Microsoft Dynamics AX 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microsoft Dynamics AX 2012"

Transcriptie

1 Dynamics AX 2012 Nieuw, gewijzigd en functies voor Dynamics AX 2012 R2 vervangen datum: January 22, 2013 Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig ('as is') geleverd en er wordt geen garantie gegeven over het al dan niet aanwezig zijn van fouten. Mogelijk bevat dit document fouten op het gebied van woordgebruik, syntaxis of grammatica. is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of schade die worden veroorzaakt door vertaalfouten in dit document of door het gebruik van dit document. Disclaimer: Deze handleiding bevat informatie voor Dynamics AX 2012 en Dynamics AX 2012 Feature Pack. De gids verwijst ook naar Dynamics AX 2012 R2 wijzigingen. Deze inhoud is voorlopig en aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie van de hierin beschreven software. Opmerking: gedeelte van de informatie in deze handleiding geldt alleen voor installaties van Dynamics AX 2012 R2 en sommige informatie geldt alleen voor Dynamics AX 2012 of Dynamics AX 2012 Feature Pack. Tenzij anders vermeld in deze handleiding, alle andere inhoud is van toepassing op Dynamics AX 2012, 2012 Feature Pack voor Dynamics AX en Dynamics AX 2012 R2. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

2 Dynamics bestaat uit een reeks geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor het beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw werknemers gemakkelijker en met meer zekerheid zakelijke beslissingen kunnen nemen. Dynamics werkt net als en met de vertrouwde -software, automatiseren en stroomlijnen van Financiën, klantenrelaties, en de toeleveringsketen verwerkt op een wijze die u bij het helpt succes van het bedrijf. VERENIGDE STATEN en Canada gratis Wereldwijd Dit document ondersteunt een voorlopige release van een softwareproduct dat aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie. Dit document dient uitsluitend ter informatie bedoeld en biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, in dit document. De informatie in dit document, inclusief URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het volledige risico van het gebruik of de resultaten van het gebruik van dit document berust bij de gebruiker. Tenzij anders aangegeven, zijn de bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen in de voorbeelden in dit document fictief. Er is geen enkele verwijzing naar echte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen bedoeld en deze mag niet worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle auteursrechtwetten. Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corporation. kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan de levering van dit document. Copyright Alle rechten voorbehouden., Dynamics, het logo van Dynamics, BizTalk Server, Excel,.NET Framework, Outlook, SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services, Visual Studio en Word zijn handelsmerken van de -groep van bedrijven. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Abstract... 7 Documentstructuur... 7 Feedback... 7 Meer informatie... 7 Product-omvattende functies... 8 Database wijzigingen: tabel betrekkingen... 9 Wijzigingen in de database: tabelovername Wijzigingen in de database: tabellen niet actief blijven Commerce Services voor Dynamics ERP Sites Services voor Dynamics ERP Payment Services voor Dynamics ERP Wijzigingen in de gebruikersinterface Upgraden Services en Application Integration Framework (AIF) Enterprise Portal en rollencentrums Beveiliging op rollen gebaseerd Beveiliging van gegevens Organisatiemodel Analysis cubes Land/regio-Context Rapportering Financiële dimensies Budgettering en budgetbeheer Grootboek en grootboek en verdelingen Btw Adresboek Producten Werknemers Beleidskader Intercompany-post rooster in projecten ( Dynamics AX 2012 Feature Pack) Detailhandelmodule ( Dynamics AX 2012 Feature Pack) Help-server Woordenlijst voor Dynamics AX Budget ( Dynamics AX 2012 R2) plannen Salaris ( Dynamics AX 2012 R2) Gegevens partitionering ( Dynamics AX 2012 R2) Investeringen voor universeel kanaal retail E-commerce

4 Verouderde functies Wizard Business Solutions Perimeter netwerk configureren Rapportage en Dynamics AX Enterprise Portal 's Niet-ondersteunde platforms Ondersteuning voor Oracle-database Setup-parameters Dynamics AX-domeinen Beveiliging op registratieniveau Client-side batchframework Beveiligingssleutels en gerelateerde API 's Dubbele bedrijf, functie RunBase Toevoegen van een verwijzing naar in de Toepassingsobjectstructuur MorphX AIF-eindpunten BizTalk-Adapter voor Dynamics AX Data Crawler DynamicsAXGeneralLedgerClass leden CHM-bestanden voor help X ++-Reporting Framework Rapporten van Dynamics AX Toepassing hiërarchiestructuur (afhandeling van problemen) Code Explorer Afdrukken vanuit AOT en Editor X ++-editor AOD-bestanden vervangen door SQL Server-opslagplaats Functionaliteit in de Toepassingsobjectstructuur laag splitsen Teamserver Visual SourceSafe Project rapportage De X ++-werkstroom API Integratie van SQL Server Report Builder met rapportmodellen van Dynamics AX Payment services met Authorize.Net Grootboekbudget Financiële dimensies en LedgerTable EPBookkeeperRoleCenter ExchangeRates Tabel GrootboekTrans LedgerPeriod Land/regio-configuratiesleutels EU-verkooplijst overboeken (België) Records met ingang van de datum Verwijderen van persoonlijke gegevens (werknemer en aanvrager) Tabblad Human Resources in Enterprise Portal Vergoedingen Typ werknemers van de afdeling Visio exporteren voor het melden van relaties, locaties en organisatorische structuur weergaven

5 Telemarketing TAPI-integratie Management statistieken CRM Documentverwerking Transactielogboek Order-abonnement Lege orders Itemtype stuklijst stuklijst Configureerbare artikelen Dimensie artikelgroep Formulier bewerken Product Builder Productgroep voor opdrachten Aanvraag voor offerte antwoorden formulier vergelijken Opdracht tot aankoop opschonen Parameters opdracht tot inkoop Goedkeuring en uitgavenlimieten Taakgroepen Wizard voor het activeren van Opvulprogramma ( Dynamics AX 2012 R2) (BRA) Verkoop- en ontvangstbewijsteksten (BRA) Verkoop en inkoop bewerkingstypen (BRA) NF-e (Federale) inschakelen (BRA) Magazijn in het bewerkingstype in transit (BRA) Grootboek boeken en remise maken op het bewerkingstype (BRA) Brandstof-code (BRA) Braziliaanse functies inschakelen (BRA) Type van inrichting (BRA) ICMS 1/48 vaste activa krediet fiscale document genereren van inkooporders (BRA) Aanvullende fiscale documenten uit vrije facturen en inkooporders (BRA) Fiscale documenttype dat wordt gebruikt voor het ontvangen van fiscale documenten (BRA) CNPJ of CPF validatie met behulp van categorieën (BRA) Braziliaanse adressen onderdelen (BRA) Chronologische factuur nummering-veld (BRA) Velden CNPJ en IE van bedrijf/juridische entiteit (BRA) Feestdagen (BRA) Codes voor BTW-belasting en fiscale waarden op orderregels (BRA) FiscalDocJour_BR en gerelateerde tabellen (BRA) Integratie van de fiscale boeken (BRA) Inkoop- en fiscale document handmatige invoer ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) Naam van de boekhoudkundige periode ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) Bankreconciliatie ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) Lokalisatie van de landspecifieke notatie voor Contact naam ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) GB/T19581 boekhoudkundige gegevens exporteren standard ( Dynamics AX 2012 R2) (EEUR) Oost-Europese EU-verkooplijst rapporten ( Dynamics AX 2012 R2) (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten ( Dynamics AX 2012 R2) (HUN) Importeren van bankafschriften ( Dynamics AX 2012 R2)

6 (IND) Per factuur optie Diversen verdeling ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Toeslag belasting op voorraad percentage ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Voor het verwijderen van 'Exceed drempel limiet' van de parameters van de directe belastingen ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) BTW-correctie voor de directe belastingen (TDS/Televisiecamerasystemen) ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Voorraad geladen percentage vrijgesteld vervangt( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Recht recht Pass boek (DEPB) ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Afschrijving van TDS-certificaten (formulier 16 bis) ( Dynamics AX 2012 R2) (JPN) Wissel ( Dynamics AX 2012 R2) (JPN) Betaling agenda ( Dynamics AX 2012 R2) (JPN) T-account ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) VA-aangifte ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) Controle van boekstuknummers ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) Lets BTW-nummers ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) State factuur nummering ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Poolse verkleuring van het rekeningschema rekeningregels ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Poolse veilige waardering regel ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Datums van feestdagen ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Poolse bank transfer afdruk ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Saldo omzet instructies ( Dynamics AX 2012) (RUS) Contracten ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Wisselkoersen importeren ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Het validatierapport financieel verslag ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) BTW-aangiftes ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Omzetrapport voorraad saldo ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Productiejournaalregels, bijproduct ( Dynamics AX 2012 R2) (THA) Gerealiseerde en ongerealiseerde BTW ( Dynamics AX 2012 R2) beheren (THA) BTW-betaling, functies ( Dynamics AX 2012 R2) Aanhangsel: Product wide beschrijvingen

7 Inleiding Dit document biedt een overzicht van nieuwe en gewijzigde functies voor Dynamics AX 2012, met inbegrip van Dynamics AX 2012 Feature Pack en Dynamics AX 2012 R2. Het biedt ook aankondigingen afgeschaft voor functies die zijn gepland in Dynamics AX 2012 of toekomstige versies worden verwijderd. Wordt uitgegaan van enige bekendheid met Dynamics AX of andere business management software. Abstract Dynamics AX 2012 introduceert vele nieuwe voorzieningen en technologieën die niet beschikbaar in eerdere versies waren. Daarnaast update wijzigingen geïntroduceerd in Dynamics AX 2012 een aantal bestaande voorzieningen en technologieën aanzienlijk verhogen de beveiliging van het systeem, de productiviteit van de gebruiker, en de administratieve overhead te verminderen. Dit document beschrijft de nieuwe en gewijzigde functies voor Dynamics AX Daarnaast wordt afgeschaft aankondigingen voor functies die zijn gepland in Dynamics AX 2012 of toekomstige versies worden verwijderd. Documentstructuur Het document bevat de volgende secties: Inleiding De inleiding geeft een overzicht van het document. Product-omvattende functies Onderwerpen in de sectie product-omvattende functies beschreven wijzigingen in de toepassing die een grote invloed op Dynamics AX 2012 hebben. Deze onderwerpen vergelijken, contrast, en de verschillen in het gedrag in Dynamics AX 2009 en Dynamics AX 2012 wordt uitgelegd. Verouderde functies Onderwerpen in het gedeelte van afgekeurde functies vindt u informatie over de functies van de toepassing in deze versie zijn verwijderd of die zijn gepland voor verwijdering in latere versies. Aanhangsel De bijlage bevat overzichtsinformatie, in tabelvorm, over functionele wijzigingen die geen een effect van het gehele product. Feedback Opmerkingen over de inhoud van dit document verzenden naar de Dynamics AX inhoud Publishing-Team: Meer informatie Zie voor meer informatie over Dynamics AX 2012: TechNet Library voor systeembeheerders AX Developer Center op MSDN TechNet Library voor gebruikers van toepassingen U kunt ook de Zoek tool om te zoeken in de inhoud van de Dynamics AX

8 Product-omvattende functies Product-omvattende functies zijn functies die, hoewel ze in een bepaalde functie, kunnen worden gericht een algehele effect op Dynamics AX 2012 hebben. Een product wide functie mogelijk een bestaande functie aanzienlijk zijn omgewerkt sinds Dynamics AX 2009 of een nieuwe functie of set functies die is toegevoegd aan de bestaande functionaliteit in Dynamics AX. Een product-wide-functie vervangt in sommige gevallen een bestaande set functies. 8

9 Database wijzigingen: tabel betrekkingen In Dynamics AX 2009 kunnen tabelrelaties worden gedefinieerd door middel van uitgebreidegegevenstypen (EDTs). In Dynamics AX 2012 tabelrelaties gedefinieerd onder het knooppunt betrekkingen voor elke tabel in de Tree (AOT). Elke relatie heeft eigenschappen die kunnen worden ingesteld in het venster Eigenschappen. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle Technische besluitvormers Onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) / ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit De nieuwe indeling kunt metagegevens worden opgeslagen over elke tabelrelatie. De metagegevens kan worden gebruikt in de toepassing voor verbeterde functionaliteit. Voorbeeld: In Dynamics AX 2012 slaat het systeem de kardinaliteit van de relatie. Hulpprogramma's voor die entiteit-relatie diagrammen in genereren Visio 2010 de kardinaliteit gegevens teken het diagram goed kan lezen. De nieuwe klasse UnitOfWork vereenvoudigt beheer van transacties voor tabelrelaties die onder het knooppunt betrekkingen voor een tabel zijn gedefinieerd. De klasse UnitOfWork kan niet echter gebruikmaken van relaties die zijn gedefinieerd door middel van EDTs. Speciale overwegingen In Dynamics AX 2012 worden tabelrelaties niet meer gemaakt via EDTs. Oudere aangepaste tabelrelaties die zijn gedefinieerd door de EDTs verder werken in Dynamics AX Vergelijking met Dynamics AX 2009 Tabelrelaties worden gedefinieerd in een nieuwe manier in Dynamics AX

10 AOT tabelrelaties Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Definieer een tabelrelatie in de AOT. Tabelrelaties zijn gedefinieerd door middel van EDTs. Dit is een probleem als meerdere relaties tussen tabellen nodig waren, of als betrekkingen betrokken samengestelde sleutels. EDT tabelrelaties worden herkend, maar de betrekkingen nu onder het knooppunt betrekkingen voor een afzonderlijke tabel zijn gedefinieerd. Relatie metagegevens kan worden opgeslagen, welke andere systeemfuncties en toekomstige groei vergemakkelijkt. Automatisch tabelrelaties migreren naar de AOT. Niet beschikbaar Een hulpprogramma voor wordt oudere tabelrelaties converteren van EDT knooppunten naar knooppunten in de Toepassingsobjectstruct uur tabel geleverd. De automatisering de developer-tijd kan besparen en verkleint de kans op fouten. Meer informatie Zie voor meer informatie over tabelrelaties, de EDT betrekkingen Migration Tool onderwerp op MSDN. 10

11 Wijzigingen in de database: tabelovername Ondersteunen overname van relaties tussen classes objectgeoriënteerde programmeertalen, zoals C# en C++. Een afgeleide klasse overerft velden en methoden van de basisklasse. Dynamics AX 2012 ondersteunt dergelijke overerving tussen tabellen in de Tree (AOT). Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle, met name die waarbij de tabellen die bij relaties overname betrokken zijn Technische besluitvormers ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Tabelovername vergemakkelijkt aangepaste extensies beter is dan traditionele externe-sleutelrelaties. Tabelovername biedt een rijke type metagegevens dat de relaties tussen tabellen beschrijft. Deze metagegevens kunnen bieden betere functionaliteit gebruikt. Speciale overwegingen Hier volgen enkele van de tabellen die bij de overname van relaties betrokken zijn: AgreementHeader AgreementLine BankLC BankLCLine CaseDetailBase CatProductReference DirPartyTable EcoResProduct HRPDefaultLimit IntercompanyActionPolicy VendRequest Vanwege de overname van relaties tussen tabellen, zijn sommige velden in Dynamics AX 2009 verplaatst naar verschillende tabellen in Dynamics AX Sommige oudere aangepaste query's mogelijk moet worden bijgewerkt. Hiervoor is de hoeveelheid voorverwerking in te stellen als de tabel schemawijzigingen. In sommige gevallen de grootte van een X ++ SQL Selectinstructie kunt verlagen en de instructie kan eenvoudiger worden. 11

12 Vergelijking met Dynamics AX 2009 Het framework application data is gewijzigd sinds Dynamics AX Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen: AOT ontwerp tijd aspecten Aspecten van de ontwikkeling van query AOT ontwerp tijd aspecten Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Rijke metagegevens over de relaties tussen tabellen vastleggen. Externe-sleutelrelaties werden ondersteund. Overname van relaties tussen tabellen kunnen alleen worden beheerd door aangepaste code. Overname-relaties tussen tabellen kunnen worden vastgelegd en dat wordt beschreven door het instellen van eigenschappen voor de tabellen. Ontwikkelaars kunnen de relaties tussen bepaalde entiteiten meer volledig express. Aspecten van de ontwikkeling van query Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Access velden uit verschillende tabellen met code eenvoudiger. Een query kan een externe-sleutelrelatie om velden van een bovenliggende tabel door een koppeling te maken. Een overnamerelatie als u velden uit een bovenliggende tabel zonder zich te kan gebruikmaken van een query. SQL X ++-code en AOTquery's neemt minder tijd ontwikkelaars maken en onderhouden. 12

13 Wijzigingen in de database: tabellen niet actief blijven Soms een configuratiesleutel deactiveren heeft invloed op een tabel in Dynamics AX. In Dynamics AX 2009 en eerdere versies, de gekoppelde tabel is verwijderd uit de onderliggende SQL Server database. Later, wanneer query's op die tabel uitvoeren zijn, zijn berichten weergegeven. In Dynamics AX 2012 worden gekoppelde tabellen niet verwijderd uit de database. In plaats daarvan de tabellen in het systeem, wat betekent dat ze worden behandeld als lege tabellen worden gedeactiveerd. Het gedeactiveerde tabellen en hun gegevens zijn echter nog steeds volledig beschikbaar zijn in de onderliggende database. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle, met name bewerkingen die SQL-query's van buiten Dynamics AX Technische besluitvormers ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Tabellen die zijn uitgeschakeld door een configuratiesleutel nu blijven beschikbaar voor externe SQL query's die een praktische voordeel, afhankelijk van de voortdurende wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de tabellen kunnen worden. Speciale overwegingen Systeembeheerders die een configuratiesleutel deactiveren verwittigt gebruikers verlenen van externe SQL-query's die de gegevens in het gedeactiveerde tabellen niet langer worden bijgewerkt en de gegevens in die tabellen verouderd. Nadat een configuratiesleutel is uitgeschakeld, worden berichten niet langer voor externe SQL-query's weergegeven. Vergelijking met Dynamics AX 2009 De gevolgen van de gedeactiveerde configuratiesleutels voor tabellen zijn gewijzigd sinds Dynamics AX Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen: SQL-query's op de inactieve tabellen SQL server-query's op de inactieve tabellen Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Query's uitvoeren op de inactieve tabellen in Dynamics AX. Query is mislukt en berichten zijn weergegeven. Query's op de inactieve tabellen blijven functioneren, maar de gegevens in de inactieve tabellen wordt genegeerd. Query's op SQLtabellen nog functie. Externe query's uitvoeren op tabellen van Dynamics AX. Query is mislukt en berichten zijn weergegeven. Query's op de inactieve tabellen blijven functioneren, maar de gegevens uit de inactieve tabellen zijn verouderd. Query's op de SQL server-database nog functie. 13

14 Commerce Services voor Dynamics ERP Commerce Services voor Dynamics ERP biedt integratie tussen Dynamics AX 2012 en een organisatie online verkoopkanalen. Biedt een geïntegreerde proces voor het vrijgeven van producten on line winkels of online marktplaatsen en routering online verkooporders weer aan de bestaande afhandelingsproces voor Dynamics AX. Bedrijven kunnen bovendien Commerce Services gebruiken voor de integratie van hun bestaande online verkoop kanaal naar Dynamics AX Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. Verkoop en marketing Productgegevensbeheer Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers Teamleden uitvoering ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Verdere Commerce Services integreren met Dynamics AX 2012 zijn verbeteringen aangebracht. Eerder, Commerce Services alleen als onderdeel van de Retail Headquarters in Dynamics AX 2009 is geïnstalleerd voor de kleinhandel. Vergelijking met Dynamics AX 2009 Wijzigingen in Dynamics AX 2012 ondersteuning voor het volgende: Integratie van Commerce Services Integratie van Commerce services Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Commerce Services voor Dynamics ERP gebruiken Dynamics AX integreren met uw online verkoopkanalen. Commerce Services is alleen beschikbaar binnen de toepassing Retail Headquarters van Dynamics AX 2009 voor Retail. Biedt een geïntegreerde installatie voor het vrijgeven van producten on line winkels en on line verkooporders routering naar het afhandelingsproces. Biedt nauwere integratie tussen online winkels en het afhandelingsproces voor Dynamics AX. 14

15 Sites Services voor Dynamics ERP Services voor Dynamics sites ERP breidt Dynamics AX 2012 bedrijfsprocessen en werkstromen op het web. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie van Dynamics ERP-Software en Services. Deze kan zakelijke gebruikers samenwerken met hun klanten en leveranciers met geen of minimale IT-investeringen en partners kunnen geavanceerde software plus services oplossingen bouwen. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. Thuis Crediteuren Debiteuren HRM Inkoop en sourcing Productgegevensbeheer Verkoop en marketing Servicebeheer Organisatiebeheer Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers Teamleden uitvoering ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Sites Services voor Dynamics ERP biedt een extensible metadata aangedreven bidirectionele beveiligde gegevens platform Dynamics AX 2012 en cloud services verbinding maken. Dit borduurt ook voort op het platform van de presentatie op basis van metagegevens Sites Services om te verzenden vier sites out-of-box-oplossingen voor gerichte industrie verticalen. Vergelijking met Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 heeft wijzigingen die ondersteuning bieden voor: Site-Services voor Dynamics ERP integratie Integratie van sites Services Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Platform voor de Site Services verbinding maken met Dynamics AX 2012 cloud services gebruiken. Biedt een platform voor veilig en vier sites outof-the-box oplossingen voor specifieke bedrijfstak verticalen. Biedt gebruikers de mogelijkheid Dynamics AX verbinding met cloud services. 15

16 Payment Services voor Dynamics ERP Payment Services voor Dynamics ERP is een betaling kaart industrie (PCI) gecertificeerde betalingsgateway van niveau 1. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie van Dynamics ERP-Software en Services. Hierdoor zijn aanvaarding creditcards in Dynamics AX 2012, en in uw winkel, cloud services met behulp van. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. Debiteuren Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers Teamleden uitvoering ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Dynamics AX 2012 is ondersteuning voor out-of-box voor betaling kaart vergunning, vereffening, void en terugbetalingen; adresverificatie; en visitekaartje niveau 2 en 3 wordt verwerkt via Payment Services. Vergelijking met Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 heeft wijzigingen die ondersteuning bieden voor: Integratie van Services betaling Integratie van services betaling Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Betaling-Services gebruiken om creditcardbetalingen accepteren. Ondersteunt credit card autorisatie en - afwikkeling. Biedt ondersteuning voor extra functies, zoals de restituties, adresverificatie, niveau 2 en 3 verwerking en afwikkeling van on line bestellingen-betaling. Deze functies kunnen betaling verwerking uitgaven verminderen winstmarge te vergroten en bijdragen tot een positief effect heeft op de onderste regel van de klant. 16

17 Wijzigingen in de gebruikersinterface De gebruikersinterface bestaat uit functies en opdrachten die een gebruiker gebruiken kan voor interactie met de software, met name aan het invoeren en weergeven van gegevens en het aanpassen van formulieren. De gebruikersinterface is aanzienlijk gewijzigd sinds Dynamics AX Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit De gebruikersinterface voor Dynamics AX 2012 is schoner, meer consistent en gemakkelijk op maat aan specifieke taken en vormen. U kunt belangrijke informatie op één centrale lijstpagina weergeven en verwante informatie wordt weergegeven op sneltabbladen en in feitenvakken, zelfs als de gerelateerde gegevens niet wordt weergegeven in het huidige formulier. Het is gemakkelijker om te sorteren en aanpassen van de weergegeven gegevens. Vergelijking met Dynamics AX 2009 De gebruikersinterface is aanzienlijk gewijzigd sinds Dynamics AX Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen: Navigeren Lijstpagina's Filter, functie Progressieve openbaarmaking formulieren Formulieren Zoeken Navigeren Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Navigeer intuïtief. De navigatiestructuur is onderverdeeld in modules. De navigatiestructuur is onderverdeeld in verschillende modules die een meer consistent uiterlijk hebben. Het is gemakkelijker toegang tot de nodige formulieren en taken uitvoeren. 17

18 Lijstpagina's Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Gebruik het verbeterde deelvenster actie. Het actievenster is vrijwel uitsluitend navigatie gebaseerd. Het actievenster heeft nu actieknoppen waarmee de gebruiker kunt maken en wijzigen van gegevens zonder de pagina in de lijst. Gebruikers kunnen snel zoeken en wijzigen van gegevens. Als u meer informatie over een geselecteerd record op een lijstpagina weergeven zonder de pagina in de lijst. Beperkte informatie over de geselecteerde record werd weergegeven in het voorbeeldvenster. Informatie over de geselecteerde record weergegeven in de feitenvakken en in het voorbeeldvenster. Gebruikers kunnen belangrijke aanvullende informatie over een record bekijken zonder de hoofdrecord formulier te openen. Berichten weergeven in een speciaal gebied. Berichten verschenen in de InfoLog-formulier of in afzonderlijke dialoogvensters. Alle berichten die betrekking hebben op de lijstpagina, zoals fout, waarschuwing en systeem statusberichten worden weergegeven in een speciaal gebied. Gebruikers kunnen bekijken en reageren op belangrijke berichten zonder het formulier. Formuliergegevens automatisch vernieuwen. Gegevens moesten handmatig worden vernieuwd en formulieren heeft de meest recente informatie niet altijd weergegeven. Gegevens automatisch worden vernieuwd. De informatie op de lijstpagina's wordt gebruikt. Verwante gegevens weergeven in een feitenblok. Gebruikers hadden verlaten de lijstpagina of om weer te geven van belangrijke verwante informatie over de geselecteerde record. Gebruikers hebben niet naar een ander formulier openen om eventuele verwante informatie die niet wordt weergegeven op de huidige pagina in de lijst weergeven. Snel wordt gerelateerde informatie weergegeven. 18

19 Filter, functie Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Sorteren en filteren op een kolom die wordt weergegeven. Gebruikers kunnen niet sorteren of filteren op alle kolommen in de lijst met pagina's weergegeven. Gebruikers kunnen sorteren en filteren op een kolom die wordt weergegeven of filteren in alle kolommen die worden weergegeven. Het is gemakkelijker om gegevens te sorteren. Gegevens filteren met behulp van de gemeenschappelijke taal. Het filtervenster geavanceerde is complex en moeilijk te gebruiken. Filteren van besturingselement gewone taal en structuur vereenvoudigen filtering aanvragen gebruikt. Het is gemakkelijker om gegevens te sorteren. Filteren in alle kolommen. Om gegevens te filteren, moesten gebruikers welke kolom waarin gegevens gevonden. Gegevens worden gefilterd, ongeacht de kolom bevindt zich in. Het is sneller en eenvoudiger naar gegevens zoeken. Formulieren Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Gedetailleerde informatie weergeven op Sneltabbladen. Alle informatie is zichtbaar op alle tijden die de werkruimte overzichtelijk. Gebruikers kunnen bekijken of belangrijke informatie in hetzelfde formulier condenseren. De werkruimte is vereenvoudigd en verwante informatie wordt gegroepeerd. Profiteer van de verbeterde in het menu weergave. Sommige menu's zijn niet gemakkelijk leesbare of ontbreken er gemeenschappelijke acties. Menu's zijn consistent en snel te identificeren. Menuopdrachten zijn gegroepeerd op basis van gebruik. Menu-opdrachten voor gegevensinvoer worden vereenvoudigd. Schakelen tussen de Koptekstweergave en regel in complexe formulieren. Header-informatie wordt weergegeven aan de bovenkant van het formulier en gegevens onder aan het formulier is weergegeven. Complexe formulieren hebben koptekst wilt bekijken, kunt u bekijken of wijzigen van de headerspecifieke velden en een regelweergave, waarin u de lijst met regels en informatie over de geselecteerde regel kunt weergeven. Formulieren met kopen gegevens zijn eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken. Verwante gegevens weergeven in een feitenblok. Gebruikers moesten aanvullende formulieren met verwante informatie weergeven over de geselecteerde record openen. Verwante informatie die niet wordt weergegeven in het huidige formulier zijn snel toegankelijk zonder een ander formulier te openen. Snel wordt gerelateerde informatie weergegeven. 19

20 Zoeken Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Gebruik de uitgebreide zoekfuncties. Zoekopdracht bevat geen metagegevens en documenten die zijn gekoppeld aan records. Zoekopdracht bevat gegevens en metagegevens van documenten die zijn gekoppeld aan records. Daarom kunnen gebruikers de gegevens zoeken met behulp van veelvoorkomende woorden, zoals "klant" of 'cash flow-rapport', of ze kunnen zoeken naar specifieke gegevens, zoals een klantnaam, product-id, of telefoonnummer. Zoeken is eenvoudiger en efficiënter. Gebruik het verbeterde zoekfuncties. Het zoekvak bevindt zich op een formulier dat moeilijk is te vinden. Gebruikers kunnen niet hun query verfijnen. Het zoekvak is een belangrijk element van de gebruikersinterface. Gebruikers hebben verschillende opties waarmee ze hun query verfijnen. Gebruikers kunnen het zoekvak snel vinden en hun query verfijnen die zoeken veel efficiënter worden verbeterd. 20

Microsoft Dynamics AX 2012 Overview

Microsoft Dynamics AX 2012 Overview Microsoft Dynamics AX 2012 Overview Kracht en eenvoud Sneller meer rendement. Ingebouwde branchegerichte mogelijkheden voor productie, distributie, services en de publieke sector (binnenkort ook retail)

Nadere informatie

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10. Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver,

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software Producthandleiding McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection,

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Producthandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Producthandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Producthandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Handleiding Portfoliomanagementscenario's. Versie 14.2.00

CA Clarity PPM. Handleiding Portfoliomanagementscenario's. Versie 14.2.00 CA Clarity PPM Handleiding Portfoliomanagementscenario's Versie 14.2.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"),

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

Implementatiehandleiding voor webtoepassingen voor Unix voor Windows

Implementatiehandleiding voor webtoepassingen voor Unix voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 5-2014-11-17 Implementatiehandleiding voor webtoepassingen voor Unix voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

De bedrijfsmanagementoplossing voor uw bedrijf Eenvoudig in gebruik. Robuust in resultaat.

De bedrijfsmanagementoplossing voor uw bedrijf Eenvoudig in gebruik. Robuust in resultaat. De bedrijfsmanagementoplossing voor uw bedrijf Eenvoudig in gebruik. Robuust in resultaat. Inleiding SAP helpt ondernemingen van elke omvang en uit elke sector, om een Best-Run Business te worden. Van

Nadere informatie

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform

Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.0 Support Package 10-2014-07-24 Upgradehandleiding voor Business Intelligenceplatform Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....3 2 Info

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 12 Gebruikershandleiding 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

In dit hoofdstuk Serverfarms beheren...52 Application Management...67

In dit hoofdstuk Serverfarms beheren...52 Application Management...67 3 Central 3 CENTRAL ADMINISTRATION 51 Administration In dit hoofdstuk Serverfarms beheren...52 Application Management...67 Voor een geslaagd beheer van Windows SharePoint Server 3.0 of Microsoft Office

Nadere informatie