TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014"

Transcriptie

1 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015

2 Inhoud 1. Inleiding Databronnen en definities Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen per 1 oktober Tevredenheid studenten Inschrijvingen bekostigd hoger onderwijs Deel A. Hoger Beroeps Onderwijs Instroom bekostigd hbo Totale instroom in het bekostigd hbo Directe instroom in bekostigde associate degree en bachelor hbo- opleidingen naar populatiekenmerken Directe instroom in bekostigde bachelor hbo-opleidingen, sectoren naar populatiekenmerken Uitval en switch bekostigd voltijd hbo Uitval één jaar na aanvang initiële voltijd hbo opleiding Switch één jaar na aanvang initiële voltijd hbo opleiding Opleidingsswitch en uitval één jaar na aanvang van de initiële voltijd bacheloropleiding in het bekostigd hbo naar sectoren Diplomarendement bekostigd voltijd hbo Deel B. Wetenschappelijk Onderwijs Instroom bekostigd wo Totale instroom in het bekostigd wo Directe instroom in bekostigd bachelor wo-opleidingen naar populatiekenmerken Directe instroom in bekostigde bachelor wo-opleidingen, sectoren naar populatiekenmerken Uitval en switch bekostigd voltijd wo Uitval één jaar na aanvang initiële voltijd wo opleiding Switch één jaar na aanvang initiële voltijd wo opleiding Opleidingsswitch en uitval één jaar na aanvang van de initiële voltijd opleiding in het bekostigd wo naar sectoren Diplomarendement bekostigd voltijd wo Aantal diploma s en studieduur retrospectief Studieduur in maanden retrospectief, CBS statline Samenhang rendement met tevredenheid Selectie en toegankelijkheid: numerus fixus Aantal opleidingen met fixus Aantal inschrijvingen met fixus Selectie en toegankelijkheid: ho instroom t.o.v. vo/mbo uitstroom

3 1. Inleiding Dit is het technisch rapport dat ten grondslag ligt aan het sectorhoofdstuk hoger onderwijs van het Onderwijsverslag 2013/2014. In dit rapport vindt u de verantwoording van onderzoeksgegevens in het sectorhoofdstuk hoger onderwijs voor het Onderwijsverslag over het schooljaar 2013/

4 2. Databronnen en definities Databestanden 1. BRON HO (Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs) voormalig 1cijferHO BRON HO 1 wordt beheerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en is door de inspectie bewerkt tot een cohortbestand en een inschrijvingenbestand. Cohortbestand Een cohort zoals door de inspectie gedefinieerd bestaat uit unieke hoofdinschrijvingen die 1 oktober van een jaar t de eerste keer voorkomen op een specifieke brin-isat combinatie (domein brin-isat). Op het cohortbestand worden de kengetallen instroom, switch, uitval en diplomarendement berekend. Neveninschrijvingen tellen niet mee; Het gaat om een hoofdinschrijving aan een brin-isat. In het geval van meer dan één hoofdinschrijvingen gekoppeld aan een onderwijsnummer, is de inschrijvingsstatus van het domein ho leidend. Er wordt dus maar één hoofdinschrijving per onderwijsnummer geteld binnen een cohort; Een eerste hoofdinschrijving aan een brin-isat combinatie sluit niet uit dat de betreffende persoon al eerdere inschrijvingen heeft gehad in het ho aan andere brin-isat combinaties. Inschrijvingenbestand Het inschrijvingenbestand is het ontdubbeld BRON HO. Het inschrijvingenbestand bestaat uit unieke hoofdinschrijvingen per peildatum (1 oktober van jaar t). Op het inschrijvingenbestand wordt het aantal inschrijvingen naar relevante kenmerken berekend. Neveninschrijvingen tellen niet mee Het gaat om een hoofdinschrijving op 1 oktober van jaar t aan een brin-isat. In het geval van meer dan één hoofdinschrijvingen gekoppeld aan een onderwijsnummer, is de inschrijvingsstatus van het domein ho leidend. 2. CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) CROHO wordt beheerd door DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en is door de inspectie bewerkt tot een telbestand over een reeks van jaren waarbij per jaar het opleidingenaanbod, inclusief de bijbehorende opleidingskenmerken in CROHO, per 1 oktober van jaar t wordt geteld. Opleidingen die na 1 oktober van een bepaald jaar zijn gestart, tellen voor dat jaar niet mee in het totaal van het aanbod. 3. RASP (Registratie Aanmelding Selectie Plaatsing) Dit is het registratiesysteem van het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) waarin onder meer de aanmeldingen van lotingsopleidingen worden geregistreerd en van waaruit de gegevensleveringen aan de onderwijsinstellingen plaatsvinden. Lotingsgegevens uit RASP zijn per collegejaar door DUO aan de inspectie beschikbaar gesteld. De gegevens uit RASP zijn vervolgens gekoppeld aan het opleidingentelbestand dat uit CROHO is aangemaakt. 4. NSE (De Nationale Studenten Enquête) 2 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Alle NVAO-geaccrediteerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland kunnen participeren aan dit onderzoek. De NSE data geven een indicatie van hoe tevreden studenten zijn over hun opleiding. Dit wordt weergegeven met een cijfer tussen de 1 en 5. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Stichting Studiekeuze123 is een initiatief van de NRTO, Vereniging Hogescholen en VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs. De NSE wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK Intomart in opdracht van Studiekeuze Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS) , waaronder de HBO-monitor 2 SIS bestaat uit een aantal verschillende schoolverlatersonderzoeken waarvoor elk najaar ongeveer tachtigduizend individuen worden benaderd. In de eerste plaats bevat het de gegevens uit een 1 In definities refereert de term bronho ook aan zijn voorganger 1cijferHO (combinatie CRIHO/CROHO) 2 De databeschrijving is een bewerking van de website tekst van de bestandeigenaar 4

5 enquête gericht op schoolverlaters van het voortgezet onderwijs (havo, vwo) en het voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo), de VO-Monitor. Daarnaast vindt er een jaarlijks onderzoek plaats onder schoolverlaters van de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) leerwegen van het secundair beroepsonderwijs, de BVE-Monitor. In de derde plaats zijn opgenomen de gegevens uit de HBO-Monitor, die wordt gehouden onder afgestudeerden van het hbo. Het systeem beoogt een monitoringsinstrument van de transitie van school naar werk over de volle breedte van het onderwijs. Ontwerp, uitvoering en beheer van SIS berusten bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het veldwerk wordt verzorgd door DESAN Research Solutions te Amsterdam. Studentgegevens 1. Inschrijvingsjaar Het kalenderjaar waarin op teldatum 1 oktober unieke hoofdinschrijvingen worden geteld. 2. Hoofdinschrijving Unieke hoofdinschrijving in het hoger onderwijs (domein ho) op 1 oktober van jaar t. 3. Instroomcohort (cohortgrootte) (apart voor opleidingsvorm) Het aantal unieke hoofdinschrijvingen in het hoger onderwijs (domein ho) dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt op een specifieke brin-isat combinatie. 4. Directe instroom Het aantal unieke hoofdinschrijvingen dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt op een specifieke brin-isat combinatie waarvan geen eerdere inschrijving in bronho bekend is. Doorstroom 5. Uitval Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 niet meer in bronho voorkomt gedeeld door cohortgrootte * Opleidingsswitch Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 aan een andere opleiding (isat) staat ingeschreven gedeeld door cohortgrootte * Opleidingsswitch binnen de instelling Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 aan een andere opleiding (isat) van dezelfde instelling staat ingeschreven gedeeld door cohortgrootte * Instellingsswitch Aantal unieke hoofdinschrijvingen van een opleiding (isat) dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 aan een andere opleiding (isat) van een andere instelling staat ingeschreven gedeeld door cohortgrootte * =7+8 Diplomarendement 9. Diploma aan initiële instelling Aantal unieke hoofdinschrijvingen aan een opleiding van een instelling dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+nominale studieduur+1 een diploma heeft behaald aan dezelfde instelling (exclusief propedeutische diploma s) gedeeld door cohortgrootte * Diploma aan initiële instelling herinschrijvers (postpropedeutisch) Aantal unieke hoofdinschrijvingen aan een opleiding van een instelling dat op 1 oktober van jaar t de eerste maal in bronho voorkomt in een brin-isat combinatie en op 1 oktober van jaar t+1 opnieuw aan de instelling staat ingeschreven en in jaar t+nominale studieduur+1 een diploma 5

6 heeft behaald aan dezelfde instelling (exclusief propedeutische diploma s) gedeeld door cohortgrootte * Nominale studieduur of benadering daarvan Opleidingssoort opleidingsfase opleidingsvorm nominale studieduur o ad voltijd 2 o ad deeltijd 2 o bachelor voltijd 4 o bachelor deeltijd 4 o master voltijd 1 of 2 o master deeltijd 1 of 2 o bachelor voltijd 3 o bachelor deeltijd 3 o master voltijd 1 of 2 o master deeltijd 1 of 2 Aantal diploma s 12. Aantal diploma s exclusief neveninschrijvingen en dubbele hoofdinschrijvingen Aantal unieke hoofdinschrijvingen op 1 oktober van jaar t aan een brin-isat combinatie dat met een diploma (exclusief propedeutisch diploma) staat geregistreerd (gebaseerd op bewerkt inschrijvingenbestand). 13. Aantal diploma s inclusief neveninschrijvingen en dubbele hoofdinschrijvingen Aantal inschrijvingen op 1 oktober van jaar t dat met een diploma (exclusief propedeutisch diploma) staat geregistreerd (gebaseerd op BRON HO). Opleidingsgegevens 14. Aantal opleidingen (uitgesplitst naar opleidingsvorm, bekostigingsstatus) Aantal actuele bekostigde en niet-bekostigde voltijd en deeltijd/duale opleidingen (unieke brin-isat combinaties) dat per 1 oktober van jaar t in CROHO een actuele status heeft. 6

7 3. Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen per 1 oktober 2013 Aantal bekostigde en niet-bekostigde opleidingen (voltijd en deeltijd/duaal) aan bekostigde en nietbekostigde instellingen in het wo en hbo naar opleidingsfase, teldatum 1 oktober 2013 Hoger onderwijs Nietbekostigde opleidingen Totaal Voltijd Deeltijd/duaal Voltijd Deeltijd/duaal associate degree bachelor master ongedeeld Bekostigde opleidingen associate degree bachelor master Bron: CROHO; DUO, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2014 Aantal bekostigde voltijd masteropleidingen per 1 oktober 2013 naar aantal studiepunten (ects), 60 ects=1 collegejaar Aantal studiepunten (ects) Gemiddeld ects 115 Totaal 58 Gemiddeld ects 89 Totaal 1025 Bron: CROHO; DUO, bewerkingen IvhO

8 4. Tevredenheid studenten Percentage studenten dat tevreden is over de voltijd bachelor opleiding algemeen, bekostigde en nietbekostigde instellingen hbo en wo 2014 (selectie op aantal respondenten > 50) Hoger onderwijs % (zeer) ontevreden % niet ontevreden/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal respondenten Niet-bekostigde instelling A 15,7 27,8 56,5 108 B 11,5 31,5 56,9 260 C 8,3 25,0 66,7 60 D 4,8 22,8 72,5 167 E 2,1 14,9 83,0 94 F 2,7 10,0 87,3 418 G 1,9 6,6 91,5 212 Bekostigde instelling A 14,1 29,7 56, B 10,3 26,2 63, C 8,1 27,4 64, D 7,5 26,1 66, E 7,2 25,9 66,9 474 F 8,6 23,4 68, G 7,0 24,9 68, H 8,7 23,1 68, I 7,5 23,1 69, J 7,9 22,6 69, K 7,6 21,8 70, L 6,9 22,5 70, M 7,9 21,2 70, N 6,4 22,4 71, O 7,9 20,8 71, P 4,6 23,1 72,3 130 Q 7,7 20,0 72, R 6,4 21,2 72, S 6,5 19,8 73, T 5,8 20,3 73, U 5,6 20,3 74, V 3,3 20,8 75,9 514 W 3,6 19,5 76,9 321 X 5,8 16,4 77,8 189 Y 4,8 15,2 80,0 813 Z 4,1 15,8 80, AA 3,9 15,8 80,3 203 BB 4,4 14,8 80, CC 3,1 14,1 82, DD 2,8 13,2 84,0 288 EE 2,2 13,0 84,8 369 FF 4,2 9,1 86,7 434 GG 2,2 9,2 88,6 316 HH 2,6 8,5 88,

9 Percentage studenten dat tevreden is over de voltijd bachelor opleiding algemeen, bekostigde en nietbekostigde instellingen hbo en wo 2014 (selectie op aantal respondenten > 50) Hoger onderwijs % (zeer) ontevreden % niet ontevreden/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal respondenten II 7,3 18,3 74, JJ 5,3 18,1 76, KK 5,4 17,2 77, LL 4,2 14,9 80, MM 4,8 13,7 81, NN 4,0 14,1 81, OO 4,4 13,3 82, PP 4,1 13,6 82, QQ 5,6 11,3 83, RR 3,7 12,1 84, SS 3,7 12,0 84, TT 2,6 11,1 86, UU 2,6 7,2 90, VV 2,7 6,7 90,7 75 Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2014 Percentage studenten dat tevreden is over de voltijd bachelor opleiding algemeen, hbo en wo Hoger onderwijs % (zeer) ontevreden % niet ontevreden /niet tevreden % (zeer) tevreden N respons % (zeer) ontevreden % niet ontevreden/ niet tevreden % (zeer) tevreden N respons ,3 23,9 65, ,2 14,0 80, ,8 24,6 65, ,9 13,9 81, ,4 23,0 67, ,0 13,1 81, ,6 24,2 68, ,5 15,3 80, ,4 22,7 69, ,5 14,1 81, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs, 2014 Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat voltijd bachelorstudenten in zowel het hbo als het wo over het algemeen (zeer) tevreden zijn over hun opleiding. Van de hbo-studenten is 69,9 procent (zeer) tevreden, in het wo is dat 81,3 procent. Gemiddelde schaalscore (1-5) tevredenheid voorbereiding beroepsloopbaan, docenten en inhoud van de opleiding, voltijd bachelor, hbo en wo Hoger onderwijs Score beroepsvoorbereiding Score beroepsvoorberei- Score docent Score inhoud opleiding N respons ding Score docent Score inhoud opleiding N respons ,66 3,51 3, ,97 3,71 3, ,61 3,51 3, ,97 3,72 3, ,63 3,54 3, ,99 3,74 3, ,61 3,49 3, ,98 3,67 3, ,62 3,52 3, ,02 3,71 3, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

10 Percentage studenten dat tevreden is over de opleiding algemeen, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet ontevred Aantal % (zeer) en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs ontevreden tevreden tevreden nten Voltijd ad ,8 28,5 59,6 419 Deeltijd /duaal ,3 26,7 58, ,1 26,4 63, ,4 29,8 57, ,1 29,8 60, % (zeer) ontevreden % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responden ten ba ,3 23,9 65, ,2 14,0 80, ,8 24,6 65, ,9 13,9 81, ,4 23,0 67, ,0 13,1 81, ,6 24,2 68, ,5 15,3 80, ,4 22,7 69, ,5 14,1 81, ma ,8 23,3 61, ,1 15,4 78, ,0 27,2 60, ,4 15,6 77, ,7 30,0 57, ,0 14,9 79, ,7 25,4 60, ,6 16,6 77, ,6 26,7 62, ,7 15,8 78, ad ,6 25,2 66, ,5 24,2 68, ,5 23,1 70, ,6 28,3 66, ,9 28,7 64,4 916 ba ,8 27,1 61, ,9 12,5 83, ,6 27,7 60, ,2 15,7 78, ,4 27,0 61, ,5 10,6 84, ,7 27,5 61, ,2 12,1 83, ,6 26,4 63, ,5 10,8 85, ma ,9 22,1 67, ,4 14,3 79, ,1 25,2 65, ,8 15,9 77, ,7 27,3 61, ,3 15,6 77, ,2 25,3 64, ,0 17,2 75, ,0 25,2 66, ,3 15,5 77, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

11 Gemiddelde schaalscore (1-5) tevredenheid voorbereiding beroepsloopbaan, docenten en inhoud van de opleiding, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm Score beroepsvoorberei Score Aantal Score inhoud responde Hoger onderwijs ding docent opleiding nten Voltijd ad ,45 3,44 3, Deeltijd /duaal ,42 3,47 3, ,39 3,51 3, ,28 3,32 3, ,26 3,36 3, Score beroepsvoorberei ding Score docent Score inhoud opleiding Aantal responde nten ba ,66 3,51 3, ,97 3,71 3, ,61 3,51 3, ,97 3,72 3, ,63 3,54 3, ,99 3,74 3, ,61 3,49 3, ,98 3,67 3, ,62 3,52 3, ,02 3,71 3, ma ,65 3,78 3, ,11 3,75 3, ,63 3,75 3, ,17 3,76 3, ,57 3,76 3, ,25 3,79 3, ,52 3,69 3, ,25 3,75 3, ,57 3,72 3, ,30 3,78 3, ad ,60 3,66 3, ,57 3,74 3, ,64 3,76 3, ,48 3,64 3, ,42 3,61 3, ba ,59 3,54 3, ,11 3,80 3, ,53 3,56 3, ,02 3,84 3, ,55 3,55 3, ,16 3,86 3, ,49 3,54 3, ,19 3,84 3, ,50 3,57 3, ,27 3,95 3, ma ,74 3,81 3, ,34 3,81 3, ,72 3,81 3, ,25 3,82 3, ,62 3,72 3, ,33 3,85 3, ,57 3,71 3, ,36 3,80 3, ,62 3,73 3, ,38 3,79 3, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

12 Percentage studenten dat tevreden is over het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,1 26,6 58,4 419 Deeltijd /duaal ,7 34,4 50, ,0 30,4 53, ,0 32,8 47, ,7 33,3 47, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,7 24,3 65, ,8 32,4 36, ,4 25,9 62, ,2 30,8 38, ,0 25,1 63, ,1 30,1 38, ,0 28,8 60, ,9 33,2 34, ,1 28,6 60, ,9 33,5 35, ma ,4 21,0 64, ,9 29,5 42, ,0 25,0 63, ,0 27,9 45, ,0 25,7 59, ,6 26,6 47, ,8 24,3 59, ,5 29,3 45, ,2 28,0 58, ,4 28,8 46, ad ,3 25,9 63, ,0 33,9 59, ,7 26,1 65, ,0 32,1 57, ,7 29,9 57,4 916 ba ,2 25,6 62, ,8 39,0 41, ,1 27,9 59, ,4 35,8 37, ,3 26,5 61, ,3 37,7 42, ,9 29,8 58, ,8 39,4 42, ,7 29,0 59, ,3 34,3 48, ma ,8 21,9 66, ,2 32,2 48, ,1 22,9 65, ,3 33,4 44, ,7 26,4 62, ,7 29,8 49, ,8 26,7 62, ,6 32,6 49, ,7 25,2 65, ,7 31,9 50, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

13 Percentage studenten dat tevreden is over de praktijkgerichtheid van de opleiding, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,3 23,0 58,8 419 Deeltijd /duaal ,0 26,4 56, ,0 28,5 56, ,2 31,5 49, ,3 32,3 49, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,8 22,0 67, ,7 30,0 35, ,0 23,9 65, ,7 29,1 36, ,7 23,3 66, ,0 28,5 36, ,7 26,1 63, ,1 31,1 33, ,7 25,8 63, ,0 30,9 35, ma ,6 21,2 66, ,8 28,3 39, ,7 22,9 66, ,5 26,9 42, ,3 24,0 61, ,6 26,4 45, ,0 24,8 62, ,2 28,2 43, ,4 24,0 62, ,3 27,9 45, ad ,2 22,8 65, ,9 30,6 59, ,1 24,0 65, ,1 31,2 56, ,6 26,3 57,1 916 ba ,4 23,2 63, ,0 39,3 37, ,3 26,2 59, ,0 36,6 36, ,8 25,7 60, ,7 39,4 39, ,3 28,9 57, ,9 38,7 38, ,8 27,6 58, ,5 39,8 41, ma ,3 18,9 69, ,3 30,9 48, ,1 20,9 68, ,2 30,4 45, ,1 24,4 63, ,7 31,7 47, ,7 25,7 62, ,1 31,2 47, ,6 23,5 65, ,5 31,5 49, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

14 Percentage studenten dat tevreden is over het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers), hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,9 33,2 45,9 419 Deeltijd /duaal ,9 33,4 43, ,0 32,1 44, ,8 30,9 38, ,1 32,8 37, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,5 27,2 56, ,0 30,2 27, ,5 28,9 53, ,7 29,0 28, ,2 28,2 54, ,6 28,7 29, ,4 28,8 53, ,1 31,0 30, ,2 28,8 54, ,8 30,9 32, ma ,5 24,7 55, ,0 27,6 37, ,0 28,0 54, ,9 26,2 39, ,6 28,0 51, ,7 26,0 43, ,7 27,4 50, ,0 27,2 44, ,4 27,1 51, ,4 26,1 47, ad ,4 27,5 56, ,0 32,5 51, ,0 29,7 55, ,8 37,5 41, ,6 33,1 40,3 916 ba ,0 27,4 54, ,9 39,5 24, ,2 29,6 52, ,3 40,8 23, ,0 28,2 52, ,8 40,0 26, ,2 32,8 45, ,2 40,0 26, ,6 31,8 45, ,8 39,3 31, ma ,0 23,9 64, ,8 31,9 42, ,3 26,2 60, ,8 32,5 39, ,3 27,9 56, ,5 29,1 44, ,7 33,3 46, ,1 32,6 42, ,9 32,4 48, ,9 33,2 43, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

15 Percentage studenten dat tevreden is over de inhoudelijke deskundigheid van docenten, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,0 20,0 71,0 419 Deeltijd /duaal ,9 22,0 68, ,8 24,5 66, ,3 32,2 52, ,8 29,3 55, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,7 22,4 67, ,8 10,5 86, ,0 22,7 67, ,9 10,0 87, ,4 22,0 68, ,1 9,9 87, ,9 25,5 65, ,8 13,0 84, ,7 25,0 66, ,6 12,6 84, ma ,5 18,0 73, ,8 9,3 87, ,6 18,7 72, ,9 9,3 87, ,9 18,2 74, ,9 8,7 88, ,1 19,6 72, ,8 10,6 86, ,0 15,8 76, ,8 10,4 86, ad ,5 18,2 75, ,3 17,8 77, ,3 17,7 78, ,5 22,8 71, ,5 23,8 70,7 916 ba ,7 20,5 71, ,1 9,8 88, ,9 20,5 71, ,1 7,6 90, ,1 19,9 72, ,7 8,8 89, ,2 22,3 70, ,2 10,7 87, ,1 21,4 71, ,6 11,0 87, ma ,0 13,8 81, ,7 9,1 88, ,2 13,3 82, ,5 8,5 89, ,7 15,0 79, ,6 7,2 90, ,0 17,7 77, ,5 10,3 86, ,6 16,7 78, ,6 9,6 86, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

16 Percentage studenten dat tevreden is over de didactische kwaliteit van docenten, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,6 37,7 51,6 419 Deeltijd /duaal ,1 33,9 54, ,4 31,3 58, ,4 36,4 45, ,5 40,2 45, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,8 34,5 52, ,2 27,1 63, ,1 34,3 52, ,2 26,9 63, ,5 33,4 54, ,5 26,0 64, ,9 37,3 50, ,7 30,6 60, ,5 36,6 51, ,4 29,7 61, ma ,2 27,0 60, ,3 26,0 64, ,7 26,7 59, ,0 25,6 65, ,9 28,5 59, ,8 24,5 66, ,9 26,8 59, ,7 27,6 63, ,6 25,2 61, ,8 27,2 64, ad ,8 30,9 60, ,0 29,2 63, ,1 27,7 64, ,2 34,8 57, ,6 36,1 53,4 916 ba ,9 30,9 55, ,1 23,6 68, ,8 30,9 55, ,2 22,6 70, ,0 30,6 56, ,8 20,3 73, ,6 33,4 53, ,6 24,2 69, ,7 32,0 55, ,0 21,5 72, ma ,6 25,6 61, ,2 24,9 66, ,2 25,2 62, ,4 25,4 67, ,0 29,0 58, ,0 20,3 71, ,7 31,4 54, ,2 25,6 66, ,1 31,4 55, ,2 25,5 65, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

17 Percentage studenten dat tevreden is over de bereikbaarheid van docenten buiten contacturen, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,8 31,0 45,1 419 Deeltijd /duaal ,8 31,2 45, ,5 25,5 47, ,1 30,8 43, ,2 33,0 43, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden aantal responde nten ba ,5 29,1 48, ,4 25,5 64, ,1 29,3 48, ,3 25,0 64, ,5 29,1 48, ,0 24,4 65, ,1 31,3 46, ,2 27,8 62, ,4 30,9 48, ,4 26,5 64, ma ,8 25,4 58, ,4 24,5 64, ,0 28,8 57, ,5 25,0 63, ,7 28,4 54, ,1 23,4 65, ,0 26,8 56, ,9 25,6 63, ,5 28,0 57, ,5 25,2 64, ad ,4 26,6 56, ,1 28,7 60, ,5 27,8 58, ,4 29,4 56, ,5 30,7 54,9 916 ba ,9 29,8 50, ,4 25,7 65, ,8 30,0 51, ,3 23,5 68, ,1 29,4 50, ,5 22,5 68, ,6 31,0 49, ,6 22,0 70, ,7 29,2 52, ,0 20,4 73, ma ,2 23,1 67, ,6 23,6 65, ,5 24,9 65, ,5 24,0 65, ,3 26,3 61, ,5 23,5 67, ,8 27,3 61, ,4 26,2 64, ,5 25,8 64, ,1 23,3 64, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

18 Percentage studenten dat tevreden is over de betrokkenheid van de docenten bij de studenten, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,9 33,9 50,3 419 Deeltijd /duaal ,2 32,7 52, ,2 28,2 57, ,3 29,3 49, ,7 33,9 49, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,0 27,9 57, ,0 27,7 59, ,5 27,9 57, ,4 27,1 60, ,2 27,0 58, ,1 26,3 61, ,2 29,8 54, ,6 30,3 57, ,1 29,1 56, ,4 29,1 59, ma ,9 21,4 66, ,8 25,1 64, ,2 22,2 67, ,6 24,5 64, ,5 27,7 64, ,2 22,8 67, ,4 22,9 63, ,4 25,7 63, ,7 23,5 64, ,3 23,9 65, ad ,9 26,9 62, ,7 24,6 67, ,7 20,0 71, ,7 27,9 63, ,1 26,2 62,8 916 ba ,4 26,2 60, ,0 26,3 63, ,7 26,6 60, ,8 23,7 66, ,6 25,6 60, ,1 23,2 65, ,9 27,4 58, ,3 26,2 63, ,5 26,0 60, ,1 21,2 70, ma ,4 20,5 73, ,9 23,7 66, ,0 22,3 71, ,3 22,8 68, ,4 22,1 69, ,9 21,6 68, ,3 23,5 68, ,8 25,1 64, ,3 21,8 69, ,4 23,8 65, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

19 Percentage studenten dat tevreden is over de kwaliteit van de begeleiding door docenten, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,2 33,0 51,7 419 Deeltijd /duaal ,9 31,8 53, ,5 28,3 57, ,4 35,0 44, ,0 35,4 46, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,7 31,1 54, ,9 28,6 61, ,5 30,7 54, ,4 27,8 62, ,1 29,9 56, ,7 26,3 64, ,7 33,6 51, ,0 31,7 58, ,0 32,6 53, ,3 30,2 60, ma ,9 22,8 63, ,0 25,9 65, ,9 27,8 59, ,4 24,9 65, ,4 33,2 58, ,9 23,7 67, ,8 27,2 57, ,4 27,4 63, ,4 25,6 61, ,5 25,5 64, ad ,0 29,3 59, ,1 28,3 62, ,7 26,4 63, ,6 31,2 57, ,5 31,7 54,8 916 ba ,3 30,4 54, ,7 27,7 64, ,5 30,3 55, ,6 25,0 66, ,3 29,4 55, ,6 23,2 69, ,2 31,5 53, ,1 24,6 67, ,6 30,8 54, ,0 22,5 70, ma ,7 24,2 66, ,3 22,3 69, ,6 25,6 64, ,0 25,1 65, ,5 26,4 62, ,0 21,1 67, ,0 28,1 60, ,2 25,2 64, ,7 27,8 61, ,0 24,1 64, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

20 Percentage studenten dat tevreden is over de kwaliteit van feedback van docenten, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,4 34,6 48,0 419 Deeltijd /duaal ,8 32,8 49, ,0 33,4 50, ,3 35,6 42, ,2 33,8 45, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,4 31,2 52, ,6 30,1 57, ,3 31,3 52, ,8 29,5 57, ,1 30,7 53, ,5 28,5 59, ,5 34,6 48, ,5 33,7 52, ,3 33,7 50, ,7 32,2 55, ma ,5 24,2 61, ,5 28,6 58, ,9 25,7 57, ,0 28,1 58, ,5 30,5 56, ,3 27,1 60, ,5 28,2 55, ,2 30,5 56, ,0 28,1 56, ,2 30,3 56, ad ,7 32,7 56, ,7 26,9 61, ,5 23,6 61, ,7 28,3 57, ,3 32,1 52,6 916 ba ,7 30,7 51, ,4 28,1 61, ,1 31,0 51, ,9 28,3 60, ,5 30,7 51, ,1 26,9 64, ,0 33,1 49, ,4 24,8 65, ,2 31,7 51, ,8 22,3 68, ma ,7 24,7 64, ,7 26,4 62, ,0 26,3 62, ,6 27,3 61, ,4 27,7 57, ,5 25,1 62, ,5 28,6 57, ,5 27,5 60, ,9 30,9 56, ,9 24,5 62, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

21 Percentage studenten dat tevreden is over de mate waarin docenten inspirerend zijn, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,1 42,3 39,6 419 Deeltijd /duaal ,3 33,8 46, ,0 31,0 51, ,7 38,6 37, ,6 38,1 39, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,4 34,6 45, ,5 31,0 56, ,9 34,9 46, ,0 30,0 58, ,1 33,6 48, ,7 29,1 59, ,8 36,9 44, ,5 33,7 53, ,3 36,2 45, ,2 33,4 54, ma ,4 23,4 65, ,5 27,8 61, ,5 23,6 62, ,5 26,9 62, ,3 27,5 60, ,1 25,7 64, ,3 24,4 62, ,0 29,2 60, ,6 25,3 62, ,2 28,3 61, ad ,7 28,3 61, ,6 27,3 63, ,7 25,5 64, ,0 32,4 55, ,9 33,6 53,5 916 ba ,4 31,2 53, ,5 24,6 66, ,6 30,8 54, ,7 20,6 72, ,1 30,5 54, ,9 23,6 68, ,0 33,5 51, ,2 24,9 65, ,2 32,4 52, ,2 24,4 67, ma ,4 22,9 67, ,6 24,7 67, ,3 24,4 67, ,0 22,3 70, ,1 26,5 64, ,5 20,9 71, ,2 27,3 62, ,3 24,5 66, ,2 28,0 62, ,9 24,7 65, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

22 Percentage studenten dat tevreden is over de kennis van de docenten over de beroepspraktijk, hbo en wo, naar opleidingsfase en opleidingsvorm, % niet % (zeer) ontevred Aantal ontevred en/niet % (zeer) responde Hoger onderwijs en tevreden tevreden nten Voltijd ad ,5 23,4 66,1 419 Deeltijd /duaal ,6 26,1 66, ,4 25,7 66, ,1 31,3 56, ,2 31,4 58, % (zeer) ontevred en % niet ontevred en/niet tevreden % (zeer) tevreden Aantal responde nten ba ,6 22,2 70, ,5 22,5 71, ,8 22,6 69, ,1 22,4 70, ,3 21,7 71, ,1 21,9 71, ,3 24,9 67, ,3 24,4 68, ,3 24,4 68, ,2 24,0 68, ma ,2 17,9 75, ,0 22,1 69, ,4 17,0 76, ,6 21,2 70, ,5 19,3 76, ,3 19,9 71, ,3 22,1 70, ,6 22,1 70, ,2 19,2 72, ,4 21,2 71, ad ,2 19,8 75, ,6 22,6 72, ,3 16,2 78, ,8 25,2 69, ,4 27,6 66,0 916 ba ,2 22,4 68, ,8 26,1 67, ,5 23,3 67, ,1 25,0 67, ,4 23,5 67, ,9 25,5 69, ,8 25,8 65, ,2 26,1 66, ,2 24,8 66, ,1 24,8 69, ma ,3 17,6 74, ,6 20,8 71, ,7 18,2 75, ,1 20,5 71, ,5 20,8 71, ,3 19,2 73, ,1 22,6 70, ,0 21,4 71, ,7 22,0 71, ,3 24,8 67, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

23 Percentage studenten dat tevreden is over de voltijd bachelor opleiding algemeen, sectoren hbo en wo % niet ontevreden/niet % (zeer) Aantal Hoger onderwijs % (zeer) ontevreden tevreden tevreden respondenten % (zeer) ontevreden % niet ontevreden/niet tevreden % (zeer) Aantal tevreden respondenten Sectoroverstijgend ,0 0,0 100,0 10 2,7 9,8 87, ,1 0,0 92,9 14 3,6 8,7 87, ,7 16,6 80,7 36 3,5 6,2 90, ,1 8,2 78,7 68 3,6 11,4 85, ,0 14,9 76,1 67 4,5 10,7 84, Onderwijs ,6 25,4 63, ,5 25,3 64, ,8 24,4 65, ,2 25,8 66, ,0 24,9 67, Landbouw en natuurlijke omgeving ,1 23,2 65, ,9 10,1 87, ,4 22,2 67, ,9 7,0 90, ,0 22,6 70, ,3 7,0 90, ,9 22,5 70, ,9 8,9 88, ,5 20,4 73, ,7 8,0 89, Natuur ,9 11,8 83, ,9 12,7 82, ,2 12,1 83, ,5 13,2 83, ,4 11,6 84, Techniek ,4 22,3 66, ,0 14,1 80, ,4 22,4 67, ,4 13,7 81, ,7 20,9 69, ,0 12,1 83, ,9 21,4 70, ,3 14,2 81, ,3 20,3 72, ,0 13,7 82, Gezondheidszorg ,3 23,1 66, ,0 10,5 85, ,3 24,2 66, ,0 10,5 85, ,8 22,9 68, ,3 9,6 87, ,5 23,9 69, ,2 12,4 84,

24 Percentage studenten dat tevreden is over de voltijd bachelor opleiding algemeen, sectoren hbo en wo Hoger onderwijs % niet ontevreden/niet % (zeer) Aantal % (zeer) ontevreden tevreden tevreden respondenten % (zeer) ontevreden % niet ontevreden/niet tevreden % (zeer) Aantal tevreden respondenten ,9 21,2 72, ,4 12,0 84, Economie ,2 25,0 64, ,3 16,3 77, ,2 25,7 64, ,4 16,3 77, ,0 23,5 66, ,8 16,1 77, ,6 25,6 65, ,3 18,3 76, ,6 24,1 67, ,1 16,1 78, Recht ,1 21,9 70, ,2 15,7 79, ,4 23,0 67, ,5 15,4 80, ,5 22,7 67, ,8 13,7 81, ,1 21,6 72, ,8 16,8 78, ,8 19,8 74, ,5 15,3 80, Gedrag en maatschappij ,8 23,6 67, ,1 13,7 81, ,5 25,3 66, ,9 14,0 81, ,9 24,4 67, ,7 13,7 80, ,5 24,6 69, ,3 16,5 78, ,6 23,1 71, ,0 15,0 80, Taal en cultuur ,9 20,0 72, ,9 14,8 79, ,6 20,7 71, ,5 15,1 79, ,7 19,5 71, ,6 14,5 79, ,7 19,7 73, ,0 15,9 79, ,7 20,9 71, ,3 15,9 78, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

25 Gemiddelde schaalscore (1-5) tevredenheid voorbereiding beroepsloopbaan, docenten en inhoud van de opleiding, voltijd bachelor, sectoren hbo en wo Score Score inhoud Aantal Score Score inhoud Aantal Hoger onderwijs beroepsvoorbereiding Score docent opleiding respondenten beroepsvoorbereiding Score docent opleiding respondenten Sectoroverstijgend ,63 4,28 4, ,96 4,09 4, ,37 4,41 4, ,00 4,11 4, ,18 4,09 3, ,12 4,20 4, ,08 4,03 3, ,09 4,05 4, ,93 3,99 3, ,05 3,99 4, Onderwijs ,06 3,68 3, ,99 3,64 3, ,01 3,69 3, ,94 3,63 3, ,96 3,65 3, Landbouw en natuurlijke omgeving ,66 3,52 3, ,44 3,98 3, ,60 3,51 3, ,48 4,02 3, ,69 3,58 3, ,47 4,05 3, ,70 3,53 3, ,42 4,00 3, ,69 3,55 3, ,44 4,04 3, Natuur ,20 3,81 3, ,21 3,80 3, ,25 3,84 3, ,29 3,78 3, ,30 3,79 3, Techniek ,58 3,47 3, ,27 3,66 3, ,56 3,52 3, ,27 3,68 3, ,61 3,55 3, ,32 3,73 3, ,60 3,52 3, ,28 3,65 3, ,62 3,55 3, ,32 3,68 3, Gezondheidszorg ,70 3,61 3, ,65 3,75 3, ,67 3,61 3, ,67 3,74 3,

26 Gemiddelde schaalscore (1-5) tevredenheid voorbereiding beroepsloopbaan, docenten en inhoud van de opleiding, voltijd bachelor, sectoren hbo en wo Hoger onderwijs Score beroepsvoorbereiding Score docent Score inhoud opleiding Aantal respondenten Score beroepsvoorbereiding Score docent Score inhoud opleiding Aantal respondenten ,69 3,63 3, ,64 3,77 3, ,66 3,61 3, ,62 3,72 3, ,71 3,63 3, ,60 3,71 3, Economie ,53 3,40 3, ,90 3,53 3, ,49 3,41 3, ,91 3,54 3, ,52 3,43 3, ,91 3,56 3, ,49 3,38 3, ,88 3,50 3, ,49 3,41 3, ,89 3,54 3, Recht ,55 3,51 3, ,89 3,70 3, ,45 3,53 3, ,91 3,76 3, ,50 3,51 3, ,91 3,76 3, ,50 3,51 3, ,85 3,67 3, ,55 3,57 3, ,92 3,73 3, Gedrag en maatschappij ,72 3,54 3, ,69 3,70 3, ,64 3,52 3, ,65 3,68 3, ,66 3,54 3, ,65 3,67 3, ,63 3,50 3, ,64 3,60 3, ,62 3,52 3, ,68 3,66 3, Taal en cultuur ,54 3,74 3, ,59 3,81 3, ,57 3,74 3, ,57 3,82 3, ,55 3,77 3, ,56 3,83 3, ,60 3,71 3, ,58 3,77 3, ,53 3,70 3, ,64 3,80 3, Bron: NSE; studiekeuze123, bewerkingen Inspectie van het Onderwijs,

27 5. Inschrijvingen bekostigd hoger onderwijs Aantal unieke hoofdinschrijvingen in hbo en wo naar opleidingsfase en opleidingsvorm, Hoger onderwijs Ongedeeld Voltijd Deeltijd/duaal Voltijd Deeltijd/duaal Associate degree Bachelor Master

28 Deel A. Hoger beroepsonderwijs 28

29 6. Instroom bekostigd hbo 6.1 Totale instroom in het bekostigd hbo Directe en indirecte instroom hbo naar opleidingsfase en opleidingsvorm, Associate degree Directe instroom Indirecte instroom Totaal N % N % N % Deeltijd/duaal , , , , , , , , , , , , , , ,0 Voltijd , , , , , , , , , , , , , , ,0 Bachelor Deeltijd/duaal , , , , , , , , , , , , , , ,0 Voltijd , , , , , , , , , , , , , , ,0 Master Deeltijd/duaal , , , , , , , , , , , , , , ,0 Voltijd , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 Directe instroom in de master betreft voornamelijk buitenlandse studenten die in Nederland een masteropleiding gaan volgen. 29

30 6.2 Directe instroom 4 in bekostigde associate degree en bachelor hboopleidingen naar populatiekenmerken Directe instroom associate degree en bachelor hbo naar opleidingsvorm, mannen en vrouwen, Associate degree Voltijd Deeltijd/duaal Man Vrouw Man Vrouw N % N % N % N % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Directe instroom associate degree en bachelor hbo naar opleidingsvorm, autochtonen/westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen, Associate degree Autochtonen en westerse allochtonen Voltijd Niet-westerse allochtonen Deeltijd/duaal Autochtonen en westerse allochtonen Niet-westerse allochtonen N % N % N % N % , , ,0 50 8, , , ,8 47 6, , , ,2 66 7, , , , , , , , ,7 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4 Zonder eerder e inschrijving in het HO 30

31 Directe instroom voltijd associate degree en bachelor hbo, vooropleiding voor ho, Associate degree Voltijd Onbekend Mbo Havo Vwo Overig buitenl_dip / eur bacc Overig N % N % N % N % N % N % , , ,0 17 3,8 3,7 14 3, , , ,6 6 1,6 3,8 12 3, , , ,9 7 1,1 4,6 40 6, , , ,4 6,9 5,7 30 4, , , ,8 13 1,4 10 1,1 43 4,7 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Directe instroom deeltijd/duaal associate degree en bachelor hbo, vooropleiding voor ho, Deeltijd/duaal Overig buitenl_dip / Onbekend Mbo Havo Vwo eur bacc Overig N % N % N % N % N % N % Associate , ,0 25 4,0 8 1,3 16 2, ,1 degree , ,8 38 5,0 11 1,4 13 1, , , ,6 38 4,5 11 1,3 9 1, , , ,2 37 5,0 8 1,1 5, , , ,1 56 6,0 9 1,0 6, ,4 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 31

32 Directe havo instroom met een gemiddeld CE cijfer lager dan een 7 in associate degree en bachelor hbo naar opleidingsvorm, Associate degree Voltijd CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 Deeltijd/duaal CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 N % N % N % N % , ,2 1 5, , , ,6 4 18, , , ,0 1 5, , , , , , ,3 1 5, ,0 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Directe vwo instroom met een gemiddeld CE cijfer lager dan een 7 in associate degree en bachelor hbo naar opleidingsvorm, Associate degree Voltijd CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 Deeltijd/duaal CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 N % N % N % N % , , , , , ,9 4 57, , , , ,4 7 63, ,0 Bachelor , , , , , , , , , , , , , ,2 6 10, , , , , ,7 Bovenstaande twee tabellen gaan over directe instroom. Dat betekent dat deze personen zich niet eerder voor een ho-opleiding ingeschreven hebben. Zij kunnen echter wel een aantal jaren iets anders hebben gedaan voor dat ze het ho instroomden. Met andere woorden de tabellen gaan niet over direct aansluitende instroom. Dat geldt wel voor de volgende twee tabellen. Daarin heeft diplomering in het voortgezet onderwijs een jaar voorafgaand aan instroom in het hoger onderwijs plaatsgevonden. Dit maakt niets uit voor het percentage missende waardes in het CE cijfer. De trend voor de vo instroom ziet er echter wel wat anders uit. 5 Ongeveer 11 procent is missing (dwz geen CE bekend) 6 Ongeveer 15 procent is missing (dwz geen CE bekend) 32

33 Direct aansluitende havo instroom met een gemiddeld CE cijfer lager dan een 7 in associate degree en bachelor hbo naar opleidingsvorm, Voltijd Deeltijd/duaal Associate degree CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 Totaal CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 Totaal N % N % N % N % N % N % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Direct aansluitende vwo instroom met een gemiddeld CE cijfer lager dan een 7 in associate degree en bachelor hbo naar opleidingsvorm, Voltijd Deeltijd/duaal associate degree CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 Totaal CE hoger of gelijk aan 7 CE lager dan 7 Totaal N % N % N % N % N % N % , , , , , ,3 2 66, , , , , , ,6 5 71, ,0 Bachelor , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 3 11, , , , , ,0 4 16, , ,0 33

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Groen vmbo... 4 3. Groen mbo... 14 4. Groen hoger onderwijs... 20 2 1. Inleiding Dit is het technisch

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Groen vmbo... 4 3. Groen mbo... 14 4. Groen hoger onderwijs... 20 2 1. Inleiding Dit is het technisch

Nadere informatie

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden 1. BRON-HO (Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs) BRON-HO (voormalig CRI-HO) wordt door

Nadere informatie

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_ Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO 200_ofdinschrijvingen Hoofdinschrijvingen HBO 301 instroom_ba

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken:

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Sectoren ho vergeleken profiel 2016 Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Aanbod Sectoren ho vergeleken: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, naar voltijd en deeltijd/duaal) in het hoger onderwijs,

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

CATEGORIE INHOUD HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD Opleidingen HBO en WO 810_n_opl en n_inst Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en

CATEGORIE INHOUD HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD Opleidingen HBO en WO 810_n_opl en n_inst Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en CATEGORIE INHOUD HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD Opleidingen HBO en WO 810_n_opl en n_inst Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen Inschrijvingen HBO en WO 820_hoofdinschrijvingen

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS TECHNISCH RAPPORT VAN DEELRAPPORT B:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS TECHNISCH RAPPORT VAN DEELRAPPORT B: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS TECHNISCH RAPPORT VAN DEELRAPPORT B: VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE INSTROOM IN HET BEKOSTIGD VOLTIJD BACHELORONDERWIJS 1 INHOUD A Tabellen en

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij

Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij Inleiding sectorbeeld Gedrag & Maatschappij Het sectorbeeld Gedrag & Maatschappij geeft de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken weer binnen alle opleidingen in deze sector. Dan kunt u denken

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Samenvatting en conclusies... 3 Inleiding... 4 De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding... 8 Inschrijvingen aan de eerstegraads

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2009 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2009 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Onderwijs de grootste sector... 2 Minder tweedegraads- en universitaire lerarenopleidingen... 4 Ruim 900 opleidingsvarianten... 5 Nieuwe opleidingsvarianten in sector Onderwijs... 7 Ontwikkelingen in voltijd-

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master Samenvattingen en conclusies... 2 De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master... 4 Inschrijvingen... 6 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 7 Tevredenheid: studie aanraden... 8 Tevredenheid: over docenten...

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE

DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE Utrecht, 8 oktober 2014 Voorwoord Voor u ligt deel 1 van De sector lerarenopleidingen

Nadere informatie

DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE

DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE DE SECTOR LERARENOPLEIDINGEN IN BEELD Studiesucces, studenttevredenheid en aansluiting op de arbeidsmarkt DEEL 1, INVENTARISATIE Utrecht, 8 oktober 2014 Voorwoord Voor u ligt deel 1 van De sector lerarenopleidingen

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Techniek grote sector... 2 450 opleidingen aangeboden in 600 varianten... 4 Veel lege opleidingsvarianten... 5 Minder deeltijdvarianten in Techniek... 6 In dit deel van het factsheet geven we een overzicht

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen

Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen Technisch rapport Studentenstromen en selecterende opleidingen De hoofdlijnen Na een jarenlange daling stabiliseert de totale doorstroom vanuit

Nadere informatie

Inschrijvingen en Instroom

Inschrijvingen en Instroom Veel studenten... 2 Minder studenten beginnen aan deeltijdopleiding... 3 Behoorlijk minder hbo-masterstudenten bij deeltijdopleidingen... 4 Veel instroom in maatschappelijke hulp en dienstverlening...

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Veranderen van opleiding Veel hbo-psychologie studenten door naar een wo-opleiding... 2 Havisten in Gedrag & Maatschappij stappen vaker over naar wo... 3 Mbo ers en havisten in psychologie-opleidingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Mbo ers doen het beter dan havisten... 2 55 procent behaald -diploma na vijf jaar... 2 62 procent behaald -diploma na vier jaar... 3 Wo psychologie heeft bovengemiddeld rendement... 4 Rendement van master

Nadere informatie

Oordeel over de opleiding

Oordeel over de opleiding Steeds meer studenten raden hun opleiding aan... 2 Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker aan... 3 Minder ulo-studenten raden opleiding aan... 5 Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT DEEL I NIVEAU VAN HET ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 Inhoud INLEIDING... 3 1. OPLEIDINGSNIVEAU... 4 2. PRESTATIES VAN LEERLINGEN... 12 3. SOCIALE KWALITEIT...

Nadere informatie

informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welkeonderwijsbevoegdheden-zijn-er

informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welkeonderwijsbevoegdheden-zijn-er Pabo Samenvatting en conclusies... 2 De... 4 Inschrijvingen aan de... 6 Ontwikkelingen binnen de... 7 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 9 Onderwijskwaliteit: conclusies van de NVAO...10 Tevredenheid:

Nadere informatie

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123 EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS Studiekeuze123 27-10-2016 AGENDA o Welkom en introductie o Evaluatie Studie in Cijfers (aanleiding, algemene uitgangspunten, opzet, proces) o Stand van zaken herziening (per

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Tevredenheid praktijkgerichtheid/contact beroepspraktijk

Tevredenheid praktijkgerichtheid/contact beroepspraktijk Tevredenheid praktijkgerichtheid/contact beroepspraktijk Tevredenheid over praktijkgerichtheid relatief groter... 2 Studenten biologie, scheikunde en medisch wisselend tevreden over praktijkaspecten...

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014 SELECTIE VAN OPLEIDINGEN De Beste Studies 2014 vergelijkt geaccrediteerde voltijd opleidingen in het hoger onderwijs. In de selectie zijn bekostigde opleidingen

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt?

Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt? Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt? Technische opleiding vaker goede basis voor de arbeidsmarkt... 2 Hbo wiskunde, natuurkunde en informatica goede basis voor start op de arbeidsmarkt.. 4 Techniek

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs

Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Begroting 2014 Meta-data Monitor streefdoelen onderwijs Overzicht per indicator: 1. De prestaties van leerlingen en studenten gaan omhoog Gemiddelde score Cito-eindtoets omhoog Gemiddeld eindcijfer (Centraal

Nadere informatie

Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit

Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit Technisch rapport Kwalitatieve eisen en Mobiliteit De conclusies hebben uitsluitend betrekking op de masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. De conclusies over selectie van de masters zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 Het landelijke tevredenheidsonderzoek Figuur X.x Ontwikkeling themascore onder studenten in het hoger onderwijs inhoud naar studieniveau (2013 t/m 2017), waarbij 1 is zeer

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Universitaire lerarenopleidingen (ulo s)

Universitaire lerarenopleidingen (ulo s) Universitaire lerarenopleidingen (ulo s) Samenvatting en conclusies... 3 De universitaire lerarenopleidingen (ulo s)... 5 Inschrijvingen aan de ULO s... 7 Ontwikkelingen binnen de universitaire lerarenopleidingen...

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Aanbod van Sector met zeven subsectoren... 2 Aanbod bekostigde neemt af... 3 Aandeel niet-bekostigde neemt toe... 4 Maatschappelijke hulp en dienstverlening grootste subsector... 4 Minder diversiteit aan

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Hantering van minimaal twee selectiecriteria bij opleidingen die selecteren (bachelor hbo wo)

Hantering van minimaal twee selectiecriteria bij opleidingen die selecteren (bachelor hbo wo) Hantering van minimaal twee selectiecriteria bij opleidingen die selecteren (bachelor hbo wo) Technisch rapport: Hantering van minimaal twee selectiecriteria bij opleidingen die selecteren (bachelor hbo

Nadere informatie

Rapportnaam: Accreditatie bachelor

Rapportnaam: Accreditatie bachelor Handleiding HvA-data Rapportnaam: Accreditatie bachelor Titel rapport: Basisgegevens Opleidingsbeoordelingen t.b.v. accreditatieaanvraag Versie 0.4 Inhoud 1. REVISIEOVERZICHT... 2 2. RAPPORTGEGEVENS...

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Niveau van het onderwijs

Niveau van het onderwijs de staat van het onderwijs 1 Niveau van het onderwijs Het Nederlandse onderwijsniveau was en is hoog, maar het verschil met andere landen wordt kleiner. De lees- en rekenvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website bestestudies.elsevier.nl.

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Inleiding. Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Momenteel worden deze

Nadere informatie

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten Studiekeuze123 Thora Arnadottir en Daphne Selhorst Wat is Studiekeuze123? Zelfstandige Stichting: samenwerkingsverband koepels hoger onderwijs (ISO, LSVb, HBO-raad, NRTO en VSNU) Financiering door ministerie

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO

Toelichting op gegevens van DUO Toelichting op gegevens van DUO (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs) Inleiding Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Hiermee

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Minder tevreden over didactische kwaliteit van docenten... 2 Wo-studenten minder tevreden over didactische kwaliteit... 3 Masterstudenten vaker tevreden over inhoudelijke deskundigheid... 4 Een overzicht...

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Minder ontevreden over inhoudelijke deskundigheid en didactiek... 2 Ad-studenten juist ontevreden over inhoudelijke deskundigheid... 3 Studenten uit niet-bekostigd onderwijs ontevreden over betrokkenheid

Nadere informatie

Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB)

Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Deelnemers in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSDEELNEMERSTAB) Datum:23 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers 203

Onderwijs. Kerncijfers 203 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim

Nadere informatie