Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010"

Transcriptie

1 In het kort: Integratieconfiguratie eenvoudiger Downloaden en installeren op elke moment Rapporten maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint Integratie van SQL Server 2008 R2 Reporting Services in SharePoint 2010 A l a n Le Ma r q u a n d SQL Server en SharePoint hebben altijd prima samengewerkt. De komst van SharePoint Server 2010 en SQL Server 2008 R2 boden aanzienlijke verbeteringen in de integratie tussen SharePoint en SQL Server 2008 R2 Reporting Services (SSRS). Hieronder laat ik u zien hoe u de recente verbeteringen configureert en gebruikt. Architectuur voor serverintegratie De Reporting Services Add-in voor SharePoint is de drijvende kracht achter de integratie tussen de twee servers. U installeert de invoegtoepassing, die u gratis kunt downloaden bij het Microsoft Download Center, op alle SharePoint 2010 WFE-servers (Web Front End) die u wilt integreren met een Report Server. In Figuur 1 ziet u de architectuur van de integratiecomponenten. Met de invoegtoepassing worden er drie componenten geïnstalleerd op de SharePoint 2010 WFE-server: de SSRS-proxy, het webonderdeel Report Viewer en de applicatiepagina's waarmee u de Report Server-content op een SharePointsite of -farm kunt bekijken, opslaan en beheren. De SSRS-proxy vereenvoudigt de communicatie tussen de WFE-server en de Report Server. Op de pagina's voor Reporting Services van Central Administration in SharePoint kunt u de proxy configureren voor de Report Server die u wilt gebruiken en kunt u de authenticatiemethode en referenties instellen om toegang tot de server te krijgen. U moet de Report Server uitvoeren in de modus SharePoint Integrated om de integratie te laten werken. Een belangrijk onderdeel in Figuur 1 is het SharePoint-objectmodel op de Report Server. De Report Server moet toegang tot de configuratie- en contentdatabase op uw SharePointsite of -farm hebben om de rapportagegegevens in SharePoint te kunnen interpreteren en beveiligen. U kunt hiervoor een uitgeklede versie van SharePoint op de Report Server installeren en de server aan de farm toevoegen. De versie van SharePoint die u op de Report Server installeert, moet hetzelfde zijn als de versie die u op de farm gebruikt. U hoeft dit alleen te doen als u de Report Server op een afzonderlijke computer draait. Als u SharePoint en Reporting Services op dezelfde computer draait, hoeft u alleen de invoegtoepassing te installeren. Integratie configureren Over het geheel genomen is de integratieconfiguratie eenvoudiger geworden met SharePoint 2010 en SQL Server 2008 R2. De volgorde waarin u de configuratie uitvoert, is afhankelijk van wat u al hebt geïnstalleerd. Zelfs als u helemaal vanaf het begin of met een bestaande installatie begint, moet u in elk geval de hoofdcomponenten installeren voordat u de SSRS-proxy in 56 juli 2010 TechNet Magazine

2 configureert. Als u helemaal vanaf het begin begint, kunt u het beste deze volgorde aanhouden voor optimale resultaten bij de integratie van SQL Server Reporting Service 2008 R2 met SharePoint 2010: 1. Voer de voorbereidende installer van SharePoint 2010 uit. Hiermee wordt de SSRS 2008 R2 Add-in voor SharePoint geïnstalleerd. 2. Installeer en configureer SharePoint 2010 in een farmconfiguratie. 3. Herhaal stappen 1 en 2 op de computer met de Report Server als die niet op dezelfde computer als SharePoint WFE staat en voeg de Report Server aan de SharePoint-farm toe die u bij stap 2 hebt gemaakt. 4. Installeer SQL Server Reporting Services in de modus SharePoint Integrated. 5. Configureer de SSRS-proxy op de pagina Reporting Services Integration en activeer de functie Reporting Services. 6. Als er in het menu Document New geen contenttypen voor Reporting Services worden weergegeven, moet u deze handmatig toevoegen. Verderop in dit artikel, onder Integratie met Report Builder 3.0, beschrijf ik hoe u de contenttypen voor de Report Server toevoegt. Voor dit scenario kunt u het beste gebruikmaken van SQL Server voor de SharePoint-database, in plaats van de embedded versie waarvan Share- Point standaard gebruikmaakt. Als u alle componenten op één computer installeert, kunt u stap 5 overslaan. U kunt stappen 1 en 2 combineren bij het installatieproces van SQL Server. Als u een bestaande Sharepoint-installatie hebt, kunt u de invoegtoepassing op elk gewenst moment downloaden en installeren. Bij het installatieproces van de invoegtoepassing worden de benodigde pagina's toegevoegd aan SharePoint Central Administration en worden de nieuwe contenttypen voor Report Server toegevoegd voor bestaande SharePoint-bibliotheken op sites met de Business Intelligence (BI) Centersitesjabloon. Aan de SharePoint-kant kunt u de integratie configureren op SharePoint Server 2010 of SharePoint Foundation Beide ondersteunen de installatie van de invoegtoepassing Reporting Services. Als u SharePoint en Reporting Services op verschillende computers installeert, moet u dezelfde versie van SharePoint op de Report Server installeren. Zo kunt u SharePoint Foundation 2010 niet op de Report Server installeren als u SharePoint Server 2010 als WFE gebruikt. De installatie van de invoegtoepassing is heel eenvoudig: u hoeft alleen uw naam en bedrijf in te voeren. Er is verder geen configuratie nodig. Als u SharePoint voor het eerst installeert, installeert u de invoegtoepassing voordat u SharePoint installeert. Dit wordt automatisch gedaan als u de voorbereidende installer van SharePoint 2010 uitvoert. De configuratie van de Report Server wijst zich vanzelf. De belangrijkste overwegingen zijn: De editie van SQL Server moet Standard, Enterprise of hoger zijn. De Report Server-database moet voor de modus SharePoint Integrated zijn gemaakt. Als u SharePoint en Report Server op afzonderlijke computers installeert, moet u een minimale versie van SharePoint op de Report Server installeren en toevoegen aan de farm. Een Report Server wordt geïmplementeerd als Windows-service die onder een ingebouwde account, een lokale Windows-gebruikersaccount of een Windows-domeinaccount wordt uitgevoerd. Bij de modus SharePoint Integrated wordt de Report Server-serviceaccount ingericht voor toegang tot de configuratie- en contentdatabase van SharePoint en de resources van het SharePoint-objectmodel. Dit gebeurt tijdens de configuratie van de integratie tussen Reporting Services en SharePoint op de pagina Reporting Services Integration. Als de authenticatiemodus Windows Integrated wordt gebruikt, wordt de Windowsgebruiker die is aangemeld bij SharePoint geïmiteerd bij verbinding van de WFE met de Report Server. Als de authenticatiemodus een vertrouwde account is, wordt de SharePointgebruikers context van de gebruiker die is aangemeld bij SharePoint doorgegeven aan de Report Server in de vorm van het SharePointgebruikerstoken. De account voor de groep van Figuur 1 Architectuur voor serverintegratie. TechNet Magazine juli

3 de URL voor de Report Server en de authenticatiegegevens op en geeft u aan of u de functie Reporting Services wilt activeren voor alle of alleen bepaalde siteverzamelingen in de farm. Zodra u de pagina die u ziet in Figuur 2 hebt ingevuld, is het integratieconfiguratieproces voltooid. Figuur 2 De Reporting Services-proxy configureren. toepassingen van de SharePoint WFE wordt gebruikt om verbinding te maken tussen de WFE en de Report Server. Lees het TechNet-artikel "Configuring Reporting Services for Share- Point 2010 Integration" voor meer informatie over de configuratie van serviceaccounts. Als u Reporting Services al hebt geïnstalleerd met de standaardinstellingen, werkt de Reporting Services-database in de native modus. Als u met de modus SharePoint Integrated wilt werken, start u de configuratietool voor Reporting Services en wijzigt u op de pagina Database Settings de modus van Native in SharePoint Integrated. U kunt de Report Server-modus op elk gewenst moment wijzigen van Native in SharePoint Integrated. De bestaande database wordt hierbij echter niet geconverteerd. Telkens als u de modus wijzigt, moet u een nieuwe database maken of verbinding met een bestaande database maken. Voordat u de proxy-opties voor Reporting Services configureert in SharePoint, moet u nog één andere configuratie instellen. U moet ervoor zorgen dat anonieme toegang is uitgeschakeld voor de webapplicatie. Hoewel u geen problemen zult ondervinden bij de configuratie van de proxy-instellingen voor Reporting Services, krijgen uw gebruikers een foutmelding als ze rapporten uitvoeren. U kunt Windowsauthenticatie of een andere claimauthenticatie van een authenticatieprovider gebruiken. Als u de integratie tussen een Report Server en een SharePoint-farm configureert, kunt u elke SharePoint-webapplicatie in de farm desgewenst configureren voor gebruik van verschillende authenticatieproviders. Met de invoegtoepassing wordt een nieuwe sectie Reporting Services Integration gemaakt op de pagina General Application Settings in SharePoint Central Administration. Op de pagina Reporting Services Integration geeft u Integratie met Report Builder 3.0 Het grootste voordeel van de integratie tussen SharePoint en Reporting Services is dat gebruikers rapporten kunnen maken, wijzigen en publiceren vanuit SharePoint. Reporting Services biedt een aantal vooraf gedefinieerde contenttypen waarmee diverse bestanden worden beheerd, zoals de gedeelde bestanden voor rapportgevensbronnen (.rsds), de bestanden voor Report Builder-modellen (.smdl) en de bestanden voor rapportdefinities van Report Builder (.rdl). Nadat u voor de integratie hebt ingesteld dat gebruikers deze nieuwe content typen kunnen maken en beheren vanuit de ribbon en de snelmenu's, moet u de nieuwe contenttypen inschakelen voor die bibliotheken. Als u de BI Center-sitesjabloon gebruikt, hoeft u niets te doen: met deze sjabloon worden de contenttypen automatisch ingeschakeld voor alle sites die met de sjabloon worden gemaakt. Voor de overige sites en documentbibliotheken moet u twee configuratiestappen uitvoeren. Ten eerste moet u het beheer van contenttypen inschakelen in de bibliotheken (deze instelling is standaard uitgeschakeld). Vervolgens moet u de contenttypen inschakelen voor de bibliotheek. Volg de procedure in het TechNet-artikel "How to: Add Report Server Content Types to a Library (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode)" om het beheer van contenttypen in te schakelen voor een documentbibliotheek. Zodra u de nieuwe contenttypen hebt toegevoegd aan een bibliotheek, verschijnen er drie nieuwe opties in de vervolgkeuzelijst New Document op het tabblad Documents. Als u de optie Report Builder Report kiest, wordt Report Builder 3.0 gedownload naar de client en uitgevoerd. U kunt deze optie aanpassen in SharePoint Central Administration. Met de instellingen van Reporting Services Server Defaults kunt u deze optie uitschakelen en een andere URL voor Report Builder opgeven. Het webonderdeel Report Viewer gebruiken op een SharePoint-site Het webonderdeel Report Viewer is een aangepast webonderdeel dat bij de invoegtoepassing 58 juli 2010 TechNet Magazine

4 Reporting Services wordt geïnstalleerd. Met dit webonderdeel kunt u rapporten op een Report Server bekijken, doorbladeren, afdrukken en exporteren. U kunt de procedure gebruiken die wordt beschreven in het TechNet-artikel "How to: Add the Report Viewer Web Part to a Web Page (Reporting Services in SharePoint Integrated Mode)" om dit webonderdeel aan een pagina toe te voegen. Met elk webonderdeel Report Viewer wordt één rapport tegelijk weergegeven op basis van de absolute URL van het rapportbestand (.rdl) dat is opgegeven bij de eigenschap Report. De URL moet het volledig gekwalificeerde pad zijn naar een rapport op de huidige SharePoint-site of een site in dezelfde webapplicatie of farm. De URL moet verwijzen naar een documentbibliotheek of naar de map in een documentbibliotheek met het rapport. De rapport-url moet de bestandsextensie.rdl bevatten. Als het rapport afhankelijk is van een model of gedeelde gegevensbronbestanden, hoeft u deze bestanden niet op te geven in de URL. Het rapport zelf bevat verwijzingen naar de vereiste bestanden. Claimauthenticatie en Reporting Services Een van de nieuwe functies in SharePoint Server 2010 is ondersteuning voor authenticatie op basis van claims. In claimbewuste applicaties geven clients 'claims' aan de applicatie door. Deze claims zijn gegevens over de gebruiker, zoals gebruikersnaam, adres of naam van de manager. Hiermee ontvangt de applicatie meer informatie dan met Kerberos. Neem bijvoorbeeld een inkoopapplicatie: twee van de claims die aan de applicatie worden doorgegeven, kunnen het adres van de manager van de gebruiker en de inkooplimiet van de gebruiker zijn. Bij een niet-claimbewuste applicatie moeten deze gegevens door de applicatie worden beheerd. In een SharePoint-omgeving lost claimauthenticatie het probleem op van het delen van SharePoint-sites tussen verschillende organisaties. Met een product als Active Directory Federation Services (ADFS) kunnen twee organisaties met verschillende authenticatiemethoden claims instellen waarmee SharePoint een gebruiker kan identificeren en de juiste toegangsrechten kan toewijzen. Omdat deze functionaliteit is ingebouwd in SharePoint 2010-producten, kan Reporting Services met dit authenticatiemodel werken. Reporting Services is niet claimbewust, maar communiceert met SharePoint via een vertrouwde account. De proxyservice in de SQL Server 2008 R2-invoegtoepassing maakt gebruik van het SharePoint-objectmodel om het claimtoken te converteren naar een overeenkomstige SharePoint-gebruikerscontext in de vorm van een SharePoint-gebruikerstoken. Dit token kan door de Report Server worden geïnterpreteerd en worden gevalideerd op basis van de SharePoint-database. Kort gezegd werkt het proces als volgt: 1. SharePoint voert de relevante claimauthenticatie uit en geeft het claimtoken aan de Reporting Services-proxy door via de Share- Point Secure Token Service. 2. De Reporting Services-proxy gebruikt het claimtoken vervolgens om te communiceren met het SharePoint-objectmodel en genereert een overeenkomstig SharePointgebruikerstoken dat wordt doorgestuurd naar de Report Server. 3. De Report Server vergelijkt het SharePointgebruikerstoken met het lokale SharePointobjectmodel en genereert de juiste Share- Point-gebruikerscontext. 4. Als de gebruiker de vereiste toegangsrechten heeft, wordt de aangevraagde informatie teruggezonden naar SharePoint met de juiste SharePoint-gebruikerscontext. Ingebouwde lijstrapportage SQL Server 2008 R2 Reporting Services ondersteunt nu SharePoint-lijsten als gegevensbron. Dankzij deze ondersteuning kunt u lijstgegevens ophalen uit SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010, Windows SharePoint Services 3.0 en Office SharePoint Server De toegang tot lijstgegevens is niet afhankelijk van de invoegtoepassing of het uitvoeren van Report Server in de modus Native of SharePoint Integrated. De functionaliteit is ingebouwd in Report Server. Het enige dat in de verschillende configuraties verandert, is de toegangsmethode. U kunt op twee manieren toegang krijgen tot SharePoint-lijstgegevens: via de webservice lists. asmx en via de API's voor het SharePoint-objectmodel. Als u in een willekeurige SharePointinstallatie de URL invoert, krijgt u een XMLlijst van lijsten op de SharePoint-site waartoe u toegang hebt. Report Builder 3.0 gebruikt deze methode om de lijsten op te halen. Deze methode wordt ook gebruikt door een Report Server die in de modus Native is geconfigureerd. De toegangsmethode via de API's voor het SharePoint-objectmodel kan bij twee scenario's TechNet Magazine juli

5 configureert in SharePoint Central Administration, wordt de URL-structuur gehandhaafd in de invoegtoepassing Reporting Service. Zowel als genereren hetzelfde rapport. Figuur 3 De ondersteunde versies van SQL en Share- Point. worden gebruikt. Bij het eerste scenario is een Report Server geconfigureerd in de modus SharePoint Integration en staat de lijst op de SharePoint-farm waarmee Reporting Services is geïntegreerd, en is alles op dezelfde computer geïnstalleerd. Zoals gezegd, wordt in dit scenario een kopie van SharePoint uitgevoerd op de Report Server die toegang tot de API-set geeft. Bij het andere scenario hebt u SharePoint 2010 en de invoegtoepassing geïnstalleerd, maar geen Report Server. Dit wordt lokale modus genoemd (zie "Rapporteren zonder Reporting Services" verderop in dit artikel). Als u gegevens uit een SharePoint-lijst in een rapport wilt gebruiken, moet u een gegevensbron maken en vervolgens een gegevensset die gebruikmaakt van die gegevensbron. In Report Builder 3.0 vindt u een nieuw verbindingstype op de eigenschappenpagina voor de gegevensbron: Microsoft SharePoint List (datasource properties). Bij deze optie geeft u de URL van uw SharePoint-site op, waarbij u lists.asmx niet aan de URL hoeft toe te voegen. U kunt de gegevensbron ook met diverse referenties configureren om de toegang tot de SharePointserver in te stellen. Als u een nieuwe gegevensset maakt op basis van deze gegevensbron, krijgt u een lijst van alle SharePoint-lijsten op de site waartoe u toegang hebt. U kunt afzonderlijke lijstitems weergeven, filters maken, parameters maken en rapporten maken, net als met een SQL-databasetabel. Ondersteuning van Alternate Access Mapping Een andere integratieverbetering is de ondersteuning van Alternate Access Mapping (AAM). AAM maakt al deel uit van SharePoint sinds de 2007-versie, maar werd niet ondersteund door Reporting Services. Als u nu een AAM Rapporteren zonder Reporting Services Tot dusverre heeft alle informatie in dit artikel betrekking op de zogenaamde modus verbonden. In eerdere versies van Reporting Services was dit de enige beschikbare modus. Hierbij moest SharePoint zijn verbonden met een Report Server die in de modus Integrated was geconfigureerd om rapporten te genereren met de Reporting Services Report Viewer. Met de komst van SQL Server 2008 R2 kunt u rapporten weergeven zonder uw SharePointsite of -farm te integreren met een Reporting Services Report Server. U kunt nu de Report Viewer gebruiken om rechtstreeks vanuit SharePoint rapporten weer te geven als de gegevensextensie rapportage in lokale modus ondersteunt. Standaard wordt dit alleen ondersteund door de gegevensextensies van Share- Point List en Microsoft Access In lokale modus kunt u ook rapporten met een embedded gegevensbron of een gedeelde gegevensbron uit een rsds-bestand weergeven. De lokale modus ondersteunt echter geen beheer van het rapport of de bijbehorende gegevensbron. Ondersteunde combinaties van de SharePointinvoegtoepassing en Report Server Met de komst van SQL Server 2008 R2 en SharePoint Server 2010 kunt u nu kiezen uit drie versies van SQL, drie versies van de invoegtoepassing en twee versies van SharePoint. De integratiecomponenten werken met elk release, maar u moet de juiste versies gebruiken. In de tabel in Figuur 3 vindt u de ondersteunde productcombinaties. Al a n Le Mar q u a n d is IT-Pro content architect voor Microsoft in Groot-Brittannië. U kunt meer van Le Marquand lezen in zijn blog Alan s World of IT. Verwante artikelen Reporting Services with SharePoint Integration SharePoint Security: The Fundamentals of Securing SharePoint Deployments Protect SharePoint Data 60 juli 2010 TechNet Magazine

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

In dit hoofdstuk Serverfarms beheren...52 Application Management...67

In dit hoofdstuk Serverfarms beheren...52 Application Management...67 3 Central 3 CENTRAL ADMINISTRATION 51 Administration In dit hoofdstuk Serverfarms beheren...52 Application Management...67 Voor een geslaagd beheer van Windows SharePoint Server 3.0 of Microsoft Office

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Document Version: 4.0 Support Package 9-2014-02-18 Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Nadere informatie

Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding

Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding Zetadocs Express for Microsoft Dynamics NAV - Installatiehandleiding Versiegeschiedenis Versie: 7.0 Gepubliceerd: 28/10/2104 Equisys Ltd Equisys House 32 Southwark Bridge Road Londen SE1 9EU Verenigd Koninkrijk

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding xvii. 1 Kennismaking met SharePoint 2013 1. 2 Navigeren in een SharePoint-site 19

Inhoud. Inleiding xvii. 1 Kennismaking met SharePoint 2013 1. 2 Navigeren in een SharePoint-site 19 Inhoud Inleiding xvii 1 Kennismaking met SharePoint 2013 1 Introductie 1 Wat is SharePoint 2013? 2 SharePoint 2013-uitvoeringen 8 Alles in de cloud: SharePoint Online 10 Office-integratie met SharePoint

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Microsoft Apps

Gebruikershandleiding Microsoft Apps Gebruikershandleiding Microsoft Apps Uitgave 1 2 Over het product Microsoft Apps Over het product Microsoft Apps Microsoft Apps biedt zakelijke Microsoft-apps voor uw Nokia Belle-telefoon waarop softwareversie

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......

Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies...... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2

Kaseya 2. Gebruikershandleiding. Versie 6.2 Kaseya 2 Installatie en update van Kaseya Server Gebruikershandleiding Versie 6.2 November 9, 2011 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public

Nadere informatie

Implementatiehandleiding voor webtoepassingen voor Unix voor Windows

Implementatiehandleiding voor webtoepassingen voor Unix voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 5-2014-11-17 Implementatiehandleiding voor webtoepassingen voor Unix voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 - software

Producthandleiding. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 - software Producthandleiding McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 - software COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee Active Protection,

Nadere informatie

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0

Kaseya 2. Snelstartgids. voor VSA 6,0 Kaseya 2 Agentconfiguratie en gebruik Snelstartgids voor VSA 6,0 June 11, 2010 About Kaseya Kaseya is a global provider of IT automation software for IT Solution Providers and Public and Private Sector

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2?

Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2? In het kort: Makkelijk deployen van database BI release Oplossing voor MDM probleem Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2? P e t e r t e r Br a a k e Begin mei kwam de nieuwste versie van SQL Server

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Gebruiksaanwijzing Installatiehandleiding 1 Voorafgaand aan de installatie van TotalFlow PM 2 TotalFlow PM installeren of bijwerken 3 Na de installatie van TotalFlow PM Lees deze gebruiksaanwijzing grondig

Nadere informatie