Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids

2 2

3 Voorwoord Voor u ligt de studiegids waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen informatiemanagement vooruitstrevende en op de praktijkgerichte opleidingen. Het vakgebied ontwikkelt zich razend snel waardoor het van belang is deze veranderingen en ontwikkelingen actief te volgen. Dit belang strekt zich niet alleen uit naar uw eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook naar uw organisatie en de klanten die u bedient. Het DIOR opleidingsstelsel is modulair opgezet waardoor de mogelijkheid kan worden geboden om een specifiek opleidingspakket voor een organisatie (in-company) of medewerker samen te stellen. DIOR kan maatwerktrainingen voor u samenstellen die volledig zijn toegespitst op uw wensen. Uiteraard is het mogelijk al onze reguliere opleidingen als bedrijfstraining binnen uw eigen organisatie te geven. Onze opleidingsmanagers beschikken over verschillende referenties en helpen u graag verder. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, direct afgestemd op de praktijk en dus herkenbaar voor de student. Onze studenten leren via theorie en oefeningen (cases) direct de relatie te leggen naar de eigen praktijk. Onze docenten sporen de studenten aan de daarmee vergaarde kennis en vaardigheden direct in de eigen werkomgeving toe te passen. Door het toepassen van deze leermethode is het leereffect ten opzichte van traditioneel ingerichte opleiding vele malen groter. Het vakgebied informatiemanagement ontwikkelt zich razendsnel. Onze nieuwe innovatieve leergang, de crebo-gecertificeerde opleiding Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr , MBO niveau 4) geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Na het volgen van deze studie beschikken de studenten over de kennis en kunde waarmee ze de nieuwste ontwikkelingen praktisch kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. De leergang bestaat uit acht modules. De kracht van deze nieuwe leergang is dat de modules ook onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Deze nieuwe opleiding komt in plaats van de Vakopleiding Documentair informatieverzorger (A-modules). Voor studenten die nog in opleiding zijn voor de A-diplomalijn bestaat natuurlijk de mogelijkheid dit af te ronden. 3

4 Nieuw in onze opleiding zijn de ICT-opleidingen en trainingen. Deze studiegids geeft u het vertrekpunt voor het samenstellen van een individueel op maat gericht lespakket. Desgewenst kunt u ook bij ons terecht voor een opleidingsadvies op maat. Hier zijn geen kosten aan verbonden en zo weet u zeker dat de afgestemde opleidingen perfect aansluiten bij de persoon en de werksituatie. Zoals aangegeven is het mogelijk om naast de reguliere modules een opleiding binnen uw organisatie te laten verzorgen (incompany opleidingen en trainingen). Wij zijn gaarne bereid u te informeren over de mogelijkheden. Ons telefoonnummer is

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het DIOR-stelsel... 7 Structuur van het DIOR-stelsel... 8 Didactische opzet... 9 Informatiemanagement opleidingen Opleiding Documentaire informatieverzorger Medewerker informatiedienstverlening Opleiding Recordmanager Opleiding tot Informatiemanager Leergang Informatieadviseur Opleiding Informatiedienstverlening voor officemanagers/managementondersteuners Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen Workshops Seminars Mastercourses Themamiddagen ICT opleidingen en trainingen Beheer Business Analyse Communicatie Informatiebeveiliging ISO ISO Informatiesystemen Infrastructuren Kwaliteit Projectmanagement Security & Audit Service Management Systeemontwikkeling Testen HBO getuigschrift Incompany opleidingen en trainingen Locatie opleidingen en trainingen Planning Inlichtingen en aanmeldingen

6 6

7 Het DIOR-stelsel In informatie-intensieve organisaties speelt een effectieve en efficiënte informatiehuishouding de hoofdrol. Een goed ingerichte informatiehuishouding is vaak zowel de grondstof als het product, het smeermiddel waarop de organisatie draait. Hoe effectiever de processen binnen de documenthuishouding zijn ingericht, des te slagvaardiger uw organisatie kan handelen. DIOR is het innovatieve opleidingsstelsel dat zich heeft gespecialiseerd in het opleiden van medewerkers die werken in informatiemanagement of wier werkzaamheden hiermee raakvlakken hebben. De DIOR-opleidingen zijn op maat gesneden, dat wil zeggen direct afgestemd op de praktijk. Onze informatiespecialisten initiëren en monitoren de steeds sneller gaande ontwikkelingen op het vakgebied en integreren deze ontwikkelingen in de opleidingen. Hierdoor zijn deze altijd actueel en kunnen de studenten de vergaarde kennis en vaardigheden direct toepassen binnen de eigen praktijk. Door het uitvoeren van opdrachten in de eigen werkomgeving spoort DIOR Opleidingen haar studenten aan de verkregen kennis en vaardigheden direct toe te passen in de eigen werksituatie. Deze opdrachten hebben een directe relatie met de eigen bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt voor de student de noodzakelijke samenhang tussen de bedrijfsprocessen en informatiemanagement duidelijk. Dit inzicht versterkt de samenwerking tussen de eigenaar van het proces en de informatiedienstverlener en het realiseren van een gemeenschappelijke taal op het terrein van informatiemanagement. De leerstof bestaat uit korte, afgeronde eenheden. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan waardoor een maximaal leerrendement wordt behaald. De doelgroep zijn de professionals op het gebied van informatiemanagement. Denk hierbij aan informatiedienstverleners, secretaresses, management ondersteunende medewerkers, projectassistenten, projectleiders, informatiemanagers en informatieadviseurs. 7

8 Structuur van het DIOR-stelsel Het DIOR-stelsel is opgebouwd uit modules. Elke module vertegenwoordigt een korte afgeronde opleiding op een bepaald aandachtsgebied binnen informatiemanagement. Hierbij zijn verschillende niveaus te onderscheiden: DIOR- modules Opleiding tot documentair informatieverzorger Opleiding tot medewerker informatiedienstverlening Niveau instroom VMBO VMBO/MAVO Niveau uitstroom MBO MBO Crebo-gecertificeerde opleiding tot medewerker informatiedienstverlening (crebo nr ) VMBO/MAVO MBO niveau 4 Opleiding tot recordmanager MBO HBO Opleiding tot informatiemanager MBO HBO Leergang informatieadviseur MBO HBO Opleiding informatiedienstverlening voor officemanagers/ managementondersteuners Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen VMBO Alle MBO MBO ICT opleidingen en trainingen Per opleiding of training kan het niveau verschillend zijn. Zie voor het vereiste niveau de specifieke opleidingen/ trainingen Voor het kunnen volgen van een van de bovenstaande modules dient de student het bijbehorende denk- en werkniveau (niveau instroom of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring) te bezitten. Daarnaast verzorgt DIOR Opleidingen een aantal workshops, seminars, mastercourses en themamiddagen. 8

9 Didactische opzet Elke module is opgebouwd uit drie onderdelen: Zelfstudiedeel De student bestudeert het zelfstudiedeel zelfstandig. In het zelfstudiedeel maakt de student zich het theoretisch kader eigen. Daarnaast zijn er studietaken die de student voorafgaand aan de lesdagen moet maken. Hiermee kan de student toetsen of hij de stof beheerst. De antwoorden op de studietaken worden besproken tijdens de lesdagen en (diagnostisch) getoetst of de student de basiskennis afdoende beheerst. Oefendeel Het oefendeel wordt gebruikt tijdens de mondelinge lessen. De student past in dit deel de verworven kennis toe door, veelal in groepjes, aan de slag te gaan met voor hen herkenbare praktijksituaties. Hierbij staat centraal: problemen determineren, keuzes maken, prioriteiten stellen, plannen opstellen en uiteindelijk het oplossen daarvan. Voor de begeleiding van de studenten is een gekwalificeerde docent aanwezig. Praktijkwerkboek Met behulp van het praktijkwerkboek voert de student opdrachten uit op de eigen werkplek. Deze praktijkopdrachten worden door de praktijkbegeleider beoordeeld en afgetekend. Dit is het belangrijkste onderdeel van de opleiding. Hier past de student immers kennis en vaardigheden toe in de eigen werksituatie. Hij toont aan dat hij ook in de praktijk in staat is taken uit te voeren en problemen op te lossen. Van kennis Via oefeningen Naar toepassing 9

10 Informatiemanagement opleidingen DIOR Opleidingen biedt de navolgende Informatiemanagement opleidingen, workshops, seminars, trainingen en mastercourses en themamiddagen aan: 1. Opleiding tot Documentair informatieverzorger 2. Opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening 3. Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker informatiedienstverlening (crebo nr ) 4. Opleiding tot Recordmanager 5. Opleiding tot Informatiemanager 6. Leergang Informatieadviseur 7. Opleiding Informatiedienstverlening voor officemanagers/ managementondersteuners 8. Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen 10

11 Opleiding Documentaire informatieverzorger Waarom deze opleiding Door het volgen van deze vakopleiding beheerst de medewerker optimaal de werkstromen van de documentaire administratie. De opleiding legt op een zeer goede wijze de link tussen theorie en praktijk. In de leerroute worden voldoende concrete resultaten opgeleverd om de competentieontwikkelingen zichtbaar te maken. Dit vindt plaats door het toetsen van de theorie (studietaken) en de praktische toepassing van de verworven kennis en vaardigheden (praktijkopdrachten). Doelgroep De vakopleiding Documentaire informatieverzorger is absoluut noodzakelijk voor medewerkers die werkzaam zijn op het terrein van de documentaire informatievoorziening. Voorts kan een ieder die gericht meer wil weten over bepaalde processen in de documentaire informatievoorziening veel voordelen hebben aan deze opleiding. Resultaten na de opleiding Na de opleiding beheerst de medewerker de processen op het terrein van de documentaire informatievoorziening optimaal en weet waarom en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Dit resulteert in snelle toegang tot en beschikbaar hebben van alle relevante informatie bestemd voor het goed functioneren van de organisatie. De productiviteit van de afdeling neemt aanmerkelijk toe. Onderdelen van de opleiding 1 Introductiemodule 2 Organisatieleer en staatsinrichting 3 Documentbehandeling 4 Informatiebeheer en informatieverstrekking 5 Selectie, vernietiging en overbrenging 6 Effectief toepassen van (documentair) structuurplannen 7 Klantgericht werken Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 11

12 1 Introductiemodule Inhoud De eigen organisatie Documentbehandeling Archiefbeheer Huidige ontwikkelingen op het vakgebied Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van de eigen organisatie en kent hij de processen van de eigen organisatie. Vervolgens kan hij op basis van die kennis documenten selecteren en registreren. Hij is in staat de afgehandelde documenten proces-/zaakgericht te archiveren en te beheren. Voorts weet hij welke ontwikkelingen in het vakgebied in de toekomst gaan plaatsvinden en kan hij daarop adequaat inspelen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 2 Organisatieleer en staatsinrichting Inhoud Organisaties en structuren Staatsinrichting De Europese Unie (EU) Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van de eigen organisatie, weet hij hoe deze is gestructureerd en weet hij welke processen de organisatieonderdelen uitvoeren. Vervolgens weet hij hoe Nederland staatkundig is ingericht en kent hij de relatie tussen Nederland en de rest van Europa. Voorts weet hij welke ontwikkelingen 12

13 in het vakgebied in de toekomst gaan plaatsvinden en kan hij daarop adequaat inspelen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 3 Documentbehandeling Inhoud Postbehandeling Standaard postregistratie Inhoudelijke ontsluiting Voortgangsadministratie en afdoeningcontrole Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 Resultaten Na de opleiding kan de student op basis van de verworven kennis documenten selecteren en registreren en inhoudelijk zodanig ontsluiten dat de documenten snel en gemakkelijk zijn terug te vinden. Voorts kan de student zodanig administratie voeren dat is vast te stellen bij wie een document in behandeling is en wanneer het is afgehandeld. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Informatiebeheer en informatieverstrekking Inhoud Dossiervorming algemeen Ordeningsprincipes Het proces dossiervorming Speciale archieven Informatie en zoekstrategieën Informatieverstrekking en regelgeving Informatieverstrekking aan internen en externen 13

14 Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van de processen van de eigen organisatie en kan hij op basis van die kennis afgehandelde documenten proces-/zaakgericht archiveren en beheren. Voorts weet hij op grond van welke regels informatie aan internen en externen mag worden verstrekt. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 5 Selectie, vernietiging en overbrenging Inhoud Uitgangspunten en kaders voor selectie en vernietiging Relatie dossiervorming en selectie Vernietiging Inventarisatie Overbrenging Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van de uitgangspunten en kaders die gelden voor selectie, vernietiging en overbrenging. De student weet op welke wijze hij dossiers kan afstemmen op bewaren en vernietigen en kan een inventaris opstellen ten behoeve van de dossiers die moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 14

15 6 Effectief toepassen van (documentair) structuurplannen Inhoud Doel (documentair) structuurplan Functie (documentair) structuurplan Kaders voor (documentair) structuurplan Opbouw van een (documentair) structuurplan Methoden en technieken bij het vaststellen van de logische en fysieke verzamelingen Het werken met een (documentair) structuurplan Onderhoud van een (documentair) structuurplan Toekomstige ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 Resultaten Na de opleiding weet de student waarom een structuurplan moet worden gemaakt en waar het voor dient. Voorts kent hij de methoden en technieken die worden toegepast om een structuurplan te maken, ermee te werken en te helpen bij het onderhoud. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Klantgericht werken Inhoud Klantgerichtheid en de waarde ervan voor de organisatie De interne en externe klant Klantenzorg en contacten met klanten Medium voor klantcontacten Persoonlijke houding t.o.v. klanten Effectieve klachtenbehandeling Geprogrammeerde klantgerichtheid Een klantenzorgprogramma opstellen Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 820,00 15

16 Resultaten Na de opleiding weet de student wat klanten zijn en wat klantgerichtheid is, wie de interne en externe klanten zijn en hoe hij de klantzorg kan verbeteren. Voorts weet hij effectief met klachten om te gaan en dit om te buigen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Klantgericht werken gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. Certificaten en diploma s Bij het succesvol afronden van een onderdeel wordt een certificaat uitgereikt. Een aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Indien u alle onderdelen van de vakopleiding Documentaire informatieverzorger heeft afgerond, ontvangt u het diploma Documentaire informatieverzorger. Basisdiploma Documentaire informatieverzorger Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Introductie 2 Organisatieleer en staatsinrichting 7 Klantgericht werken Diploma Documentbehandeling Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 2 Organisatieleer en staatsinrichting 3 Documentbehandeling 6 Effectief toepassen van (documentair) structuurplan Diploma Informatiebeheer Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 4 Informatiebeheer en informatieverstrekking 5 Selectie, vernietiging en overbrenging 6 Effectief toepassen van (documentair) structuurplan 16

17 Medewerker informatiedienstverlening Waarom deze opleiding Een belangrijke reden voor digitalisering bij de overheid is verbetering van de dienstverlening naar de klant (burgers en bedrijven), zoals verbetering van snelheid, kwaliteit, eenduidigheid en transparantie. Een andere belangrijke reden is de mogelijkheid om efficiënter te gaan werken. Verbetering van de dienstverlening betekent dan ook dat er hogere eisen moeten worden gesteld aan de inrichting van de informatiehuishouding en aan de wijze waarop werkprocessen worden ingericht en uitgevoerd. Het digitaal werken geeft nieuwe mogelijkheden voor de verbetering van de dienstverlening. Het geeft mogelijkheden om informatie beter en sneller te creëren, te bewerken, te gebruiken en beschikbaar te stellen. Het maakt de overheid efficiënter en transparanter. Het goed managen van digitale informatie is daarom uiterst belangrijk. Voordelen kunnen worden bereikt doordat met digitalisering de administratieve werkdruk afneemt en omdat ambtenaren en andere belanghebbenden minder tijd kwijt zijn aan het zoeken van informatie. Bovendien kunnen ze de digitale informatie plaatsen tijdonafhankelijk raadplegen en gebruiken. Al deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor de organisatie en het personeel. Zoals blijkt uit het hiervoor geschetste, krijgt de medewerker informatiedienstverlening met veel verschillende veranderingen te maken. Deze veranderingen kunnen technisch zijn, maar ook bestuurlijk en/of organisatorisch. Ook moet hij in de huidige situatie opereren vanuit een geheel andere instelling. Daar waar hij vroeger vooral binnen het domein van de documentaire administratie bleef, moet hij tegenwoordig midden in de organisatie staan. Hij moet kunnen meepraten over de inrichting en organisatie van de documentenstromen en over de informatie en communicatietechnologie die daarmee samenhangen. Al deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, vaardigheden en aanpak. 17

18 Met deze opleidingslijn willen wij u zo breed mogelijk de kennis en vaardigheden bijbrengen om u in staat te stellen al vergelijkend de overstap te maken van het oude werken naar het nieuwe werken, van analoog naar digitaal. Doelgroep Deze vakopleiding is absoluut noodzakelijk voor medewerkers die werkzaam zijn op het terrein van informatiemanagement. Voorts kan een ieder die gericht meer wil weten over bepaalde processen in informatiemanagement veel voordelen hebben van deze opleiding. Resultaten na de opleiding Na de opleiding beheerst de medewerker de processen op het terrein van informatiemanagement optimaal en weet waarom en hoe deze moeten worden uitgevoerd. Dit resulteert in snelle toegang tot en beschikbaar hebben van alle relevante informatie bestemd voor het goed functioneren van de organisatie. De productiviteit van de afdeling neemt aanmerkelijk toe. Onderdelen van de opleiding 1 Basis informatiedienstverlening 2 Organisaties, structuren en processen 3 Informatiehuishouding 4 Informatiebeheer 5 Toegankelijkheid en structuur 6 Waardering en selectie 7 Communicatie en klantgerichtheid 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 18

19 1 Basis informatiedienstverlening Inhoud Informatiedienstverlening en de veranderingen Organisaties, structuren en processen Informatiehuishouding Informatiebeheer Toegankelijkheid en structuur Waardering en selectie Communicatie en klantgerichtheid Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Duur: 5 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.170,00 Resultaten Na de opleiding weet de student welke veranderingen in de informatiedienstverlening plaatsvinden en waarom deze veranderingen nodig zijn. Hij heeft voorts kennis van de inrichting en structuur van de eigen organisatie en weet welke processen er worden uitgevoerd. Hij heeft kennis van de processen van informatiemanagement, kent de wet- en regelgeving en normen en standaarden die bij de uitvoering van de processen van belang zijn en kent de normen voor een goede kwaliteitszorg. Hij kan op basis van de verworven vaardigheden en competenties op en effectieve wijze met collega s en klanten (zowel intern als extern) omgaan. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 19

20 2 Organisaties, structuren en processen Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Staatsinrichting Processen Zaakgericht werken Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student wat organisatiekunde inhoudt en waarom de kennis over organisatiekunde belangrijk is voor de informatiedienstverlener. Hij weet hoe de eigen organisatie is gestructureerd, welke processen er worden uitgevoerd en wat zaakgericht werken inhoudt. Vervolgens weet hij hoe Nederland staatkundig is ingericht en kent hij de relatie tussen Nederland en de rest van Europa. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 3 Informatiehuishouding Inhoud Uitgangspunten informatiehuishouding Kaders, normen en standaarden Documentmanagement Workflowmanagement Recordsmanagement Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student welke uitgangspunten belangrijk zijn bij de inrichting van de informatiehuishouding en welke kaders, normen en standaarden daartoe bijdragen. Voorts weet hij 20

21 wat documentmanagement, workflowmanagement en recordsmanagement inhouden, welke systemen daarvoor kunnen worden ingezet en hoe het programma van eisen van vorengenoemde systemen er uit kunnen komen te zien. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Informatiebeheer Inhoud Kaders informatiebeheer Documentbehandeling Zorg en beheer van informatie Informatieverstrekking Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding kent de student de formele kaders m.b.t. het beheer van informatie, weet hij uit welke processen documentbehandeling bestaat, kent hij de argumenten waarom registratie nodig is en weet hij dit effectief toe te passen. Voorts weet hij uit welke processen de zorg en het beheer van informatie bestaan, hoe dossiers op een goede wijze kunnen worden gevormd en beheerd en welke wettelijke regels van de eigen organisatie gelden bij het verstrekken van informatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 21

22 5 Toegankelijkheid en structuur Inhoud Uitgangspunten ordening en structuur Methoden voor toegankelijkheid Doel en functie van een structuurplan Onderdelen van een structuurplan Werken met structuurplannen Implementatie en onderhoud van een structuurplan Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding kent de student de uitgangspunten die belangrijk zijn bij het ordenen en structureren van informatie. Voorts kent hij de methoden voor het realiseren van de toegankelijkheid van de informatie, kent hij het doel en de functie van een structuurplan en kan hij ermee werken en helpen onderhouden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 6 Waardering en selectie Inhoud Uitgangspunten en kaders Bestaande methodes voor waardering en selectie Bewerken, overbrengen en vernietigen De nieuwe waarderingsmethodiek Waardering en selectie digitale informatie E-depot Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding kent de student zowel de uitgangspunten en kaders als de bestaande en nieuwe methoden voor het waarderen en selecteren van archiefbescheiden. Hij kan de bescheiden/ dossiers 22

23 bewerken in te vernietigen en naar een archiefbewaarplaats over te brengen bescheiden. Bovendien kan hij de digitale informatie waarderen en weet hij wat een e-depot is en welke relatie er bestaat tussen e-depot en digitale archiefbescheiden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Communicatie en klantgerichtheid Inhoud Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Non-verbale communicatie Effectief presenteren Effectief vergaderen Klantgerichtheid Normen en resultaten klantgerichtheid Geprogrammeerde klantgerichtheid Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan voorts een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. Voorts weet de student wat klanten zijn en wat klantgerichtheid is, wie de interne en externe klanten zijn en hoe hij de klantzorg kan verbeteren. Hij weet effectief met klachten om te gaan en deze om te buigen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens de opleiding wordt het Zelfstudiedeel Communicatie en klantgerichtheid gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 23

24 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Inhoud Algemene kaders en begrippen Aanleiding en geschiedenis kwaliteitszorg Kwaliteitssystemen Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Nieuwe ontwikkelingen Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student wat kwaliteitszorg inhoudt en kent hij de gangbare kwaliteitssystemen en methode en technieken. Hij kan de kwaliteit meten en eventueel verbeteren en helpen borgen. Voorts weet hij welke nieuwe ontwikkelingen er zijn om de kwaliteit van de informatiehuishouding te meten en te verbeteren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. Diploma s en certificaten De DIOR-opleidingen kunnen als leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Indien u de opleiding in willekeurige volgorde volgt, wordt er per module een certificaat uitgereikt. Een bepaald aantal certificaten geeft recht op een deeldiploma. De volgende deeldiploma s kunnen worden behaald: Basisdiploma Informatiedienstverlening Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 2 Organisaties, structuren en processen 3 Informatiehuishouding 7 Communicatie en klantgerichtheid 24

25 Diploma Informatiebeheer 1 Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 3 Informatiehuishouding 4 Informatiebeheer 7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Informatiebeheer 2 Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 5 Toegankelijkheid en structuur 6 Waardering en selectie 7 Communicatie en klantgerichtheid Diploma Kwaliteitszorg Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiedienstverlening 3 Informatiehuishouding 7 Communicatie en klantgerichtheid 8 Kwaliteitszorg informatiedienstverlening Worden alle modules in een bepaalde leergang succesvol afgerond, dan geeft dat recht op een diploma. Vakdiploma Medewerker informatiedienstverlening U kunt in deze leergang het vakdiploma Medewerker Informatiedienstverlening behalen. Dit vakdiploma bestaat uit de 8 vorengenoemde modules en kan in een leergang of in willekeurige volgorde worden gevolgd. Crebo gecertificeerde opleiding Medewerker informatiedienstverlening (crebo 90523) Wil de student in aanmerking komen voor de crebo gecertificeerde opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening (crebo 90523) op MBO 4 niveau, dan moet hij, naast de vorengenoemde vakdiploma, d.m.v. toetsen aantonen voldoende competenties te bezitten op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Tevens legt de student aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid af. 25

26 Opleiding Recordmanager Waarom deze opleiding Zowel de papieren als de digitale informatiehuishouding van de overheid zijn niet geheel op orde. In veel rapporten wordt dat al decennia gesignaleerd. In dezelfde rapporten wordt eveneens gesignaleerd dat goed opgeleid personeel, dat zich op welke manier dan ook met informatiemanagement bezighoudt, één van de oplossingen is om dit probleem het hoofd te bieden. In die zin liggen er grote uitdagingen voor dit personeel om ervoor te zorgen dat informatie vindbaar, toegankelijk en betrouwbaar is en blijft. Belangrijke uitdagingen, want kwalitatief goede informatie is cruciaal binnen de overheid als kennisintensieve organisatie. Ook de kennisintensieve samenleving vraagt om snelle en kwalitatief goede informatie, tijd en plaats onafhankelijk. De weg naar verbetering begint bij een goede opleiding van iedereen die op het terrein van informatiemanagement een rol speelt. Door de ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement intensief te volgen, kunnen wij opleidingen ontwikkelen die u in staat stellen kennis en vaardigheden te verwerven en bij te houden. De rol van de medewerker informatiedienstverlening verandert en wij stellen u in staat de nieuwe kansen in uw veranderende rol in uw voordeel te benutten. De vakopleiding Recordmanagement kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Doelgroep De opleiding tot Recordmanager is absoluut noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is op het terrein van informatiemanagement en alles wil weten over digitalisering (digitaal werken), de verandering die het met zich meebrengt en de nieuwe, meer dynamische en proactieve rol die hij daarin kan vervullen. Dit zowel bij de implementatie van nieuwe systemen als de veranderingen in organisatie en processen in het kader van digitaal werken. Resultaten na de opleiding Na de opleiding overziet de recordmanager de impact van digitaal werken, kent hij zijn nieuwe rol hierin, voert hij regie over de informatiehuishouding en is een waardevolle en betrouwbare ge- 26

27 sprekspartner in de organisatie op het terrein van informatiemanagement. Onderdelen van de opleiding 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement 8 Projectmanagement 9 Beleidsontwikkeling De opleiding Recordmanager kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 1 Basis informatiemanagement Inhoud De status van het vakgebied Vernieuwing en effecten daarvan Veranderingsprocessen DIV Organisaties Processen Documentaire informatiesystemen De NEN 2082 Metadata Belangrijke wettelijke kaders Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student inzicht in de veranderingen bij de overheid in het kader van de nota Informatie op Orde en de effecten daarvan informatiemanagement. Voorts heeft de student zicht op de veranderde rol van de DIV, de verandering in de organisatie in het kader van digitaal werken en het procesgericht denken. Hij kent op hoofdlijnen de nieuwe informatiesystemen en normen en standaarden en enkele belangrijke wettelijke kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding. 27

28 Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 2 Organisaties, structuren en processen Inhoud Organisatiekunde Organisatievormen en -structuren Processen Proces- en organisatiestructuur Processen en functies Missie, visie en strategie Procesdenken bij de overheid Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van organisaties en structuren en kent hij de uitgangspunten met betrekking tot de missie, visie en processen. Hij kent voorts het belang van het procesdenken en kan in de organisatie vorm helpen geven aan dit procesdenken. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 28

29 3 Document- en workflowmanagement Inhoud Visie, beleid en uitgangspunten informatiebeheer Document management systemen (DMS) Kiezen van een DMS Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en beleidsuitgangspunten Informatiebeveiliging Integratie DMS met andere systemen Zaakgericht werken Workflow management (WFM) Bedrijfsprocessen Programma van eisen (PvE) WfM Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding is de student in staat de visie, het beleid en de uitgangspunten van het informatiebeheer van de organisatie vorm te helpen geven. Hij kent de betekenis van de informatiesystemen in de organisatie en is in staat een programma van eisen op te stellen waar de systemen (DMS/WFM en aanverwante systemen) aan zouden moeten voldoen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 4 Records- en webcontentmanagement Inhoud Algemene kaders Recordmanagement Records management applicatie (RMA) Kiezen van een RMA Het opstellen van een programma van eisen (PvE) Richtlijnen, normen en standaarden Informatiebeveiliging Integratie RMA met andere systemen Zaakgericht/procesgericht werken Substitutie Web content management (WCM) 29

30 Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding kent de student de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor Recordmanagement en kan hij een programma van eisen opstellen. Voorts kan hij een digitaal handboek opstellen ter ondersteuning van het besluit tot substitutie en kent hij het belang van webcontentmanagement in relatie tot de processen van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 5 Structuurplannen en metadatamodellen Inhoud Algemene kaders Visie en uitgangspunten Richtlijnen, normen en standaarden Doel, ontwikkeling, gebruik en onderhoud structuurplannen Belang en toepassing metadata Beschrijven van entiteiten en elementen metagegevens overheidsinformatie Toepassingsprofielen Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding kent de student de uitgangspunten, kaders en normen en standaarden voor het ontwikkelen van een structuurplan en kan hij in overleg met de proceseigenaar hier invulling aan geven, waarbij het belang van de proceseigenaar nadrukkelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Voorts kan hij ten aanzien van de processen van een organisatie een metadataset ontwikkelen, herkenbaar en effectief voor de proceseigenaar en zijn medewerkers. Tenslotte kan hij de processen koppelen aan de formele selectiecriteria, zowel voor de digitale als analoge archieven. 30

31 Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 6 Waardering en selectie Inhoud Uitgangspunten en kaders Bestaande methoden voor selectie Bewerken, overbrengen en vernietigen De bewerking van het archief Inventarisatie, overbrenging en vernietiging Nieuwe waarderingsmethodiek Het instrumentarium E-Depot, belang en diensten Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding kent de student de uitgangspunten en kaders voor waardering en selectie en kan hij instrumenten, zoals selectielijsten e.d. koppelen aan zowel de digitale als analoge informatie. Hij heeft voorts inzicht in de generieke waarderingsmethodiek en kan de informatie inrichten, vooruitlopend op opslag in een e-depot. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement Inhoud Algemene kaders en belangrijke aandachtsgebieden Samenhang in het wettelijke kader m.b.t. overheidsinformatie Wetten en regels voor het beheren van overheidsinformatie Wetten en regels voor het openbaar maken van overheidsinformatie Wetten en regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid 31

32 Invloeden wet- en regelgeving bij de inrichting van de informatiehuishouding Invloeden wet- en regelgeving bij de digitalisering Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis en inzicht in wet- en regelgeving die de informatiehuishouding in de digitale omgeving beïnvloeden en kan deze kennis aanwenden in gesprekken, projecten en werkgroepen die zich met digitalisering bezighouden. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 3 praktijkopdrachten. 8 Projectmanagement Inhoud Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en -begroting Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding is de student in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden. Hij beheerst de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang en kan de voortgangsrapportage opstellen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 32

33 9 Beleidsontwikkeling Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.695,00 Resultaten Na de opleiding bezit de student kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen. Voorts kan de student beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 33

34 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Diploma Recordbeheerder Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement Diploma Recordcoördinator Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement Diploma Recordmanager Dit diploma bevat de volgende modules: 1 Basis informatiemanagement 2 Organisaties, structuren en processen 3 Document- en workflowmanagement 4 Records- en webcontentmanagement 5 Structuurplannen en metadatamodellen 6 Waardering en selectie 7 Wet- en regelgeving informatiemanagement 8 Projectmanagement 9 Beleidsontwikkeling 34

35 Opleiding tot Informatiemanager Waarom deze opleiding Overheidsorganisaties maken deel uit van en hebben verplichtingen tegenover de lokale, nationale, Europese en mondiale context waarin zij opereren. Die omgeving stelt steeds hogere eisen aan het functioneren van de overheid. Zo heeft zij te maken met een steeds luider klinkende roep om digitale dienstverlening (eoverheid) en hoge verwachtingen van burgers ten aanzien van behoorlijk bestuur, transparantie, efficiëntie en verantwoording. Dit brengt een groeiende noodzaak tot samenwerking, kennisdeling en informatie-uitwisseling met zich mee in een meer en meer 'open' omgeving. Daarbij is sprake van steeds snellere communicatie en verspreiding van informatie via het Internet en mede als gevolg daarvan van een toenemende internationalisering en complexiteit in beleid en wetgeving. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op alle overheidsorganisaties, ongeacht type en grootte. In al die ontwikkelingen is de beschikbaarheid van toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie een belangrijke sleutel tot succes. Om dit te bereiken is helderheid vereist. Helderheid, vastgelegd in beleidsuitgangspunten. Van de moderne informatiemanagers wordt daarom verwacht dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om de nieuwe uitgangspunten op dit terrein tot uitdrukking te laten komen in goed beleid en goede regels en richtlijnen. De informatiemanager heeft daarnaast ook andere vaardigheden nodig. In de huidige praktijk wordt hij geconfronteerd met projecten die moeten worden geleid, onderzoeken die moeten worden ingesteld, nieuwe informatiestructuren die moeten worden ontwikkeld, veranderingstrajecten die in gang moeten worden gezet, etc. Ook zijn er vaak normen nodig, prestatie-indicatoren, een personeelssterkte moet worden vastgesteld, er moeten kengetallen en ratio's worden bepaald. Daarvoor heeft de informatiemanager bedrijfskundige kennis en vaardigheden nodig. 35

36 Doelgroep De opleiding tot Informatiemanager is absoluut noodzakelijk voor iedereen die leiding geeft op het terrein van informatiemanagement en alles wil weten over digitale dienstverlening in een moderne samenleving en het ontwikkelen van een visie, beleidsuitgangspunten, regels, richtlijnen, normen en kengetallen en die in staat is een project succesvol te leiden. Resultaten na de opleiding Na de opleiding is de informatiemanager in staat op het strategisch en tactisch niveau succesvol te opereren. Hij is in staat een visie te ontwikkelen op het terrein van de moderne informatiedienstverlening en deze ook als zodanig vorm te geven. Onderdelen van de opleiding 1 Projectmanagement 2 Analyse van werkprocessen en informatiebehoefte 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan 4 Proces en Arbeid 5 Beleidsontwikkeling 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement 7 Managementvaardigheden De opleiding tot Informatiemanager kan zowel in een leergang als in willekeurige volgorde worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 36

37 1 Projectmanagement Inhoud Kenmerken van projectmatig werken De principes van projectmanagement De projectvoorbereiding Het opdelen en faseren van projecten Het inrichten van projecten Projectplanning en -begroting Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 3.075,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding is de student in staat een projectorganisatie op te zetten, een projectplan te maken en daaraan leiding te geven en het succesvol af te ronden. Hij beheerst de technieken voor de verslaglegging, controle van de voortgang en kan de voortgangsrapportage opstellen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 2 Analyse van werkprocessen en documentaire informatiebehoeften Inhoud Inleiding systeemkunde Inleiding systeemtheorie Organisaties als open systemen Organisaties als sociotechnische systemen Integrale organisatieontwikkeling De intake Diagnose Weerstand Het vooronderzoek De detailanalyse Het herontwerp Herontwerpen van de DIV 37

38 Duur: 6 lesdagen (3 blokken van 2 dagen) Lestijden: uur Tarief: 4.075,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding kan de student een basis leggen voor een attitude van waaruit hij met principes van de organisatie- en systeemkunde en met behulp van instrumenten, voorstellen kan formuleren voor verbetering van werkprocessen en informatievoorziening. Tijdens de opleiding leert de student voornamelijk om systematisch naar de organisatie en de werkprocessen te kijken vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan Inhoud De implementatie van een veranderingsplan Projectmatig werken Projectmanagement Veranderingsmanagement Inleiding organisatieverandering Fasering veranderingsproces Managementvaardigheden Houding van medewerkers bij verandering Belemmeringen in een veranderingsproces Instrumenten Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 3.075,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis, vaardigheden en instrumenten om op een flexibele, doelmatige en doeltreffende wijze veranderingsplannen op te stellen en te realiseren, waarbij de aanpak interdisciplinair is. Voorts is hij in staat te beoordelen wanneer samenwerking en communicatie met andere disciplines noodzakelijk of gewenst is. 38

39 Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 4 Proces en arbeid Inhoud Inleiding arbeidsstudie Historie van de arbeidskunde Arbeidskundige begrippen Methodestudie Kwalitatieve analyse Vastleggingstechnieken Arbeidsmeting Zelfregistratie Multi-moment opnamen De intervalopname met tempo Tijdstudie Systemen van vooraf bepaalde bewegingstijden Het opzetten van een normeringsonderzoek Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 3.075,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding kan de student de benodigde personeelssterke en normen en kengetallen berekenen en prestatie-indicatoren vaststellen en hanteren. Hij kan op een wetenschappelijke en bedrijfskundig verantwoorde basis de relatie tussen werkprocessen en de daarvoor benodigde arbeid leggen en hij beheerst hiervoor de techniek van multi-moment opname en kan een normeringsonderzoek uitvoeren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 39

40 5 Beleidsontwikkeling Inhoud Organisatiekunde Organisatiestructuren Beleidsontwikkeling, uitgangspunten en kaders Het besluitvormingsproces Het beleidsvormingsproces bij de overheid De veranderende overheid Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 2.220,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding bezit de student kennis en vaardigheden om de nieuwe uitgangspunten op het terrein van informatiemanagement tot uitdrukking te laten komen in goed beleid, goede regels en richtlijnen. Voorts kan de student beleid ontwikkelen, rekening houdend met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het terrein van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement Inhoud Kwaliteit en kwaliteitszorg Methode en instrumenten Meten, verbeteren en borgen Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 2.220,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding is de student in staat op basis van het IKZ-model en/of INK-model inzicht te creëren in de kwaliteit van de informatiehuishouding met als doel risico s te verkleinen of te elimineren, kosten te minimaliseren en baten te optimaliseren. Daarnaast kan hij KPI s te benoemen om de kwaliteit van de informatiehuishou- 40

41 ding te meten, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving, normen, standaarden en overige eisen en wensen vanuit de organisatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 7 Managementvaardigheden Inhoud De manager en zijn omgeving Besluitvorming en creativiteit Projecten managen Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling Verschillende vormen en invloeden van relaties Conflictmanagement Managementstijlen en leiderschap Motiveren Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding Groepsvorming en teambuilding Structuur en ontwerp van organisaties Cultuur en macht in de organisatie Communicatievaardigheden Gebruik en voorkoming van stress Effectief vergaderen Werving en selectie Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 2.220,00 incl. lunch Resultaten Na de opleiding kent de student het brede terrein van het managen van de afdeling en bezit hij de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven verbonden zijn. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 41

42 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke diploma s u kunt behalen. Diploma Project- en procesmanagement Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Projectmanagement 2 Analyse van werkprocessen en informatiebehoefte 3 Ontwerpen en implementeren van een veranderingsplan 4 Proces en Arbeid Diploma Beleid en informatiemanagement Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Projectmanagement 5 Beleidsontwikkeling 6 Integrale kwaliteitszorg informatiemanagement 7 Managementvaardigheden 42

43 Leergang Informatieadviseur De uitdagingen binnen het vakgebied informatiemanagement volgen elkaar snel op. Op welke manier geeft uw afdeling Informatiemanagement invulling aan de dagelijkse uitvoering van taken en projecten? De leergang Informatieadviseur geeft richting aan de ontwikkeling van toekomstige informatieadviseurs. De vijftiendaagse HBO Leergang Informatieadviseur koppelt inhoudelijke kennis aan de ontwikkeling van relevante vaardigheden en competenties. Na het behalen van de Leergang Informatieadviseur hebben de studenten de vaardigheden om de processtromen binnen de eigen organisatie te verbeteren, doorlooptijden te reduceren en inefficienties te verwijderen. Informatiebeheer dat als een slank proces is ingericht, functioneert als een geoliede machine, ontdaan van onnodige handelingen, verspilling, fouten, defecten en andere inefficiënties. De studenten leren in deze leergang de organisatie eigen informatieprocessen in relatief korte tijd te optimaliseren waardoor inefficiënties worden geconstateerd en opgelost om zo de doorlooptijden van deze processen te beheersen en te verkleinen. Deze leergang stimuleert de studenten om zelf aan de slag te gaan. Via simulaties/games, eigen onderzoek en eigen praktijkervaringen doorleven de studenten de behandelde theorie en technieken volledig en kunnen dit direct in de praktijk toepassen. In de Leergang Informatieadviseur komen de volgende thema s aan bod: Basiskennis informatievoorziening Informatie op orde en e-overheid Projectmatig en proces georiënteerd werken (Prince2 en Lean Six Sigma) Praktijksimulatie 43

44 Blok 1 Basiskennis Informatievoorziening Inhoud Kaders voor informatiebeheer Beheerplicht Systemen informatiemanagement Documentbehandeling Argumenten voor registratie Registratievoorschriften Documentregistratie Registratiecriteria Identificeren en ontsluiten van documenten De zorg en het beheer van informatie Archiefvorming Het denken in processen Zaakgewijze ordening of dossiervorming Het dossiervormingsproces Dossiervorming en vernietiging Gebruik geautomatiseerd archiveringssysteem Informatievertrekking Gebruik van het archief Zorg voor de kwaliteit van informatie Informatieverstrekking aan internen Informatieverstrekking aan externen Duur: 2 lesdagen Blok 2 Informatie op Orde en e-overheid Inhoud E-Overheid en dienstverlening Ontwikkeling digitale overheid Ontwikkelingen rijksoverheid Ontwikkelingen lagere overheden Ontwikkelingen provincies Ontwikkelingen gemeenten Ontwikkelingen waterschappen Duur: 1 lesdag 44

45 Informatiehuishouding en -systemen Inhoud Uitgangspunten informatiehuishouding Normen en standaarden NEN 2082, NEN-ISO en NEN-ISO Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie Standaardformaten voor duurzame archivering Document management systemen Kiezen van een DMS Selecteren van een DMS Implementeren van een DMS Het opstellen van een programma van eisen Integratie DMS met andere systemen Workflow management Bedrijfsprocessen Procesmodellering Toepassing van bedrijfsprocesmodellering Functies van een workflowmanagement systeem Voor- en nadelen workflowmanagement systemen Programma van eisen WfM Records management Records Management Applicatie Kiezen van een RMA Selecteren van een RMA Implementeren van een RMA Opstellen van een programma van eisen Duur: 2 lesdagen Structuurplannen Inhoud Uitgangspunten ordeningstructuur Processen als uitgangspunt Functie van informatie als uitgangspunt Eisen aan informatie als uitgangspunt Toegankelijkheid door ordening Het ontwerpen van een structuurplan Grondslag voor een structuurplan Doel en functie van een structuurplan Methode ontwikkeling structuurplan Onderdelen van een structuurplan Werken met een structuurplan Implementatie en onderhoud structuurplan Zorg en beheer 45

46 Belang en toepassing van metadata Papier versus digitaal Metadata bij creatie Regels, normen en richtlijnen Duur: 2 lesdagen Blok 3 Projectmatig en proces georiënteerd werken (Prince2 en Lean Six Sigma) PRINCE2 In het onderdeel Projectmatig werken leert de student de principes en terminologie van projectmatig werken met de methode PRINCE2. Hiermee krijgt de student gestructureerd inzicht in de wijze waarop een project en een projectorganisatie worden opgebouwd en hoe een project gecontroleerd kan worden opgestart, uitgevoerd en opgeleverd conform PRINCE2. Meer specifiek: de eigen rol en de rol van anderen in een project het doel en de belangrijkste inhoud van: het Project Mandaat, de Project Brief, de Project Initiation Documentation, het End Project Report en een aantal andere belangrijke projectdocumenten de beheersing van een project met de belangrijkste activiteiten, rollen en instrumenten Duur: 2 dagen klassikaal 1 maand online leren en oefenen Lean Six Sigma In het onderdeel Proces georiënteerd werken (Lean Six Sigma) worden de volgende onderdelen behandeld: Thema: Introductie Lean en Six Sigma Methoden en technieken: Project: Eerste opzet maken Analyseren en verbeteren Methoden en technieken: Project: Scope duidelijk en meetplan opgesteld Implementeren Methoden en technieken: Project: Meting voltooid en eerste analyse gemaakt Projectpresentaties 46

47 Duur: 4 dagen klassikaal Blok 4 Praktijksimulatie Duur: 2 lesdagen Totale duur Leergang Informatieadviseur: 15 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 3.950,00 incl. lunch 47

48 Opleiding Informatiedienstverlening voor officemanagers/managementondersteuners Waarom deze opleiding Waar traditioneel de werkzaamheden op het gebied van de documentaire informatievoorziening centraal door medewerkers DIV werden verricht is steeds meer een verschuiving te signaleren dat deze werkzaamheden decentraal binnen de organisatie worden belegd. Officemanagers, projectsecretarissen, projectassistenten en managementassistenten krijgen naast hun reguliere taken dan ook een keur aan bijkomende taken op het gebied van documentaire informatievoorziening. Door de veranderende rol van de overheid en de voortschrijdende digitalisering wordt van hen niet alleen meer verwacht, maar eveneens andere kennis en vaardigheden dan vroeger. In de informatieketen vormen zij veelal de belangrijkste schakel tussen de business en het informatiemanagement. Al deze veranderingen vragen om nieuwe kennis, competenties, vaardigheden, aanpak en attitude. De DIOR-opleidingen spelen in op deze veranderingen en bieden opleidingen specifiek afgestemd op de behoefte aan deze nieuwe kennis en vaardigheden. Doelgroep De opleiding is bedoeld voor iedereen die ondersteuning biedt aan medewerkers van een organisatieonderdeel, waarbij informatie en communicatie belangrijke ingrediënten vormen. Resultaten na de opleiding Na de opleiding kent de student het terrein van de informatiedienstverlening en kan daarin de ondersteuning bieden die tegenwoordig van hem wordt verlangd. Daarbij kan hij de vaardigheden en competentie aanwenden die de ondersteuning effectiever maken. 48

49 Onderdelen van de opleiding 1 Organisatie, doelen en processen 2 Relatie informatiemanagement en managementondersteuning 3 Verzamelen en beheren van specifieke informatieverzamelingen 4 Planning en timemanagement 5 Communicatieve vaardigheden 6 Klantgericht werken Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 1 Organisatie, doelen en processen Inhoud: Organisatieleer Staatsinrichting en Europa Doelen en taken eigen organisatie Processen en informatie Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1020,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van de eigen organisatie, weet hij hoe deze is gestructureerd en weet hij welke processen de organisatie uitvoert. Vervolgens weet hij hoe Nederland staatkundig is ingericht en kent hij de relatie tussen Nederland en de rest van Europa. Voorts weet hij welke ontwikkelingen in het vakgebied in de toekomst gaan plaatsvinden en kan hij daarop adequaat inspelen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 1 praktijkopdracht. 49

50 2 Relatie informatiemanagement en managementondersteuning Inhoud: De eigen werkomgeving als deel van de organisatie Processen van het eigen organisatieonderdeel Relatie met informatiemanagement Organisatie van het eigen werk Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1020,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student kennis van het eigen organisatieonderdeel, weet hij hoe deze is gestructureerd en weet hij welke processen zijn organisatieonderdeel uitvoert en kan deze in relatie brengen met de processen van informatiemanagement. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 1 praktijkopdracht. 3 Verzamelen en beheren van specifieke informatieverzamelingen Inhoud: Doel en noodzaak van informatie Zoeken naar informatie over grenzen heen Toepassen van zoekstrategieën Beheren van specifieke digitale en analoge informatie Toekomstige ontwikkelingen Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 50

51 4 Planning en Timemanagement Inhoud: Timemanagement Omgaan met stress Omgaan met conflicten Duur: 2 lesdagen Tarief: 520,00 Resultaten Na de opleiding is de student in staat de beschikbare tijd zo effectief mogelijk te benutten, waardoor extreme pieken en dalen kunnen worden voorkomen. Voorts leert hij negatieve stress te onderkennen en te voorkomen en positieve stress te herkennen en effectief te benutten. Tenslotte leert hij met conflicten om te gaan en zoveel mogelijk om te buigen naar nuttige communicatie. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van 1 praktijkopdracht. 5 Communicatieve vaardigheden Inhoud: Het begrip communicatie Het communicatieproces Het belang van feedback Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Verbale en non verbale communicatie Functies van interne communicatie Communicatiestructuur Stagnaties in de communicatie en het opheffen ervan Effectief presenteren Effectief vergaderen Onderhandelen Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 51

52 Resultaten Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan voorts een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Communicatieve vaardigheden gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 6 Klantgericht werken Inhoud: Klantgerichtheid en de waarde ervan voor de organisatie De interne en externe klant Klantenzorg en contacten met klanten Medium voor klantcontacten Persoonlijke houding t.o.v. klanten Effectieve klachtenbehandeling Geprogrammeerde klantgerichtheid Een klantenzorgprogramma opstellen Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student wat klanten zijn en wat klantgerichtheid is, wie de interne en externe klanten zijn en hoe hij de klantzorg kan verbeteren. Voorts weet hij effectief met klachten om te gaan en dit om te buigen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Klantgericht werken gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 52

53 Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen verschillende diploma s worden behaald. Daarnaast ontvangt de student na elke module die hij succesvol heeft afgerond een certificaat. Een aantal certificaten geeft recht op een diploma. In het overzicht hieronder is aangegeven welke deeldiploma s u kunt behalen. Deze deeldiploma s geven recht op het diploma Informatiedienstverlening voor managementondersteuners. Diploma Organisatiedoelen en informatie Dit diploma bestaat uit de volgende modules: 1 Organisatie, doelen en processen 2 Relatie informatiemanagement en managementondersteuning 3 Verzamelen en beheren van specifieke informatieverzamelingen Diploma Effectief functioneren Dit diploma bevat de volgende modules: 4 Planning en Time management 5 Klantgericht werken 6 Communicatieve vaardigheden 53

54 Cognitieve- en managementvaardigheidstrainingen Waarom deze trainingen Het is tegenwoordig niet meer voldoende slechts over vakkennis te beschikken. Naast de vakgerichte opleidingen biedt DIOR Opleidingen daarom de mogelijkheid aan studenten om een aantal vaardigheden te verbeteren om de organisatie effectief te kunnen ondersteunen. Deze trainingen kunnen naar eigen inzicht worden gekozen afhankelijk van welke vaardigheden de student graag wil verwerven. Doelgroep Deze trainingen zijn bestemd voor iedereen die iets extra s wil toevoegen aan de kennis en vaardigheden op het vakgebied informatiemanagement. Onderdelen van de opleiding 1 Klantgericht werken 2 Persoonlijke effectiviteit 3 Communicatieve vaardigheden 4 Schriftelijk rapporteren 5 Facility management 6 Contractmanagement en -beheer 7 Managementvaardigheden 8 Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel De opleiding cognitieve- en managementvaardigheden kan uitsluitend modulair worden gevolgd. Hierna is op hoofdlijnen de inhoud van de modules weergegeven. 54

55 1 Klantgericht werken Inhoud: Klantgerichtheid en de waarde ervan voor de organisatie De interne en externe klant Klantenzorg en contacten met klanten Medium voor klantcontacten Persoonlijke houding t.o.v. klanten Effectieve klachtenbehandeling Geprogrammeerde klantgerichtheid Een klantenzorgprogramma opstellen Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student wat klanten zijn en wat klantgerichtheid is, wie de interne en externe klanten zijn en hoe hij de klantzorg kan verbeteren. Voorts weet hij effectief met klachten om te gaan en dit om te buigen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Klantgericht werken gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 2 Persoonlijke effectiviteit Inhoud: Bewust worden van de communicatiestijl (houding en gedrag) Assertiviteit en coöperativiteit Waarnemen van en omgaan met groepsdynamische processen Omgang met weerstanden en conflicten Gesprekstechnieken waaronder feedback geven en ontvangen Onderkennen van stresssignalen en hierop tijdig reageren Tijdbeheer Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 55

56 Resultaten Na de opleiding weet de student wat persoonlijke effectiviteit inhoudt en hoe hij dit kan vergroten. Om de persoonlijke effectiviteit te vergroten weet hij een aantal vaardigheden toe te passen, zoals het gebruik van feedback, onderkennen en verkleinen van storingen in de communicatie en effectief een telefoongesprek voeren. Voorts kan de student een interview voorbereiden en afnemen om specifieke doelen te bereiken, positieve bijdrage leveren aan veranderingsprocessen. Hij kan omgaan met conflicten, met stress en kan zijn tijd en activiteiten effectief managen. Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Persoonlijke effectiviteit gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en videoopnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 3 Communicatieve vaardigheden Inhoud: Het begrip communicatie Het communicatieproces Het belang van feedback Vaardigheden voor effectief communiceren Het interview Verbale en non verbale communicatie Functies van interne communicatie Communicatiestructuur Stagnaties in de communicatie en het opheffen ervan Effectief presenteren Effectief vergaderen Onderhandelen Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student hoe het proces van communicatie verloopt en kent hij het belang van feedback. Hierdoor is hij in staat de storingen in de communicatie te verkleinen of zelfs te voorkomen. Hij kan voorts een interview voorbereiden en succesvol uitvoeren en beheerst technieken om effectief te vergaderen. 56

57 Tijdens de opleiding wordt het zelfstudiedeel Communicatieve vaardigheden gebruikt. Daarnaast worden video s, oefeningen en video-opnames van de oefeningen ingezet om betere resultaten te bereiken. 4 Schriftelijk rapporteren Inhoud: Het waarom van een rapportage en soorten rapporten Het onderscheid feit/mening Het objectief rapporteren van informatie Duidelijk en bondig formuleren Gewenste volledigheid/overbodige informatie/noodzaak van nauwkeurigheid Het schrijven van korte notities en zakelijke mededelingen Het schrijven van korte rapportages aan de hand van de 5 W's-methode (Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer) Taal- en spellingkwesties Presenteren Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding weet de student welke vormen van schriftelijk rapporteren er zijn en hoe hij doelgericht/lezersgericht kan schrijven. Hij leert tevens een bouwplan maken en is in staat daarbij de juiste structuur te gebruiken, effectief te formuleren en de presentatie van een rapport op een goede wijze te verzorgen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Schriftelijk rapporteren en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 57

58 5 Facility management Inhoud: Facility management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop en beheer Professionaliseren van de facilitaire organisatie Beheersen, besturen en verbeteren Andere uitvoeringsvormen en beheersvarianten Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 Resultaten Na de opleiding kan de student de facilitaire organisatie professionaliseren en een goed beleid vaststellen met oog voor de wensen en eisen van de klant en kan effectief vraag en aanbod managen. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Facility management en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 6 Contractmanagement en -beheer Inhoud: Facility Management Het beleid van de organisatie en facilitair beleid Wensen en eisen van de klant Het managen van vraag en aanbod Inkoop Contractmanagement Contractbeheer Duur: 3 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 980,00 58

59 Resultaten Na de opleiding weet de student wat de relatie is tussen faciliteiten en inkoop en kan contractmanagement goed vorm geven en een effectief beheersregime opzetten. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Contractmanagement- en beheer en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 7 Managementvaardigheden Inhoud: De manager en zijn nieuwe omgeving Besluitvorming en creativiteit Projecten managen Kwaliteitsbewaking en procesontwikkeling Verschillende vormen en invloeden van relaties Conflictmanagement Managementstijlen en leiderschap Motiveren Prestatiebeoordeling en loopbaanbegeleiding Groepsvorming en teambuilding Structuur en ontwerp van organisaties Cultuur en macht in de organisatie Communicatievaardigheden Gebruik en voorkoming van stress Effectief vergaderen Werving en selectie Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 2.220,00 Resultaten Na de opleiding kent de student het brede terrein van het managen van de afdeling en bezit hij de competenties en vaardigheden die onlosmakelijk aan het leidinggeven verbonden zijn. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Managementvaardigheden en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. 59

60 8 Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel Inhoud: Aspecten van het leiding geven Organisatiestructuren Functionele bevoegdheden De klantenkring Taakverdeling en het organiseren van de werkzaamheden Persoonlijke inbreng Duur: 4 lesdagen Lestijden: uur Tarief: 1.020,00 Resultaten Na de opleiding heeft de student de kennis, vaardigheden en competenties om als meewerkend voorman leiding te geven aan een kleine DIV-afdeling, bezit hij de competenties en vaardigheden om de werkzaamheden effectief te organiseren en de medewerkers op een goede wijze te motiveren. Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel Leiding geven aan een klein DIV-onderdeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van praktijkopdrachten. Certificaten en diploma s In deze opleiding kunnen geen diploma s worden behaald, doch uitsluitend certificaten per onderdeel. 60

61 Workshops Allerlei ontwikkelingen, nationaal en internationaal, leiden tot grote veranderingen in de maatschappij. Van de overheid wordt, gezien deze ontwikkelingen, niet alleen meer gevraagd, maar er worden vooral andere kennis en vaardigheden gevraagd dan vroeger. Een andere manier van werken en communiceren is noodzakelijk. Daarbij moet de overheid laten zien wat ze bereikt, resultaten laten zien. Burgers en ondernemingen verwachten van de overheid dat die hen niet lastig valt met overbodige of onnodig complexe regelgeving. Optreden van en dienstverlening door de overheid dienen dientengevolge efficiënt, professioneel en effectief te zijn. Hoewel de regering grote waardering heeft voor de geleverde ambtelijke prestaties, is zij toch van mening dat de overheid anders en beter kan werken, en kleiner moet en kan zijn, enerzijds door efficiencyvergroting en anderzijds door het laten vervallen van overbodige werkzaamheden. Navolgend bieden wij u een aantal workshops waarin inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen die het vakgebied informatiemanagement beïnvloeden. Daarbij speelt procesgericht denken en werken, ondersteund door de inzet van ICT en de noodzaak van goede en tijdige informatie voor alle belanghebbenden op elk niveau een belangrijke rol. 61

62 1 Zicht op impact, de veranderende overheid De overheid is snel aan het veranderen. Allerlei ontwikkelingen vinden in snel tempo plaats en beïnvloeden niet alleen de wijze van denken van de ambtenaar, maar ook de wijze van werken en samenwerken. Met name de rijksdienst heeft ingezet op allerlei veranderingen, waarbij gewerkt wordt vanuit programma s. Het programma Vernieuwing Rijksdienst wordt in deze workshop nader beschouwd. Naast een betere en kleinere rijksdienst zet de regering ook nadrukkelijk in op een betere overheid en betere dienstverlening. De kwaliteit van de overheid moet omhoog. Kwaliteit in de beleidsvoorbereiding, kwaliteit in de uitvoering, kwaliteit in de handhaving. Voor iedereen gaan de eisen omhoog. In deze workshop wordt de deelnemer inzicht gegeven in de vele veranderingen, waarbij een relatie wordt gelegd tussen de vele veranderingen en informatiemanagement. Duur: 2 dagen (regulier) Tarief: 865,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 2 Informatie op Orde en Baseline; de rol van de moderne informatiebeheerder De nota Informatie op Orde moet bewerkstelligen dat de overheid haar digitale informatiehuishouding op orde brengt. Om de papieren en digitale informatiehuishouding van de overheid goed op orde te brengen, worden in de visie de volgende kaderstellende randvoorwaarden genoemd: informatie moet interactief en openbaar zijn informatie moet integraal benaderbaar zijn er moet een juridische samenhang zijn In de visie zijn acht actielijnen uitgewerkt. Actielijn 1 behelst digitalisering van de rijksoverheid; een baseline voor de (digitale) huishouding. Uitgangspunt bij deze actielijn is dat de verschillende overheidsorganisaties teveel leunen op eigen oplossingen of vrijblijvende, onderlinge afspraken en dat ze bij digitalisering te weinig denken vanuit de werkprocessen. 62

63 Verder wordt gesteld dat overheidsorganisaties niet beschikken over een normenkader om het belang van een goede inrichting van de informatiehuishouding als geheel te borgen. In deze workshop wordt met de deelnemers gekeken naar de consequenties van deze nota voor de informatiehuishouding van de eigen organisatie in relatie tot de invloeden van de Baseline. Duur: 2 dagen (regulier) Tarief: 865,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 3 NEN ISO 15489, NEN 2082 en NEN ISO NEN 2082 is een Nederlandse norm met eisen voor functionaliteit van informatie en archiefmanagement in programmatuur en is gebaseerd op zowel ReMANO 2004 als het Kernmodel van Inter- LAB, het interdepartementale samenwerkingsverband voor de vernieuwing van de informatiehuishouding InterLAB. Een belangrijke reden om deze twee initiatieven te vervangen door één norm is de reikwijdte ervan. ReMANO en het Kernmodel zijn in beginsel gericht op de overheid. Ze gaan uit van archiefbeheer met specifiek daarvoor ontwikkelde software, in de regel een Record Management Applicatie (RMA). De NEN 2082 richt zich echter op functionaliteit voor RM in applicaties die primaire bedrijfsprocessen ondersteunen of op zichzelf staande RM applicaties. Een organisatie moet de eisen voor informatiebeheer in lijn brengen met de eisen voor de uitvoering van haar taken, liefst gebaseerd op een risicoanalyse. De norm moet de uitwisselbaarheid van metagegevens en archiefdocumenten bevorderen tussen IT applicaties en tussen organisaties. In de norm zijn voorts de eisen verwerkt uit NEN ISO 15489:2001 Informatie en archiefmanagement en NEN ISO 23081:2006 Processen voor informatie en archiefmanagement, metagegevens voor archiefbescheiden. In deze workshop wordt met de deelnemers gekeken naar de wijze waarop de normen een relatie hebben met de eigen taken en verantwoordelijkheden en leert men de normen te vertalen naar een programma van eisen voor DM/RM applicaties. Duur: 2 dagen (regulier) Tarief: 865,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 63

64 4 Relatie informatiemanagement en procesmanagement De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid is een op de huidige wetgeving gebaseerde basisset van normen, eisen en maatregelen om te komen tot: de verbetering en beheersing van de digitale informatiehuishouding de digitalisering van de werkprocessen (bij ministeries en hun diensten) de meting en sturing van de kwaliteit van de digitale informatiehuishouding door het management een toetsingskader aan de hand van kwaliteitscriteria op hoofdlijnen voor de departementale auditdiensten, de Erfgoedinspectie en de Algemene Rekenkamer Digitalisering van de werkprocessen houdt in dat de moderne informatieverzorger niet alleen de knoppen van een DMS of RMA moet kunnen bedienen, maar dat hij ook de bedrijfsprocessen van de organisatie moet kennen. Als processen geautomatiseerd worden dan is het ook belangrijk dat alle processtappen in kaart zijn gebracht. De deelnemer maakt kennis met het procesdenken en de veranderingen in het domein van informatiemanagement. Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 5 Waardering en selectie, bouwstenen voor een nieuwe Waarderingsmethodiek Openbare archieven vormen de essentie van onze rechtsstaat en een vitaal onderdeel van ons culturele erfgoed. Een betrouwbare overheid heeft haar informatiehuishouding op orde. Zij kan verantwoorden welke informatie wordt bewaard en toegankelijk gemaakt voor burgers en andere belanghebbenden. Maar ook welke informatie om beheersmatige of juridische redenen wordt vernietigd. De overheid moet in staat zijn om te voorzien in de informatiebehoeften van zowel de burger als de eigen medewerker. Een gemoderniseerd selectiebeleid kan hierbij helpen. Dit beleid is erop gericht om vast te stellen welke informatie op duurzame wijze beheerd moet worden en welke informatie na verloop van tijd vernietigd moet worden. Om dit te bereiken hebben de betrokken 64

65 bewindsvoerders gekozen voor een nieuwe aanpak voor waardering en selectie. Een aanpak die: zorgt voor de gewenste versnelling, met behoud van de vereiste zorgvuldigheid bijdraagt aan een duurzame informatiehuishouding in een digitaal tijdperk zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige archiefcollectie Om waardering en selectie in het digitale tijdperk mogelijk te maken wordt een aantal wijzigingen ten opzichte van de bestaande aanpak doorgevoerd. In deze workshop wordt behandeld om welke wijzigingen het gaat en hoe de nieuwe wijze van waardering en selectie in de organisatie effectief kan worden ingezet. Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 6 Wet- en regelgeving en digitalisering; invloeden op informatie-inrichting Voor het beheren en openbaar maken van overheidsinformatie gelden eigen specifieke regels. Meer samenhang in het wettelijke kader is noodzakelijk om op de langere termijn de toegankelijkheid en het beheer van actuele en historische verantwoordingsinformatie als één geheel te laten functioneren. De belangen van de samenleving moeten worden vertaald in globale regels voor informatiebeheer van een elektronische overheid. Meer juridische samenhang is eveneens relevant voor andere wetgeving die raakt aan overheidsinformatie. Bedoelde wetgeving is namelijk nu nogal versnipperd en wordt door de meeste belanghebbenden niet als één geheel ervaren. Gehanteerde begrippen, definities, termijnen e.d. komen dikwijls niet overeen. In de Baseline zijn over de juridische afstemming van wet- en regelgeving eveneens een aantal belangrijke aandachtsgebieden naar voren gebracht, omdat informatievoorziening een aspect is van vrijwel elk werkproces, en daarmee ook van veel wetten die de werkprocessen van de overheid reguleren. De Baseline vertrekt vanuit die wetten die de principes vastleggen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop wij in Nederland omgaan met overheidsinformatie en met interactie tussen overheid en burger. 65

66 In deze workshop wordt met de deelnemers gekeken naar de relevante wetgeving en de specifieke wetgeving die overheidsinformatie beïnvloeden. De deelnemer leert in zijn adviezen rekening te houden met de invloeden die wetgeving heeft op de inrichting van de informatie. Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 7 Substitutie Ministeries en andere overheidsorganisaties maken in hun werkprocessen steeds minder gebruik van papieren documenten. In het informatiebeheer wordt in hoog tempo de digitale archiefvorming dominant. Anderzijds worden de papieren documenten, ook al zijn deze gescand, traditiegetrouw nog altijd gearchiveerd. Zolang originele documenten niet worden vernietigd, is van vervanging in de zin van artikel 7 van de Archiefwet 1995 geen sprake. Immers, pas met de vernietiging van een origineel gaat de status daarvan van rechtswege over op de reproductie. In deze workshop wordt met de deelnemers gekeken naar de relevante wetgeving met betrekking tot substitutie en wordt geoefend met het opstellen van een verzoek om machtiging. Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 8 Het Klant Contact Centrum (KCC), de front office voor de overheid In 2015 zijn gemeenten dé ingang voor alle burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Deze visie van de commissie Gemeentelijke Dienstverlening (commissie Jorritsma) is overgenomen in de Verklaring betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid door de gezamenlijke overheden. Welke consequenties heeft dit voor de informatieprofessional en zijn organisatie? In deze workshop wordt de deelnemer inzicht gegeven in de consequenties voor zijn taken, afdeling en organisatie. Tevens wordt gekeken naar best practices. 66

67 Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 9 CMS, ECM, EIM, informatiemanagement en toekomststrategieën Content management systemen (CMS), Enterprise content management ECM, Enterprise information management (EIM). Veel nieuwe begrippen/ systemen die het domein van informatiemanagement binnendringen en beïnvloeden. Hoe gaat de moderne informatiespecialist hiermee om? Loopt hij achter de feiten aan of verdiept hij zich in deze nieuwe ontwikkelingen? In deze workshop worden met de deelnemers al deze ontwikkelingen onder de loep genomen en de relatie gelegd tussen deze strategieën en informatiemanagement. Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 10 Bewerken van archieven Toegankelijke archieven zijn belangrijk voor elke organisatie. De Archiefwet stelt een geordende en toegankelijke staat verplicht voor de overheid, in de dynamische fase, maar ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Bewerken van archieven heeft tot doel om handelingen van de overheid zodanig te selecteren dat de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig wordt gesteld voor blijvende bewaring. Het bewerken -selecteren in te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden- is in dit kader dus zeer belangrijk. De deelnemers aan deze workshop krijgen, naast het theoretisch kader, veel praktische tips en trucs bij de selectie en kunnen eventueel met de bestanden van de eigen organisatie aan de slag. Bij incompany workshops is het voordeel dat de deelnemers met de bestanden van de eigen organisatie die moeten worden bewerkt aan de slag kunnen. In dit traject kunnen de deelnemers worden gecoacht, eventueel tot het einde van de bewerking. Het theoretisch kader bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: het opstellen en uitvoeren van een schouwplan het opstellen van een Archiefbewerkingsplan 67

68 het uitvoeren van de bewerking het gebruik van selectielijsten en handelingen de vernietiging de overbrenging de materiële verzorging van de te bewaren dossiers het opstellen van een archiefinventaris verantwoording bewerking en te volgen werkwijze het opleveren van de producten Duur: 3 dagen (regulier) Tarief: 1.315,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 11 Zaakgericht werken Er is tegenwoordig veel belangstelling voor zaakgericht werken. Met zaakgericht werken wordt beoogd om de klant (burgers en bedrijven) goed te informeren over de status van hun zaak. Hiervoor moeten procesverantwoordelijken hun administratie zaakgericht inrichten. Elke hoeveelheid werk, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden, zal moeten worden vastgelegd als zaak. De methode en technieken zijn echter complex. De medewerkers krijgen met deze complexiteit te maken. Tijdens deze workshop wordt u niet alleen uitvoerig op de hoogte gebracht van wat zaakgericht werken voor u en uw organisatie betekent, maar krijgt u ook inzicht in de methode en technieken die met zaakgericht werken te maken hebben en uw eigen rol daarin. Met de kennis en inzichten die u in de workshop verwerft, kunt u een goede start maken met zaakgericht werken. Duur: 1 dag (regulier) Tarief: 435,00 incl. lunch In overleg met de organisatie indien maatwerk 68

69 12 Interactieve workshop KPI en Horizontale verantwoording Kritische prestatie indicatoren (KPI S) en horizontale verantwoording; de theorie in uw praktijk brengen. Er is nogal wat veranderd als het gaat om het toezicht op de uitvoering van uw archiefbeheer. Het is nu de gemeenteraad die het primaire toezicht heeft. De VNG biedt u thans de helpende hand met het beschikbaar stellen van KPI s. De vragen die u hieromtrent kunt beantwoorden, dienen als basis voor uw verslag. Maar onderzoek wijst uit dat dit nog niet zo eenvoudig is. Er wordt namelijk een groot beroep gedaan op uw gezamenlijke ICT en DIV kennis. En dat vraagt veel tijd. Maar het schept ook kansen! DIV en ICT maken samen de gap-analyse en het verbeterplan. Samenwerken aan de grote hedendaagse uitdagingen op het gebied van informatiemanagement! Veel organisaties worstelen thans met dit vraagstuk. In deze interactieve workshop gaan wij in op de betekenis van horizontale verantwoording en het gebruik van KPI s in uw praktijk. Wij dragen de kennis aan u over en gaan pragmatisch met elkaar aan de slag. De praktijk leert dat het verstandig is om zowel DIV als ICT gezamenlijk te laten deelnemen. Na deze workshop is uw kennis up to date als het gaat om de nieuwe rolverdeling met betrekking tot de verantwoording, Tevens bent u in staat om een verslag op te stellen met behulp van de KPI's. Omdat wij kennisoverdracht en samenwerken aan kwaliteit op het gebied van informatiemanagement essentieel vinden, bieden wij u deze workshop aan voor een laagdrempelig bedrag. Duur: 1 dagdeel (regulier) Tarief: 700,00 per organisatie (klanten BECIS/DIOR 10% korting) De workshop vindt plaats bij u in de organisatie of in overleg op de locatie van BECIS/DIOR in Den Haag. 69

70 Seminars Informatiemanagement is het zenuwstelsel van uw organisatie, de verbindende factor tussen uw klanten, uw organisatie en haar medewerkers, werkprocessen en technologie. Hoe beter uw informatievoorziening functioneert, hoe beter u uw organisatiedoelen kunt bereiken. Om u te helpen deze doelen op een efficiënte manier te bereiken organiseert DIOR Opleidingen vanaf dit najaar een aantal seminars. Deze seminars duren een dag (10.00 uur tot uur), locatie DIOR Opleidingen te Den Haag. Wie kunnen deze seminars beter verzorgen dan informatiespecialisten uit de praktijk. Hierdoor zijn de seminars zeer praktijkgericht, worst en best case scenario s staan hierbij centraal. U kunt een keuze maken uit de volgende seminars: 1 SharePoint Binnen het vakgebied van informatiemanagement is er een toenemende vraag naar expertise op het gebied van SharePoint. De vraag strekt zich enerzijds uit naar de wijze waarop SharePoint binnen het informatielandschap van organisaties moet worden gepositioneerd als ook concrete en praktische tips in de wijze waarop SharePoint zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingericht. DIOR Opleidingen biedt in samenwerking met Macaw een aansprekend op de praktijk gericht seminar aan. Tijdens dit seminar maakt u kennis met de basisprincipes en functionaliteiten van SharePoint en worden relaties gelegd tussen SharePoint en informatiemanagement. Sprekers uit het werkveld delen hun ervaringen met u. Kosten: 270,00 incl. lunch 70

71 2 Werken in de cloud Tijdens dit seminar wordt u meegenomen in de ervaringen van sprekers die hun bedenkingen over cloud computing hebben omgezet in effectief gebruik maken van de voordelen. Dit seminar laat u kennis maken met de functionaliteiten, principes en toepassingen van cloud en u maakt kennis met de verschillende servicemodellen. Kosten: 270,00 incl. lunch 3 Zaakgericht werken Er is tegenwoordig veel belangstelling voor zaakgericht werken. Met zaakgericht werken wordt beoogd om de klant (burgers en bedrijven) goed te informeren over de status van hun zaak. Hiervoor moeten procesverantwoordelijken hun administratie zaakgericht inrichten. Elke hoeveelheid werk, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moet worden, zal moeten worden vastgelegd als zaak. De methode en technieken zijn echter complex. De medewerkers krijgen met deze complexiteit te maken. Tijdens dit seminar wordt u uitvoerig op de hoogte gebracht wat zaakgericht werken voor u en uw organisatie betekent en krijgt u inzicht in de methode en technieken die met zaakgericht werken te maken hebben. Kosten: 270,00 incl. lunch 4 JOINT DATA! Van de makers van DIV. if you dare! Over de veranderende rol van data en de impact op organisaties en businessmodellen De oprichters van DIV If you dare! nemen u mee naar een nieuwe datawereld aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden. Zij laten u zien wat de nieuwe rol (en waarde) van data is. Hoe mensen in de organisatie het heft in eigen hand nemen, hoe synergie ontstaat door het koppelen van administraties en hoe ons onderwijs radicaal verandert door de beschikbaarheid van online kennis. Zij gaan met u in discussie over de vraag of u al klaar bent voor deze data-shift. U wordt uitgedaagd om kritisch naar uzelf en naar uw organisatie te kijken. Bent u bereid om data te delen en 71

72 daarmee een eerste stap te zetten richting het verdienmodel van de toekomst? Voor mensen in het bedrijfsleven maar ook voor ambtenaren een interessante en acute vraag (denk maar aan Lektober). U neemt in dit seminar uw eigen businessmodel onder de loep en maakt daar een eigentijdse, open-data-minded versie van. Eindresultaat is een voorstel voor een nieuwe datastructuur waar u de volgende dag al mee op uw werk aan de slag kunt. Kosten: 270,00 incl. lunch 5 e-depot/digitale duurzaamheid De overheid digitaliseert in snel tempo de werkprocessen. De omvang van het digitaal archief neemt daardoor enorm toe. Door deze ontwikkelingen is het versneld overdragen van digitale bescheiden naar de archiefbewaarplaatsen niet ondenkbaar. Echter, hoe moet dat en waar krijg je mee te maken? Tijdens dit seminar wordt u door key players (rijk, provincie, gemeente) uitvoerig op de hoogte gebracht van de visie op toekomstig beheer en gebruik van digitale collecties en de benodigde kaders en procedures die dit mogelijk gaan maken. Hierdoor kunt u uw organisatie tijdig voorbereiden op de overdracht van uw digitale informatie aan een archiefbewaarplaats. Kosten: 270,00 incl. lunch 6 Key performance indicators (KPI s) Maakt u al gebruik van KPI s? Hoe meet u uw prestaties en wilt u die wel meten? Waarom zou u dat doen? Tijdens dit seminar maakt u kennis met de herkomst van KPI s, er wordt gediscussieerd hoe de langetermijndoelen kunnen worden omgezet in doelen voor de korte termijn (operationele doelstellingen) en er wordt aandacht besteed aan de variabelen om prestaties te analyseren. Kosten: 270,00 incl. lunch 72

73 7 Reorganisaties en de DIV Waarom is de DIV altijd een sluitpost bij reorganisaties (bezuinigingen)? Wat kan de DIV-er hieraan veranderen? Kan hij daar überhaupt iets aan veranderen? Voor iedereen die bij de DIV werkt of iets met de DIV van doen heeft, is dit seminar een must. Alle vragen die u altijd hebben bezig gehouden, maar ook vragen waar u nooit op zou komen, worden tijdens dit seminar besproken. U kunt uw meningen delen, ervaringen uitwisselen, etc. Kosten: 270,00 incl. lunch 8 Lean Six Sigma Lean Six Sigma is bezig met een opmars binnen alle lagen van de overheid. De methode slaat aan, omdat deze praktische oplossingen biedt voor lastige vraagstukken. De kunst is om verspilling te leren herkennen in een proces. Tijdens het eendaagse seminar van DIOR Opleidingen krijgt u inzicht in de mogelijkheden van deze methode voor uw organisatie. Onze filosofie is dat men Lean Six Sigma moet doen. U kunt dan ook verwachten dat u actief zult participeren in onze simulaties. Wilt u de basisprincipes van Lean Six Sigma leren kennen? Of bent u al van plan met deze methode te starten? Dit seminar is de fundering waar u verder op kunt bouwen. Kosten: 270,00 incl. lunch 73

74 10 DIV verandert, hoe verandert u de DIV ers?! Krijgt u uw medewerkers mee in de veranderende wereld van DIV? Houdt u uw medewerkers gemotiveerd in deze tijd van crisis? Hoe kunt u de productiviteit verhogen zodat u met uw team in de hybride situatie de hoeveelheid werk aan kunt? En hoe houdt u zichzelf staande bij negativiteit en weerstand? Dit seminar geeft u hierop de antwoorden. U staat stil bij wat u belangrijk vindt in uw werk (uw waarden). En u gaat aan de slag met een innovatief tool waarmee u een herkenbaar beeld krijgt van uw team op dit moment en waar u naartoe wilt gaan. Met de deskundige begeleiding en de onderlinge interactie met andere managers, stelt u een concreet actieplan op specifiek voor uw organisatie. Uw plan bevat de acties die u met uw team kunt uitvoeren zodat uw team in beweging komt, de samenwerking in uw team verbetert en het enthousiasme, de kwaliteit en de productiviteit toenemen. U hebt weer energie om aan de slag te gaan. Een aantal weken na het seminar, komt de trainer bij u langs om met u te bespreken hoe het gaat met de uitvoering van uw actieplan. Uiteraard is er in het programma de ruimte voor het inbrengen van uw specifieke praktijksituaties. De trainer die dit seminar verzorgt, heeft bij verschillende gemeenten succesvol het DIV veranderingsproces begeleid. Ze is ervaren trainer en coach en heeft tien jaar als manager van DIV afdelingen gewerkt. Doelgroep seminar: managers van DIV afdelingen Kosten: 270,00 incl. lunch 74

75 Mastercourses Waarom deze mastercourses Naast de reguliere opleidingen biedt DIOR Opleidingen een aantal mastercourses en themamiddagen aan. De mastercourses zijn bedoeld om op maat gesneden opleidingen aan te bieden die een direct doel dienen. DIOR Opleidingen biedt in dit kader de volgende mastercourses aan: Mastercourses 1 Kiezen en implementeren van informatiemanagementsystemen 2 Lean six sigma 3 Analyseren en adviseren Locatie Alle mastercourses en themamiddagen worden verzorgd in Den Haag, maar ook op de locatie van de opdrachtgever. Op locatie van de opdrachtgever kan in de gevallen dat deelnemers uit één organisatie komen. 1 Kiezen en implementeren van informatiemanagementsystemen Organisaties besteden veel tijd en geld aan de keuzes die ze moeten maken welke systemen voor hun organisatie de meest praktische zijn. Maar hoe kunnen organisaties de tijd terugbrengen naar een acceptabel niveau zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen en hoe kunnen ze bepalen dat goedkoop niet duurkoop is? Eenmaal een keuze gemaakt, blijkt dat er bij de implementatie weer obstakels zijn waar geen rekening mee is gehouden en nemen tijd en kosten weer toe. Zijn de juiste mensen betrokken bij de implementatie? Wie zijn de juiste mensen? Is het invoeringstraject projectmatig gepland? Allemaal vragen die zeker beantwoord moeten worden, voordat een organisatie start met een dergelijk traject. DIOR Opleidingen biedt daarom deze mastercourse aan. Deze mastercourse stelt u in staat geld te besparen. Veel geld. 75

76 Onderdelen mastercourse Informatiesystemen welke systemen zijn er op de markt en wat kan je ermee? hoe bepaal je welk systeem voor je organisatie het beste is? het opstellen van een programma van eisen het selecteren van een passend systeem het bepalen van aanpalende systemen programma van eisen voor de aanpalende systemen De implementatie normen en standaarden die de systemen beïnvloeden wet- en regelgeving die de inrichting van de systemen beïnvloeden beveiliging Projectorganisatie het bepalen van een projectstructuur het opstellen van een projectplan werkgroepen en hun waarde bij de implementatie De inrichting applicatie- en functioneel beheer tabellen en structuren Pilots doel en werkwijze van een pilot evaluatie Definitieve implementatie het communicatietraject de opleidingen de begeleiding Duur: 4 lesdagen Lestijden: Tarief: 1.695,00 Resultaat Na de opleiding is de deelnemer in staat een keuze te maken welke informatiemanagementsystemen voor de eigen organisatie geschikt zijn en kan de deelnemer een programma van eisen opstellen. Voorts kan de deelnemer het gekozen systeem projectmatig en succesvol implementeren, waarbij hij tevens in staat is de juiste personen uit de organisatie in het gehele traject te betrekken. 76

77 Tijdens de opleiding worden het zelfstudiedeel en eventueel readers gebruikt. Daarnaast wordt tijdens de opleiding een oefendeel gebruikt. De examinering vindt plaats door de uitvoering van een eindopdracht. Certificaten en diploma s Na het succesvol afsluiten van deze mastercourse ontvangt de student een certificaat. 77

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement

De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement School voor informatie OPLEIDING MEDEWERKER RECORDSMANAGEMENT De basisopleiding voor medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening, Documentbeheer, Archiefbeheer en Recordsmanagement Flexibele deeltijd

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie