Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening"

Transcriptie

1 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief, dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en tweejaarlijks een opleidingenspecial uit te brengen. In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland. Vergeleken met het overzicht van 2011 zijn er een aantal wijzigingen: De naam van SOD-Opleidingen is gewijzigd in SOD Next. Er zijn dit jaar drie nieuwe opleidingsinstituten opgenomen en er zijn tevens drie opleidingsinstituten afgevallen. - Novostar, Van Kaliber en Reinwardt Academie zijn nieuw. - DOX Support is vervallen, omdat ze aangeven niet te beschikken over aantallen cursisten. - DO Consultancy is vervallen, omdat de cursistenaantallen niet zijn doorgegeven. - Het derde vervallen opleidingsinstituut is de Hanzehogeschool Groningen. Ondanks een herhaalde oproep is er dit jaar geen reactie gekomen. Jaarlijks proberen we het opleidingenoverzicht actueel en overzichtelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij of via Jeroen Jonkers JonkersenKo, Training, Interimmanagement & Advisering Dino 4 BV Postbus AG Den Haag T E I 1 DINO4nieuweDIV 2 Programma Managementontwikkeling DIV (PMOD) 3 Leergang Adviseur Digitale Overheid (LADO) 4 Leergang Aankomend Adviseur Documentair Informatiemanagement (LADIM) 1 Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining beslaat zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling (aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling). 2 Specifiek gericht op de leidinggevenden van (documentaire) informatiemanagementafdelingen die hun afdeling moeten transformeren naar het digitale tijdperk. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers. 3 Deze praktijkgerichte leergang is specifiek bedoeld voor (senior) medewerkers van (D)IV-afdelingen, facilitaire diensten en ICT-organisaties. De leergang richt zich op het ontwikkelen van een samenhangend inzicht en dito visie op de thema s kennismanagement, (documentaire) informatievoorziening, ICT, veranderende organisaties, rol van internet, e-business en elektronische dienstverlening. 4 Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of voor professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden in deze cursus aangeleerd (5 dagen) Aantal deelnemers 2012: 32 2 Aantal cursisten 2012: 8 3 Aantal cursisten 2012: 20 4 Aantal cursisten 2012; 8 De opleidingen zijn niet gecertificeerd. LTR_P010_LTR-OD :50:24

2 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2013 #4 11 DIOR Opleidingen B.V. Postbus MB Amsterdam T E I Opleidingen 1 Vakopleiding Documentair Informatieverzorger 2 Opleiding Medewerker Informatiedienstverlening (CREBO 90523), mbo 4-niveau + generieke onderdelen 3 Vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening 4 Vakopleiding Officemanager/Managementondersteuner 5 Vakopleiding Informatiemanager 6 Vakopleiding Recordmanager 7 Leergang Informatieadviseur (CROHO 34035) 8 Opleidingen/trainingen Cognitieve en managementvaardigheden Workshops 9 Zicht op impact, de veranderende overheid 10 Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder 11 NEN ISO 15489, NEN 2082 en NEN ISO Relatie informatiemanagement en procesmanagement 13 Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek 14 Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting 15 Substitutie 16 Het Klant Contact Centrum (KCC), de frontoffice voor de overheid 17 CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën 18 Bewerken van archieven 19 Zaakgericht werken 1 per module per module per module per module per module per module per module Tarief workshops Studentenaantal: 318 Geen verder informatie over certificering. Doxis Informatiemanagers Loire AJ Den Haag T E I 1 Klassiek inventariseren 2 Workshop Actualisatie Gemeentelijke Selectielijst Workshop Gewijzigde Archiefwet en -regelgeving Workshop Selectie, Waardering en Dossiervorming. Geen opgave van kosten. 1 In samenwerking met SOD Next. 2 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 3 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 4 Deze workshop wordt incompany aangeboden. 1 Aantal cursisten: 8 2 Aantal cursisten: Aantal cursisten: Aantal cursisten: 25 De opleidingen zijn niet gecertificeerd. Erasmus Academie Postbus DR Rotterdam T E I 1 Mastercourse Digitale Organisatie 2 Mastercourse Informatie- en Documentmanagement 3 Mastercourse Informatiemanagement in Ontwikkeling 1 De mastercourse combineert actuele kennis van de digitale informatievoorziening met kennis van en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen. 2 De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden. 3 Een nieuwe mastercourse die de huidige ontwikkelingen in beeld brengt (acht cursusdagen) (acht cursusdagen) (acht cursusdagen) 1 In 2012: 10 deelnemers 2 In 2012: 14 deelnemers 3 In 2012: 12 deelnemers De opleidingen zijn niet gecertificeerd. LTR_P010_LTR-OD :50:24

3 12 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie GO Opleidingen Postbus AD Voorburg T E I 1 Workshop Introductie SharePoint (hbo) 2 Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2010 (hbo) 3 Cursus Introductie cloud computing (hbo) 4 Cursus Cloudrecht: juridische aspecten van cloud computing (hbo) 5 Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo) 6 Cursus archivering en -management (hbo) 7 Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo) 8 Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo) 9 Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo) 10 Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo) 11 Opleiding Recordsmanager (hbo) 12 Opleiding Informatiespecialist (hbo) 13 Cursus Archiefordening volgens ISO recordsmanagement (hbo) 14 Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo) 15 Cursus elijk toegankelijk maken van informatie (hbo) 16 Ontwerpen van ontwikkelingen van het semantisch web 17 Digitaal erfgoed in de praktijk 18 Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo) 1 Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting. 2 Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2010 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement. 3 Compleet overzicht van de functionaliteiten van de cloud, de basisprincipes en toepassingen, de kansen en valkuilen. 4 Inzicht verwerven in de juridische aspecten die verbonden zijn aan het werken met en/of in de cloud. 5 Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen. 6 Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor . 7 Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten. 8 Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A. 9 Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie. 11 Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie. 12 Deeltijdopleiding waarin u leert zorg te dragen voor het gehele proces van opsporen, toegankelijk maken, beheren en verwerken van informatie tot een eindproduct op maat. 13 Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten. 14 Over de vele aspecten van veilige bewaring van informatie. 15 Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties. 16 Tweedaagse training waarin de ontwerpstructuren van het semantische web en hun toepassingsmogelijkheden uitgebreid aan de orde komen. 17 Vijfdaagse cursus waarbij alle aspecten aan de orde komen die een rol spelen bij het opzetten, onderhouden en toegankelijk maken van een collectie digitaal erfgoed. 18 Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren , geen btw (1 dag) 2 855, geen btw (2 dagen) 3 495, geen btw (1 dag) 4 595, geen btw (1 dag) 5 495, geen btw (1 dag) 6 495, geen btw (1 dag) 7 935, geen btw (2 dagen) 8 495, geen btw (1 dag) 9 875, geen btw (2 dagen) , geen btw (4 dagen) , geen btw (10 maanden) , geen btw (10 maanden) , geen btw (5 dagen) , geen btw (6 dagen) , geen btw (11 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen btw (5 dagen) 18 Op aanvraag Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. NVB- en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod In totaal zijn er 475 cursisten in 2012 bij GO opleidingen opgeleid in korte of langere cursussen. GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen. De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 75 Academie voor ICT & Media Postbus EN Den Haag T E I Informatiedienstverlening en informatiemanagement (hbo) De Academie voor ICT & Media biedt zes majorprogramma s, leidend naar het diploma Bachelor of ICT. Een van de opleidingen, IDM, richt zich op informatiebronnen zoeken en vinden, en informatie structureren en toegankelijk maken via documentaire informatiesystemen; dit alles binnen de context van de (internationale) kennisintensieve organisatie. Speerpunten zijn content en toegankelijkheid, open data, deskresearch en kennismanagement, met specifieke aandacht voor enterprise content search, social networking, wiki s en blogs. Nadruk wordt naast gedrukte en digitale informatie gelegd op beeld en geluid. Daarnaast kan de student een minorprogramma samenstellen uit verdiepende minoren (Werken 2.0, Geografische informatiesystemen, Ethiek en juridische aspecten van ICT-gebruik) of het aanbod van andere opleidingen. Het voltijdprogramma kent twee stageperiodes van elk twintig weken collegegeld voor voltijd collegegeld voor deeltijd Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag (zie Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald, kunnen in sommige gevallen in de deeltijdopleiding een vrijstelling krijgen voor een gedeelte van het minorprogramma. Het is mogelijk om de opleiding zowel in voltijd als deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding vindt op de maandag- en woensdagavond plaats. Aantal studenten in : 130 De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO. LTR_P010_LTR-OD :50:24

4 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2013 #4 13 Hogeschool van Amsterdam Archiefschool Postbus BA Amsterdam Bezoekadres: Hogeschool van Amsterdam Benno Premselahuis - 01 A 17 Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I 1 Cursus Archiefrecht en archiefnormen 2 Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen 3 Cursus Digitaal depot 4 Cursus Acquisitieplan maken 5 Cursus EAD in de praktijk 6 Cursus Archiefbewerking 7 Cursus Werken met selectielijsten 8 Diverse cursussen selectie (op aanvraag) 9 Cursus Auteursrecht voor archieven 10 Cursus In goede handen. Persoonsgegevens en het archief 11 Cursus Openbaarheid 12 Opleiding archiefassistent 1 Inzicht in relevante wet- en regelgeving voor toepassing in de dagelijkse praktijk van archiefbeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+). 2 Introductie belangrijke aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+). 3 E-depot inrichten: plan van aanpak en randvoorwaarden opstellen voor het duurzaam beheren, beschikbaar stellen en bewaren van digitale archiefbescheiden en data (hbo). 4 Acquisitieplan voor archieven opstellen voor een archiefbeherende instelling aan de hand van een stappenplan (hbo). 5 Toegangen maken voor internet met EAD op basis van ISAD en ISAAR. Kennismaking met verschillende EAD editors (hbo). 6 Archief bewerken en beschrijven vanuit archivistische methoden en kennis (methode klassiek inventariseren op basis van archiefbewerkingsplan) (hbo). 7 Leren werken met selectielijsten in de organisatie voor archiefmedewerkers op uitvoerend niveau van gemeenten en rijk (mbo). 8 Randvoorwaarden scheppen voor waardering en selectie van archief binnen de organisatie; contextbeschrijvingen up-to-date houden; selectielijsten ontwerpen en onderhouden; selectielijsten implementeren in de organisatie (diverse cursussen, hbo+). 9 Inzicht verwerven in auteursrecht voor archieven, belangrijk voor archiefdiensten en overheden die documenten, foto s, kaarten publiceren in beeldbanken (hbo). 10 Praktische regels opstellen voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens voor levende personen en met bijzondere persoonsgegevens (in het kader van de Wbp en de Archiefwet). 11 Openbaarheid en privacy in korte bedrijfstraining voor archiefvormers (openbaarheidsbeperking bij overdracht archief) resp. archiefdiensten (mbo/hbo). 12 Opleiding in zeven modulen voor studiezaal- en depotmedewerkers bij archiefinstellingen. Medewerkers verwerven archivistische kennis en vaardigheden en een professionele beroepshouding voor dienstverlening en archiefbeheer (mbo) (2 dagen) (5 dagen) (5 dagen) (3 dagen) (4 dagen) (8 dagdelen) (4 dagen) (3 dagen) (1 dag) (2 dagen) 11 incompany, prijs op aanvraag (per module) Deze prijzen gelden voor 2013, de cursussen kunnen tevens incompany en op maat worden aangeboden. De initiële opleidingen tot archivaris wordt verzorgd door: - Universiteit van Amsterdam: masteropleiding Archiefwetenschap (Archivistiek A); - Hogeschool van Amsterdam: bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie, afstudeerprofiel Informatie en Media (Archivistiek B); - Reinwardt Academie: bacheloropleiding Cultureel Erfgoed (Archivistiek B). Circa 110 personen namen deel aan de na- en bijscholing van HvA Archiefschool. 4 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent. 11 personen behaalden het diploma Archivistiek B samen met de bachelor Media, Informatie en Communicatie. De opleiding MIC is geaccrediteerd door de NVAO. Hogeschool van Amsterdam Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) Benno Premselahuis Singelgrachtgebouw Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I en www. hva.nl/opleiding/deeltijd/media-informatie-communicatie-deeltijd De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. De deeltijdopleiding en de specialisatie Archivistiek vinden plaats op vrijdag overdag. In totaal 200 studenten voltijd en deeltijd Informatie en media bij het MIC. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie ( tot ). 1 Informatie & Media (hbo) 2 Informatie & Media met specialisatie Archivistiek B (hbo) 1 De voltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kan men o.a. voor het afstudeerprofiel Informatie & Media kiezen, de informatiekundige variant binnen deze mediaopleiding. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft één afstudeerprofiel, te weten Informatie en Media. De duur van de deeltijdopleiding is afhankelijk van vooropleiding, studietempo en relevante werkervaring. 2 Archivistiek wordt als specialisatie aangeboden binnen het afstudeerprofiel Informatie en Media. Studenten die de minor Archieven + een archivistische stage resp. beschikken over relevante werkervaring in de archiefsector plus een archivistische eindscriptie schrijven, verwerven naast de hbo-bachelor het diploma Archivistiek B. Het collegegeld bedraagt voor het collegejaar Het instellingscollegegeld voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo-bachelor diploma, bedraagt voor het collegejaar LTR_P010_LTR-OD :50:24

5 14 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Novostar Academy Reitseplein AA Tilburg T E I novostar-academy.nl Zaakgericht werken in het KCC Deze cursus behandelt op heldere en praktische wijze de invoering en de problematiek rondom de invoering van zaakgericht werken. Hoe introduceer je zaakgericht werken in de organisatie. Aan de orde komen onder meer: het KCC-procesmodel dienstverlening en zaakgericht werken en werkprocessen. De cursus wordt op maat gemaakt. Duur van de cursus is vier tot zes dagdelen (twee à drie hele lesdagen). De kosten voor twee lesdagen zijn: Voor drie lesdagen: In 2012 heeft deze cursus niet plaatsgevonden. Geen certificering. Reinwardt Academie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Dapperstraat BS Amsterdam T E I en Bachelor Cultureel erfgoed (hbo) De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard. De minor is door het Platform Archiefonderwijs en -onderzoek ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap). Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar is vastgesteld op Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar vastgesteld op De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed. De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 150 tot 180 studenten. De volledige opleiding telt circa 550 studenten. In 2012 zijn de eerste 2 archivarissen afgestudeerd. Jaarlijks verwacht de academie circa 10 studenten op te leiden tot Archivaris B. De bachelor Cultureel erfgoed is in 2011 aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. In 2013 zullen alle opleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waaronder de Reinwardt Academie, opnieuw geaccrediteerd worden. Advertentie Postbus 2097, 7801 CB Emmen Tel.: Fax: _Dox support.indd 1 12/14/2011 1:04:00 PM LTR_P010_LTR-OD :50:24

6 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2013 #4 15 SOD Next Postbus AM Woerden T E I 1 HMDI 2 HMDI-Ad (SOD-II) 3 SOD-I 4 VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer) 5 Leergang Informatie Management 6 Leergang Modern Digitaal Documentbeheer 7 Post-hbo leergang Grip op ICT 8 Leergang het Nieuwe Informatiebeheer (en de Nieuwe Informatiebeheerder) 9 Schriftelijk onderwijs 10 Incompanytrainingen 11 Maatwerktraingen 12 Korte cursussen en workshops 13 e-learning 1 De HMDI is de geaccrediteerde deeltijdberoepsopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De opleiding is ingedeeld in de kerngebieden: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management en organisatie en vaardigheden en leidt op tot Manager of Adviseur in het Informatiedomein. 2 HMDI-Ad (SOD-II) is een geaccrediteerde hbo-associate degree-opleiding. Deze tweejarige opleiding leidt op tot een coördinerende functie in het vakgebied informatiebeheer. SOD II vormt de eerste twee jaren van de HMDI-opleiding. 3 SOD-I is de basisopleiding in het vakgebied DIV. Deze mbo- (niveau 4) opleiding bestaat uit vier modules die binnen één jaar in vaste volgorde worden gevolgd. De modules hebben betrekking op Informatieverstrekking, Informatiebeheer en Informatieontsluiting, en wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. 4 De VVA richt zich op de belangrijkste aspecten van het semi-statisch archiefbeheer, zoals selectie & vernietiging, archiefinventarisatie, wet- en regelgeving, en digitale archivering. 5 Deze zestiendaagse leergang gaat op hbo-niveau in op de meest relevante aspecten van de geïntegreerde benadering van de digitale informatievoorziening. Speciaal bedoeld voor mensen met ervaring en gedegen vooropleiding. 6 Deze achtdaagse leergang bereidt u voor op de digitale informatievoorziening en behandelt het onderwerp in een breed kader. 7 Deze leergang geeft u kennis en inzichten in het ICT-domein, waarmee u in staat bent om als serieuze gesprekspartner op te treden. 8 Deze achtdaagse leergang bereidt voor op de rol van de informatiemedewerker in het Nieuwe Informatiebeheer. Het is ook een update van eerder behaalde basisdiploma s. 9 Studeren op afstand d.m.v. schriftelijk onderwijs. In ons aanbod: Informatie verzamelen en ontsluiten, DIV en Informatiebehoefte, ICT en DIV. 10 Alle opleidingsactiviteiten van SOD Next kunnen ook incompany verzorgd worden. 11 De onderwerpen van de maatwerktrajecten kunnen alle onderwerpen beslaan die relevant zijn voor het vakgebied en daarbuiten..de trainingen worden volledig aangepast aan de eisen en de wensen van de opdrachtgever. Persoonlijkheids- en/of competentietesten en coaching behoren ook tot de mogelijkheden van een maatwerktraining. Uitgangspunt van onze maatwerktrainingen is de optimale aansluiting bij uw behoefte. Dat betekent opleiden op het juiste moment, met de juiste inhoud voor de juiste medewerkers. Het op een slimme manier inzetten van verschillende didactische vormen zorgt voor een efficiënt (nooit meer dan nodig) en effectief (opleidingen spelen direct in op de behoefte van dit moment) opleidingstraject. 12 SOD Next biedt een uitgebreid assortiment van actuele korte cursussen en workshops aan. Het volledige aanbod staat op de website. 13 Studeren in uw eigen tempo, op een door u zelf gekozen plek en wanneer u zelf wilt via e-learning modules van SOD Next. In het aanbod: Mappenstructuur, Records Management I (mbo) en Records Management II (Hbo) per jaar, plus boeken per jaar, plus boeken per jaar, plus boeken en mbo-4 modules (Nederlands, Engels en rekenen) per jaar, plus boeken Op aanvraag 11 Op aanvraag 12 Vanaf Vanaf 775 Aantal studenten in : Opgenomen in HMDI ca ca ca SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW). HMDI Ad (SOD-II) is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-associatie Degree. HMDI is NVAO geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor. Advertentie 86506_Lee v Everdingen.indd 1 5/15/ :08:00 AM LTR_P010_LTR-OD :50:24

7 16 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Split~Vision St. Catharinastraat 1A-B 5611 JA Eindhoven Postbus CB Eindhoven T E of I Leergang Informatiemanagement (uitstroom hbo-niveau) 1a Persoonlijk rendement 1b Digitale dienstverlening 1c Zaakgericht werken 1d Procesmanagement 1e Informatiemanagement 1f Verbinden van business, informatie en IT 1g Programma-, projectmanagement en communicatie 1h Integratie businesscase-dag Procesmanagement (mbo/hbo) 2a Procesmanagement 2b Procesoptimalisatie Architectuur (hbo) 3a Enterprise Architectuur Management (EAM) 3b IT-Architectuur Leergang Informatiemanagement 1a Persoonlijk rendement Op welke manier kunnen uw persoonlijke communicatie en motivatie het rendement verhogen? Leerstijlanalyse, enneagram en metaprofielen worden concreet. 1b Digitale dienstverlening Vertalen van de doelstellingen van dienstverlening en doelgroepen naar de op te leveren resultaten met informatiemanagement. De zeven informatiedomeinen en groeiscenario s worden met elkaar in verband gebracht t.b.v. de roadmap van de organisatie. 1c Zaakgericht werken U richt het nieuwe zaakgericht werken duurzaam en gebruiksvriendelijk in met zowel generieke als specifieke processen, in relatie tot bestaande IT-systemen, zaaktypen etc. en landelijke standaarden. 1d Procesmanagement Lean en mean (aan)sturen van processen voor taakvolwassen medewerkers gericht op resultaat. Hoe doe je dat? Om vervolgens vanuit die principes processen te ontwerpen afgestemd op uw doelgroepen én de te gebruiken systemen. 1e Informatiemanagement Oplossen van business- en IT-vraagstukken met informatiemanagement. Op welke manier zijn managementinstrumenten de basis voor de inrichting van I-systemen? En hoe sluit dit 100% aan op informatiebeleid, informatietaal, -structuren en -stromen? 1f Verbinden van business, informatie en IT Logisch en beheersbaar aansluiten op elkaar van business, informatiemanagement en IT, met als doel eenduidige en gestandaardiseerde inrichting ervan vanuit de klant en de gewenste dienstverlening. 1g Programma-, projectmanagement en communicatie Snel en goed binnen de geboden middelen resultaten kunnen bereiken. Impactanalyse, haalbaarheid en hoe maak je dé businesscase. Hoe ga je om met programma- en projectmanagement en hoe leg je hier een planmatige aanpak onder? 1h Integratie businesscase-dag Gezamenlijk uitwerken van twee concrete praktijkcases van twee deelnemende organisaties. U krijgt het advies mee naar huis. Procesmanagement 2a Procesmanagement Aandacht voor: positioneren van procesmanagement, werken met de I-Controler, visualiseren van schema s, views, modelleringstechnieken, principes van procesmanagement, uitgangspunten KING en andere procesmethodieken. 2b Procesoptimalisatie Aandacht voor: alle ins & outs van procesmanagement, procesverbetering, Lean denken en werken, procesdenken vanuit klant, medewerker en systemen, optimaliseren bedrijfsprocessen en implementeren van het anders werken. Architectuur 3a Enterprise Architectuur Management (EAM) - visualiseren van architectuurplaten - leren toepassen van shapes, modellen, ArchiMate, King-concepten en diverse weergaven - architectuurprincipes vanuit business, informatie en IT - werken met metamodel en views m.b.v. I-Controler 3b IT-architectuur - vastleggen en inrichten van IT-controler - inrichten applicaties, koppelingen, velden en documentatie over inrichting en koppelvlakken - uitwerken van licentieoverzicht - investerings- en uitfaseringplaten Leergang Informatiemanagement: per lesdag 430 p.p., incl. lunch (8 dagen) Procesmanagement: twee lesdagen 895 p.p., incl. lunch Architectuur: twee lesdagen 895 p.p., incl. lunch De leergang Informatiemanagement biedt een combinatie van theorie, praktijk en ervaring van de (gast)docenten. Van elke dag wordt een verslag/uitwerking gemaakt. Deze uitwerking wordt telkens de eerstvolgende dag aan het begin doorgenomen. Dit is een belangrijk leermoment en tevens verdieping. Op de SharePoint-site vinden deelnemers alle (relevante) documenten van de leergang. Zij kunnen deze gratis downloaden en aanvullen. Er wordt een boekenlijst aangeleverd. Procesmanagement, architectuur en informatiemanagement zijn bij uitstek praktische dagen. Deze dagen worden ondersteund met de I-Controler en zijn daarmee gebaseerd op de combinatie van relevante theorie en praktijkervaring. Bij de leergang en bij alle andere trainingen maken wij gebruik van de landelijke (en wereldwijde) standaarden NEN, KING, Waterschapshuis, IPO, BPMN, ArchiMate, e.d. Iedere (gewezen) deelnemer kan zich vanaf 2012 aanmelden voor de besloten community, waarin deelnemers kennis, ervaring en informatiemodellen gratis met elkaar delen, alsmede de kennis die Split~Vision opdoet in de adviespraktijk. in 2012: Leergang informatiemanagement: 22 deelnemers Procesmanagement: 42 deelnemers Architectuur: 12 deelnemers Cursisten ontvangen een certificaat incl. overzicht van opgedane kennis en kunde. De opleidingen zijn niet gecertificeerd. Universiteit van Amsterdam Departement Mediastudies: Culturele Informatiewetenschap en Archiefwetenschap Turfdraagsterpad GC Amsterdam T E I 1 Bachelor Culturele informatiewetenschap (academisch) 2 Master Culturele Informatiewetenschap (academisch) 3 Duale Master Archiefwetenschap (academisch) Voor de actuele inhoud: zie Universitair collegegeld Het diploma Master Archiefwetenschap geldt onder bepaalde voorwaarden als het in de Archiefwet 1995 bedoelde diploma Archivistiek. Jaarlijks circa 10 studenten in de master Culturele Informatiewetenschap, en circa 10 studenten in de master Archiefwetenschap. De bachelor Culturele Informatiewetenschap en de schakelprogramma s voor aansluiting op een master voor studenten uit hbo en andere universitaire bachelors trekken samen gemiddeld studenten. De UVA-opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie, overeenkomstig de voor het hoger onderwijs geldende regels. LTR_P010_LTR-OD :50:25

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Master Business Process Management and IT

Master Business Process Management and IT Master Business Process Management and IT wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding De wo-masteropleiding Business Process Management and IT begeleid kijkt naar de inrichting

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Woord vooraf Archiefateliers als leerstrategie Het archiefvak bevindt zich in de snelst

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie