Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010"

Transcriptie

1 In het kort: Integratieconfiguratie eenvoudiger Downloaden en installeren op elke moment Rapporten maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010 A l a n Le Ma r q u a n d SQL Server en SharePoint hebben altijd prima samengewerkt. De komst van SharePoint Server 2010 en SQL Server 2008 R2 boden aanzienlijke verbeteringen in de integratie tussen SharePoint en SQL Server 2008 R2 Reporting Services (SSRS). Hieronder laat ik u zien hoe u de recente verbeteringen configureert en gebruikt. Architectuur voor serverintegratie De Reporting Services Add-in voor SharePoint is de drijvende kracht achter de integratie tussen de twee servers. U installeert de invoegtoepassing, die u gratis kunt downloaden bij het Microsoft Download Center, op alle SharePoint 2010 WFE-servers (Web Front End) die u wilt integreren met een Report Server. In Figuur 1 ziet u de architectuur van de integratiecomponenten. Met de invoegtoepassing worden er drie componenten geïnstalleerd op de SharePoint 2010 WFE-server: de SSRS-proxy, het webonderdeel Report Viewer en de applicatiepagina's waarmee u de Report Server-content op een SharePointsite of -farm kunt bekijken, opslaan en beheren. De SSRS-proxy vereenvoudigt de communicatie tussen de WFE-server en de Report Server. Op de pagina's voor Reporting Services van Central Administration in SharePoint kunt u de proxy configureren voor de Report Server die u wilt gebruiken en kunt u de authenticatiemethode en referenties instellen om toegang tot de server te krijgen. U moet de Report Server uitvoeren in de modus SharePoint Integrated om de integratie te laten werken. Een belangrijk onderdeel in Figuur 1 is het SharePoint-objectmodel op de Report Server. De Report Server moet toegang tot de configuratie- en contentdatabase op uw SharePointsite of -farm hebben om de rapportagegegevens in SharePoint te kunnen interpreteren en beveiligen. U kunt hiervoor een uitgeklede versie van SharePoint op de Report Server installeren en de server aan de farm toevoegen. De versie van SharePoint die u op de Report Server installeert, moet hetzelfde zijn als de versie die u op de farm gebruikt. U hoeft dit alleen te doen als u de Report Server op een afzonderlijke computer draait. Als u SharePoint en Reporting Services op dezelfde computer draait, hoeft u alleen de invoegtoepassing te installeren. Integratie configureren Over het geheel genomen is de integratieconfiguratie eenvoudiger geworden met SharePoint 2010 en SQL Server 2008 R2. De volgorde waarin u de configuratie uitvoert, is afhankelijk van wat u al hebt geïnstalleerd. Zelfs als u helemaal vanaf het begin of met een bestaande installatie begint, moet u in elk geval de hoofdcomponenten installeren voordat u de SSRS-proxy in 56 juli 2010 TechNet Magazine

2 configureert. Als u helemaal vanaf het begin begint, kunt u het beste deze volgorde aanhouden voor optimale resultaten bij de integratie van SQL Server Reporting Service 2008 R2 met SharePoint 2010: 1. Voer de voorbereidende installer van SharePoint 2010 uit. Hiermee wordt de SSRS 2008 R2 Add-in voor SharePoint geïnstalleerd. 2. Installeer en configureer SharePoint 2010 in een farmconfiguratie. 3. Herhaal stappen 1 en 2 op de computer met de Report Server als die niet op dezelfde computer als SharePoint WFE staat en voeg de Report Server aan de SharePoint-farm toe die u bij stap 2 hebt gemaakt. 4. Installeer SQL Server Reporting Services in de modus SharePoint Integrated. 5. Configureer de SSRS-proxy op de pagina Reporting Services Integration en activeer de functie Reporting Services. 6. Als er in het menu Document New geen contenttypen voor Reporting Services worden weergegeven, moet u deze handmatig toevoegen. Verderop in dit artikel, onder Integratie met Report Builder 3.0, beschrijf ik hoe u de contenttypen voor de Report Server toevoegt. Voor dit scenario kunt u het beste gebruikmaken van SQL Server voor de SharePoint-database, in plaats van de embedded versie waarvan Share- Point standaard gebruikmaakt. Als u alle componenten op één computer installeert, kunt u stap 5 overslaan. U kunt stappen 1 en 2 combineren bij het installatieproces van SQL Server. Als u een bestaande Sharepoint-installatie hebt, kunt u de invoegtoepassing op elk gewenst moment downloaden en installeren. Bij het installatieproces van de invoegtoepassing worden de benodigde pagina's toegevoegd aan SharePoint Central Administration en worden de nieuwe contenttypen voor Report Server toegevoegd voor bestaande SharePoint-bibliotheken op sites met de Business Intelligence (BI) Centersitesjabloon. Aan de SharePoint-kant kunt u de integratie configureren op SharePoint Server 2010 of SharePoint Foundation Beide ondersteunen de installatie van de invoegtoepassing Reporting Services. Als u SharePoint en Reporting Services op verschillende computers installeert, moet u dezelfde versie van SharePoint op de Report Server installeren. Zo kunt u SharePoint Foundation 2010 niet op de Report Server installeren als u SharePoint Server 2010 als WFE gebruikt. De installatie van de invoegtoepassing is heel eenvoudig: u hoeft alleen uw naam en bedrijf in te voeren. Er is verder geen configuratie nodig. Als u SharePoint voor het eerst installeert, installeert u de invoegtoepassing voordat u SharePoint installeert. Dit wordt automatisch gedaan als u de voorbereidende installer van SharePoint 2010 uitvoert. De configuratie van de Report Server wijst zich vanzelf. De belangrijkste overwegingen zijn: De editie van SQL Server moet Standard, Enterprise of hoger zijn. De Report Server-database moet voor de modus SharePoint Integrated zijn gemaakt. Als u SharePoint en Report Server op afzonderlijke computers installeert, moet u een minimale versie van SharePoint op de Report Server installeren en toevoegen aan de farm. Een Report Server wordt geïmplementeerd als Windows-service die onder een ingebouwde account, een lokale Windows-gebruikersaccount of een Windows-domeinaccount wordt uitgevoerd. Bij de modus SharePoint Integrated wordt de Report Server-serviceaccount ingericht voor toegang tot de configuratie- en contentdatabase van SharePoint en de resources van het SharePoint-objectmodel. Dit gebeurt tijdens de configuratie van de integratie tussen Reporting Services en SharePoint op de pagina Reporting Services Integration. Als de authenticatiemodus Windows Integrated wordt gebruikt, wordt de Windowsgebruiker die is aangemeld bij SharePoint geïmiteerd bij verbinding van de WFE met de Report Server. Als de authenticatiemodus een vertrouwde account is, wordt de SharePointgebruikers context van de gebruiker die is aangemeld bij SharePoint doorgegeven aan de Report Server in de vorm van het SharePointgebruikerstoken. De account voor de groep van Figuur 1 Architectuur voor serverintegratie. TechNet Magazine juli

3 de URL voor de Report Server en de authenticatiegegevens op en geeft u aan of u de functie Reporting Services wilt activeren voor alle of alleen bepaalde siteverzamelingen in de farm. Zodra u de pagina die u ziet in Figuur 2 hebt ingevuld, is het integratieconfiguratieproces voltooid. Figuur 2 De Reporting Services-proxy configureren. toepassingen van de SharePoint WFE wordt gebruikt om verbinding te maken tussen de WFE en de Report Server. Lees het TechNet-artikel "Configuring Reporting Services for Share- Point 2010 Integration" voor meer informatie over de configuratie van serviceaccounts. Als u Reporting Services al hebt geïnstalleerd met de standaardinstellingen, werkt de Reporting Services-database in de native modus. Als u met de modus SharePoint Integrated wilt werken, start u de configuratietool voor Reporting Services en wijzigt u op de pagina Database Settings de modus van Native in SharePoint Integrated. U kunt de Report Server-modus op elk gewenst moment wijzigen van Native in SharePoint Integrated. De bestaande database wordt hierbij echter niet geconverteerd. Telkens als u de modus wijzigt, moet u een nieuwe database maken of verbinding met een bestaande database maken. Voordat u de proxy-opties voor Reporting Services configureert in SharePoint, moet u nog één andere configuratie instellen. U moet ervoor zorgen dat anonieme toegang is uitgeschakeld voor de webapplicatie. Hoewel u geen problemen zult ondervinden bij de configuratie van de proxy-instellingen voor Reporting Services, krijgen uw gebruikers een foutmelding als ze rapporten uitvoeren. U kunt Windowsauthenticatie of een andere claimauthenticatie van een authenticatieprovider gebruiken. Als u de integratie tussen een Report Server en een SharePoint-farm configureert, kunt u elke SharePoint-webapplicatie in de farm desgewenst configureren voor gebruik van verschillende authenticatieproviders. Met de invoegtoepassing wordt een nieuwe sectie Reporting Services Integration gemaakt op de pagina General Application Settings in SharePoint Central Administration. Op de pagina Reporting Services Integration geeft u Integratie met Report Builder 3.0 Het grootste voordeel van de integratie tussen SharePoint en Reporting Services is dat gebruikers rapporten kunnen maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint. Reporting Services biedt een aantal vooraf gedefinieerde contenttypen waarmee diverse bestanden worden beheerd, zoals de gedeelde bestanden voor rapportgevensbronnen (.rsds), de bestanden voor Report Builder-modellen (.smdl) en de bestanden voor rapportdefinities van Report Builder (.rdl). Nadat u voor de integratie hebt ingesteld dat gebruikers deze nieuwe content typen kunnen maken en beheren vanuit de ribbon en de snelmenu's, moet u de nieuwe contenttypen inschakelen voor die bibliotheken. Als u de BI Center-sitesjabloon gebruikt, hoeft u niets te doen: met deze sjabloon worden de contenttypen automatisch ingeschakeld voor alle sites die met de sjabloon worden gemaakt. Voor de overige sites en documentbibliotheken moet u twee configuratiestappen uitvoeren. Ten eerste moet u het beheer van contenttypen inschakelen in de bibliotheken (deze instelling is standaard uitgeschakeld). Vervolgens moet u de contenttypen inschakelen voor de bibliotheek. Volg de procedure in het TechNet-artikel "How to: Add Report Server Content Types to a Library (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode)" om het beheer van contenttypen in te schakelen voor een documentbibliotheek. Zodra u de nieuwe contenttypen hebt toegevoegd aan een bibliotheek, verschijnen er drie nieuwe opties in de vervolgkeuzelijst New Document op het tabblad Documents. Als u de optie Report Builder Report kiest, wordt Report Builder 3.0 gedownload naar de client en uitgevoerd. U kunt deze optie aanpassen in SharePoint Central Administration. Met de instellingen van Reporting Services Server Defaults kunt u deze optie uitschakelen en een andere URL voor Report Builder opgeven. Het webonderdeel Report Viewer gebruiken op een SharePoint-site Het webonderdeel Report Viewer is een aangepast webonderdeel dat bij de invoegtoepassing 58 juli 2010 TechNet Magazine

4 Reporting Services wordt geïnstalleerd. Met dit webonderdeel kunt u rapporten op een Report Server bekijken, doorbladeren, afdrukken en exporteren. U kunt de procedure gebruiken die wordt beschreven in het TechNet-artikel "How to: Add the Report Viewer Web Part to a Web Page (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode)" om dit webonderdeel aan een pagina toe te voegen. Met elk webonderdeel Report Viewer wordt één rapport tegelijk weergegeven op basis van de absolute URL van het rapportbestand (.rdl) dat is opgegeven bij de eigenschap Report. De URL moet het volledig gekwalificeerde pad zijn naar een rapport op de huidige SharePoint-site of een site in dezelfde webapplicatie of farm. De URL moet verwijzen naar een documentbibliotheek of naar de map in een documentbibliotheek met het rapport. De rapport-url moet de bestandsextensie.rdl bevatten. Als het rapport afhankelijk is van een model of gedeelde gegevensbronbestanden, hoeft u deze bestanden niet op te geven in de URL. Het rapport zelf bevat verwijzingen naar de vereiste bestanden. Claimauthenticatie en Reporting Services Een van de nieuwe functies in SharePoint Server 2010 is ondersteuning voor authenticatie op basis van claims. In claimbewuste applicaties geven clients 'claims' aan de applicatie door. Deze claims zijn gegevens over de gebruiker, zoals gebruikersnaam, adres of naam van de manager. Hiermee ontvangt de applicatie meer informatie dan met Kerberos. Neem bijvoorbeeld een inkoopapplicatie: twee van de claims die aan de applicatie worden doorgegeven, kunnen het adres van de manager van de gebruiker en de inkooplimiet van de gebruiker zijn. Bij een niet-claimbewuste applicatie moeten deze gegevens door de applicatie worden beheerd. In een SharePoint-omgeving lost claimauthenticatie het probleem op van het delen van SharePoint-sites tussen verschillende organisaties. Met een product als Active Directory Federation Services (ADFS) kunnen twee organisaties met verschillende authenticatiemethoden claims instellen waarmee SharePoint een gebruiker kan identificeren en de juiste toegangsrechten kan toewijzen. Omdat deze functionaliteit is ingebouwd in SharePoint 2010-producten, kan Reporting Services met dit authenticatiemodel werken. Reporting Services is niet claimbewust, maar communiceert met SharePoint via een vertrouwde account. De proxyservice in de SQL Server 2008 R2-invoegtoepassing maakt gebruik van het SharePoint-objectmodel om het claimtoken te converteren naar een overeenkomstige SharePoint-gebruikerscontext in de vorm van een SharePoint-gebruikerstoken. Dit token kan door de Report Server worden geïnterpreteerd en worden gevalideerd op basis van de SharePoint-database. Kort gezegd werkt het proces als volgt: 1. SharePoint voert de relevante claimauthenticatie uit en geeft het claimtoken aan de Reporting Services-proxy door via de Share- Point Secure Token Service. 2. De Reporting Services-proxy gebruikt het claimtoken vervolgens om te communiceren met het SharePoint-objectmodel en genereert een overeenkomstig SharePointgebruikerstoken dat wordt doorgestuurd naar de Report Server. 3. De Report Server vergelijkt het SharePointgebruikerstoken met het lokale SharePointobjectmodel en genereert de juiste Share- Point-gebruikerscontext. 4. Als de gebruiker de vereiste toegangsrechten heeft, wordt de aangevraagde informatie teruggezonden naar SharePoint met de juiste SharePoint-gebruikerscontext. Ingebouwde lijstrapportage SQL Server 2008 R2 Reporting Services ondersteunt nu SharePoint-lijsten als gegevensbron. Dankzij deze ondersteuning kunt u lijstgegevens ophalen uit SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Server De toegang tot lijstgegevens is niet afhankelijk van de invoegtoepassing of het uitvoeren van Report Server in de modus Native of SharePoint Integrated. De functionaliteit is ingebouwd in Report Server. Het enige dat in de verschillende configuraties verandert, is de toegangsmethode. U kunt op twee manieren toegang krijgen tot SharePoint-lijstgegevens: via de webservice lists. asmx en via de API's voor het SharePoint-objectmodel. Als u in een willekeurige SharePointinstallatie de URL invoert, krijgt u een XMLlijst van lijsten op de SharePoint-site waartoe u toegang hebt. Report Builder 3.0 gebruikt deze methode om de lijsten op te halen. Deze methode wordt ook gebruikt door een Report Server die in de modus Native is geconfigureerd. De toegangsmethode via de API's voor het SharePoint-objectmodel kan bij twee scenario's TechNet Magazine juli

5 configureert in SharePoint Central Administration, wordt de URL-structuur gehandhaafd in de invoegtoepassing Reporting Service. Zowel als genereren hetzelfde rapport. Figuur 3 De ondersteunde versies van SQL en Share- Point. worden gebruikt. Bij het eerste scenario is een Report Server geconfigureerd in de modus SharePoint Integration en staat de lijst op de SharePoint-farm waarmee Reporting Services is geïntegreerd, en is alles op dezelfde computer geïnstalleerd. Zoals gezegd, wordt in dit scenario een kopie van SharePoint uitgevoerd op de Report Server die toegang tot de API-set geeft. Bij het andere scenario hebt u SharePoint 2010 en de invoegtoepassing geïnstalleerd, maar geen Report Server. Dit wordt lokale modus genoemd (zie "Rapporteren zonder Reporting Services" verderop in dit artikel). Als u gegevens uit een SharePoint-lijst in een rapport wilt gebruiken, moet u een gegevensbron maken en vervolgens een gegevensset die gebruikmaakt van die gegevensbron. In Report Builder 3.0 vindt u een nieuw verbindingstype op de eigenschappenpagina voor de gegevensbron: Microsoft SharePoint List (datasource properties). Bij deze optie geeft u de URL van uw SharePoint-site op, waarbij u lists.asmx niet aan de URL hoeft toe te voegen. U kunt de gegevensbron ook met diverse referenties configureren om de toegang tot de SharePointserver in te stellen. Als u een nieuwe gegevensset maakt op basis van deze gegevensbron, krijgt u een lijst van alle SharePoint-lijsten op de site waartoe u toegang hebt. U kunt afzonderlijke lijstitems weergeven, filters maken, parameters maken en rapporten maken, net als met een SQL-databasetabel. Ondersteuning van Alternate Access Mapping Een andere integratieverbetering is de ondersteuning van Alternate Access Mapping (AAM). AAM maakt al deel uit van SharePoint sinds de 2007-versie, maar werd niet ondersteund door Reporting Services. Als u nu een AAM Rapporteren zonder Reporting Services Tot dusverre heeft alle informatie in dit artikel betrekking op de zogenaamde modus verbonden. In eerdere versies van Reporting Services was dit de enige beschikbare modus. Hierbij moest SharePoint zijn verbonden met een Report Server die in de modus Integrated was geconfigureerd om rapporten te genereren met de Reporting Services Report Viewer. Met de komst van SQL Server 2008 R2 kunt u rapporten weergeven zonder uw SharePointsite of -farm te integreren met een Reporting Services Report Server. U kunt nu de Report Viewer gebruiken om rechtstreeks vanuit SharePoint rapporten weer te geven als de gegevensextensie rapportage in lokale modus ondersteunt. Standaard wordt dit alleen ondersteund door de gegevensextensies van Share- Point List en Microsoft Access In lokale modus kunt u ook rapporten met een embedded gegevensbron of een gedeelde gegevensbron uit een rsds-bestand weergeven. De lokale modus ondersteunt echter geen beheer van het rapport of de bijbehorende gegevensbron. Ondersteunde combinaties van de SharePointinvoegtoepassing en Report Server Met de komst van SQL Server 2008 R2 en SharePoint Server 2010 kunt u nu kiezen uit drie versies van SQL, drie versies van de invoegtoepassing en twee versies van SharePoint. De integratiecomponenten werken met elk release, maar u moet de juiste versies gebruiken. In de tabel in Figuur 3 vindt u de ondersteunde productcombinaties. Al a n Le Mar q u a n d is IT-Pro content architect voor Microsoft in Groot-Brittannië. U kunt meer van Le Marquand lezen in zijn blog Alan s World of IT. Verwante artikelen Reporting Services with SharePoint Integration SharePoint Security: The Fundamentals of Securing SharePoint Deployments Protect SharePoint Data 60 juli 2010 TechNet Magazine

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Claims-based authenticatie in SharePoint 2010

Claims-based authenticatie in SharePoint 2010 Claims-based authenticatie in SharePoint 2010 MAAKT HET REALISEREN VAN DIVERSE SCENARIO S MAKKELIJKER Mirjam van Olst SharePoint 2010 maakt gebruik van claims-based authenticatie. Omdat claims-based authenticatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2012S.1.0

Inhoudsopgave 2012S.1.0 Inhoudsopgave Activeren Efficy toolbar in Office 2007/2010... 2 Outlook 2007/2010... 2 Word/Excel 2007/2010... 4 Aangepast niveau - vertrouwde websites... 6 Compatibiliteitsweergave voor IE10... 8 Outlook

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Configuratiehandleiding A-61732_nl 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Inhoud Verschillen... 1 Installatie... 2 Taakinstellingen

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installeren Citrix Web client vanaf Sesam op Windows Vista Versie: 250808

Installeren Citrix Web client vanaf Sesam op Windows Vista Versie: 250808 Installeren Citrix Web client vanaf Sesam op Windows Vista Versie: 250808 Auteur : E.Eliveld Related documents : Troubleshooting: Citrix (Web) client kan geen applicatie(s) starten Citrix client heeft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

ALL-CRM Universele Installer

ALL-CRM Universele Installer ALL-CRM Universele Installer Auteur: DH Datum: 09-11-2015 Versie: v1.0 Reference: 2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal 4 4 Inleiding 5 5 Installatie

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Mobile Device Manager Handleiding voor ios

Mobile Device Manager Handleiding voor ios Mobile Device Manager Handleiding voor ios Inhoud 1 Welkom bij Mobile Device Manager 3 1.1 Introductie tot de installatie 3 2 Uitrollen van een ios apparaat 4 2.1 Connectie maken met de server 5 2.2 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Werken met Office 365

Handleiding Werken met Office 365 Handleiding Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren... 5 Werken met Office 365 Outlook... 6 Werken met Outlook 2007/2010... 6

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles

Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles S e r v i c e b u r e a u O S G P I t e r J e l l e s L e e u w a r d e n 2 0 1 5 Handleiding voor MS Office 365 online OSG Piter Jelles OSG Piter

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN)

HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN) HANDLEIDING HOSTED EXCHANGE 2007 (PC-EN) Met de Hosted Exchange oplossing van De Hostfabriek beschik je steeds over al je e-mails, publieke documenten en afspraken. Afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Business Sharepoint Inhoud

Business Sharepoint Inhoud Business Sharepoint Inhoud Hoe kan ik een BlackBerry-gebruiker toevoegen? (Business Sharepoint)... 2 Hoe aan de slag gaan met Business SharePoint?... 10 Hoe kan ik inloggen op mijn persoonlijke Business

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX KraamZorgCompleet OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX (Untitled) Voor Mac OSX Copyright 2012 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.13 3 JAN 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie... 5 2.2 Configuratie... 8 2.3 Waarschuwingen... 9 2.4 Beschikbaarheid

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

MobiDM App handleiding voor ios

MobiDM App handleiding voor ios MobiDM App handleiding voor ios Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor ios. Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM... 2 1.1. INTRODUCTIE TOT DE INSTALLATIE...

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Pulse Secure installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Pulse Secure Pagina 6 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Let s Connect CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE

Let s Connect CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Let s Connect CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Inhoud Configuratie Outlook 2007/2010... 2 Configuratie Outlook for Mac/Entourage... 5 Configuratie Mac Mail... 8 Configuratie BlackBerry...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Cloud Products CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE

Cloud Products CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Cloud Products CONFIGURATIE EXCHANGE 2010 CLIENT-CONFIGURATIE Inhoud Configuratie Outlook 2007/2010... 2 Configuratie Outlook for Mac/Entourage... 4 Configuratie Mac Mail... 6 Configuratie BlackBerry...

Nadere informatie

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager

Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Installatiehandleiding XBRLreports XBRLreports Communication Manager Versie 1.5.0.0 XBRLreports Versie 1.2.0.0 XCM Januari 2017 Disclaimer Dit document is eigendom van XBRLreports B.V. en blijft dit ook

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Mac OSX Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Mac OSX Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op Android. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Pulse Secure installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Pulse Secure Pagina 5 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Microsoft Apps

Gebruikershandleiding Microsoft Apps Gebruikershandleiding Microsoft Apps Uitgave 1 2 Over het product Microsoft Apps Over het product Microsoft Apps Microsoft Apps biedt zakelijke Microsoft-apps voor uw Nokia Belle-telefoon waarop softwareversie

Nadere informatie

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR

Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari ToastAR Installatie handleiding ToastAR & HoastAR Januari 2016 ToastAR SLIMMER ONDERNEMEN MET COMMUNICATIESYSTEMEN Auteur Vincent de Lange Design Vincent van der Toorn Versie 1.0 Datum Januari 2016 Ask Roger B.V.

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Handleiding voor snelle installatie

Handleiding voor snelle installatie Handleiding voor snelle installatie ESET Smart Security ESET Smart Security levert geavanceerde bescherming voor uw computer tegen kwaadaardige code. De software is gebaseerd op de ThreatSense scanner,

Nadere informatie

Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Walda School

Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Walda School Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Walda School Helpdesk P I t e r J e l l e s L e e u w a r d e n 2 0 1 6 Handleiding voor MS Office 365 online Burgemeester Waldaschool De BWS biedt voor

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Handleiding PHP en MySQL onder Windows Server 2003 met IIS 6.0

Handleiding PHP en MySQL onder Windows Server 2003 met IIS 6.0 Handleiding PHP en MySQL onder Windows Server 2003 met IIS 6.0 Uitgegeven door Propane Internetdiensten Lange Meet 41 3261 EJ OUD-BEIJERLAND 2005 Propane Internetdiensten Inhoud 1. Inleiding... 3 2. IIS

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie