FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Schoolbesturen en schoolleiders"

Transcriptie

1 FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs, dus inclusief SO en VSO. 2 Hoe kan ik het schoolbestuur aanmelden voor VierSlagLeren en voor de Het schoolbestuur moet zich aanmelden voor VierSlagLeren. Dat kan via het deelnemers een Lerarenbeurs aanvragen? aanmeldformulier op onze website, deze is beschikbaar van 1 april tot 1 juli De gegevens van de zittende en de startende leerkracht moeten worden ingevuld. Beide leerkrachten vragen zelf de Lerarenbeurs aan bij DUO. Afschriften van de aanvraag Lerarenbeurs dient het schoolbestuur bij de 3 Moeten de startende leerkracht en de zittende leerkracht dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats? aanmelding voor VierSLagLeren in te leveren. De startende en zittende leerkracht hoeven niet per se dezelfde master te volgen en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Overigens kan het schoolbestuur dit wel als extra eis stellen indien zij dat wensen. 4 Moeten de startende en de zittende leerkracht in dezelfde klas lesgeven? Nee, dit is wel ideaal, maar niet noodzakelijk. In een aantal gevallen is het zelfs niet gewenst, bijvoorbeeld als dat betekent dat er dan drie leerkrachten voor de klas komen. Het is wel een vereiste dat beide leerkrachten op dezelfde school lesgeven. 5 Waarom mag een startende leerkracht maximaal vijf jaar van de pabo zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor VierSlagLeren? De belangrijkste reden om hiervoor starters in te zetten is dat met name de afgelopen vijf jaar deze groep nauwelijks uitzicht heeft gehad op een reguliere baan in het primair onderwijs. Daarnaast is het de verwachting dat op korte termijn in grote delen van Nederland, ondanks de krimp in leerlingaantal, er weer behoefte is aan deze groep (door de uitstroom van ouderen). Op deze manier blijven zij behouden voor de arbeidsmarkt van het primair onderwijs. 6 Komen invalkrachten/payrollers ook in aanmerking? Invalkrachten/payrollers die geen vaste aanstelling in het primair onderwijs hebben, komen ook in aanmerking voor VierSlagLeren, mits ze na 31 mei 2011 zijn afgestudeerd van de pabo en ze een school vinden die aan deze regeling mee wilt doen. 7 Kan de school ook deelnemen aan VierSlagLeren als de zittende leerkracht Als de zittende leerkracht een parttime baan heeft, is dat geen probleem. Hij

2 een parttime baan heeft? of zij kan dan nog steeds maximaal twee dagen vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het betekent voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf moeten betalen. Bekijk hiervoor de flyer Vergoeding en kosten op 8 Komen schoolleiders ook in aanmerking voor VierSlagLeren? Als de schoolleider in aanmerking komt voor de Lerarenbeurs, komt hij of zij ook in aanmerking voor VierSlagLeren. De schoolleider moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: De schoolleider heeft een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo. De schoolleider geeft les voor minimaal 20% van zijn of haar werktijd. Kijk voor meer informatie over de Lerarenbeurs op de website van DUO: 9 Waar kan ik vinden wat de masteropleidingen zijn die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs? 10 Is het bedrag van ,- dat beschikbaar wordt gesteld per lerarenduo per schooljaar of voor de totale periode die de masteropleiding duurt? werkt.asp De masteropleidingen die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs, vindt u via de volgende link: Het bedrag van ,- is het totaalbedrag, dus voor de twee schooljaren dat de opleiding duurt. Dit bedrag is niet afhankelijk van de werktijdfactor van de zittende leerkracht en dekt de kosten van vervanging door een startende leerkracht (onderin schaal LA) voor twee jaar voor ongeveer 8 uur per week. Daarnaast ontvangt u vanuit de Lerarenbeurs van de zittende leerkracht een vergoeding voor max. 8 uur per week verletkosten Het studieverlof vanuit de Lerarenbeurs is naar rato werktijdfactor van de leerkracht. 11 Wat verdient een startende leerkracht? Wanneer de starter net van de pabo komt, verdient hij/zij minimaal schaal LA1 startsalaris. Wanneer de starter al een paar jaar ervaring heeft zal het een paar treden hoger zijn: geheel volgens cao bepalingen. In de flyer Vergoeding en kosten op staat een rekenvoorbeeld uitgaande van LA1. NB. de vergoeding verletkosten

3 12 Mag een zittende leerkracht ook gebruik maken van de uren voor individuele professionele ontwikkeling conform de cao naast de externe financiering (uit de Lerarenbeurs en door deelname aan VierSlagLeren) waardoor de vrijstelling van lesgevende taken meer dan twee dagen wordt? 13 De startende leerkracht krijgt een aanstelling van minimaal 16 uur per week en komt zelf ook in aanmerking voor studieverlof uit de Lerarenbeurs. Hoe vul ik deze uren in? Tussentijdse veranderingen 14 Wat gebeurt er als de startende leerkracht tussentijds stopt met de masteropleiding of het werk? Lerarenbeurs gaat uit van een gemiddeld salaris i.p.v. een startsalaris. Ja dit mag. De starter moet dan ook meer uren krijgen dan waarvoor vanuit de Lerarenbeurs en deelname aan VierSlagLeren aan vergoeding ontvangen wordt. De startende leerkracht krijgt een aanstelling van minimaal 16 uur en vult de vrijgekomen uren van de zittende leerkracht in. Daarnaast kan de startende leerkracht ook studieverlof vanuit de Lerarenbeurs aanvragen. De aanstelling van 16 uur mag inclusief of exclusief die studieverlofuren zijn, zolang de starter maar een arbeidsomvang heeft van minimaal 16 uur. In het geval van VierSlagLeren is het handig om een aanstelling te geven van 16 uur plus de studieverlofuren, omdat anders ook de starter weer vervangen moet worden om iemand voor de klas te hebben staan. De exacte invulling is echter aan het schoolbestuur. Het studieverlof vanuit de Lerarenbeurs is betaald verlof, de leerkracht krijgt deze uren dus gewoon doorbetaald. Het schoolbestuur ontvangt hiervoor van DUO 36,18 per uur. Het bestuur kan de starter een grotere arbeidsomvang geven dan 0,4, namelijk 0,4 + de studieverlofuren. Dit wordt bekostigd door de vanuit het Arbeidsmarktplatform en de vergoedingen vanuit de Lerarenbeurs van DUO. Bij het (tijdelijk) stoppen van de studie en/of arbeidscontract dient altijd het Arbeidsmarktplatform PO direct te worden geïnformeerd. In gezamenlijk overleg zullen wij proberen een oplossing te vinden. Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de startende leerkracht moet er ook altijd contact worden opgenomen met DUO. Wanneer de startende leerkracht minder dan 15 studiepunten heeft behaald worden de vergoede studiekosten teruggevorderd door DUO. Het stoppen met de opleiding heeft mogelijk ook consequenties voor het studieverlof uit

4 de Lerarenbeurs. Wanneer de startende leerkracht voortijdig stopt met studie en werk, zoekt het schoolbestuur een nieuwe starter die ook al gestart is met een master met de Lerarenbeurs voor de verleturen van de zittende leerkracht. Of het schoolbestuur gaat op zoek naar een nieuwe starter die tevens een opleiding gaat volgen in het volgende studiejaar (dit laatste geldt alleen wanneer de startende leerkracht stopt met de opleiding in schooljaar 2016/2017). Indien er geen vervangende starter wordt aangetrokken, wordt de vergoeding van VierSlagLeren stopgezet en eventueel deels teruggevorderd naar rato van het aantal maanden dat er geen duovorming meer is ( 700,- per maand). 15 Wat gebeurt er als de zittende leerkracht tussentijds stopt met de masteropleiding? Indien de starter voortijdig stopt met de studie in schooljaar 2016/2017, kan hij/zij wel het schooljaar afmaken als werknemer (indien het schoolbestuur dit wenst), er zijn dan geen gevolgen voor de vergoeding van VierSlagLeren. In het volgend schooljaar dient een andere starter te worden benoemd, die ook een opleiding gaat volgen. Indien dit niet lukt wordt de VierSlagLeren-subsidie na het eerste jaar stopgezet. Bij het (tijdelijk) stoppen van de studie en/of arbeidscontract dient altijd het Arbeidsmarktplatform PO direct te worden geïnformeerd. In gezamenlijk overleg zullen wij proberen een oplossing te vinden. Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de zittende leerkracht moet er ook altijd contact worden opgenomen met DUO. Indien de zittende leerkracht minder dan 15 studiepunten heeft behaald worden de vergoede studiekosten teruggevorderd door DUO. Het stoppen met de opleiding heeft mogelijk ook consequenties voor het studieverlof uit de Lerarenbeurs. Het jaarcontract voor de startende leerkracht blijft in dat studiejaar van kracht. Wanneer de zittende leerkracht tussentijds stopt met de studie, dan bestaat

5 Na afloop van VierSlagLeren 16 Is het vereist dat de school de startende leerkracht een baangarantie biedt na afloop van de opleiding? 17 Vanaf 1 juli 2016 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) van toepassing in het primair onderwijs. Wat betekent dat voor VierSlagLeren? de vergoeding van VierSlagLeren uit het aantal maanden dat hij/zij aan de studie heeft deelgenomen ( 700,- per maand). Eventueel teveel betaalde voorschotten bij voortijdig stoppen worden teruggevorderd. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid een andere zittende leerkracht van dezelfde school die ook een master volgt met de Lerarenbeurs aan de starter te koppelen of een zittende leerkracht te zoeken die een opleiding in het volgende schooljaar wil volgen (dit laatste geldt alleen wanneer de zittende leerkracht stopt met de opleiding in schooljaar 2016/2017). Op de resterende vergoeding uit VierSlagLeren kan dan aanspraak gemaakt worden totdat de starter zijn opleiding heeft behaald (t/m schooljaar 2017/2018). Nee, een voorwaarde om als school mee te kunnen doen aan VierSlagLeren is dat er een verklaring wordt afgegeven waaruit blijkt dat er voor de startende leerkracht na afloop van de opleiding een inspanning wordt geleverd om hem/haar aan een baan in het po te helpen. Wanneer de startende leerkracht in de 6 maanden voorafgaand aan zijn VierSlagLeren-aanstelling bij uw bestuur tijdelijk in dienst is geweest, dan bent u tijdens de VierSlagLeren periode verplicht een vaste aanstelling aan te bieden. Neemt u de startende leerkracht nieuw in dienst voor VierSlagLeren? Dan kunt u gedurende de VierSlagLeren periode twee keer een jaarcontract aanbieden. U bent tijdens VierSlagLeren niet verplicht een vaste aanstelling aan te bieden. Bij werving van een starter voor VierSlagLeren is het verstandig om de Wet werk en zekerheid in het achterhoofd te houden. Als een starter al vaker is ingevallen bij de betreffende werkgever is het handig om met meerdere werkgevers in de regio samen te kijken wie geschikte starters zijn voor VierSlagLeren. Eventueel kan een pool gevormd worden waaruit meerdere besturen kunnen putten. Zo zijn schoolbesturen niet gebonden aan eerdere aanstellingen.

6 18 Een van de voorwaarden is dat een schoolbestuur na afloop een inspanningsverplichting heeft om de starter na afloop van de opleiding aan een vaste baan in het po te helpen. Wat verstaan jullie precies onder deze inspanningsverplichting? Schoolbesturen zeggen toe zich in te spannen om na afloop van de regeling de starter aan een (tijdelijke) functie in het po te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door de starter aan te bevelen bij andere schoolbesturen, de starter zelf een vast dienstverband aan te bieden, de starter op te nemen in de regionale vervangingspool, of de starter de tijd en ruimte te geven om te solliciteren. 19 Waar kan ik meer informatie vinden over VierSlagLeren? Alle informatie over de regeling kun je vinden via deze link:

7 FAQ Startende leraren Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Waarom mag je maximaal vijf jaar van de pabo zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor VierSlagLeren? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een masteropleiding begonnen. Kom ik alsnog in aanmerking voor VierSlagLeren? 3 Welke mogelijkheden zijn er voor leerkrachten die net buiten de regeling vallen, maar geen uitzicht hebben op een reguliere baan? Antwoord De belangrijkste reden om hiervoor starters in te zetten is dat met name de afgelopen vijf jaar deze groep nauwelijks uitzicht heeft gehad op een reguliere baan in het primair onderwijs. Daarnaast is het de verwachting dat op korte termijn in grote delen van Nederland, ondanks de krimp in leerlingaantal, er weer behoefte is aan deze groep (door de uitstroom van ouderen). Op deze manier blijven zij behouden voor de arbeidsmarkt van het primair onderwijs. Nee, de regeling VierSlagLeren geldt alleen voor starters en zittende leerkrachten die begin schooljaar 2016/2017 met de Lerarenbeurs een masteropleiding starten. Er is een landelijk transfercentrum ingericht waarbij afgestudeerden uit krimpregio s worden ondersteund indien zij bereid zijn om met name banen in het po in de randstad aan te nemen: 4 Komen invalkrachten/payrollers ook in aanmerking? Invalkrachten/payrollers die geen vaste aanstelling in het primair onderwijs hebben, komen ook in aanmerking voor VierSlagLeren, mits ze na 31 mei 2011 zijn afgestudeerd aan de pabo en een school vinden die aan deze regeling mee wil doen. 5 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als de zittende leerkracht een parttime baan heeft? 6 Moeten de startende leerkracht en de zittende leerkracht dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats? Als de zittende leerkracht een parttime baan heeft, is dat geen probleem. Hij of zij kan dan nog steeds maximaal twee dagen vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het betekent voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf moeten betalen. Bekijk hiervoor de flyer Vergoeding en kosten op De startende leerkracht hoeft niet per se dezelfde master te volgen als de zittende leerkracht en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats.

8 7 Moeten de startende en de zittende leerkracht in dezelfde klas lesgeven? Opleiding en Lerarenbeurs Nee, dit is wel ideaal, maar niet noodzakelijk. In een aantal gevallen is het zelfs niet gewenst, bijvoorbeeld als dat betekent dat er dan drie leerkrachten voor de klas komen. Het is wel een vereiste dat beide leerkrachten op dezelfde school lesgeven. 8 Zijn er voorwaarden aan de master die je wilt volgen? De master dient in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs en dient een (deeltijd) opleidingsduur van twee jaar te hebben. 9 Waar kan ik vinden wat de masteropleidingen zijn die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs? De masteropleidingen die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs, vindt u via de volgende link: 10 Hoe moet ik de Lerarenbeurs voor VierSlagLeren aanvragen? Zowel de zittende leerkracht als de startende leerkracht dienen zelf de Lerarenbeurs aan te vragen bij DUO. Afschriften van de aanvraag Lerarenbeurs dienen de leerkrachten aan te leveren bij het schoolbestuur; het schoolbestuur heeft deze nodig om de lerarenduo s aan te melden voor VierSlagLeren bij het Arbeidsmarktplatform PO. 11 Ik verwacht pas later dit jaar af te studeren. Kan ik mij dan wel opgeven voor VierSlagLeren en de Lerarenbeurs? 12 Het schoolbestuur kan mij van 1 april t/m 30 juni 2016 aanmelden voor VierSlagLeren, daarna hoor ik pas of ik mee kan doen. Stel dat het niet kan, dan wil ik alsnog een masteropleiding doen, maar de gewone deadline voor de master is al voor 1 juli. 13 Ik wil een master aan de universiteit volgen maar moet eerst daarvoor een pre-master volgen. Kan ik dan deelnemen aan VierSlagLeren? Indien je later dan 1 juli afstudeert, maar wel afstudeert voor de start van de master en voor de start van je arbeidscontract (1 september) kun je je wel opgeven. Als je sowieso de master wilt gaan volgen (ongeacht of dat in het kader van VierSlagLeren is of niet), dan moet je je gewoon inschrijven voor de deadline die door de masteropleiding wordt gesteld. Probeer vervolgens zo snel mogelijk een school te vinden die jou in het kader van VierSlagLeren wilt aannemen, waardoor je de master in het kader van VierSlagLeren kan gaan volgen. VierSlagleren geldt voor twee jaar! Vanuit de Lerarenbeurs wordt maximaal 3 jaar studie vergoed, waaronder maximaal 1 jaar vergoeding voor een pre-master. Doe je langer dan 1 jaar over je pre-master, dan kan je pas weer een Lerarenbeurs aanvragen wanneer je aan de masterfase begint. Je kunt dus wel deelnemen aan VierSlagLeren, maar dan is het wel zaak om in 1 jaar de pre-master te halen omdat VierSlagLeren een combinatie met het aanvragen van de Lerarenbeurs is. Voor het laatste jaar van de masterfase (jaar 3 dus van het totaal bij het in 1 jaar voltooien van de pre-master) geldt het reguliere Lerarenbeurs regime. NB. Tijdens de pre-

9 14 Ik wil in februari beginnen aan mijn masteropleiding. Kom ik dan in aanmerking voor VierSlagLeren? 15 Ik heb al een masteropleiding gevolgd en wil niet een nieuwe masteropleiding volgen. Kom ik dan in aanmerking voor VierSlagLeren? 16 Hoe ziet het financiële plaatje er uit? Krijg ik wel betaald en heb ik nog wel recht op studiefinanciering? master heb je vanuit de Lerarenbeurs recht op 160 uur studieverlof, tijdens de master is dat 320 uur per jaar naar rato werktijdfactor. Houd er daarnaast rekening mee dat een voltijd pre-master, ook voltijd studiebelasting inhoudt. De combinatie van studeren en werken is dan extra pittig en niet ideaal. Ga in ieder geval in gesprek met het schoolbestuur hierover. Nee, de Lerarenbeurs kan maar één keer per jaar aangevraagd worden (in april t/m juni) en de voorwaarde is dat je de master aan het begin van het schooljaar start. Nee, VierSlagLeren is alleen bedoeld voor startende leerkrachten die naast werken ook een masteropleiding volgen. Een alternatief, als je niet een nieuwe studie wilt volgen en dus niet meedoet aan VierSlagLeren, is om je nu al aan te melden bij de schoolbesturen in de regio als leerkracht die sowieso graag wilt werken bij hen. Mogelijk zijn er het komende jaar ook gewone vacatures bij hen (dat geldt met name voor schoolbesturen in de Randstad). Ook helpt het om en in de gaten te houden voor vacatures. Als je meedoet aan VierSlagLeren en dus een plek krijgt bij een school, word je gedurende twee jaar voor minimaal 16 uur betaald (twee dagen per week). Daarnaast volg je met de Lerarenbeurs een master (deze wordt dus vergoed vanuit de Lerarenbeurs). Vanuit de Lerarenbeurs krijg je ook extra studieverlofuren betaald. De Lerarenbeurs mag niet in combinatie met studiefinanciering. Kortom: geen studiefinanciering, maar ook geen kosten en wel inkomen. 17 Wat ga ik verdienen? Wanneer je net van de pabo komt, verdien je minimaal schaal LA1 startsalaris. Wanneer je al een paar jaar ervaring hebt zal het een paar treden hoger zijn: geheel volgens cao bepalingen. In de flyer Vergoeding en kosten vind je een rekenvoorbeeld uitgaande van LA1 zie Een schoolbestuur vinden

10 18 Hoe vergroot ik mijn kans om deel te nemen aan VierSlagLeren? Je kan de kans vergroten door je op de onderwijsvacaturebank aan te melden, je cv te plaatsen, datum afstuderen in te vullen en aan te geven in welke regio( s) je wilt werken in het kader van VierSlagLeren. Scholen die op zoek zijn naar kandidaten kunnen je dan vinden. Beschikbaar vanaf 1 maart Daarnaast is het belangrijk om zelf actie te ondernemen. Benader scholen en besturen uit je eigen netwerk (denk aan scholen waar je eerder stage hebt gelopen), reageer op reguliere vacatures en schrijf open sollicitaties naar schoolbesturen in de regio Let ook de komende tijd op de VierSlagLerenvacatures die op komen. 19 Ik kan mijn cv niet op onderwijsvacaturebank plaatsen. Bij de plaatsing van mijn cv ontvang ik een foutmelding. 20 Ik studeer pas later dit jaar af (wel voor 1 september 2016). Kan ik mijn cv alvast plaatsen op de onderwijsvacaturebank? Na afloop 21 Eén van de voorwaarden is dat een schoolbestuur na afloop een inspanningsverplichting heeft om de starter na afloop van de opleiding aan een baan in het po te helpen. Wat mag ik van een schoolbestuur verwachten? Check of er geen extra leestekens (., oid) in de naam staan. Mail anders naar: Ja, je kunt alvast je cv plaatsen op onderwijsvacaturebank.nl. Meld wel datum afstuderen (ongeveer) en in welke regio( s) je wilt werken. Dan kunnen schoolbesturen je vinden! Schoolbesturen zeggen toe zich in te spannen om na afloop van de regeling de starter aan een (tijdelijke) functie in het po te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door de starter aan te bevelen bij andere schoolbesturen, de starter op te nemen in de regionale vervangingspool, of de starter de tijd en ruimte te geven om te solliciteren. 22 Waar kan ik meer informatie vinden over VierSlagLeren? Alle informatie over de regeling kun je vinden via deze link:

11 FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een masteropleiding begonnen. Kom ik alsnog in aanmerking voor VierSlagLeren? 3 Moeten de startende en de zittende leerkracht dezelfde opleiding volgen, op dezelfde opleidingsplaats? 4 Moeten de startende en de zittende leerkracht in dezelfde klas lesgeven? 5 Ik ben een zittende leerkracht, die al een master heeft afgerond. Ik zou graag nog een tweede master willen volgen. Kom ik, met al een master diploma op zak, in aanmerking voor VierSlagLeren? Opleiding en Lerarenbeurs Antwoord Als je als zittende leerkracht een parttime baan hebt, is dat geen probleem. Je kan dan nog steeds maximaal twee dagen vrijstelling van lesgevende taken krijgen. Het betekent voor de school overigens wel wat extra verletkosten, die ze dan zelf moeten betalen. Bekijk hiervoor de flyer Vergoeding en kosten op Nee, de regeling VierSlagLeren geldt alleen voor starters en zittende leerkrachten die begin schooljaar 2016/2017 met de Lerarenbeurs een masteropleiding starten. De startende en zittende leerkracht hoeven niet per se dezelfde master te volgen en dus ook niet in dezelfde opleidingsplaats. Nee, dit is wel ideaal, maar niet noodzakelijk. In een aantal gevallen is het zelfs niet gewenst, bijvoorbeeld als dat betekent dat er dan drie leerkrachten voor de klas komen. Het is wel een vereiste dat beide leerkrachten op dezelfde school lesgeven. Indien je de eerste master hebt gevolgd met de Lerarenbeurs, kom je niet in aanmerking voor VierSlagLeren. Hier mag maar één keer aanspraak op worden gedaan voor een masterstudie. Heb je de eerste master gevolgd zonder aanspraak te maken op de Lerarenbeurs, dan kom je in aanmerking voor VierSlagLeren en kan je alsnog met de Lerarenbeurs een andere master volgen. Het schoolbestuur van je school moet wel aan deze regeling mee willen doen en een startende leerkracht zien te vinden die ook een master met de Lerarenbeurs volgt. 6 Zijn er voorwaarden aan de master die je wilt volgen? De master dient in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs en dient een

12 7 Waar kan ik vinden wat de masteropleidingen zijn die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs? 8 Het schoolbestuur kan mij van 1 april t/m 30 juni 2016 aanmelden voor VierSlagLeren, daarna hoor ik pas of ik mee kan doen. Stel dat het niet kan, dan wil ik alsnog een masteropleiding doen, maar de gewone deadline voor de master is al voor 1 juli. 9 Ik wil graag meedoen aan dit project. Wat moet ik doen? Hoe moet ik de Lerarenbeurs aanvragen als ik mee doe? 10 Ik wil in februari beginnen aan mijn masteropleiding. Kom ik dan in aanmerking voor VierSlagLeren? 11 Ik heb al een masteropleiding gevolgd en wil niet een nieuwe masteropleiding volgen. Kom ik dan in aanmerking voor VierSlagLeren? 12 Ik wil een master aan de universiteit volgen maar moet eerst daarvoor een pre-master volgen. Kan ik dan deelnemen aan VierSlagLeren? (deeltijd) opleidingsduur van twee jaar te hebben. De masteropleidingen die in aanmerking komen voor de Lerarenbeurs, vindt u via de volgende link: Als je sowieso de master wilt gaan volgen (ongeacht of dat in het kader van VierSlagLeren is of niet), dan moet je je gewoon inschrijven voor de deadline die door de masteropleiding wordt gesteld. Daarnaast kan je gewoon gebruik maken van de Lerarenbeurs hiervoor. Alleen kan je dan eventueel geen extra verletdagen krijgen. Dus wel aanvraag Lerarenbeurs via VierSlagLeren. Indien dit niet door gaat, dan alleen Lerarenbeurs. Het schoolbestuur moet zich aanmelden voor VierSlagLeren. Dat kan via het aanmeldformulier op onze website van 1 april tot 1 juli De gegevens van de zittende leerkracht en de starter moeten worden ingevuld. Zowel de zittende leerkracht als de startende leerkracht dienen zelf de Lerarenbeurs aan te vragen bij DUO. Afschriften van de aanvraag Lerarenbeurs dienen de leerkrachten aan te leveren bij het schoolbestuur; het schoolbestuur heeft deze nodig om de lerarenduo s aan te melden voor VierSlagLeren. Nee, de Lerarenbeurs kan maar één keer per jaar aangevraagd worden (in april t/m juni) en de voorwaarde is dat je de master in het begin van het schooljaar start. Nee, VierSlagLeren is alleen bedoeld voor leraren die naast werk ook een masteropleiding volgen. VierSlagleren geldt voor twee jaar! Vanuit de Lerarenbeurs wordt maximaal 3 jaar studie vergoed, waaronder maximaal 1 jaar vergoeding voor een pre-master. Doe je langer dan 1 jaar over je pre-master, dan kan je pas weer een Lerarenbeurs aanvragen wanneer je aan de masterfase begint. Je kunt dus wel deelnemen aan VierSlagLeren maar dan is het wel zaak om in 1 jaar de pre-master te halen omdat VierSlagLeren een combinatie met het aanvragen van de Lerarenbeurs is. Voor het laatste jaar van de masterfase (jaar 3 dus van het totaal bij het in 1 jaar voltooien van de pre-master) geldt het reguliere Lerarenbeurs regime. NB. Tijdens de pre-master heb je vanuit de Lerarenbeurs recht op 160 uur studieverlof, tijdens

13 13 Ik heb al eerder gebruik gemaakt van de Lerarenbeurs, kom ik dan nog in aanmerking voor VierSlagLeren? 14 Mag ik ook gebruik maken van de uren voor individuele professionele ontwikkeling conform de cao naast de externe financiering (uit de Lerarenbeurs en door deelname aan VierSlagleren) waardoor de vrijstelling van lesgevende taken meer dan twee dagen wordt? Tussentijdse veranderingen 15 Wat gebeurt er als de startende leerkracht tussentijds stopt met het werk of studie? de master is dat 320 uur per jaar naar rato werktijdfactor. Houd er daarnaast rekening mee dat een voltijd pre-master, ook voltijd studiebelasting inhoudt. De combinatie van studeren en werken is dan extra pittig en niet ideaal. Ga in ieder geval in gesprek met het schoolbestuur hierover. Dat hangt er van af voor wat voor opleiding je de Lerarenbeurs hebt gebruikt. Als je de Lerarenbeurs reeds hebt gebruikt voor een bacheloropleiding, dan kan je de Lerarenbeurs nog een keer aanvragen voor een masteropleiding. Dan kom je in aanmerking voor VierSlagLeren. Als je de Lerarenbeurs al een keer hebt gebruikt voor een masteropleiding, dan kan je de beurs niet voor een tweede masteropleiding aanvragen. In dat geval kom je niet in aanmerking voor VierSlagLeren. Ja dit mag. De starter moet dan ook meer uren krijgen dan waarvoor vanuit de Lerarenbeurs en deelname aan VierSlagLeren aan vergoeding ontvangen wordt. Bij het (tijdelijk) stoppen van de studie en/of arbeidscontract dient altijd het Arbeidsmarktplatform PO direct te worden geïnformeerd. In gezamenlijk overleg zullen wij proberen een oplossing te vinden. Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de startende leerkracht moet er ook altijd contact worden opgenomen met DUO. Wanneer de startende leerkracht minder dan 15 studiepunten heeft behaald worden de vergoede studiekosten teruggevorderd door DUO. Het stoppen met de opleiding heeft mogelijk ook consequenties voor het studieverlof uit de Lerarenbeurs. Wanneer de startende leerkracht voortijdig stopt met studie en werk, zoekt het schoolbestuur een nieuwe starter die ook al gestart is met een master met de Lerarenbeurs voor de verleturen van de zittende leerkracht. Of het schoolbestuur gaat op zoek naar een nieuwe starter die tevens een opleiding gaat volgen in het

14 volgende studiejaar (dit laatste geldt alleen wanneer de startende leerkracht stopt met de opleiding in schooljaar 2016/2017). Indien er geen vervangende starter wordt aangetrokken, wordt de vergoeding van VierSlagLeren stopgezet en eventueel deels teruggevorderd naar rato van het aantal maanden dat er geen duovorming meer is ( 700,- per maand). Indien de starter voortijdig stopt met de studie in schooljaar 2016/2017, kan hij/zij wel het schooljaar afmaken als werknemer (indien het schoolbestuur dit wenst), er zijn dan geen gevolgen voor de vergoeding van VierSlagLeren. In het volgend schooljaar dient een andere starter te worden benoemd, die ook een opleiding gaat volgen. Indien dit niet lukt wordt de VierSlagLeren-subsidie na het eerste jaar stopgezet. 16 Wat gebeurt er als ik tussentijds wil stoppen met mijn masteropleiding? Bij het (tijdelijk) stoppen van de studie en/of arbeidscontract dient altijd het Arbeidsmarktplatform PO direct te worden geïnformeerd. In gezamenlijk overleg zullen wij proberen een oplossing te vinden. Bij voortijdig beëindigen van de opleiding door de zittende leerkracht moet er ook altijd contact worden opgenomen met DUO. Indien de zittende leerkracht minder dan 15 studiepunten heeft behaald worden de vergoede studiekosten teruggevorderd door DUO. Het stoppen met de opleiding heeft mogelijk ook consequenties voor het studieverlof uit de Lerarenbeurs. Het jaarcontract voor de startende leerkracht blijft in dat studiejaar van kracht. Wanneer de zittende leerkracht tussentijds stopt met de studie, dan bestaat de vergoeding van VierSlagLeren uit het aantal maanden dat hij/zij aan de studie heeft deelgenomen ( 700,- per maand). Eventueel teveel betaalde voorschotten bij voortijdig stoppen worden teruggevorderd. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid een andere zittende leerkracht van dezelfde school die ook een master volgt met de Lerarenbeurs aan de starter te koppelen of een zittende leerkracht te zoeken die een opleiding in het volgende schooljaar wil volgen (dit laatste geldt alleen wanneer de zittende leerkracht stopt met de opleiding in

15 schooljaar 2016/2017). Op de resterende vergoeding uit VierSlagLeren kan dan aanspraak gemaakt worden totdat de starter zijn opleiding heeft behaald (t/m schooljaar 2017/2018). 17 Waar kan ik meer informatie vinden over VierSlagLeren? Alle informatie over de regeling kun je vinden via deze link:

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende

FAQ Zittende leraren. 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende FAQ Zittende leraren Vraag Voorwaarden en aanmelding 1 Kom ik ook in aanmerking voor VierSlagLeren als ik - als zittende leerkracht - een parttime baan heb? 2 Ik ben afgelopen schooljaar reeds aan een

Nadere informatie

FAQ Startende leraren

FAQ Startende leraren FAQ Startende leraren Vraag 1 Waarom mag je maximaal drie jaar van de PABO zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor Vierslagleren? 2 Welke mogelijkheden zijn er voor leraren die net buiten de regeling

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 17-08-2016 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanvragen en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Workshop invalleerkrachten september 2015

Workshop invalleerkrachten september 2015 Workshop invalleerkrachten september 2015 Programma 14:45 15:00 15:15 16:15 16:45 17:00 Inloop met koffie en thee Opening door John Wind Werken als invaller bij de VCOG Ontwikkeling van de invalpool, CAO

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs

Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs Veelgestelde vragen & antwoorden Regelgeving: Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleider primair onderwijs

Nadere informatie

Notitie Generatiepact VRK

Notitie Generatiepact VRK Notitie Generatiepact VRK Wat is het Generatiepact? Vakbonden en werkgevers zien de noodzaak van maatregelen om kennis van oudere medewerkers over te dragen aan jonge mensen, maar ook om die zo op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS

BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS BETAALD EN ONBETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMAIR ONDERWIJS Algemeen Op basis van de artikelen 8.19 tot en met 8.21 van de CAO Primair Onderwijs kan een ouder/verzorger onder bepaalde voorwaarden aanspraak

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, september VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, september 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Met de cao po 2014/2015 hebben

Nadere informatie

Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs Veelgestelde vragen & antwoorden

Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs Veelgestelde vragen & antwoorden Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs Veelgestelde vragen & antwoorden Versie 4, juni 2017 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE SUBSIDIEREGELING TEAMBEURS PO... 3 - Wat is de doelstelling van de

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8977 31 maart 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 maart 2014, nr. 586028 tot wijziging

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3917 1 maart 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 februari 2012, nr. DL/381222,

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers

Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers Dampten 14, 1624 NR Hoorn tel.: 0229-20 60 91 fax: 0229 20 60 10 e-mail: info@rowf.nl www.rowf.nl Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en

Nadere informatie

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF

SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF SAMENWERKINGSGROEP OPLEIDINGSSCHOLEN NOORD-HOLLAND - FLEVOLAND SONF Aanstellingsbeleid en honorering van studenten, duale studenten, LiO s, studenten educatieve minoren en zij-instromers Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Lesgeld Betalen voor je opleiding

Lesgeld Betalen voor je opleiding Lesgeld Betalen voor je opleiding Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet

Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet 1 Uw gegevens Lees de toelichting Aanvragen en wijzigen Levenlanglerenkrediet Dit formulier Gebruik dit formulier als u levenlanglerenkrediet aan wilt vragen en u niet (meer) in aanmerking komt voor reguliere

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Connect. Uitvoering van medisch onderzoek in de bus. In dit nummer: Maart Jaargang

Connect. Uitvoering van medisch onderzoek in de bus. In dit nummer: Maart Jaargang Connect Connect is een uitgave van HET STICHT (stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs) ten behoeve van het personeel en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Uitvoering van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanvraagronde lerarenbeurs 1 april 2011-2012. CNV Onderwijs lerarenbeurs 2011-2012

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanvraagronde lerarenbeurs 1 april 2011-2012. CNV Onderwijs lerarenbeurs 2011-2012 NIEUWSBRIEF Nieuwe aanvraagronde lerarenbeurs 1 april 2011-2012 CNV Onderwijs wijst u graag weer op het belang van een snelle aanvraag voor de lerarenbeurs voor het schooljaar 2011-2012. Officieel kan

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 7. DATUM: 26

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs [Regeling vervalt per ] Geldend van t/m heden

Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs [Regeling vervalt per ] Geldend van t/m heden Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009 2017 [Regeling vervalt per 01-07-2017.] Geldend van 10-11-2016 t/m heden Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond

Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Masteropleiding Leren en Innoveren Locatie Helmond Michael Bots, Opleidingsmanager Monique van der Heijden, Academic director Opzet presentatie Vierslagleren Master Leren en Innoveren Selectie en toelating

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2013 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=890) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 657 73,8 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE BESTEDING VAN DE SUBSIDIE UIT HOOFDE VAN DE REGELING LERARENBEURS VOOR SCHOLING EN ZIJ- INSTROOM 2009-2011 DOOR STICHTING CARMELCOLLEGE TE HENGELO (35647) Utrecht,

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN:

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: Personeel / Directies / GMR / Medewerkers Bureau Onderwijs / Raad van Toezicht JAARGANG 16, nr. 7

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs

Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs Duurzame Inzetbaarheid in het Primair Onderwijs 1. Inleiding Gezonde en gemotiveerde medewerkers die met plezier werken en competent zijn, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017

FAQ. Holland Scholarship 2016-2017 FAQ Holland Scholarship 2016-2017 Inhoud A. Voorwaarden... 4 1. Welke landen nemen deel aan het Holland Scholarship?... 4 2. Komen studenten uit de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustacius en Saba) en ui

Nadere informatie

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord.

De inhoud van deze brief kunt u ook terugvinden op onze website  onder Leraren> FAQ Vraag en antwoord. Het is zover: Passend onderwijs is van start. Onze scholen en samenwerkingsverband Plein 013 zijn er klaar voor. In de loop van dit schooljaar wordt naar verwachting pas echt duidelijk hoe alles in de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout

FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout FAQ deeltijds studeren opleiding vroedkunde Turnhout Kan je in Turnhout de opleiding vroedkunde in deeltijds gaan studeren? Ja, dit kan. Er wordt dan een individueel programma op maat gemaakt. Hebben jullie

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27337 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2015, nr. VO/758025,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Reglement subsidieregeling toekomstige leraren Achterhoek VO (studie 1 e graads leraar)

Reglement subsidieregeling toekomstige leraren Achterhoek VO (studie 1 e graads leraar) Reglement subsidieregeling toekomstige leraren Achterhoek VO (studie 1 e graads leraar) - - Inleiding Dit reglement gaat over de subsidieregeling voor oud-leerlingen van Achterhoek VO die de Master Lerarenopleiding

Nadere informatie

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school)

VACATURES & VERVANGINGEN (alleen voor leden die leiding geven aan één school) Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2012 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=926) Procentueel Ik geef (mede) leiding aan 1 school 694 74,9 Ik geef (mede) leiding aan meerdere scholen

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017

TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 TOELICHTING INDICATOREN OP STUDIEKEUZE123.NL I.V.M. DATA-AANPASSING SEPTEMBER 2017 d.d. september 2017 Achtergrond Eind september heeft Studiekeuze123 de opleidingspagina s op haar website vernieuwd. Naast

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma-

Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- Handleiding Roostertools -alleen het Roosterprogramma- 1 Aan de slag met de tool Roosterprogramma Op welke dagen en welke uren werkt een medewerker? Hoeveel tijd hiervan staat deze medewerker voor de klas

Nadere informatie

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar

jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ de Wet investeren in jongeren voor iedereen tot 27 jaar jij en de WIJ Je hebt je gemeld bij het Werkplein. Misschien omdat je geen of te weinig werk hebt of geen inkomen hebt. Als je jonger

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Ambtenaar2share

Vraag & Antwoord Ambtenaar2share Vraag & Antwoord Ambtenaar2share Eén van de diensten van Publiek.nl is Ambtenaar2share: ambtenaren gaan in hun vrije tijd (zoals verlof- en Adv-dagen) aan de slag in een andere overheidsorganisatie. Betaald,

Nadere informatie

Brochure voor leerkrachten

Brochure voor leerkrachten Brochure voor leerkrachten Deze brochure is geschreven voor (aanstaande) leerkrachten in het Primair Onderwijs in de regio Rijnmond, die meer willen weten over het werken bij de schoolbesturen van het

Nadere informatie

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS

STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS Tabellenboek Scholenpanel Vacatures 2011 STARTVRAAG VOOR LEDEN VAN WIE (TYPE LEIDINGGEVENDE) FUNCTIE ONBEKEND IS 0. Geeft u (mede) leiding aan een of meerdere scholen? (n=71) Procentueel Ik geef (mede)

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13792 14 maart 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 maart 2017, nr. 1074316, houdende

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) 1 INFORMATIEFOLDER WERKPLEIN VENRAY E.O. Wet investeren in jongeren (WIJ) Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie