Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn veel zaken automatisch geregeld. Denkt u hierbij aan de zorgverlening, de huishoudelijke verzorging of de maaltijdvoorziening. De overheid vergoedt de kosten hiervan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Die hoeft u dus niet zelf te betalen. Er zijn ook zaken die u wél zelf moet regelen en waarvan de kosten voor uw eigen rekening zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om uw telefoon- en televisie- of internetabonnement, uw persoonlijke was en het merken van uw kleding. De Rijnhoven maakt het u graag gemakkelijk. Daarom vindt u bij ons diverse diensten waarmee we veel van wat de Wlz niet regelt en vergoedt, voor u verzorgen. We doen dat tegen kostprijs. Zo krijgt u een scherp tarief. In deze folder leest u alles over ons aanbod en hoe dit geregeld is. In de bijlagen vindt u onder andere meer informatie over de tarieven en een aanvraagformulier voor onze diensten (de service- en dienstverleningsovereenkomst). Deze formulieren kunt u ook vinden op de site van De Rijnhoven: onder cliënteninformatie. 1. Merken van kleding Als u op één van de locaties van De Rijnhoven komt wonen, moet uw kleding worden gemerkt (aanbrengen van naamstickers). Ook als u ervoor kiest om zelf uw kleding te wassen of als uw kleding al gemerkt is omdat u in een ander huis heeft gewoond. Het merken van de kleding werkt als volgt. Op de dag dat u bij ons komt wonen, kunt u uw kleding afgeven bij de receptie. Is er op de locatie geen receptie, dan kunt u uw kleding afgeven aan de woonbegeleider op uw woning. Het merken neemt een paar dagen in beslag. Lever dus niet meteen al uw kleding in, maar houdt wat achter de hand. Die kleding merken we later. Als u in de loop van uw verblijf nieuwe kleding aanschaft, kunt u die weer inleveren bij de gastvrouw van de locatie (receptie) of bij de woonbegeleider. U bent hiervoor dan geen kosten meer verschuldigd. Dit valt allemaal onder het bedrag wat u éénmalig betaalt als u bij ons komt wonen. De kosten hiervan kunt u terugvinden op het tarievenblad, bijgevoegd bij deze folder. Voor het merken van de kleding vult u de éénmalige machtiging in, die bijgevoegd is bij deze brochure. 2. De persoonsgebonden was; wassen van uw boven- en onderkleding U moet er zelf voor zorgen dat uw boven- en onderkleding wordt gewassen. U kunt dit zelf doen of regelen dat bijvoorbeeld familie of een wasserij dit voor u doet. U kunt het verzorgen van uw was ook gemakkelijk uitbesteden aan De Rijnhoven. Indien u uw was wilt uitbesteden, staat hieronder beschreven hoe dat in zijn werk gaat, dit is afhankelijk van de locatie waar u woont: Bloesemhof, Coninckshof en Vijverhof: Woont u in Bloesemhof, Coninckshof of Vijverhof? Dan wassen de woonbegeleiders de kleding op de woning. Zij zorgen er ook voor dat de kleding in uw kast wordt gelegd. Het wassen gebeurt altijd machinaal. Kleding die met de hand moet worden gewassen, kunnen wij daarom helaas niet voor u verzorgen. De Rijnhoven kan indien u dat wenst uw kleding wel chemisch laten reinigen (stomerij). Nijevelt en Parkhof: Op de locaties Nijevelt en Parkhof besteden we de was uit aan een externe wasserij. U kunt de was in de daarvoor verstrekte waszakken doen. Deze worden éénmaal per week op dinsdag opgehaald. De afdeling Wonen & Welzijn van De Rijnhoven levert de schone en gevouwen was weer bij u af op: - Parkhof: de woensdag in de daarop volgende week (indien u niet thuis bent, wordt de was voor u deur neergezet. U dient zelf uw was in uw kast op te ruimen. 1

2 - Nijevelt: de donderdag in de daarop volgende week (de was wordt op het plankje bij uw voordeur neergelegd). U dient zelf uw was in uw kast op te ruimen. De kosten van het wassen van de kleding is op alle locaties van de Rijnhoven gelijk. In overleg met de cliëntenraad is afgesproken dat één tarief wordt berekend per bewoner per maand, ongeacht hoeveel was u aanlevert. De kosten hiervoor vindt u in bijgevoegde tarievenlijst. U betaalt middels een doorlopende machtiging per maand (zie punt 9 betaalwijze). Aandachtspunten: Vaak is het nodig om de kleding op een wat hogere temperatuur te wassen. Dit heeft consequenties voor het materiaal waarvan de kleding is gemaakt. Als u vragen heeft of hierover extra informatie wilt, kunt contact opnemen met de linnenkamer van de afdeling Wonen en Welzijn. Indien u dat wenst is het mogelijk om bovenkleding te stomen. U kunt uw kleding in een plastic zak, voorzien van label stoomgoed bij uw was stoppen. Houdt u er rekening mee dat uw kleding gedurende 2 à 3 weken weg is. Indien uw was door familie wordt gewassen en zij kunnen tijdelijk uw was niet doen door bijvoorbeeld vakantie of dergelijke, dan is het mogelijk om uw was tijdelijk te laten wassen door De Rijnhoven. Vult u hiervoor tijdig het wijzigingsformulier in. Zet daarbij duidelijk bij om welke periode het gaat. 3. Televisie en radio Op alle locaties is in uw kamer of appartement een basis kabelaansluiting aanwezig (= analoge lijn). Indien u televisie en radio wilt op uw kamer, dan kunt u op de bijgevoegde service en dienstverleningsovereenkomst aangeven dat u gebruik wilt maken van de kabelaansluiting. De Rijnhoven zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, de aansluiting voor de kabel activeren voor uw kamer of appartement. Een zenderoverzicht vindt u op de website van Ziggo, De kosten van de analoge kabelaansluiting kunt u vinden in de bijgesloten tarievenlijst. Deze maandelijkse kosten worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging (zie punt 9 betaalwijze). Wilt u dit analoge pakket uitbreiden naar een digitaal pakket voor televisie en radio (uitbreiding van het aantal zenders) van Ziggo, dan is dat mogelijk. U dient dan wel altijd eerst de analoge lijn van De Rijnhoven af te nemen. Voor het aanvragen van een digitaal pakket voor televisie en radio dient u het formulier aanvraagformulier Ziggo diensten Televisie Op Maat (formulier is te vinden op in te vullen of aan te vragen bij het secretariaat van de afdeling Wonen en Welzijn ( ). U kunt dit formulier opsturen naar het genoemde adres op het formulier. De kosten die verbonden zijn aan dit digitale pakket worden rechtstreeks door Ziggo met u verrekend. Denkt u er dus ook aan dat als u niet meer gebruik wilt maken van dit digitale pakket, u dit pakket opzegt bij Ziggo. Ook bij vragen en klachten over het digitale pakket dient u zich te richten tot Ziggo. Aandachtspunten: Een all-in one pakket, dus naast tv en radio, ook tegelijk telefoon en internet afnemen, is niet mogelijk via de kabel. Voor alle locaties geldt dat draadloze ontvangst storend werkt op onze alarmapparatuur. Daarom is digitenne etc. niet toegestaan. Ook het aanbrengen van een schotel aan de gevel is niet toegestaan. Het is niet mogelijk om rechtstreeks met een CAI-leverancier van uw keuze een abonnement af te sluiten. 4. Telefoon In elk kamer of appartement van De Rijnhoven bestaat er een mogelijkheid voor een telefoonaansluiting, afhankelijk of u gebruik wilt maken van deze aansluiting kan deze geactiveerd worden. De abonnementsen de gesprekskosten zijn voor uw rekening. Ook moet u zelf voor telefoontoestellen zorgen (behalve op de locatie Vijverhof). 2

3 Per locatie zijn er enige verschillen in de telefonie: Coninckshof en Parkhof Als u gaat wonen in Coninckshof of in Parkhof dan dient u zelf zorg te dragen voor uw abonnement voor telefoonaansluiting bij een telefoonaanbieder van uw keuze. Indien u binnen de regio verhuist, kunt u uw oude telefoonnummer behouden. U moet dit dan doorgeven aan uw huidige telefoonaanbieder. Voor de daadwerkelijke realisatie van de telefoonaansluiting heeft de Rijnhoven wel een kopie nodig van de verhuisbevestiging die u ontvangt van uw telefoonprovider. Deze kunt u afgeven bij de receptie van de locatie (of bij de woonbegeleider als de locatie geen receptie heeft). De afdeling Wonen en Welzijn zorgt voor realisatie van de daadwerkelijke aansluiting. Nijevelt en Vijverhof Telefoonaansluitingen voor deze locaties lopen altijd via De Rijnhoven. Indien u een telefoon-aansluiting wilt, kunt u die aanvragen via de bijgevoegde service- en dienstverleningsovereenkomst. In Nijevelt en Vijverhof is het niet mogelijk om uw eigen telefoonnummer te behouden. Vanuit de Rijnhoven krijgt u een telefoonnummer toegewezen. U moet altijd een nul draaien/toetsen als u naar buiten wilt bellen. In Vijverhof kunt u bovendien geen eigen telefoontoestel meenemen. U krijgt een toestel van De Rijnhoven. Bloesemhof Op Bloesemhof is een telefoonaansluiting op de kamers van bewoners niet mogelijk. In de gezamenlijke huiskamer is een telefoon aanwezig die gebruikt kan worden. De maandelijkse abonnements- en gesprekskosten voor telefonie in Nijevelt en Vijverhof worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging van De Rijnhoven (zie punt 9 betaalwijze). Voor de overige locaties ontvangt u een factuur van uw eigen telefoonprovider. 5. Internet Coninckshof en Parkhof Op de locaties Coninckshof en Parkhof kunt u voor kiezen voor internet via de telefoonlijn (zie punt 4) of internet via het draadloos internet netwerk (WiFi). Indien u kiest voor internet via de telefoon, kunt u dit regelen met uw telefoonprovider van uw eigen keuze. Indien u gebruik wilt maken van internet via WiFi dan kunt u dit aangeven op bijgevoegde service- en dienstverleningsovereenkomst. Na aanvraag ontvangt u van het ons secretariaat een bevestigingsbrief met daarin de WiFi code, waarmee u kunt inloggen op het WiFi netwerk. Uw computer of laptop moet wel zijn voorzien van een netwerkkaart voor draadloos internet. De maandelijkse kosten van WiFi worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging van De Rijnhoven. Kiest u voor internet via de telefoonlijn dan regelt u zelf uw aansluiting en ontvangt u van uw provider de factuur. Vijverhof, Nijevelt en Bloesemhof Op de locaties Nijevelt, Vijverhof en Bloesemhof is er een draadloos internetverbinding (WiFi) aanwezig. Indien u van deze draadloze internetverbinding gebruik wilt maken, kunt u dit bij ons aanvragen via de service- en dienstverleningsovereenkomst. Na aanvraag ontvangt u van ons secretariaat een bevestigingsbrief met daarin de WiFi code, waarmee u kunt inloggen op het WiFi netwerk. Uw computer of laptop moet wel zijn voorzien van een netwerkkaart voor draadloos internet. Na ontvangst van uw aanvraag duurt het 3 werkdagen voordat de aansluiting gereed is gemaakt. De maandelijkse kosten van WiFi worden met u afgerekend via een doorlopende machtiging van De Rijnhoven. 6. Verzekeringen Gratis inboedel- en WA-verzekering De kosten van een inboedel- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zijn volgens de WLZ voor uw eigen rekening. De instelling waar u verblijft, verzekert het appartement en de spullen die van de instelling zijn. Omdat De Rijnhoven deze verzekeringen voor alle locaties groot inkoopt, kunnen we u een gratis inboedel- en WA-verzekering bieden. U bent dus automatisch meeverzekerd bij de Rijnhoven. 3

4 Dit houdt het volgende in: De inboedelverzekering (brand/inbraak, waterschade, etc.): Verzekerd zijn de standaard inrichting van een kamer zoals tafel en stoelen, bank(stel), kledingkast, servieskast, klok, lampen, gordijnen, tv, radio, bed, kleding, kleine kostbaarheden. Geld, geldwaardig papier en sieraden zijn niet verzekerd. Uw inboedel is verzekerd voor maximaal , - tegen nieuwwaarde. U heeft een eigen risico van 100,- per gebeurtenis. Schade wordt slechts vergoed voor zover de verzekering de schade dekt en uitbetaald. Uiteraard kunt u uw eigen verzekeringen aanhouden. Als uw eigendommen naar uw inschatting een hoger bedrag vertegenwoordigen, adviseren wij u om een aanvullende verzekering af te sluiten. Aansprakelijkheidsverzekering (WA) Voorwaarden: verzekerd bedrag is , -; schade veroorzaakt door uw huisdier aan derden is mee verzekerd; niet verzekerd is schade veroorzaakt met de auto en schade die opzettelijk is veroorzaakt; er is een eigen risico voor de bewoner van 113, - per gebeurtenis, behalve bij schade aan personen. Schade wordt slechts vergoed voor zover de verzekering de schade dekt en uitbetaald. Zorgverzekering U bent verplicht uw zorgverzekering aan te houden. Dit kunt u niet via De Rijnhoven regelen. Hiervoor blijft u zelf verantwoordelijk. 7. Aanvragen van een sleutel/tag voor familieleden en mantelzorgers Hieronder staat per locatie beschreven hoe u een aanvraag voor een sleutel voor familieleden en mantelzorgers kunt regelen: Parkhof Voor de locatie Parkhof is het voor familieleden en/of mantelzorgers mogelijk om een eigen sleutel aan te vragen van de woning van uw familielid of degene voor wie u zorgt. U kunt een sleutel aanvragen via het bijgevoegde formulier aanvraag extra sleutel. Na betaling van een borg en handelingskosten ligt de sleutel na 3 werkdagen voor u klaar bij de receptie. Indien u niet meer gebruik maakt van de sleutel kunt u de sleutel inleveren bij de receptie. De borg wordt na het inleveren van de sleutels teruggestort. Per aanvraagformulier kunt u één sleutel bestellen. Wilt u meer sleutels bestellen? (max. 2 sleutels per appartement). Dan verzoeken wij u vriendelijk om kopieën te maken van het aanvraagformulier en die in te vullen. Vijverhof en Coninckshof Voor de locaties Vijverhof en Coninckshof is het voor familieleden en/of mantelzorgers mogelijk om een eigen tag aan te vragen (tag is een soort van elektronische sleutel). Deze tag geeft toegang tot de hoofdentree en de voordeur van de woning van uw familielid of degene voor wie u zorgt. U kunt een tag aanvragen via het bijgevoegde formulier aanvraag extra tag. Na betaling van een borg en handelingskosten ligt de tag na 3 werkdagen voor u klaar bij de receptie van de betreffende locatie. Indien u niet meer gebruik maakt van de tag kan u de tag inleveren bij de receptie. De borg wordt na het inleveren van de tag teruggestort. Per aanvraagformulier kunt u één tag bestellen. Wilt u meer tags bestellen? (max. 2 sleutels per appartement). Dan verzoeken wij u vriendelijk om kopieën te maken van het aanvraagformulier en die in te vullen. 4

5 Aandachtspunt: Bij inhuizing ontvangt de cliënt op Coninckshof en Parkhof één sleutel van de woning. Op Vijverhof (alleen woning 18) ontvangen cliënten één tag. Familie en mantelzorgers krijgen de sleutel/tag niet standaard. Bezoekers kunnen altijd aanbellen bij de hoofdingang of bij de voordeur van de woning. De gastvrouw en/of een medewerker doet dan open. Bloesemhof, Nijevelt Voor de locaties Bloesemhof en Nijevelt is het helaas niet mogelijk om sleutels bij te bestellen voor familie en/of mantelzorgers. Bezoekers kunnen aanbellen bij de woning of receptie. 8. Overige producten en diensten Op onze locaties bieden we ook diverse andere diensten, waarvan u wellicht incidenteel gebruik wilt maken. Denkt u bijvoorbeeld aan: a. Service van de kapsalon b. Producten uit de winkel c. Taxi service d. Uitstapjes e. Aanschaf van kleding en schoenen f. Stomen en reinigen van vitrage en overgordijnen (alleen Parkhof) Meer informatie over producten a t/m e leest u in de informatiebrochures van de locatie waar u woont. Betreffende punt f) stomen en reinigen van vitrage en overgordijnen in Parkhof. Bij de receptie van Parkhof kunt u de kosten van deze service opvragen en tevens deze service aanvragen. 9. Betaalwijze De Rijnhoven wil de kosten van de administratieve afhandeling van de service- en dienstverlening en daarmee uw kosten zo laag mogelijk houden. Daarom hebben we ervoor gekozen om de service- en dienstverlening via een doorlopende machtiging/automatisch incasso te verrekenen. U betaalt voor de service- en dienstverlening vanaf het moment dat u deze afneemt. De verschuldigde kosten van de geleverde service- en dienstverlening worden achteraf (medio de daaropvolgende maand), over de voorgaande maand geïnd. Op het moment dat u zorgovereenkomst wordt beëindigd, eindigen automatisch ook alle service- en dienstverleningsovereenkomsten. Indien u verhuist naar een andere locatie, maar binnen De Rijnhoven, dan dient u ook een nieuwe serviceen dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. Eénmalige machtiging en doorlopende machtiging De verschuldigde kosten voor het merken van de kleding worden via een éénmalige machtiging geïnd. De verschuldigde kosten voor het wassen van kleding, televisie en radio, telefoon en internet, zijn maandelijkse kosten en worden maandelijks geïnd met behulp van de doorlopende machtiging. Kosten van overige producten en diensten/garantieverklaring Het is mogelijk om de kosten voor de diensten en producten die genoemd staan bij overige producten en diensten, niet direct af te rekenen. Afhankelijk van de locatie waar u woont, kunnen de kosten worden bijgehouden en betaalt u die vervolgens in één keer per kwartaal via een persoonlijke rekening courant bij De Rijnhoven. Wel vragen we u om een vast maandelijks voorschot hiervoor te storten. In de garantieverklaring vindt u hierover meer informatie. 5

6 10. Aanvragen van bovengenoemde service en diensten Wilt u één of meer van onze diensten afnemen? Op de bijgevoegde service- en dienstverlenings-overeenkomst kunt u aangeven welke diensten u wilt gebruiken. Vergeet u niet om naast de service en dienstverleningsovereenkomst ook de éénmalige machtiging en de doorlopende machtiging in te vullen. 11. Het wijzigen/opzeggen van de overeenkomst en de machtigingen voor betaling U kunt de service- en dienstverleningsovereenkomst schriftelijk wijzigen of opzeggen middels een wijzigingsformulier, bijgevoegd bij deze brochure. Indien u dit formulier niet (meer) heeft kunt u deze aanvragen bij het secretariaat van de afdeling Wonen & Welzijn van De Rijnhoven, Postbus 11, 3480 DA Harmelen, of het formulier downloaden van de website van De Rijnhoven (www.derijnhoven.nl) De ingangsdatum van de wijziging is afhankelijk wanneer de aansluiting van internet, telefoon of televisie/ radio of afname van was is gerealiseerd. Doorgaans is dit 3 werkdagen na ontvangst van het wijzigingsformulier. Bij beëindiging van de zorgverlening bij overlijden zal de Rijnhoven tegelijk de service- en dienstverleningsovereenkomst beëindigen. U kunt het wijzigingsformulier opsturen naar het secretariaat van Wonen en Welzijn van De Rijnhoven, Postbus 11, 3480 DA Harmelen. 12. Vragen en opmerkingen Hebt u vragen over ons aanbod, de kosten of de automatische incasso? Dan kunt u terecht bij één van de assistenten van de afdeling Wonen & Welzijn, tel.: Neemt u al diensten van ons af en heeft u daarover vragen of bijvoorbeeld opmerkingen over de kwaliteit? Ook dan kunt u contact opnemen met de assistenten Wonen & Welzijn, tel: Bijlagen: 1. Tarievenlijst Service- en Dienstverlening, afdeling Wonen en Welzijn, De Rijnhoven 2. Service- en dienstverleningsovereenkomst met De Rijnhoven 3. Doorlopende machtigingsformulier 4. Éénmalige machtigingsformulier 5. Wijzigings- en opzeggingsformulier service- en dienstverleningsovereenkomst 6. Sleutel of Tag-formulier 6

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 i Informatie Inhoud Inleiding....3 Servicediensten....3 Wie betaalt wat?....3 Vragen?....4

Nadere informatie

www.vilente.nl Producten- en dienstencatalogus thuis bij Vilente

www.vilente.nl Producten- en dienstencatalogus thuis bij Vilente www.vilente.nl Producten- en dienstencatalogus thuis bij Vilente thuis bij Vilente Inhoud 1 Wonen 1.1 Huur 1.2 Inrichting en stoffering 1.3 Technische dienst 1.4 Extra sleutels 1.5 Verhuizing of overlijden

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix Welkom in het kleinschalig wonen woonzorgcentrum Beatrix regio west-man/pr&comm-wj/26mei2015 QuaRijn I Kleinschalig wonen in woonzorgcentrum Beatrix 2 Inhoud Wie is wie... 6 Welkom... 7 Contact... 7 Inleiding...

Nadere informatie

Koffie/thee- en maaltijdabonnement. Verzekering inboedel en aansprakelijkheid. Gebruik kabel-tv/radio

Koffie/thee- en maaltijdabonnement. Verzekering inboedel en aansprakelijkheid. Gebruik kabel-tv/radio Informatie betreffende de extra services Koffie/thee- en maaltijdabonnement Verzekering inboedel en aansprakelijkheid Gebruik kabel-tv/radio voor huurders van wooncomplex Vaartland (onderdeel van de Frankelandgroep)

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN

TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN TARIEVEN 2015 AANVULLENDE DIENSTEN 2 Wat zijn aanvullende diensten? Aanvullende diensten zijn diensten die niet onder de AWBZ-zorg vallen. Met andere woorden: ze worden niet betaald vanuit de AWBZ. De

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus

Producten- en Dienstencatalogus Producten- en Dienstencatalogus 2013, Uitgave 1 Betuweland biedt thuiszorg, wonen en zorg, een restaurant en activiteiten in Liduina in Bemmel, Sancta Maria in Huissen, 1 St. Jozef in Lent en kleinschalig

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers

Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Informatie aanvullende diensten van De Zijlen voor cliënten en ouders/vertegenwoordigers Ingangsdatum: 1 januari 2012 Wat onderstaand beschreven staat over de aanvullende diensten van De Zijlen, geldt

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Koninklijke Visio April 2014 Versienummer 3.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Alfabetisch

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie