Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie"

Transcriptie

1 Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

2 Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale economie van Oost-Nederland, met name op het gebied van innovatie en CO 2 -reductie. Overijssel en Gelderland hebben daarvoor een gezamenlijk subsidieprogramma opgesteld, het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP-Oost). De Provincie Gelderland voert als regionale EFRO-Managementautoriteit het OP-Oost in beide provincies uit. Met hulp van het EFRO-programma OP-Oost versterkt Oost-Nederland zijn regionale concurrentiepositie en sluiten Gelderland en Overijssel aan op de uitdagingen waar Europa voor staat: voedselzekerheid, vergrijzing en gezondheid, klimaatverandering, schone en efficiënte energie, beschikbaarheid van grondstoffen. Grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen. Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland Geïnteresseerd in het OP-Oost programma? Download dan via onze website het volledige Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland. Daar vindt u ook een uitgebreide toelichting, achtergronden en doelstellingen. En de mogelijkheden om subsidie aan te vragen. OP-Oost in Europese context: het EU-cohesiebeleid Het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP-Oost) is de Oost-Nederlandse vertaling van het Europese cohesie (=regio) beleid van de EU. Dat beoogt regionale verschillen in economische ontwikkeling te verkleinen. Daarvoor hanteert de EU verschillende instrumenten. Een daarvan is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de uitvoering van EFRO-programma s ontvangt Nederland voor de periode miljoen van de Europese Unie. 100 miljoen is bestemd voor Gelderland en Overijssel. Slim, duurzaam en inclusief Alleen economische groei is niet genoeg. Groei moet ook slim (vernieuwend) zijn, duurzaam (milieuvriendelijk) en inclusief (voor iedereen). Voor heel Europa kent het EU-cohesiebeleid elf thema s. Oost-Nederland heeft twee prioriteiten gekozen: 1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (thema 1B) 2. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken (thema 4F) Door eigen accenten te leggen zorgen de regio s in Europa ervoor dat ze elkaar aanvullen, in plaats van elkaar te kopiëren en te beconcurreren. Slimme Specialisatie Strategie heet dat: op basis van de al aanwezige eigen sterkten een positie kiezen en die gericht versterken met behulp van EFRO-subsidie. Innovatie Oost-Nederland is een veelzijdige en dynamische regio, met een aantal internationale topbedrijven, tal van innovatieve MKB-bedrijven en drie universiteiten die goed staan genoteerd in de internationale rankings. Uitdagingen zijn er ook: Relatief beperkte R&D-uitgaven (zowel publiek als privaat) Relatief lage arbeidsparticipatie en productiviteit en laag aandeel hoger opgeleiden Innovatiekracht gering en verspreid over veelheid aan MKB-bedrijven Koolstofarme economie De EU zet in op een transitie naar een concurrerende koolstofarme economie. Door combinatie van innovatie en efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen ontstaat meer groene groei: business met minder druk op natuurlijke hulpbronnen. Inhaalslag Nederland loopt achter op de Europese afspraken omtrent CO 2 -uitstoot, energiebesparing en het aandeel van hernieuwbare energie. Dat vraagt om een inhaalslag op twee fronten: de ontwikkeling van nieuwe maatregelen en technologieën (innovatie) en het meer toepassen van energiebesparende maatregelen en duurzame energieconcepten. Daarop zetten Gelderland en Overijssel de beschikbare 100 miljoen EFRO-subsidie de komende jaren in. 2 OP-OOST PLANPERIODE

3 OP-Oost twee speerpunten De EU stelt 100 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan versterking van de Oost-Nederlandse concurrentiepositie. Daar blijft het niet bij: ook bedrijven, kennisinstellingen en overheid investeren in het EFRO-programma OP-Oost. Dat levert een investeringsimpuls voor Oost-Nederland op van 285 miljoen euro. OP-Oost heeft twee speerpunten: innovatiestimulering en koolstofarme economie. Om Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet te laten halen uit nieuwe producten, ondersteunt OP-Oost het MKB bij productontwikkeling. Dat is immers de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Innovatiestimulering De innovatiestimulering van OP-Oost richt zich op de sectoren Agro&Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en op crossovers tussen deze sectoren en ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Onderzoek en technologische ontwikkelingen zijn voor innovatie cruciaal. Om ze te versterken, stimuleert OP-Oost innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs/onderzoek, overheid en ondernemers (met name tussen MKB ers onderling en MKB en kennisinstellingen). Dat levert (sterkere) innovatieclusters en netwerken op. Uiteindelijk moeten technologische ontwikkelingen ertoe leiden dat bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daaraan vooraf gaat de fase van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of toepassingen, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes. OP-Oost helpt het MKB daarbij. OP-Oost de rol van de Provincie Gelderland Managementautoriteit Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn aangewezen als Managementautoriteit (MA) van OP-Oost, het Operationeel Programma EFRO voor Overijssel en Gelderland. Als Managementautoriteit is de Provincie Gelderland eindverantwoordelijk voor beheer en uitvoering van OP-Oost, en beslissen zij in Oost-Nederland of een EFRO-subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, in nauwe samenwerking met Provincie Overijssel. Subsidie aanvragen De precieze voorwaarden om in aanmerking te komen voor een EFRO-subsidie worden door de Managementautoriteit bekendgemaakt in Beleidsregels. Ze zijn te vinden op de website Bij de toekenning van EFRO-subsidies zal gebruik worden gemaakt van een open en/of een tenderregeling. Ook dat wordt via een op de website gepubliceerde Beleidsregel bekendgemaakt. Op vindt u ook het laatste nieuws over EFRO in Oost-Nederland. Uw subsidieaanvraag verloopt soepel wanneer die goed is voorbereid. Ondernemers kunnen terecht bij de regionale loketten voor al uw vragen op het gebied van innoveren: de stichting Food Valley, de stichting Health Valley, de stichting Kennispark Twente, de stichting Kennispoort regio Zwolle, de stichting kiemt, de Regionale Centra voor Technologie en de stichting Stedendriehoek Innoveert. Alle EFRO-subsidieaanvragen uit Overijssel en Gelderland moeten dititaal worden ingediend via het elektronisch loket van de Management Autoriteit. Koolstofarme economie Economische groei met minder druk op natuurlijke hulpbronnen (groene groei), dat is de uitdaging. Lagere CO 2 - uitstoot, hernieuwbare energie, efficiëntere inzet van energiebronnen. OP-Oost helpt door innovatiestimulering in de sector Energie- en Milieutechnologie, inclusief biobased economy en crossovers. OP-Oost stimuleert clusters en netwerken van onderwijs/onderzoek, overheid en (liefst MKB) ondernemers die zich richten op de ontwikkeling en toepassing van CO 2 -arme technologieën. Om te komen tot een koolstofarme economie, ondersteunt OP-Oost ook de experimentele ontwikkeling van nieuwe koolstofarme producten, inclusief het ontwikkelen en testen van prototypes. 4 OP-OOST PLANPERIODE

4 OP-Oost de organisatie OP-Oost contact Comité van Toezicht Het Comité van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering van het programma. Het bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en twaalf leden: bestuurders namens de Provincie Gelderland, de Provincie Overijssel, de steden in Gelderland en Overijssel, bestuurders namens de universiteiten, de hogescholen en vertegenwoordigers van het MKB in Oost-Nederland, gelijke kansen, milieu/duurzaamheid en werknemers, een vertegenwoordiger van het Rijk, van de Europese Commissie, en een secretaris. Deskundigencommissie De kwaliteit van een project wordt beoordeeld door de Deskundigencommissie. In de Deskundigencommissie zitten experts vanuit de triple helix-partners. Zij adviseren de Managementautoriteit over de inhoud en kwaliteit van de ingediende projecten, op basis van landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Het advies heeft de vorm van een score die aan ingediende projecten wordt toegekend. Naast de experts zitten in de Deskundigencommissie ook een vertegenwoordiger van de provincies en een vertegenwoordiger vanuit de steden. Zij hebben geen stemrecht bij de beoordeling van projecten, maar hebben een adviserende rol. Programmasecretariaat De dagelijkse coördinatie van het programma OP-Oost ligt bij het Europees Programmasecretariaat van de Provincie Gelderland. Dat werkt nauw samen met het Expertisecentrum Europa van de Provincie Overijssel. Het programmasecretariaat beoordeelt subsidieaanvragen als eerste, met name op (financieel)technische aspecten. Daarna vindt de kwalitatieve beoordeling door Deskundigencommissie plaats. Managementautoriteit Oost-Nederland Postbus GX Arnhem Gebouw Prinsenhof A Prinsenhof CE Arnhem Gelderland Secretariaat Afdeling Subsidieverlening T (026) of (026) Contactpersonen: Hans Ahoud T (026) Tom Verhoef T (026) Overijssel Europaloket Postbus GB Zwolle T (038) Contactpersonen: Jolanda Vrolijk T (038) Bastiaan de Jonge T (038) Provinciehuis Overijssel Luttenbergstraat EE Zwolle 6 OP-OOST PLANPERIODE

5 OP-Oost Managementautoriteit Oost-Nederland Postbus GX Arnhem Gebouw Prinsenhof A Prinsenhof CE Arnhem

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID"

OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID CCI Titel OPERATIONEEL PROGRAMMA VOOR DE DOELSTELLING "INVESTEREN IN GROEI EN WERKGELEGENHEID" Versie 1.2 Eerste jaar 2014 Laatste jaar 2020 Subsidiabel vanaf Subsidiabel tot Nummer besluit EC Datum besluit

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: f?s (ZX^ \ ZA_ 0 8 FEB 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV

Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV Presentations session innovation grants for SMEs/Industry Province Overijssel RVO Oost NV Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Jolanda Vrolijk JC.Vrolijk@overijssel.nl Doel en thema s Doel

Nadere informatie

Europese Subsidiewijzer 2014-2020

Europese Subsidiewijzer 2014-2020 Europese Subsidiewijzer 2014-2020 Europese Subsidiewijzer 2014-2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1 Colofon Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag Informatiecentrum

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Notitie Europese Structuurfondsen

Notitie Europese Structuurfondsen Notitie Europese Structuurfondsen Centraal onderwerp / vraag: Op welke wijze kan de sector/topteam Creatieve Industrie meesturen op inzet EFRObudgetten (en de rijkscofinanciering daarbinnen)? Structuurfondsen:

Nadere informatie

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Innovatie, duurzaamheid en inclusieve groei 1. Inleiding De steden in Zuid-Nederland, verenigd in de de B5, L4 en Z4, hebben aangegeven een nadrukkelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst!

Jaarverslag. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Jaarverslag 211 Operationeel Programma EFRO 27-213 Regio Oost-Nederland Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst! Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS

WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT 2014 VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS WERKPLAN STEDENDRIEHOEK INNOVEERT VOOR EN DOOR VERNIEUWENDE ONDERNEMERS INLEIDING De Stedendriehoek beschikt over veel economische potentie. Die tot wasdom laten komen zal positieve consequenties hebben

Nadere informatie

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Het Europees regionaal beleid is geen vorm van liefdadigheid, maar een investeringsbeleid. Woorden van Johannes

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering Jaarverslag 2014 Colofon/ Identificatie Dit is een uitgave van Stimulus Programmamanagement namens de Beheersautoriteit provincie Noord-Brabant. Copyright 2015 Mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds

Nadere informatie

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015)

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) Werk met eigen energie Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) inleiding Niet tobben over de crisis, maar investeren in de toekomst. Jan Borgman, fotonenboer Provincie Gelderland werkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253

Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Statenvoorstel nr. PS/2010/1253 Rapport Rekenkamer Oost-Nederland op koers: een onderzoek naar de Innovatieroute Twente. redactioneel aangepast naar aanleiding van bespreking in de statencommissie EMB.

Nadere informatie

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken

Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Nummer. Blok Projectkenmerken Nummer Dit zijn Standaardvragen voor het Aanvraagformulier Kansen voor West II, welke gelden voor elke openstelling. Toelichting Blok Projectkenmerken 1 Projectnaam 2 Startdatum projectactiviteiten Dit

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

NUT EN NOODZAAK VAN EFRO IN NEDERLANDSE REGIO S

NUT EN NOODZAAK VAN EFRO IN NEDERLANDSE REGIO S NUT EN NOODZAAK VAN EFRO IN NEDERLANDSE REGIO S NUT EN NOODZAAK VAN EFRO IN NEDERLANDSE REGIO S EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EFRO PAGINA 1 NUT EN NOODZAAK VAN EFRO IN NEDERLANDSE REGIO S

Nadere informatie

Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel

Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 provincie Overijssel Eindrapportage OPGESTELD IN OPDRACHT VAN: Provincie Overijssel DATUM: 11 juli 2014 Valkenburgerstraat 212 1011 ND Amsterdam T

Nadere informatie

Kansen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen in Centraal en Oost-Europa

Kansen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen in Centraal en Oost-Europa Kansen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen in Centraal en Oost-Europa Synergie tussen Horizon 2020 en het cohesiebeleid in de Europese Unie Samenvatting Ode Wolters, augustus 2013 In het nieuwe EU-kaderprogramma

Nadere informatie

Operationeel Programma 2014-2020

Operationeel Programma 2014-2020 CONCEPT www.deutschland-nederland.eu Operationeel Programma 2014-2020 INTERREG V A Deutschland-Nederland Versie voor indiening 28-03-2014 CCI 2014TC16RFCB023 Titel Operationeel programma INTERREG V A Deutschland-Nederland

Nadere informatie

CONCEPT. Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020. 28 mei 2013

CONCEPT. Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020. 28 mei 2013 CONCEPT Operationeel Programma Kansen voor West 2014-2020 28 mei 2013 DISCLAIMER Dit concept is opgesteld voorafgaand aan de publicatie van de landenspecifieke aanbevelingen van 29 mei 2013. De definitieve

Nadere informatie

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland. Concept. 14 februari 2013

Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland. Concept. 14 februari 2013 Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) Noord-Nederland Concept 14 februari 2013 Inhoudsopgave 1. De ambitie... 3 2. De filosofie van Noord-Nederland... 4 3. Onderbouwing: van

Nadere informatie

Houtskoolschets. Europese Structuurfondsen in Noord-Nederland 2014 2020

Houtskoolschets. Europese Structuurfondsen in Noord-Nederland 2014 2020 Houtskoolschets Europese Structuurfondsen in Noord-Nederland 2014 2020 Eindversie 8 juni 2012 1 Vooraf De Europese Commissie bereidt zich met lidstaten en regio s in de Europese Unie voor op de periode

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-08 Milieuraad Nr. 528 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 oktober 2014 De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Integrale tekst Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland

Nadere informatie