Wat is de meerwaarde van de brede buurtschool? Hoe vertaalt die zich in leeropbrengsten én maatschappelijke opbrengsten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is de meerwaarde van de brede buurtschool? Hoe vertaalt die zich in leeropbrengsten én maatschappelijke opbrengsten?"

Transcriptie

1 De Klas In! Het tweede deel van de conferentie Brede Buurtschool bestond uit tien thematische workshops. De deelnemers hadden vooraf een keuze gemaakt. Elk thema werd toegelicht door een of meer deskundigen. Van deze workshops zijn uitgebreide verslagen gemaakt. Hieronder vindt u korte samenvattingen met daarbij steeds een link naar het volledige verslag. Resultaten meten Sociale marketing 21 century skills Cultuureducatie Ouderbetrokkenheid in het onderwijs Integraal kindcentrum (IKC) Gezond maakt slim Taalstimulering bij activiteiten Lessen uit Finland Hoe organiseren wij een veilige school A. RESULTATEN METEN Wat is de meerwaarde van de brede buurtschool? Hoe vertaalt die zich in leeropbrengsten én maatschappelijke opbrengsten? Gespreksleider Bente Hal, Lucas Onderwijs Spreker Kim van Eijck, onderzoeker en docent VU Amsterdam Tijdens de workshop wordt aan de hand van een voorbeeld - Het schoolplein van Kees - geschetst hoe maatschappelijke problemen de school binnenkomen. Dat kan uiteenlopen van criminaliteit en armoede tot huiselijk geweld. Een effectieve reactie wordt gehinderd door het grote aantal instanties dat bemoeienis heeft met de problematiek van kinderen, ouders en buurt. Veelal ontbreken regie en een eenduidige aanpak. De meerwaarde van de brede buurtschool is in dit geval het netwerk aan contacten in de wijk waarop een beroep kan worden gedaan. Onderlinge samenwerking en afstemming vergroten het oplossend vermogen. Het maakt een effectievere aanpak van bedreigingen mogelijk en geeft meer armslag bij het werken aan verbeteringen. De samenleving verwacht veel van scholen. Naast onderwijs geven moet de school opvoeden, talent ontwikkelen, bewegen stimuleren, interesse voor techniek wekken enzovoort. Steeds vaker wordt een beroep op de school gedaan om gewenst gedrag te stimuleren of problemen te signaleren. Dat vereist veel samenwerking met andere partijen. De Brede buurtschool is een voorwaarde om aan de steeds de hogere verwachtingen te kunnen voldoen. 1

2 B. SOCIALE MARKETING Hoe kunnen we kinderen en volwassenen motiveren de dingen te doen die - in onze ogen - positief zijn voor henzelf en de samenleving? Maar evenzeer: Hoe kunnen we hen stimuleren te stoppen met gedrag dat henzelf en de samenleving schade toebrengt of hoge risico s oplevert? Alleen wijzen op de effecten van gedrag heeft vaak nauwelijks effect. Wat werkt wel? Gespreksleider Spreker Carry Stoops, gemeente Den Haag Julie Huibregtsen, eigenaar Huibregtsen Training en Advies Sociale marketing past technieken uit de marketing toe om sociale doelen te bereiken. Het gaat erom mensen te verleiden tot sociaal wenselijk handelen (meer bewegen, gezond eten, stoppen met roken, veilige seks). Succesvol verleiden vereist een methodische aanpak. Eerst dient grondig onderzoek te worden gedaan bij de doelgroep naar motieven voor gedrag. Waarom houdt men vast aan evident slechte gewoonten en worden evidente voordelen niet als zodanig ervaren? Marketeers, ontwerpers en beleidmakers moeten zich proberen te verplaatsen in het denken van de doelgroep. Een voorbeeld is hoe nieuwe fiets- en wandelpaden soms ongebruikt blijven als er veel kortere routes zijn bijvoorbeeld dwars over een grasveld. Fietsers rijden over de stoep en voetgangers steken over op dertig meter afstand van een zebrapad. Mensen volgen hun eigen weg buiten de gebaande paden. Een school in Amerika besloot voor aanvang van de lessen een gezond ontbijt te serveren, omdat veel leerlingen met een lege maag op school kwamen. Dat gaat ten koste van de leerprestaties. Veel leerlingen waren altijd ruim op tijd op het schoolplein aanwezig. Maar anders dan verwacht, hadden ze geen trek in het ontbijt. Ze bleven op het plein hangen en gingen niet naar binnen. Het project dreigde te mislukken. Navraag leerde dat kinderen bang waren als arm te worden gezien en dat hun ouders het stempel slechte ouders kregen. Op school ontbijten werkte stigmatiserend. Vervolgens doopte de school het project om een soort Morning Music Club. In de aula werden computers geplaatst waar kinderen muziek konden luisteren, downloaden en uitwisselen. Naast de computers stonden schalen met broodjes. De kinderen kregen zo een legitimatie om te ontbijten zonder als loser over te komen. Sociale marketing vraagt om oprechte nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. De doelgroep redeneert vaak heel anders dan beleidsmakers of ontwerpers denken of zich überhaupt kunnen voorstellen. Alleen door op zoek te gaan naar de motieven en daarbij aan te sluiten, kan het lukken mensen tot ander gedrag te bewegen. 2

3 C. 21st CENTURY SKILLS Welke vaardigheden zijn nodig om mee te kunnen in de huidige en toekomstige samenleving? Hoe richten we het onderwijs daarop in? Gespreksleider Patricia Verzantvoort, gemeente Den Haag Spreker Joost Maarschalkerweerd, onderwijsadviseur HCO Startpunt voor de workshop is het boek Klaar voor de 21 e eeuw van Robert Marzano en Tammy Heflebower. Het behandelt negentien vaardigheden die een mens nodig heeft om te kunnen participeren in een steeds complexere samenleving. Het boek biedt handvatten om kinderen hiermee vertrouwd te maken. Alle scholen zeggen oog te hebben voor de leefwereld van het kind. Maar is dat wel zo? Sluit het onderwijs inderdaad aan bij de snel veranderende wereld om ons heen. Het beste voorbeeld is de ict-revolutie. Het vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Je hoeft kinderen niet te leren hoe een tablet werkt, want dat weten ze beter dan de meeste leerkrachten. Het gaat er vooral om hen te leren digitale apparaten op een slimme, effectieve en gedoseerde manier te gebruiken. Hoe vind ik betrouwbare informatie? Wat zijn de do s-and-don ts van de sociale media? Hoe gebruik je een tablet om leerstof te verwerken? Eén van de cruciale vaardigheden is het vermogen aandacht te richten. We zijn steeds slechter in staat ons te concentreren en te focussen. Multitasken is een illusie. Een mens kan niet drie taken tegelijk uitvoeren, dat gaat altijd ten koste van de kwaliteit. Kinderen moeten weer leren zich te focussen en ervaren hoe leuk het is ergens helemaal in op te gaan. Leerkrachten kunnen zulke flow-momenten creëren door aan te sluiten bij wat leerlingen bezig houdt of waar ze goed in zijn. D. CULTUUREDUCATIE Kinderen halen het meeste uit cultuureducatie als er samenhang en continuïteit in het programma zitten. En als er een stevige koppeling wordt gelegd met taaldoelen. Hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe realiseer je kwaliteit en een doorgaande leerlijn, zowel tijdens als na schooltijd? Gespreksleider Thimo de Nijs, gemeente Den Haag Sprekers Karin Hoogeveen, senior adviseur/onderzoeker Sardes en lector Kunsteducatie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Martine de Moor, coördinator Kunsteducatie Het Koorenhuis Alle scholieren komen op een of andere manier in aanraking met cultuureducatie. Maar elke school geeft daar op eigen wijze vorm aan. Lang niet altijd zijn de doelen helder. De gemeente wil de opbrengst verhogen. Dat kan 3

4 door kunst en cultuur met andere domeinen te verbinden, zoals taalonderwijs en wereldoriëntatie. Op 1 juli 2013 start het Expertisecentrum Cultuureducatie met als doel 25 scholen te ondersteunen en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Een cultuurcoach gaat bij de scholen de wensen in kaart brengen en een programma samenstellen dat is afgestemd op de doelgroep, de school en de wensen van vakdocenten. Het moet leiden tot meer kwaliteit, meer continuïteit en een betere aansluiting bij andere schooldomeinen. Zo kunnen cultuurlessen bijdragen aan een betere taalvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het programma gaat uit van een doorlopende leerlijn van groep 3 tot 8. Het programma biedt de vakdocent voldoende ruimte om eigen accenten te leggen. Aan het einde van de basisschool krijgen de kinderen een portfolio die ze meenemen naar het voortgezet onderwijs. Op die manier kunnen leerlijnen verder worden doorgetrokken. E. Ouderbetrokkenheid in het Onderwijs Hoe betrek je ouders bij school? Welke andere partijen kunnen hierbij een rol spelen? En wat kan de gemeente betekenen? Sprekers Klaske Hermans, beleidsmedewerker Ouderbetrokkenheid gemeente Den Haag Fatima El Jaoui, Willibrord Stichting / NUOVO Twee basisscholen in Den Haag hebben een succesvolle proef uitgevoerd met schoolcoaches voor ouders. Uit evaluaties blijkt dat ouders zich nu meer manifesteren op school en dat ze blij zijn met de inzet van de coaches. Rotterdam werkt al langer met schoolcontactpersonen. Zij richten zich op allochtone ouders die weinig betrokken zijn bij school en wegblijven van ouderavonden. De taal- en cultuurbarrière is een belangrijke oorzaak. Ouders kunnen brieven van school niet lezen en gesprekken op ouderavonden moeilijk volgen. Ze hebben mede daardoor geen beeld van wat er op school speelt. Vaak ook zien ouders geen rol voor henzelf weggelegd. Ze komen uit een traditie waar onderwijs het exclusieve domein van docenten is. Als er een ouderavond op komst is, belt de contactpersoon de ouders op. Hij legt uit wat de bedoeling is en benadrukt het belang van hun aanwezigheid voor zoon of dochter. Soms wordt nog een keer teruggebeld vlak voor de avond of de imam wordt gevraagd ouders op te roepen naar de bijeenkomst te gaan. De contactpersoon gaat op huisbezoek en is buiten schooluren bereikbaar. Het is een intensief proces. Alleen als een school zich verdiept in de motieven van ouders en actief contact zoekt, kan de kloof worden overbrugd. 4

5 In Den Haag kunnen scholen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het opstellen van ouderbeleid al dan niet in samenwerking met HCO of een ander adviesbureau. De subsidie kan ook worden besteed aan oudereducatie of thematische voorlichting. F. INTEGRAAL KINDCENTRUM Wat is een Integraal Kindcentrum (IKC)? Wat is het verschil met een brede buurtschool? Van inhoudelijke samenwerking tussen partijen naar één samenhangend programma voor kinderen. Hoe kan een school zich ontwikkelen tot een IKC? Gespreksleider Simone ten Hag, gemeente Den Haag Spreker Frank Studulski, senioradviseur / procesbegeleider Sardes In een integraal kindcentrum kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar terecht voor opvang, onderwijs, spelen, sport, cultuur en al het andere wat voor hun ontwikkeling van belang kan zijn. Alle specialismen worden samengebracht binnen één organisatie waar wordt gewerkt op basis van één beleid en programma. De gemeente Den Haag ondersteunt zes pilots voor de vorming van Integrale Kindcentra. Voordelen IKC s: pedagogische en programmatische afstemming tussen disciplines; betere dienstverlening aan de ouders; aanbod sluit beter aan bij behoefte kinderen; efficiënt gebruik van de ruimte; kinderen kunnen zich breed ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. G. GEZOND MAAKT SLIM Veel kinderen kampen met overgewicht, bewegen te weinig of hebben sociaal-emotionele problemen. Wat kan de school bijdragen aan een gezonde leefstijl en meer kinderwelzijn? De landelijke aanpak van De Gezonde School leert dat er veel mogelijk is. Gespreksleider Alette Broekens, gemeente Den Haag Spreker Herma Koops, onderzoeker Gemeente Den Haag Ellen Ricke, functionaris Gezondheidsbevordering GGD Den Haag Lenneke Scherrewitz, oprichter en opleider Studio Swing John Verhoeff, directeur Jan van Nassauschool Een Gezonde School maakt afspraken over hoe leerkrachten, leerlingen en ouders gaan werken aan verbetering van eetgewoonten, meer bewegen en andere aspecten van een gezonde leefstijl. Het programma wordt opgesteld 5

6 en aangestuurd door een werkgroep met bijvoorbeeld een vakleerkracht, een biologieleraar, ouders en leerlingen. De schoolleiding verankert de afspraken zo nodig in regels. De werkgroep brengt eerst in kaart wat de school al doet op het gebied van gezondheid en maakt een lijst met actiepunten waaraan moet worden gewerkt. De afdeling Gezondheidsbevordering van de GGD kan ondersteuning bieden. Scholen die goed op weg zijn, komen in aanmerking voor het Vignet Gezonde School. Ze boeken successen bij thema s als: voeding: gezondere traktaties, ontbijt en lunch; tandenpoetsles, spoelen met fluoride; sport en bewegen; sociaal-emotionele ontwikkeling: pestprotocollen, kanjertrainingen; roken en alcohol (rookvrije schoolpleinen) fysieke veiligheid Het effect van de Gezonde School laat zich aflezen aan betere schoolprestaties, fittere leerlingen en beter welbevinden. Zo werkt een basisschool met 40% te dikke kinderen al enige tijd volgens de methodiek. Ouders worden nadrukkelijk bij het project betrokken. De aanpak resulteert bij veel leerlingen in een langzaam afnemend gewicht. Ze krijgen bij hun rapport voortaan een formulier met daarop het verloop van hun gewicht in de afgelopen periode. Afvallen krijgt daarmee ook een spelelement. Een concrete actie was het installeren van een watertap waar leerlingen tijdens drinkmomenten gezamenlijk water drinken. Ouders wordt gevraagd kinderen geen pakjes suikerhoudende drankjes meer mee te geven. In Den Haag werken momenteel circa twintig basisscholen actief met het programma De Gezonde School. Het is in 2013 nog mogelijk subsidie aan te vragen voor het project De Gezonde Schoolkantine. Het biedt praktische informatie en een stappenplan om voor meer gezonde schoolkantine. H. TAALSTIMULERING BIJ ACTIVITETEN Taal is de basis van alle vakken. Hoe kun je als vakleerkracht bijdragen aan de taalontwikkeling van leerlingen? En zonder dat het ten koste gaat van de lesinhoud? Gespreksleider ConnyRuessink, programmamanager Xtra Sprekers Carolien Adriaansche, vakleerkracht Beeldend De Krullevaar Remy Fermont, onderwijsadviseur HCO Barbara de Jong, vakleerkracht OBS De Buutplaats Karin Vaessen, senioradviseur / procesbegeleider Sardes Het Taalkwaliteitssysteem is ontwikkeld voor LKP-scholen (LeerKansen- Profiel). Kinderen krijgen zes uur per week extra leertijd. Het systeem geeft 6

7 vakkrachten praktische suggesties om de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en de woordenschat te vergroten. Externe vakdocenten dragen zo bij aan het taalonderwijs, zeker als ze frequent les geven en er een binding ontstaat met de school. Bij de methodiek Kijkwijzer mondelinge taal begint elke les met een terugblik op de vorige les: Welke woorden hebben jullie geleerd? Tijdens de activiteiten kan de leerkracht kinderen steeds laten verwoorden wat ze doen en vragen stellen om nieuwe woorden te oefenen. Om de woordenschat op te krikken introduceert de vakleerkracht per les minimaal twee nieuwe woorden. Door ze de hele les terug te laten komen, blijven de woorden hangen. De cirkel is rond als de leerkracht de woorden in de volgende les benoemt bij de terugblik op vorige les. Het uitbreiden van de woordenschat gaat het beste wanneer er in alle lessen aandacht voor is. Afstemming met de reguliere leerkracht helpt daarbij. Een voorbeeld van de methodiek is de opdracht aan kinderen om een fiets te tekenen bij het vak Beeldende vorming. De vakleerkracht benoemt samen met de leerlingen alle onderdelen. Bij elk werkstuk hangt een lijstje met een aantal van de fietswoorden. Taalkwaliteit vraagt om actieve en bewuste interactie. Leerkrachten communiceren via helder en correct taalgebruik. Ze stimuleren leerlingen om zich uit te drukken in taal en reageren daar nadrukkelijk op door bijvoorbeeld woorden die leerlingen gebruiken te herhalen met synoniemen. Betere taalvaardigheid heeft ook effect op de rekenvaardigheid, aangezien tekst vaak onderdeel is van een rekenopgave. I. LESSEN UIT FINLAND Finland behoort al jaren tot één van de best presterende onderwijslanden. Wat kunnen wij van de Finse aanpak leren? Wat is haalbaar binnen de Nederlandse context en cultuur? In april zijn Haagse schooldirecteuren afgereisd naar Zweden en Finland. Wat hebben zij gezien en geleerd? Gespreksleider Hans Mellema, gemeente Den Haag Sprekers Nicole van Rens, onderwijsadviseur Schoolontwikkeling: opbrengstgericht werken en excellent onderwijs HCO Karin Striekwold, projectleider Samentienplus en directeur Het Startpunt In Finland geniet een docent aanzien. Het is een baan met status. De opleiding is daarom voor meer studenten een aantrekkelijk optie, hoewel de salarissen vergelijkbaar met die bij ons. In Finland hebben leraren over het algemeen een academische opleiding. De leerlingen behalen goede resultaten met minder lesuren. De lessen worden wel grondiger voorbereid. De trend in Nederland is juist de leertijd te verlengen. 7

8 Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij de Finse praktijk. Zo verschilt de kwaliteit van scholen sterk per stad of regio. Verder is het aantal migrantenkinderen met een taalachterstand veel lager dan in Nederland. Bij alle verschillen en overeenkomsten blijft uiteindelijk de belangrijkste verklaring voor de betere resultaten van het Finse systeem de kwaliteit van de leraren en hun opleiding. Zo is de stagebegeleiding die studenten op locatie krijgen veel intensiever dan in Nederland. J. HOE ORGANISEREN WIJ EEN EEN VEILIGE SCHOOL? Schoolveiligheid is een samenspel van veel factoren. Dat loopt uiteen van handhaving van regels, fysieke maatregelen tot een meldcode Kindermishandeling en een Pestprotocol. De wet stelt veel zaken verplicht. Hoe kan een school dit alles goed organiseren en aan de hoge verwachtingen voldoen? Spreker Diederik Bosscha, schoolveiligheidsadviseur Halt De Haagse Veiligheidskaart is een hulpmiddel voor scholen bij het opstellen van een samenhangend veiligheidsplan. Op de kaart staan alle elementen die daarin een rol kunnen spelen. Scholen bepalen overigens altijd zelf de inhoud van hun plan. De aanpak kan uiteenlopen van zero tolerance tot een hoge mate van vrijheid. Doorgaans kiezen scholen een middenweg en richten hun beleid daarop in. Locatie, omgevingsfactoren en sociale context zijn mede bepalend. De Haagse Veiligheidskaart bevat een uitgebreide checklist voor vier domeinen die samen de veiligheid op school bepalen. De vet gedrukte onderwerpen op de kaart zijn wettelijk verplicht zoals een Zorg Adviesteam, een Vertrouwenspersoon en een protocol Opvang leerlingen bij ernstige incidenten. Bij andere onderwerpen kan de school kiezen al dan niet actie te ondernemen zoals inzet van camera s, een mediaprotocol of mediation door leerlingen. De volledig ingevulde Veiligheidskaart laat zien hoe ver een school is bij het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsbeleid. De scholen bepalen zelf welke punten van de kaart ze opnemen in hun plan. Daarbij kunnen ze advies inwinnen van de veiligheidsadviseur van Halt. Hij helpt ook bij het aanvragen van subsidies. De onderwijsinspectie controleert of het plan aan de wettelijke voorschriften voldoet. Scholen kunnen bij de gemeente het certificaat Veilige School aanvragen. Daaraan gaat een grondige scan van het veiligheidsbeleid vooraf met eventueel een aantal actie- en verbeterpunten. Als hieraan is voldaan, ontvangt de school het certificaat. 8

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Opleiding Sterk. als Vakleerkracht

Opleiding Sterk. als Vakleerkracht Opleiding Sterk als Vakleerkracht HCO Bezoekadres: Zandvoortselaan 146, Den Haag Postadres: Postbus 53509, 2505 AM Den Haag Telefoon: 070 448 28 28 info@hco.nl www.hco.nl Samenstelling en tekst: HCO Inhoud

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd

Lekker Fit. Werken aan een gezonde leefstijl voor Rotterdamse jeugd 01 Lekker Fit! Inhoudsopgave Lekker Fit 1 Tien pijlers 2 01 Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd 3 02 De komst van de gymleraar nieuwe stijl 4 03 Lespakket Lekker Fit! 5 04 Sportlessen als

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Sport & Bewegen School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Gezond en duurzaam voedsel Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam voedsel in het mbo Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Gezonde leerlingen presteren beter!

Gezonde leerlingen presteren beter! Gezonde leerlingen presteren beter! Wie ben ik? Monique van Ark (ark.van.m@hsleiden.nl) HALO pabo 10 jaar vakleerkracht primair onderwijs 5 jaar coördinator vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School Workshop De buurtsportcoach en de Gezonde School Gezonde Scholen presteren beter! (Scholieren en Leraren) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Voeding : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Onlinelerenleren.nl. Online studievaardigheidstrainingen voor groep 8 t/m examenjaar VO

Onlinelerenleren.nl. Online studievaardigheidstrainingen voor groep 8 t/m examenjaar VO Onlinelerenleren.nl Leren studeren voor nu én later Online studievaardigheidstrainingen voor groep 8 t/m examenjaar VO De Maltha groep Al meer dan 34 jaar een voorloper op het gebied van leerlingbegeleiding

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Egelantier Soest 31 mei & 1 juni 2016 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?!

Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Opleiden voor een gezonde start van de carrière?! Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Hoeveel studenten in het mbo ontbijten niet? Maatschappelijke urgentie Maatschappelijke urgentie Overgewicht

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten Gezond en duurzaam eten Een inspiratiefolder voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam eten in het MBO De school is dé plek om jongeren bewust te maken van gezond en duurzaam eten. Gezonde

Nadere informatie

Taal 100: een werkwijze om de taalontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te verbeteren

Taal 100: een werkwijze om de taalontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs te verbeteren Ronde 7 Jeanny Duyf & Jørgen Hofmans TeleacNOT Contact: Jeanny.duyf@teleacnot.nl Website met digitale boekenhoek voor groep 4 Kinderen pakken steeds minder zomaar een boek om te lezen en kunnen daardoor

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein FotografieTamara Reijers Het is tijd voor een rookvrij schoolterrein PO Zien roken doet roken. Dat blijkt uit onderzoek 1. Dat betekent ook dat kinderen (later) sneller een sigaret opsteken als zij dat

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen.

Van LVS tot MRT. Hilversum, 25 januari Hans Stroes. Ervaring. Opzetten van een zorgketen motoriek. Programma. Even voorstellen. Opzetten van een zorgketen motoriek Programma Van LVS tot MRT Hilversum, 25 januari 2017 Hans Stroes 2. Visie op zorg voor bewegen 4. Welke stappen in de zorgketen hebben het meeste effect 5. Leerlingvolgsystemen

Nadere informatie

Sociale veiligheid. Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

Zomerscholen. Kees Broekhof Sardes

Zomerscholen. Kees Broekhof Sardes Zomerscholen Kees Broekhof Sardes Agenda Kader: bestuursafspraken Doelgroepen Doelen en ambities Kwaliteit Kwantiteit Ervaringen in Utrecht en elders Bestuursafspraken zomerschool Doelgroepen: kinderen

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6

Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6 Huiswerkbeleid 2 0 1 5-2 0 1 6 Inhoud Inhoud 1 1. Waarom geven wij huiswerk? 2 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten? 3 4. Wat verwacht de

Nadere informatie

Lessenserie gericht op gezonde leefstijl

Lessenserie gericht op gezonde leefstijl Lessenserie gericht op gezonde leefstijl Femke van Nassau Onderzoeker, VU medisch centrum Themastudiedag KVLO Bruggen Slaan Zwolle, 11 februari 2011 Workshop DOiT-programma Aan de slag op school Stelling

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Doe mee met Mentoren op Zuid

Doe mee met Mentoren op Zuid Doe mee met Mentoren op Zuid Extra mentor- en coachingervaring opdoen? Cursusjaar 2014-2015 1 Mentoren op Zuid 2605 (incl. Honoursprogramma).indd 1 26-5-2014 11:47:20 Kom naar de voorlichting op vrijdag

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Beleidsplan Huiswerk

Beleidsplan Huiswerk Beleidsplan Huiswerk Opgesteld: januari 2015 Bijstellen: jaarlijks in maart Beleidsplan Huiswerk Middels dit beleidsplan Huiswerk willen wij u duidelijk maken hoe wij als school omgaan met huiswerk, wat

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Conferentie Brede buurtschool Kansen voor iedereen!

Conferentie Brede buurtschool Kansen voor iedereen! Gemeente Den H aag Conferentie Brede buurtschool Kansen voor iedereen! Woensdag 5 juni 2013 Gemeente Den H aag Sessie F. Integraal kindcentrum Frank Studulski senioradviseur / procesbegeleider Sardes Gespreksleider:

Nadere informatie

Gezonde leerlingen presteren beter!

Gezonde leerlingen presteren beter! Gezonde leerlingen presteren beter! Wie ben ik? Monique van Ark HALO pabo Vakleerkracht en groepsleerkracht primair onderwijs Coördinator vakleerkrachten en combinatiefunctionarissen Leiden Docent bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

O N D E R W I J S - E N O N D E R S T E U N I N G S - B E H O E F T E N. TOV Juni 2015 Oss. Visie op meertaligheid

O N D E R W I J S - E N O N D E R S T E U N I N G S - B E H O E F T E N. TOV Juni 2015 Oss. Visie op meertaligheid MEERTALIGHEID O N D E R W I J S - E N O N D E R S T E U N I N G S - B E H O E F T E N TOV Juni 2015 Oss Visie op meertaligheid 1 Om een kind goed te kunnen begeleiden is het nodig te weten wat meertaligheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG

PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG PROGRAMMA VERLENGDE LEERTIJD IKC DE SPRONG Johan de Walestraat 1, Leeuwarden 058-2665909 info@ikcdesprong.nl Programma verlengde leertijd IKC de Sprong schooljaar 2015-2016 IKC de Sprong is een IKC met

Nadere informatie

Profilering. De kracht van uw school meten en laten weten

Profilering. De kracht van uw school meten en laten weten Profilering De kracht van uw school meten en laten weten De grote gezondheidsenquête Op 1 oktober hebben de leerlingen van groep 2 t/m 8 een enquête ingevuld met vragen over de gezonde school. 74 leerlingen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer

Hieronder volgt een verslag van de ouderavond. Met vriendelijke groet, Team Daltonschool Corlaer Geachte ouders/verzorgers, Op 10 mei j.l. is er een ouderavond geweest. We zijn heel blij met de opkomst en de bereidheid van ouders om met ons mee te denken over de voorbereiding van de leerlingen op

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Vignet Psychosociaal welbevinden, mbo. Beleid. Vragenlijst Psychosociaal welbevinden

Vignet Psychosociaal welbevinden, mbo. Beleid. Vragenlijst Psychosociaal welbevinden Vignet Psychosociaal welbevinden, mbo Vragenlijst Psychosociaal welbevinden U start nu met de vragenlijst. Let op: elke vraag wordt automatisch opgeslagen. Wanneer u op 'tussentijds stoppen' klikt, kunt

Nadere informatie

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag

WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag WIJ DOEN VEEL VOOR DE SCHOOL EN DE SCHOOL DOET VEEL VOOR ONS Het ouderbeleid op de Van Ostadeschool in Den Haag In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht Sardes het ouderbeleid van zestig scholen

Nadere informatie

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Mei 2016 Wout Neutel Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Aanleiding. Op 21 mei 2015 hield Verus-voorzitter Wim Kuiper tijdens de landelijke

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013

Vignet Gezonde School. Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Vignet Gezonde School Congres Gezondrondom 15 mei 2013 Inhoud Wat is een Gezonde School? Wat is het vignet Gezonde School? Wat is de meerwaarde van het vignet? Certificaten Het vignet aanvragen Implementatie

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek

Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE. Criteria voor het ouderprogramma. Resultaten evaluatieonderzoek Evaluatie pilots ouderprogramma s VVE In 2011 heeft Marant, in opdracht van de gemeente Arnhem, onderzoek gedaan naar de bestaande ouderprogramma s VVE; in hoeverre die passen bij het VVE-beleid en aansluiten

Nadere informatie

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland

Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Workshop Gezonde School GGD Kennemerland Opzet bijeenkomst Voorstellen Achtergrond Gezonde School Meerwaarde Gezonde School Uitwerking Gezonde School Gunningschool Vervolg Vragen Voorstelrondje Associatie-oefening

Nadere informatie

RESULTATEN 2 JAAR JOGG

RESULTATEN 2 JAAR JOGG RESULTATEN 2 JAAR JOGG Met plezier naar een gezonde leefstijl! Een groot aantal partijen werkte de afgelopen jaren hard aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor de jeugd in s-hertogenbosch. Zij

Nadere informatie

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam.

Leerdam, 17 februari Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Leerdam, 17 februari 2016. Aan het bestuur van O2A5 Dam 1 4241 BL Arkel. Betreft: aanvraag financiële ondersteuning ontwikkeling Integraal KindCentrum van 0-13 jarigen in Leerdam. Geachte toetsingscommissie,

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder Voor ouders 2014 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd 1. Opvoedingsondersteuning 2. Opstap 3. Naschoolse activiteiten 4. Rots en Water, weerbaarheidsproject

Nadere informatie

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Interview met het Praktijkteam van het ministerie van SZW Yolande Timman, i.s.m. Hans Christiaanse en Paulien Rietveld Het ministerie van SZW heeft een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

PRESENTATIE Bijeenkomst IKC ontwikkeling. Kindcentrum de Haren Brede Bossche School Haren Donk Reit

PRESENTATIE Bijeenkomst IKC ontwikkeling. Kindcentrum de Haren Brede Bossche School Haren Donk Reit PRESENTATIE Bijeenkomst IKC ontwikkeling Kindcentrum de Haren Brede Bossche School Haren Donk Reit Programma Opening / ontvangst Voorstellen Achtergrondinformatie Visie en keuzes Organisatie Medewerkers

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs?

Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs? Wat is de rol van eigentijds taalonderwijs? Taalconferentie 13 oktober Ineke Bruning WWW.CPS.NL Ineke Bruning i.bruning@cps.nl 06 25 065 512 Aan het einde van de workshop o Heeft u een beeld van wat eigentijds

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Voeding

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Voeding Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Voeding School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

School + Ouders = gezond kind! Heino van Groeningen & Els van Gurp 1 oktober 2014

School + Ouders = gezond kind! Heino van Groeningen & Els van Gurp 1 oktober 2014 School + Ouders = gezond kind! Heino van Groeningen & Els van Gurp 1 oktober 2014 Programma Introductie Voorstellen Doel en opzet workshop Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid, begin er (niet)

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een

Nadere informatie

LKP Modules voor. Vakleerkrachten

LKP Modules voor. Vakleerkrachten LKP Modules voor Vakleerkrachten HCO Bezoekadres: Zandvoortselaan 146, Den Haag Postadres: Postbus 53509, 2505 AM Den Haag Telefoon: 070 448 28 28 info@hco.nl www.hco.nl Samenstelling en tekst: HCO Inhoud

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

jongeren op gezond gewicht In Weststellingwerf JOGG-toolkit Activiteiten promoten, zelf én met hulp van Jongeren Op Gezond Gewicht Weststellingwerf

jongeren op gezond gewicht In Weststellingwerf JOGG-toolkit Activiteiten promoten, zelf én met hulp van Jongeren Op Gezond Gewicht Weststellingwerf jongeren op gezond gewicht In Weststellingwerf JOGG-toolkit Activiteiten promoten, zelf én met hulp van Jongeren Op Gezond Gewicht Weststellingwerf Een uitgave van gemeente Weststellingwerf, 2016 Activiteiten

Nadere informatie