TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017"

Transcriptie

1 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast een nieuwe design en indeling, zijn er ook diverse data-aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen komen voort uit de vernieuwing van Studie in Cijfers en het advies van ROA over de weergave van indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarkt. Hieronder lichten wij toe welke indicatoren zijn gewijzigd of toegevoegd. Voor deze indicatoren is gebruik gemaakt van een vijftal bronnen; HBOmonitor, Nationale Alumni Enquête, Nationale Studenten Enquête, Arbeidsmarktinformatiesysteem en 1CijferHO. Bronnen HBO-monitor De HBO-monitor is een landelijke enquête onder afgestudeerde hbo ers (bachelors, masters en associate degrees) die jaarlijks in opdracht van de Vereniging Hogescholen wordt afgenomen. De enquête wordt circa anderhalf jaar na afstuderen afgenomen. Alle informatie uit de HBO-monitor wordt per opleiding op landelijk niveau weergegeven, niet voor elke instelling apart. Bijbehorende indicatoren: - Werkloosheid - Werk op niveau - Werk aansluitend aan de opleiding - Salaris - Werkuren - Opnieuw kiezen van dezelfde studie - Opleiding goede basis voor start arbeidsmarkt - Tevredenheid gevonden werk - Loopbaanperspectief - Beroepen Nationale Alumni Enquête 2015 (NAE) - De Nationale Alumni Enquête is een landelijke enquête onder afgestudeerde wo-masterstudenten die tweejaarlijks in opdracht van de VSNU wordt afgenomen. De enquête wordt circa anderhalf jaar na afstuderen afgenomen. Alle informatie uit de NAE wordt per opleiding op landelijk niveau weergegeven, niet voor elke instelling apart. Omdat de NAE alleen onder wo-masterstudenten wordt afgenomen, worden er voor wo-bacheloropleidingen geen arbeidsmarktgegevens getoond. Bijbehorende indicatoren: - Werkloosheid - Werk op niveau - Werk aansluitend aan de opleiding - Salaris - Werkuren - Opnieuw kiezen van dezelfde studie - Opleiding goede basis voor start arbeidsmarkt - Beroepen

2 Arbeidsmarktinformatiesysteem 2015 (AIS) - Het arbeidsmarktinformatiesysteem wordt beheerd door het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Onderdeel hiervan zijn prognoses voor ontwikkeling van de werkgelegenheid in verschillende bedrijfssectoren tot 5 jaar vooruit ( ). Deze prognoses worden tweejaarlijks bijgewerkt. Alle informatie uit de AIS wordt per opleiding op landelijk niveau weergegeven, niet voor elke instelling apart. Bijbehorende indicatoren: - Prognose - Conjunctuurgevoeligheid - Uitwijkmogelijkheden sector - Uitwijkmogelijkheden beroepsgroep Nationale Studenten Enquête (NSE) De Nationale Studenten Enquête is een landelijke enquête die jaarlijks in opdracht van Studiekeuze123 door GfK wordt uitgevoerd onder alle studenten die op dat moment staan ingeschreven bij deelnemende instellingen. Alle universiteiten nemen deel aan de NSE, en de meeste hogescholen. Het gaat zowel om door de overheid bekostigde als privaat bekostigde instellingen. Een klein aantal instellingen neemt niet elk jaar deel aan de NSE, maar eens in de twee jaar. Bij deze instellingen worden de gegevens gebruikt van het meest recente jaar dat ze hebben meegedaan. Bekijk de lijst met deelnemende instellingen aan de NSE Bijbehorende indicatoren: - Algemene studenttevredenheid - Contacttijd eerstejaars 1 Cijfer HO (1cHO) Het 1 Cijfer HO-bestand bevat gegevens over alle inschrijvingen en examens voor opleidingen in het hoger onderwijs die door de overheid bekostigd worden. Deze gegevens zijn aangeleverd door de instellingen en worden beschikbaar gesteld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bijbehorende indicatoren: - Aantal eerstejaars - Percentage vrouwen - Totaal aantal studenten aan de opleiding - Totaal aantal studenten aan de vestiging van de opleiding - Doorstroom naar het tweede jaar - Diploma binnen 4/5 jaar - Doorstuderen - Doorstroom wo-bachelor naar de womaster

3 Werkloosheid Het werkloosheidspercentage is gebaseerd op vragen uit de HBO-monitor of NAE over de arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden aan deze studie. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de arbeidsmarktsituatie op dat moment weer. Van alle afgestudeerden aan deze studie die deel uitmaken van de beroepsbevolking wordt het percentage getoond dat geen werk heeft. De beroepsbevolking bestaat uit iedereen die een uur of meer werkt of op zoek is naar werk. Afgestudeerden die niet werken maar ook niet op zoek zijn naar werk, worden in de berekening van dit percentage dus niet meegeteld. Ook mensen die doorstuderen en daarnaast een bijbaan hebben worden niet meegeteld. Het werkloosheidspercentage wordt niet getoond als er voor deze studie minder dan twintig deelnemers aan de HBO-monitor of NAE zijn die deel uitmaken van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage wordt alleen getoond voor voltijd studies. Werk op niveau Het percentage van alle werkende deelnemers aan de HBO-monitor of NAE dat een baan heeft waarvoor minstens het niveau van deze opleiding is vereist. Dit percentage is gebaseerd op vragen uit de HBO-monitor of NAE over de arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden aan deze studie. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de arbeidsmarktsituatie op dat moment weer. Het percentage is berekend over alle werkende (een uur per week of meer) afgestudeerden aan deze studie die deelnamen aan de HBO-monitor of NAE en op het moment van invullen geen student meer waren. Dit percentage wordt niet getoond als er voor deze studie minder dan twintig deelnemers aan de HBO-monitor of NAE zijn die een baan hebben waarvan bekend is wat het benodigde opleidingsniveau is. Het percentage wordt alleen getoond voor voltijd studies. Werk aansluitend aan de opleiding Het percentage van alle werkende deelnemers aan de HBO-monitor of NAE dat een baan heeft waarvoor een opleiding in deze richting, of een verwante richting, is vereist. Dit percentage is gebaseerd op vragen uit de HBO-monitor of NAE over de arbeidsmarktsituatie van afgestudeerden aan deze studie. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de arbeidsmarktsituatie op dat moment weer.

4 Het percentage is berekend over alle werkende (een uur per week of meer) afgestudeerden aan deze studie die deelnamen aan de HBO-monitor of NAE en op het moment van invullen geen student meer waren. Dit percentage wordt niet getoond als er minder dan twintig deelnemers zijn aan de HBO-monitor of NAE die hebben aangegeven of de opleidingsrichting aansluit bij de huidige functie. Het percentage wordt alleen getoond voor voltijd studies. Salaris Het mediane bruto startsalaris van afgestudeerden aan deze opleiding, zoals opgegeven in de HBOmonitor of NAE. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de arbeidsmarktsituatie op dat moment weer. Van het bruto startsalaris wordt de mediaan (het middelste getal als je alle waarden op een rij zet van klein naar groot) berekend, niet het gemiddelde. Dit voorkomt dat uitschieters (mensen die veel meer of juist veel minder verdienen dan wat gangbaar is onder afgestudeerden aan deze studie) een grote invloed hebben op het getoonde cijfer. Daardoor wordt een realistischer beeld gegeven van het salaris dat iemand kan verwachten te verdienen met dit diploma op zak. Het cijfer is gebaseerd op werkende met een of meer uur werk per week. Het salaris wordt niet getoond als van minder dan twintig werkende afgestudeerden het salaris bekend is. Het salaris wordt alleen getoond voor voltijd studies. Werkuren Het gemiddeld aantal reguliere werkuren per week (dat wil zeggen: contracturen, geen overwerk) van deelnemers aan de HBO-monitor of NAE. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de arbeidsmarktsituatie op dat moment weer. Het cijfer is gebaseerd op werkenden met een of meer uur werk per week. Het aantal werkuren wordt niet getoond als er van minder dan twintig werkende afgestudeerden het salaris bekend is. Het gemiddeld aantal werkuren wordt alleen getoond voor voltijd studies.

5 Opnieuw kiezen van dezelfde studie In de HBO-monitor en in de NAE wordt deelnemers gevraagd of ze achteraf gezien dezelfde opleiding opnieuw zouden kiezen. De mogelijke antwoorden waren: 1. Ja, dezelfde opleiding aan dezelfde instelling 2. Ja, dezelfde opleiding aan een andere instelling. 3. Nee, een andere opleiding aan dezelfde instelling 4. Nee, een andere opleiding aan een andere instelling 5. Nee, ik zou niet gaan studeren. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de situatie op dat moment weer. Het weergegeven percentage toont hoeveel van alle deelnemers optie 1 of optie 2 hebben gekozen. Met andere woorden, het percentage toont welk deel van de afgestudeerden achteraf dezelfde opleiding zou hebben gekozen, aan dezelfde instelling of een andere. Het percentage wordt niet getoond als minder dan twintig deelnemers aan de HBO-monitor of NAE deze vraag beantwoord hebben. Het percentage wordt getoond voor voltijd, deeltijd en duale studies. Opleiding goede basis voor start op de arbeidsmarkt Deelnemers aan de HBO-monitor of NAE wordt gevraagd om op een schaal van 1 tot en met 5 aan te geven in welke mate de opleiding een goede basis was om te starten op de arbeidsmarkt. Deze vragenlijst wordt anderhalf jaar na afstuderen afgenomen en geeft de situatie op dat moment weer. In de HBO-monitor staat 1 voor helemaal niet, en 5 voor in sterke mate ; in de NAE staat 1 voor niet, en 5 voor in zeer sterke mate. Het percentage is gebaseerd op de respondenten die een 4 of 5 aangaven en toont derhalve het percentage van alle deelnemers dat vond dat de opleiding in (zeer) sterke mate een goede basis gaf om te starten op de arbeidsmarkt. Het percentage wordt niet getoond als minder dan twintig deelnemers aan de HBO-monitor of NAE deze vraag beantwoord hebben. Het percentage wordt getoond voor voltijd, deeltijd en duale studies.

6 Tevredenheid met gevonden werk Bron: HBO-monitor Werkende (een uur of meer) deelnemers aan de HBO-monitor wordt gevraagd om op een schaal van 1 tot en met 5 aan te geven in hoeverre ze tevreden zijn met hun huidige functie/werkzaamheden, waarbij 1 staat voor zeer ontevreden en 5 voor zeer tevreden. Het gemiddelde van de ingevulde waarden voor deze opleiding wordt getoond. Antwoorden van deelnemers die verder studeren en daarnaast een baan hebben zijn niet meegenomen in dit gemiddelde. Deze vraag is in de NAE niet gesteld en wordt dus alleen voor het hbo getoond. Het gemiddelde wordt niet getoond als minder dan twintig werkende deelnemers aan de HBOmonitor deze vraag beantwoord hebben. Het gemiddelde wordt alleen voor voltijd studies getoond. Loopbaanperspectief Bron: HBO-monitor Werkende (een uur of meer) deelnemers aan de HBO-monitor wordt gevraagd om op een schaal van 1 tot en met 5 aan te geven in hoeverre hun huidige functie goede carrièreperspectieven biedt, waarbij 1 stond voor nauwelijks, en 5 voor heel veel. Het gemiddelde van de ingevulde waarden voor deze opleiding wordt getoond. Antwoorden van deelnemers die verder studeren en daarnaast een baan hebben zijn niet meegenomen in dit gemiddelde. Deze vraag is in de NAE niet gesteld en wordt dus alleen voor het hbo getoond. Het gemiddelde wordt niet getoond als minder dan twintig werkende deelnemers aan de HBOmonitor deze vraag beantwoord hebben. Het gemiddelde wordt alleen voor voltijd studies getoond. Beroepen In de HBO-monitor en NAE wordt aan deelnemers die hadden aangegeven te werken (een uur of meer) gevraagd de naam van hun beroep/functie in te typen. Voor de HBO-monitor zijn de opgegeven beroepen ingedeeld volgens de internationale ISCO08-standaard. Voor de NAE zijn beroepen niet volgens een standaard ingedeeld, maar zijn op elkaar lijkende functienamen gegroepeerd onder dezelfde naam. Deze groepering is gedaan door I&O Research. In de toekomst zullen ook voor het wo de beroepen gecodeerd worden volgens de ISCO08-standaard. Per opleiding worden de vaakst ingevulde beroepen getoond. Een beroep wordt worden alleen getoond als minstens vijf afgestudeerden aan een opleiding dat beroep hebben ingevuld. Als er voor een opleiding minder dan twintig mensen een beroep hebben opgegeven worden er voor deze opleiding helemaal geen beroepen getoond. Bijbanen van deelnemers die aangegeven hebben verder te studeren worden niet getoond.

7 Indien mogelijk wordt een lijst van vijf meest gekozen beroepen getoond. Vervolgens kan men doorklikken om de (eventuele) andere beroepen te tonen. Bij het bepalen welke beroepen gedaan worden door afgestudeerden aan een opleiding wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten die de opleiding in voltijd, deeltijd, of in een duale variant hebben gevolgd. Arbeidsmarktperspectief Bron: AIS Het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) stelt een arbeidsmarktperspectief op per groep studies (een niveau tussen studies en sectoren: opleidingstype). De prognoses (2020) worden apart gemaakt voor hbo- en wo-niveau. Voor elk opleidingstype worden vier gegevens getoond: Prognose De verwachte arbeidsmarktsituatie Conjunctuurgevoeligheid De mate waarin de werkgelegenheid gevoelig is voor veranderingen van de economische situatie. Uitwijkmogelijkheden sector De mate waarin iemand met deze opleidingsachtergrond kan uitwijken naar een andere sector om in te werken. Uitwijkmogelijkheden beroepsgroep De mate waarin iemand met deze opleidingsachtergrond kan uitwijken naar een andere beroepsgroep om in te werken. Arbeidsmarktperspectieven worden niet getoond voor hbo-associate degrees, hbo-masters en wobachelors. Het ROA maakt alleen onderscheid tussen hbo en wo, niet tussen verschillende diploma s binnen deze onderwijssoorten. Omdat de arbeidsmarktperspectieven per diplomatype sterk kunnen verschillen, wordt voor hbo en wo alleen het arbeidsmarktperspectief getoond op het meest gangbare uitstroomniveau. Voor hbo is dat het bachelorniveau en voor wo is dat het masterniveau. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijd, deeltijd en duale varianten van opleidingen. Algemene Studenttevredenheid Bron: NSE Deelnemers aan de Nationale Studenten Enquête geven met een cijfer van 1 tot en met 5 antwoord op de vraag Hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen?, waarbij een 1 staat voor zeer ontevreden en een 5 voor zeer tevreden. Het gemiddelde van de gekozen cijfers wordt getoond. Daarnaast is er een mogelijkheid om de verdeling van de antwoorden en het aantal respondenten te bekijken door op meer informatie te klikken. De percentages en het gemiddelde zijn gewogen. Dat wil zeggen dat sommige deelnemers aan de enquête zwaarder meetellen in de berekening dan andere. Dit wordt gedaan om te corrigeren voor verschillen in het deelnamepercentage aan de NSE tussen verschillende opleidingen, instellingen en vestigingen. De aantallen zijn ongewogen weergegeven. Lees meer over de wegingsfactor.

8 Voor sommige opleidingen wordt de studenttevredenheid niet getoond. Dit is het geval wanneer de instelling niet meedoet aan de NSE of wanneer de resultaten niet voldoen aan de betrouwbaarheidsen privacyeisen die voor de NSE gehanteerd worden. Dit komt vooral voor bij opleidingen met een klein aantal studenten. Lees meer over de beslisregels voor het tonen van resultaten van de NSE. De studenttevredenheid wordt getoond per opleiding, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen opleidingsvormen (voltijd, deeltijd en duaal). Contacttijd eerstejaars Bron: NSE Het aantal ervaren contacturen per week in het eerste studiejaar is gebaseerd op antwoorden op de vraag Geef aan welke antwoordcategorie voor jou van toepassing is ten aanzien van contacttijd binnen je opleiding in de Nationale Studenten Enquête. Bij deze vraag wordt toegelicht dat het gaat om het aantal klokuren per week waarin studenten geprogrammeerd contact hebben met een onderwijsgevende (docent, tutor, e.d.), en dat activiteiten als stages, werkplekleren, scripties en afstudeeronderzoek niet tot contacttijd gerekend worden. De antwoordmogelijkheden zijn: Minder dan 6 klokuren per week 6 tot 12 klokuren per week 12 tot 18 klokuren per week, 18 tot 24 klokuren per week 24 tot 30 klokuren per week 30 of meer klokuren per week Niet van toepassing Het aantal uren dat getoond wordt voor deze opleiding, is het antwoord dat het vaakst gekozen werd door eerstejaarsstudenten aan deze opleiding. Als twee antwoordmogelijkheden beide door evenveel studenten zijn gekozen wordt de contacttijd van de opties samengevoegd. Er kan dan bijvoorbeeld staan. Dit betekent dat de derde en vierde optie even vaak zijn gekozen. Als er drie aaneengesloten opties even vaak zijn gekozen, dan wordt alleen de middelste getoond. Als meerdere niet-aaneengesloten opties even vaak zijn gekozen, of als er meer dan drie opties even vaak zijn gekozen, dan wordt de contacttijd niet getoond. Er zijn ook andere redenen waarom de contacttijd voor eerstejaars voor sommige opleidingen niet wordt weergegeven. Het kan zijn dat de instelling niet meedeed aan de NSE, of dat de resultaten niet voldoen aan de betrouwbaarheids- en privacyeisen die voor de NSE gehanteerd worden. Dit laatste komt vooral voor bij opleidingen met een klein aantal studenten. Lees meer over de beslisregels voor het tonen van resultaten van de NSE. Op de opleidingspagina wordt contacttijd getoond voor voltijd, deeltijd en duale opleidingsvormen van bachelor-, master- en associate degree-opleidingen.

9 Aantal eerstejaars Het aantal studenten dat in september 2016 is begonnen met deze opleiding. Uitwisselingsstudenten, studenten die een premaster doen (wat alleen voorkomt in het wo), extranei, en studenten die op een ander moment in het jaar zijn gestart worden niet meegeteld. Het aantal eerstejaars wordt per instelling, opleiding, opleidingsvorm en vestiging getoond. Er geldt geen weergaveregel; aantal eerstejaars wordt indien mogelijk getoond voor hbo en wo; bachelors, masters en associate degrees. Percentage vrouwen Het percentage vrouwen onder de eerstejaarsstudenten aan deze opleiding (zie aantal eerstejaars ). Dit gegeven wordt voor elke opleiding, opleidingsvorm, instelling en vestiging getoond. Totaal aantal studenten aan de opleiding Het totaal aantal studenten dat deze opleiding volgt. Dit gegeven wordt voor elke opleiding, opleidingsvorm, instelling en vestiging getoond. Dit wordt alleen weergegeven voor opleidingen die een nominale duur hebben van langer dan een jaar. Totaal aantal studenten aan de vestiging van de opleiding Het totaal aantal studenten dat een opleiding volgt aan deze vestiging van deze instelling. Hierbij worden alle studenten (bachelor, masters en associate degrees) van alle opleidingsvormen (voltijd, deeltijd en duaal) dus bij elkaar opgeteld.

10 Doorstroom naar het tweede jaar Het percentage van alle eerstejaarsstudenten (zie de toelichting bij aantal eerstejaars ), gestart aan deze opleiding in september 2015, dat in september 2016 aan dezelfde opleiding en instelling stond ingeschreven. Eerstejaarsstudenten die binnen een jaar hun diploma behaalden worden niet meegenomen in de berekening. 1 Als er in 2015 minder dan elf eerstejaarsstudenten gestart zijn, dan wordt de doorstroom naar het tweede jaar niet getoond in verband met privacyoverwegingen en omdat bij kleine aantallen studenten grote schommelingen in dit percentage mogelijk zijn van jaar tot jaar. De doorstroom naar het tweede jaar wordt apart getoond voor elke opleiding, opleidingsvorm en instelling, zonder onderscheid tussen vestigingen van dezelfde instelling. Voor wo-masters en opleidingen met een nominale duur van 1 jaar of minder wordt geen doorstroom naar het tweede jaar getoond. Diploma binnen 4 (wo bachelors) of 5 jaar (hbo bachelors) Het percentage van de eerstejaarsstudenten (zie de toelichting bij aantal eerstejaars ) dat binnen een bepaalde periode een diploma haalt. Deze periode is de nominale opleidingsduur, plus 1 jaar. Voor hbo-bachelors is dit 5 jaar, voor wo-bachelors is dit 4 jaar. Voor het hbo worden deze cijfers vastgesteld op basis van de lichting eerstejaars van 2011, voor het wo wordt de lichting 2012 als basis gebruikt. Eerstejaarsstudenten die binnen een jaar hun diploma behaalden worden niet meegenomen in de berekening. 2 Er worden twee cijfers getoond: Het percentage studenten dat het diploma haalde bij deze opleiding aan deze instelling. Het percentage studenten dat het diploma behorende bij deze opleiding haalde, of een ander diploma van hetzelfde opleidingsniveau of hoger bij deze of een andere instelling. Als er in 2011 (hbo) dan wel 2012 (wo) minder dan elf eerstejaarsstudenten gestart zijn, dan worden de cijfers over het behalen van het diploma binnen 4 dan wel 5 jaar niet getoond in verband met privacyoverwegingen en omdat bij kleine aantallen studenten grote schommelingen in dit percentage mogelijk zijn van jaar tot jaar. Cijfers over het behalen van een diploma worden alleen getoond voor voltijd bacheloropleidingen (geen master- en associate degree-opleidingen), en worden voor elke opleiding en instelling apart weergegeven, zonder onderscheid tussen vestigingen van dezelfde instelling. 1 Vanwege veranderingen in opleidingscodes zijn in een aantal gevallen enkele gerelateerde wo-opleidingen samengevoegd voor deze berekening. 2 Vanwege veranderingen in opleidingscodes zijn in een aantal gevallen enkele gerelateerde wo-opleidingen samengevoegd voor deze berekening.

11 Doorstuderen Van alle afstudeerders aan deze opleiding wordt het percentage getoond dat in 2015 en/of in 2016 opnieuw stond ingeschreven aan een opleiding in het hoger onderwijs, ongeacht de opleidingsvorm. Onder een afstudeerder wordt verstaan: een student die op 1 oktober 2014 aan deze opleiding stond ingeschreven en in het collegejaar het bijbehorende diploma haalde. Als er in het collegejaar minder dan elf afstudeerders waren, dan wordt het percentage dat doorstudeert niet getoond in verband met privacyoverwegingen en omdat bij kleine aantallen studenten grote schommelingen in dit percentage mogelijk zijn van jaar tot jaar. Het percentage doorstudeerders wordt apart getoond voor elke opleiding, opleidingsvorm en instelling, waarbij alle vestigingen van dezelfde instelling zijn samengenomen. Het percentage wordt niet getoond voor masteropleidingen maar wel voor wo-bachelor-, hbo bachelor-, en associate degreeopleidingen. Doorstroom wo-bachelor naar wo-master Van alle studenten die in 2015 een wo-bachelordiploma van een bepaalde opleiding behaalden wordt gekeken voor welke wo-masteropleiding(en) zij in 2016 en 2017 stonden ingeschreven. In percentages wordt aangegeven welk deel van de bachelorgediplomeerden elke master koos. Per wobachelordiploma worden de vijf meest gekozen wo-masteropleidingen getoond. Vervolgens kan men doorklikken om de (eventuele) andere gekozen wo-masteropleidingen te tonen. De doorstroom tussen wo-bachelors en wo-masters wordt op landelijk niveau getoond, er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen gelijke opleidingen aan verschillende instellingen. Doorstroom tussen een wo-bachelor en wo-master wordt alleen getoond als er in 2015 meer dan tien mensen het wo-bachelordiploma behaalden, en meer dan vijf hiervan de master kozen.

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123

EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS. Studiekeuze123 EVALUATIE STUDIE IN CIJFERS Studiekeuze123 27-10-2016 AGENDA o Welkom en introductie o Evaluatie Studie in Cijfers (aanleiding, algemene uitgangspunten, opzet, proces) o Stand van zaken herziening (per

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken:

Sectoren ho vergeleken profiel Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Sectoren ho vergeleken profiel 2016 Dit overzicht bevat de volgende grafieken: Aanbod Sectoren ho vergeleken: aantal opleidingsvarianten (brin-isat, naar voltijd en deeltijd/duaal) in het hoger onderwijs,

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO. Onderwijsverslag 2013/2014 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HO Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Databronnen en definities... 4 3. Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen per 1 oktober 2013...

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Oordeel over de opleiding

Oordeel over de opleiding Steeds meer studenten raden hun opleiding aan... 2 Niet-bekostigd: studenten tweedegraads hbo raden studie vaker aan... 3 Minder ulo-studenten raden opleiding aan... 5 Uitkomsten inspectie onderzoek vergelijkbaar

Nadere informatie

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6

Databronnen en definities. Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden... 2 Nadere inkadering opleidings- en studentkenmerken... 5 Kengetallen... 6 Databestanden 1. BRON-HO (Basis Register Onderwijs (BRON) Hoger Onderwijs) BRON-HO (voormalig CRI-HO) wordt door

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt?

Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt? Opleiding een goede basis voor arbeidsmarkt? Technische opleiding vaker goede basis voor de arbeidsmarkt... 2 Hbo wiskunde, natuurkunde en informatica goede basis voor start op de arbeidsmarkt.. 4 Techniek

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Biologie, scheikunde en medische opleidingen

Biologie, scheikunde en medische opleidingen Biologie, scheikunde en medische opleidingen... 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica... 2 Bouwkunde en civiele techniek... 3 Ontwerpopleidingen... 4 Techniek en maatschappij... 4 Biologie, scheikunde

Nadere informatie

Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs

Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs Beschrijving MISUT rapporten en definities Onderwijs versie 1.0 31-10-2013 Inhoudsopgave Rapport 1: Omvang en samenstelling van de instroom in een bacheloropleiding (aantallen)... 4 Rapport 2: Omvang en

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Diploma behaald. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Mbo ers doen het beter dan havisten... 2 55 procent behaald -diploma na vijf jaar... 2 62 procent behaald -diploma na vier jaar... 3 Wo psychologie heeft bovengemiddeld rendement... 4 Rendement van master

Nadere informatie

Een baan. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, 2015 1

Een baan. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, 2015 1 Een baan Hbo-deeltijders minst last van afnemende baankansen... 2 Afgestudeerde pedagogen minste last van afnemende baankansen... 3 Hbo-afgestudeerden minder vaak baan na één maand... 4 Wo-afgestudeerden

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Verslag contactpersonen bijeenkomst technische evaluatie Studie in Cijfers

Verslag contactpersonen bijeenkomst technische evaluatie Studie in Cijfers Verslag contactpersonen bijeenkomst technische evaluatie Studie in Cijfers Datum: Plaats: Aanwezig: Bijlagen: 27 oktober 2016, 14.00-16.00 uur Vergadercentrum Domstad Annemarie Vaissier (Hogeschool Rotterdam),

Nadere informatie

Subsector sociale wetenschappen

Subsector sociale wetenschappen Samenvatting... 2 Weinig opleidingen... 2 Kleinste aantal instromende studenten... 3 Uitval lager... 3 Veel switch... 3 Diplomarendement beter dan sector, slechter dan totaal ho... 3 Accreditaties met

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Advies Benaderingswijze t.a.v. arbeidsmarktvoorlichting

Advies Benaderingswijze t.a.v. arbeidsmarktvoorlichting Advies Benaderingswijze t.a.v. arbeidsmarktvoorlichting Christoph Meng Barbara Belfi Didier Fouarge Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt ROA Research Centre for Education and the Labour Market

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken

Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken HAN Jaarverslag 2013 Bijlage A / Prestatieafspraken: Overzicht resultaten/prestatieindicatoren Bijlage A1. Definities en bronnen bij indicatoren prestatieafspraken Uitval Het aandeel van het totaal aantal

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 Het landelijke tevredenheidsonderzoek Figuur X.x Ontwikkeling themascore onder studenten in het hoger onderwijs inhoud naar studieniveau (2013 t/m 2017), waarbij 1 is zeer

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Onderwijs de grootste sector... 2 Minder tweedegraads- en universitaire lerarenopleidingen... 4 Ruim 900 opleidingsvarianten... 5 Nieuwe opleidingsvarianten in sector Onderwijs... 7 Ontwikkelingen in voltijd-

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair?

Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair? Tevredenheid van studenten en alumni: substituut of complementair? C. Meng, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht University( c.meng@maastrichtuniversity.nl) W.H.M. Kwinten, Leer-

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016

Zorgplicht arbeidsmarktperspectief ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN. Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden. september 2016 ZORGEN VOOR WERKZAME OPLEIDINGEN Arbeidsmarktintrede van mbo-gediplomeerden Auteurs Christoph Meng & Annelore Verhagen, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) september 2016 Jaarlijks krijgen

Nadere informatie

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs,

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

De eerste baan is niet de beste

De eerste baan is niet de beste De eerste baan is niet de beste Auteur(s): Velden, R. van der (auteur) Welters, R. (auteur) Willems, E. (auteur) Wolbers, M. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Nadere informatie

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Bestemd voor Instellingen voor hoger onderwijs. inwerkingtreding

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master Samenvattingen en conclusies... 2 De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master... 4 Inschrijvingen... 6 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 7 Tevredenheid: studie aanraden... 8 Tevredenheid: over docenten...

Nadere informatie

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening

Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Subsector maatschappelijke hulp en dienstverlening Samenvatting... Grootste subsector... Gemiddeld meer studenten per opleiding... 3 Weinig instroom in relatief veel deeltijdopleidingen... 3 Mbo-instroom

Nadere informatie

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding

Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Eerstegraads lerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding Samenvatting en conclusies... 3 Inleiding... 4 De eerstegraadslerarenopleidingen kunst/lichamelijke opvoeding... 8 Inschrijvingen aan de eerstegraads

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Hoe vaak raden studenten de opleiding aan?

Hoe vaak raden studenten de opleiding aan? Hoe vaak raden studenten de opleiding aan? evenveel aanraders als in het totale hoger onderwijs... 2 Hbo-bachelor wiskunde, natuurkunde en informatica minste aanraders... 3 Wo-bachelor bouwkunde en civiele

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD IN HET HOGER ONDERWIJS METING KWANTITATIEVE GEGEVENS

ONDERWIJSTIJD IN HET HOGER ONDERWIJS METING KWANTITATIEVE GEGEVENS ONDERWIJSTIJD IN HET HOGER ONDERWIJS METING 2010-2011 KWANTITATIEVE GEGEVENS INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 9 1.1 Achtergrond van het onderzoek 9 1.2 Vraagstelling 9 1.3 Onderzoeksopzet 9 1.4 Definitie

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Studie in Cijfers: studiebijsluiter voor het mbo Advies SBB maart 2014

Studie in Cijfers: studiebijsluiter voor het mbo Advies SBB maart 2014 Studie in Cijfers: studiebijsluiter voor het mbo Advies SBB maart 2014 Opdracht minister van OCW In het kader van het Stimuleringsplan LOB voor het mbo vraagt de minister van Onderwijs om een bijsluiter

Nadere informatie

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie BIJLAGE 3 Achtergrondinformatie Diplomarendement Daling diplomarendement voltijd hbo-bacheloropleidingen De trend die de Inspectie van het Onderwijs de afgelopen jaren signaleerde in het hbo zet door:

Nadere informatie

Aanbod van opleidingen

Aanbod van opleidingen Techniek grote sector... 2 450 opleidingen aangeboden in 600 varianten... 4 Veel lege opleidingsvarianten... 5 Minder deeltijdvarianten in Techniek... 6 In dit deel van het factsheet geven we een overzicht

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

HBO-Monitor Handleiding Instellingsrapportage

HBO-Monitor Handleiding Instellingsrapportage HBO-Monitor 2015 Handleiding Instellingsrapportage Voorwoord Voorliggend document is een korte handleiding voor het gebruik van de online applicatie van de instellingsrapportages die in het kader van de

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

BIJLAGE. 1. De definitie van kunstenaar

BIJLAGE. 1. De definitie van kunstenaar BIJLAGE Vooraf Deze bijlage bevat een aantal relevante feiten over de aansluiting van kunstvakonderwijs arbeidsmarkt op basis van het mij bekende onderzoek. Waar mogelijk zal ik vergelijkingen maken met

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen:

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Gelieerd aan Maastricht University, SBE 3 afdelingen: De arbeidsmarkt tot 2018. Is er ruimte voor jongeren? Didier Fouarge d.fouarge@maastrichtuniversity.nl RPA Netwerkbijeenkomst, Alphen aan den Rijn, 13 februari 2014 2 Researchcentrum voor Onderwijs en

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Instroom en Inschrijvingen

Instroom en Inschrijvingen Instroom en Inschrijvingen Meer instroom van studenten in de sector Techniek... 2 Veel instroom in ontwerp-opleidingen... 3 Meer havisten en minder mbo ers in hbo-bacheloropleidingen... 5 Groeiende instroom

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum)

V erschenen in: ESB, 83e jaargang, nr. 4162, pagina 596, 31 juli 1998 (datum) Emancipatie en opleidingskeuze A uteur(s): Grip, A. de (auteur) Vlasblom, J.D. (auteur) Werkzaam bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. (auteur) Een

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1967 Vragen van de leden

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Rendement van mbo op de arbeidsmarkt. Frank Cörvers

Rendement van mbo op de arbeidsmarkt. Frank Cörvers Rendement van mbo op de arbeidsmarkt Frank Cörvers Inhoud Rendement (op de arbeidsmarkt) mbo techniek mbo podium- en evenemententechniek (PET) Herinrichting onderwijs vanuit arbeidsmarktoogpunt Conclusies

Nadere informatie