliotheek- en mediatheekmedewerkers Flexibele deeltijd basisopleiding voor medewerkers van bibliotheken, mediatheken, kennis-

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs

Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Trends en Ontwikkelingen in HBO Onderwijs Saxion Security Management Apeldoorn Rob van Nuland MSec Ontwerp, kwaliteit, continuïteit Waarom Security? De overheid trekt zich steeds meer terug. Bedrijven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures

Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2010 Zoals eerder vermeld, bestaat

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

KBenP/ Academie: One giant leap? NVB congres Tineke IJtsma en Marinka Voorhout

KBenP/ Academie: One giant leap? NVB congres Tineke IJtsma en Marinka Voorhout KBenP/ Academie: One giant leap? NVB congres 2007 Tineke IJtsma en Marinka Voorhout Aanleiding NVB 2.0: Nieuwe ronde, nieuwe kansen brengt u van digitaal werken naar digitaal denken! Inhoudsopgave 1. Aanleiding

Nadere informatie

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk

Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Informatiebeheer: een nieuw tijdperk Posthogeschoolvorming rond Enterprise Content Management Business Process Management Service Oriented Architectures Programma voorjaar 2011 De module bestaat uit 10

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016

Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Post-hbo-opleiding IT-based-auditing 2015-2016 Instituut Werken en Leren Postbus 5171, 6802 ED Arnhem Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem T (026) 369 13 09, F (026) 369 13 69 I www.han.nl/finance E info.finance@han.nl

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie