Nieuw Industrieel Beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw Industrieel Beleid"

Transcriptie

1 Nieuw Industrieel Beleid

2 Dit is een uitgave van: Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus Brussel T E Versie oktober sectoroverschrijdend voeding textiel en hout bouw chemie maakindustrie Transformatietraject Open productie concept Sleuteltechnologieën Vlaggenschepen voor Fabrieken van de Toekomst De FACtory Katalict Snelheid als competitief wapen imade Netshape van metalen producten als sleuteltechnologie voor massacustomisatie Flanders Wind Farm Offshore Wind Testsite doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst Watrasist Via 7 sleuteltransformaties naar waardeketens voor de maakindustrie van de toekomst OMC-OPC i-suport InnEEPlas Change2micro Generation Composite Buildchem Bluechem Biokatalyse Ghent Syngas cluster & demonstration plant SYMBIOSE: Vlaams verbindingsplatform voor de duurzame valorisatie van hulpbronnen Open innovatie cluster voor de transitie naar een biogebaseerde economie CORE business to create new value chains of downstream users of thermoplastics Texchem Netwerk vermarking van innovatieve producten Roadmap naar de textiel-, hout- en meubelfabriek van de toekomst Zeetex: textielproducten voor de zee Hybride coatingtechnologie: slimme keuze voor slimme producten Demoprobio Buitengevelisolatie met ETICS Stortklaar beton voor de toekomst Luchtdicht bouwen van A tot Z SUSTECH: van productietechnologie naar kringlooptechnologie Additive manufacturing: toekomstige sleuteltechnologie voor het opwaarderen van textiel en kunststof Voedselverlies Foodinofra F3 Food Factory of the Future, transformatie naar de voedingsfabriek van de toekomst Naar een duurzame transformatie van het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem Innovatie hub voor de agro-voedingsindustrie Groei door Innovatie FabLabXL: fabriek van de Toekomst Elektriciteitscentrale van de toekomst: vraagsturing bij industriële gebruikers Smart Energy Solutions Waterstof De KMO 2.0 Lead plants & Lead companies KRACHT: Keten Redesign Activeren Cocreëren door Herontwerp van Toeleverketens Interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennisgedreven economie Omni-Mat Virtuele Powerplant Industrieterreinen Lummen Zolder Zuid Gezonder door Nano Electronica En Slimme Specialisatie (GENEESS) Bike Valley Windkracht 13

3 Transformatie door innovatie de industriële toekomst van Vlaanderen Vlaanderen wil tegen 2020 een Europese topregio zijn. Om dit doel te verwezenlijken is een langetermijnvisie met sterke acties nodig. Vlaanderen in Actie Pact 2020 is zo n visie en het Nieuw Industrieel Beleid is daarbij een speerpunt. Het is een krachtig actieplan om de transitie naar een duurzame en competitieve industrie te stimuleren. Massaproductie en automatisering volstaan niet langer om in onze geglobaliseerde wereld stand te houden. Het schaarser worden van grondstoffen, veranderingen in het klimaat en de vergrijzing van de samenleving eisen een vernieuwd, duurzaam en sterk innovatief industrieel weefsel om aan de behoeften van de toekomst te kunnen voldoen. Vlaanderen heeft het potentieel om in deze nieuwe economische context een voorloper te zijn. Door onze innovatiekracht ten volle te benutten en in te zetten op slimme specialisaties die de hele economie mee trekken in een nieuw, duurzaam productiviteitsmodel. De nieuwe groeimarkten situeren zich op het vlak van duurzame energie, transport en mobiliteit, materialen en gebouwen, duurzame chemie, life sciences en voeding. Stuk voor stuk zijn dit domeinen waar we veel troeven in handen hebben of het potentieel hebben om koploper te worden. Het is nu aan de ondernemingen om de beschikbare kennis economisch te valoriseren. Met het Nieuw Industrieel Beleid ondersteunt de Vlaamse Regering deze transformatie naar Nieuw Industrieel Ondernemen. Het beleid gidst, steunt, faciliteert en cofinanciert goed doordachte plannen en projecten van de actoren in het economisch weefsel. Sinds midden 2012 zijn 52 sectorspecifieke en sectoroverschrijdende projecten opgestart die werken aan de Fabriek van de Toekomst. Een korte beschrijving van het opzet van elk van die projecten vindt u in deze NIB projectportfolio. Laat u inspireren en laat ons samen bouwen aan de toekomst van de Vlaamse industrie! 3

4 NIB kompas drie doelstellingen, vijf projecttypes De projecten die in deze portfolio zijn opgenomen, geven vorm aan de Nieuwe Fabriek van de Toekomst (FvT). Elk van de projecten doet dit door de focus te leggen op een specifiek concept dat mee vorm heeft aan een nieuw industrieel model. De projecten worden opgedeeld volgens drie generieke doelstellingen. Om u snel wegwijs te maken, wordt elke doelstelling voorgesteld door middel van een gekleurd icoon dat u op elke pagina terug vindt. Het realiseren van een transformatietraject. Deze projecten nemen bedrijven uit een sector of waardeketen mee in een collectief traject om de paden van de bestaande actuele industriële werkwijzen te verlaten en op weg te gaan naar een nieuw en meer duurzaam model. Het aanbieden van een open productie concept. Deze projecten onderzoeken hoe onderzoekinfrastructuur zoals testfaciliteiten, living labs, door meerdere bedrijven en instellingen kunnen gebruikt worden. Het gezamenlijk gebruiken van deze infrastructuur kan snellere marktintroductie bevorderen. Het inzetten van een sleuteltechnologie. Deze projecten willen het gebruik van sleuteltechnologie stimuleren als drijvende kracht in de transformatie van productieprocessen. Het gaat in het bijzonder over technologieën die reeds ontwikkeld zijn, maar die nog moeten doorbreken in de Vlaamse industrie. Afhankelijk van de manier waarop de projecten deze doelstellingen nastreven, worden 5 projecttypes onderscheiden die een maatstaf zijn voor de mate waarin de deelnemers reeds doordrongen zijn van de noodzaak tot transformatie naar een FvT: Studie: vaak is het nog nodig om het concept Fvt nog vorm te geven voor een bepaalde sector of groep van bedrijven. Studiewerk kan hierbij aangewezen zijn. Bewustmaking: voor deelnemers die nog niet doordrongen zijn van de noodzaak tot transformatie. Ervaringsuitwisseling: voor deelnemers die met anderen van gedachten willen wisselen over hoe de transformatie van hun bedrijf, sector of waardeketen vorm kan krijgen. Bedrijfsbenadering: via een gerichte en concrete benadering zetten de deelnemers de eerste stappen naar de transformatie. Demo-disseminatie: de demonstratie van een nieuwe technologie op bedrijfsschaal kan de doorbraak van deze technologie in de Vlaamse industrie mogelijk maken. 4

5 Inhoud Vlaggenschepen voor Fabrieken van de Toekomst 7 Snelheid als competitief wapen 8 Flanders Wind Farm Offshore Wind Testsite 9 Doorbraken in productietechnologie 10 WATRASIST 11 7 sleuteltransformaties voor de maakindustrie van morgen 12 De FACtory 13 i-made 14 OMC-OPC 15 KATALICT 16 Netshape van metalen producten als sleuteltechnologie voor massacustomisatie 17 i-suport 18 InnEEPlas 19 Innovatieve speerpunttechnologieën voor Energie-Effectiviteit & Efficiëntie in het kunststofverwerkingsproces 19 Change2Micro 20 Generation Composite 21 Hybride coatingtechnologie: slimme keuze voor slimme producten 22 Buildchem 24 Bluechem 25 Ontwikkeling Businessplan voor TINA-fonds: Ghent Syngas Cluster & Demonstration Plant 26 Symbiose 27 Biocluster: Open innovatiecluster voor de transitie naar een biogebaseerde economie 28 BioKatalyse 29 CORE BUSINESS 30 DEMOPROBIO 31 ETICS buitengevelisolatie 33 Stortklaar beton 34 Luchtdicht bouwen van A tot Z 35 TEXCHEM 37 Netwerk vermarkting vaninnovatieve producten 38 Roadmap naar de Textiel-, Hout-, en Meubelfabriek van de Toekomst 39 ZEETEX 40 SUSTECH 41 Additive manufacturing: toekomstige sleuteltechnologie voor het opwaarderen van textiel en kunststof 42 Voedselverlies 44 Foodinofra 45 Innovatieve hub voor de agro-voedingsindustrie 46 F3 47 Naar een duurzame transformatie van het Vlaamse landbouw- en voedingssysteem 48 Groei door innovatie 50 Smart Energy Solutions 51 Waterstof 52 De kmo Lead plants & lead companies 54 Kracht 55 Interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennisgedreven economie 56 FabLabXL: Fabriek van de Toekomst 57 Elektriciteitscentrale van de Toekomst: vraagsturing bij industriële gebruikers 58 Omni-Mat 59 Virtuele PowerPlant Lummen Zolder Zuid (VPP LZZ) 60 GENEESS 61 Bike Valley 62 Windkracht

6 Maakindustrie

7 Vlaggenschepen voor Fabrieken van de Toekomst Het project Vlaggenschepen voor Fabrieken van de Toekomst (FVT) wil Vlaamse bedrijven uit de maakindustrie met herkenbare voorbeelden aanzetten om zelf concrete stappen te zetten om zich te transformeren naar de nieuwe Fabriek van de Toekomst. Goede voorbeelden van ultieme FVT s zijn schaars, maar veel bedrijven blinken wél al uit in deelaspecten. Die voorlopers worden straks vlaggenschepen die andere Vlaamse bedrijven de weg naar succes tonen. Lead plants & lead companies Bewustmaking 1/09/2012 tot 31/08/2014 Agoria Vlaanderen Sirris Sirris Leuven Dhr Bart Verlinden transformatie-projecten Concreet wil dit project via een handvol tussenstappen zo veel mogelijk bedrijven aanzetten om zélf te transformeren naar een Fabriek van de Toekomst: samenleggen van best practices om een tastbaar, herkenbaar en haalbaar totaalbeeld te creëren voor Fabriek van de Toekomst; communicatie van best practices naar een brede doelgroep; bedrijven stimuleren om hun eigen transformatiedoelen concreet en herkenbaar te maken; een framework voor transformatie aanreiken, gebaseerd op praktijkervaringen en op actuele denkkaders rond strategische businessinnovatie; integratie van het framework in de bestaande Sirris-webtool competitor benchmarker om zo de verzamelde inzichten op een hoger niveau te tillen. Op deze manier biedt het transformatieframework ook een meerwaarde voor de vlaggenschepen zelf; begeleiding van bedrijven die zelf aan de slag willen gaan naar intermediairen die hen kunnen helpen bij het implementatietraject van de transformatie die zij beogen. Dit project legt de focus dus niet zozeer op het vernieuwen van de operationele productieomgeving, maar des te meer op het maken van strategische keuzes voor nieuwe technologieën, samenwerkingsverbanden en businessmodellen. 48 best practices opsporen in bedrijven die reeds uitblinken in deelaspecten van de Fabriek van de Toekomst; 36 succesverhalen met onderliggende succesdrivers aanbrengen binnen het transformatienetwerk; 150 bedrijven sensibiliseren over de succesdrivers op diverse fora; 30 bedrijven ondersteunen in de opstart van een eigen concreet transformatietraject; ontwikkeling van een framework voor transformatie en integratie van dat framework in de bestaande Sirris-webtool competitor benchmarker. Bedrijven uit de maakindustrie. Ondernemers uit de maakindustrie krijgen inzicht in de verschillende facetten van de Fabriek van de Toekomst. Bedrijven krijgen ook ideeën en handvaten aangereikt om zelf stappen te zetten in de transformatie naar een FVT. Wie die concrete stappen zet, wordt in contact gebracht met intermediairen voor verdere begeleiding in het transformatietraject. 7

8 Snelheid als competitief wapen Tot nu toe werd, om het hoofd te bieden aan de concurrentie van de lage loonlanden in de maakindustrie, vooral gefocust op het kostaspect. Dit project focust op een ander wapen: snelheid. Snelheid is een duurzaam concurrentieel wapen in een globale wereld. Een organisatie die sneller kan bedenken, ontwikkelen, produceren en vermarkten, wint de slag om de klant. Dus moet snelheid de dominante drijfveer zijn voor de hele organisatie. Lead companies Werkorganisatie en competentie Ervaringsuitwisseling 15/05/2012 tot 14/05/2014 Agoria Vlaanderen Sirris Sirris Leuven Dhr Johan Jacobs themaprojecten#snelheid Zeker nu producten steeds variabeler, complexer en meer op maat gemaakt worden in kleine reeksen, wegen de reactiesnelheid en de kortst mogelijke doorlooptijd door. Dit alles moet uiteraard gebeuren zonder aan betrouwbaarheid in te boeten. Bedrijven die zo werken, scoren bovendien vaak hoger op vlak van kostenefficiëntie. Veel vernieuwende methodieken, kennis en ondersteunende technologie zijn al beschikbaar, maar ze zijn in Vlaanderen nog maar bij enkelingen doorgedrongen. Met ervaringsuitwisseling zet dit project Vlaamse bedrijven uit de maakindustrie ertoe aan om te transformeren naar Fabrieken van de Toekomst die excelleren qua snelheid en die snelheid benutten als competitief wapen. 200 industriële bedrijven sensibiliseren over de kracht van tijdsgedreven denken als visie; 100 industriële bedrijven stimuleren om transformatietrajecten op te zetten door hen ervaringen te laten uitwisselen met voorlopende bedrijven; 25 kruisbestuivingen realiseren tussen bedrijven die starten met transformeren om de transformatie te versnellen; 20 bedrijven begeleiden naar derden die bedrijven ondersteunen bij het realiseren van de transformatie, waar nodig met inschakeling van het TINA-fonds; 8 tastbare succesverhalen realiseren van bedrijven die een transformatie doormaken. De Vlaamse maakindustrie (een 800-tal productiebedrijven uit de technologische industrie binnen de sectoren Automobiel, Elektrotechniek en ICT, Kunststoffen en Composieten, Mechatronica, Metalen, Materialen en Metaalproducten). Deze doelgroep bestaat voor 95% uit kmo s. Bedrijven verwerven inzicht in de concurrentiële waarde van tijd en snelheid in het productieproces én in het eigen bedrijf. Ondernemers die dit nieuwe inzicht in hun onderneming willen introduceren, worden verder begeleid. 8

9 Flanders Wind Farm Offshore Wind Testsite Offshore windparken zijn dé duurzame Energiecentrales van de Toekomst. Cruciaal voor de 2020-energiedoelstellingen, maar ook voor de Vlaamse industrie omwille van hun economische potentieel. Dit project wil de offshore windenergie in Vlaanderen helpen uitgroeien tot een mature en concurrentiële energievorm met grote industriële impact. Vlaanderen is goed vertegenwoordigd in de waardeketen van offshore windenergie met een aantal Vlaamse wereldspelers en een brede waaier toeleveranciers met specifieke, kennisgedreven activiteiten in de bouw, ontwikkeling, exploitatie en onderhoud van windparken. Samenwerking in de waardeketen Transformatietraject - Studie 1/06/2012 tot 30/11/2013 Agoria Vlaanderen Sirris, 3E, Stibbe, Rebelgroup Advisory Belgium Agoria Vlaanderen Dhr Freek Couttenier De sector is vandaag goed voor 3175 directe jobs. Maar het potentieel ligt in 2020 op banen, op voorwaarde dat de Vlaamse bedrijven een significant marktaandeel kunnen behouden of verwerven. Daar wil dit project een rol in spelen via de ontwikkeling van een offshore testveld voor windenergie. Dat helpt Vlaamse bedrijven in de sector bij: industriële kennisopbouw om innovatie mogelijk te maken; creatie van referenties die inschattingen van kost en risico mogelijk maken cruciaal om investeerders te overtuigen. De testsite kadert in het bredere Flanders Wind Farm project, dat werd ingediend in het kader van de Staten Generaal voor de Industrie door Agoria samen met het innovatieplatform Generaties. Opmaak van een businessplan voor oprichting van een offshore windturbine testpark. Bedrijven uit de Vlaamse offshore windindustrie, onderwijsinstellingen en kenniscentra. 9

10 Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst World Class Productiemiddelen is een van de zeven geïdentificeerde transformaties voor de Vlaamse Maakindustrie. Concreet betekent dit de inzet van state-of-the-art en grensverleggende productiemiddelen die onze bedrijven op langere termijn unieke voordelen en een significante vooruitgang geven op gebied van product- en productiekarakteristieken, doorlooptijd, kostenefficiëntie,... Zeker waar proces- en productinnovatie nauw aan elkaar gekoppeld zijn, is een investering in opkomende productietechnologieën cruciaal. Dit studieproject wil de Vlaamse bedrijven uitrusten met specifieke inzichten en visieteksten om die transformatie waar te maken. Het onderzoekt twee fundamentele vragen: KET Studie 1/09/2012 tot 28/02/2014 Agoria Vlaanderen Sirris Sirris Dhr Krist Mielnik themaprojecten#doorbraaktechnologie Wat is de internationale state-of-the-art inzake productietechnologie en hoe oogt de toekomstevolutie van de technologie? Vijf categorieën van productietechnologieën worden onder de loep genomen omwille van hun grote impact op de Vlaamse Maakindustrie: afnemende bewerkingen, opbouwende (additieve) productie, omvormende bewerkingen, assemblage en hybride technologieën. De ontwikkelingsstatus van de onderzochte technologieën wordt beoordeeld aan de hand van Technology Readiness Levels (TRL). Wat zijn de huidige sterktes van onze Vlaamse industrie? De internationale trends zijn vooral belangrijk in het licht van strategische investeringsbeslissingen door onze eigen bedrijven. Om die te nemen is een TRL-score onvoldoende. Elke technologie krijgt daarom ook een Market Readiness Level (MRL-score). Die geeft het valorisatiepotentieel van die technologie voor Vlaanderen weer. Het project is vernieuwend omdat het de stand van de technologieën combineert met hun valorisatiepotentieel voor Vlaanderen. Deze unieke combinatie kan voor de onderzochte technologieën werkelijk de doorbraak betekenen. Sensibilisering van bedrijven uit de maakindustrie over de state-of-the-art via publicaties en een evenement; toekennen van een MRL-score aan relevante technologieën; opstellen van actieplannen voor de invulling van de transformatie World Class Productiemiddelen binnen de Vlaamse Maakindustrie met specifieke aandacht voor Vlaamse investeringsprojecten die dit kunnen ondersteunen (bv TINA); consolidatie van de verschillende actieplannen tot één globaal actieplan World Class Productiemiddelen ; verspreiding van het globale actieplan over de gehele maakindustrie. Kmo s en go s uit maakindustrie. Bedrijven krijgen gedetailleerde technologiekaarten in handen om onderbouwde strategische beslissingen te nemen op vlak van grensverleggende productiemiddelen. Het uiteindelijke actieplan heeft aandacht voor innovatiestimulering en opstartbegeleiding van kmo s (bv in VIS kader). Technologische innovaties en transformaties kunnen zo sneller plaatsvinden. 10.

11 WATRASIST Waardeketen-transformatie met kunststof/rubber oplossingen voor assistieve technologie-(eind)producten WATRASIST is een studieproject in de sector van de Assistieve Technologie (AT). Die sector draait om technologische hulpmiddelen voor personen die, omwille van hun leeftijd of een handicap, een motorische, zintuiglijke, cognitieve, emotionele of psychische beperking hebben. Het project wil synergieën tot stand brengen met de competenties en functionele voordelen uit de kunststof- en rubberverwerkende nijverheid in Vlaanderen. Open innovatie Samenwerking in de waardeketen Studie 1/09/2012 tot 30/11/2013 Federplast.be Flanders Plastic Vision In-Ham vzw Federplast.be Dhr. Geert Scheys detail/watrasist-assistieve-technologie-enkunststofverwerking-hand-in-hand v WATRASIST ia N IB FvT Een voorstudie van Inham vzw identificeerde al een reeks knelpunten in de AT-sector. Die worden in dit project aangepakt vanuit het waardeketen-perspectief van de kunststof- en rubberverwerkende industrie. Die kan competenties en functionele voordelen aanreiken op het vlak van: lichtgewicht materiaal (energiebesparing, gebruiksgemak, ); designflexibiliteit (gebruikersattractiviteit, overlap met mainstream markten, trendy en niet-stigmatiserende oplossingen, ); oppervlaktefunctionaliteiten (antibacterieel, soft-feel oppervlakken, ); smart plastics en plastic electronics: koppeling van materialeninnovatie met elektronica en ICT-ontwikkelingen; vergroening door closed loop concepten zoals transitie naar hernieuwbare grondstoffen, ecodesign en recyclage van materialen. Binnen de kunststof- en rubberverwerkende sector richt de transitie zich vooral naar een verbreding en verdieping van de waardeketen, met het accent op innovatie, co-creatie, verduurzaming en internationalisering. contact tussen beide sectoren vanuit een waardeketencreatie- en transformatieperspectief; verhoging van de kennis van elkaars mogelijkheden, noden, trends en evoluties; identificatie en initiële coaching van een tiental concrete partnering cases; opmaak van lessons learned evaluatie en een breed gecommuniceerd actieplan naar bredere samenwerking; aanzet tot creatie en exploitatie van internationale partnerings- en waardeketenkansen. Bedrijven uit de AT-sector. Bedrijven uit de AT-sector krijgen een breed netwerk en een beter inzicht in innovatieve materiaaltechnologieën aangereikt. De kunststof- en rubberverwerkende bedrijven krijgen toegang tot nieuwe markten met een innovatief karakter, een sterk groeiperspectief en een hogere toegevoegde waarde dan de meer traditionele kunststoftoepassingen in verpakking, bouw en automobiel. 11

12 7 sleuteltransformaties voor de maakindustrie van morgen Onze Vlaamse industrie omtoveren in een maakindustrie van de toekomst vraagt grondige veranderingen. Agoria identificeerde samen met een reeks toonaangevende bedrijven zeven sleuteltransformaties: world class productiemiddelen, simultane product- en productieontwikkeling, digitale fabriek, human centered productie, genetwerkte fabriek, eco-productie en slimme productie. Die sleuteltransformaties waarmaken in de praktijk, is echter niet evident: Lead plants & lead companies Roadmapping Samenwerking in de waardeketen Bedrijfsbenadering 1/09/2012 tot 31/08/2015 Agoria Vlaanderen Sirris; Flanders Synergy Universiteit Antwerpen Sirris Dhr Ludwig Prinsen transformatie-projecten#transformaties Veranderingen in individuele bedrijven zijn onvoldoende. De gehele waardeketen moet veranderen. Abstracte transformaties moeten omgezet worden in concrete businessplannen. Echte transformatie impliceert een totaalaanpak van de magische driehoek : veranderingen in technologie, bedrijfsorganisatie én arbeidsorganisatie. Om die hindernissen te overwinnen, lanceert het project de aanpak collectief transformeren. Die werkwijze helpt bedrijven om in twee stappen samen de hele waardeketen te veranderen: Stap één is een bedrijfsscan. Die legt de kloof bloot tussen de huidige situatie en de Fabriek van de Toekomst. Die scan is cruciaal op bedrijfsniveau én op niveau van de hele waardeketen. Stap twee is een collectieve aanpak via bootcamps, een ondernemersclub en een interactief ervaringsplatform. Daar kunnen bedrijven van elkaar leren en elkaar inspireren om versneld en succesvol te transformeren. Het project is een samenwerking tussen Agoria, Sirris, Flanders Synergy en Universiteit Antwerpen. Deze samenwerking maakt het mogelijk om bedrijven te ondersteunen met een totaalaanpak (technologie, bedrijfsorganisatie, arbeidsorganisatie) voor de transformatie. 40 bedrijven voorzien van een Strategisch Transformatie Plan; 20 bedrijven daadwerkelijk transformeren tot topondernemingen of lead plants binnen de maakindustrie. Bedrijven uit de maakindustrie (kmo en go). De zeven transformaties geven bedrijven in de maakindustrie een nieuw denkkader. Dat doet hen op een andere manier kijken naar hun eigen processen én naar de toekomst. Bedrijven worden individueel ondersteund bij het opstellen van hun Strategisch Transformatie Plan (STeP). Daarin staan concrete acties om te evolueren naar een échte Fabriek van de Toekomst. 12

13 De FACtory De FACtory is een open innovatieplatform voor bedrijven in de gevelbouw en de gevelbekleding. In de FACtory moet een wisselwerking ontstaan tussen de hoogtechnologische industrie, de verwerkende industrie en de voorschrijvers, om zo proactief vernieuwingen te stimuleren en de sector te wapenen voor de toekomst. De Vlaamse gevelconstructeur moet het vandaag afleggen tegen buitenlandse concurrentie op vlak van innovatievermogen. De noodzakelijke inhaalbeweging kan alleen gemaakt worden door de handen in elkaar te slaan, en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en die te implementeren. Die aanpak zal de concurrentiepositie van de Vlaamse bedrijven in de sector versterken en de tewerkstelling vrijwaren. Open innovatie Samenwerking in de waardeketen Bedrijfsbenadering 14/09/2012 tot 14/09/2015 Federatie Aluminium Constructeurs Clusta vzw Clusta vzw dhr Johan Dedeene De belangrijkste vragen die vandaag over de bedrijfsgrenzen heen behandeld worden in de FACtory, zijn onder andere: Hoe kunnen energieprestaties van gevels berekend worden? Hoe kunnen levende gevels samengesteld worden? Hoe kunnen we duurzaam omgaan met materialen in de gevelbouw? De antwoorden op die vragen moeten straks leiden tot universele richtlijnen die dienen als referentie voor voorschrijvers en controleorganismen, en als maatstaf voor gevelbouwers. In een later stadium zullen de richtlijnen ook nuttig zijn voor de brede doelgroep van bouwbedrijven en de verandabouw. Zodra innovaties uit de industriële gevelbouw overgenomen worden door de particuliere bouwmarkt, is disseminatie naar die markt mogelijk. opstellen van richtlijnen voor het gebruik van innovatieve toepassingen in de industriële gevelbouw; disseminatie van de richtlijnen naar de particuliere bouwmarkt. Gevelbouwers (voornamelijk kmo s). Het project richt zich naar de industriële gevelbouwers. Het wil hen richtlijnen aanbieden om innovatieve toepassingen in de gevelbouw te gebruiken. the tory 13

14 i-made i-made wil een regionaal netwerk opzetten voor meervoudige nicheproductie. In zo n netwerk worden rapid manufacturing technologie en gedeelde infrastructuur flexibel ingezet voor lokale productie op maat en snelle, veelvuldige productie van kleine volumes. Lead plants & lead companies Nieuwe businessmodellen Open innovatie Bedrijfsbenadering 3/09/2012 tot 02/09/2014 Plan C; Colruyt Group; D&C Services; Ecover; Flanders InShape; Howest Industrial Design Center; Komosie; KULeuven MRC; KULeuven Incentim Fablab; Materialise; Melotte; Ovam; Pars Pro Toto; Philips Innovative Applications; Helbig/Ervo-Projects; Royal Haskoning; Sirris; Sustenuto; Telenet; Vito Plan C Dhr Jan Leyssens Zo n netwerk kan snel, flexibel én op een duurzame manier inspelen op lokale vragen van consumenten (massa-customisatie) en maatschappelijke trends. Bovendien maakt het de snelle opstart en opschaling van activiteiten in de maakindustrie mogelijk. Voor de realisatie van het netwerk is i-made opgebouwd uit drie modules: Ontwikkeling van een innovatief businessmodel voor twee lead plants in de sector interieurinrichtingen en de sector van de highendconsumer electronics. Organisatie van workshops rond de drie strategische pijlers van het project: slim delen van infrastructuur, duurzaam materialenbeheer en nieuwe longtail businessmodellen. Samenbrengen van leerlessen en opgedane kennis uit de workshops in een operationeel plan voor de ontwikkeling van i-made in Vlaanderen. Het project is in handen van Plan C. Ontwikkeling van een innovatief businessmodel voor twee lead plants in de sector interieurinrichtingen en de sector van de highendconsumer electronics. Opschaling van leerlessen uit de twee cases naar de respectievelijke sectoren. Uitwerking van een operationeel plan voor een regionaal en sociaal verankerd open productiemodel voor Vlaanderen. Bedrijven in de interieurinrichting en elektronica. Bedrijven worden uitgenodigd om vanaf de tweede module deel te nemen aan de leerlessen en de opschaling. Zo kan i-made een katalysator zijn voor nieuwe samenwerkingsverbanden. In de sectoren interieurinrichting en elektronica zorgt i-made bovendien voor structurele kennisuitwisseling. 14

15 OMC-OPC De vzw OMC wil nieuwe productieconcepten uittekenen én ingang doen vinden in de Vlaamse bedrijven. In dit project wordt vooral ingezet op inspiratie, motivatie en overtuiging van de ondernemingen. Nieuwe businessmodellen Open innovatie Roadmapping Samenwerking in de waardeketen Slimme specialisatie Spin offs & spin outs Bedrijfsbenadering 01/10/2012 tot 30/09/2015 Open Manufacturing Campus (OMC) SPK OMC vzw Dhr Marc Corthout com/nl/docs/toelichtingomcopcdossier.pdf Het opzoeken, identificeren en creëren van nieuwe mogelijkheden en kansen op vlak van productie is een actief proces. Opportuniteiten moeten daadwerkelijk gecreëerd worden en dat kan op verschillende manieren. In een eerste fase van het project worden technische evoluties en marktmogelijkheden op nationaal en internationaal vlak in kaart gebracht. Op basis van die opgedane kennis starten daarna een reeks concrete initiatieven: directe uitwerking van productieconcepten uit onverwachte combinaties van technologieën en competenties uit totaal verschillende sectoren; ontwikkeling van twee clusterinitiatieven: één top-down en één bottom-up; versnelling van industriële productie vanuit onderzoeks- en kennisinstellingen (spin-offs); ontwikkeling van gemeenschappelijke productie-infrastructuur. Voor al deze concepten en initiatieven wordt nagegaan of ze duurzaam zijn. Ecodesign vormt een inherent deel van het ontwikkelproces. Meer nog: duurzaamheid zal een driver zijn in het zoeken naar nieuwe productieconcepten. uitwerken van twee best practices rond open productieconcepten; ontwikkeling van vier nieuwe open productieconcepten; realiseren van één nieuw open productieconcept (via indienen TINA-dossier). Bedrijven en kenniscentra. De weg tussen technologie en verkoopbaar product wordt verkort voor bedrijven, en voorzien van professionele begeleiding. OPC s brengen verder verschillende competenties samen die nodig zijn om nieuwe productiesystemen en producten te realiseren. Zo valoriseren ze de ingebrachte kennis en vormen ze een nieuwe markt voor engineeringsbedrijven, systeembouwers en Original Equipment Manufacturers (OEM s). In de specifieke transitietrajecten worden ook nieuwe markten gecreëerd die worden ingevuld met de output van de OPC s. 15

16 KATALICT Katalysator ter ondersteuning van transformaties van de software-intensieve product bouwers in Vlaanderen Software en ICT zijn een belangrijk speerpunt voor innovatie in veel industriële sectoren en dienstensectoren. Vlaanderen telt meer dan 1100 software-intensieve productbouwers. Dit project wil die bedrijven helpen bij de keuze van juiste software productdevelopmenttechnologieën voor hun innovatieve projecten. Een juiste ontwerpmethodiek en ontwerpmethodologie zijn van levensbelang voor deze bedrijven omwille van twee redenen: KET Bewustmaking 01/03/2013 tot 31/08/2015 Agoria Vlaanderen Sirris Agoria Vlaanderen Mevr Ingrid Reynaert Specifieke productiedynamiek: softwarebouwers kennen een productieproces dat niet strikt gescheiden is van het ontwerp. Dat is anders in andere sectoren. Constante en snelle transformaties: de markt en de technologie veranderen snel en softwarebouwers moeten daar accuraat op reageren. KATALICT biedt een unieke oplossing. Aan de hand van een bewezen methodologie, gecombineerd met diepgaande kennis van de sleuteltechnologieën in kwestie én van de markt, zal twintig procent van de doelgroep op twee jaar getransformeerd worden. In die transformatie speelt ook het online adviseringsplatform voor de sector een belangrijke rol. Ook individuele begeleiding en persoonlijke coaching zijn onmisbaar in dat traject. Softwarebouwers helpen bij hun keuze voor softwaredevelopmenttechnologieën en bij de implementatie ervan in hun bedrijfscontext. Bedrijven uit de maakindustrie, in het bijzonder de softwarebouwers. Zestig Vlaamse software-intensieve productbouwers krijgen individuele begeleiding en tweehonderd sectorbedrijven ondergaan in de scope van het KATALICT netwerk een transformatie. Alle deelnemende bedrijven hebben achteraf ook een beter inzicht in hun problematiek op de twee assen: de levenscyclusfase en het ontwikkelingsmodel. Zo kunnen ze een significante vooruitgang maken qua groei, maturiteit en potentieel. 16

17 Netshape van metalen producten als sleuteltechnologie voor massacustomisatie Massacustomisatie betekent de creatie van individuele producten voor een prijs die niet meer dan vijftien procent hoger ligt dan die van een massaproduct. Dergelijke customisatie heeft een groot marktpotentieel (ruim tien procent) zeker in Vlaanderen, waar productieseries veelvuldig maar klein zijn. KET Roadmapping Samenwerking in de waardeketen Slimme specialisatie Bedrijfsbenadering 01/03/2013 tot 29/02/2016 Sirris Agoria Vlaanderen Sirris Dhr Benjamin Denayer themaprojecten#netshape De switch van massaproductie naar massapersonalisatie is niet evident. Customisatie vraagt vandaag doorgaans maatwerk. En dat is traag en duur. Toekomstige productieketens moeten flexibel zijn, maar toch robuust. Ze moeten snel produceren, en een evenwicht vinden tussen waardeverhoging door customisatie en kostenbesparing door commonalisatie in de productie. Netshape is een cruciale technologie in die switch. Daarbij wordt een product in één stap helemaal vervaardigd met geen of heel beperkte nabewerking. Dit project richt zich op twee netshape-technologieën die relevant zijn voor de transformatie van waardeketens en productieapparaten in Vlaanderen: de opstart van powder consolidation processes (MIM/PIM); de integratie van additive manufacturing (EBM/SLM/3D print/laser Cladding) met conventionele productieprocessen. De individuele en collectieve bedrijfsbenadering in het project ruimt barrières op voor de integratie van deze technologieën in traditionele productiesystemen. Het creëert een toekomstvisie, brengt de nodige kennis bij, overwint de risicoaversie en ondersteunt clustervorming. Ondernemers die mee transformeren, zullen beter kunnen inspelen op de trend van massacustomisatie en duurzaam produceren. Zo kunnen ze met een assortiment van gecustomiseerde producten creatief inspelen op nieuwe markten of hun waardeketens herconfigureren. opmaak van een visierapport over de integratie van netshape-technologieën in traditionele productiebedrijven; actieplan bij een tiental bedrijven en clusters om netshape-sleuteltechnologieën te integreren in hun productie- en productontwikkeling. Bedrijven uit de maakindustrie die producten en componenten ontwerpen en produceren (vooral metaalverwerking, automobiel, machinebouw, automatisering, elektrotechniek, bouwproducten, ). Daarnaast ook bedrijven die loonspuitgietwerk verzorgen en nog geen ervaring hebben met MIM/PIM. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun kennis verhogen met bedrijfsbezoeken en masterclasses. Wie het diepgaande traject volgt, krijgt ook individuele bedrijfsbegeleiding bij het integreren van netshape-sleuteltechnologieën in zijn specifieke omgeving. 17

18 i-suport Sustainable Port(s) through Innovative Repair Technologies De Vlaamse scheepvaartsector heeft nood aan een technologie-injectie om zijn competitiviteit en milieuperformantie te verhogen. Dat blijkt uit twee eerdere initiatieven: een eco-efficiëntiescan bij tien bedrijven in 2011, en een strategische studie met betrekking tot de droogdokoperaties in de haven van Antwerpen. Een bezoek van tien kmo s uit de sector aan het LaserCentrumVlaanderen toonde dat er wel degelijk economische én ecologische alternatieven bestaan voor de huidige milieubelastende technologieën. Ze blijken alleen onhaalbaar voor individuele bedrijven. KET Gerichte bedrijfsbenadering 01/3/2013 tem 28/02/2016 VITO; ABC Diesel; AMW Industrie; AWN (Algemeen Werkhuis Noord); Balliu; Bartholomeeussen; BASF; Carron Marine; Fabricom; Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; IDP Shipyard; Maintenance Partners; MAN Diesel; Mitraco; REM B; Sirris; Werkhuizen Frans Stevens VITO Mevr Carine Van Hove Twee technologiegroepen zijn met name interessant voor onze Vlaamse bedrijven: laserherstellassen, lasercladden en laserreinigen van onderdelen in de haven- en scheepsvaart (assen, swivels, rotors, plunjers, draaikegelventiel, veiligheidskleppen, ) ; complementaire technologieën zoals omvormingstechnologieën, herstellassen zonder laser, additief produceren van kleine vervangingsonderdelen,... Dit project wil deze moderne technologieën in de sector injecteren door het zetten van twee concrete stappen: Veertien Vlaamse bedrijven kunnen eigen stukken opgeven voor bewerking met lasertechnologie. Ze kunnen deze bewerkingen mee volgen en de resultaten voor hun bedrijf evalueren. Daarna volgt een verspreiding van de resultaten naar andere sectoren. Het project ontwikkelt ook een business case en haalbaarheidsstudie voor een geclusterd concept. Zo n collectieve benadering binnen de scheepsherstelsector heeft immers meer kans op slagen en laat toe om de transformatie stapsgewijs en samen door te voeren. veertien bedrijven van nabij laten kennismaken met de sleuteltechnologieën; disseminatie naar meer bedrijven, ook uit andere sectoren; business-case en haalbaarheidsstudie opmaken voor een (fysiek of virtueel) geclusterd concept. Bedrijven (kmo en go) uit de maakindustrie, haven- en scheepsgebonden industrie. Veertien bedrijven nemen rechtstreeks deel aan het project en zien hun stukken hersteld met nieuwe technologieën. Via twee disseminatie-events komen de geleerde lessen ook terecht bij andere bedrijven en andere sectoren. De ontwikkelde ecotechnologietool laat bedrijven achteraf toe om de toepasbaarheid van de sleuteltechnologieën in te schatten voor hun eigen activiteit. De haalbaarheidsstudie rond het shared infrastructure concept kan aanleiding geven tot concrete investeringen bij bestaande en nieuwe ondernemingen. 18

19 InnEEPlas Innovatieve speerpunttechnologieën voor Energie-Effectiviteit & Efficiëntie in het kunststofverwerkingsproces InnEEPlas wil een handvol speerpunttechnologieën rond koeling en restwarmterecuperatie bij het kunststofverwerkingsproces beter bekend maken en ingang doen vinden bij de Vlaamse kunststofverwerkende sector. Die sector telt in Vlaanderen bijna 450 bedrijven, vooral kmo s, die werken in een uiterst competitieve internationale omgeving. De kost van energie bij de productie van kunststoffen bedraagt 5 à 10 procent. Daarop ingrijpen kan de sector dus een belangrijke impuls bieden. Bovendien wil Vlaanderen ook de Europese sectorafspraken over energiebesparingen (EUPlasVoltage) halen in KET Bedrijfsbenadering 01/03/2013 tot 29/02/2016 Flanders Plastic Vision Federplast.be, Sirris Flanders Plastic Vision Dhr Jan Sijnave InnEEPlas zet resoluut in op energiebesparing in het kunststofverwerkingsproces zelf. Daarin is vooral bij de kleine ondernemingen nog veel marge. Het project wil twee drempels overwinnen: De meeste technologieën en speerpunten bestaan, maar zijn onvoldoende gekend bij onze Vlaamse bedrijven. Dit project komt daaraan tegemoet met brede promotie, demonstratoren, collectieve ervaringsuitwisseling en bedrijfsindividuele begeleiding en coaching. Goede resultaten vereisen samenwerking tussen energie-experts en specialisten van het kunststofverwerkingsproces. Ook daar zet dit project op in. informatie/disseminatie van internationale good practices; demonstratie van energie-speerpunttechnologieën; collectieve ervaringsuitwisseling; bedrijfsspecifieke begeleiding. Kmo s uit de maakindustrie, in het bijzonder de kunstofverwerkers. Ondernemingen krijgen coaching op maat over energiebesparing op korte termijn en energiebeleid en energieplanning op lange termijn. De ervaringsuitwisseling met peer-bedrijven zorgt voor verdere kennisopbouw. 19

20 Change2Micro De Vlaamse kunststofverwerkende sector heeft nog geen transitie gemaakt naar microverwerking van kunststoffen tot kleinere, nauwkeurigere en waardevollere producten. Denk vooral aan eindtoepassingen in de micro-electronica, de biomedische industrie, de microfluidics, de fotonica,... Daar wil dit project een doorbraak realiseren. KET Samenwerking in de waardeketen Nieuwe businessmodellen Bedrijfsbenadering 01/03/2013 tem 29/02/2016 Flanders Plastic Vision Sirris SMALL lab, VUB, UGent Flanders Plastic Vision Dhr Jan Sijnave Change2Micro bouwt voort op de toekomstverkenning Microverwerking van kunststoffen in Vlaanderen uit Die verkenning leerde dat er wel degelijk genoeg interessante markten voor microverwerking van kunststoffen toegankelijk zijn vanuit Vlaanderen. En ook dat een kmo-kunststoflandschap mits adequate partnering daarin een rol kan spelen. Change2Micro wil via goed gekozen business cases en een bootcamp de volgende stappen zetten: vergemakkelijken van de toegang van Vlaamse kunststofverwerkers tot Original Equipment Manufacturers (OEM s), Hogescholen en Universiteiten; de mogelijkheden van de Vlaamse kunststofverwerkers bekend maken aan OEM s om hen te stimuleren hier te blijven voor de productie van micro-onderdelen; de link tussen onderzoekers en kmo s als afnemers versterken; coachen van kmo s bij de opmaak van een nieuw businessmodel, het sluiten van partnerships, de opbouw van competenties,... detecteren en communiceren van Vlaamse succesverhalen die fungeren als versneller voor andere bedrijven in de sector. creatie van nieuwe high value waardeketens (fotonica, microfluïdica, micro-electronica,...) en innovatie-opportuniteiten voor microverwerking van kunststoffen in Vlaanderen; transitie naar microverwerking initiëren voor een aantal kmo s; creatie van lead examples en verdere sensibilisering van de betrokken spelers. Kunststofverwerkers en kenniscentra. Bedrijven genieten van gestructureerde netwerking, technologische ondersteuning en businessmodel coaching. Een handvol nieuwe businesscases worden onder begeleiding ook echt gerealiseerd. 20

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen

Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Het nieuw industrieel beleid: - een korte review -de rol van Agentschap Ondernemen Industrie in Vlaanderen blijft belangrijk 40 % Vlaamse toegevoegde waarde (15% BBP) 70 % O&O uitgaven 80 % Vlaamse export

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID Industrie/sector specifiek Maakindustrie chemie Bewustmaking Ervaring Studie Bedrijfsbenadering Demo-Disseminatie Vlaggenschepen voor Fabrieken

Nadere informatie

Inleiding op businessmodellen en mogelijke ondersteuning door Agentschap Ondernemen. Bernard De Potter Agentschap Ondernemen 4 december 2014

Inleiding op businessmodellen en mogelijke ondersteuning door Agentschap Ondernemen. Bernard De Potter Agentschap Ondernemen 4 december 2014 Inleiding op businessmodellen en mogelijke ondersteuning door Agentschap Ondernemen Bernard De Potter Agentschap Ondernemen 4 december 2014 Groene economie Wat? welvaartscreatieproces welzijnsverhoging

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

VMP congres. Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen. Saskia Walraedt Sr advisor sustainable products and processes

VMP congres. Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen. Saskia Walraedt Sr advisor sustainable products and processes VMP congres Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen Saskia Walraedt Sr advisor sustainable products and processes sw@essenscia.be Duurzame chemie en kunststoffen in kringlopen Hefboom 9 binnen Vlaams

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Een Sirris site in West-Vlaanderen Technologiecentrum Industrie 4.0

Een Sirris site in West-Vlaanderen Technologiecentrum Industrie 4.0 Een Sirris site in West-Vlaanderen Technologiecentrum Industrie 4.0 RESOC-SERR Brugge 22/04/2015, Herman Derache 24.04.15 1 Agenda Rationale voor het initiatief Haalbaarheidsstudie DNA van het technologiecentrum

Nadere informatie

Geavanceerde fabricagesystemen en processen of Advanced Manufacturing Systems and Processes (AMS)

Geavanceerde fabricagesystemen en processen of Advanced Manufacturing Systems and Processes (AMS) Geavanceerde fabricagesystemen en processen of Advanced Manufacturing Systems and Processes (AMS) EWI-focus Key Enabling Technologies in Horizon 2020 Chris Decubber Inleiding/achtergrond Agoria en Geavanceerde

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten. EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens

Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten. EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens Bio-economie in Vlaanderen: beleidsaspecten EWI-focus 22 maart 2017 Johan Hanssens (1) Vlaamse strategie voor de bio-economie Interdepartementale werkgroep voor de bio-economie opgestart in 2012 Informatie-uitwisseling

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID

PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID PROJECTPORTFOLIO AGENTSCHAP ONDERNEMEN NIEUW INDUSTRIEEL BELEID Maakindustrie Vlaggenschepen voor Fabrieken van de toekomst Agoria Vlaanderen Jos Pinte Chemie Textiel en hout Voeding Industrie/Sectorspecifiek

Nadere informatie

OPEN PRODUCTIE CONCEPT. BioRaf 24/10/2013 Johan Verbruggen

OPEN PRODUCTIE CONCEPT. BioRaf 24/10/2013 Johan Verbruggen OPEN PRODUCTIE CONCEPT BioRaf 24/10/2013 Johan Verbruggen Ambitie OMC 1. Ter beschikking stellen infrastructuur 2. Ter beschikking stellen van productietechnologieën/-methoden 3. Ontwikkeling van nieuwe

Nadere informatie

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017

EWI-focus. Biogebaseerde industrie in Vlaanderen. 22 maart 2017 EWI-focus Biogebaseerde industrie in Vlaanderen 22 maart 2017 Sessie 1 Financiering van de bio-economie in Vlaanderen Nieuwe investeringen aantrekken Overheid & FIT: Vlaanderen als vestigingsplaats BBE

Nadere informatie

SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN. Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013

SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN. Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013 SLIMME SPECIALISATIE IN VLAANDEREN Frans Dieryck, voorzitter Raad Van Bestuur Jan Van Havenbergh, algemeen directeur 25-2-2013 Het eco-systeem De scheikundige industrie is de grootste Vlaamse economische

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter van het Vlaams ACV, Mevrouw de Nationaal Secretaris, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID ACV Studiedag Industrie 18 februari 2014 Mijnheer de Voorzitter

Nadere informatie

Key Enabling Technology (KET) Industriële Biotechnologie: een roadmap voor Vlaanderen. Samenvatting en conclusies, EWI focus, 13/04/2015

Key Enabling Technology (KET) Industriële Biotechnologie: een roadmap voor Vlaanderen. Samenvatting en conclusies, EWI focus, 13/04/2015 Key Enabling Technology (KET) Industriële Biotechnologie: een roadmap voor Vlaanderen Samenvatting en conclusies, EWI focus, 13/04/2015 Oproep Vlaamse roadmapping voor KETs, IWT, juni 2013 Wat: één van

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator - faciliteert de ontwikkeling/optimalisatie van uw technologie - helpt uw energietechnologie succesvol in de markt zetten voor (startende) bedrijven:

Nadere informatie

De eerste shared Smart Factory in Nederland

De eerste shared Smart Factory in Nederland De eerste shared Smart Factory in Nederland TECHNOLOGIES De nieuwe industriële revolutie Veel bedrijven in de hightechindustrie waren tot voor kort afhankelijk van productiefaciliteiten in lagelonenlanden.

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring HEALTH CARE LAB Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring Medische proeftuin en R&D centrum voor nieuwe innovaties Concept HEALTH CARE LAB Inleiding

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context

Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Transitie circulaire economie en stad in een ruimtelijke/stedenbouwkundige context Een materialenbeleid als onderdeel van een beleid CE of beleid CE tout court moet ook een ruimtelijk beleid zijn (net

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst in het kader van het EFRO-project IMPACT - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst in het kader van het EFRO-project IMPACT - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 september 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00800 Onderwerp: Subsidieovereenkomst in het kader van het EFRO-project IMPACT - Goedkeuring Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

www.kmo-it.be KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012

www.kmo-it.be KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012 KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012 Wat is KMO-IT? Onder het label KMO-IT bundelt het Agentschap Ondernemen de inspanningen die de Vlaamse overheid levert om kmo

Nadere informatie

3D printing; Een Industriële Uitdaging. Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS

3D printing; Een Industriële Uitdaging. Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS 3D printing; Een Industriële Uitdaging Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS Verkenning naar 3DPrinting Verkenning naar 3Dprinting in Zeeuwse Economische regio Veel interesse bij bedrijven maar wat kun je

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes

Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes Governance voor duurzamer wonen en bouwen: ervaringen, lessen en toekomstpistes Erik Paredis Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Universiteit Gent www.steunpunttrado.be Omschrijving van het onderzoek Bijdrage

Nadere informatie

Inhoud. » Wat is Sunbuilt? » Timing van het project. » Wat wordt geïnvesteerd? » Wat is de meerwaarde voor u?

Inhoud. » Wat is Sunbuilt? » Timing van het project. » Wat wordt geïnvesteerd? » Wat is de meerwaarde voor u? Inhoud» Wat is Sunbuilt?» Timing van het project» Wat wordt geïnvesteerd?» Wat is de meerwaarde voor u? 2 Wat is SUNBUILT?» EFRO investeringsproject:» Promotor: VITO» Copromotor K.H.Kempen/Thomas More»

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Projecten Fabriek van de Toekomst AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be. Projecten Fabriek van de toekomst

Vlaanderen is ondernemen. Projecten Fabriek van de Toekomst AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be. Projecten Fabriek van de toekomst Vlaanderen is ondernemen Projecten Fabriek van de Toekomst AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be 1 Transformatietraject Open productie concept Sleuteltechnologieën Vlaggenschepen voor Fabrieken

Nadere informatie

METEN VAN TRANSFORMATIE: NULMETING Naar een scorebord van transformatieindicatoren

METEN VAN TRANSFORMATIE: NULMETING Naar een scorebord van transformatieindicatoren METEN VAN TRANSFORMATIE: NULMETING Naar een scorebord van transformatieindicatoren EWI-Focus 26 september 2012 Jan Larosse Aangepast programma 1. Inleiding 14.00 14.05 Welkomstwoord, Dirk Van Melkebeke

Nadere informatie

EWI Focus 13 april 2015. Key Enabling Technologies. Roadmaps. Waar staan we en waar gaan we naartoe?

EWI Focus 13 april 2015. Key Enabling Technologies. Roadmaps. Waar staan we en waar gaan we naartoe? EWI Focus 13 april 2015 Key Enabling Technologies Roadmaps Waar staan we en waar gaan we naartoe? Agenda 09u-00-09u30 09u30-09u35 09u35-09u50 09u50-10u10 10u10-10u30 10u30-10u50 10u50-11u10 11u10-11u30

Nadere informatie

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM

SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM AMSTERDAM METROPOLITAN AREA SMART COOPERATION IN INDUSTRIAL 3D PRINTING WWW.3DMAKERSZONE.COM WELKOM. BIJ DE 3D MAKERS ZONE METROPOOLREGIO AMSTERDAM: 1 plek alle Additive Manufacturing / 3D-Printing mogelijkheden

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN

Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN Nutrition Platform for Chronic Care (NPCC) JOHAN MOYERSOEN NPCC: Toekomstgericht bedrijf in de zorgeconomie Kader Nieuw Industrieel beleid zorgeconomie 2013 + binnen focusdomeinen West-Vlaamse zorgeconomie

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Hoe kan Vlaanderen zich best positioneren t.o.v. de sleuteltechnologieën van Horizon 2020 gelet op het eigen instrumentarium en de eigen innovatiestrategie die vervat is in het

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

De oplossingsruimte dijt oneindig uit

De oplossingsruimte dijt oneindig uit Wat betekent Conceptueel Bouwen u? Een beter beheersbaar proces, meer zekerheid over het eindresultaat en veel minder rompslomp: dat is waar Conceptueel Bouwen staat. Het Netwerk Conceptueel Bouwen ondersteunt

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Kabinet Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Sociale Innovatie: achtergrond conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen VR innovatie moet bijdragen tot het aanpakken van de grote maatschappelijke en economische uitdagingen challenge driven wetenschappelijke

Nadere informatie

Vlaams Materialen Programma (VMP) hefboom 6 : duurzame chemie en kunststoffen. Saskia Walraedt

Vlaams Materialen Programma (VMP) hefboom 6 : duurzame chemie en kunststoffen. Saskia Walraedt Vlaams Materialen Programma (VMP) hefboom 6 : duurzame chemie en kunststoffen Saskia Walraedt sw@essenscia.be Inhoud Wat is het VMP? Hefboom chemie en kunststoffen in kringlopen Toekomst Duurzaam materialenbeheer

Nadere informatie

DSP Valley 2.0 GENEESS. 26-6-2013 Slide 1

DSP Valley 2.0 GENEESS. 26-6-2013 Slide 1 DSP Valley 2.0 GENEESS 26-6-2013 Slide 1 DSP Valley 2.0 Application markets Smart Health Smart Home Smart Mobility... New: technology valorization via applications Enabling embedded technologies design

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Gericht bedrijfsbenaderingsproject in kader van NIB-Nieuwe Fabriek voor de Toekomst m.b.t. recyclage en hergebruik van polymeren

Gericht bedrijfsbenaderingsproject in kader van NIB-Nieuwe Fabriek voor de Toekomst m.b.t. recyclage en hergebruik van polymeren CORE BUSINESS TO CREATE NEW VALUE CHAINS OF DOWNSTREAM USERS OF THERMOPLASTICS Gericht bedrijfsbenaderingsproject in kader van NIB-Nieuwe Fabriek voor de Toekomst m.b.t. recyclage en hergebruik van polymeren

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Centexbel: Europese onderzoekservaring.

Centexbel: Europese onderzoekservaring. Centexbel: Europese onderzoekservaring. Luc Ruys Centexbel, Technologie park 7, 9052 Zwijnaarde, België Overzicht Achtergrondinfo omtrent Centexbel Organisatie onderzoek in Centexbel Projecttypes en ervaringen

Nadere informatie

Opportuniteiten en nieuwe

Opportuniteiten en nieuwe Opportuniteiten en nieuwe tendensen voor een lager verbruik Kurt Stockman Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk Winst door energie-efficiëntie: ook voor KMO s? Agoria workshop 12 juni 2012 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Loont kiezen voor Cleantech innovatie?

Loont kiezen voor Cleantech innovatie? Loont kiezen voor Cleantech innovatie? Investeren in Cleantech biedt de mogelijkheid om economische meerwaarde te creëren in combinatie met milieuvoordelen. Een Cleantech productiemodel dient in staat

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Activiteiten Colruyt Group

Activiteiten Colruyt Group Activiteiten Colruyt Group Waarom meedoen aan de Blauwe Cluster? Meerwaarde creëren Ecologie Maatschappij Economie = onze verantwoordelijkheid opnemen Geloof in duurzaam ondernemen Lange-termijngroei en

Nadere informatie

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Kinderopvang in transitie Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Conclusies Ingrijpende maatschappelijke verandering vraagt aanpassing Transities leiden tot onzekerheid, spanning en afbraak Omgaan met transities

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

FEDERPLAST.BE Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen vzw

FEDERPLAST.BE Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen vzw FEDERPLAST.BE Vereniging van producenten van kunststof- en rubberartikelen vzw Een gemeenschappelijke koepelstructuur van Agoria en essenscia Info avond: De Vijfde Gevel (Petri Ven Sr Advisor Bouw en Normalisatie)

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

d.o.start - Concept -

d.o.start - Concept - d.o.start - Concept - Duurzaam ondernemen want een duurzaam bedrijf is een sterk bedrijf! een maatschappelijk geïntegreerd bedrijf! een bedrijf met toekomst! Wat als u kennis kon verwerven via netwerking

Nadere informatie

Een Slimme Specialisatie Strategie Lessen uit het OESO project + Vlaamse inbreng

Een Slimme Specialisatie Strategie Lessen uit het OESO project + Vlaamse inbreng Een Slimme Specialisatie Strategie Lessen uit het OESO project + Vlaamse inbreng Patries Boekholt & Jon van Til EWI Focus Bijeenkomst 25 februari 2013 In deze presentatie Voor de pauze: Internationale

Nadere informatie

Installeren van zonnepanelen

Installeren van zonnepanelen Wie zijn we? Wat doen we? Wat is innovatie? Installeren van zonnepanelen Wijnproeven Springwise.com Website die doorschakelt Springwise.com www.multicap.be Draadloze muizenval Kreukpaal Ichoosr Definitie

Nadere informatie

De derde industriële revolutie is de redding van de Nederlandse Economie

De derde industriële revolutie is de redding van de Nederlandse Economie is de redding van de Nederlandse Economie 3D printing als voorbeeld van een nieuw industrieel paradigma Managing Director Industrial Innovation 2 Hier de RTL video over 3D-printen invoegen 3 De vraag Een

Nadere informatie

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen.

SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE. die innoverende organisaties niet mogen missen. EI SUBSIDIE VOOR DEMONSTRATIEPROJECT ENERGIE-INNOVATIE die innoverende organisaties niet mogen missen. DE DEI IN HET KORT WAAROM DEI? DEI-SUBSIDIE IS BEDOELD OM: 1. Nederlandse energie-innovaties (internationaal)

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012

VIS traject. Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement. Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 VIS traject Duurzaam lasersnijden bij KMO s dankzij de nieuwe laserbronnen met hoog rendement Ilse Dobbelaere, CLUSTA Mol, VITO, 2 oktober 2012 1 VIS traject Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband Een VIS

Nadere informatie

Sustech MD Technologietrajecten

Sustech MD Technologietrajecten Sustech MD Technologietrajecten 6 oktober 2015 Ontex Eeklo een gezamenlijk initiatief van: SUSTECH, partner van: Inleiding 2013-2014 : Sustech project Individuele begeleiding Thema s : sustainable technologies

Nadere informatie

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources Smart Delta Resources Slimme Energie & Grondstof uitwisselingen in de Delta Regio Het resultaat van gezamenlijke inzet is groter dan de som van de individuele inspanningen Werkconferentie Energieakkoord

Nadere informatie

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015

Innovatiesubsidies. Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Innovatiesubsidies Bedrijvenpark Malle 26/02/2015 Wie zijn we? Missie: Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen Dienstverlening: Kosteloos

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Smart Delta Resources Platform

Smart Delta Resources Platform Platform Slimme Energie & Grondstof uitwisselingen in de Delta Regio Het resultaat van gezamenlijke inzet is groter dan de som van de individuele inspanningen 3 September 2015 Ger Spork, Program Manager

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten

Winst met Waarde. In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Winst met Waarde In 3 stappen de unieke waarde van je bedrijf vergroten Erwin Meijboom Je hebt de stap genomen om deze e-paper te downloaden! Ben je startend ondernemer, wil je je startup gaan ontwikkelen,

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014

innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 & innoveren in de zorg zal renderen Caroline.Huys@innovatiecentrum.be Trefpunt Zorg 29/04/2014 DRIE 1. Klant centraal 2.Zorgproeftuinen & subsidies 3. Innovatiecentrum Innovatiecentrum? Voor wie? Bedrijven

Nadere informatie

Transformatie Bouw Limburg 2.0

Transformatie Bouw Limburg 2.0 Transformatie Bouw Limburg 2.0 Confederatie Bouw Limburg wil bouwbedrijven slimmer laten samenwerken met minder faalkosten en een betere kwaliteit om zo de Limburgse bouw verder uit te bouwen tot een duurzame

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

Circulaire economie Visie essenscia Dr Saskia Walraedt

Circulaire economie Visie essenscia Dr Saskia Walraedt Hoorzitting Vlaams parlement Circulaire economie Visie essenscia Dr Saskia Walraedt sw@essenscia.be 1 De essenscia-sectoren Basischemie Farma en life sciences Chemische producten voor de landbouw Zepen,

Nadere informatie