Migreren van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Migreren van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter"

Transcriptie

1 Migreren van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter Microsoft Corporation Gepubliceerd: december 2010

2 Microsoft Dynamics is een reeks geïntegreerde, aanpasbare bedrijfsbeheeroplossingen waarmee u en uw collega's met meer vertrouwen bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Microsoft Dynamics werkt net als en met vertrouwde Microsoft-software, en automatiseert en stroomlijnt financiële processen en klantrelatie- en toeleveringsprocessen op een manier die bevorderlijk is voor uw bedrijf. VS en Canada gratis Wereldwijd Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK, HETZIJ IMPLICIET, HETZIJ WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle auteursrechtwetten. Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation. Microsoft bezit mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in dit document genoemde producten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk beschreven in schriftelijke gebruiksrechtovereenkomsten van Microsoft geeft dit document u geen licentie op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectuele eigendommen Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft FRx, Microsoft Office en het Microsoft Dynamics-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft Corporation

3 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vereisten... 1 Voordat u gaat migreren... 2 De wizard Management Reporter-migratie installeren... 3 Configuratie van bedrijven... 4 Releaseopmerkingen en bekende problemen bekijken... 4 De gemigreerde bouwstenen valideren... 4 Voorbereiding voor migratie... 5 De wizard Management Reporter-migratie... 6 Na de migratie Converteren naar een systeem op basis van dimensies Verplaatsen van segmenten naar dimensies Migratiehandleiding

4 Inleiding In dit document staan instructies voor het migreren van rapportdefinities van Microsoft FRx naar Microsoft Management Reporter. Opmerking: met de wizard Migratie kunt u aan de slag met het converteren van bestaande rapporten. De wizard is niet bedoeld voor het verwerken van alle scenario's. Vereisten Voer de onderstaande acties uit voordat u gaat migreren: 1. Installeer de serveronderdelen van Management Reporter. 2. De Management Reporter-client installeren. 3. Installeer en configureer de Management Reporter-gegevensprovider. 4. Installeer Microsoft Access Database Engine of Microsoft Office 2007 of een hogere versie op de computer waarop de wizard Migratie wordt uitgevoerd. U kunt hier een downloadbestand voor de Microsoft Access Database Engine openen. Opmerking: u moet de versie (32-bits of 64-bits) downloaden die geschikt is voor uw besturingssysteem. Raadpleeg de systeemvereisten voor meer informatie over vereisten. Management Reporter 1

5 Voordat u gaat migreren Controleer het volgende voordat u met de migratie begint: U bent aangemeld als de lokale beheerder op de computer waarop de wizard Migratie wordt uitgevoerd. U bent aangeduid als beheerder in Management Reporter. U bent lid van de rollen db_datareader en db_datawriter voor de Management Reporterdatabase in Microsoft SQL Server. Management Reporter 2

6 De wizard Management Reporter-migratie installeren U moet eerst een update uitvoeren naar Microsoft Management Reporter met Feature Pack 1, of minimaal Microsoft Management Reporter met Service Pack 1. Zie de update en installatiehandleiding voor informatie over de update naar Management Reporter Feature Pack 1. Volg deze procedure om de wizard Management Reporter-migratie te installeren: 1. Open het venster Management Reporter Setup. Als u Microsoft Management Reporter met Service Pack 1 installeert, selecteert u de koppeling De wizard Management Reporter-migratie installeren in het menu Installeren. of Als u een update hebt uitgevoerd naar Microsoft Management Reporter met Feature Pack 1, installeert u de wizard Management Reporter-migratie die in het menu Update staat onder Migreren. Opmerking: de wizard Migratie vervangt alle bestaande Manager Reporter-gegevens. Als u de wizard Migratie hebt uitgevoerd nadat u Service Pack 1 hebt geïnstalleerd, hoeft u de wizard niet opnieuw uit te voeren. 2. Lees de voorwaarden op de pagina Licentiebepalingen voor software van Microsoft en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden in deze gebruiksrechtovereenkomst. Klik op Volgende. 3. Accepteer de standaardlocatie <Station>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\ Management Reporter\2.0 die wordt weergegeven op de pagina Doelmap opgeven of blader om een nieuwe locatie te selecteren. Klik op Volgende. 4. Voer op de pagina Serververbinding opgeven het adres in voor de server die als host fungeert voor de toepassingsservices van Management Reporter. Klik op Volgende. Opmerking: dit is doorgaans Management Reporter 3

7 5. Klik op Installeren op de pagina Gereed om wizard Management Reporter-migratie te installeren. 6. Klik op Voltooien wanneer de installatie van de wizard Management Reporter-migratie is voltooid. Configuratie van bedrijven In de wizard Management Reporter-migratie wordt u gevraagd om de bedrijven te configureren. Tijdens het migratieproces, dat migratie en conversie omvat, worden alle gegevens door de migratie naar de Management Reporter-database gekopieerd, waar ze worden geconverteerd van een systeem op basis van rekeningen naar een systeem op basis van dimensies. Zie Converteren naar een systeem op basis van dimensies in deze handleiding voor meer informatie over deze verbetering. Releaseopmerkingen en bekende problemen bekijken Het is erg belangrijk om de lijst met bekende migratieproblemen te bekijken in het Leesmij bestand. De gemigreerde bouwstenen valideren Het validatieproces in Management Reporter kan afzonderlijk worden uitgevoerd om fouten te markeren. Bij het validatieproces wordt elke bouwsteen beoordeeld om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan alle benodigde opmaakvereisten in Management Reporter. Management Reporter voorkomt automatisch dat u rapporten genereert met ongeldige bouwstenen door u te vragen bouwstenen te openen en op te slaan die niet zijn gevalideerd. Management Reporter valideert ook gebruikersinvoer bij de invoer van gegevens. Opmerking: alleen geldige bouwstenen kunnen in Management Reporter worden opgeslagen. Management Reporter 4

8 Voorbereiding voor migratie Gebruik deze tips voor een soepelere overgang, omdat niet alle bouwstenen rechtstreeks kunnen worden gemigreerd tijdens het conversieproces. Bekijk ook de lijst met bekende problemen in het Leesmij-bestand voordat u met de migratie begint. 1. Hoewel veel organisaties meer dan honderd rapporten hebben, genereren ze vaak slechts een klein percentage van die rapporten. Verwijder onnodige of ongebruikte specificatiegroepen en bouwstenen (catalogussen, rijen, kolommen en structuren) voordat u met de gegevensmigratie begint. 2. U moet dimensiegerelateerde items zoals rekeningen in rijen, een rekeningfilter in kolommen en een masker in structuren aan een catalogus koppelen, anders worden ze niet gemigreerd. 3. Verwijder spaties die aan het begin van namen van bouwstenen staan. 4. Verwijder ongebruikte of mogelijk ongeldige bedrijven en specificatiegroepen voordat u met de migratie begint. 5. Items in kolommen, structuren en catalogussen kunnen niet dezelfde naam hebben. Wijzig de namen om hiaten in de migratie te voorkomen. 6. Vereenvoudig het conversieproces door alle standaardbedrijven in FRx in te stellen. Hierdoor krijgt Management Reporter segmentgegevens om tijdens het toewijzingsproces te gebruiken. Management Reporter 5

9 De wizard Management Reporter-migratie Wanneer u gereed bent om te beginnen, geeft de wizard Migratie de stappen aan die moeten worden gevolgd om het migratieproces te vergemakkelijken. 1. Selecteer op de pagina Aan de slag de bewerking die u wilt uitvoeren voor het migratieproces. Selecteer een van de volgende opties: FRx 6.7-gegevens migreren en converteren en vervolgens bouwstenen valideren Alleen FRx 6.7-gegevens migreren en converteren Alleen bouwstenen valideren Opmerking: als u besluit geen validatie uit te voeren tijdens de migratie, kunt u hiervoor later nog naar de wizard teruggaan. Belangrijk: voer de gegevensmigratie uit voordat u nieuwe bouwstenen maakt in Management Reporter. 2. Typ op de pagina Verbinding opgeven de servernaam die de Management Report-database bevat. Selecteer de database ManagementReporter in de vervolgkeuzelijst. Klik op Volgende. 3. Geef op de pagina FRx-gegevens selecteren de locatie van de FRxSys32.mdb-database op die de FRx-gegevens bevat die u wilt migreren. Opmerking: deze is te vinden in de SysData-map. Open de FRx Rapportontwerper om de map te vinden. Selecteer in het menu Beheer de optie Organisatie. Klik op de pagina Organisatiegegevens op SYSDATA. Bekijk op de pagina voor map SYSDATA wijzigen het pad in het vakje Huidige locatie. Klik op Volgende. Management Reporter 6

10 4. Op de pagina FRx-gegevens migreren wordt u gevraagd of u wilt doorgaan met het migratieproces. Opmerking: bestaande gegevens in Management Reporter (bedrijven, rapporten enzovoort) worden vervangen door gegevens die zijn gemigreerd vanuit FRx. Als u bestaande rapporten wilt behouden, exporteert u bouwstenen naar een TDBX-bestand via het menu Bouwsteengroepen onder Bedrijf in Rapportontwerper van Management Reporter. Schakel het selectievakje Doorgaan met migreren in. Het migreren van de gegevens begint. 5. Op de pagina Bedrijfsconfiguratie ziet u een lijst met de bedrijven die zijn gemigreerd. Om elk bedrijf te configureren, dubbelklikt u op de cel onder Provider selecteren en naast de bijbehorende bedrijfsbeschrijving. Hierdoor wordt een vervolgkeuzemenu weergegeven. Selecteer de gegevensprovider voor het bedrijf. Klik op Configureren. Opmerking: de configuratie van bedrijven valt buiten het bereik van dit document. Raadpleeg het gegevensproviderdocument over uw ERP voor meer informatie. De meest recente informatie over de gegevensprovider is hier te vinden. 6. De pagina Bedrijfsconfiguratie wordt nogmaals weergegeven wanneer u klaar bent met het configureren van het bedrijf. Een vinkje naast de bedrijfsnaam geeft aan dat het bedrijf is geconfigureerd. Herhaal de configuratie om aanvullende bedrijven in te stellen, indien gewenst. 7. Nadat de bedrijven zijn geconfigureerd, klikt u op Volgende om de pagina Bedrijfsreferenties te openen. Management Reporter 7

11 8. Op de pagina Bedrijfsreferenties moet u de referenties opgeven voor de bedrijven die zijn geconfigureerd. U kunt een van de volgende opties selecteren: Optie Dezelfde referenties gebruiken Afzonderlijke referenties gebruiken Acties om uit te voeren U kunt Windows-verificatie gebruiken selecteren om het huidige Windows Server-account te gebruiken of Gebruik standaardverificatie om een ander account te gebruiken en voer vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het account in U kunt verschillende referenties opgeven voor elk bedrijf. Als u het account wilt gebruiken waarbij u momenteel bent aangemeld, selecteert u Windows-verificatie. Als u een ander account wilt gebruiken, voert u in dezelfde rij als het bedrijf de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor het account. Opmerking: als er al een gebruikersaccount is opgegeven voor het bedrijf, is het selectievakje Referentie in cache gebruiken ingeschakeld. U kunt dit selectievakje niet uitschakelen. Opmerking: u moet referenties gebruiken die door uw Microsoft Dynamics ERP-product worden ondersteund. Zodra de referenties zijn opgegeven, klikt u op Referenties opslaan en vervolgens op Volgende. 9. Op de pagina Standaardbedrijf selecteren kunt u een standaardbedrijf selecteren dat tijdens de validatie moet worden gebruikt is opgegeven in de rapportdefinitie. Klik op Volgende. Management Reporter 8

12 10. Op de pagina Segmenten toewijzen kunt u segmenten aan dimensies toewijzen. Zie Verplaatsen van segmenten naar dimensies in deze handleiding voor meer informatie over de ondersteuning van dimensies. Migratiehandleiding Als u het selectievakje Dezelfde toewijzing gebruiken voor alle bedrijven inschakelt, hoeft de toewijzing slechts eenmaal te worden gedefinieerd. Anders kunt u de segmenten voor elk bedrijf toewijzen door het bedrijf te selecteren en vervolgens op Toewijzen te klikken. Waarschuwing: Als u dezelfde toewijzing voor alle bedrijven wilt gebruiken, moeten de segmenten die door elk bedrijf worden gebruikt precies hetzelfde zijn. Als ze niet hetzelfde zijn, moeten de bedrijven afzonderlijk worden toegewezen. Bedrijven afzonderlijk toewijzen: Selecteer een FRx 6.7-segment. Dubbelklik op de bijbehorende cel Management Reporter-dimensie en selecteer een dimensie. Herhaal dit om elk FRx segment toe te wijzen aan een Management Reporter-dimensie. Klik op OK. De pagina Segmenten toewijzen wordt nogmaals weergegeven. Er verschijnt een vinkje naast de bedrijfsnaam om aan te geven dat de segmenten aan dimensies zijn toegewezen voor alle bedrijven die u wilt converteren. Zodra u klaar bent met het toewijzen van de segmenten, klikt u op Volgende. 11. Op de pagina FRx-gegevens converteren wordt u gevraagd het gegevensconversieproces te bevestigen. De gegevens die eerder op segmenten waren gebaseerd, worden geconverteerd naar gegevens op basis van dimensies door gebruik van de toewijzingen die in het vorige venster zijn gedefinieerd. Als u wilt doorgaan met de conversie, schakelt u het selectievakje Doorgaan met converteren in. Klik op Volgende. 12. Selecteer op de pagina Valideren de optie Doorgaan met het valideren van bouwstenen. Klik op Volgende. Alle gemigreerde bouwstenen worden gevalideerd. Bij deze bewerking wordt elke rapport-, rij-, kolom- en structuurdefinitie onderzocht ter validatie van de syntaxis en relaties, om te zorgen dat de bouwsteen juist zal werken. Opmerking: hoe lang dit proces duurt, hangt af van het aantal bouwstenen dat wordt gemigreerd. Bouwstenen die niet worden gevalideerd, worden als 'ongeldig' gekenmerkt. (Dit bericht verschijnt ook als het validatieproces wordt overgeslagen.) Voor elke ongeldige bouwsteen wordt een bericht weergegeven. Fouten moeten worden gecorrigeerd voor een rapport wordt gegenereerd. Management Reporter 9

13 13. Als u het overzichtslogboek wilt bekijken, schakelt u het selectievakje Het logboekbestand met het migratieoverzicht direct weergeven in. Klik op Voltooien om de wizard te sluiten. 14. Bekijk het overzichtslogboek, waarin informatie wordt weergegeven over alle bouwstenen die zijn gemigreerd (groen), bouwstenen die niet zijn gemigreerd (rood) en bouwstenen die zijn gemigreerd, maar waarmee problemen zijn (geel). Opmerking: in het overzichtslogboek worden activiteiten alleen activiteiten van de gegevensmigratie weergegeven, niet van het conversieproces. Kleur Geel Rood Migratiestatus Als de bouwsteen geel is gemarkeerd, is deze mogelijk gewijzigd op basis van de beschikbare functies in Management Reporter. Als een bouwsteen rood is gemarkeerd, bekijkt u het foutbericht in het overzichtslogboek om te zien wat er tijdens de migratie is gebeurd en waarom. Mogelijk moet u de bouwsteen opnieuw maken. Groen Als een bouwsteen groen is gemarkeerd, zijn de gegevens gemigreerd. 15. Klik op Voltooien. Management Reporter 10

14 Na de migratie Nadat u de gegevensmigratie hebt voltooid, is het raadzaam om een kwaliteitscontrole uit te voeren door de nieuwe rapporten te vergelijken met de oude. Voer een kwaliteitscontrole uit Als u het validatieproces uitvoert, kunt u een gevalideerd rapport gebruiken om een oud en een nieuw rapport met elkaar te vergelijken. Vergelijk het nieuwe, gegenereerde rapport (niet alleen bouwstenen) met het FRx-rapport om te controleren of de getallen identiek zijn. Bewaar uw FRx-gegevens gedurende ongeveer zes maanden Hoewel de behoeften van elke klant aan back-up van gegevens zal verschillen vanwege bedrijfsmodel- en nalevingsvereisten, is het raadzaam om FRx-gegevens (bouwstenen, gegevensbestanden) na migratie gedurende ongeveer zes maanden te bewaren. Converteren naar een systeem op basis van dimensies Een rekeningsysteem op basis van dimensies kan bestaan uit een rekeningdimensie en verantwoordelijkheidsdimensies. Elke dimensie kan een verschillende lengte hebben. Meestal worden de natuurlijke dimensiewaarden in een rijdefinitie en de waarden van de verantwoordelijkheidsdimensies in een rapporteringsstructuurdefinitie gespecificeerd. Tijdens het genereren van een rapport worden deze waarden op verschillende manieren met elkaar gecombineerd om specifieke financiële gegevens aan het bronsysteem te ontlenen. Het kan zin hebben om enkele bestaande rapporten opnieuw te maken of te bouwen vanwege de voordelen (eenvoudig onderhoud, vereenvoudigd rapportontwerp enzovoort) van het gebruik van een systeem op basis van dimensies. Verplaatsen van segmenten naar dimensies Management Reporter bevat dimensie-ondersteuning, wat inhoudt dat de toepassing precies hetzelfde werkt, ongeacht of deze is verbonden met een volledig gekwalificeerd rekeningsysteem of een systeem op basis van dimensies. De rekeningsegmenten of dimensies zijn onmiddellijk beschikbaar voor selectie in Management Reporter zonder dat er extra hulpprogramma's of configuratie nodig zijn. Management Reporter 11

Installatie- en configuratiehandleiding bij Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics ERP

Installatie- en configuratiehandleiding bij Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics ERP Microsoft Dynamics Installatie- en configuratiehandleiding bij Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics ERP Oktober 2012 Updates voor deze documentatie kunt u vinden op de volgende locatie: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1

Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Update Infine Jaarrekening Versie 3.9.1 Telefoon 085-7600500 Email support@infine.nl Website www.infine.nl Infine Jaarrekening v.3.9.1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie Infine Office

Nadere informatie

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Handleiding Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero DiscCopy en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

WorldShip Upgrade op een enkel werkstation of een werkstation voor werkgroepen

WorldShip Upgrade op een enkel werkstation of een werkstation voor werkgroepen INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE: Dit document bespreekt het gebruik van de WorldShip-dvd om WorldShip bij te werken. U kunt ook WorldShip installeren vanaf het web. Ga naar de volgende webpagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Netvibes B.V. versie 1.0 E- mail: support@netvibes.nl Telefoon: +31 (0)20-205

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren

Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren Eigen PostScript- of PCL-printerstuurprogramma voor Windows installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het eigen PostScript-printerstuurprogramma of het PCL-printerstuurprogramma op Windows-systemen

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK

INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK INSTALLATIE VAN KING 5.50 IN EEN WINDOWS-NETWERK Dit document beschrijft de installatie van King in een Windows-netwerk. Bij de netwerk-installatie staan de King-administraties op het netwerk (server)

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1

Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 Het installeren van Microsoft Office 2012-09-12 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Het installeren van Microsoft Office... 2 Informatie voor de installatie... 2 Het installeren van Microsoft Office... 3 Hoe te

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk

Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Handleiding installatie Kluwer Belastingpraktijk Inleiding Bij de installatie van Kluwer Belastingpraktijk (KBP) kunnen de volgende situaties (configuraties) van toepassing zijn op het systeem waarop het

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Integratiehandleiding voor Management voor Microsoft Dynamics AX

Integratiehandleiding voor Management voor Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics Integratiehandleiding voor Management voor Microsoft Dynamics AX Oktober 2012 Updates voor deze documentatie kunt u vinden op de volgende locatie: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=162565

Nadere informatie

Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online.

Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online. Goed voorbereid uw gegevens migreren van Nextens Desktop naar Nextens Online. Dit stappenplan laat u alle stappen zien die u moet doorlopen om uw gegevens succesvol te migreren van uw Nextens/Desktop-programma

Nadere informatie

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet

MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet MEDIA NAV navigatiesysteem Handleiding voor het downloaden van content via internet Dit document beschrijft hoe u de software of content van uw navigatiesysteem kunt bijwerken. De screenshots die in deze

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Functies voor Nederland

Functies voor Nederland Functies voor Nederland Microsoft Corporation Gepubliceerd in november 2006 Microsoft Dynamics is een serie geïntegreerde, aanpasbare oplossingen voor beheer van bedrijfsgegevens waarmee u en uw medewerkers

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.42 Dit document beschrijft de installatie van King. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

rev Samsung SecretZone Gebruikshandleiding

rev Samsung SecretZone Gebruikshandleiding rev.2010-08-28 Samsung SecretZone Gebruikshandleiding Inhoud Contents Chapter1 Waarschuwingen Chapter2 Samsung SecretZone Installatie Voor de installatie Systeemeisen voor Samsung SecretZone Installeren

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 3 Over installatie voor meerdere gebruikers 4 Tijdens de installatie 6 Voorwaarden voor

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

HandleidingNero BurnRights

HandleidingNero BurnRights Handleiding Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie.

Mogelijke valkuil bij de installatie procedure is de bestandslocatie. Installatie / Configuratie Compad Store Automation 1. Installatie Compad Software 2. Licentie 3. Directory structuur 4. Configureren Vectron Commander 5. Configureren Compad Store Automation Installatie

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl

Capture Pro Software. Handleiding. A-61640_nl Capture Pro Software Handleiding A-61640_nl Aan de slag met Kodak Capture Pro Software Deze gids bevat simpele procedures waarmee u snel aan de slag kunt, onder meer voor het installeren en starten van

Nadere informatie

INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1. 2. Uitgangspunten... 1

INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1. 2. Uitgangspunten... 1 INHOUD 1. Instructie instellen Outlook Standby account... 1 2. Uitgangspunten... 1 3. Stappenplan... 2 a. Open Configuratiescherm... 2 b. Voeg een profiel toe... 3 c. Instellingen... 16 Wijzigingen Datum

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Les 3 De basis (deel 2)

Les 3 De basis (deel 2) Les 3 De basis (deel 2) 3.1 Een Backup maken Uw computer kost je honderden, misschien wel duizenden Euro's, maar toch is dit niet het belangrijkste onderdeel. Je gegevens op je harde schijf zijn dat wel.

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1

Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 1 Installatieprocedure TaxMate versie 2.0 Wenst u te installeren op Citrix of op een Windows Terminal server 2003, 2008 of 2012? Dan dient u ook de bijlage bij de

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013

Installatie- en configuratiehandleiding. Voor WebReporter 2013 Voor WebReporter 2013 Laatst bijgewerkt: 26 juli 2013 Inhoud Vereiste onderdelen installeren... 1 Overzicht... 1 Stap 1: Internet Information Services activeren... 1 Stap 2: setup.exe uitvoeren en de

Nadere informatie

Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met de King Outlook-koppeling wilt gaan werken.

Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met de King Outlook-koppeling wilt gaan werken. INSTALLATIE VAN KING 5.47 OUTLOOK-KOPPELING Dit document beschrijft de installatie van de King Outlook-koppeling. De Outlook-koppeling moet geïnstalleerd worden op elke computer waarop u deze koppeling

Nadere informatie

Handleiding Nero RescueAgent

Handleiding Nero RescueAgent Handleiding Nero RescueAgent Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero RescueAgent en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers)

Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Handleiding - Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Onderwerp : Nieuwe werkomgeving (medewerkers) Datum : Januari 2014 Versie : 1.0 Auteur(s) Organisatie : Team Functioneel Applicatiebeheer : IT-Workz Dit

Nadere informatie

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Volledige Outlook-invoegtoepassing Symantec Enterprise Vault: Handleiding voor gebruikers van Microsoft Outlook

Nadere informatie