Microsoft Dynamics AX 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Microsoft Dynamics AX 2012"

Transcriptie

1 Dynamics AX 2012 Nieuw, gewijzigd en functies voor Dynamics AX 2012 R2 vervangen datum: January 22, 2013 Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig ('as is') geleverd en er wordt geen garantie gegeven over het al dan niet aanwezig zijn van fouten. Mogelijk bevat dit document fouten op het gebied van woordgebruik, syntaxis of grammatica. is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten of schade die worden veroorzaakt door vertaalfouten in dit document of door het gebruik van dit document. Disclaimer: Deze handleiding bevat informatie voor Dynamics AX 2012 en Dynamics AX 2012 Feature Pack. De gids verwijst ook naar Dynamics AX 2012 R2 wijzigingen. Deze inhoud is voorlopig en aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie van de hierin beschreven software. Opmerking: gedeelte van de informatie in deze handleiding geldt alleen voor installaties van Dynamics AX 2012 R2 en sommige informatie geldt alleen voor Dynamics AX 2012 of Dynamics AX 2012 Feature Pack. Tenzij anders vermeld in deze handleiding, alle andere inhoud is van toepassing op Dynamics AX 2012, 2012 Feature Pack voor Dynamics AX en Dynamics AX 2012 R2. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

2 Dynamics bestaat uit een reeks geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor het beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw werknemers gemakkelijker en met meer zekerheid zakelijke beslissingen kunnen nemen. Dynamics werkt net als en met de vertrouwde -software, automatiseren en stroomlijnen van Financiën, klantenrelaties, en de toeleveringsketen verwerkt op een wijze die u bij het helpt succes van het bedrijf. VERENIGDE STATEN en Canada gratis Wereldwijd Dit document ondersteunt een voorlopige release van een softwareproduct dat aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat de definitieve versie. Dit document dient uitsluitend ter informatie bedoeld en biedt geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, in dit document. De informatie in dit document, inclusief URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het volledige risico van het gebruik of de resultaten van het gebruik van dit document berust bij de gebruiker. Tenzij anders aangegeven, zijn de bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen in de voorbeelden in dit document fictief. Er is geen enkele verwijzing naar echte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, adressen, logo's, personen, plaatsen of gebeurtenissen bedoeld en deze mag niet worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle auteursrechtwetten. Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corporation. kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan de levering van dit document. Copyright Alle rechten voorbehouden., Dynamics, het logo van Dynamics, BizTalk Server, Excel,.NET Framework, Outlook, SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services, Visual Studio en Word zijn handelsmerken van de -groep van bedrijven. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Abstract... 7 Documentstructuur... 7 Feedback... 7 Meer informatie... 7 Product-omvattende functies... 8 Database wijzigingen: tabel betrekkingen... 9 Wijzigingen in de database: tabelovername Wijzigingen in de database: tabellen niet actief blijven Commerce Services voor Dynamics ERP Sites Services voor Dynamics ERP Payment Services voor Dynamics ERP Wijzigingen in de gebruikersinterface Upgraden Services en Application Integration Framework (AIF) Enterprise Portal en rollencentrums Beveiliging op rollen gebaseerd Beveiliging van gegevens Organisatiemodel Analysis cubes Land/regio-Context Rapportering Financiële dimensies Budgettering en budgetbeheer Grootboek en grootboek en verdelingen Btw Adresboek Producten Werknemers Beleidskader Intercompany-post rooster in projecten ( Dynamics AX 2012 Feature Pack) Detailhandelmodule ( Dynamics AX 2012 Feature Pack) Help-server Woordenlijst voor Dynamics AX Budget ( Dynamics AX 2012 R2) plannen Salaris ( Dynamics AX 2012 R2) Gegevens partitionering ( Dynamics AX 2012 R2) Investeringen voor universeel kanaal retail E-commerce

4 Verouderde functies Wizard Business Solutions Perimeter netwerk configureren Rapportage en Dynamics AX Enterprise Portal 's Niet-ondersteunde platforms Ondersteuning voor Oracle-database Setup-parameters Dynamics AX-domeinen Beveiliging op registratieniveau Client-side batchframework Beveiligingssleutels en gerelateerde API 's Dubbele bedrijf, functie RunBase Toevoegen van een verwijzing naar in de Toepassingsobjectstructuur MorphX AIF-eindpunten BizTalk-Adapter voor Dynamics AX Data Crawler DynamicsAXGeneralLedgerClass leden CHM-bestanden voor help X ++-Reporting Framework Rapporten van Dynamics AX Toepassing hiërarchiestructuur (afhandeling van problemen) Code Explorer Afdrukken vanuit AOT en Editor X ++-editor AOD-bestanden vervangen door SQL Server-opslagplaats Functionaliteit in de Toepassingsobjectstructuur laag splitsen Teamserver Visual SourceSafe Project rapportage De X ++-werkstroom API Integratie van SQL Server Report Builder met rapportmodellen van Dynamics AX Payment services met Authorize.Net Grootboekbudget Financiële dimensies en LedgerTable EPBookkeeperRoleCenter ExchangeRates Tabel GrootboekTrans LedgerPeriod Land/regio-configuratiesleutels EU-verkooplijst overboeken (België) Records met ingang van de datum Verwijderen van persoonlijke gegevens (werknemer en aanvrager) Tabblad Human Resources in Enterprise Portal Vergoedingen Typ werknemers van de afdeling Visio exporteren voor het melden van relaties, locaties en organisatorische structuur weergaven

5 Telemarketing TAPI-integratie Management statistieken CRM Documentverwerking Transactielogboek Order-abonnement Lege orders Itemtype stuklijst stuklijst Configureerbare artikelen Dimensie artikelgroep Formulier bewerken Product Builder Productgroep voor opdrachten Aanvraag voor offerte antwoorden formulier vergelijken Opdracht tot aankoop opschonen Parameters opdracht tot inkoop Goedkeuring en uitgavenlimieten Taakgroepen Wizard voor het activeren van Opvulprogramma ( Dynamics AX 2012 R2) (BRA) Verkoop- en ontvangstbewijsteksten (BRA) Verkoop en inkoop bewerkingstypen (BRA) NF-e (Federale) inschakelen (BRA) Magazijn in het bewerkingstype in transit (BRA) Grootboek boeken en remise maken op het bewerkingstype (BRA) Brandstof-code (BRA) Braziliaanse functies inschakelen (BRA) Type van inrichting (BRA) ICMS 1/48 vaste activa krediet fiscale document genereren van inkooporders (BRA) Aanvullende fiscale documenten uit vrije facturen en inkooporders (BRA) Fiscale documenttype dat wordt gebruikt voor het ontvangen van fiscale documenten (BRA) CNPJ of CPF validatie met behulp van categorieën (BRA) Braziliaanse adressen onderdelen (BRA) Chronologische factuur nummering-veld (BRA) Velden CNPJ en IE van bedrijf/juridische entiteit (BRA) Feestdagen (BRA) Codes voor BTW-belasting en fiscale waarden op orderregels (BRA) FiscalDocJour_BR en gerelateerde tabellen (BRA) Integratie van de fiscale boeken (BRA) Inkoop- en fiscale document handmatige invoer ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) Naam van de boekhoudkundige periode ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) Bankreconciliatie ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) Lokalisatie van de landspecifieke notatie voor Contact naam ( Dynamics AX 2012 R2) (CHN) GB/T19581 boekhoudkundige gegevens exporteren standard ( Dynamics AX 2012 R2) (EEUR) Oost-Europese EU-verkooplijst rapporten ( Dynamics AX 2012 R2) (EEUR) Oost-Europese Intrastat-lijsten ( Dynamics AX 2012 R2) (HUN) Importeren van bankafschriften ( Dynamics AX 2012 R2)

6 (IND) Per factuur optie Diversen verdeling ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Toeslag belasting op voorraad percentage ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Voor het verwijderen van 'Exceed drempel limiet' van de parameters van de directe belastingen ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) BTW-correctie voor de directe belastingen (TDS/Televisiecamerasystemen) ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Voorraad geladen percentage vrijgesteld vervangt( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Recht recht Pass boek (DEPB) ( Dynamics AX 2012 R2) (IND) Afschrijving van TDS-certificaten (formulier 16 bis) ( Dynamics AX 2012 R2) (JPN) Wissel ( Dynamics AX 2012 R2) (JPN) Betaling agenda ( Dynamics AX 2012 R2) (JPN) T-account ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) VA-aangifte ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) Controle van boekstuknummers ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) Lets BTW-nummers ( Dynamics AX 2012 R2) (LVA) State factuur nummering ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Poolse verkleuring van het rekeningschema rekeningregels ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Poolse veilige waardering regel ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Datums van feestdagen ( Dynamics AX 2012 R2) (POL) Poolse bank transfer afdruk ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Saldo omzet instructies ( Dynamics AX 2012) (RUS) Contracten ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Wisselkoersen importeren ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Het validatierapport financieel verslag ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) BTW-aangiftes ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Omzetrapport voorraad saldo ( Dynamics AX 2012 R2) (RUS) Productiejournaalregels, bijproduct ( Dynamics AX 2012 R2) (THA) Gerealiseerde en ongerealiseerde BTW ( Dynamics AX 2012 R2) beheren (THA) BTW-betaling, functies ( Dynamics AX 2012 R2) Aanhangsel: Product wide beschrijvingen

7 Inleiding Dit document biedt een overzicht van nieuwe en gewijzigde functies voor Dynamics AX 2012, met inbegrip van Dynamics AX 2012 Feature Pack en Dynamics AX 2012 R2. Het biedt ook aankondigingen afgeschaft voor functies die zijn gepland in Dynamics AX 2012 of toekomstige versies worden verwijderd. Wordt uitgegaan van enige bekendheid met Dynamics AX of andere business management software. Abstract Dynamics AX 2012 introduceert vele nieuwe voorzieningen en technologieën die niet beschikbaar in eerdere versies waren. Daarnaast update wijzigingen geïntroduceerd in Dynamics AX 2012 een aantal bestaande voorzieningen en technologieën aanzienlijk verhogen de beveiliging van het systeem, de productiviteit van de gebruiker, en de administratieve overhead te verminderen. Dit document beschrijft de nieuwe en gewijzigde functies voor Dynamics AX Daarnaast wordt afgeschaft aankondigingen voor functies die zijn gepland in Dynamics AX 2012 of toekomstige versies worden verwijderd. Documentstructuur Het document bevat de volgende secties: Inleiding De inleiding geeft een overzicht van het document. Product-omvattende functies Onderwerpen in de sectie product-omvattende functies beschreven wijzigingen in de toepassing die een grote invloed op Dynamics AX 2012 hebben. Deze onderwerpen vergelijken, contrast, en de verschillen in het gedrag in Dynamics AX 2009 en Dynamics AX 2012 wordt uitgelegd. Verouderde functies Onderwerpen in het gedeelte van afgekeurde functies vindt u informatie over de functies van de toepassing in deze versie zijn verwijderd of die zijn gepland voor verwijdering in latere versies. Aanhangsel De bijlage bevat overzichtsinformatie, in tabelvorm, over functionele wijzigingen die geen een effect van het gehele product. Feedback Opmerkingen over de inhoud van dit document verzenden naar de Dynamics AX inhoud Publishing-Team: Meer informatie Zie voor meer informatie over Dynamics AX 2012: TechNet Library voor systeembeheerders AX Developer Center op MSDN TechNet Library voor gebruikers van toepassingen U kunt ook de Zoek tool om te zoeken in de inhoud van de Dynamics AX

8 Product-omvattende functies Product-omvattende functies zijn functies die, hoewel ze in een bepaalde functie, kunnen worden gericht een algehele effect op Dynamics AX 2012 hebben. Een product wide functie mogelijk een bestaande functie aanzienlijk zijn omgewerkt sinds Dynamics AX 2009 of een nieuwe functie of set functies die is toegevoegd aan de bestaande functionaliteit in Dynamics AX. Een product-wide-functie vervangt in sommige gevallen een bestaande set functies. 8

9 Database wijzigingen: tabel betrekkingen In Dynamics AX 2009 kunnen tabelrelaties worden gedefinieerd door middel van uitgebreidegegevenstypen (EDTs). In Dynamics AX 2012 tabelrelaties gedefinieerd onder het knooppunt betrekkingen voor elke tabel in de Tree (AOT). Elke relatie heeft eigenschappen die kunnen worden ingesteld in het venster Eigenschappen. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle Technische besluitvormers Onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) / ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit De nieuwe indeling kunt metagegevens worden opgeslagen over elke tabelrelatie. De metagegevens kan worden gebruikt in de toepassing voor verbeterde functionaliteit. Voorbeeld: In Dynamics AX 2012 slaat het systeem de kardinaliteit van de relatie. Hulpprogramma's voor die entiteit-relatie diagrammen in genereren Visio 2010 de kardinaliteit gegevens teken het diagram goed kan lezen. De nieuwe klasse UnitOfWork vereenvoudigt beheer van transacties voor tabelrelaties die onder het knooppunt betrekkingen voor een tabel zijn gedefinieerd. De klasse UnitOfWork kan niet echter gebruikmaken van relaties die zijn gedefinieerd door middel van EDTs. Speciale overwegingen In Dynamics AX 2012 worden tabelrelaties niet meer gemaakt via EDTs. Oudere aangepaste tabelrelaties die zijn gedefinieerd door de EDTs verder werken in Dynamics AX Vergelijking met Dynamics AX 2009 Tabelrelaties worden gedefinieerd in een nieuwe manier in Dynamics AX

10 AOT tabelrelaties Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Definieer een tabelrelatie in de AOT. Tabelrelaties zijn gedefinieerd door middel van EDTs. Dit is een probleem als meerdere relaties tussen tabellen nodig waren, of als betrekkingen betrokken samengestelde sleutels. EDT tabelrelaties worden herkend, maar de betrekkingen nu onder het knooppunt betrekkingen voor een afzonderlijke tabel zijn gedefinieerd. Relatie metagegevens kan worden opgeslagen, welke andere systeemfuncties en toekomstige groei vergemakkelijkt. Automatisch tabelrelaties migreren naar de AOT. Niet beschikbaar Een hulpprogramma voor wordt oudere tabelrelaties converteren van EDT knooppunten naar knooppunten in de Toepassingsobjectstruct uur tabel geleverd. De automatisering de developer-tijd kan besparen en verkleint de kans op fouten. Meer informatie Zie voor meer informatie over tabelrelaties, de EDT betrekkingen Migration Tool onderwerp op MSDN. 10

11 Wijzigingen in de database: tabelovername Ondersteunen overname van relaties tussen classes objectgeoriënteerde programmeertalen, zoals C# en C++. Een afgeleide klasse overerft velden en methoden van de basisklasse. Dynamics AX 2012 ondersteunt dergelijke overerving tussen tabellen in de Tree (AOT). Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle, met name die waarbij de tabellen die bij relaties overname betrokken zijn Technische besluitvormers ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Tabelovername vergemakkelijkt aangepaste extensies beter is dan traditionele externe-sleutelrelaties. Tabelovername biedt een rijke type metagegevens dat de relaties tussen tabellen beschrijft. Deze metagegevens kunnen bieden betere functionaliteit gebruikt. Speciale overwegingen Hier volgen enkele van de tabellen die bij de overname van relaties betrokken zijn: AgreementHeader AgreementLine BankLC BankLCLine CaseDetailBase CatProductReference DirPartyTable EcoResProduct HRPDefaultLimit IntercompanyActionPolicy VendRequest Vanwege de overname van relaties tussen tabellen, zijn sommige velden in Dynamics AX 2009 verplaatst naar verschillende tabellen in Dynamics AX Sommige oudere aangepaste query's mogelijk moet worden bijgewerkt. Hiervoor is de hoeveelheid voorverwerking in te stellen als de tabel schemawijzigingen. In sommige gevallen de grootte van een X ++ SQL Selectinstructie kunt verlagen en de instructie kan eenvoudiger worden. 11

12 Vergelijking met Dynamics AX 2009 Het framework application data is gewijzigd sinds Dynamics AX Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen: AOT ontwerp tijd aspecten Aspecten van de ontwikkeling van query AOT ontwerp tijd aspecten Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Rijke metagegevens over de relaties tussen tabellen vastleggen. Externe-sleutelrelaties werden ondersteund. Overname van relaties tussen tabellen kunnen alleen worden beheerd door aangepaste code. Overname-relaties tussen tabellen kunnen worden vastgelegd en dat wordt beschreven door het instellen van eigenschappen voor de tabellen. Ontwikkelaars kunnen de relaties tussen bepaalde entiteiten meer volledig express. Aspecten van de ontwikkeling van query Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Access velden uit verschillende tabellen met code eenvoudiger. Een query kan een externe-sleutelrelatie om velden van een bovenliggende tabel door een koppeling te maken. Een overnamerelatie als u velden uit een bovenliggende tabel zonder zich te kan gebruikmaken van een query. SQL X ++-code en AOTquery's neemt minder tijd ontwikkelaars maken en onderhouden. 12

13 Wijzigingen in de database: tabellen niet actief blijven Soms een configuratiesleutel deactiveren heeft invloed op een tabel in Dynamics AX. In Dynamics AX 2009 en eerdere versies, de gekoppelde tabel is verwijderd uit de onderliggende SQL Server database. Later, wanneer query's op die tabel uitvoeren zijn, zijn berichten weergegeven. In Dynamics AX 2012 worden gekoppelde tabellen niet verwijderd uit de database. In plaats daarvan de tabellen in het systeem, wat betekent dat ze worden behandeld als lege tabellen worden gedeactiveerd. Het gedeactiveerde tabellen en hun gegevens zijn echter nog steeds volledig beschikbaar zijn in de onderliggende database. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle, met name bewerkingen die SQL-query's van buiten Dynamics AX Technische besluitvormers ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Tabellen die zijn uitgeschakeld door een configuratiesleutel nu blijven beschikbaar voor externe SQL query's die een praktische voordeel, afhankelijk van de voortdurende wijzigingen die moeten worden aangebracht aan de tabellen kunnen worden. Speciale overwegingen Systeembeheerders die een configuratiesleutel deactiveren verwittigt gebruikers verlenen van externe SQL-query's die de gegevens in het gedeactiveerde tabellen niet langer worden bijgewerkt en de gegevens in die tabellen verouderd. Nadat een configuratiesleutel is uitgeschakeld, worden berichten niet langer voor externe SQL-query's weergegeven. Vergelijking met Dynamics AX 2009 De gevolgen van de gedeactiveerde configuratiesleutels voor tabellen zijn gewijzigd sinds Dynamics AX Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen: SQL-query's op de inactieve tabellen SQL server-query's op de inactieve tabellen Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Query's uitvoeren op de inactieve tabellen in Dynamics AX. Query is mislukt en berichten zijn weergegeven. Query's op de inactieve tabellen blijven functioneren, maar de gegevens in de inactieve tabellen wordt genegeerd. Query's op SQLtabellen nog functie. Externe query's uitvoeren op tabellen van Dynamics AX. Query is mislukt en berichten zijn weergegeven. Query's op de inactieve tabellen blijven functioneren, maar de gegevens uit de inactieve tabellen zijn verouderd. Query's op de SQL server-database nog functie. 13

14 Commerce Services voor Dynamics ERP Commerce Services voor Dynamics ERP biedt integratie tussen Dynamics AX 2012 en een organisatie online verkoopkanalen. Biedt een geïntegreerde proces voor het vrijgeven van producten on line winkels of online marktplaatsen en routering online verkooporders weer aan de bestaande afhandelingsproces voor Dynamics AX. Bedrijven kunnen bovendien Commerce Services gebruiken voor de integratie van hun bestaande online verkoop kanaal naar Dynamics AX Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. Verkoop en marketing Productgegevensbeheer Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers Teamleden uitvoering ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Verdere Commerce Services integreren met Dynamics AX 2012 zijn verbeteringen aangebracht. Eerder, Commerce Services alleen als onderdeel van de Retail Headquarters in Dynamics AX 2009 is geïnstalleerd voor de kleinhandel. Vergelijking met Dynamics AX 2009 Wijzigingen in Dynamics AX 2012 ondersteuning voor het volgende: Integratie van Commerce Services Integratie van Commerce services Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Commerce Services voor Dynamics ERP gebruiken Dynamics AX integreren met uw online verkoopkanalen. Commerce Services is alleen beschikbaar binnen de toepassing Retail Headquarters van Dynamics AX 2009 voor Retail. Biedt een geïntegreerde installatie voor het vrijgeven van producten on line winkels en on line verkooporders routering naar het afhandelingsproces. Biedt nauwere integratie tussen online winkels en het afhandelingsproces voor Dynamics AX. 14

15 Sites Services voor Dynamics ERP Services voor Dynamics sites ERP breidt Dynamics AX 2012 bedrijfsprocessen en werkstromen op het web. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie van Dynamics ERP-Software en Services. Deze kan zakelijke gebruikers samenwerken met hun klanten en leveranciers met geen of minimale IT-investeringen en partners kunnen geavanceerde software plus services oplossingen bouwen. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. Thuis Crediteuren Debiteuren HRM Inkoop en sourcing Productgegevensbeheer Verkoop en marketing Servicebeheer Organisatiebeheer Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers Teamleden uitvoering ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Sites Services voor Dynamics ERP biedt een extensible metadata aangedreven bidirectionele beveiligde gegevens platform Dynamics AX 2012 en cloud services verbinding maken. Dit borduurt ook voort op het platform van de presentatie op basis van metagegevens Sites Services om te verzenden vier sites out-of-box-oplossingen voor gerichte industrie verticalen. Vergelijking met Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 heeft wijzigingen die ondersteuning bieden voor: Site-Services voor Dynamics ERP integratie Integratie van sites Services Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Platform voor de Site Services verbinding maken met Dynamics AX 2012 cloud services gebruiken. Biedt een platform voor veilig en vier sites outof-the-box oplossingen voor specifieke bedrijfstak verticalen. Biedt gebruikers de mogelijkheid Dynamics AX verbinding met cloud services. 15

16 Payment Services voor Dynamics ERP Payment Services voor Dynamics ERP is een betaling kaart industrie (PCI) gecertificeerde betalingsgateway van niveau 1. Het is een belangrijk onderdeel van de strategie van Dynamics ERP-Software en Services. Hierdoor zijn aanvaarding creditcards in Dynamics AX 2012, en in uw winkel, cloud services met behulp van. Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Optioneel. U kunt of mag niet gebruiken voor deze functies, afhankelijk van hoe u uw bedrijf worden uitgevoerd. Debiteuren Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers Teamleden uitvoering ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit Dynamics AX 2012 is ondersteuning voor out-of-box voor betaling kaart vergunning, vereffening, void en terugbetalingen; adresverificatie; en visitekaartje niveau 2 en 3 wordt verwerkt via Payment Services. Vergelijking met Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 heeft wijzigingen die ondersteuning bieden voor: Integratie van Services betaling Integratie van services betaling Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Betaling-Services gebruiken om creditcardbetalingen accepteren. Ondersteunt credit card autorisatie en - afwikkeling. Biedt ondersteuning voor extra functies, zoals de restituties, adresverificatie, niveau 2 en 3 verwerking en afwikkeling van on line bestellingen-betaling. Deze functies kunnen betaling verwerking uitgaven verminderen winstmarge te vergroten en bijdragen tot een positief effect heeft op de onderste regel van de klant. 16

17 Wijzigingen in de gebruikersinterface De gebruikersinterface bestaat uit functies en opdrachten die een gebruiker gebruiken kan voor interactie met de software, met name aan het invoeren en weergeven van gegevens en het aanpassen van formulieren. De gebruikersinterface is aanzienlijk gewijzigd sinds Dynamics AX Overzicht Artikel Vereist Functiegebieden beïnvloed Belanghebbenden Omchrijving Ja Alle Zakelijke besluitvormers Technische besluitvormers ISV's of ontwikkelaars Partners Nieuwe functionaliteit De gebruikersinterface voor Dynamics AX 2012 is schoner, meer consistent en gemakkelijk op maat aan specifieke taken en vormen. U kunt belangrijke informatie op één centrale lijstpagina weergeven en verwante informatie wordt weergegeven op sneltabbladen en in feitenvakken, zelfs als de gerelateerde gegevens niet wordt weergegeven in het huidige formulier. Het is gemakkelijker om te sorteren en aanpassen van de weergegeven gegevens. Vergelijking met Dynamics AX 2009 De gebruikersinterface is aanzienlijk gewijzigd sinds Dynamics AX Dynamics AX 2012 bevat de volgende wijzigingen: Navigeren Lijstpagina's Filter, functie Progressieve openbaarmaking formulieren Formulieren Zoeken Navigeren Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Navigeer intuïtief. De navigatiestructuur is onderverdeeld in modules. De navigatiestructuur is onderverdeeld in verschillende modules die een meer consistent uiterlijk hebben. Het is gemakkelijker toegang tot de nodige formulieren en taken uitvoeren. 17

18 Lijstpagina's Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Gebruik het verbeterde deelvenster actie. Het actievenster is vrijwel uitsluitend navigatie gebaseerd. Het actievenster heeft nu actieknoppen waarmee de gebruiker kunt maken en wijzigen van gegevens zonder de pagina in de lijst. Gebruikers kunnen snel zoeken en wijzigen van gegevens. Als u meer informatie over een geselecteerd record op een lijstpagina weergeven zonder de pagina in de lijst. Beperkte informatie over de geselecteerde record werd weergegeven in het voorbeeldvenster. Informatie over de geselecteerde record weergegeven in de feitenvakken en in het voorbeeldvenster. Gebruikers kunnen belangrijke aanvullende informatie over een record bekijken zonder de hoofdrecord formulier te openen. Berichten weergeven in een speciaal gebied. Berichten verschenen in de InfoLog-formulier of in afzonderlijke dialoogvensters. Alle berichten die betrekking hebben op de lijstpagina, zoals fout, waarschuwing en systeem statusberichten worden weergegeven in een speciaal gebied. Gebruikers kunnen bekijken en reageren op belangrijke berichten zonder het formulier. Formuliergegevens automatisch vernieuwen. Gegevens moesten handmatig worden vernieuwd en formulieren heeft de meest recente informatie niet altijd weergegeven. Gegevens automatisch worden vernieuwd. De informatie op de lijstpagina's wordt gebruikt. Verwante gegevens weergeven in een feitenblok. Gebruikers hadden verlaten de lijstpagina of om weer te geven van belangrijke verwante informatie over de geselecteerde record. Gebruikers hebben niet naar een ander formulier openen om eventuele verwante informatie die niet wordt weergegeven op de huidige pagina in de lijst weergeven. Snel wordt gerelateerde informatie weergegeven. 18

19 Filter, functie Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Sorteren en filteren op een kolom die wordt weergegeven. Gebruikers kunnen niet sorteren of filteren op alle kolommen in de lijst met pagina's weergegeven. Gebruikers kunnen sorteren en filteren op een kolom die wordt weergegeven of filteren in alle kolommen die worden weergegeven. Het is gemakkelijker om gegevens te sorteren. Gegevens filteren met behulp van de gemeenschappelijke taal. Het filtervenster geavanceerde is complex en moeilijk te gebruiken. Filteren van besturingselement gewone taal en structuur vereenvoudigen filtering aanvragen gebruikt. Het is gemakkelijker om gegevens te sorteren. Filteren in alle kolommen. Om gegevens te filteren, moesten gebruikers welke kolom waarin gegevens gevonden. Gegevens worden gefilterd, ongeacht de kolom bevindt zich in. Het is sneller en eenvoudiger naar gegevens zoeken. Formulieren Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Gedetailleerde informatie weergeven op Sneltabbladen. Alle informatie is zichtbaar op alle tijden die de werkruimte overzichtelijk. Gebruikers kunnen bekijken of belangrijke informatie in hetzelfde formulier condenseren. De werkruimte is vereenvoudigd en verwante informatie wordt gegroepeerd. Profiteer van de verbeterde in het menu weergave. Sommige menu's zijn niet gemakkelijk leesbare of ontbreken er gemeenschappelijke acties. Menu's zijn consistent en snel te identificeren. Menuopdrachten zijn gegroepeerd op basis van gebruik. Menu-opdrachten voor gegevensinvoer worden vereenvoudigd. Schakelen tussen de Koptekstweergave en regel in complexe formulieren. Header-informatie wordt weergegeven aan de bovenkant van het formulier en gegevens onder aan het formulier is weergegeven. Complexe formulieren hebben koptekst wilt bekijken, kunt u bekijken of wijzigen van de headerspecifieke velden en een regelweergave, waarin u de lijst met regels en informatie over de geselecteerde regel kunt weergeven. Formulieren met kopen gegevens zijn eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken. Verwante gegevens weergeven in een feitenblok. Gebruikers moesten aanvullende formulieren met verwante informatie weergeven over de geselecteerde record openen. Verwante informatie die niet wordt weergegeven in het huidige formulier zijn snel toegankelijk zonder een ander formulier te openen. Snel wordt gerelateerde informatie weergegeven. 19

20 Zoeken Wat kunt u doen? Dynamics AX 2009 Dynamics AX 2012 Waarom is dit belangrijk? Gebruik de uitgebreide zoekfuncties. Zoekopdracht bevat geen metagegevens en documenten die zijn gekoppeld aan records. Zoekopdracht bevat gegevens en metagegevens van documenten die zijn gekoppeld aan records. Daarom kunnen gebruikers de gegevens zoeken met behulp van veelvoorkomende woorden, zoals "klant" of 'cash flow-rapport', of ze kunnen zoeken naar specifieke gegevens, zoals een klantnaam, product-id, of telefoonnummer. Zoeken is eenvoudiger en efficiënter. Gebruik het verbeterde zoekfuncties. Het zoekvak bevindt zich op een formulier dat moeilijk is te vinden. Gebruikers kunnen niet hun query verfijnen. Het zoekvak is een belangrijk element van de gebruikersinterface. Gebruikers hebben verschillende opties waarmee ze hun query verfijnen. Gebruikers kunnen het zoekvak snel vinden en hun query verfijnen die zoeken veel efficiënter worden verbeterd. 20

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Dynamics AX Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Perceptive Process Mining

Perceptive Process Mining Perceptive Process Mining Nieuw in deze versie Process Mining Version: 2.5 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: mei 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Functies voor Nederland

Functies voor Nederland Functies voor Nederland Microsoft Corporation Gepubliceerd in november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Functies voor België. Microsoft Corporation. Gepubliceerd: november 2006

Functies voor België. Microsoft Corporation. Gepubliceerd: november 2006 Functies voor België Microsoft Corporation Gepubliceerd: november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN. Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools.

Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN. Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools. Data Analyse Software VERSIE ACHT AANPASSINGEN Word een betere auditor. U heeft de kennis. Wij hebben de tools. Info over IDEA Verbeter uw audit performance en breid uw capaciteiten uit. Met IDEA, kunt

Nadere informatie

Net bijgewerkt? Kijk wat er is veranderd in Microsoft Dynamics CRM 2013 en Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013.

Net bijgewerkt? Kijk wat er is veranderd in Microsoft Dynamics CRM 2013 en Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013. Net bijgewerkt? Kijk wat er is veranderd in Microsoft Dynamics CRM 2013 en Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013 Aan de slag reeks 4 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online najaar

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Migreren van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter

Migreren van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter Migreren van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter Microsoft Corporation Gepubliceerd: december 2010 Microsoft Dynamics is een reeks geïntegreerde, aanpasbare bedrijfsbeheeroplossingen waarmee

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Aan de slag met de nieuwe AdWords-interface Een handleiding voor de wijzigingen in het campagnebeheer

Aan de slag met de nieuwe AdWords-interface Een handleiding voor de wijzigingen in het campagnebeheer Aan de slag met de nieuwe AdWords-interface Een handleiding voor de wijzigingen in het campagnebeheer Inleiding en overzicht AdWords is gegroeid, dankzij u. Sinds 2005 hebben we meer dan twintig hulpprogramma's

Nadere informatie

Maximizer CRM Simply Successful CRM

Maximizer CRM Simply Successful CRM Maximizer CRM Simply Successful CRM Sinds 1987 levert Maximizer gebruiksvriendelijke, flexibele, betrouwbare en betaalbare CRM software. Met inmiddels meer dan 1 miljoen verkochte licenties aan 120.000

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Aan de slag met BusinessObjects XI Release 2 Service Pack 2/Productivity Pack

Aan de slag met BusinessObjects XI Release 2 Service Pack 2/Productivity Pack Aan de slag met BusinessObjects XI Release 2 Service Pack 2/Productivity Pack Over deze handleiding Over deze handleiding In deze handleiding wordt beschreven hoe u kunt werken met BusinessObjects XI Release

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1

Cash Software B.V. 2518 AD Den Haag (T) 070-3560570 (E) info@cash.nl 1 Dit volledige document is eigendom van Cash Software B.V. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt, vertaald in enige taal, in enige vorm of met enig middel zonder voorafgaande

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Nieuwe functies in Crystal Reports XI

Nieuwe functies in Crystal Reports XI Nieuwe functies in Crystal Reports XI Inleiding Inleiding Deze sectie bevat een algemene beschrijving van de onderdelen, functies en voordelen van de nieuwste versie van Crystal Reports. De belangrijkste

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versie-informatie McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Te gebruiken bij McAfee epolicy Orchestrator Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Opgeloste problemen Overzicht

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP1

Service Pack notes CRM SPE SP1 Service Pack notes CRM SPE SP1 Versie 1.1 INHOUD 1. Stylesheet... 3 2. Bewerken documenten... 4 2.1 Inrichting... 4 3. Opgeloste meldingen en wensen... 5 UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4

Handleiding koppeling Afas Profit Versie 0.4 Handleiding koppeling Afas Profit 2016 Versie 0.4 18-11-2016 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor u begint... 3 App Connector... 3 Afas Online... 3 WebServices... 4 WebServices

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Integratiehandleiding voor Management voor Microsoft Dynamics AX

Integratiehandleiding voor Management voor Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics Integratiehandleiding voor Management voor Microsoft Dynamics AX Oktober 2012 Updates voor deze documentatie kunt u vinden op de volgende locatie: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

Snelstartgids. Het lint weergeven of verbergen Klik op een tabblad om het lint te openen of maak het lint vast zodat het altijd zichtbaar is.

Snelstartgids. Het lint weergeven of verbergen Klik op een tabblad om het lint te openen of maak het lint vast zodat het altijd zichtbaar is. Snelstartgids Microsoft Visio 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus we hebben deze gids samengesteld zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. Bijgewerkte sjablonen Met sjablonen kunt u het

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1

Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 Wijzigingen UNIT4 Business Suite 17.2.1 November 2014 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com Selfservicesite:

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S 1. Introductie Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren. Door het combineren van

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

OneNote 2013 Snelstartgids

OneNote 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft OneNote 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Uw notities in de cloud houden Als u

Nadere informatie

Handleiding Koppeling met AFAS Profit Versie 0.6

Handleiding Koppeling met AFAS Profit Versie 0.6 Handleiding Koppeling met AFAS Profit 2016 Versie 0.6 19-09-2017 Inhoud Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Proces op hoofdlijnen... 3 Voor je begint... 3 App Connector... 3 AFAS Online... 3 Webservices... 4

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

GENOEG VAN OVERTYPEN?

GENOEG VAN OVERTYPEN? GENOEG VAN OVERTYPEN? Dankzij Document Capture worden facturen en andere documenten geanalyseerd en gegevens worden automatisch van de gescande afbeelding gelezen. Document Capture gebruikt vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Drie scenario s voor het implementeren van zoekmogelijkheden

Drie scenario s voor het implementeren van zoekmogelijkheden Drie scenario s voor het implementeren van zoekmogelijkheden Implementaties van zoekoplossingen voor de onderneming kunnen heel eenvoudig of heel ingewikkeld zijn. INLEIDING: IMPLEMENTATIE DIE VOORZIET

Nadere informatie

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX LMS. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX LMS Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One Logistiek Management voor SAP Business One vormt een ongeëvenaarde combinatie functionaliteiten voor

Nadere informatie

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management

Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Nieuwe grote release SAP Vendor Invoice Management Inleiding Recent is een nieuwe grote release uitgebracht voor SAP Vendor Invoice Management. Deze VNSG tip beschrijft de belangrijkste toevoegingen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4 INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2 WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4 STARTEN VAN IMUIS ONLINE 4 LINK VANAF UW WEBSITE 5 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Aan de slag. Hulp opvragen Klik op het vraagteken om Help-inhoud te zoeken.

Aan de slag. Hulp opvragen Klik op het vraagteken om Help-inhoud te zoeken. Aan de slag Microsoft Access 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. De schermgrootte wijzigen of een database afsluiten

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

McAfee epolicy Orchestrator software

McAfee epolicy Orchestrator software Versie-informatie Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.9.0 - software Inhoud Over deze versie Nieuwe functies Verbeteringen Bekende problemen Installatie-instructies Productdocumentatie zoeken Over

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Netwerk licentie leesmij

Netwerk licentie leesmij Netwerk licentie leesmij Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 U.S.A. Tel.: +1-408-481-8000 Gratis (in de VS): +1-800-874-6253 Fax:

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6).

Dit is een onderdeel waarin veel functionaliteit is toegevoegd aan de 2010 versie (zie paragraaf 22.6). Hoofdstuk 22: Draaitabellen * 2010 22.0 Inleiding Dit hoofdstuk had ook snel gegevens samenvatten genoemd kunnen worden. Excel biedt een heel degelijk hulpmiddel om met tabellen gegevens samen te vatten

Nadere informatie

GEEN ZIN IN OVERTYPEN?

GEEN ZIN IN OVERTYPEN? GEEN ZIN IN OVERTYPEN? VERSNEL UW BUSINESS DOOR: AUTOMATISCHE DATA INVOER W ORKFLOW VOOR GOEDKEURING TIJDENS HET INKOOPPROCES DIGITAAL DOCUMENT ARCHIEF DOCUMENT CAPTURE Document Capture voor Dynamics NAV

Nadere informatie

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com

Pictogrammenuitleg. Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties. www.aliro-opens-doors.com Pictogrammenuitleg Aliro IP-toegangscontrole zonder complicaties De pictogrammenuitleg voor de Aliro-software is een uitgebreid overzicht van alle pictogrammen die in de software worden gebruikt. Deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 4 UITGAANDE VERBINDINGEN 5 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 5 SSL CERTIFICAAT 5

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 4 UITGAANDE VERBINDINGEN 5 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 5 SSL CERTIFICAAT 5 INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2 WINDOWS SERVER 2008 r2 4 UITGAANDE VERBINDINGEN 5 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 5 SSL CERTIFICAAT 5 STARTEN VAN IMUIS ONLINE 5 LINK VANAF UW WEBSITE 6 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1

Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 Verificatiemethoden voor gebruikers in ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [VERTROUWELIJK] INHOUDSOPGAVE OVERZICHT...1 VERIFICATIEMETHODEN...2 Geïntegreerde gebruikersverificatie (IUV)...2 Shibboleth

Nadere informatie

Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010

Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010 In het kort: Integratieconfiguratie eenvoudiger Downloaden en installeren op elke moment Rapporten maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Data Quality Solutions Microsoft Dynamics CRM 2011 Datum: 12-4-2012 Versie 1.5 Versie 2.1 Datum: 01/06/2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. KVK-integratie... 4 3. Update service... 5 4. Leadgenerator... 6

Nadere informatie

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen.

Aan de slag. Het lint weergeven of verbergen Klik op Weergaveopties voor lint of druk op Ctrl+F1 om het lint weer te geven of te verbergen. Aan de slag Microsoft Project 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Werkbalk Snelle toegang Pas dit gebied

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Hier volgen enkele tips om u op weg te helpen met veel voorkomende taken. Aan de slag reeks

Hier volgen enkele tips om u op weg te helpen met veel voorkomende taken. Aan de slag reeks Hier volgen enkele tips om u op weg te helpen met veel voorkomende taken. Aan de slag reeks 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013 Eerst selecteert u het juiste werkgebied

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker

IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0. Services aanvragen Handboek voor de gebruiker IBM TRIRIGA Versie 10 Release 4.0 Services aanvragen Handboek voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 3. Deze publicatie heeft betrekking op versie 10, release 4, modificatie 0

Nadere informatie

Solution domain. Forum 700 CCO Supervisor

Solution domain. Forum 700 CCO Supervisor Solution domain Forum 700 CCO Supervisor Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Algemeen overzicht...4 1.1 Beschrijving van de toepassing Supervisor... 4 1.1.1 Verbinding maken en verbreken...5 1.1.2 Interface

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN

Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN Microsoft Dynamics NAV voorbereiden op SEPA en IBAN 2012 GAC Business Solutions De Scheper 307 5688 HP Oirschot +31 (0)499 58 28 28 info@gac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 2 Wat

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

Wat is er Nieuw? NetSupport ServiceDesk v3

Wat is er Nieuw? NetSupport ServiceDesk v3 Wat is er Nieuw? NetSupport ServiceDesk v3 De beschikbaarheid van bedrijfskritische systemen is bij iedere moderne organisatie van groot belang voor het succes en de productiviteit van de gebruikers. Om

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie