Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn veel zaken automatisch geregeld. Denkt u hierbij aan de zorgverlening, de huishoudelijke verzorging of de maaltijdvoorziening. De overheid vergoedt de kosten hiervan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die hoeft u dus niet zelf te betalen. Er zijn ook zaken die u wél zelf moet regelen en waarvan de kosten voor uw eigen rekening zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om uw telefoon- en televisie- of internetabonnement, uw persoonlijke was en het merken van uw kleding. De Rijnhoven maakt het u graag gemakkelijk. Daarom vindt u bij ons diverse diensten waarmee we veel van wat de Wlz niet regelt en vergoedt, voor u verzorgen. We doen dat tegen kostprijs. Zo krijgt u een scherp tarief. In deze folder leest u alles over ons aanbod en hoe dit geregeld is. In de bijlagen vindt u onder andere meer informatie over de tarieven en een aanvraagformulier voor onze diensten (de service- en dienstverleningsovereenkomst). Deze formulieren kunt u ook vinden op de site van De Rijnhoven: onder cliënteninformatie. 1. Merken van kleding Als u op één van de locaties van De Rijnhoven komt wonen, moet uw kleding worden gemerkt (aanbrengen van naamstickers). Ook als u ervoor kiest om zelf uw kleding te wassen of als uw kleding al gemerkt is omdat u in een ander huis heeft gewoond. Het merken van de kleding werkt als volgt. Op de dag dat u bij ons komt wonen, kunt u uw kleding afgeven bij de receptie. Is er op de locatie geen receptie, dan kunt u uw kleding afgeven aan de woonbegeleider op uw woning. Het merken neemt een paar dagen in beslag. Lever dus niet meteen al uw kleding in, maar houdt wat achter de hand. Die kleding merken we later. Als u in de loop van uw verblijf nieuwe kleding aanschaft, kunt u die weer inleveren bij de gastvrouw van de locatie (receptie) of bij de woonbegeleider. U bent hiervoor dan geen kosten meer verschuldigd. Dit valt allemaal onder het bedrag wat u éénmalig betaalt als u bij ons komt wonen. De kosten hiervan kunt u terugvinden op het tarievenblad, bijgevoegd bij deze folder. Voor het merken van de kleding vult u de éénmalige machtiging in, die bijgevoegd is bij deze brochure. 2. De persoonsgebonden was; wassen van uw boven- en onderkleding U moet er zelf voor zorgen dat uw boven- en onderkleding wordt gewassen. U kunt dit zelf doen of regelen dat bijvoorbeeld familie of een wasserij dit voor u doet. U kunt het verzorgen van uw was ook gemakkelijk uitbesteden aan De Rijnhoven. Indien u uw was wilt uitbesteden, staat hieronder beschreven hoe dat in zijn werk gaat, dit is afhankelijk van de locatie waar u woont: Bloesemhof, Coninckshof en Vijverhof: Woont u in Bloesemhof, Coninckshof of Vijverhof? Dan wassen de woonbegeleiders de kleding op de woning. Zij zorgen er ook voor dat de kleding in uw kast wordt gelegd. Het wassen gebeurt altijd machinaal. Kleding die met de hand moet worden gewassen, kunnen wij daarom helaas niet voor u verzorgen. De Rijnhoven kan indien u dat wenst uw kleding wel chemisch laten reinigen (stomerij). Nijevelt en Parkhof: Op de locaties Nijevelt en Parkhof besteden we de was uit aan een externe wasserij. U kunt de was in de daarvoor verstrekte waszakken doen. Deze worden éénmaal per week op dinsdag opgehaald. De afdeling Wonen & Welzijn van De Rijnhoven levert de schone en gevouwen was weer bij u af op: - Parkhof: de woensdag in de daarop volgende week (indien u niet thuis bent, wordt de was voor u deur neergezet. U dient zelf uw was in uw kast op te ruimen. 1

2 - Nijevelt: de donderdag in de daarop volgende week (de was wordt op het plankje bij uw voordeur neergelegd). U dient zelf uw was in uw kast op te ruimen. De kosten van het wassen van de kleding is op alle locaties van de Rijnhoven gelijk. In overleg met de cliëntenraad is afgesproken dat één tarief wordt berekend per bewoner per maand, ongeacht hoeveel was u aanlevert. De kosten hiervoor vindt u in bijgevoegde tarievenlijst. U betaalt middels een doorlopende machtiging per maand (zie punt 9 betaalwijze). Aandachtspunten: Vaak is het nodig om de kleding op een wat hogere temperatuur te wassen. Dit heeft consequenties voor het materiaal waarvan de kleding is gemaakt. Als u vragen heeft of hierover extra informatie wilt, kunt contact opnemen met de linnenkamer van de afdeling Wonen en Welzijn. Indien u dat wenst is het mogelijk om bovenkleding te stomen. U kunt uw kleding in een plastic zak, voorzien van label stoomgoed bij uw was stoppen. Houdt u er rekening mee dat uw kleding gedurende 2 à 3 weken weg is. Indien uw was door familie wordt gewassen en zij kunnen tijdelijk uw was niet doen door bijvoorbeeld vakantie of dergelijke, dan is het mogelijk om uw was tijdelijk te laten wassen door De Rijnhoven. Vult u hiervoor tijdig het wijzigingsformulier in. Zet daarbij duidelijk bij om welke periode het gaat. 3. Televisie en radio Op alle locaties is in uw kamer of appartement een basis kabelaansluiting aanwezig (= analoge lijn). Indien u televisie en radio wilt op uw kamer, dan kunt u op de bijgevoegde service en dienstverleningsovereenkomst aangeven dat u gebruik wilt maken van de kabelaansluiting. De Rijnhoven zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, de aansluiting voor de kabel activeren voor uw kamer of appartement. Een zenderoverzicht vindt u op de website van Ziggo, De kosten van de analoge kabelaansluiting kunt u vinden in de bijgesloten tarievenlijst. Deze maandelijkse kosten worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging (zie punt 9 betaalwijze). Wilt u dit analoge pakket uitbreiden naar een digitaal pakket voor televisie en radio (uitbreiding van het aantal zenders) van Ziggo, dan is dat mogelijk. U dient dan wel altijd eerst de analoge lijn van De Rijnhoven af te nemen. Voor het aanvragen van een digitaal pakket voor televisie en radio dient u het formulier aanvraagformulier Ziggo diensten Televisie Op Maat (formulier is te vinden op in te vullen of aan te vragen bij het secretariaat van de afdeling Wonen en Welzijn ( ). U kunt dit formulier opsturen naar het genoemde adres op het formulier. De kosten die verbonden zijn aan dit digitale pakket worden rechtstreeks door Ziggo met u verrekend. Denkt u er dus ook aan dat als u niet meer gebruik wilt maken van dit digitale pakket, u dit pakket opzegt bij Ziggo. Ook bij vragen en klachten over het digitale pakket dient u zich te richten tot Ziggo. Aandachtspunten: Een all-in one pakket, dus naast tv en radio, ook tegelijk telefoon en internet afnemen, is niet mogelijk via de kabel. Voor alle locaties geldt dat draadloze ontvangst storend werkt op onze alarmapparatuur. Daarom is digitenne etc. niet toegestaan. Ook het aanbrengen van een schotel aan de gevel is niet toegestaan. Het is niet mogelijk om rechtstreeks met een CAI-leverancier van uw keuze een abonnement af te sluiten. 4. Telefoon In elk kamer of appartement van De Rijnhoven bestaat er een mogelijkheid voor een telefoonaansluiting, afhankelijk of u gebruik wilt maken van deze aansluiting kan deze geactiveerd worden. De abonnementsen de gesprekskosten zijn voor uw rekening. Ook moet u zelf voor telefoontoestellen zorgen (behalve op de locatie Vijverhof). 2

3 Per locatie zijn er enige verschillen in de telefonie: Coninckshof en Parkhof Als u gaat wonen in Coninckshof of in Parkhof dan dient u zelf zorg te dragen voor uw abonnement voor telefoonaansluiting bij een telefoonaanbieder van uw keuze. Indien u binnen de regio verhuist, kunt u uw oude telefoonnummer behouden. U moet dit dan doorgeven aan uw huidige telefoonaanbieder. Voor de daadwerkelijke realisatie van de telefoonaansluiting heeft de Rijnhoven wel een kopie nodig van de verhuisbevestiging die u ontvangt van uw telefoonprovider. Deze kunt u afgeven bij de receptie van de locatie (of bij de woonbegeleider als de locatie geen receptie heeft). De afdeling Wonen en Welzijn zorgt voor realisatie van de daadwerkelijke aansluiting. Nijevelt en Vijverhof Telefoonaansluitingen voor deze locaties lopen altijd via De Rijnhoven. Indien u een telefoon-aansluiting wilt, kunt u die aanvragen via de bijgevoegde service- en dienstverleningsovereenkomst. In Nijevelt en Vijverhof is het niet mogelijk om uw eigen telefoonnummer te behouden. Vanuit de Rijnhoven krijgt u een telefoonnummer toegewezen. U moet altijd een nul draaien/toetsen als u naar buiten wilt bellen. In Vijverhof kunt u bovendien geen eigen telefoontoestel meenemen. U krijgt een toestel van De Rijnhoven. Bloesemhof Op Bloesemhof is een telefoonaansluiting op de kamers van bewoners niet mogelijk. In de gezamenlijke huiskamer is een telefoon aanwezig die gebruikt kan worden. De maandelijkse abonnements- en gesprekskosten voor telefonie in Nijevelt en Vijverhof worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging van De Rijnhoven (zie punt 9 betaalwijze). Voor de overige locaties ontvangt u een factuur van uw eigen telefoonprovider. 5. Internet Coninckshof en Parkhof Op de locaties Coninckshof en Parkhof kunt u voor kiezen voor internet via de telefoonlijn (zie punt 4) of internet via het draadloos internet netwerk (WiFi). Indien u kiest voor internet via de telefoon, kunt u dit regelen met uw telefoonprovider van uw eigen keuze. Indien u gebruik wilt maken van internet via WiFi dan kunt u dit aangeven op bijgevoegde service- en dienstverleningsovereenkomst. Na aanvraag ontvangt u van het ons secretariaat een bevestigingsbrief met daarin de WiFi code, waarmee u kunt inloggen op het WiFi netwerk. Uw computer of laptop moet wel zijn voorzien van een netwerkkaart voor draadloos internet. De maandelijkse kosten van WiFi worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging van De Rijnhoven. Kiest u voor internet via de telefoonlijn dan regelt u zelf uw aansluiting en ontvangt u van uw provider de factuur. Vijverhof, Nijevelt en Bloesemhof Op de locaties Nijevelt, Vijverhof en Bloesemhof is er een draadloos internetverbinding (WiFi) aanwezig. Indien u van deze draadloze internetverbinding gebruik wilt maken, kunt u dit bij ons aanvragen via de service- en dienstverleningsovereenkomst. Na aanvraag ontvangt u van ons secretariaat een bevestigingsbrief met daarin de WiFi code, waarmee u kunt inloggen op het WiFi netwerk. Uw computer of laptop moet wel zijn voorzien van een netwerkkaart voor draadloos internet. Na ontvangst van uw aanvraag duurt het 3 werkdagen voordat de aansluiting gereed is gemaakt. De maandelijkse kosten van WiFi worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging van De Rijnhoven. 6. Verzekeringen Gratis inboedel- en WA-verzekering De kosten van een inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zijn volgens de WLZ voor uw eigen rekening. De instelling waar u verblijft, verzekert het appartement en de spullen die van de instelling zijn. Omdat De Rijnhoven deze verzekeringen voor alle locaties groot inkoopt, kunnen we u een gratis inboedel- en WA-verzekering bieden. U bent dus automatisch meeverzekerd bij de Rijnhoven. 3

4 Dit houdt het volgende in: De inboedelverzekering (brand/inbraak, waterschade, etc.): Verzekerd zijn de standaard inrichting van een kamer zoals tafel en stoelen, bank(stel), kledingkast, servieskast, klok, lampen, gordijnen, tv, radio, bed, kleding, kleine kostbaarheden. Geld, geldwaardig papier en sieraden zijn niet verzekerd. Uw inboedel is verzekerd voor maximaal , - tegen nieuwwaarde. U heeft een eigen risico van 100,- per gebeurtenis. Schade wordt slechts vergoed voor zover de verzekering de schade dekt en uitbetaald. Uiteraard kunt u uw eigen verzekeringen aanhouden. Als uw eigendommen naar uw inschatting een hoger bedrag vertegenwoordigen, adviseren wij u om een aanvullende verzekering af te sluiten. Aansprakelijkheidsverzekering (WA) Voorwaarden: verzekerd bedrag is , -; schade veroorzaakt door uw huisdier aan derden is mee verzekerd; niet verzekerd is schade veroorzaakt met de auto en schade die opzettelijk is veroorzaakt; er is een eigen risico voor de bewoner van 113, - per gebeurtenis, behalve bij schade aan personen. Schade wordt slechts vergoed voor zover de verzekering de schade dekt en uitbetaald. Zorgverzekering U bent verplicht uw zorgverzekering aan te houden. Dit kunt u niet via De Rijnhoven regelen. Hiervoor blijft u zelf verantwoordelijk. 7. Aanvragen van een sleutel/tag voor familieleden en mantelzorgers Hieronder staat per locatie beschreven hoe u een aanvraag voor een sleutel voor familieleden en mantelzorgers kunt regelen: Parkhof Voor de locatie Parkhof is het voor familieleden en/of mantelzorgers mogelijk om een eigen sleutel aan te vragen van de woning van uw familielid of degene voor wie u zorgt. U kunt een sleutel aanvragen via het bijgevoegde formulier aanvraag extra sleutel. Na betaling van een borg en handelingskosten ligt de sleutel na 3 werkdagen voor u klaar bij de receptie. Indien u niet meer gebruik maakt van de sleutel kunt u de sleutel inleveren bij de receptie. De borg wordt na het inleveren van de sleutels teruggestort. Per aanvraagformulier kunt u één sleutel bestellen. Wilt u meer sleutels bestellen? (max. 2 sleutels per appartement). Dan verzoeken wij u vriendelijk om kopieën te maken van het aanvraagformulier en die in te vullen. Vijverhof en Coninckshof Voor de locaties Vijverhof en Coninckshof is het voor familieleden en/of mantelzorgers mogelijk om een eigen tag aan te vragen (tag is een soort van elektronische sleutel). Deze tag geeft toegang tot de hoofdentree en de voordeur van de woning van uw familielid of degene voor wie u zorgt. U kunt een tag aanvragen via het bijgevoegde formulier aanvraag extra tag. Na betaling van een borg en handelingskosten ligt de tag na 3 werkdagen voor u klaar bij de receptie van de betreffende locatie. Indien u niet meer gebruik maakt van de tag kan u de tag inleveren bij de receptie. De borg wordt na het inleveren van de tag teruggestort. Per aanvraagformulier kunt u één tag bestellen. Wilt u meer tags bestellen? (max. 2 sleutels per appartement). Dan verzoeken wij u vriendelijk om kopieën te maken van het aanvraagformulier en die in te vullen. 4

5 Aandachtspunt: Bij inhuizing ontvangt de cliënt op Coninckshof en Parkhof één sleutel van de woning. Op Vijverhof (alleen woning 18) ontvangen cliënten één tag. Familie en mantelzorgers krijgen de sleutel/tag niet standaard. Bezoekers kunnen altijd aanbellen bij de hoofdingang of bij de voordeur van de woning. De gastvrouw en/of een medewerker doet dan open. Bloesemhof, Nijevelt Voor de locaties Bloesemhof en Nijevelt is het helaas niet mogelijk om sleutels bij te bestellen voor familie en/of mantelzorgers. Bezoekers kunnen aanbellen bij de woning of receptie. 8. Overige producten en diensten Op onze locaties bieden we ook diverse andere diensten, waarvan u wellicht incidenteel gebruik wilt maken. Denkt u bijvoorbeeld aan: a. Service van de kapsalon b. Producten uit de winkel c. Taxi service d. Uitstapjes e. Aanschaf van kleding en schoenen f. Stomen en reinigen van vitrage en overgordijnen (alleen Parkhof) Meer informatie over producten a t/m e leest u in de informatiebrochures van de locatie waar u woont. Betreffende punt f) stomen en reinigen van vitrage en overgordijnen in Parkhof. Bij de receptie van Parkhof kunt u de kosten van deze service opvragen en tevens deze service aanvragen. 9. Betaalwijze De Rijnhoven wil de kosten van de administratieve afhandeling van de service- en dienstverlening en daarmee uw kosten zo laag mogelijk houden. Daarom hebben we ervoor gekozen om de service- en dienstverlening via een doorlopende machtiging/automatisch incasso te verrekenen. U betaalt voor de service- en dienstverlening vanaf het moment dat u deze afneemt. De verschuldigde kosten van de geleverde service- en dienstverlening worden achteraf (medio de daaropvolgende maand), over de voorgaande maand geïnd. Op het moment dat u zorgovereenkomst wordt beëindigd, eindigen automatisch ook alle service- en dienstverleningsovereenkomsten. Indien u verhuist naar een andere locatie, maar binnen De Rijnhoven, dan dient u ook een nieuwe serviceen dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Eénmalige machtiging en doorlopende machtiging De verschuldigde kosten voor het merken van de kleding worden via een éénmalige machtiging geïnd. De verschuldigde kosten voor het wassen van kleding, televisie en radio, telefoon en internet, zijn maandelijkse kosten en worden maandelijks geïnd met behulp van de doorlopende machtiging. Kosten van overige producten en diensten/garantieverklaring Het is mogelijk om de kosten voor de diensten en producten die genoemd staan bij overige producten en diensten, niet direct af te rekenen. Afhankelijk van de locatie waar u woont, kunnen de kosten worden bijgehouden en betaalt u die vervolgens in één keer per kwartaal via een persoonlijke rekening courant bij De Rijnhoven. Wel vragen we u om een vast maandelijks voorschot hiervoor te storten. In de garantieverklaring vindt u hierover meer informatie. 5

6 10. Aanvragen van bovengenoemde service en diensten Wilt u één of meer van onze diensten afnemen? Op de bijgevoegde service- en dienstverlenings-overeenkomst kunt u aangeven welke diensten u wilt gebruiken. Vergeet u niet om naast de service en dienstverleningsovereenkomst ook de éénmalige machtiging en de doorlopende machtiging in te vullen. 11. Het wijzigen/opzeggen van de overeenkomst en de machtigingen voor betaling U kunt de service- en dienstverleningsovereenkomst schriftelijk wijzigen of opzeggen middels een wijzigingsformulier, bijgevoegd bij deze brochure. Indien u dit formulier niet (meer) heeft kunt u deze aanvragen bij het secretariaat van de afdeling Wonen & Welzijn van De Rijnhoven, Postbus 11, 3480 DA Harmelen, of het formulier downloaden van de website van De Rijnhoven (www.derijnhoven.nl) De ingangsdatum van de wijziging is afhankelijk wanneer de aansluiting van internet, telefoon of televisie/ radio of afname van was is gerealiseerd. Doorgaans is dit 3 werkdagen na ontvangst van het wijzigingsformulier. Bij beëindiging van de zorgverlening bij overlijden zal de Rijnhoven tegelijk de service- en dienstverleningsovereenkomst beëindigen. U kunt het wijzigingsformulier opsturen naar het secretariaat van Wonen en Welzijn van De Rijnhoven, Postbus 11, 3480 DA Harmelen. 12. Vragen en opmerkingen Hebt u vragen over ons aanbod, de kosten of de automatische incasso? Dan kunt u terecht bij één van de assistenten van de afdeling Wonen & Welzijn, tel.: Neemt u al diensten van ons af en heeft u daarover vragen of bijvoorbeeld opmerkingen over de kwaliteit? Ook dan kunt u contact opnemen met de assistenten Wonen & Welzijn, tel: Bijlagen: 1. Tarievenlijst Service- en Dienstverlening, afdeling Wonen en Welzijn, De Rijnhoven 2. Service- en dienstverleningsovereenkomst met De Rijnhoven 3. Doorlopende machtigingsformulier 4. Éénmalige machtigingsformulier 5. Wijzigings- en opzeggingsformulier service- en dienstverleningsovereenkomst 6. Sleutel of Tag-formulier 6

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen, Welzijn en Vastgoed Bloesemhof, Coninckshof, Parkhof en Vijverhof

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen, Welzijn en Vastgoed Bloesemhof, Coninckshof, Parkhof en Vijverhof Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen, Welzijn en Vastgoed Bloesemhof, Coninckshof, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn veel zaken

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen

Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen Dienstverlening en tarieven in verzorgingshuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verzorgingshuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over

Nadere informatie

Informatie voor verhuizing

Informatie voor verhuizing Informatie voor verhuizing De Stouwe, informatiemap 1, augustus 2014 1 Informatie voor verhuizing Wat u hoort te weten voordat u naar uw appartement van een woonzorgcentrum van De Stouwe verhuist Inleiding...

Nadere informatie

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing

Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Welkom in Kaailanden Praktische informatie voor verhuizing Kaailanden, praktische informatie voor verhuizing, maart 2016 1 Welkom in Kaailanden! Welkom in Kaailanden!... 3 Praktische zaken voor verhuizing...

Nadere informatie

Versie 10.8 (17 februari 2015) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 3 van 11

Versie 10.8 (17 februari 2015) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 3 van 11 Inleiding Wanneer u in één van de zorgcentra van DrieGasthuizenGroep verblijft, wordt de zorg en het verblijf vergoed volgens de richtlijnen van de WLZ. Daarnaast biedt DrieGasthuizenGroep u een aantal

Nadere informatie

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen

Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen Dienstverlening en tarieven in verpleeghuizen DIENSTVERLENING EN TARIEVEN Hartelijk welkom, Binnenkort verhuist u naar een verpleeghuis van Omring. Met deze brochure willen wij u informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen.

Opknappen van een appartement of kamer De stichting zorgt ervoor dat uw appartement of kamer er netjes uitziet, zodat u er kunt wonen. Daar heeft u recht op als u verblijft bij Stichting Elisabeth Waar zorgt Stichting Elisabeth voor en wat betaalt u zelf? Voor wie is deze informatie bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of

Nadere informatie

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf

Wie betaalt wat? De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK. Het beste uit jezelf De afspraken over je eigen bijdrage als je bij Philadelphia woont of gaat wonen MELK Philadelphia voor de cliënt Het beste uit jezelf Wie betaalt wat als je bij Philadelphia woont? De zon is gratis. Maar

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen en kosten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aanvullende dienstverlening en bijbetalingen van Wittenbergzorg

Aanvullende dienstverlening en bijbetalingen van Wittenbergzorg Aanvullende dienstverlening en bijbetalingen van Wittenbergzorg voor de bewoners van De Wittenberg Opzet van de brochure In deze brochure leest u alles over de aanvullende dienstverlening en de bijbetalingen/tarieven

Nadere informatie

Televisie en internet. Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant

Televisie en internet. Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant Televisie en internet Informatie over televisie en internet voor cliënten van GGZ Oost Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Welke keuzes heeft u? 3 3. Welke apparatuur heeft u nodig voor televisie en

Nadere informatie

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties

Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Zorg- en aanvullende dienstverlening 2016 Tarieven en afspraken voor bewoners van Evean locaties Met een AWBZ indicatie voor zorg met verblijf heeft u recht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Gebruik kabel-tv/radio. Verzekering inboedel en aansprakelijkheid

Gebruik kabel-tv/radio. Verzekering inboedel en aansprakelijkheid Informatie betreffende de aanvullende diensten Gebruik kabel-tv/radio Verzekering inboedel en aansprakelijkheid voor bewoners (langdurig verblijf) van de locaties Frankeland - Jacobs Gasthuis Inleiding

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG KORT DURENDE OPNAME WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Wasservice wasserij Smeele

Wasservice wasserij Smeele Wasservice wasserij Smeele Wasserij Smeele is een bedrijf dat al sinds 2 mei 1822 door de familie Smeele gerund wordt. De huidige leiding is al sinds 1984 in functie, zodat we kunnen zeggen dat zij de

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende bewonersbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

18. AANVULLENDE DIENSTEN / PRODUCTEN VAN HET BAKEN, WAARVOOR EEN

18. AANVULLENDE DIENSTEN / PRODUCTEN VAN HET BAKEN, WAARVOOR EEN 18. AANVULLENDE DIENSTEN / PRODUCTEN VAN HET BAKEN, WAARVOOR EEN EIGEN BIJDRAGE IS VERSCHULDIGD In de bijgevoegde brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling kunt u lezen welke diensten en producten door de

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN...

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016

Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Wie betaalt wat? Lunet zorg, februari 2016 Uitleg folder Als je bij Lunet zorg woont heb je recht op bepaalde zaken. Sommige zaken worden betaald door Lunet zorg. Lunet zorg krijgt daarvoor geld vanuit

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Wet Langdurige

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten

Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten VERSTREKKINGEN BIJ VERBLIJF GGZ WNB Informatie over wettelijke verstrekkingen en andere diensten OVER DEZE FOLDER U verblijft of woont binnen GGZ WNB. We hopen dat u zich daar thuis voelt. We informeren

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2014? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2014? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4

INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Activiteiten 3 Alarmering/ alarmopvolging/domotica 3 Broodmaaltijden 4 Cai-aansluiting 4 Contactpersoon 4 Dagvoorziening 5 Eerstverantwoordelijk zorgverlener 5 Gangen 6 Huisarts

Nadere informatie

Regeling Extra Diensten bij Verblijf

Regeling Extra Diensten bij Verblijf Regeling Extra Diensten bij Verblijf Inhoudsopgave: 1. Inleiding pag. 1 2. Aanvraag extra diensten pag. 1 3. Betaling extra diensten pag. 2 4. Wijziging extra diensten pag. 2 5. Opzeggen extra diensten

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013

NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 NIEUWE TARIEVEN AANVULLENDE DIENSTEN 2013 2 In 2012 heeft de aanvullende diensten voor cliënten in kaart gebracht. De diensten die voor alle cliënten bedoeld zijn, hebben hetzelfde tarief. De tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 1 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2015 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft op

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2017?

Wie betaalt welke kosten in 2017? Wie betaalt welke kosten in 2017? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2014 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Wasverzorging. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Wasverzorging van kleding en linnengoed Als u in het Mennistenerf woont, dan heeft u over het algemeen geen eigen wasmachine meer en kunt u dus

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Internet, telefoon en televisie

Internet, telefoon en televisie Algemeen i Internet, telefoon en televisie Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, kunt u een telefoon- en/of televisieaansluiting aanvragen bij de receptie

Nadere informatie

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen

Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Verhuizen. De verhuizing van uw Ziggo-diensten in vier stappen Beste abonnee, Wij zijn blij dat u ook in uw nieuwe woning gekozen heeft voor Ziggo. We begrijpen dat een verhuizing veel werk en geregel

Nadere informatie

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz.

Inleiding. Bij het samenstellen van deze brochure is gebruik gemaakt van de informatie over de AWBZ welke te vinden is op www.cvz. AWBZ Brochure Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van S&L Zorg komen en welke kosten de cliënt zelf moet dragen. Hierin vinden voortdurend veranderingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen en bijdragen

Overzicht vergoedingen en bijdragen Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 1 2 Overzicht vergoedingen en bijdragen 2016 Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste cliënten van. Bij wonen mensen met een indicatie die recht geeft

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Wonen bij Aafje. Deel 1 - Wonen bij Aafje, locatie Reyerheem

Wonen bij Aafje. Deel 1 - Wonen bij Aafje, locatie Reyerheem Wonen bij Aafje Welkom bij Aafje Reyerheem, fijn dat u er bent. Om uw verblijf hier zo prettig mogelijk te maken, is goede en actuele informatie van groot belang. Om te beginnen over deze locatie zelf.

Nadere informatie

Koffie/thee- en maaltijdabonnement. Verzekering inboedel en aansprakelijkheid. Gebruik kabel-tv/radio

Koffie/thee- en maaltijdabonnement. Verzekering inboedel en aansprakelijkheid. Gebruik kabel-tv/radio Informatie betreffende de extra services Koffie/thee- en maaltijdabonnement Verzekering inboedel en aansprakelijkheid Gebruik kabel-tv/radio voor huurders van wooncomplex Vaartland (onderdeel van de Frankelandgroep)

Nadere informatie

Voor wie is deze folder?

Voor wie is deze folder? Wie betaalt wat? Voor wie is deze folder? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen?

Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen. Op welke producten en diensten kunt u rekenen? Cliëntvoorzieningen GGZ Rivierduinen Op welke producten en diensten kunt u rekenen? INHOUD Inleiding 2-3 Veel voorkomende producten en diensten: Appartement of kamer Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van Amerpoort? En heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Als je niet weet welke indicatie je hebt,

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

De financiën op een rij

De financiën op een rij De financiën op een rij Algemeen Norschoten valt als instelling onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ). Dit betekent dat de meeste kosten voor het wonen, de verzorging, verpleging en behandeling

Nadere informatie

Daar hebt u recht op bij SGL

Daar hebt u recht op bij SGL Daar hebt u recht op bij SGL Waar zorgt SGL voor? Uitgave maart 2013 Kijk voor meer informatie over SGL op www.sgl-zorg.nl. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg

Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Uw zorg in een instelling voor langdurige zorg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen c.

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz-instelling

Uw zorg in een Wlz-instelling Uw zorg in een Wlz-instelling Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure wordt

Nadere informatie

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie.

Vragen Heb je vragen, een opmerking of een klacht over aanvullende diensten? Neem dan contact op met een medewerker van de locatie. Korting heeft afspraken gemaakt met een zorgverzekeraar en een uitvaartverzekeraar. Hierdoor kun je een collectiviteitkorting krijgen wanneer je een verzekering afsluit bij deze aanbieders. speelt geen

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen

Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen Toelichting op aanvullende producten en diensten en bijbehorende cliëntbijdragen Iedere cliënt word in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van een pakket aanvullende producten en diensten zoals

Nadere informatie

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement

Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartement Overzicht van kost voor Cicero Zorggroep of cliënt Thema Cicero Zorggroep betaalt Cliënt betaalt 1. Appartemt of kamer Aanpassing in het appartemt of kamer die nodig zijn voor ziekte of aandoing, opknapp.

Nadere informatie

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ)

Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Wie betaalt wat ; informatie van Syndion voor clienten met indicatie verblijf (financiering uit WLZ) Voorwoord Syndion is er voor mensen met een handicap. Als jij ondersteuning nodig hebt, kun je bij Syndion

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 3 Uw rechten 4 Wachtlijst en wachtstatus 5 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Klachten

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten in 2016?

Wie betaalt welke kosten in 2016? Wie betaalt welke kosten in 2016? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

Samen Wonen Hoe zit het met de woongerelateerde kosten in 2015? Het beste uit jezelf

Samen Wonen Hoe zit het met de woongerelateerde kosten in 2015? Het beste uit jezelf Samen Wonen Hoe zit het met de woongerelateerde kosten in 2015? Deze brochure is een aanvulling op de brochure Waar kunt u op rekenen bij Philadelphia? Het beste uit jezelf Waarom deze brochure? In deze

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een apart wijzigingsformulier

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer 2017

Zittend ziekenvervoer 2017 Zittend zieken 2017 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend zieken-

Nadere informatie

Televisie, telefoon en internet aan uw bed

Televisie, telefoon en internet aan uw bed Televisie, telefoon en internet aan uw bed U bent opgenomen in het Radboudumc. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, kunt u bij uw bed gebruik maken van radio, televisie, telefoon en internet.

Nadere informatie

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten

Informatiegids Norschoten locatie Putten. De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten Informatiegids Norschoten locatie Putten De Samaritaan Jan Nijenhuisstraat 183 3882 HS Putten In deze informatiegids vindt u informatie over Norschoten locatie Putten. Deze gids is een aanvulling op de

Nadere informatie

Voorzieningen in een Wlz-instelling

Voorzieningen in een Wlz-instelling Voorzieningen in een Wlz-instelling Deze informatie is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een Wlz- instelling. In een Wlzinstelling wonen mensen die een indicatie hebben voor zorg met verblijf

Nadere informatie

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012)

Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Notitie Verstrekkingen (oktober 2012) Inleiding Middels deze notitie wil Aveleijn u informeren over de wijze waarop zij met verstrekkingen om gaat. Waar heeft u recht op als u bij Aveleijn in verblijf

Nadere informatie

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf?

AWBZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? AWBZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 Deze uitgave is een productie van Amsta. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. De inhoud van de brochure

Nadere informatie

Stichting Waardeburgh

Stichting Waardeburgh CLIËNTINFORMATIE Informatie over de locaties van Stichting Waardeburgh Verpleeghuis zorg Verzorgingshuis zorg Kortdurend verblijf Versie: 1 december 2015 - 2 WELKOM BIJ STICHTING WAARDEBURGH De verhuizing

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Aanvullende diensten bij Zorggroep Sint Maarten

Aanvullende diensten bij Zorggroep Sint Maarten Aanvullende diensten bij Zorggroep Sint Maarten Algemene informatie Welke aanvullende diensten biedt Zorggroep Sint Maarten? En zijn daar kosten aan verbonden? Cliëntinformatie/Aanvullende diensten algemene

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Wonen met Zorg. Verhuizing Robijnhof. Erna Schmit Teammanager Zorg

Wonen met Zorg. Verhuizing Robijnhof. Erna Schmit Teammanager Zorg Wonen met Zorg Verhuizing Robijnhof Erna Schmit Teammanager Zorg Inhoudsopgave Verhuizing Rijn en Vliet Internet, televisie en telefoon Praktische zaken Verhuisbedrijf Henneken Communicatie Aanspreekpunten

Nadere informatie

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V.

Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. Extra Voorwaarden Ziggo Services B.V. 1709045 voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit Deze Extra Voorwaarden gelden als je vanaf

Nadere informatie

www.vilente.nl Producten- en dienstencatalogus thuis bij Vilente

www.vilente.nl Producten- en dienstencatalogus thuis bij Vilente www.vilente.nl Producten- en dienstencatalogus thuis bij Vilente thuis bij Vilente Inhoud 1 Wonen 1.1 Huur 1.2 Inrichting en stoffering 1.3 Technische dienst 1.4 Extra sleutels 1.5 Verhuizing of overlijden

Nadere informatie

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg)

Regeling kosten bij intramurale dienstverlening. Wie betaalt wat bij Shelterzorg? (Gezinshuizen Jeugdzorg) Regeling kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij? (Gezinshuizen Jeugd) Uitwerking verdeling kosten Op basis van aangegeven uitgangspunten ziet de verdeling van de kosten voor onderstaande

Nadere informatie

Extra voorwaarden van Ziggo B.V.

Extra voorwaarden van Ziggo B.V. Extra voorwaarden van Ziggo B.V. voor nieuwe Abonnementen (vanaf 13 april 2015) 06-2-1504044-2663 1 Artikel 1 De voorwaarden die gelden als je een nieuw Abonnement sluit 1. Deze Extra Voorwaarden gelden

Nadere informatie

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

PARTICULIER KORTDUREND VERBLIJF IN VAARTLAND

PARTICULIER KORTDUREND VERBLIJF IN VAARTLAND PARTICULIER KORTDUREND VERBLIJF IN VAARTLAND Tijdelijk zorg nodig? Wanneer u zelfstandig woont, kan het voorkomen dat u tijdelijk (extra) zorg nodig heeft die in de thuissituatie onvoldoende of niet te

Nadere informatie

Informatiebrochure cliënten. 1. Procedure... 1.1 Wassen/drogen/afwerken 1.2 Chemisch reinigen 1.3 Interne distributie 1.4 Kosten

Informatiebrochure cliënten. 1. Procedure... 1.1 Wassen/drogen/afwerken 1.2 Chemisch reinigen 1.3 Interne distributie 1.4 Kosten Informatiebrochure cliënten INHOUD 1. Procedure... 1.1 Wassen/drogen/afwerken 1.2 Chemisch reinigen 1.3 Interne distributie 1.4 Kosten 2. Persoonsgebonden artikelen... 2.1 Aanschafadviezen kleding 2.2

Nadere informatie

Reiniging persoonlijke kleding

Reiniging persoonlijke kleding Reiniging persoonlijke kleding algemene informatie Pagina 1 van 7 Inhoud Inleiding 1. Merken van kleding 3 2. Kledingadvies 4 2.1. Kwaliteit van de kleding 4 2.2. Advies kledinghoeveelheid dames 5 2.3.

Nadere informatie

Procesbeschrijving zakelijk overstappen Versie 21 augustus 2015

Procesbeschrijving zakelijk overstappen Versie 21 augustus 2015 Achterhaal uw huidige contract- en opzegtermijn Bestel uw nieuwe Bevestiging met verwachte startdatum nieuwe Zeg uw contract op bij uw huidige aanbieder. Start van uw nieuwe en ophef van oude Bekijk uw

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Hieronder volgt een uiteenzetting van de mogelijkheden, tarieven en de wijze waarop verrekening van de eigen bijdrage plaatsvindt.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de mogelijkheden, tarieven en de wijze waarop verrekening van de eigen bijdrage plaatsvindt. AANVULLENDE DIENSTEN / PRODUCTEN VAN HET BAKEN, WAARVOOR EEN EIGEN BIJDRAGE IS VERSCHULDIGD In de brochure Uw zorg in een AWBZ-instelling 1 kunt u lezen welke diensten en producten door de AWBZ worden

Nadere informatie

Uw zorg in een Wlz 1 instelling

Uw zorg in een Wlz 1 instelling Uw zorg in een Wlz 1 instelling 1 Dit is een bewerkte versie van de brochure van Zorginstituut Nederland april 2014 De AWBZ is per 1 januari 2015 opgevolgd door de Wet langdurige zorg. In deze brochure

Nadere informatie

Producten en diensten

Producten en diensten Producten en diensten Maart 2013 1 Lievegoed staat voor kwaliteit van zorg op Antroposofische basis. Wij bieden alle zorg en dienstverlening vanuit de AWBZ. De AWBZ omschrijft waar u recht op heeft, wat

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie