TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS. Onderwijsverslag 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS. Onderwijsverslag 2013/2014"

Transcriptie

1 TECHNISCH RAPPORT GROEN ONDERWIJS Onderwijsverslag 2013/2014 April 2015

2 Inhoud 1. Inleiding Groen vmbo Groen mbo Groen hoger onderwijs

3 1. Inleiding Dit is het technisch rapport dat ten grondslag ligt aan het sectorhoofdstuk groen van het Onderwijsverslag 2013/2014. In dit rapport vindt u de verantwoording van onderzoeksgegevens in het sectorhoofdstuk groen voor het Onderwijsverslag over het schooljaar 2013/

4 2. Groen vmbo 2.1 Databestanden en analysemethoden Voor de analyses naar arrangementen zijn de arrangementen VO per 1 september 2014 gebruikt. Voor de analyses naar examenresultaten de definitieve examengegevens van 2013 en de voorlopige van Resultaten toezichtarrangementen - 5 jaar Zoals te zien in tabel 1 zijn binnen groen vmbo de minste basisarrangementen afgegeven in de gemengde/theoretische leerweg vmbo. Er is per 1 september 2014 één groene vmbo met een arrangement zeer zwak. Tabel 1 Toezichtarrangementen groen vmbo (exclusief pro-onderwijs) naar leerweg op 1 september 2014 (in aantallen en percentages, n 2014=204) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo n % n % n % Basis 67 98, , ,6 Zwak 1 1,5 2 2, ,4 Zeer zwak 0 0,0 1 1,4 0 0,0 Totaal , , ,0 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 In tabel 2 zijn de toezichtarrangementen van 1 september 2010 tot en met 1 september 2014 voor groen vmbo naast elkaar gezet. Hierin is te zien dat het percentage basisarrangementen in de basisberoepsgerichte leerweg voor het vierde jaar op rij gelijk is gebleven. Bij de kaderberoepsgerichte en vooral de gemengde/theoretische leerweg is deze fors toegenomen. Tabel 2 Toezichtarrangementen groen vmbo naar leerweg op 1 september 2010/2014 (in percentages, n 2014=204) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo n 2014 = 68 n 2014 = 69 n 2014 = 67 sept 2010 sept 2011 sept 2012 sept 2013 sept 2014 sept 2010 sept 2011 sept 2012 sept 2013 sept 2014 sept 2010 sept 2011 sept 2012 sept 2013 sept 2014 Basis 89,6 98,6 98,6 98,6 98,5 89,4 89,7 91,3 89,9 95,7 65,8 59,7 61,7 69,1 80,6 Zwak 10,4 1,4 1,4 1,4 1,5 10,6 10,3 7,3 10,1 2,9 31,6 37,1 36,8 30,9 19,4 Zeer zwak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 1,4 2,6 3,2 1,5 0,0 0,0 Totaal Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 In figuur 1 staat het percentage basisarrangementen voor groen en overig vmbo voor Meer gedetailleerde gegevens staan in tabel 3 tot en met 7. Deze gegevens laten zien dat het percentage basisarrangementen vanaf september 2011 voor de groene basisberoepsgerichte leerweg vmbo hoger is dan in het overige vmbo. Verder zien we dat bij de kaderberoepsgerichte leerweg het aantal basisarrangementen bij groen vanaf dit jaar hoger is dan bij basis. De gemengde/theoretische leerweg heeft nog altijd beduidend minder basisarrangementen bij het groen vmbo ten opzichte van het overige vmbo, maar is met een duidelijke inhaalslag bezig. 4

5 Figuur 1. Afdelingen met een basisarrangement per leerweg in groen en overig vmbo op 1 september 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 (in percentages, n groen vmbo=204) Toezichtarrangementen basis naar groen en overig vmbo (in percentages) overig basis 80 groen basis 75 overig kader 70 groen kader 65 overig gt 60 groen gt sep-10 sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Tabel 3 Toezichtarrangementen naar groen en overig vmbo op 1 september 2014 (in percentages, n groen vmbo=204) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo Overig Groen Overig Groen Overig Groen n Basis 95,2 98,5 92,1 95,7 90,6 80,6 Zwak 4,8 1,5 7,7 2,9 8,8 19,4 Zeer zwak 0,0 0,0 0,2 1,4 0,6 0,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Tabel 4 Toezichtarrangementen naar groen en overig vmbo op 1 september 2013 (in percentages, n groen vmbo=206) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo Overig Groen Overig Groen Overig Groen n Basis 93,5 98,6 89,9 89,9 88,9 69,1 Zwak 5,7 1,4 9,6 10,1 10,0 30,9 Zeer zwak 0,7,0 0,5 0,0 1,1 0,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2013 Tabel 5 Toezichtarrangementen naar groen en overig vmbo op 1 september 2012 (in percentages, n groen vmbo=206) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo 5

6 Overig Groen Overig Groen Overig Groen n Basis 95,3 98,6 87,9 91,3 90,0 61,8 Zwak 4,0 1,4 11,6 7,2 9,2 36,8 Zeer zwak,7,0,5 1,4,8 1,5 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2012 Tabel 6 Toezichtarrangementen naar groen en overig vmbo op 1 september 2011 (in percentages, n groen vmbo=199) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo Overig Groen Overig Groen Overig Groen n Basis 92,4 98,6 88,5 89,7 89,9 59,7 Zwak 6,6 1,4 10,3 10,3 9,0 37,1 Zeer zwak 1,0,0 1,2 0 1,1 3,2 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2011 Tabel 7 Toezichtarrangementen naar groen en overig vmbo op 1 september 2010 (in percentages, n groen vmbo=133) Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Gemengde/ theoretische leerweg vmbo Overig Groen Overig Groen Overig Groen n* Basis 91,6 89,6 90,0 89,4 89,0 65,8 Zwak 7,3 10,4 8,8 10,6 10,0 31,6 Zeer zwak 1,0 0 1,3 0 1,0 2,6 Totaal 99, , *Dit jaar ontbrak van een/twee grote aoc s de toezichtarrangementen Bron: Inspectie van het Onderwijs,

7 2.3 Resultaten opbrengstoordelen 3 jaar De opbrengsten van het voorgezet onderwijs: De inspectie beoordeelt de opbrengsten per afdeling aan de hand van vier indicatoren: - het rendement van de onderbouw - het rendement van de bovenbouw - het gemiddeld cijfer voor het centraal examen - het gemiddelde verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen De opbrengstoordelen zijn gebaseerd op de opbrengsten van drie opeenvolgende jaren Totaal oordeel opbrengsten groen en overig vmbo Tabel 8 omvat de aantallen en percentages voor Hierin is te zien dat in het basis- en kaderberoepsgerichte onderwijs het groene onderwijs het beter doet dan het overige vmbo. Voor de gemengde/theoretische leerweg geldt het omgekeerde. Tabel 9 geeft een driejarenoverzicht. Hierin is te zien dat in 2014 voor vmbo gemengde/theoretische leerweg het percentage voldoende opbrengstoordelen hoger is dan het jaar ervoor. Voor het kaderberoepsgerichte vmbo is deze fractioneel hoger en voor het basisberoepsgerichte vmbo stabiel. Tabel 8 Aantal en percentage afdelingen met voldoende opbrengsten in het groene en overige vmbo in 2014 (n groen=203; n overig vmbo=1.481) Overig vmbo Groen vmbo Totaal onvoldoende voldoende onvoldoende voldoende onvoldoende voldoende n % n % n % n % n % n % Basisberoepsgerichte leerweg vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 26 6, ,2 2 2, ,1 28 6, ,8 34 8, ,6 4 6, ,0 38 8, ,9 Gemengde/theoretische leerweg 75 10, , , , , ,0 vmbo Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Tabel 9 Percentage afdelingen met voldoende opbrengsten in het groene en overige vmbo in (n groen 2014=203) Overig vmbo Groen vmbo Overig vmbo Groen vmbo Overig vmbo Groen vmbo Basisberoepsgerichte leerweg vmbo 92,5 97,0 95,0 97,0 93,2 97,1 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 87,6 86,6 91,6 92,6 91,6 94,0 Gemengde/theoretische leerweg vmbo 86,6 58,1 88,9 70,6 89,2 76,5 Bron: Inspectie van het Onderwijs, De vier opbrengstindicatoren afzonderlijk voor vmbo-g/t Gezien de relatief lage opbrengsten voor vmbo gemengde/theoretische leerweg zijn voor deze onderwijssoort de vier afzonderlijke opbrengstindicatoren weergegeven. In tabel 10 is te zien dat de verschillen tussen groen en niet-groen voornamelijk gelden bij de oordelen met betrekking tot examen, en minder bij het rendement. In vergelijking met vorig jaar vallen twee dingen op: het rendement onderbouw is verslechterd, en het verschil SE-CE geringer geworden. Tabel 10 Aantallen en percentage (on)voldoende op de vier opbrengstindicatoren in 2014 (n groen vmbo(g)t = 69) 7

8 Overig vmbo Groen vmbo Totaal n % n % n % Rendement onderbouw oordeel 3 jaar* Onvoldoende , , ,1 Voldoende , , ,9 Rendement bovenbouw oordeel 3 jaar vmbo(g)t Onvoldoende 84 12,6 7 13, ,6 Voldoende , , ,4 CE-cijfer oordeel 3 jaar vmbo (g)t Onvoldoende 95 13, , ,5 Voldoende , , ,5 SE minus CE oordeel vmbo (g)t Zeer groot verschil 4 0,6 0 0,0 4 0,5 Groot verschil 72 10, , ,7 Gering verschil , , ,7 * Het onderbouwrendement geldt voor de gehele vestiging, niet specifiek voor een afdeling. In tabellen zijn voor alle afdelingen de vier opbrengstindicatoren van de afgelopen drie jaar naast elkaar gezet. Daarin is te zien dat bij de gemengde/theoretische leerweg de percentages voldoende op het oordeel voor centraal examen en verschil se-ce de afgelopen jaren elk jaar zijn gestegen (tabel 11). Bij vmbo kader is een groter percentage afdelingen met een gering verschil SE-CE (tabel 12). Het rendement onderbouw is over de gehele linie verslechterd. Tabel 11 Percentage voldoende op de vier opbrengstindicatoren vmbo(g)t groen in de afgelopen drie jaar 2012, 2013 en 2014 (n groen vmbo-g/t 2014=69) n % n % n % Rendement onderbouw oordeel 3 jaar* Voldoende 64 87, , ,6 Rendement bovenbouw oordeel 3 jaar vmbo (g)t Voldoende 41 87, , ,0 CE-cijfer oordeel 3 jaar vmbo (g)t Voldoende 39 62, , ,5 SE minus CE oordeel vmbo (g)t Gering 21 33, , ,3 verschil * Het onderbouwrendement geldt voor de gehele vestiging, niet specifiek voor een afdeling Tabel 11a Percentage voldoende op de vier opbrengstindicatoren vmbo(g)t overig in de afgelopen drie jaar 2012, 2013 en 2014 (n overig vmbo-g/t 2014 = 700) n % n % n % Rendement onderbouw oordeel 3 jaar* Voldoende , , ,0 Rendement bovenbouw oordeel 3 jaar vmbo (g)t Voldoende , , ,4 CE-cijfer oordeel 3 jaar vmbo (g)t Voldoende , , ,4 SE minus CE oordeel vmbo (g)t Gering , , ,1 verschil * Het onderbouwrendement geldt voor de gehele vestiging, niet specifiek voor een afdeling Tabel 11b combinatie Percentage voldoende op de vier opbrengstindicatoren vmbo(g)t overig en groen in de afgelopen drie jaar 2012, 2013 en 2014 (n groen vmbo-g/t 2014 = 69, n groen overig 2014 = 700) Overig Groen Overig Groen Overig Groen n % n % n % n % n % n % 8

9 Rendement onderbouw oordeel 3 jaar* Rendement bovenbouw oordeel 3 jaar vmbo (g)t Voldoende , , , , , ,6 Voldoende , , , , , ,0 CE-cijfer oordeel 3 jaar vmbo (g)t Voldoende , , , , , ,5 SE minus CE oordeel vmbo (g)t Gering , , , , , ,3 verschil * Het onderbouwrendement geldt voor de gehele vestiging, niet specifiek voor een afdeling Tabel 12 Percentage voldoende op de vier opbrengstindicatoren vmbo kader in de afgelopen drie jaar 2012, 2013 en 2014 (n groen vmbo kader 2014 = 68) n % n % n % Rendement onderbouw oordeel 3 jaar* Voldoende 64 87, , ,6 Rendement bovenbouw oordeel 3 jaar vmbo kader Voldoende 48 73, , ,4 CE-cijfer oordeel 3 jaar vmbo kader Voldoende 58 86, , ,1 SE minus CE oordeel vmbo kader Gering 54 80, , ,1 verschil * Het onderbouwrendement geldt voor de gehele vestiging, niet specifiek voor een afdeling Tabel 13 Percentage voldoende op de vier opbrengstindicatoren vmbo basis in de afgelopen drie jaar 2012, 2013 en 2014 (n groen vmbo basis 2014 = 68) n % n % n % Rendement onderbouw oordeel 3 jaar* Voldoende 64 87, , ,6 Rendement bovenbouw oordeel 3 jaar vmbo basis Voldoende 63 96, , ,3 CE-cijfer oordeel 3 jaar vmbo basis Voldoende 63 92, , ,1 SE minus CE oordeel vmbo basis Gering verschil * Het onderbouwrendement geldt voor de gehele vestiging, niet specifiek voor een afdeling 9

10 2.4 Resultaten examens groen overig vmbo In tabel 14 zijn de slaagpercentages van AOC en overig VMBO van 2013 en 2014 aangegeven. In tabel 15 t/m 19 zijn de examencijfers (centraal-, schoolexamen en verschil SE-CE) weergegeven per onderwijssoort naar sector en aoc. De cijfers zijn berekend over alle leerlingen heen en niet per school. Tabel 14 Slagingspercentages per leerweg in het groene en overige vmbo in 2013 (n overig = , n groen = 7.113) en 2014 (n overig = , n groen = 7.157) * Overig Groen Overig Groen Basisberoepsgerichte leerweg vmbo 96,4 98,1 96,7 98,4 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo 93,0 94,3 94,7 96,8 Gemengde/theoretische leerweg vmbo 91,3 93,0 93,3 94,5 Totaal (over alle VMBO leerlingen) 92,7 95,4 94,3 96,7 * Gegevens gebaseerd op voorlopige cijfers Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Tabel 15 Gemiddeld cijfer alle leerlingen, alle vakken centraal examen, schoolexamen en verschil SE-CE voortgezet onderwijs, per onderwijssoort vmbo, examenjaar 2010 (n totaal vmbo = ) Verschil SE-CE alle CE cijfer alle vakken 2010 SE cijfer alle vakken vakken Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal N Gem. N Gem. N Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (+ leerwerktraject) Techniek , ,53 6,47. 6,47 -,06. -,06 Zorg en , ,36 6,51. 6,51,16.,16 welzijn Economie , ,41 6,48. 6,48,07.,07 Landbouw 401 6, , ,50 6,57 6,59 6,59,08,09,09 Totaal , , ,45 6,49 6,59 6,51,05,09,06 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Techniek , ,34 6,53. 6,53,19.,19 Zorg en , ,11 6,57. 6,57,45.,45 welzijn Economie , ,18 6,46. 6,46,28.,28 Landbouw 427 6, , ,21 6,59 6,48 6,50,24,29,28 Totaal , , ,21 6,52 6,48 6,52,31,29,31 Gemengde/theoretische Techniek , ,31 6,57. 6,57,25.,25 leerweg vmbo Zorg en , ,07 6,53. 6,53,45.,45 welzijn Economie , ,12 6,50. 6,50,39.,39 Landbouw 103 6, , ,03 6,67 6,69 6,68,44,68,66 Totaal , , ,12 6,53 6,69 6,56,38,68,44 Tabel 16 Gemiddeld cijfer alle leerlingen, alle vakken centraal examen, schoolexamen en verschil SE-CE voortgezet onderwijs, per onderwijssoort vmbo, examenjaar 2011 (n totaal vmbo = ) Verschil SE-CE alle CE cijfer alle vakken 2011 SE cijfer alle vakken vakken 10

11 Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal N Gem. N Gem. N Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (+ leerwerktraject) Techniek , ,42 6,46. 6,46,04.,04 Zorg en , ,23 6,48. 6,48,24.,24 welzijn Economie , ,32 6,45. 6,45,13.,13 Landbouw 457 6, , ,39 6,54 6,52 6,52,09,14,14 Totaal , , ,34 6,47 6,52 6,47,13,14,14 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Techniek , ,28 6,49. 6,49,21.,21 Zorg en , ,01 6,52. 6,52,50.,50 welzijn Economie , ,11 6,44. 6,44,32.,32 Landbouw 406 6, , ,15 6,58 6,42 6,44,28,30,30 Totaal , , ,13 6,49 6,42 6,48,35,30,35 Gemengde/theoretische Techniek , ,25 6,57. 6,57,32.,32 leerweg vmbo Zorg en , ,89 6,47. 6,47,59.,59 welzijn Economie , ,97 6,45. 6,45,48.,48 Landbouw 90 6, , ,04 6,52 6,64 6,63,37,61,59 Totaal , , ,02 6,49 6,64 6,52,48,61,51 Tabel 17 Gemiddeld cijfer alle leerlingen, alle vakken centraal examen, schoolexamen en verschil SE-CE voortgezet onderwijs, per onderwijssoort vmbo, examenjaar 2012 (n totaal vmbo = ) Verschil SE-CE alle CE cijfer alle vakken 2012 SE cijfer alle vakken vakken Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal N Gem. N Gem. N Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (+ leerwerktraject) Techniek , ,65 6,43. 6,43 -,22. -,22 Zorg en , ,47 6,45. 6,45 -,02. -,02 welzijn Economie , ,55 6,40. 6,40 -,14. -,14 Landbouw 383 6, , ,61 6,47 6,50 6,50 -,08 -,11 -,11 Totaal , , ,56 6,43 6,50 6,44 -,13 -,11 -,12 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Techniek , ,39 6,47. 6,47,08.,08 Zorg en , ,20 6,48. 6,48,27.,27 welzijn Economie , ,31 6,40. 6,40,08.,08 Landbouw 396 6, , ,31 6,47 6,35 6,37,14,05,06 Totaal , , ,30 6,45 6,35 6,44,15,05,14 Gemengde/theoretische Techniek , ,34 6,57. 6,57,23.,23 leerweg vmbo Zorg en , ,11 6,48. 6,48,37.,37 welzijn Economie , ,09 6,39. 6,39,30.,30 Landbouw 102 6, , ,21 6,49 6,54 6,54,28,33,32 Totaal , , ,17 6,47 6,54 6,48,31,33,31 11

12 Tabel 18 Gemiddeld cijfer alle leerlingen, alle vakken centraal examen, schoolexamen en verschil SE-CE voortgezet onderwijs, per onderwijssoort vmbo, examenjaar 2013 (n totaal vmbo = ) Verschil SE-CE alle CE cijfer alle vakken 2013 SE cijfer alle vakken vakken Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal N Gem. N Gem. N Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (+ leerwerktraject) Techniek , ,68 6,42. 6,42 -,27. -,27 Zorg en , ,51 6,42. 6,42 -,09. -,09 welzijn Economie , ,61 6,41. 6,41 -,20. -,20 Landbouw 342 6, , ,65 6,48 6,49 6,49 -,16 -,16 -,16 Totaal , , ,61 6,42 6,49 6,43 -,18 -,16 -,18 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Techniek , ,35 6,44. 6,44,09.,09 Zorg en , ,18 6,49. 6,49,31.,31 welzijn Economie , ,31 6,40. 6,40,09.,09 Landbouw 349 6, , ,29 6,40 6,36 6,37,08,07,08 Totaal , , ,27 6,44 6,36 6,43,17,07,16 Gemengde/theoretische Techniek 959 6, ,20 6,50. 6,50,30.,30 leerweg vmbo Zorg en , ,07 6,42. 6,42,35.,35 welzijn Economie , ,10 6,35. 6,35,25.,25 Landbouw 75 6, , ,13 6,46 6,51 6,51,25,39,38 Totaal , , ,11 6,41 6,51 6,44,30,39,32 Tabel 19 Gemiddeld cijfer alle leerlingen, alle vakken centraal examen, schoolexamen en verschil SE-CE voortgezet onderwijs, per onderwijssoort vmbo, examenjaar 2014* (n totaal vmbo = ) Verschil SE-CE alle CE cijfer alle vakken 2014 SE cijfer alle vakken vakken Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal N Gem. N Gem. N Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Basisberoepsgerichte leerweg vmbo (+ leerwerktraject) Techniek , ,70 6,42. 6,42 -,28. -,28 Zorg en , ,57 6,43. 6,43 -,14. -,14 welzijn Economie , ,64 6,41. 6,41 -,23. -,23 Landbouw 345 6, , ,72 6,48 6,49 6,49 -,24 -,23 -,23 Totaal , , ,65 6,42 6,49 6,43 -,22 -,23 -,22 Kaderberoepsgerichte leerweg vmbo Techniek , ,36 6,44. 6,44,07.,07 Zorg en , ,24 6,51. 6,51,27.,27 welzijn Economie , ,32 6,40. 6,40,08.,08 Landbouw 282 6, , ,36 6,48 6,38 6,39,01,04,03 Totaal , , ,31 6,45 6,38 6,45,15,04,14 Gemengde/theoretische Techniek , ,38 6,48. 6,48,10.,10 leerweg vmbo Zorg en welzijn , ,18 6,43. 6,43,25.,25 12

13 Economie , ,24 6,38. 6,38,13.,13 Landbouw 75 6, , ,29 6,57 6,54 6,54,21,26,25 Totaal , , ,26 6,43 6,54 6,45,17,26,19 *voorlopige cijfers Daarnaast zijn er leerlingen die examen vmbo theoretische leerweg doen. Ook daarvan zijn de gemiddelde examencijfers op grijze en groene scholen naast elkaar gezet (tabel 20). Let hierbij op dat de aantallen in het groene onderwijs klein zijn. Bij het reguliere vo (grijs onderwijs) is geen onderscheid in sector mogelijk. Daarom zijn de aoc s vergeleken met de gehele theoretische leerweg op het regulier vo. We zien we dat het gemiddelde CE-cijfer over alle vakken op groene scholen tot 2011 lager is dan op grijze scholen, maar vanaf 2012 is er scoren groene scholen gelijk of hoger dan grijze scholen. Het gemiddelde SE-cijfer is hoger op groene scholen ten opzichte van grijze scholen. Dit zorgt ervoor dat het gemiddelde verschil SE-CE groter is op AOC s dan op grijs onderwijs. Tabel 20 Gemiddeld cijfer alle leerlingen, alle vakken centraal examen, schoolexamen en verschil SE-CE voortgezet onderwijs, vmbo theoretische leerweg, examenjaar 2010 tot en met 2014 Jaar CE alle vakken SE_alle_vakken SE_min_CE_alle_vakken Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal Regulier vo AOC Totaal N Gem. N Gem. N Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem. Gem , , ,30 6,52 6,74 6,53,22,48, , , ,15 6,50 6,67 6,50,34,55, , , ,30 6,47 6,58 6,47,17,25, , , ,29 6,47 6,60 6,47,19,31, * , , ,41 6,48 6,59 6,48,07,15,07 * voorlopige cijfers 13

14 3. Groen mbo Sinds 2012 onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs ieder jaar vier AOC s in het kader van de Staat van de Instelling (SVI). Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd bij alle 12 de AOC s en bij 57 andere bekostigde instellingen (ROC s + Vakscholen). In de onderstaande analyses worden de uitkomsten van de SVI s op instellings- en opleidingsniveau weergegeven waarbij er telkens onderscheid is gemaakt tussen AOC s en de overige bekostigde instellingen in het mbo. Significante verschillen zijn gearceerd: Oranje : significant bij p< Kwaliteitsborging op instellingsniveau Op instellingsniveau geeft de inspectie een oordeel over de kwaliteitsborging. In tabel 1a worden de aantallen instellingen weergegeven die een voldoende hebben gescoord en in tabel 1b worden de percentages instellingen met een voldoende weergegeven. Tabel 1a Aantal voldoende instellingen op het gebied kwaliteitsborging en de onderliggende aspecten en indicatoren periode (n=69) Groen mbo Overig mbo n (n=12) n (n=57) 4. Kwaliteitsborging Sturing * Plannen Informatie Continuïteit Beoordeling * Monitoring Evaluatie Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering Dialoog en verantwoording Intern Extern *kernaspecten Bron: Inspectie van het Onderwijs,

15 Tabel 1b Percentage voldoende instellingen op het gebied kwaliteitsborging en de onderliggende aspecten en indicatoren (2012 en 2013 en 2014, n=69) Groen mbo (n=12) Overig mbo (n=57) % % 4. Kwaliteitsborging Sturing * Plannen Informatie Continuïteit Beoordeling * Monitoring Evaluatie Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering Dialoog en verantwoording Intern Extern *kernaspecten Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Toelichting: met een chi2kwardraattoets en anova zijn geen significante verschillen gevonden tussen aoc s en de overige bekostigde instellingen in het mbo. Wel valt op dat aoc s vaak een onvoldoende scoren op kwaliteitsborging als geheel en op de eerste drie aspecten van kwaliteitsborging. Desalniettemin is de conclusie dat het beeld van kwaliteitsborging van de aoc s overeenkomt met die van de overige bekostigde mbo-instellingen: bij veel instellingen blijft de beoordeling en verbetering & verankering van kwaliteitsborging achter. Bijna alle mbo- instellingen erin om hun dialoog en verantwoording op orde te hebben. 15

16 3.2 Scores op de vijf kwaliteitsgebieden op opleidingsniveau In de jaren 2012, 2013 en 2014 zijn er 48 opleidingen bij 12 aoc s onderzocht. In de onderstaande tabellen wordt het percentage voldoende op de kwaliteitsgebieden van deze 48 opleidingen afgezet tegen de 240 opleidingen die zijn onderzocht bij de overige 57 bekostigde mbo-instellingen. Tabel 2a Percentage voldoende opleidingen op vijf kwaliteitsgebieden op opleidingsniveau periode 2012, 2013 en 2014 (groen, n=48, overig, n=240) Groen mbo Overig mbo % % 1 Onderwijsproces Examinering en diplomering Opbrengsten Kwaliteitsborging Naleving wettelijke vereisten Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Uit de bovenstaande tabel blijkt dat opleidingen van aoc s in vergelijking met opleidingen van de andere instellingen in het mbo vaker niet voldoen aan de wettelijke vereisten, maar wel vaker hun examinering en diplomering op orde hebben. Hieronder worden de gebieden 1, 2 en 4 uitgesplitst naar onderliggende aspecten en indicatoren (de gebieden 3 en 5 bestaan slechts uit 1 aspect en 1 indicator waarbij de scores gelijk zijn aan de score op het gebied). Tabel 2b Percentage voldoende opleidingen op de aspecten en indicatoren van het kwaliteitsgebied onderwijsproces periode (groen, n=48, overig, n=240) Groen mbo Overig mbo % % 1 Onderwijsproces Samenhang Inhoud Programmering Maatwerk Differentiatie Didactisch handelen* Interactie Ondersteuning en begeleiding van de leeractiviteiten Feedback op de leeractiviteiten en de leerresultaten Leertijd Benutting Werkdruk Leeromgeving Schoolklimaat Materiële voorzieningen Intake & plaatsing Voorlichting Intake en plaatsing Studieloopbaanbegeleiding* Informatievoorziening Studieloopbaanbegeleiding Zorg Eerste- en tweedelijnszorg Derdelijnszorg Beroepspraktijkvorming* Voorbereiding studenten en bedrijven Plaatsing Begeleiding door leerbedrijf Begeleiding door de opleiding *kernaspecten Bron: Inspectie van het Onderwijs,

17 Toelichting: opleidingen van aoc s scoren in vergelijking met opleidingen van overige bekostigde instellingen significant lager op: Werkdruk Zorg Hieronder de portretteksten uit het kader BVE 2012: Werkdruk Er is een evenwichtige werkdruk, die bij een normale inspanning over de gehele opleiding of delen daarvan, zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijkvorming en de bijbehorende examinering door de student als uitvoerbaar wordt ervaren. 1.8 Zorg Voor studenten met specifieke zorgbehoeften is er voldoende eerste- en tweedelijnszorg beschikbaar en er is een structurele samenwerking met derdelijnszorg buiten de instelling. Tabel 2c Percentage voldoende opleidingen op de aspecten en indicatoren van het kwaliteitsgebied examinering en diplomering periode 2012,2013 en 2014 (groen, n = 48, overig, n=237) Groen mbo Overig mbo % % 2 Examinering en diplomering Exameninstrumentarium* Onderscheid tussen ontwikkelgerichte toetsen en examinering Dekking van het kwalificatiedossier Cesuur Beoordelingswijze Transparantie Afname en beoordeling* Authentieke afname Betrouwbaarheid Diplomering* Besluitvorming diplomering Verantwoordelijkheid examencommissie *kernaspecten Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Toelichting: zoals uit het totaal oordeel op gebied 2 al is gebleken, is de examinering en diplomering van de aoc-opleidingen beter beoordeeld dan bij de overige opleidingen. Op alle aspecten scoren de groene opleidingen beter. De sterke punten bij de groene opleidingen zijn het exameninstrumentarium (alle onderliggende indicatoren zijn net niet significant, maar het aspect als geheel is wel significant) en de verantwoordelijkheid van de examencommissie als onderdeel van het aspect diplomering. Tabel 2d Percentage voldoende opleidingen op de aspecten en indicatoren van het kwaliteitsgebied kwaliteitsborging periode 2012,2013 en 2014 (groen, n = 48, overig, n=240) Groen mbo Overig mbo % % 4 Kwaliteitsborging Sturing * Plannen Informatie Continuïteit Beoordeling * Monitoring Evaluatie Verbetering en verankering * Verbeteraanpak Deskundigheidsbevordering Verankering

18 4.4 Dialoog en verantwoording Intern Extern *kernaspecten Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Toelichting: geen significante verschillen tussen opleidingen van aoc s en opleidingen van de overige bekostigde instellingen. Voor beiden geldt dat veel opleidingen nog niet voldoen aan de eisen die de inspectie stelt aan kwaliteitsborging. Tekortkomingen hebben vooral betrekking op de beoordeling, verbetering en verankering van kwaliteitszorg. 3.3 Vervolgtoezicht De bovenstaande analyses laten zien dat er bij de aoc s tekortkomingen zijn geconstateerd waardoor vervolgtoezicht nodig is. Hieronder is een overzicht gemaakt van het vervolgtoezicht op peildatum 1 september 2013 en 1 september Tabel 3a Vervolgtoezicht mbo groen, peildatum 1 september 2013 en 1 september 2014 Totaal Arrangementen Groen Overig (exc. NBI s) N N N N 1 sept sept sept sept 2014 Zwak Zeer zwak Onvoldoende examenkwaliteit Onvoldoende kwaliteitsborging (opleidingen) Onvoldoende kwaliteitsborging (instellingen) Bron: Inspectie van het Onderwijs, Toelichting: vorig jaar waren er op 1 sept geen groene opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit, nu zijn dat er 8. Ook zijn er meer zwakke en zeer zwakke groene opleidingen gekomen. Bij meer instellingen en opleidingen is vervolgtoezicht n.a.v. onvoldoende kwaliteitsborging. Bij het overige bekostigde onderwijs (vakscholen en ROC s) zien we een daling van de zeer zwakke opleidingen en evenveel zwakke opleidingen. Ook in het overige bekostigde onderwijs stijgt het aantal opleidingen tussen de peilmomenten dat vervolgtoezicht krijgt n.a.v onvoldoende examenkwaliteit en onvoldoende kwaliteitsborging. Hieronder het vervolgtoezicht naar aanleiding van de steekproeven SVI. Tabel 3b Vervolgtoezicht op tekortkomingen in het groen mbo en overig bekostigd mbo, periode 2012, 2013 en 2014 (groen, n = 48, overig, n=240) Groen mbo Overig mbo % % Zwak onderwijs Zeer zwak onderwijs 4 4 Onvoldoende opbrengsten Onvoldoende examenkwaliteit Niet-naleving: onvoldoende kwaliteitsborging Niet-naleving: andere wettelijke vereisten Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2014 Toelichting: analoog aan de uitkomsten op de vijf kwaliteitsgebieden blijkt dat opleidingen van AOC s minder vaak vervolgtoezicht hebben op de examinering en diplomering dan opleidingen van de overige bekostigde instellingen. Echter, opleidingen van AOC s krijgen wel vaker vervolgtoezicht naar aanleiding van niet-naleving van wettelijke vereisten dan opleidingen van overige bekostigde instellingen. 18

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Scalda STAAT VAN DE INSTELLING MBO Scalda Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 25PV Onderzoeksnummer : 273977 Datum onderzoek : 10-28 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 68 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING............................................

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

t 2008 Kennis in Kaar

t 2008 Kennis in Kaar Kennis in Kaart 2008 Kennis in Kaart 2008 Hoger Onderwijs en Onderzoek Kennis in Kaart 2008 Inhoud Inleiding 7 Lijst van figuren en tabellen 9 Deel A. Monitor strategische agenda 15 1 Voortgang afspraken

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

Kerncijfers 2008-2012. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2008-2012. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2008-2012 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het Nederlandse onderwijsstelsel leerplichtig 18 jaar 12 jaar 4 jaar 0 jaar wo master bachelor hbo mbo-4 mbo-3 mbo-2 mbo-1 vwo havo vmbo vo 1/2 bao

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Scholings Trainings en Opleidings Centrum STOC B.V. te s-gravenhage Verzorgende-IG 4255204/4 BRIN: 27RF Onderzoeksnummer: 283329

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2007-2011 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het Nederlandse onderwijsstelsel leerplichtig 18 jaar 12 jaar 4 jaar 0 jaar wo master bachelor

Nadere informatie

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN

NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN IN HET HOGER ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSING VAN DE WET- EN REGELGEVING EN INFORMATIEVOORZIENING AAN STUDENTEN UTRECHT, augustus 2010 INHOUD Conclusies 5 1 Inleiding

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Kerncijfers 2005-2009. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2005-2009. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2005-2009 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het Nederlandse onderwijsstelsel leerplichtig 18 jaar 12 jaar 4 jaar 0 jaar wo master bachelor hbo mbo-4 mbo-3 mbo-2 mbo-1 vwo havo vmbo vo 1/2 bao

Nadere informatie

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici ResearchNed in opdracht van Platform Bèta Techniek Redactie: Jules Warps en Lette Hogeling december 09 2009 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink Colofon Savantis

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders

De kracht van profilering NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012. De kracht van kennis. Keuzes binnen kaders NATIONAAL STUDIEKEUZE ONDERZOEK 2012 De kracht van kennis. Oktober 2012 Hobéon is de strategische dienstverlener voor kennisintensieve organisaties. Keuzes binnen kaders De kracht van profilering In het

Nadere informatie

Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003

Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003 Methodiek Schoolverlatersinformatiesysteem 2003 ROA-W-2004/3 Timo Huijgen Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Jaarboek onderwijs in cijfers 2007 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Prinses Beatrixlaan 428 2273 XZ Voorburg Prepress Aeroset, Wateringen Druk OBT bv, Den Haag Omslag Wat ontwerpers,

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS IN NEDERLAND OVER HET JAAR 1997

VERSLAG VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS IN NEDERLAND OVER HET JAAR 1997 VERSLAG VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS IN NEDERLAND OVER HET JAAR 1997 VOORWOORD In dit Onderwijsverslag geeft de inspectie een beschrijving, en op onderdelen tevens een beoordeling, van de staat van het

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Inspectie van het Onderwijs Onderwijsverslag 2009/2010 Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Voor u ligt het Onderwijsverslag

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Aanmeldingsgolf door crisis? Analyse van studentenaantallen en studiemotieven 2009-10 Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger Simon Broek Projectnummer: B3684 Zoetermeer, 16

Nadere informatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie