Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)"

Transcriptie

1 Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

2

3 Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang gebouw...6 Verhuizen uit woonservicecentrum...6 Zorg...6 Zorgdossier...6 Zorgleefplan...6 Verpleging...7 Huishouding...7 Medicijnen...7 Huisarts...7 Verpleegartikelen...7 Alarmering...7 Particuliere zorg...7 Maaltijden...8 Dieet...8 Afwezigheid...8 Mee-eten...8 Activiteiten...8 Ledenorganisatie...8 Financiën...8 Technische dienst...9 Storingen...9 Bevestiging...9 Klachten...9 Cliëntenraad...9 Overig...9 Was...9 Bezoek...9 Post...9 Roken...9 Verzekeringen...9 Iets te vieren?...9 3

4 Even voorstellen In dit woonservicecentrum kunt u de volgende medewerkers van ActiVite tegenkomen: Teammanager De teammanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het woonservicecentrum. Contactverzorgende De contactverzorgende is uw eerste aanspreekpunt. De contact verzorgende coördineert de zorgverlening en maakt samen met u afspraken voor uw zorgleefplan. Verzorgenden De verzorgenden geven u, indien nodig, lichamelijke verzorging (wassen, aankleden, etc.), zij verrichten verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging en injecteren en zorgen voor sociale begeleiding. Huishouding De huishoudelijke medewerkers helpen u, indien nodig, met het schoonhouden van uw slaapkamer. Receptie De receptionisten staan u graag te woord. U kunt hier terecht met al uw vragen en voor een overzicht van de activiteiten. Vrijwilligers De vrijwilligers helpen bij het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten binnen het woonservicecentrum. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij de organisatie van de diverse activiteiten. Als u iemand weet die op vaste basis of voor een enkele keer wil helpen, geeft u het dan door aan de welzijnsmedewerker. Welzijnsmedewerkers De welzijnsmedewerker organiseert de activiteiten in het woonservicecentrum. 4

5 Indicatie en zorgzwaartepakket In uw zorgzwaartepakket (ZZP) staat welke soort zorg en begeleiding u nodig heeft en mag verwachten. U vindt uw zorgzwaartepakket bij de indicatie die u van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ontvangt. Een indicatie is een 'toegangsbewijs' om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig. Daarom zijn er verschillende zorgzwaarte - pakketten. Zoals lichte pakketten voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijks verzorging. En zware pakketten voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie. Verhuizing naar woonservicecentrum Samen met uw contactverzorgende/teammanager wordt een afspraak gemaakt voor de verhuizing naar het woonservicecentrum. Wanneer u verhuisd bent, krijgt u uitleg over een aantal praktische zaken. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin ook afspraken worden gemaakt over de zorg die u wilt ontvangen. Ook vinden wij het belangrijk om uw achtergrond, gewoonten, wensen en behoeften te leren kennen. Wonen De bedoeling is dat u zoveel mogelijk zelfstandig blijft, zoals u gewend bent. Dit houdt in dat wij niet hoeven te weten waar u naar toe gaat of welk bezoek u ontvangt. Wel stellen wij het op prijs dat u aan ons doorgeeft wanneer u de nacht ergens anders doorbrengt of wanneer u s avonds laat thuiskomt. Op die manier weten wij wie er thuis is in geval van bijvoorbeeld brand. Inrichting U kunt uw slaapkamer geheel zelf inrichten, maar er zijn wel een aantal zaken waarmee u rekening moet houden: Zorg dat er voldoende bewegingsruimte blijft voor u en de medewerkers. Uw bed is bij voorkeur een seniorenbed op wieltjes. Dit in verband met de (eventuele) zorg die u ontvangt. De doucheruimte mag niet als opslagruimte worden gebruikt. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de elektrische installatie evenals het boren van gaten in de kastenwand. Kaarsen of olielampen zijn verboden, zo ook het bewaren of gebruiken van brandbare stoffen. Wanneer de zorgverlening aan u verandert, kan het zijn dat er enige aanpassingen moeten worden gedaan in uw slaapkamer. Standaard is uw slaapkamer voorzien van een televisie- en kabelaansluiting. Vanuit ActiVite is een mantelovereenkomst afgesloten met Ziggo, de abonnementskosten worden éénmaal per jaar automatisch van uw rekening afgeschreven. Een telefoon - toestel en -abonnement en eventuele internetaansluiting en abonnement moet u zelf regelen. 5

6 Mocht u hulpmiddelen gebruiken, zoals een rollator of rolstoel, dan dient u deze in uw slaapkamer te plaatsen en niet op de gang. Dit in verband met de brandveiligheid. Scootmobielen kunnen in overleg op andere plaatsen worden neergezet. Alleen wanneer dit wordt aangegeven, kunt u uw rollator, rolstoel of scootmobiel op de gang plaatsen. Privacy Het samenleven met anderen brengt beperkingen met zich mee. Met de privacy van thuis kunnen wij niet concurreren, maar wij doen er alles aan om uw wensen en behoeften te respecteren. Alle medewerkers hebben de plicht tot geheimhouding. Met schriftelijke informatie over bewoners gaan wij op een verantwoorde wijze om. Uiteraard zijn al deze gegevens voor u ter inzage. Toegang gebouw De centrale voordeur is gedurende de nacht afgesloten en alleen te openen met uw eigen sleutel of pasje. Verhuizen uit woonservicecentrum Wanneer u verhuist naar een andere locatie of komt te overlijden, moet u of uw contactpersoon het slaapkamer binnen zeven dagen leeg opleveren. Zorg Het kan iedereen overkomen: op een bepaald moment in uw leven heeft u zorg nodig. Een beschermende leefomgeving zoals ons woonservicecentrum kan bijdragen aan uw kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat u de zorg krijgt die bij u past. Niet meer, maar ook niet minder. Bij het vaststellen van de ondersteuning die u krijgt, gaan we uit van uw eigen zelfstandigheid en vrijheid. Zorgdossier Iedere bewoner heeft een persoonlijk zorgdossier. Dit is een map waarin alle informatie over u wordt bewaard, van persoonlijke gegevens tot huisartsgegevens en afspraken over de te leveren zorg en dienstverlening aan u. Deze map wordt bewaard in de woonkamer. Het zorgdossier is een hulpmiddel, dat ons helpt goede zorg te bieden op de wijze die u wenst. Afspraken over de dienstverlening worden duidelijk vastgelegd en zijn voor iedere medewerker inzichtelijk. Zorg en diensten worden verleend zoals met u is afgesproken. Doordat verschillende zorgmedewerkers van verzorgende tot huisarts of fysiotherapeut rapporteren in hetzelfde dossier ontstaat er overzicht. Zorgleefplan Na uw verhuizing zal de contactverzorgende met u een deel van het zorgdossier invullen. Samen met u bespreekt zij welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft en hoe u deze wilt krijgen. Hiervoor formuleert de contactverzorgende zorgdoelen. Alle zorgdoelen samen vormen het totaalpakket aan dienstverlening aan u, dit noemen wij het zorgleefplan. 6

7 De zorgdoelen worden met u besproken en doorgenomen, daarna geeft u of uw contactpersoon/mantelzorger ter goed keuring ieder doel een handtekening. De zorgdoelen zorgen ervoor dat iedere verzorgende weet welke zorg en/of ondersteuning u nodig heeft, waardoor die zorg eenduidig aan u wordt aangeboden. Iedere verzorgende tekent na de aangeboden zorg het zorgdoel af, zodat inzichtelijk is wanneer en door wie u de zorg gekregen heeft. Meer informatie over het zorgdossier en het zorgleefplan kunt u vinden in onze aparte folder Het zorgdossier en zorgleefplan. Verpleging Wanneer u ziek wordt, wordt u door onze medewerkers in uw eigen kamer verpleegd. Als het woonservicecentrum niet meer de noodzakelijke verzorging en/of verpleging kan bieden, wordt er in overleg met u, uw familie en uw huisarts, naar een oplossing gezocht. Huishouding Natuurlijk mag u uw slaapkamer zelf schoonhouden. Wanneer dit een probleem wordt, kunnen onze huishoudelijk medewerkers u daarbij helpen. In overleg met u worden afspraken gemaakt over de huishoudelijke hulp. Deze afspraken worden opgenomen in uw zorgleefplan. Medicijnen Wanneer u niet meer zelf in staat bent om voor uw medicijnen te zorgen, neemt de verzorging dit van u over. Deze afspraken worden opgenomen in uw zorgleefplan. Huisarts Wanneer u bezoek wilt van uw huisarts, kunt u hiervoor zelf de afspraak regelen. Mocht u hiertoe niet meer in staat zijn, dan kan één van de verzorgenden u hierbij helpen. Als u dat wilt, kunt u een verzorgende vragen bij het gesprek met uw huisarts aanwezig te zijn. Als u tussentijds verandert van huisarts verzoeken wij u dit door te geven aan uw contactverzorgende.. Verpleegartikelen Bij de thuiszorgwinkel kunt u verpleegartikelen huren. Deze zijn de eerste zes maanden gratis, daarna moet u hiervoor betalen. Wanneer u het verpleegartikel permanent nodig heeft, kunt u het artikel aanschaffen. Hiervoor heeft u een machtiging van de huisarts nodig, zodat u in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeringwet. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Verpleegartikelen en Hulpmiddelen' Alarmering In uw slaapkamer zit een alarmbel. In geval van nood kunt u deze gebruiken voor het oproepen van een verzorgende. Particuliere zorg Wanneer u meer zorg wilt dan waarop u recht heeft met uw ZZP, kunt u deze afnemen tegen betaling. U kunt hierover afspraken maken met de teammanager of contact - verzorgende. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgleefplan. 7

8 Maaltijden Dieet Wanneer u een eventueel dieet doorgeeft aan de contactverzorgende, wordt hier rekening mee gehouden. Afwezigheid Wanneer u niet in het woonservicecentrum eet, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de receptie. Wij kunnen er dan rekening mee houden bij het doen van de boodschappen. Mee-eten Het is uiteraard mogelijk om gasten mee te laten eten. Wilt u dit ruim van te voren doorgeven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden. Activiteiten Activiteiten zijn een wezenlijk onderdeel van de dag. De activiteiten zullen zowel op individuele basis als in groepsvorm worden gedaan. Dit is afhankelijk van uw wensen en wordt met u afgestemd. Voorbeelden van activiteiten zijn kleine huishoudelijke klusjes, eten inkopen en bereiden, krant lezen, wandeling maken, handwerken. Ledenorganisatie Ook wanneer u in een woonservicecentrum woont, kunt u gebruik maken van de producten, diensten en kortingen van de Ledenorganisatie van ActiVite. Eén telefoontje naar (071) en het wordt geregeld. U kunt hierbij denken aan kleding aan huis, schoenen aan huis, een opticien aan huis, kortingen bij verschillende instellingen en bedrijven in de omgeving van het woonservicecentrum. Ook kunt u deelnemen aan bijvoorbeeld een cursus valpreventie. Als u lid wordt van de Ledenorganisatie ontvangt u vier keer per jaar het ledenblad Thuis Actief met daarin het complete overzicht aan producten en diensten en nog meer kortingen. Bij de receptie kunt u om een exemplaar van de laatste Thuis Actief vragen en het op uw gemak eens bekijken. Financiën De kosten van uw huisvesting en verzorging worden betaald vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK berekent uw eigen bijdrage en handelt met u de maandelijkse betaling af. Meer informatie hierover kunt u vinden op 8

9 Technische Dienst Storingen Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Zij kunnen u meer informatie geven over de afhandeling. Bevestiging Het is niet toegestaan in de kozijnen, ramen of deuren te boren of te spijkeren. Het aanbrengen van haken en spijkers voor het ophangen van bijvoorbeeld schilderijen dient in overleg met de Technische Dienst te gebeuren. Dit in verband met mogelijke beschadiging aan leidingen. Klachten Indien u een klacht heeft, kunt u uw contactverzorgende aanspreken. Lukt dit niet dan kunt u terecht bij de teammanager. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Meer hierover kunt u lezen in de folder Klachtenregeling. Vraag hiernaar bij de receptie. Cliëntenraad ActiVite heeft een cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van u als bewoner. In de brievenbus cliëntenraad kunt u berichten voor de cliëntenraad doen. Overig Was Uw beddengoed, handdoeken en washandjes worden gewassen door het woonservicecentrum. De overige was moet u zelf of door uw familie laten doen. Bezoek Uiteraard bent u vrij in het ontvangen van bezoek. Voor het gebruik van koffie en thee in de zaal vragen wij een kleine vergoeding. Post De inkomende post vindt u in uw eigen brievenbus. Roken Binnen de woonservicecentra geldt een rookverbod. Bij de groepswoningen is een rookruimte aanwezig. Verzekeringen Vanuit ActiVite is een collectieve inboedel- en WA-verzekering afgesloten bij SOVIB. Eenmaal per jaar worden de kosten voor deze verzekering bij u rekening gebracht. Iets te vieren? Mocht uw eigen slaapkamer niet groot genoeg zijn wanneer u iets te vieren heeft, dan bieden een aantal woonservicecentra de mogelijkheid tot het huren van een ruimte op de begane grond. Deze kunt u reserveren bij de receptie. 9

10 april 2010 wijzigingen voorbehouden 10

11

12 postadres Postbus AC Leiderdorp T (071) F (071) E I