HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISREGLEMENT. van ZORGGROEP TELLENS"

Transcriptie

1 HUISREGLEMENT van ZORGGROEP TELLENS

2 INHOUD ALGEMEEN... 3 INFORMATIE... 3 WONEN... 3 HET APPARTEMENT... 3 SIGNAAL VOOR TELEVISIE EN RADIO... 4 TELEFOON... 4 OPLADEN ELEKTRISCHE HULPMIDDELEN... 4 HUISDIEREN... 4 VEILIGHEID ALGEMEEN... 4 DIENSTVERLENING... 5 ETEN EN DRINKEN... 5 DE WAS... 5 ACTIVITEITEN... 5 VERZEKERINGEN... 6 GASTEN... 6 AANVULLENDE DIENSTEN... 6 AANVULLENDE BEPALINGEN... 6 DE CLIËNTENRAAD VAN DE LOCATIE... 6 UW KLACHTEN... 7 PRIVACY... 7 FOOIEN EN/OF GESCHENKEN... 7 OPDRACHTEN... 7 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 7 huisreglement zorggroep tellens pagina 2 van 8

3 Algemeen Dit Huisreglement is een integraal onderdeel van de door u ondertekende Zorgleveringsovereenkomst voor een zorgarrangement met verblijf in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, bij Zorggroep Tellens. Informatie U kunt, bij de receptie van het woonzorgcentrum waar u woont, de volgende schriftelijke informatie krijgen: 1. Klachtenreglement cliënten; 2. Reglement bescherming persoonsgegevens; 3. Zorgverlening (functies en diensten die Zorggroep Tellens levert); 4. De cliëntenraad van de locatie; 5. Overeenkomst inzake de instelling van de Centrale Cliëntenraad; 6. Folder eigen bijdrage zorg met verblijf van het CAK; 7. Folder van het College voor zorgverzekeringen Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling ; 8. Specifieke locatiegebonden informatie over bijvoorbeeld: a. openingstijden van de receptie; b. informatie over 24-uurs bereikbaarheid; c. het personen-oproep-systeem; d. de werking van het brandalarm; e. activiteiten die georganiseerd worden; f. openingstijden restaurant; etcetera Wonen Het appartement 1. Het appartement is voorzien van een kitchenette met koelkast, gordijnrails in de woon- en eventuele slaapkamer en verlichting in de kitchenette, eventuele hal en badkamer; 2. In uw appartement is een personenoproepsysteem aanwezig waarmee u dag en nacht een verzorgende kunt bereiken. U kunt daarnaast ook gebruik maken van een halszender of een polszender; 3. In uw appartement is een automatisch brandmeldingsysteem aanwezig; 4. Boren in vloeren en/of muren is toegestaan na overleg met en met toestemming van de medewerker van de Technische Dienst; 5. U bent vrij te gaan en te staan waar u wilt in het woonzorgcentrum, met uitzondering van de dienstruimten zoals bijvoorbeeld kantoren, werkplaats, keuken enzovoorts; 6. De medewerkers van Zorggroep Tellens mogen alleen met uw toestemming uw appartement binnenkomen; huisreglement zorggroep tellens pagina 3 van 8

4 7. Deze toestemming is niet nodig wanneer het om redenen van veiligheid of gezondheid noodzakelijk is om uw appartement binnen te komen; 8. U bent zelf verantwoordelijk voor het goed afsluiten van uw voordeur; 9. Medewerkers van Zorggroep Tellens hebben de nadrukkelijke opdracht een eventueel onbewaakte openstaande voordeur dicht te doen. Signaal voor televisie en radio In uw appartement is een aansluiting aanwezig met een analoog signaal voor radio en televisie. De kosten van deze aansluiting hoeft u niet te betalen. Telefoon In uw appartement is een analoge telefoonaansluiting aanwezig. De kosten voor deze telefoonaansluiting en het telefoneren zijn voor uw rekening. Opladen elektrische hulpmiddelen De kosten die samenhangen met het opladen van elektrische hulpmiddelen worden betaald door Zorggroep Tellens. Huisdieren Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan om huisdieren te houden in uw appartement: 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging van uw huisdier(en); 2. Bij ziekte van uw huisdier(en) bent u verplicht een dierenarts in te schakelen en te handelen overeenkomstig het advies van de dierenarts; 3. Als u zelf ziek wordt, dient u ervoor te zorgen dat de zorg voor uw huisdier(en) wordt overgenomen door een familielid of kennis. Veiligheid algemeen 1. Om de veiligheid te kunnen waarborgen van iedereen die in het woonzorgcentrum aanwezig is, is in overleg met de brandweer en in het kader van wettelijke voorschriften een aantal zaken niet toegestaan, zoals: roken in bed; roken buiten uw appartement, behalve in de daarvoor aangewezen rookruimte; open vuur (bijv. het branden van een kaars); de aanwezigheid van licht ontvlambare (vloei)stoffen in uw appartement; het gebruik van ondeugdelijke apparaten en snoeren; het legen van een asbak met smeulende peuken in een prullenmand; 2. U verleent uw medewerking aan de periodieke controle van alle elektrische apparaten die in uw appartement aanwezig zijn door de daarvoor aangewezen technisch medewerker van het woonzorgcentrum; 3. Het plaatsen van persoonlijke eigendommen, zoals planten, meubilair, schilderijen, etcetera in de openbare ruimten zoals bijvoorbeeld gangen, trappenhal, etcetera is niet toegestaan. huisreglement zorggroep tellens pagina 4 van 8

5 Dienstverlening Eten en drinken 1. Naar behoefte krijgt u minimaal het volgende aangeboden: a. dagelijks 2 broodmaaltijden; b. dagelijks een warme maaltijd met, naar keuze, een voor, hoofd- en nagerecht; c. dagelijks 1stuks fruit; en/of dagelijks 1 glas sap; 1 ) d. dagelijks 2 glazen melk/karnemelk; e. dagelijks 3x koffie/thee/fris; f. 1 keer per week een snack; g. 2 eieren per week; 2. Uw bezoek en/of gasten kunnen, tegen een vergoeding, ook gebruik maken van de maaltijdvoorzieningen in het woonzorgcentrum. De was 1. Zorggroep Tellens verzorgt uw was, waarvoor u maandelijks een vast bedrag betaald, ongeacht of Zorggroep Tellens deze was wel of niet voor u verzorgt; 2. De kosten van het chemisch reinigen (stomen), het wassen van kleding die niet in de wasmachine gewassen kan worden en het verstellen van uw kleding is voor uw rekening. 3. Voor het wassen en strijken van uw was betaalt u een vaste bijdrage per maand; 4. Voor deze vaste bijdrage geeft u aan Zorggroep Tellens een automatische incasso-opdracht af; 5. Deze maandelijkse bijdrage kan jaarlijks worden geïndexeerd; 6. Al uw wasgoed is voorzien van een naammerk met minimaal uw naam of appartementnummer; 7. Het merken van uw wasgoed is voor uw rekening; 8. Voor het zoekraken van of beschadiging aan uw wasgoed door toedoen van Zorggroep Tellens hanteert de locatie waar u woont een vergoedingssysteem; 9. Op gezette tijden wordt het vuile wasgoed bij u opgehaald, het schone wasgoed wordt (zo nodig gevouwen en gestreken) teruggebracht naar uw appartement; 10. Zorggroep Tellens behoudt zich het recht voor om bepaald wasgoed te weigeren. Schoonmaken appartement Zorggroep Tellens zorgt voor het schoonhouden van uw appartement op basis van uw indicatiebeschikking en de met u hierover gemaakte afspraken. 1 Volgens de Richtlijnen goede voeding 2006 is goed sap: vruchtensappen met foliumzuur en vitamine C. huisreglement zorggroep tellens pagina 5 van 8

6 Activiteiten 1. Het woonzorgcentrum organiseert regelmatig activiteiten op het gebied van recreatie, ontspanning en festiviteiten. Het staat u vrij om hieraan al dan niet deel te nemen; 2. Voor sommige activiteiten kan een eigen bijdrage worden gevraagd. Verzekeringen 1. Zorggroep Tellens heeft voor uw appartement een inboedelverzekering, opstal- en glasverzekering afgesloten en voor u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. U hoeft hiervoor niet te betalen. 2. U heeft een eigen verzekering afgesloten voor het eventueel aanwezige kostbaar antiek en bijzondere collecties zoals bijv. een postzegel- of muntenverzameling en een aansprakelijkheidsverzekering voor het gebruik van bijvoorbeeld uw scootmobiel op de openbare wegen. Gasten 1. Gasten zijn in het woonzorgcentrum van harte welkom. Wij gaan er van uit dat er rekening wordt gehouden met de privacy en de rust van de andere bewoners. 2. Als u bij bepaalde gelegenheden veel gasten verwacht, kunt u (tegen vergoeding) gebruik maken van één van de gemeenschappelijke ruimten. Afspraken hierover kunt u maken bij de receptie. 3. Eventueel is er voor uw gasten gelegenheid om in het woonzorgcentrum te overnachten, uiteraard voor zover er een hotelkamer vrij is. Reserveren kan bij de receptie. De kosten worden u in rekening gebracht. Aanvullende diensten 1. Zorggroep Tellens kan u aanvullende diensten leveren. Deze diensten en het hiervoor gehanteerde tarief, worden in overleg met u afgesproken. 2. Het met u afgesproken tarief wordt met ingang van ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld. Aanvullende bepalingen De cliëntenraad van de locatie 1. In het woonzorgcentrum waar u woont, is een Lokale Cliëntenraad actief. Deze cliëntenraad adviseert de locatiemanager over zaken die u aangaan, zoals bijv. zorg, voeding, activiteiten, etcetera; 2. Voor zaken die meer dan de helft van alle woonzorgcentra van Zorggroep Tellens aangaan, bestaat er een Centrale Cliëntenraad; 3. Informatie over de Lokale Cliëntenraad en/of over de Centrale Cliëntenraad kunt u krijgen bij de receptie. huisreglement zorggroep tellens pagina 6 van 8

7 Klachtenregeling Hoe goed we ook ons best doen, er kunnen redenen zijn voor verbetering. Als u niet tevreden bent, voelt u zich dan vrij om uw onvrede te uiten. 1. Uitgangspunt van Zorggroep Tellens is dat u uw klacht(en) zo snel mogelijk bespreekt met de medewerker die de klacht(en) veroorzaakt; 2. Mocht u vinden dat dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan kunt u altijd praten met de leidinggevende van deze medewerker of de locatiemanager; 3. Blijft u het gevoel houden dat niet goed met uw klacht wordt omgegaan, dan kunt u altijd uw klacht sturen naar de onafhankelijke Klachtencommissie Cliënten van Zorggroep Tellens. Het adres van de Klachtencommissie is: Zorggroep Tellens t.a.v. voorzitter Klachtencommissie, Postbus 97, 8700 AB Bolsward; 4. Deze klachtencommissie is ervoor om samen met u naar een oplossing te zoeken. Privacy Uw persoonsgegevens worden beheerd conform een door Zorggroep Tellens vastgesteld Reglement bescherming persoonsgegevens. Fooien en/of geschenken 1. Het is niet toegestaan om fooien en/of geschenken aan de medewerkers of vrijwilligers van Zorggroep Tellens te geven; 2. Medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Tellens mogen anderzijds geen fooien, geschenken of erfstellingen aanvaarden. Opdrachten 1. U kunt geen opdrachten aan de medewerkers en/of vrijwilligers van Zorggroep Tellens geven; 2. Gaat er iets niet naar uw zin, stelt u zich dan in verbinding met een leidinggevende. Begripsomschrijvingen 1. Cliënt: Degene die op grond van het indicatiebesluit recht heeft op AWBZ-gefinancierde zorg in natura of middels een Persoonsgebonden budget. 2. Contactpersoon: Degene die namens u optreedt in de contacten met Zorggroep Tellens. 3. Zorgaanbieder: De op grond van de AWBZ toegelaten instelling die zorg aan u biedt, in geval van deze overeenkomst: Zorggroep Tellens. 4. Indicatiebeschikking: De beschikking van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur u in aanmerking komt voor een aanspraak op grond van de AWBZ of WMO. huisreglement zorggroep tellens pagina 7 van 8

8 5. Overeenkomst voor een zorgarrangement met verblijf en Overeenkomst voor de niet voor verblijf geïndiceerde partner: De schriftelijke overeenkomst waarbij de ene partij, Zorggroep Tellens, zich jegens de andere partij, u, verbindt tot het leveren van zorg, welzijn en diensten. En waarin u zich verbindt tot het nakomen van de overige afspraken die vastgelegd zijn in deze overeenkomst. 6. WoonLeefPlan: Het document waarin de afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop en de mate waarin Zorggroep Tellens, in overeenstemming met u, de zorg verleent op van het kracht zijnde indicatiebesluit. 7. Eerst Verantwoordelijk Verzorgende: Een medewerker van Zorggroep Tellens die het eerste aanspreekpunt is voor u en/of uw familie. huisreglement zorggroep tellens pagina 8 van 8

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa

an Foreest Waar heeft u Waar heeft u recht op b aar heeft u recht op bij Pieter van F ij Pieter van Foreest Wa aar heeft u n Foreest Waar heeft u rec Pieter van Foreest Waar recht op bij Pieter van Fo aar heeft u recht op bij n Foreest Waar heeft u re ij Pieter van Foreest Waa recht op bij Pieter van F aar heeft

Nadere informatie

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten Aanvullende diensten Informatiepakket aanvullende diensten voor cliënten langdurig verblijf DrieGasthuizenGroep Versie 6.7 (4 december 2013) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 1 van

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

Versie 10.8 (17 februari 2015) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 3 van 11

Versie 10.8 (17 februari 2015) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 3 van 11 Inleiding Wanneer u in één van de zorgcentra van DrieGasthuizenGroep verblijft, wordt de zorg en het verblijf vergoed volgens de richtlijnen van de WLZ. Daarnaast biedt DrieGasthuizenGroep u een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Appartement en omgeving Ingebruikname appartement Verhuizen naar een appartement van Sint Jozef Wonen en Zorg betekent dat u uw vertrouwde

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad

WLZ-Wijzer Amsta. Waar zorgt Amsta voor? En wat betaalt u zelf? thuis in de stad WLZ-Wijzer Amsta Waar zorgt Amsta En wat betaalt u zelf? 1 thuis in de stad 1. Inleiding Waarom deze brochure? Als bewoner van een locatie van Amsta, heeft u recht op een aantal diensten en producten die

Nadere informatie

Zorg/seniorenwoningen De Havezate. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans

Zorg/seniorenwoningen De Havezate. Wonen, Zorg en Welzijn in Balans Zorg/seniorenwoningen De Havezate Wonen, Zorg en Welzijn in Balans Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een zorg/seniorenwoning? 4 2. De verhuizing 5 3. Administratieve zaken 6 3.1 Verzekeringen 3.2 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat?

Verstrekkingen 2012. Verpleging en verzorging. Wie betaalt wat? Wie betaalt wat? Inleiding Inleiding Wat betaalt Cordaan en wat moet u zelf betalen als u in een woonvoorziening verblijft? In deze uitgave leest u hier alles over. Er staat wat de afspraken zijn voor

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening

Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Wie betaalt wat bij Driestroom? Notitie kosten bij intramurale dienstverlening Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inleiding Cliënten die zorg krijgen op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling

Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Daar hebt u recht op in een AWBZ-instelling Waar zorgt uw instelling voor? Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Lijst met veel voorkomende producten en diensten a. Appartement of kamer b. Telefoon, televisie,

Nadere informatie