De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land"

Transcriptie

1 6 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land zie je initiatieven ontstaan en de digitalisering zorgt voor een versnelling van het professionaliseringsproces. Om bij te blijven in het vakgebied kun je de vakliteratuur lezen, congressen bezoeken en natuurlijk een opleiding gaan volgen. Op het gebied van opleidingen blijkt er echter heel veel te zijn. Om die hoeveelheid verschillende opleidingen en hun aanbieders in kaart te brengen, stelde Od in 2000 een speciale opleidingenspecial samen. De reacties hierop waren zo positief dat de redactie besloot om jaarlijks het opleidingenoverzicht bij te werken en een opleidingenspecial uit te geven. In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen weergegeven welke opleidingen op het terrein van de informatievoorziening worden aangeboden in Nederland. Vergeleken met het overzicht van 2013 zijn er een aantal wijzigingen: Novostar is komen te vervallen, omdat voor de training zaakgericht werken in het GCC geen animo is. Universiteit van Amsterdam (Departement Mediastudies: Culturele Informatiewetenschap en Archiefwetenschap) is helaas ook komen te vervallen, doordat er geen reactie is gekomen op het verzoek om de gegevens te actualiseren Jaarlijks proberen we zo het opleidingenoverzicht actueel en overzichtelijk te houden. Om meer specifieke informatie te verkrijgen over de opleiding kunt u het best contact opnemen met het desbetreffende instituut. Aanvullingen of op- en aanmerkingen op het overzicht zijn welkom bij of via Twitter PS Begin februari zijn zestien opleidingsinstituten benaderd met het verzoek om hun opleidingsgegevens binnen ruim een maand te actualiseren. Van de zestien opleidingsinstituten hebben zeven binnen de gestelde termijn gereageerd. Helaas waren er negen die dit niet hebben gedaan. Vaak wordt de overheid verweten niet binnen de gestelde termijnen te reageren... Sommige opleidingsinstituten mogen daarbij eerst zelf in de spiegel kijken. Jeroen Jonkers JonkersenKo, Training, Interimmanagement & Advisering Dino 4 BV Postbus AG Den Haag T E I 1 Programma Managementontwikkeling DIM (PMOD) 2 Leergang Adviseur Digitale Organisatie (LADO) 3 Leergang Aankomend Digitaal Informatie medewerker (LADIM) 4 DINO4nieuweDIV (incompanyprogramma) 1 Specifiek gericht op de leidinggevenden of (strategisch) adviseurs binnen het vakgebied van informatiemanagement. Ook bedoeld als platform voor uitwisseling van ideeën en aanpak van situaties. Verscherping van inzicht in eigen rol en bijdrage aan de omslag naar het werken in een digitale omgeving. Praktische handvatten voor inspireren en motiveren van medewerkers en het verkrijgen van mandaat. 2 Deze praktijkgerichte leergang is gericht op diegenen die zich willen (door)ontwikkelen in de rol van adviseur in informatiemanagement, facilitaire diensten en ICT-organisaties. Ontwikkelen van samenhangend inzicht en visie op de belangrijke thema s in het vakgebied. 50% is theorie, 50% vaardigheden. Centraal staat de vertaalslag naar de eigen praktijk. Deelnemers lopen mee met de senior adviseurs (externe organisatie), leveren tevens een kwalitatief informatieplan op. 3 Deze praktijkgerichte basiscursus is bedoeld voor starters in het vakgebied of professionals die zich willen laten omscholen. De basiskennis en vaardigheden, die je nodig hebt om de nieuwe (adviserende) rollen te kunnen vervullen, worden hierin aangeleerd. 4 Interactieve training gericht op medewerkers informatiemanagement, die te maken hebben met de omslag naar digitaal werken. Deze incompanytraining bestaat uit zes tot negen dagdelen en is gericht op een hele afdeling. (Aantal deelnemers: 3 tot 30, afhankelijk van de afdeling.) (5 bijeenkomsten/dagen) (12 dagen) 1 Aantal deelnemers 2013: 19 2 Aantal deelnemers 2013: : : 62 De opleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd.

2 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2014 #4 7 DIOR Opleidingen B.V. Bezuidenhoutseweg AB Den Haag T E I Informatiemanagement 1 Opleiding tot Documentair Informatieverzorger 2 Opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening 3 Crebo-gecertificeerde opleiding tot Medewerker Informatiedienstverlening (crebo 90523) 4 Opleiding tot Recordmanager 5 Opleiding tot Informatiemanager 6 Leergang Informatieadviseur (croho 34035) 7 Opleiding Informatiedienstverlening voor officemanagers/managementondersteuners 8 Cognitieve en managementvaardighedentrainingen 7 Informatiesystemen 8 Infrastructuren 9 Kwaliteit 10 Projectmanagement 11 Security & Audit 12 Service Management 13 Systeemontwikkeling 14 Testen Kosten DIOR verwijst hiervoor naar de website. Studentenaantal: 499 De informatiemanagementopleidingen zijn CRKBO-gecertificeerd. De ICTopleidingen zijn APMG- en EXIN-gecertificeerd. ICT-opleidingen 1 Beheer 2 Business Analyse 3 Communicatie 4 Informatiebeveiliging 5 ISO ISO Doxis Informatiemanagers Loire AJ DEN HAAG T E I 1 Klassiek inventariseren 2 Workshop Actualisatie gemeentelijke Selectielijst Workshop gewijzigde Archiefwet en -regelgeving Workshop Selectie, Waardering en dossiervorming 5 Workshop Grip op digitaal werken 6 Workshop Decentralisaties binnen het sociaal domein. Wat betekent dit voor uw informatiehuishouding? 7 Workshop DIV Game Geen opgave van kosten. 2 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 3 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 4 Deze workshop wordt incompany aangeboden. 5 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 6 In samenwerking met Sdu Uitgevers en wordt ook incompany aangeboden. 7 Deze workshop wordt incompany aangeboden. 1 : 10 2 : 25 3 : : 20 5 : : 50 7 : 50 De opleidingen zijn niet gecertificeerd. Erasmus Academie Postbus DR Rotterdam T E 1 Mastercourse Digitale Organisatie 2 Mastercourse Informatie- en Documentmanagement 3 Mastercourse Informatiemanagement in Ontwikkeling (tien cursusdagen) (acht cursusdagen) (acht cursusdagen) 1 In 2013: 10 deelnemers 2 In 2013: 14 deelnemers 3 In 2013: 14 deelnemers De opleidingen zijn niet gecertificeerd. 1 De mastercourse combineert actuele kennis van de digitale informatievoorziening met kennis van en inzicht in bedrijfsmatige en bestuurlijke processen (www.erasmusacademie.nl/digitaleorganisatie). 2 De mastercourse geeft aandacht aan de theorie en praktijk van gestructureerde digitale databestanden (www.erasmusacademie.nl/idm). 3 Een nieuwe mastercourse die de huidige ontwikkelingen in beeld brengt (www.erasmusacademie.nl/informatieinontwikkeling).

3 8 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV interview Lean SixSigma en informatiemanagement Het verhaal van Floor Suurenbroek Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd? Tijdens mijn traineeship bij BECIS heb ik de Leergang Informatieadviseur (LIA) bij DIOR Opleidingen afgerond. De LIA biedt een goede basis voor informatiedienstverlening. Momenteel volg ik de master Legal Management naast mijn werkzaamheden bij BECIS. Deze master past goed bij mijn juridische achtergrond en bevindt zich op het snijvlak van management, organisatie, informatie en recht. In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk? Tijdens de LIA wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het vakgebied informatiemanagement. De PRIN- CE2-certificering en de Lean Six Sigma Orange Belt vormen daarnaast een goede basis voor mijn werkzaamheden. Mijn Misverstanden, weerstand en onzekerheid kunnen veranderingsprocessen in de weg staan huidige master is een competentiegerichte opleiding, waarin het toepassen van opgedane kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk eveneens centraal staat. Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen? Digitale dienstverlening en ondersteuning daarvan door kennis- en informatietechnologie geven organisaties kaders om hun werkzaamheden beter te organiseren. Kwaliteitszorg is daarbij een actueel thema. Organisaties besteden steeds meer aandacht aan (kosten)efficiëntie en klantgerichtheid. Veranderen blijkt in de praktijk echter lastig. Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat? De steeds verder ontwikkelende nieuwe informatiefunctie maakt het noodzakelijk kennis te hebben van verandermanagement en inzicht te hebben in de complexiteit van systemen. Misverstanden, weerstand en onzekerheid kunnen veranderingsprocessen in de weg staan. Hierbij is communicatie en oplossingsgericht denken van belang. Dit komt goed tot uiting in mijn huidige opdrachten (kwaliteitszorg en de invoering van een clean desk policy). Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen; waar liggen je kansen? Dienstverlening speelt zich af in een wereld die continu verandert. Als de informatiedienstverlening daarop aan wil blijven sluiten, zal deze mee moeten veranderen en innoveren. In die zin wordt het vakgebied steeds ruimer en vormt de overlap met aanverwante vakgebieden een uitdaging. Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg? Graag wil ik mij met vakinhoudelijke, bedrijfskundige en organisatorische aspecten binnen de (juridische) dienstverlening gaan bezighouden. Dit betekent het bieden van juridisch-organisatorische ondersteuning en borging van kwaliteitsverbetering in organisaties om informatie(systemen) optimaal in te zetten. Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn? Op LinkedIn en netwerken zoals BREED volg ik een aantal groepen, met name op het gebied van informatiemanagement, organisatieontwikkeling en recht. Ik vind het interessant om een bijdrage te leveren aan onderwerpen die hieraan raken. Daarnaast ben ik bezig met het organiseren van een regiobijeenkomst vanuit BECIS over Lean Six Sigma & Informatiemanagement. Puzzelstukjes Het verhaal van Lotte van den Boomen Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd? Ik heb de eenjarige opleiding Leergang Informatieadviseur gevolgd bij DIOR Opleidingen in Den Haag (onderdeel van de BECIS Groep). In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk? De opleiding sluit heel goed aan! Ik werk nu als procesontwerper bij een grote semi-publieke organisatie en ik herken veel zaken die we tijdens de opleiding hebben behandeld in zowel mijn specifieke werk als in de organisatie als geheel. Er vallen steeds meer puzzelstukjes op zijn plek naarmate ik meer werkervaring opdoe. Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen? DIV-afdelingen zijn aan grote veranderingen onderhevig

4 special Opleidingen DIV interview Od mei 2014 #4 9 Een afdeling heeft bestaansrecht omdat hij iets toevoegt, omdat hij nodig is op het moment. Die veranderingen zorgen ervoor dat er andere zaken (werkzaamheden, competenties) verwacht worden van een DIV-afdeling. Het valt me op dat er vaak veel moeite moet worden gedaan om DIV-afdelingen op de kaart te zetten. Moeite doen om een afdeling op de kaart te zetten, klinkt mij raar in de oren. Een afdeling heeft bestaansrecht omdat hij iets toevoegt, omdat hij nodig is. Als DIV-afdelingen oplossingen bieden voor problemen of behoeftes die leven in een organisatie, krijgen die afdelingen vanzelf bestaansrecht. Je kunt dan niet zonder! Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat? Tijdens studie, vakopleiding, nevenactiviteiten en andere banen heb ik kennis opgedaan. Dat kennisvat wordt steeds groter en dat is leuk om te merken. Echter, je krijgt niets gedaan zonder communicatieve vaardigheden, enthousiasme en gedrevenheid. Ik probeer met een combinatie van humor, kennis van zaken en een tikkeltje eigenzinnigheid zaken voor elkaar te krijgen. Als ik op die Lotte-manier mijn ding kan doen, werk ik met veel plezier en kan ik veel werk verzetten. Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen; waar liggen je kansen? Mijn kracht ligt in het verbinden, enthousiasmeren en opleiden of voorlichten van mensen en het begeleiden van sessies. Ik zie mezelf binnen het vakgebied informatiemanagement vooral als motivator of organisator. Ik weet waar het inhoudelijk gezien over gaat, maar ik vind het vooral leuk om een verbindende en motiverende rol te spelen. Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg? Ik zie het vakgebied als een speeltuin waarin ik de dingen kan doen die ik het liefste doe: verbinden van mensen en organiseren van veranderingen die worden gedragen. Ik kick er echt op als er een positieve vibe ontstaat binnen een groep; als er een tjakka-gevoel ontstaat en mensen echt aan de slag willen met elkaar. Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn? Ik ben bij vlagen actief op LinkedIn. Advertentie Wie zijn wij? Breinstein is landelijk gespecialiseerd in het bemiddelen van interim-professionals binnen het vakgebied informatiemanagement. Maatwerk, kwaliteit en eerlijke tarieven vormen de kernwaarden van Breinstein. Op die basis is de organisatie in korte tijd uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor veel tevreden opdrachtgevers. Breinstein bemiddelt o.a. in de volgende functies: DIV/DIM (uitvoerend/coördinerend/leidinggevend) - trainee informatiemanagement; - trainee functioneel beheer DMS; - medewerker postregistratie; - medewerker DIV/DIM; - recordbeheerder; - functioneel beheerder DMS; - beleidsmedewerker/senior Informatievoorziening; - coördinator/hoofd/adviseur DIV; - projectleider implementeren, uitrollen van digitaal en zaakgericht werken. Inzetten van young professionals Breinstein heeft middels het traineeship informatiemanagement haar aanbod beter laten aansluiten op de behoefte van haar opdrachtgevers: Ondersteuning bieden aan overheden bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatie- en verandermanagement tegen aantrekkelijke voorwaarden.

5 10 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV productinformatie GO Opleidingen Postbus AD Voorburg T E I 1 Workshop Introductie SharePoint (hbo) 2 Workshop Recordsmanagement en governance in SharePoint 2013 (hbo) 3 Workshop Haal meer uit SharePoint (hbo) 4 Cursus Digitale Dossiervorming (mbo+) 5 Cursus Wet- en regelgeving met betrekking tot de digitale informatiehuishouding (hbo) 6 Cursus archivering en -management (hbo) 7 Cursus Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie (hbo) 8 Cursus Langdurig bewaren van digitale documenten met PDF/A (hbo) 9 Cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders (mbo) 10 Cursus Beheer van technische documentatie (mbo/hbo) 11 Opleiding Recordsmanager (hbo) 12 Opleiding Informatiespecialist (hbo) 13 Cursus Archiefordening volgens ISO recordsmanagement (hbo) 14 Cursus Beheer en behoud van digitale informatie (hbo) 15 Cursus elijk toegankelijk maken van informatie (hbo) 16 Ontwerpen van ontwikkelingen van het semantisch web 17 Digitaal erfgoed in de praktijk 18 Zaakgericht werken: achtergronden en praktijk (mbo/hbo) 1 Opbouw van SharePoint en de mogelijkheden voor functionele inrichting. 2 Uitgebreide mogelijkheden van SharePoint 2013 voor zorgvuldig gebruik bij document- en recordsmanagement. 3 Verdiepingscursus SharePoint 2013 over inrichting, beheer en gebruik vanuit het perspectief van een informatieprofessional. 4 Inzicht en vaardigheden verwerven in hoe je in een digitale omgeving omgaat met dossiers, zowel het beheer als de toegankelijkheid (nieuw). 5 Wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen. 6 Op een verantwoorde en praktische wijze inrichten van informatiemanagement en beheer voor . 7 Verantwoorde keuzes maken bij het selecteren en vernietigen van (digitale) documenten. 8 Eendaagse cursus over het duurzaam archiveren van digitale documenten met de open standaard PDF/A. 9 Effectief digitaal archiveren van (papieren) documenten en Verantwoord beheren van (digitale) technische tekeningen en de bijbehorende documentatie. 11 Deeltijdopleiding om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerend archief doelmatig toe te passen. U zorgt voor betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie. 12 Deeltijdopleiding waarin u leert zorg te dragen voor het gehele proces van opsporen, toegankelijk maken, beheren en verwerken van informatie tot een eindproduct op maat. 13 Procesmatig ordenen en structureren van informatie en documenten. 14 Over de vele aspecten van veilige bewaring van informatie. 15 Alle facetten rond het bouwen en onderhouden van woordsystemen en classificaties. 16 Tweedaagse training waarin de ontwerpstructuren van het semantische web en hun toepassingsmogelijkheden uitgebreid aan de orde komen. 17 Vijfdaagse cursus waarbij alle aspecten aan de orde komen die een rol spelen bij het opzetten, onderhouden en toegankelijk maken van een collectie digitaal erfgoed. 18 Basisprincipes en andere belangrijke aspecten die essentieel zijn om zaakgericht werken succesvol binnen de organisatie te implementeren , geen btw (1 dag) 2 935, geen btw (2 dagen) 3 935, geen btw (1 dag) 4 935, geen btw (1 dag) 5 495, geen btw (1 dag) 6 495, geen btw (1 dag) 7 935, geen btw (2 dagen) 8 495, geen btw (1 dag) 9 935, geen btw (2 dagen) , geen btw (4 dagen) , geen btw (10 maanden) , geen btw (10 maanden) , geen btw (5 dagen) , geen btw (6 dagen) , geen btw (11 dagen) , geen btw (2 dagen) , geen BTW (5 dagen) 18 Op aanvraag Alle cursussen worden ook incompany aangeboden en naar wens toegesneden op de specifieke werksituatie. KNVI-, SOD- en NVBA-leden krijgen korting op een aantal trainingen uit het aanbod In totaal zijn er 586 cursisten in 2013 bij GO opleidingen opgeleid in korte of langere cursussen. GO opleidingen is CEDEO-gecertificeerd voor haar open trainingen en opleidingen. De Haagse Hogeschool Johanna Westerdijkplein 75 Academie voor ICT & Media Postbus EN Den Haag T E I Informatiedienstverlening en -management (Bachelor of Information and Communication Technology) De opleiding richt zich op de mogelijkheden die de techniek ons biedt om informatie zo gericht mogelijk bij de eindgebruiker te krijgen. De betekenis en de context van de informatie staan daarbij centraal, de techniek is ondersteunend. Ongestructureerde kennis zoeken en vindbaar maken is een belangrijk vak, en bij deze opleiding zie je welke wondere wereld er opengaat als je systematisch tags (trefwoorden) gebruikt. Je krijgt o.a. te maken met big data en open data en de verschillende toepassingen daarvan in een bedrijfsomgeving. Ook leer je hoe werknemers beter kunnen samenwerken en op een goede manier kennis met elkaar kunnen delen collegegeld voor voltijd collegegeld voor deeltijd Er zijn echter verschillende afwijkingen op de hoogte van dit bedrag: zie collegegeld-kosten/algemeen. Studenten die reeds een diploma hoger onderwijs hebben behaald kunnen in sommige gevallen in de deeltijdopleiding een vrijstelling krijgen voor een gedeelte van het minorprogramma. De deeltijdopleiding vindt op de dinsdag- en donderdagavond plaats. Aantal studenten in : 135 De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

6 productinformatie special Opleidingen DIV Od mei 2014 #4 11 Hogeschool van Amsterdam Archiefschool Postbus BA Amsterdam Bezoekadres: Benno Premselahuis - 01 A 17 Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I 1 Cursus Archiefrecht en archiefnormen 2 Seminarcyclus Archivistiek voor niet-archivarissen 3 Cursus Digitaal depot 4 Cursus EAD in de praktijk 5 Cursus Archiefbewerking 6 Cursussen selectie op maat 7 Cursus Auteursrecht voor archieven 8 Cursus Persoonsgegevens en het archief 9 Incompanycursus Openbaarheid 10 Opleiding archiefassistent 1 Relevante wet- en regelgeving toepassen in de dagelijkse praktijk van informatiebeheer, archiefbeleid en DIV (hbo+). 2 Introductie aspecten van archiefbeleid en -beheer voor managers en stafmedewerkers van erfgoedinstellingen (die geen archivististische achtergrond hebben) (hbo+). 3 E-depot inrichten: randvoorwaarden, plan van aanpak, doorontwikkeling digitale duurzaamheid, duurzaam archiefbescheiden beheren (hbo). 4 Toegangen maken voor internet met EAD, beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR (CPF) toepassen (hbo). 5 Bewerken en beschrijven van archief vanuit archivistische methoden en kennis, toepassen archiefbewerkingsplan (hbo). 6 Waarderen en selecteren, randvoorwaarden scheppen, informatiearchitectuur, metadatering in werkprocessen, contextbeschrijvingen (cursus op maat, alle niveaus). 7 Auteursrecht voor archieven, systematiek van het auteursrecht, toepassen in beeldbanken, bouwtekeningen, kranten online, studiezaal en meer (hbo). 8 Afwegingen maken om verantwoord om te gaan met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens in archief en/of database, Wbp en de Archiefwet geven kaders (hbo). 9 Openbaarheid en openbaarheidsbeperking voor medewerkers dienstverlening en verwerving, en voor DIV voor de overdracht van archieven (praktische incompanytraining, mbo/hbo). 10 Gemoduleerde opleiding voor studiezaal- en depotmedewerkers, basiskennis over archieven, praktijkopdrachten, verwerven van professionele beroepshouding naar klant en archief (mbo) (2,5 dag) (5 dagen) (5 dagen) (3 dagen) (8 dagdelen) 6 Maatwerk, prijs op aanvraag (1 dag) (1 dag) 9 Incompany, prijs op aanvraag (per module) Deze prijzen gelden voor De initiële opleidingen tot archivaris worden verzorgd door: a Universiteit van Amsterdam: Masteropleiding Archiefwetenschap [Archivistiek A]; b Hogeschool van Amsterdam: Bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie (voltijd en deeltijd) [Archivistiek B]; c Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Bacheloropleiding Cultureel Erfgoed [Archivistiek B]. Circa 150 personen volgden in 2013 een (incompany) cursus of training aan HvA Archiefschool. 7 medewerkers van archiefdiensten behaalden het diploma Archiefassistent. 11 personen behaalden het diploma Archivistiek B samen met de bachelor Media, Informatie en Communicatie. De opleiding MIC is geaccrediteerd door de NVAO. Hogeschool van Amsterdam Opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) Benno Premselahuis Rhijnspoorplein GC Amsterdam T E I en 1 Specialisatie Digitale Media Strategieën (hbo) 2 Specialisatie Archivistiek B (hbo) 1 De voltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie heeft een gezamenlijke propedeuse. In de hoofdfase kiest de student de specialisaties Digitale Media (tweede studiejaar) en Digitale Media Strategieën (derde studiejaar). De informatiekundige kant van de media- en informatiespecialist komen in deze specialisaties aan bod. De vierjarige hbo-opleiding wordt afgesloten met het bachelordiploma Media, Informatie & Communicatie. De deeltijdbacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie vindt plaats op de vrijdag. De student kiest uit twee specialisaties: Digitale Media Strategieën resp. Archivistiek. 2 Diploma Archivistiek B is te verwerven als onderdeel van de bacheloropleiding Media, Informatie en Communicatie. De afgestudeerde ontvangt zowel het bachelordiploma MIC als het diploma Archivis tiek B. In de voltijdopleiding MIC volgt de student de minor Archieven + de beroepsvoorbereidende stage + de eindscriptie archivistisch inrichten. Het aandeel Archivistiek is 1,5 jaar ofwel 90 studiepunten. In de MIC-dt-opleiding volgt de student de specialisatie Archivistiek, beschikt over relevante archivistische werkervaring en schrijft een archivistische eindscriptie. Het collegegeld voor collegejaar bedraagt Het instellingscollegegeld voor het collegejaar bedraagt Dit tarief geldt voor studenten, die al in het bezit zijn van een hbo- of wodiploma. De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. Aantal studenten In totaal volgen 200 MIC-studenten de specialisaties Digitale Media Strategie en Archivistiek. De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaams Accreditatie Organisatie ( tot ).

7 12 Od mei 2014 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Reinwardt Academie Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Dapperstraat BS Amsterdam T E I Bachelor Cultureel erfgoed (hbo) De bachelor Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. De basis bestaat uit 2,5 jaar, waarin vakgebieden als Erfgoedtheorie, Cultuurgeschiedenis, Beheer en behoud, Informatiemanagement, Publiek, Tentoonstellen en Management aan bod komen. De laatste 1,5 jaar volgt de student een individueel studiepad met minor, afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Voor het behalen van het diploma Archivistiek B volgen studenten de minor Archieven. De afstudeerstage en het afstudeeronderzoek zijn archivistisch van aard. De minor is door het Platform Archiefonderwijs en -onderzoek ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie), de Hogeschool van Amsterdam (Media, Informatie en Communicatie) en de Universiteit van Amsterdam (Erfgoedstudies: Archiefwetenschap). Het wettelijke collegegeldtarief voor studiejaar is vastgesteld op Het instellingscollegegeld voor studenten die eerder een bachelordiploma hebben behaald, is voor studiejaar vastgesteld op De bacheloropleiding Cultureel erfgoed is een voltijdopleiding. Het diploma Archivistiek B maakt onderdeel uit van het bachelordiploma Cultureel erfgoed. De bacheloropleiding Cultureel erfgoed kent een jaarlijkse instroom van 150 tot 180 studenten. De volledige opleiding telt circa 550 studenten. Jaarlijks verwacht de academie circa tien studenten op te leiden tot Archivaris B (in 2012 zijn de eerste twee archivarissen afgestudeerd, in 2013 waren dit er negen). De bachelor Cultureel erfgoed is in 2013 geaccrediteerd. In 2011 is de bachelor aangewezen als opleiding ter verkrijging van het diploma Archivistiek B. Digitaal rechercheur - Het verhaal van Karin Baan - Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd? In juli 2013 ben ik afgestudeerd op IDM/Media & Informatiemanagement aan de Hanzehogeschool Groningen en momenteel ben ik bezig met de leergang Informatieadviseur (LIA) bij DIOR Opleidingen in Den Haag. In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk? Zowel IDM als de LIA heeft raakvlakken met mijn dagelijkse praktijk. Voor beide opleidingen geldt natuurlijk dat De meeste mensen willen best mee met ontwikkelingen als digitaal en/of zaakgericht werken, maar dit kost veel tijd, geduld en begeleiding niet alles direct toepasbaar is, maar de kern sluit zeker aan op mijn werkzaamheden. Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen? Wat ik zie is dat de meeste mensen best wel mee willen met ontwikkelingen als digitaal en/of zaakgericht werken, maar dat dit veel tijd, geduld en begeleiding kost. Er moet echt in geïnvesteerd worden door de gehele organisatie en helaas gebeurt dat niet altijd. Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat? In mijn werk ben ik met name bezig met het ondersteunen van ambtenaren in het werken met een DMS. Hierin ben ik proactief, enthousiast en geduldig. Communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol, maar ook digitale vaardigheden zijn hierin natuurlijk erg belangrijk. Dit heeft als resultaat dat er steeds kleine stapjes gemaakt worden en mensen steeds meer open gaan staan voor digitaal en zaakgericht werken. Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen en waar liggen je kansen? In de toekomst wil ik me graag meer bezig houden met strategie en analyse. Businessanalyse spreekt me bijvoorbeeld erg aan. Een heel andere droom ligt op het gebied van digitale opsporing. Beide richtingen zijn wel wat technischer dan wat ik nu doe, dus nog mogelijkheden genoeg om mij verder te ontwikkelen. Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg? Moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik altijd wel iets zal doen wat op z n minst een relatie heeft met informatiemanagement, maar dit kan nog vele kanten op gaan. Het liefst word ik digitaal rechercheur of ga ik iets doen in de richting van businessanalyse of -intelligence, maar wat ik het belangrijkst vind is dat ik me in een dynamische omgeving bevind waar ik echt een bijdrage kan leveren. Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn? Een tijdje geleden heb ik samen met studiegenoten meegedaan aan de Prissma InfoBattle. Dat soort dingen vind ik hartstikke leuk om te doen, maar netwerken is verder niet iets waar ik me actief mee bezighoud.

8 special Opleidingen DIV interview Od mei 2014 #4 13 Meerwaarde wordt niet gezien Het verhaal van Harko van der Kaap Welke vakopleiding heb je recentelijk gevolgd? De opleiding Informatiedienstverlening en Management (IDM) aan de Hanzehogeschool te Groningen. In hoeverre sluit deze (vak)opleiding aan op de praktijk? Redelijk tot goed. Ik denk dat dit verschilt per organisatie. De opleiding loopt in mijn geval verder vooruit dan de praktijk (hier bij Waterschap Noorderzijlvest). Andere organisaties zijn misschien verder in de digitalisering (professionalisering) van de informatievoorziening. Je bent een relatieve nieuwkomer in het vak: welke zaken zijn je het meest opgevallen? De meerwaarde van het proces informatievoorziening wordt niet gezien, niet begrepen of het proces wordt als ingewikkeld ervaren. De informatieprofessional nieuwe stijl is nog maar weinig zichtbaar. Maar ook vanuit de informatieprocessen/voorziening wordt weinig promotie gemaakt voor het werk. Welke kennis, houding en gedragsvaardigheden zet je in en met welk resultaat? Het is belangrijk om elke dag proactief met je werk bezig te zijn. Medewerkers vinden maar moeilijk de weg naar jou. Daarom moet je ze (telkens) actief benaderen. De meerwaarde wordt pas aantoonbaar dan wel opgemerkt na actieve ondersteuning. Waar wil je je in de toekomst verder in bekwamen; waar liggen je kansen? Ik zou het mooi vinden om de ontwikkeling van het deelproces parallel aan mijn persoonlijke ontwikkeling te laten lopen. Hoe lang blijf je nog in dit vakgebied denk je? Of: waar ben je naar op weg? Ik heb geen idee maar minimaal een aantal jaar om de professionalisering gestalte te geven. Daarna zie ik wel weer verder. Ben je betrokken/actief in netwerken binnen het vakgebied? Zou je daar een bijdrage aan willen leveren en wat zou dat dan zijn? Ik ben wel betrokken in netwerken van waterschappen (of evt. andere overheidsorganisaties) maar niet daar buiten. SOD Next Postbus AM Woerden T E I 1 Management van Informatie (MI-Ba) 2 Management van Informatie - Associate degree (MI-Ad) 3 SOD-I 4 VVA (Voortgezette Vorming Archiefbeheer) 5 Leergang Informatie Management 6 Kwaliteitszorg Informatievoorziening 7 Leergang Digitaal Documentbeheer 8 Auditing en Informatiebeheer 9 Zaakgericht Werken 1 Een vierjarige deeltijdopleiding die opleidt tot hbo-bachelor op het gebied van informatiemanagement. De volgende thema s komen aan bod: recordmanagement, information retrieval, informatiemanagement, ICT, management van organisatie en van verandering en professionele vaardigheden, zoals projectmanagement, advisering e.d. 2 Een tweejarige deeltijdopleiding binnen het hbo-onderwijs. Met het Associate degree-getuigschrift kan men doorstromen naar de bacheloropleiding Management van Informatie en in twee jaar een bachelorgetuigschrift halen. 3 SOD-I is de basisopleiding binnen het informatiebeheer. Het is een eenjarige opleiding in deeltijd. Tijdens de opleiding dient men te beschikken over een erkende leerwerkplek gedurende 20 uur per week. De opleiding bestaat uit 8 modules en een praktijkexamen op de leerwerkplek. 4 De VVA-opleiding richt zich op het semi-statisch archiefbeheer. De opleiding behandelt primair de relevante aspecten van de vervaardiging van een archiefinventaris, maar gaat ook uitgebreid in op het bewerken van digitale archieven en het calamiteitenplan. 5 In deze leergang is aandacht voor de volgende onderwerpen: recordsmanagement, information retrieval, ICT, kwaliteitszorg en klantgerichtheid. 6 Wat is eigenlijk kwaliteit en hoe meet je het? Welk kwaliteitsniveau is gewenst voor de organisatie? En hoe handhaaf je de gewenste kwaliteit? 7 De omslag van documentgericht naar procesgericht en de transformatie van een analoge naar digitale informatiehuishouding staan hierin centraal. De leergang Digitaal Documentbeheer geeft een breed inzicht in de veranderingen waar je als DIV er mee te maken hebt op weg naar een digitale informatievoorziening! 8 Auditing is de manier om de kwaliteit van het informatiebeheer (de informatieprocessen) te beoordelen en te borgen. De informatiespecialist draagt bij aan (het beheersen van) de kwaliteit van informatie. Ook de nieuwe Wet revitalisering generieke inspectie vraagt om een andere kijk op de kwaliteit van de informatievoorziening. 9 Zaakgericht werken raakt steeds meer ingeburgerd in (overheids)organisaties. Het is een verandering van werkwijzen en methoden voor de hele organisatie, waarbij de informatievoorziening wel een belangrijke rol speelt per jaar, plus boeken en arrangementkosten per jaar, plus boeken en arrangementkosten per jaar, plus boeken en mbo-4-modules (Nederlands, Engels en rekenen) opgenomen in MI Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-bachelor. Associate degree Management van Informatie is NVAO-geaccrediteerd en leidt op tot hbo-associatie degree. SOD-I is CREBO-gecertificeerd (ministerie van OCW).

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 10 Od mei 2013 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land

De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord een booming business gebleken. In het gehele land 8 Od mei 2015 #4 special Opleidingen DIV productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin van het woord

Nadere informatie

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening

Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening 12 Od juli/augustus 2012 #7/8 special Opleidingen DIV I productinformatie Opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening De laatste jaren is de informatievoorziening in de breedste zin

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie

Moderniseren van de informatiehuishouding. samenwerking en communicatie Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2012 met het totale aanbod aan DIOR Opleidingen. Het DIOR Opleidingstelsel biedt voor alle niveaus van het Documentair Informatiemanagement de juiste op de praktijkgerichte

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

People for Business - Business for People

People for Business - Business for People HOGESCHOOL ZUYD People & Business Management Sittard WERKEND LEREN People for Business - Business for People Hogeschool Zuyd Jouw partner in een succesvolle loopbaan Met ruim 13.500 studenten en 40 (brede)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Informatiemanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie