De financiën op een rij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De financiën op een rij"

Transcriptie

1 De financiën op een rij Algemeen Norschoten valt als instelling onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ). Dit betekent dat de meeste kosten voor het wonen, de verzorging, verpleging en behandeling binnen ons verpleeghuis worden vergoed door de AWBZ. De AWBZ staat voor "Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten". U kunt de volledige wettekst op terugvinden. De AWBZ is in het leven geroepen om alle inwoners van Nederland te verzekeren tegen zware, nagenoeg onverzekerbare gezondheidsrisico's. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een langdurige of permanente opname in een verzorgings- of verpleeghuis. De AWBZ verleent u verder het recht op bijvoorbeeld psychiatrische hulpverlening, verpleging, verzorging, begeleiding in dagverblijven voor gehandicaptenzorg, thuiszorg en hulp door het RIAGG. Wanneer u langer dan 365 dagen in het ziekenhuis of een revalidatie-instelling hulp krijgt, wordt ook die zorg via de AWBZ geregeld. De AWBZ is een volksverzekering. Iedereen die in Nederland werkt of een uitkering ontvangt, betaalt mee aan de AWBZ. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden bedraagt de bijdrage aan de AWBZ momenteel ruim tien procent van het bruto salaris c.q. de uitkering. Deze bijdrage wordt automatisch op het salaris ingehouden. Zelfstandigen dienen hun AWBZ-premie rechtstreeks af te dragen aan de Belastingdienst. Met de AWBZ zijn dus grote sommen geld gemoeid. Jaarlijks gaan er vele miljarden in om. Maar deze gelden worden dan ook besteed aan mensen die meestal langdurig afhankelijk zijn van zorg. Wie heeft er recht op de AWBZ? In principe heeft iedere ingezetene van Nederland recht op zorg vanuit de AWBZ. Daar kan nog een aantal groepen aan worden toegevoegd, te weten: niet-ingezetenen die in Nederland werken en loonbelasting betalen niet-ingezetenen die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn in Nederland verplichtverzekerden die in een ander EU land wonen. De volgende uitzonderingen gelden: De AWBZ geldt niet voor Nederlanders die langer dan drie maanden buiten de landsgrenzen werken voor een niet-nederlandse werkgever Particulier verzekerden die in het buitenland wonen en niet (meer) in Nederland werken, zijn vaak niet verzekerd voor de AWBZ Voor nieuwkomers in Nederland geldt een wachttijd van maximaal twaalf maanden AWBZ-zorg: georganiseerd per regio of provincie Het Zorgkantoor Arnhem heeft de verantwoordelijkheid voor de levering van de AWBZ-zorg in de regio Arnhem

2 De schaalgrootte per zorgkantoor is ongeveer inwoners. Wilt u zorg ontvangen uit een andere provincie/regio; dan regelt uw zorgkantoor de overdracht. Eigen bijdrage Een ieder die in een AWBZ-instelling verblijft, moet echter wel een eigen bijdrage betalen. Die bijdrage is niet voor iedereen hetzelfde. Persoonlijke uitgaven Persoonlijke uitgaven als kapper, de wasverzorging en een vakantie worden niet door de AWBZ vergoed. Als verpleeghuis willen wij deze en andere voorzieningen als extra dienstverlening aan onze bewoners aanbieden. Een ieder is vrij om hier al dan niet gebruik van te maken. Wanneer u voor één of meer voorzieningen kiest, komen de kosten ervan uiteraard voor eigen rekening. Punt drie geeft u een overzicht van de bestaande extra voorzieningen en de daarbij behorende tarieven. Indicatiestelling Eerst moet worden vastgesteld of de zorg daadwerkelijk nodig is. Dit noemen we indicatiestelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg, (CIZ) stelt vast hoeveel zorg u nodig heeft. In onderstaand overzicht staan voor de verschillende regio's bij welk CIZ u terecht kunt: CIZ Apeldoorn: CIZ Ede: CIZ Amersfoort: CIZ Nijmegen: CIZ Utrecht: CIZ Tiel: CIZ Lelystad: Meer informatie over de indicatiestelling vindt u op Lage of hoge bijdrage? Welke bijdrage is voor u van toepassing? Hiervoor wordt verwezen naar de website van het CAK. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Meer informatie Wilt u meer weten over dit onderwerp, kijk dan op de volgende websites: Natuurlijk kun u uw vragen ook eerst aan één van onze afdelingshoofden voorleggen.

3 Persoonlijke dienstverlening Algemeen De meeste kosten voor de verzorging en verpleging worden door de AWBZ vergoed. Een aantal persoonlijke kosten, komt echter voor rekening van de cliënten zelf. In Norschoten hebben wij voor een aantal persoonlijke zaken voorzieningen geregeld. Deze voorzieningen kunt u zien als een extra persoonlijke dienstverlening vanuit het verpleeghuis aan onze clienten. Uiteraard is iedere bewoner geheel vrij om hiervan gebruik te maken. Ons dienstverleningsaanbod bestaat uit: Wasverzorging (zie textielbrochure) Kapper Pedicure Telefoon Wifi netwerk Counter/ dranken Restaurant en winkel Eigen bijdrage dagbehandeling / intensieve dagverzorging Aanschaf persoonlijke eigendommen. Dienstverlening bij overlijden (afleggen, mortuarium, gebruik kerkzaal). In het navolgende kunt u lezen wat de verschillende dienstverleningsvormen inhouden en welke tarieven hiervoor gelden. Wasverzorging U kunt de verzorging van uw kleding door ons laten verzorgen. De kosten hiervan worden hoofdelijk omgeslagen. De hoogte van deze kosten hangt af van de mate waarin u van onze diensten gebruik maakt. Hiervoor wordt verwezen naar de aparte brochure textielvoorziening, Textielbrochure. De werkelijk gemaakte kosten worden doorbelast. In de textielbrochure staan de kosten vermeld, de kosten worden jaarlijks geïndexeerd. Kapper / pedicure / telefoon / computer In Norschoten vindt u een volledig geoutilleerde kapsalon. De tarieven van de kapper liggen onder het tarief van wat gehanteerd wordt in reguliere kapsalons, dit heeft te maken met gebruiksruimte en gebruik materialen van het verpleeghuis. Behalve naar de kapper kunt u ook naar een aan ons verpleeghuis verbonden pedicure. Wanneer u gebruik maakt van deze diensten betaalt u voor de feitelijke kosten. De huidige tarieven voor kapper en pedicure/ schoonheidspecialiste kunt u inzien in de prijslijst van de kapper, of de prijslijst van de pedicure of bij henzelf opvragen. Wanneer u een medische indicatie heeft voor behandeling door een pedicure worden echter de kosten betaald door Norschoten via de AWBZ. Jaarlijks worden de kosten van kapper, pedicure en geïndexeerd en zo mogelijk aangepast. Telefoon Telefoneren is mogelijk met het munttoestel dat zich in het nisje tegenover de receptie op locatie Klaverweide bevindt. Ook een telefoonaansluiting op de eigen kamer behoort tot de mogelijkheden. De technische dienst van Verpleeghuis Norschoten zorgt gratis voor de

4 aansluiting en de overeenkomst m.b.t. gebruik en kosten. Alleen de werkelijk gemaakte belkosten van vast en variabel worden één op één doorberekend aan de cliënt. Gebruik van mobiele telefoons is in het Verpleeghuis Norschoten toegestaan. Wifi netwerk Via de receptie kunt u een account aanvragen voor Wifi. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Counter De Counter bevindt zich op de locatie Klaverweide in de ontmoetingsruimte Essen en op de locatie Kweekweg in de recreatieruimte. De koffie, thee en chocolade is voor de cliënt gratis. Ook kunt u of uw bezoek hier verschillende frisdranken, alcoholische dranken en koeken verkrijgen. Betaling dient contant en op zondag via een kaart (te kopen bij de receptie van maandag tot en met zaterdag) te geschieden. Restaurant en winkel In het restaurant op de 1e etage (van locatie Klaverweide) kunnen medewerkers en bezoekers van tot uur de lunch gebruiken. Betaling kan met chipper of chipknip. Deze ruimte is tevens te gebruiken voor het vieren van verjaardagen van cliënten. Eventuele kosten hiervoor worden in rekening gebracht. De kosten voor het gebruik van de ruimte en de dranken enz. kunt u vinden in het leveringsformulier restauratieve voorzieningen. Achter de receptie op de Klaverweide en tegenover de receptie van op de Kweekweg is een winkeltje. Hier kunt u terecht voor een beperkt assortiment. Eigen bijdrage dagbehandeling / intensieve dagverzorging Voor de beide dagbehandelingen en de intensieve dagverzorging wordt per cliënt een eigen bijdrage gevraagd van 5 per maand. Deze bijdrage wordt gebruikt voor het materiaalgebruik van de activiteiten. Aanschaf persoonlijke eigendommen Bovenkleding, schoeisel sieraden, bril, gehoorapparaat e.d. behoren tot de persoonlijke eigendommen. Aanschaf en reparatie van deze zaken worden in principe door u of uw familie verzorgd. U kunt uw persoonlijke eigendommen natuurlijk kopen waar u dat zelf wilt. Voor de aanschaf van kleding kunt u ook terecht op de ieder voor- en najaar door ons georganiseerde kledingshows. Aanschaf- en reparatiekosten van persoonlijke eigendommen als boven omschreven zijn uiteraard voor eigen rekening. De aanschaf van brillen en gehoorapparaten kunt u, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, voor een deel declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Dienstverlening bij overlijden (afleggen, mortuarium, gebruik kerkzaal) De instelling betaalt het schouwen, klaarmaken voor transport en het tijdelijk koelen van het lichaam. De overige dienstverlening overlegt en regelt de uitvaartmaatschappij met de familie.

5 Wijze van betalen Bij opname vragen wij van u via het formulier servicepakket een machtiging voor automatische incasso. Op rekening kopen is eveneens mogelijk. Eenmaal per kwartaal ontvangt u of uw financieel contactpersoon achteraf een factuur van alle persoonlijke kosten. Op dit overzicht zijn dus de kosten van persoonlijke dienstverlening, zoals hier bovengenoemd terug te vinden. Heeft u nog vragen? Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met de afdelingshoofd van de afdeling waar u verblijft. Meer specifieke informatie over toegezonden nota s e.d. kunt opvragen bij onze administratie.

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf?

Daar heeft u recht op bij Amerpoort. Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding... 3 2 > Overzicht producten en diensten: Waar zorgt Amerpoort voor? Wat betaalt u zelf?...

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Verpleeghuiszorg. Magentazorg. Producten- en dienstengids

Verpleeghuiszorg. Magentazorg. Producten- en dienstengids Magentazorg Producten- en dienstengids Verpleeghuiszorg woonzorglocaties De Daalder De Dijckhoeve De Oude Trambaan Hoog Duinen Lauwershof Meander Mirembe Oudtburgh Rekerhof Zuyder Waert Zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen

AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen W a a r z o r g t I p s e d e B r u g g e n v o o r? W a t b e t a a l t u z e l f? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Ipse de Bruggen Beleid per 1 januari 2014 i e d e r e e n i s

Nadere informatie

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf?

DAAR heeft u REchT OP bij AMERPOORT WAAR zorgt AMERPOORT voor EN WAT betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? Daar heeft u recht op bij Amerpoort Waar zorgt Amerpoort voor en wat betaalt u zelf? > Inhoudsopgave 1 > Inleiding...

Nadere informatie

Versie 10.8 (17 februari 2015) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 3 van 11

Versie 10.8 (17 februari 2015) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 3 van 11 Inleiding Wanneer u in één van de zorgcentra van DrieGasthuizenGroep verblijft, wordt de zorg en het verblijf vergoed volgens de richtlijnen van de WLZ. Daarnaast biedt DrieGasthuizenGroep u een aantal

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht AWBZ-verstrekkingen en servicediensten i Informatie Inhoud Inleiding.... 3 Servicediensten.... 3 Financiële tegemoetkoming.... 3 Wie betaalt wat?... 4 Vragen?....

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over Wlz-zorg van Prezzent (t/m 31-12-2014 AWBZ-zorg) Voor cliënten met de indicatie Met verblijf 2015 Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/tarieven /versie

Nadere informatie

Uw rechten in een AWBZinstelling

Uw rechten in een AWBZinstelling Uw rechten in een AWBZinstelling Webversie van de folder Uw rechten in een AWBZ-instelling. (versie 312-1212) Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke of vaste bewoners van een AWBZ-instelling die behoort

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Voorwoord De dienstverlening van wordt gefinancierd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor de besteding van die middelen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis

Regeling kosten dienstverlening cliënten. AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis Regeling kosten dienstverlening cliënten AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Stichting Ons Tweede Thuis 20 november 2014 Inhoudsopgave A. Inleiding en uitgangspunten... 3 B. Verstrekkingen

Nadere informatie

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015?

AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra. Wie betaalt wat in 2015? AWBZ-zorg én extra service binnen De Twentse Zorgcentra Wie betaalt wat in 2015? Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je binnen De Twentse Zorgcentra en heb je een indicatie verblijf en behandeling? Dan

Nadere informatie

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten Aanvullende diensten Informatiepakket aanvullende diensten voor cliënten langdurig verblijf DrieGasthuizenGroep Versie 6.7 (4 december 2013) / documentverantwoordelijke: Hospitality manager Pagina 1 van

Nadere informatie

AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk

AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? 4 e druk AWBZ-zorg van Kempenhaeghe: Wie betaalt wat? De dienstverlening van de sector Zorg & Dienstverlening van het epilepsiecentrum van Kempenhaeghe wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf

Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Wie betaalt wat? Over AWBZ-zorg van Prezzent Voor cliënten met de indicatie Met verblijf Prezzent Nieuwe Tijningen 1 5301 DA ZALTBOMMEL 0418-680200 Prezzent/MT/versie 2/juni 2011 Pagina 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof

Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Informatiebrochure Service en Dienstverlening Afdeling Wonen & Welzijn/De Rijnhoven Bloesemhof, Coninckshof, Nijevelt, Parkhof en Vijverhof Tijdens uw verblijf in één van de locaties van De Rijnhoven zijn

Nadere informatie

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten

Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten Vergoedingen en kosten informatie voor cliënten www.pleyade.nl Wonen en zorg bij Pleyade Informatie over vergoedingen en kosten Appartement of kamer Wanneer u zorg krijgt op basis van de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015

Waar zorgt SDW voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 Waar zorgt voor? Wat betaalt u zelf? Overzicht verstrekkingen Wet langdurige zorg (Wlz) en servicediensten 2015 i Informatie Inhoud Inleiding....3 Servicediensten....3 Wie betaalt wat?....3 Vragen?....4

Nadere informatie

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Koninklijke Visio voor? Wat betaalt u zelf? AWBZ verstrekkingen en aanvullende dienstverlening bij Koninklijke Visio April 2014 Versienummer 3.0 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Alfabetisch

Nadere informatie