Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar."

Transcriptie

1 Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN, in opdracht van de Nederlandse Universiteiten (VSNU). KLV heeft een tabellenboek en SPSS-bestand ontvangen met de resultaten van alle universiteiten en de resultaten specifiek voor de Wageningse respondenten. In deze rapportage staan de opvallendste resultaten beschreven, zoals die op het oog te zien zijn in de tabellenboeken, en in SPSS-analyses. Er is geen significantietoets gebruikt. De NAE 2015 beschrijft de kwaliteit van het onderwijs, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktsituatie van het cohort , d.w.z. de mensen die van 1 oktober september 2014 afstudeerden als master of doctoraal alumnus. Persoonskenmerken De respondenten van University komen uit 40 verschillende landen. De grootste groep komt uit Nederland (247 respondenten, 67% van de totale groep). Van de overige groepen is de groep Grieken het grootst: 15 respondenten, 4% van de totale groep), gevolgd door de Ethiopiërs (12 respondenten, 3%) en Chinezen (9 respondenten, 3%). Situatie na het afstuderen Onder pas afgestudeerde Wageningse MSc-respondenten daalde de afgelopen twee jaren van 13% naar 10%. Dit betekent dat 90% van de respondenten een betaalde baan vond van meer dan 12 uur per week. Dit percentage is net zo hoog als in de meting van Gemiddeld zaten er meer dan drie maanden (3,4 maanden) tussen het afstuderen en het vinden van de eerste betaalde baan. In de vergelijking landelijk valt op dat de Wageningse alumni gemiddeld langer zoeken dan landelijk. De afgestudeerde mannelijke alumni hebben daarbij 'op het oog' (geen significantietoets) iets sneller een baan dan de vrouwelijke. Wageningers zijn minder vaak in loondienst dan gemiddeld landelijk, en vaker aan het promoveren dan gemiddeld landelijk. Wageningse alumni zijn vaker werkloos dan gemiddeld landelijk, en studeren minder vaak dan gemiddeld landelijk. Competenties Aan de alumni is gevraagd het gemiddeld vereist niveau van de huidige functie en eigen niveau weer te geven op een 5-puntsschaal. De Wageningse respondenten beoordelen zichzelf hoger dan vereist voor de functie op de volgende zaken: Kennis van eigen vakgebied, vakkennis in de praktijk toepassen, in buitenlandse talen communiceren, informatie vergaren, verbanden leggen tussen verschillende zaken, conform budget, planning of richtlijnen te werken, nieuwe dingen leren, productief met anderen samenwerken, capaciteiten van anderen aanspreken en zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. De Wageningse respondenten beoordelen zichzelf iets minder hoog dan vereist voor de functie op de volgende zaken: Problemen en kansen te signaleren en aan anderen duidelijk maken wat ze bedoelen.

2 1. Respons De totale bruikbare landelijke respons onder de master- en doctoraalalumni was 21,4%. University is goed vertegenwoordigd met een respons van 26,2%. 2. Persoonskenmerken (respons) Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Geslacht totaal N Man Vrouw Onbekend 21 0 Totaal Tabel 1: Geslacht De respondenten van University komen uit 40 verschillende landen. De grootste groep komt uit Nederland (247 respondenten, 67% van de totale groep). Van de overige groepen is de groep Grieken het grootst: 15 respondenten, 4% van de totale groep), gevolgd door de Ethiopiërs (12 respondenten, 3%) en Chinezen (9 respondenten, 3%). Het aantal/percentage Nederlanders vs internationale alumni, westers of internationale alumni, niet-westers wijkt af van het landelijke gemiddelde. Hierbij behoren tot de categorie westerse alumni alumni uit Indonesië, Europa (exclusief Turkije), Japan, Noord- Amerika en Oceanië. De niet-westerse alumni komen uit Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba, Afrika. Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Latijns- Amerika. Etniciteit totaal N Nederlands Internationaal, westers Internationaal, niet-westers Totaal Tabel 2: Etniciteit (respons) Wageningse alumni zijn uitvliegers. Slechts 41% van de respondenten van University woont 1-1,5 jaar na afstuderen nog in dezelfde provincie waar hij/zij woonde op het moment van afstuderen. Ter vergelijking: 62% van de respondenten van het landelijk totaal woont nog in dezelfde provincie.

3 Huidig woonprovincie t.o.v. woonprovincie tijdens laatste jaar WOopleiding totaal N Zelfde provincie Aangrenzende provincie Overige provincie Nu in buitenland, destijds in Nederland Totaal Tabel 3: Huidige woonprovincie t.o.v. woonprovincie tijdens laatste jaar wo-opleiding 3. Kenmerken WO-opleiding Wageningers zijn actiever dan de studenten in andere Nederlandse studiesteden. Ze lopen vaker stage in het buitenland, en doen ook meer bestuurswerk. Activiteit In Nederland stage gelopen In het buitenland stage gelopen Andere voor vakgebied relevante werkervaring opgedaan In het buitenland onderwijs gevolgd Aan een honours programme deelgenomen Bestuurlijke ervaring opgedaan Een bedrijf opgericht 3 3 Geen van bovenstaande activiteiten 20 7 Tabel 4: Activiteiten tijdens studie

4 4. Vooropleiding Het Wageningse cohort heeft vaker een HBO-opleiding als vooropleiding dan gemiddeld landelijk, en heeft gemiddeld iets minder vaak een VWO opleiding. Hoogst genoten vooropleiding totaal N HBO-opleiding VWO HAVO Andere opleiding Geen diploma Totaal Tabel 5: Van welke opleidingen voorafgaand aan wo masteropleiding diploma behaald (meerdere antwoorden mogelijk) 5. Na de wo-opleiding Werkzaam/werkloos De werkloosheid onder pas afgestudeerde MSc-alumni (cohort ) was om de meting van 2015, 10%. Dit betekent dat de werkloosheid de afgelopen twee jaar daalde van 13% naar 10%. In 2015 had 90% van de respondenten een betaalde baan gevonden van meer dan 12 uur per week. Dit percentage is net zo hoog als in de meting van Bij de vergelijking met de afgelopen jaren, én met de landelijke cijfers (figuur 1 en 2) valt op dat Wageningse MSc-alumni de afgelopen jaren vaker werkloos waren, uitgezonderd in 2011). In 2012 is geen landelijke meting afgenomen. 105% 100% 95% 9% 8% 10% 13% 10% 90% 85% 80% 91% 92% 90% 90% 87% WUR: Werkzaam WUR: Werkloos Figuur 1: Percentage werkzame en werkloze afgestudeerde Wageningse MSc-alumni, anderhalf jaar na afstuderen, op basis van beroepsbevolking

5 105% 100% 95% 5% 8% 7% 90% 10% 85% 95% 92% 87% 93% 80% NL: Werkzaam NL: Werkloos Figuur 2: Percentage werkzame en werkloze afgestudeerde MSc-alumni (gemiddelden van alle MScalumni van deelnemende universiteiten), anderhalf jaar na afstuderen, op basis van beroepsbevolking Wageningse respondenten gaan vaker promoveren, en gaan minder vaak een andere postdoctorale (beroeps)opleiding volgen, dan gemiddeld landelijk. Zie tabel 6 (NAE 2015). Na wo-opleiding gevolgde opleiding totaal N Promotietraject Universitaire lerarenopleiding Andere postdoctorale (beroeps)opleiding Post-initiële (beroeps)opleiding Andere wo-opleiding Andere opleiding Geen andere opleiding gevolgd Totaal Tabel 6: Na wo-opleiding gevolgde opleiding (meerdere antwoorden mogelijk)

6 Internationale MSc-alumni afkomstig uit niet-westerse landen gaan (relatief) iets vaker promoveren na het behalen van hun MSc dan MSc-alumni afkomstig uit Nederland of uit Westerse landen. Zie tabel 6a (NAE 2015). Etniciteit Landel ijk geen promo tie totaal N Landel ijk geen promo tie totaal % Lande lijk wel prom otie totaal N wel promotie Wagenin gen Universit y geen promotie N Wagenin gen Universit y geen promotie % Wagenin gen Universit y wel promotie N Wagenin gen Universit y wel promotie % Nederlands % % % 50 20% Internation aal, westers Internation aal, nietwesters % % 53 80% 13 20% % 71 20% 42 78% 12 22% Totaal % % % 75 20% Tabel 6a: Etniciteit x promotietraject gevolgd na wo-opleiding Het kostte de Wageningse MSc afgestudeerden uit 2013/2014 gemiddeld 3,4 maanden voor zij aan hun eerste baan begonnen. De gemiddelde zoekduur van de MSc-alumni van alle deelnemende universiteiten is korter, namelijk 3 maanden. In figuur 3 is te zien dat 34% van de respondenten meteen na het afstuderen een baan vond. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van In de vergelijking landelijk (figuur 3 en 4) valt op dat de Wageningse alumni gemiddeld langer zoeken. 120% 100% 80% 60% 40% 8% 15% 36% 15% 15% 19% 18% 15% 19% 18% 17% 34% 41% 32% 32% 20% 0% 41% 36% 26% 32% 34% maanden 1-3 maanden 4-6 maanden >6 maanden Figuur 3: Aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan (Wageningse alumni).

7 120% 100% 80% 60% 6% 2% 11% 3% 12% 3% 3% 13% 46% 45% 46% 45% 40% 20% 0% 46% 41% 38% 40% maanden 1-3 maanden 4-6 maanden >6 maanden Figuur 4: Aantal maanden tussen afstuderen en eerste baan (gemiddelden van alle MSc-alumni van deelnemende universiteiten). De afgestudeerde (mannelijke) alumni hebben daarbij sneller een baan dan de (vrouwelijke) alumna (zie tabel 7). Geslacht totaal N Gemiddeld aantal maanden tussen afstudeerdatum en 1ste betaalde baan. Gemiddeld aantal maanden tussen afstudeerdatum 1ste betaalde baan University Mannen Vrouwen Totaal Tabel 7: Gender x gemiddelde aantal maanden tussen afstudeerdatum en eerste betaalde baan In tabel 8 staat de beste omschrijving van de huidige situatie van de respondenten. Wageningers zijn minder vaak in loondienst dan gemiddeld landelijk, en vaker aan het promoveren dan gemiddeld landelijk. Wageningse alumni zijn vaker werkloos dan gemiddeld landelijk, en werken vaker als uitzend- of oproepkracht dan gemiddeld landelijk.

8 Beste omschrijving huidige situatie totaal N totaal % Ik volg een studie Ik werk in loondienst Ik volg een promotietraject Ik werk als uitzend- /oproepkracht Ik ben zelfstandig ondernemer Ik ben freelancer Ik werk in het bedrijf van mijn ouders/partner Ik ben werkloos Anders, namelijk Totaal Tabel 8: Beste omschrijving huidige situatie 6. Huidige functie Wageningers zijn uitvliegers, in onderstaande tabel is te zien dat veel respondenten van University in een andere provincie of in het buitenland werken na afstuderen. Provincie waar werkzaam ten opzichte van universiteit van woopleiding totaal N Zelfde provincie als universiteit Aangrenzende provincie Overige provincie Nu in buitenland, destijds in Nederland Nu in Nederland destijds in buitenland Nu in buitenland, toen in buitenland Totaal Tabel 9: Provincie waar werkzaam ten opzichte van universiteit van wo-opleiding

9 De Wageningse respondenten met baan, hebben minder vaak een vaste aanstelling dan de respondenten van andere universiteiten in Nederland. Type aanstelling totaal N Vaste aanstelling Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling Tijdelijk zonder uitzicht op vaste aanstelling Niet van toepassing Totaal Tabel 10: Type aanstelling Van de 90% van de afgestudeerde Wageningse respondenten die anderhalf jaar na afstuderen een baan vonden betrof dit voor 65% een baan op WO-niveau of hoger (zie figuur 5). In deze figuur valt tevens te zien dat het percentage pas-afgestudeerden dat een baan vind op WO niveau sinds 2011 dalend is. Voor de gehele populatie (werkzaam + werkloos) betekent dit dat 59% binnen anderhalf jaar een baan op WO-niveau vond. 120% 100% 80% 1% 4% 1% 2% 1% 5% 18% 2% 8% 23% 19% 24% 60% 40% 71% 79% 74% 65% 20% 0% WO -niveau of hoger HBO MBO/HAVO/VWO weet niet/geen Figuur 5: Niveau van banen van MSc-afgestudeerden (op basis van werkzame beroepsbevolking), gemiddelden van alle Wageningse MSc-alumni.

10 120% 100% 80% 3% 4% 6% 4% 8% 4% 7% 3% 26% 21% 22% 21% 60% 40% 20% 0% 67% 69% 66% 69% WO -niveau of hoger HBO MBO/HAVO/VWO weet niet/geen Figuur 6: Niveau van banen van MSc-afgestudeerden (op basis van werkzame beroepsbevolking), gemiddelden van alle MSc-alumni van deelnemende universiteiten. Bij de vergelijking van de gehele Nederlandse populatie met de Wageningse populatie, valt op de Wageningse populatie het iets slechter 'doet'. Van de gehele populatie (werkloos + werkzaam) heeft 64% van de respondenten binnen anderhalf jaar een baan op WO-niveau gevonden. Pas-afgestudeerde respondenten van University werken iets vaker in eigen of verwante richting dan pas-afgestudeerden landelijk totaal. Vereiste opleidingsrichting totaal N totaal % Uitsluitend eigen richting Mijn eigen of verwante richting Een geheel andere richting Geen specifieke richting Totaal Tabel 11: Vereiste opleidingsrichting Aan de alumni is gevraagd het gemiddeld vereist niveau van de huidige functie en eigen niveau weer te geven op een 5-puntsschaal. De Wageningse respondenten beoordelen zichzelf hoger dan vereist voor de functie op de volgende zaken: Kennis van eigen vakgebied, vakkennis in de praktijk toepassen, in buitenlandse talen communiceren, informatie vergaren, verbanden leggen tussen verschillende zaken, conform budget, planning of richtlijnen te werken, nieuwe dingen

11 leren, productief met anderen samenwerken, capaciteiten van anderen aanspreken en zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. De Wageningse respondenten beoordelen zichzelf iets minder hoog dan vereist voor de functie op de volgende zaken: Problemen en kansen te signaleren en aan anderen duidelijk maken wat ze bedoelen. Vereist niveau vs eigen niveau in huidige functie Kennis van: University vereist niveau University eigen niveau Eigen vakgebied 3,5 3,8 Andere vakgebieden 3,3 3,3 Het vermogen om: Vakkennis in de praktijk toe te passen Informatie & communicatietechnologie te gebruiken In buitenlandse talen te communiceren 3,6 3,7 3,7 3,7 3,3 3,8 Informatie te vergaren 4,0 4,1 Problemen en kansen te signaleren Verbanden te leggen tussen verschillende zaken Hoofd- van bijzaken te onderscheiden 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 3,8 Logisch te redeneren 4,0 4,2 Conform budget, planning of richtlijnen te werken Onder druk goed te functioneren 3,5 3,6 3,8 3,8 Knopen door te hakken 3,6 3,6 Nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 3,8 3,8 Nieuwe dingen te leren 3,9 4,3 Aan anderen duidelijk te maken wat u bedoelt 4,0 3,8

12 Productief met anderen samen te werken Capaciteiten van anderen aan te spreken Zelfstandig werkzaamheden uit te voeren 3,8 4,0 3,4 3,5 4,2 4,3 Tabel 12: Vereist niveau vs eigen niveau in huidige functie ( Schaal van 1=zeer laag tot en met 5 = zeer hoog)

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2009

Resultaten WO-monitor 2009 Resultaten WO-monitor 2009 Samenvatting: - Universiteit kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Wageningse alumni zijn uitvliegers. Ze vertrekken

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017

Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 Bachelor vragenlijst Kunsten-Monitor 2017 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis s één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs. HBO-Monitor 2007. G.W.M. Ramaekers De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs HBO-Monitor 2007 G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen.

Erratum. In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. Erratum In dit artikel zijn helaas enkele onnauwkeurigheden geslopen. In figuur 1, pagina 19, is de legenda onjuist weergegeven, waardoor de categorieën en verwisseld zijn. De juiste grafiek is hieronder

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na vijf jaar 38 procent met hbo-diploma Onderwijs... 2 Hbo-rendement tot voor kort dalend... 3 Wo-rendement stijgt... 4 Mbo ers in Onderwijs hoger rendement dan havisten... 6 Vrouwen halen hoger rendement

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009

Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg. Matthijs Kalmijn. Beroependag April 2009 Het arbeidsmarktperspectief van sociologie studenten in Tilburg Matthijs Kalmijn April 09 2 3 Vragen Vragen > Hoe doen Tilburges afgestudeerden sociologie het op de arbeidsmarkt? > Bereidt de opleiding

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2005

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2005 Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2005 Robert de Vries ROA-R-2006/7 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast

Nadere informatie

Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding

Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Secundaire analyses op de gegevens in de loopbaanmonitor Allochtone afgestudeerden van de lerarenopleiding Secundaire analyses op de gegevens in de loopbaanmonitor

Nadere informatie

Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden cohort 2014, (interview in november 2015)

Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden cohort 2014, (interview in november 2015) Alumni onderzoek Saxion Bètatechniek afgestudeerden ort 2014, (interview in november 2015) Volgens de HBO-monitor Door Alex Ritsema (Bureau Kwaliteitszorg van Saxion) 06 oktober 2016 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden

Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden Een baan Voltijd hbo ers sinds twee jaar weer vaker een baan binnen achttien maanden... 2 Geen dip in baankansen voor wo-afgestudeerden... 3 Geen dip in kans op baan voor deeltijdstudenten... 4 Hbo bachelor

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Wijk of woonplaats oppervlakte (m2) oppervlakte (km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2)

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting

Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting Alumnionderzoek Bètatechniek, 1- meting (afstudeercohort 2010-11), afgenomen voorjaar 2014 Door onderzoeker Alex Ritsema (bureau Kwaliteitszorg van Saxion) Datum rapport: 06 juni 2014 1 Achtergrond Eén

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008

Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008 Klantonderzoek Onafhankelijk Arbeidsadviseur Tabellen 1 e halfjaar 2008 / TNO, 8 september 2008 Voor toelichting zie Monitor Onafhankelijke Arbeidsadviseur, Halfjaarrapportage 2008. Tabel 1: Reden bezoek

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2013 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Totaal

Totaal Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2012 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw %

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Instroom en inschrijvingen

Instroom en inschrijvingen Instroom en inschrijvingen Minder studenten beginnen aan opleidingen in de sector Onderwijs... 2 Instroom pabo keldert in 2015 maar herstelt zich deels in 2016... 3 Minder mbo ers naar sector Onderwijs...

Nadere informatie

Beroepsbevolking en opleidingsniveau De Deventer beroepsbevolking nader belicht

Beroepsbevolking en opleidingsniveau De Deventer beroepsbevolking nader belicht De Deventer beroepsbevolking nader belicht Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Juni 2007 Chantal van den Boorn INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. METHODE VAN ONDERZOEK EN KADERSTELLING...

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Het arbeidsmarktperspectief met een Leidse studie Geesteswetenschappen

Het arbeidsmarktperspectief met een Leidse studie Geesteswetenschappen Faculteit der Geesteswetenschappen Het arbeidsmarktperspectief met een Leidse studie Geesteswetenschappen Arbeidsmarktonderzoek onder Leidse afgestudeerden met een taal- en cultuurstudie, Geschiedenis,

Nadere informatie

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN

TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN TUSSENBERICHT SELECTIE VAN VOLTIJD MASTEROPLEIDINGEN IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EN STUDENTENSTROMEN December 2016 In de wet Kwaliteit in Verscheidenheid is met ingang van het studiejaar 2014/2015

Nadere informatie

Loopbaanmonitor onderwijs 2011

Loopbaanmonitor onderwijs 2011 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Loopbaanmonitor 2011 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2010 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid

Nadere informatie

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05

Rapportage WO-monitor UvA afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Rapportage WO-onitor afgestudeerden studiejaren 2003/04 en 2004/05 Opleiding oktober 2007 SCO-Kohnsta Instituut Universiteit van Asterda Inhoudsopgave Actuele situatie van afgestudeerden Tabel 1: Situatie

Nadere informatie

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2002

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2002 Loopbanen na de Universiteit Maastricht: meting 2002 ROA-R-2002/17 Patrick van Eijs Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Baan op niveau en in richting

Baan op niveau en in richting Baan op niveau en in richting Studenten Onderwijs meer kans op baan gemiddeld... 2 Pabo had sterkste terugloop baankansen in 2012... 3 Hbo-studenten in sector vaker baan op niveau en in richting... 4 Voltijd

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014

Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 2014 Aantal huwelijken, huwelijksontbindingen, partnerschappen en partnerschapsontbindingen per woonplaats in 214 Huwelijk Huwelijksontbinding Partnerschap Partnerschapsontbinding Woonplaats Man % Vrouw % Man

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Slecht in taal, slecht in studie? Resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces

Slecht in taal, slecht in studie? Resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces VIJFENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 1 Wilma van der Westen & Domien Wijsbroek Haagse Hogeschool Contact: W.M.C.vanderWesten@hhs.nl D.H.J.Wijsbroek@hhs.nl Slecht in taal, slecht

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017

Minor voorlichting Organisatiewetenschappen. 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen r.j.g.jansen@tilburguniversity.edu 13 Maart 2017 Minor voorlichting Organisatiewetenschappen A. Werkzame leven na OW B. Toegang tot masters C. Vragen Werkzame

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken

Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Jongeren die niet meer leren, maar ook niet werken Marjolein Korvorst en Francis van der Mooren In 27 zijn er in Nederland bijna 83 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar, die niet naar school gaan. Van hen

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

en de studiekeuze van jongeren

en de studiekeuze van jongeren 5 Arbeidsmarkt en de studiekeuze van jongeren 5.1 Inleiding Voor een goed begrip van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het aanbod van schoolverlaters van essentieel belang. De middellangetermijnprognoses

Nadere informatie

WO-Monitor 2004 en 2005. juni 2oo7

WO-Monitor 2004 en 2005. juni 2oo7 WO-Monitor 2004 en 2005 VSNU-kengetallen, Analyse en Interpretatie juni 2007 WO-Monitor 2004 en 2005 VSNU-kengetallen, Analyse en Interpretatie juni 2oo7 WO-Monitor 2004 en 2005 VSNU-kengetallen, Analyse

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Show & Share 2016 Haarlem, 15 juni 2016 Dr. F. Rutger Kappe, Carlijn Knuiman MSc, Eline Vis, lectoraat studiesucces Inholland Opzet SKC in het hbo Resultaten SKC

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: Meting 2000

Loopbanen na de Universiteit Maastricht: Meting 2000 Loopbanen na de Universiteit Maastricht: Meting 2000 Afstudeercohort 1988/1989 en 1993/1994 ROA-R-2001/5 K.H.M. Jacob-Tacken G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der

Nadere informatie

Hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen (3)

Hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen (3) Hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen (3) Sabrina Dinmohamed Inleiding Dit is het derde deel van een serie artikelen over hoogopgeleide personen in de Nederlandse Antillen. De gegevens betreffen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Loopbaanmonitor Onderwijs 2012

Loopbaanmonitor Onderwijs 2012 Loopbaanmonitor Onderwijs 2012 Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2011 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid Onderwijs drs. H. van Leenen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in de instroom in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in de instroom in het hoger Sabine Gans Het aantal eerstejaars is de afgelopen vijftien jaar met meer dan de helft toegenomen tot 129 duizend in 29/ 1. Het percentage vrouwen kwam in die

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie