Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier MKB Energieleningen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten waarvoor u de lening aanvraagt in aanmerking komen voor een MKB energielening met rentekorting. De MKB energielening zelf vraagt u aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De gebruikte begrippen worden toegelicht in hoofdstuk 8, paragraaf 8.14 van het Uitvoeringsbesluit Overijssel Wij vragen u het formulier in te vullen, te ondertekenen en met bijlagen te sturen naar het adres dat u onderaan het formulier vindt. Gegevens onderneming Naam onderneming Is de onderneming een MKBonderneming? Wat is het KvK-nummer Stuur een ingevulde MKBtoets mee met uw aanvraag. Deze is te downloaden op onze website Investering U kunt een MKB energielening aanvragen voor energiemaatregelen. Een overzicht van de energiemaatregelen die in aanmerking komen en de bijbehorende codes vindt u in de Energielijst. Deze is als bijlage te downloaden via onze website. Waarop heeft/hebben de energiemaatregel(en) die u wilt realiseren betrekking? [ ] Categorie A: Bedrijfsgebouwen, namelijk [ ] Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen [ ] Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen [ ] Categorie B: Processen, namelijk [ ] Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen [ ] Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen [ ] Categorie D: Technische voorzieningen ten behoeve van duurzame energieopwekking in of bij bedrijfsgebouwen. Wat is de code van de specifieke energie-investering(en) Deze code is te vinden in de Energielijst, te downloaden op onze website Subsidieaanvraag MKB energielening pagina 1/5

2 Geef een omschrijving van de energiemaatregel(en) die u wilt realiseren Dient/dienen de energiemaatregel(en) voor een pand dat een vestigingsadres heeft in de provincie Overijssel? Zo ja, wat is het vestigingsadres? Straat en huisnummer Postcode Plaats Betreft/betreffen de energiemaatregel(en) een nieuw bedrijfsmiddel? Nieuw betekent dat het niet eerder is gebruikt Hebt u de benodigde vergunningen voor de energiemaatregel(en) verkregen? Indien de energiemaatregel Photo-voltaische panelen betreft: Bevat het dak waarop de panelen worden geplaatst asbest? (U komt niet voor deze subsidie in aanmerking). [ ] nee Indien de energiemaatregel een windturbine betreft: Is het vermogen van de windturbine maximaal 50 kw? Is de turbine hoger dan 25 meter? (U komt niet voor deze subsidie in aanmerking). [ ] nee Subsidieaanvraag MKB energielening pagina 2/5

3 Begroting Geef in onderstaande tabel per maatregel de kosten weer die voor een energielening in aanmerking komen. Voor de energielening komen de volgende kosten in aanmerking: de aanschafkosten, bestaande uit de aankoopsom, inclusief kosten die betaald worden aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen. Niet in aanmerking komen o.a. : De kosten van dat deel van de activiteit dat al heeft plaatsgevonden voordat de provincie de (volledige) aanvraag heeft ontvangen. Kosten voor investeringen die eerder gebruikt zijn, kosten voor grond, woningen, personenauto s en vaartuigen die niet bestemd zijn voor goederenvervoer, dieren effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties. onderhoudskosten BTW is alleen subsidiabel als u kunt aantonen dat de BTW over de subsidiabele activiteiten niet met de fiscus of via het BTW compensatiefonds kan worden verrekend. Stuur met uw aanvraag altijd de offerte(s) mee ter onderbouwing! Kostenoverzicht l Maatregel Aanschafkosten Kosten derden totaal ( ) Totale kosten Energielening U kunt voor maximaal 75% van de kosten van de energiebesparende maatregel(en) een MKB energielening aanvragen Deze MKB energielening is minimaal euro en maximaal euro. Totale kosten 100 % Hoe hoog is de MKB energielening die u wilt aanvragen bij SVn? % De MKB energielening vraagt u aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Wacht hiermee totdat u van de provincie bericht heeft over de toekenning van de rentekorting. Wij sturen u bij onze beschikking ook het aanvraagformulier voor SVn en meer informatie over de verdere procedure toe. Subsidieaanvraag MKB energielening pagina 3/5

4 Contactgegevens Naam onderneming Postadres Postcode Plaats (Post)bankrekeningnummer Stuur een bewijsstuk mee naam contactpersoon Geslacht Functie contactpersoon [ ] man [ ] vrouw Telefoon adres www-adres Checklist bijlagen Bij deze aanvraag dient u mee te zenden: een bewijsstuk waaruit de tenaamstelling van het bankrekeningnummer blijkt; Offerte(s) waaruit de kosten van de energiemaatregel(en) blijken; MKB-toets (deze kunt u downloaden op onze website); Stuur het ingevulde formulier ondertekend en met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel Team Subsidieverlening Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Binnen 5 werkdagen nadat wij uw aanvraag via de post hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. Binnen vier weken na ontvangst, van een volledig ingediende aanvraag, ontvangt u een beschikking waarin staat of u in aanmerking komt voor een MKB energielening met rentekorting. Samen met de beschikking ontvangt u van ons ook het formulier waarmee u een MKB energielening kunt aanvragen bij SVn en informatie over de procedure. Voor vragen kunt u bellen met het team subsidieverlening. Telefoon: Subsidieaanvraag MKB energielening pagina 4/5

5 Openbaar subsidieregister Sinds 1 januari 2012 worden subsidieverleningen gepubliceerd op de website van de provincie Overijssel. Mocht uw subsidieaanvraag resulteren in een subsidieverlening, dan worden de volgende gegevens van u of uw organisatie, onderneming of gemeente gepubliceerd: naam van de onderneming; plaatsnaam; naam van het project/investering; verleend subsidiebedrag. Ondertekening Ondergetekende verklaart: dat alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld; bekend te zijn met het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2011 (zie onze website); niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn. Naam Functie Datum Handtekening Subsidieaanvraag MKB energielening pagina 5/5