Claims-based authenticatie in SharePoint 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Claims-based authenticatie in SharePoint 2010"

Transcriptie

1 Claims-based authenticatie in SharePoint 2010 MAAKT HET REALISEREN VAN DIVERSE SCENARIO S MAKKELIJKER Mirjam van Olst SharePoint 2010 maakt gebruik van claims-based authenticatie. Omdat claims-based authenticatie voor de meeste SharePoint developers en beheerders een nieuw concept is, volgt eerst een algemene uitleg over wat een claims-based identiteit is en hoe claims-based authenticatie werkt. Vervolgens zal de rol van Microsoft s Geneva bij claims-based authenti catie aan bod komen. Hierna wordt ingezoomd op de werking van claims-based authenticatie in SharePoint 2010 en een aantal SharePoint scenario s waarin de meerwaarde van claims-based authenticatie duidelijk naar voren komt. Om uit te kunnen leggen wat claims-based identiteit is, is het handig om eerst vast te stellen wat we eigenlijk verstaan onder identiteit. Omdat het niet de bedoeling is om van dit artikel een filosofisch artikel te maken, zal ik me beperken tot de digitale wereld. Een digitale identiteit is een hoeveelheid informatie over iemand of iets. Hoewel een identiteit ook kan slaan op een computer of een applicatie zal het in de meeste gevallen betrekking hebben op een persoon. Een digitale identiteit die over een netwerk verstuurd wordt, heet meestal een token. In het geval van een claims-based identiteit zal dit token één of meer claims bevatten. Een claim is een stukje informatie over de persoon waar de identiteit bij hoort. Een claim kan bijvoorbeeld zijn dat de naam van de persoon Justin is, dat hij in Amsterdam woont of dat hij 36 jaar oud is. Een claim kan echter ook zijn dat de persoon een manager is, of dat hij tot de groep systeembeheerders behoort. Om vast te stellen wie de token heeft uitgedeeld bevat deze naast claims ook een digitale ondertekening. Elk token wordt opgebouwd met behulp van SAML. SAML is een op XML gebaseerde standaard voor het beschrijven van authenticatie en authorisatie informatie. Figuur 1 is een schematische weergave van een token. Security Token Service Tokens worden uitgedeeld en ondertekend door een Security Token Service, of STS. Dit werkt als volgt: Een clientapplicatie (vaak een web browser) vraagt een STS om een token met claims voor een gebruiker. Om een token te kunnen krijgen moet de aanvraag geauthenticeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een kerberos ticket of door een wachtwoord aan de gebruiker te vragen. De aanvraag bevat meestal de gebruikersnaam van de persoon waar het token voor aangevraagd wordt en de url van de applicatie waar de persoon gebruik van wil maken. FIGUUR 1: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN EEN TOKEN. FIGUUR 2: DE WERKING VAN DE STS SharePoint special december

2 Als het een ICT-er is, zit hij bij Sogeti. Wat kun je? Die vraag stelt ieder bedrijf met een vacature. Wie ben je? Die vraag stelt Sogeti meteen daarna. We vinden het belangrijk dat je bij ons past. Want een ICT-er van Sogeti is geen gemiddelde ICT-er. Het is er een met uitgesproken eigenschappen. Gedreven. Resultaatgericht. En niet snel tevreden. Natuurlijk: plezier hoort erbij. Maar we gaan op de eerste plaats voor de inhoud. Zo kennen klanten ons. Zo kennen we elkaar. De projecten die je voor klanten uitvoert, variëren enorm. Van portal realisaties tot het neerzetten van een collaboration omgeving voor gebruikers. Ander voorbeeld: momenteel werken we aan de omvangrijkste integratie ooit van SharePoint in Dynamics CRM. SharePoint-specialisten Stel, je hebt je gespecialiseerd in SharePoint. En je weet dat er met jouw kennis en ervaring veel meer mogelijk is. Dan ben je bij Sogeti aan het juiste adres. Van de 700 collega s die zich bezighouden met Microsoft-infrastructuur en applicatieontwikkeling, weten er zeventig alles over SharePoint. We streven naar innovatie en doen mee met het SharePoint 2010 Evidenceprogramma van Microsoft. Kortom, als je ergens kunt doorgroeien, dan is het wel bij ons. We bieden je masterclasses. De keuze uit heel veel SharePoint-opleidingen. En daar horen uiteraard ook certificeringen bij. Interesse? Bel Lijnske Boogaarts of stuur haar je cv: (088) (nakiesnummer 0954), lijnske. Meer informatie vind je op werkenbijsogeti.nl.

3 2. De STS zoekt de informatie voor opgegeven gebruiker en applicatie op in een account store (dit kan LiveID, Active Directory of een andere account store zijn) die informatie over gebruikers en applicaties bevat. De STS genereert een token en stuurt dit terug naar de aanvrager. Identity Provider De combinatie van de STS en de account store is de identity provider, in figuur 2 is dit het hele gedeelte binnen de stippellijnen. De identity provider zorgt ervoor dat de juiste claims voor de geauthenticeerde gebruiker voor de opgegeven applicatie in het door de STS gegenereerde token terechtkomen. Dit is ook de reden dat een claim een claim (een bewering) heet. De identity provider beweert dat de opgegeven informatie over de gebruiker juist is. Het is aan de applicatie om te bepalen of deze de identity provider vertrouwt. Er moet dus vertrouwen, oftewel een trust zijn tussen de applicatie en de identity provider. Het gebruik van claims Tot dusver is het allemaal relatief simpel. Helaas is bovenstaande geen volledige weergave van de werkelijk. De kans is groot dat de gebruiker diverse applicaties gebruikt en dat voor het gebruik van de verschillende applicaties ook verschillende identiteiten nodig zijn. Het kan daarbij zijn dat claims voor deze identiteiten uitgegeven worden door meer dan één identity provider. De vraag wordt dan, hoe weet de client (bijvoorbeeld de web browser) dan bij welke identity provider het benodigde token aangevraagd kan worden. Het antwoord is simpel. Dat weet de browser niet. Figuur 3 geeft een vollediger beeld van het proces. 2. Een client applicatie (vaak een web browser) gaat naar de door de gebruiker opgevraagde applicatie en vraagt aan de applicatie wat voor soort token en wat voor claims deze verwacht en welke identity providers door de applicatie vertrouwt. De browser weet nu welke mogelijke identiteiten de gebruiker zou kunnen gebruiken om toegang tot de applicatie te verkrijgen. De gebruiker zal op zijn of haar computer gevraagd worden om de identiteit die hij of zij wil gebruiken te FIGUUR 4: DE ROL VAN GENEVA BIJ HET GEBRUIK VAN CLAIMS-BASED AUTHENTICATIE selecteren. De applicatie waarin de juiste identiteit geselecteerd kan worden is de identity selector. Deze toont een lijst(je) van de identiteiten van de gebruiker die voldoen aan de eisen die de applicatie aan een identiteit stelt. De gebruiker kiest welke hij of zij wil gebruiken. De browser vraagt aan de identity provider die behoort bij de door de gebruiker geselecteerde identiteit om een token. De identity provider controleert de authenticiteit van de aanvraag, genereert een token en stuurt het gevraagde token terug naar de browser. De browser stuurt het token door naar de applicatie. De applicatie kijkt naar de claims in het token en gebruikt deze. De rol van Geneva In bovenstaand verhaal is Geneva niet één keer genoemd. Dit is omdat claims-based authenticatie veel breder is dan Geneva, of dan Microsoft. Je kunt dus gebruik maken van claims-based authenticatie zonder gebruik te maken van Geneva. Wat is Geneva dan wel? Geneva bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, Geneva Server, CardSpace Geneva en het Geneva Framework. Geneva Server is een op Windows gebaseerde STS Geneva CardSpace is een identity selector voor Windows clients Geneva Framework is een uitbreiding op het.net Framework. Het Geneva Framework kan gebruikt worden om applicaties te bouwen die gebruik maken van claims-based authenticatie. Figuur 4 is een weergave van de werking van claims-based authenticatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de verschillende Geneva componenten. FIGUUR 3: EEN COMPLETERE WEERGAVE VAN DE WERKING VAN CLAIMS-BASED AU- THENTICATIE. Identity architecture in SharePoint 2010 In SharePoint vindt alle authenticatie plaats op basis van SPUser objecten. Dit betekent dat hoe een gebruiker ook initieel geauthenticeerd is, op basis van een Windows account, of op basis van een forms-based account, de ingelogde gebruiker moet door SharePoint altijd gekoppeld worden aan een SPUser object. In SharePoint special december

4 SharePoint 2007 verschilt de manier waarop een gebruiker die met een Windows account is ingelogd gekoppeld wordt aan een SPUser object van de manier waarop een gebruiker die met een forms-based account is ingelogd gekoppeld wordt aan een SPUser object. Dit kan betekenen dat als je in SharePoint 2007 een applicatie bouwt die geschikt moet zijn voor alle authenticatie mechanismen, dat de kans groot is dat je de logica van je applicatie moet aanpassen aan het authenticatie mechanisme dat gebruikt wordt in de web applicatie waar je applicatie in draait. Met SharePoint 2010 wordt het concept van identiteit normalisatie geïntroduceerd. In de praktijk betekent dit dat op wat voor manier een gebruiker ook authenticeert, SharePoint het Windows account token, of het FBA account token, of zelfs een anoniem token vertaalt naar een SAML token. Het SAML token bevat de claims over de gebruiker. Aan de hand van dit claims token wordt vervolgens het SPUser object aangemaakt. In verband met backwards compatibility heeft SharePoint 2010 ook een classic mode. In classic mode werkt het omzetten van een Windows account token naar een SPUser object hetzelfde als dat het in SharePoint 2007 werkt. Forms-based authenticatie werkt niet in classic mode, dat werkt alleen met claims-based authenticatie. In figuur 5 staat ook SAML 1 als query authenticatie mechanisme. Dit betekent het mogelijk is om een willekeurige authenticatie provider te gebruiken, zolang deze maar SAML token genereert. De authenticatie provider kan LiveID of ADFS zijn, maar je kunt ook je eigen authenticatie provider bouwen, zolang deze maar SAML token genereert. Hiermee is authenticatie voor SharePoint dus vele malen flexibeler geworden. Nog even geduld Een ander groot voordeel van het nieuwe claims mechanisme in SharePoint 2010 is dat het mogelijk is om meerdere authenticatie mechanismen te gebruiken in één enkele web applicatie. Het is dus niet meer nodig om een web applicatie te extenden om bijvoorbeeld voor een extranet dezelfde content met behulp van windows authenticatie en forms-based authenticatie te kunnen benaderen. Bij de release van beta2 zal de volgende functionaliteit helaas nog niet gerealiseerd zijn: FIGUUR 5: AUTHENTICATIE MECHANISMEN IN SHAREPOINT 2007 EN 2010 FIGUUR 6: CLAIMS-BASED AUTHENTICATIE IN SHAREPOINT. Windows claims SAML claims Windows-claims + FBA claims Dit betekent claims-based authenticatie in beta2 alleen met forms-based authenticatie werkt, het is dus nog even wachten totdat we in SharePoint op grote schaal van de voordelen van claimsbased authenticatie kunnen profiteren. In voorgaande paragrafen is de werking van claims-based authenticatie uitgelegd. De werking van claims-based authenticatie in SharePoint lijkt erg op de werking voor andere systemen. Maar SharePoint zou SharePoint niet zijn als het voor SharePoint niet net een beetje anders zou werken. Figuur 6 is een weergave van het authenticatie proces met behulp van claims voor SharePoint Een clientapplicatie (een web browser, Office 2007 SP2, of Office 2010 applicatie) gaat naar de door de gebruiker opgevraagde SharePoint applicatie en vraagt een site of een pagina op. De SharePoint applicatie antwoord de client dat deze zich moet authenticeren en geeft de url van de STS terug waar de gebruiker zich kan authenticeren. Bij het gebruik van claims authenticatie voor SharePoint is dus geen identity selector zoals Cardspace Geneva nodig, SharePoint geeft zelf aan welke STS gebruikt moet worden voor authenticatie. Tussen de SharePoint farm en de STS bestaat altijd een wederzijdse trust. De client vraagt aan de identity provider die behoort bij de door SharePoint aangewezen STS om een token. De identity provider controleert de authenticiteit van de aanvraag, genereert een token en stuurt het gevraagde token terug naar de client. De client stuurt het token door naar SharePoint. SharePoint heeft een eigen STS die controleert of er inderdaad een trust is tussen de SharePoint farm en de STS die het token uitgegeven heeft. Vervolgens gaat de SharePoint STS langs bij in SharePoint ingebouwde claims providers. Aan deze providers wordt gevraagd of zij nog additionele informatie over de gebruiker die het token heeft aangevraagd toe willen voegen. Dit kan informatie uit het user profile zijn, maar het kan ook informatie zijn over een SharePoint groep waar de gebruiker toe behoort. 12 SharePoint special december 2009

5 FIGUUR 7: HET AANMAKEN VAN EEN NIEUWE WEB APPLICATIE IN SHAREPOINT SharePoint maakt een nieuw token (dit is het SAML token uit figuur 5) aan en zorgt ervoor dat alle informatie uit het oorspronkelijke token en alle SharePoint specifieke informatie in het nieuwe token aanwezig zijn. Dit nieuwe token wordt wederom teruggestuurd naar de client. De client vraagt opnieuw de site of pagina op die de gebruiker wilde bekijken op. SharePoint weet nu aan de hand van het nieuwe SharePoint specifieke token wie de gebruiker is en zet het SAML token om in een SPUser object. Aan de hand van dit SPUser object weet SharePoint of de gebruiker rechten heeft op de site of pagina die hij opvraagt. Nu je een idee hebt over hoe claims-based authenticatie werkt is het tijd om te kijken naar hoe je het kunt configureren in Share- Point Het configureren van claims-based authenticatie in SharePoint begint in Central Administration. Bij het aanmaken van een nieuwe web applicatie kan de keuze gemaakt worden tussen Claims Based Authentication en Classic Mode Authentication. Als je kiest voor Classic Mode kun je alleen Windows authenticatie gebruiken. Als je echter kiest voor Claims Based dan is het ook mogelijk om forms based authenticatie en Federated identities te gebruiken. In figuur 7 is te zien dat het mogelijk is om voor één web applicatie zowel Windows authenticatie als forms based authenticatie als federated identity te selecteren. De voordelen van claims-based authenticatie in SharePoint Claims-based authenticatie is ontwikkeld om het managen van de identiteit van gebruikers in applicaties eenvoudiger te maken. Dit geldt ook voor claims-based authenticatie in SharePoint. Door gebruik te maken van claims-based authenticatie worden verschillende scenario s gemakkelijker te realiseren. De vier onderstaande scenario s komen relatief veel voor en kunnen in SharePoint 2007 niet zonder delegation van credentials gerealiseerd worden. Eén van de grootste problemen bij het gebruik van forms based authenticatie is dat er geen integratie mogelijk is met de Office client applicaties. Met behulp van claims-based authenticatie is een naadloze integratie tussen SharePoint 2010 en Office 2007 SP2 of Office 2010 mogelijk. Voor het tonen van een SharePoint RSS feed in een SharePoint site is het in SharePoint 2007 noodzakelijk om gebruik te maken van Kerberos, omdat de rechten gedelegeerd moeten worden. Met behulp van claims-based authenticatie kan een Share- Point RSS webpart ook werken met NTLM of forms based authenticatie. Ook als er gebruik gemaakt wordt van een externe databron met Excel Services in SharePoint 2007 is delegation van de credentials noodzakelijk. Met behulp van claims kan dit gemakkelijker. Tenslotte is het bij integratie van business data uit andere applicaties in SharePoint vaak nodig om aparte maatregelen te nemen om een gebruiker te kunnen authenticeren. Soms wordt een vast account gedefinieerd waaronder alle gebruikers toegang tot de data krijgen, maar dan hebben alle gebruiker dus evenveel rechten op de data. Dit is niet altijd gewenst. In andere gevallen wordt ook voor het ontsluiten van business data via SharePoint Kerberos en delegation van rechten gebruikt. Zelf ervaren Dat deze vier scenario s nu zonder Kerberos gerealiseerd kunnen worden betekent niet dat we Kerberos niet meer nodig hebben, of dat Kerberos zal verdwijnen. Kerberos heeft nog steeds grote voordelen bij sommige scenario s en is ook nog steeds noodzakelijk in andere scenario s. Claims-based authenticatie zal echter wel het realiseren van diverse scenario s gemakkelijker maken. Als je zelf een applicatie bouwt voor SharePoint hoef je geen rekening meer te houden met het authenticatie mechanisme dat de web applicatie gebruikt. We zullen nog tot de RTM versie van SharePoint 2010 moeten wachten totdat we alle voordelen van claims-based authenticatie voor SharePoint kunnen ervaren. Mijn advies zou zijn om voor die tijd de nieuwe forms based authenticatie op basis van claims uit te proberen en de voordelen met eigen ogen te zien. Mirjam van Olst, is Microsoft Certified Master (MCM) SharePoint en SharePoint architect bij het Information Worker Solutions Center van Macaw. Mirjam is ook één van de organisatoren van de Dutch Information Worker User Group (DIWUG) en is mede-track owner van de Information Worker track van het Software Development Network (SDN). Mirjam s blog is te vinden op SharePoint special december

User controlled privacy voor de SURFfederatie

User controlled privacy voor de SURFfederatie User controlled privacy voor de SURFfederatie Project : SURFworks SURFfederatie PoCs Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga-Van Wijnen, Roland van Rijswijk Auteur(s) : Maarten Wegdam & Bob

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Cross Layer Identity. indi-2009-07-026

Cross Layer Identity. indi-2009-07-026 indi-2009-07-026 Cross Layer Identity Project: SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Remco Poortinga van Wijnen Auteur(s) : Erik Sneep en Peter Clijsters (Everett) Opleverdatum : 27-07-2009 Versie

Nadere informatie

SharePoint 2010, de stap naar volwassenheid

SharePoint 2010, de stap naar volwassenheid SharePoint In het kort: Grote verschillen met 2007 In juni beschikbaar Verbeterde PowerShell support Ondersteuning SQL 2008 Verbeterde schaalbaarheid SharePoint 2010, de stap naar volwassenheid Yo r i

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Altijd verbinding met SQL Azure

Altijd verbinding met SQL Azure In het kort: Voorspelbaar kostenmodel Redundantie en hoge (geografische) beschikbaarheid Schaalbaar (horizontaal en verticaal) Uitgebreid veiligheidsmodel Herkenbare tooling Beheersbaar (monitoring) Altijd

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Wat is de crossdevice customer journey van onze klant?

Wat is de crossdevice customer journey van onze klant? Wat is de crossdevice customer journey van onze klant? Niet gissen, maar weten hoe je klant tot een conversie komt. Hoe komt het nu dat je mobiel zo weinig verkoopt? Is je website echt zo slecht? Zelfs

Nadere informatie

chello academy cursusboek Een eenvoudige module over de proxy-server / webcache

chello academy cursusboek Een eenvoudige module over de proxy-server / webcache chello academy cursusboek Een eenvoudige module over de proxy-server / webcache Voordat je begint Proxy De techno chello-module Proxy is onderdeel van de internettechnologie-cursus van het universele techno

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Een fantastische website maak jezelf Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Federated Authentication Benchmarking Framework

Federated Authentication Benchmarking Framework Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Federated Authentication Benchmarking Framework Tom Dierckx en Ward Gubbi Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg 2012 Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK VECHTDAL COLLEGE Hardenberg P R O X Y S ERVERS JOO ST VAN EC K & FRAN K D E BOER V6I N3 VE CHTD A L COLLEG E HAR D ENBER G 2012 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Startershandleiding. Complete webhosting

Startershandleiding. Complete webhosting Complete webhosting Startershandleiding U koos, net als duizenden anderen, voor het voordeel én het gemak dat wij u als hosting provider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij deze

Nadere informatie

Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2?

Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2? In het kort: Makkelijk deployen van database BI release Oplossing voor MDM probleem Hoe aantrekkelijk is SQL Server 2008 R2? P e t e r t e r Br a a k e Begin mei kwam de nieuwste versie van SQL Server

Nadere informatie

LESBRIEF 3. Leerlingen

LESBRIEF 3. Leerlingen LESBRIEF Leerlingen LES - JOUW DOCENT IS EEN GOUDMIJN De beste hulp krijg je van kennissen Netwerken kun je leren Vanaf je geboorte hoor je bij anderen, jouw sociaal netwerk. Dat netwerk groeit vanzelf

Nadere informatie

Het maken van back-ups voor het MKB

Het maken van back-ups voor het MKB Het maken van back-ups voor het MKB Recent heb ik op mijn blog (http://blog.zandstra.it) al een stuk hierover gewijd. Aangezien dit wellicht toch meer uitweiding verdiend, maar dit niet afdoende in een

Nadere informatie