CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP ste jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar"

Transcriptie

1 ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven in uw bus. Het treft hoe doorheen die jaren in onze programma s een aantal thema s als blijvende fundamentele bekommernissen vanuit de sector op een dynamische manier naar een door de tijd evoluerende invulling zoeken. Zo blijken een grote honger en gretigheid naar nieuwe inzichten en ideeën die de toekomst mee vorm kunnen geven innovatie heet dat. De vragen naar een diversiteit aan nieuwe onderwerpen, die u ons ieder jaar voorlegt, overtreffen onze feitelijke mogelijkheden om er op in te spelen. Wel kunnen wij ieder jaar en dus ook nu in ons programma enkele van die nieuwe onderwerpen meenemen. Een constante is ook uw vraag naar professionalisering. Waar de kritische reflectie bijhoort over het actueel functioneren en het zoeken naar een steeds performantere realisatie van de eigen professionele identiteit. Dat geldt voor alle geledingen en alle beroepsgroepen doorheen de organisatie. De meeste van onze studiedagen en residentiële cursussen gaan hierover. Maar de vraag komt ook tot uiting in ons blijvend aanbod van meer langlopende opleidingen voor diverse doelgroepen. Een verantwoord dynamisch evenwicht tussen een, ook in financiële termen, duurzaam ondernemingsbeleid met aandacht voor stabiliteit en vernieuwing en kwaliteit van zorg. In hoofde van u, onze klanten, en dus ook in ons aanbod, groeit het belang van dit laatste doorheen de jaren. Het CZV heeft (o.a.) met zijn Permanente Vorming het kwaliteit-van-zorg-beleid in Vlaanderen mee op de sporen gezet. Met de ambitie de grenzen van het kwaliteitsdenken en het kwaliteitsdoen in Vlaanderen met regelmaat iets verder op te schuiven. Het is niet anders in het programma dat nu voorligt. Ons aanbod is andermaal ruim. Het is aan u om uw keuze te maken. Het is aan ons erover te waken dat u in uw verwachtingen niet wordt teleurgesteld. Prof. dr. A. Vleugels, directeur ste jaar

2 CURSUS 1 KWALITEIT VAN ZORG: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF Het spraakmakende rapport To err is human (IOM,1999) definieerde veiligheid als één dimensie van kwaliteit. Het bracht wereldwijd een indrukwekkende beweging rond patiëntveiligheid op gang. Vandaag, ruim 12 jaar later, blijft het aantal vermijdbare sterfgevallen, letsels en complicaties nagenoeg onveranderd onaanvaardbaar hoog. Waarom? Heeft de unidimensionele aandacht voor het vermijden van slechte zorg een positieve inzet voor goede zorg in al haar dimensies in de verdrukking gebracht? Internationaal vragen steeds meer instanties om niet enkel over veiligheid maar ook over de andere dimensies van kwaliteit strategische keuzes te maken. Deze cursus zal voor elk van deze dimensies een overzicht geven van de actuele wetenschappelijke inzichten, geïllustreerd met bevindingen vanuit Vlaamse lokale initiatieven en aangevuld met eigen onderzoek. Met medewerkers vanuit universiteiten, ziekenhuizen, koepelorganisaties en de betrokken overheden. Coördinatie: K. Vanhaecht en A. Vleugels. Vrijdag 10 februari - Zaterdag 11 februari 2012 (van vrijdag 10.00u tot zaterdag 14.00u) NH Brugge Prijs: 760 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ MANAGEMENTVAARDIGHEDEN VOOR MEDISCHE DIENSTHOOFDEN EN ARTSEN Tijdens de cursus van vorig jaar, De rol van het medisch diensthoofd: mission impossible?, werd de functie van medisch diensthoofd toegelicht. Bij de reflectie werd aangegeven dat het erg belangrijk is om de managementvaardigheden, nodig om deze functie op een adequate wijze te onderbouwen, aan te leren. In de basisopleiding tot arts komen deze leiderschaps- en groepsvaardigheden onvoldoende aan bod. Tijdens deze cursus willen we via cases zeer concreet rond een aantal belangrijke vaardigheden werken zoals eerlijke feedback, bespreekbaar maken van conflicten, vergaderingen in goede banen leiden, het scheppen van vertrouwen Met medewerking van K. De Witte (K.U.Leuven), K. Heeren (Hudson Belgium, Gent), H. Van Dijck (Vlaamse Vereniging Hoofdgeneesheren), M. Verschueren (UZ Leuven/K.U.Leuven), A. Vleugels (K.U.Leuven) e.a. Coördinatie: K. De Witte. Vrijdag 2 maart - Zaterdag 3 maart 2012 (van vrijdag 16.00u tot zaterdag 14.00u) Hotel Thermae Palace, Oostende Prijs: 650 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ INTEGRERENDE VERPLEEGKUNDE REVISITED Integrerende Verpleegkunde werd in het midden van de jaren 70 in Vlaanderen uitgewerkt als model om de uitdagingen van een kwaliteitsvolle zorg het hoofd te bieden. De betrachtingen en principes van toen het centraal stellen van de patiënt, continuïteit van zorg, verantwoordelijkheid blijven meer dan ooit actueel. De context waarin de zorg wordt gegeven, is ondertussen drastisch gewijzigd: toegenomen specialisatie, verkorting van het ziekenhuisverblijf, functiedifferentiatie, budgettaire krapte, toenemende multidisciplinaire samenwerking. Tijd dus voor een reflectie over de wijze waarop we de uitgangspunten en het model van Integrerende Verpleegkunde op een nieuwe wijze gestalte kunnen geven. De cursus trekt lessen uit bijna 40 jaar Integrerende Verpleegkunde in Vlaanderen en Nederland, in een hertaling van het model naar de gezondheidszorg van het volgende decennium. Met medewerking van E. Decoene (UZ Gent), K. De Witte (K.U.Leuven), B. Dierckx de Casterlé (K.U.Leuven), L. Holtzer (Associatie K.U.Leuven), L. Van Gorp (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen/K.U.Leuven), S. Verhaeghe (UGent), T. Windey (Zorgnet Vlaanderen) e.a. Coördinatie: W. Sermeus en M. Grypdonck (UGent). Donderdag 19 april - Vrijdag 20 april 2012 (van donderdag 10.00u tot vrijdag 14.00u) Hotel Thermae Palace, Oostende Prijs: 760 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ ONDERNEMERSCHAP IN DE ZORG Productinnovatie, marktverkenning, identificeren van opportuniteiten, berekenen van risico s, opzetten van strategische allianties steeds vaker duiken termen uit het ondernemersdenken op in de zorg. Deze cursus wil de reflectie over het groeiende belang van ondernemerschap in de zorg op gang 10 juni brengen (van Die 12.00u discussie tot 15.00u) impliceert o.a. de duiding van deze ontwikkeling binnen de bredere maatschappelijke context; de meerwaarde ervan voor de patiënt; de plaats, de betekenis en de impact van het ondernemersdenken voor de organisatie, het beleid en het management van zorginstellingen en van het gezondheidszorgsysteem. En de verwachtingen en competentievereisten die het ondernemersdenken creëert ten overstaan van het leiderschap in de zorg. Met medewerking van K. Debackere (K.U.Leuven), J. Deleu (AZ Groeninge, Kortrijk), M. Denef (Curia, Leuven), E. Gers (Dexia Bank), F. Leroy (VDAB), M. Moens (VBS), P. Schotsmans (K.U.Leuven), P. Schoukens (K.U.Leuven), W. Tambeur (UZ Leuven), J. Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) e.a. Coördinatie: A. Vleugels. Vrijdag 4 mei - Zaterdag 5 mei 2012 (van vrijdag 10.00u tot zaterdag 14.00u) NH Brugge Prijs: 760 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09018 AVOND SEMINARIE RESPECTFUL MANAGEMENT OF SERIOUS CLINICAL ADVERSE EVENTS In november 2010 publiceerde het Institute for Healthcare Improvement een witboek over hoe een ziekenhuis moet omgaan met een ernstig klinisch incident en hoe het zich op dergelijke situatie kan voorbereiden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de first victim (de patiënt en familie), de second victim (de betrokken hulpverlener) en de third victim (de betrokken organisatie). Tijdens dit seminarie licht dr. Kevin Stewart, mede-auteur, het witboek toe. Daarnaast worden de resultaten van een pilootstudie in Vlaanderen voorgesteld en worden de juridische en psychologische implicaties voor second en third victims besproken. Met medewerking van M. Euwema (K.U.Leuven), H. Nys (K.U.Leuven), K. Stewart (Institute for Healthcare Improvement, Boston & NHS, UK), L. Van Looy (GZA) en A. Vleugels (K.U.Leuven). Coördinatie: K. Vanhaecht. Maandag 16 januari 2012 (van 17.00u tot 21.00u) Prijs: 120 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09119

3 STUDIEDAG 1 WERKEN IN EEN ZORGOMGEVING: AANDACHTSPUNTEN VOOR MEDEWERKERS VAN TECHNISCHE, ONDERSTEUNENDE EN FACILITAIRE DIENSTEN in samenwerking met de VTDV Zorgzaam omgaan met zieken, zwakkeren, ouderen: het is een opdracht voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, maar ook een permanent punt van aandacht voor de vele andere beroepen die in de zorgomgeving werkzaam zijn. Wat is de eigenheid voor die zorgomgeving? Waarin verschillen een ziekenhuis of een woon- en zorgcentrum van een doorsnee bedrijf? Wat is er bijzonder aan het omgaan met op de eerste plaats patiënten en ouderen, maar ook met artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals? De antwoorden op deze en andere vragen vormen het voorwerp van deze studiedag. Met medewerking van R. De Belie (WZC De Wingerd, Leuven), K. De Witte (K.U.Leuven), B. Dierckx de Casterlé (K.U.Leuven), C. Gastmans (K.U.Leuven), M. Verschueren (UZ Leuven/K.U.Leuven), I. Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) e.a. Coördinatie: A. Vleugels. Donderdag 2 februari 2012 (van 13.00u tot 19.00u) Faculty Club, Leuven Prijs: 190 EUR Leden VTDV: 150 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ IMPACT VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG OP HET ZIEKENHUISBELEID Op 9 maart 2011 keurde de Raad van Ministers van de EU de richtlijn 2011/24 goed die handelt over de toepassing van de rechten van de patiënt bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze richtlijn vergemakkelijkt de behandeling van EU-burgers in een ander EU-land. Er valt te verwachten dat deze richtlijn impact zal hebben op het aandeel buitenlandse patiënten in Belgische ziekenhuizen. De geografie van ons land maakt immers van elk Belgisch ziekenhuis een grensziekenhuis. De richtlijn moedigt bovendien grensoverschrijdende samenwerking tussen ziekenhuizen aan en laat toe om kwaliteits- en veiligheidsnormen ter discussie te stellen. De studiedag wil het wetgevend kader schetsen, op Europees en Belgisch vlak, en de impact ervan toetsen aan de perspectieven van de diverse overheden, binnen- en buitenlandse verzekeraars en de concrete ervaringen van ziekenhuizen. Wat zijn vandaag reeds de stromen van buitenlandse patiënten, van binnen en buiten de EU, in de Belgische ziekenhuizen? Is door de richtlijn een aangroei/stormloop te verwachten? Wat zijn de financiële consequenties voor een individueel ziekenhuis en voor onze ziekteverzekering in haar geheel? Wat zijn de opportuniteiten voor meer grensoverschrijdende samenwerking in de sector? Met medewerking van diverse deskundigen uit zorgorganisaties, universiteit en de betrokken overheden. Coördinatie: K. Kesteloot, P. Schoukens en W. Sermeus. Vrijdag 16 maart 2012 (van 10.00u tot 18.00u) Prijs: 190 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ SAFETY FIRST: PRAKTISCHE IMPLEMENTERING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN AANGAANDE DE PREVENTIE VAN SCHERPE LETSELS/PRIKONGEVALLEN Op 10 mei 2010 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn uitgevaardigd inzake de preventie van scherpe letsels in ziekenhuizen en andere gezondheidszorgvoorzieningen (2010/32/EU). Het doel van deze richtlijn is dat de gezondheidszorgsector maatregelen neemt om een zo veilig mogelijke werkomgeving voor de werknemers te garanderen. Het is namelijk geweten dat 70% van de accidentele bloedcontacten vermijdbaar zijn. Eén van de maatregelen die worden voorgesteld is het gebruik van aangepast materiaal met ingebouwde veiligheids- en beschermingsmechanismen. Elke Europese lidstaat zal zelf de bepalingen, die in werking treden uiterlijk op 11 mei 2013, verder uitwerken. De implementering van deze richtlijn zal een belangrijke impact hebben op de kost, maar ook op het beslissingsproces naar keuze van veiligheidsmateriaal en op de dagelijkse praktijk van de zorg. Met medewerking van diverse deskundigen uit zorgorganisaties, universiteit en de betrokken overheden. Coördinatie: L. Goossens en P. Moons. Donderdag 10 mei 2012 (van 13.00u tot 19.00u) Prijs: 165 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ LEIDERSCHAP VAN OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKEN IN HET GEZONDHEIDSZORGONDERWIJS Docenten in het gezondheidszorgonderwijs dragen vandaag diverse verantwoordelijkheden. Naast hun concrete onderwijsopdrachten, kunnen ze ook ingeschakeld worden in curriculumontwikkeling, kwaliteitsprojecten, onderzoek of navorming. Het effectief opnemen van deze multipele rollen vergt een aangepaste ondersteuning. Deze ondersteuning wordt in de verschillende hogescholen geboden door de personen die hen aansturen en/of begeleiden: veelal zijn dit de opleidingshoofden en de opleidingscoördinatoren. Hoe kunnen deze opleidingsverantwoordelijken door hun leiderschap de docenten sterker maken? Wat zijn werkzame strategieën om het persoonlijk leiderschap van de docent te ontwikkelen? Deze studiedag geeft de opleidingshoofden en opleidingscoördinatoren de kans na te denken over hun eigen rol en hun eigen leiderschap. Om voldoende interactie mogelijk te maken, wordt de groep beperkt tot 20 personen. Met medewerking van experts uit het domein van leiderschap en de onderwijswereld. Coördinatie: B. Dierckx de Casterlé, K. Milisen en M. Verschueren. Donderdag 24 mei 2012 (van 13.00u tot 19.00u) Prijs: 165 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09523

4 OPLEIDING 1 UNIVERSITAIR GETUIGSCHRIFT KWALITEIT VAN ZORG Het Universitair Getuigschrift Kwaliteit van Zorg wordt sinds vorig jaar georganiseerd in samenwerking met het Institute for Healthcare Improvement I.H.I., Het CZV-K.U.Leuven opende in april 2010 de K.U.Leuven Chapter van de I.H.I Open School. Als actieve partner van dit prestigieuze Instituut kan het CZV een beroep doen op de inhoudelijke expertise van het Instituut en op de ervaring van een internationaal netwerk van kwaliteitsmanagers. De inhoud van dit getuigschrift wordt afgestemd met de collega s in Boston en het opleidingsmateriaal wordt gedeeld met het internationale netwerk. Tijdens deze opleiding zullen 20 deelnemers participeren aan interactieve groepsdiscussies en werken aan een verbeterproject in de eigen organisatie. De opleiding is gespreid over 9 dinsdagnamiddagen en leidt tot het verwerven van een Universitair Getuigschrift. Om het Universitair Getuigschrift van Permanente Vorming in de Kwaliteit van Zorg te kunnen verwerven, schrijven en presenteren de deelnemers een eindwerk onder de vorm van een beleidsnota aan hun directiecomité. Met medewerking van A. Antierens (BZIO, Oostende), A. Braet (AZ St.-Blasius, Dendermonde), B. Brugghemans (Brandweer Antwerpen), S. Deneckere (K.U.Leuven), K. De Witte (K.U.Leuven), A. Dupont (Accor hotels BeLux), K. Eeckloo (UZ Gent/UGent), C. Haenen (Atrium MC, Heerlen), K. Moors (Jessa Ziekenhuis, Hasselt), L. Pintelon (K.U.Leuven), W. Sermeus (K.U.Leuven), P. Valepyn (Agentschap Zorg en Gezondheid), A. Van de Velde (O.L.Vrouwziekenhuis, Aalst), K. Vanhaecht (K.U.Leuven), G. Verheyden (GZA), A. Vleugels (K.U.Leuven), I. Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) e.a. Coördinatie: K. Vanhaecht en A. Vleugels. Dinsdag 11 en 25 oktober, 29 november, 20 december 2011; 17 januari, 7 februari, 6 en 27 maart (telkens van 13.00u tot 18.30u) en 8 mei 2012 (van 10.00u tot 17.00u) Prijs: 1380 EUR gestructureerde mededeling: 400/0005/ OPNAME- EN ONTSLAGMANAGEMENT IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Opname en ontslag van patiënten zijn kritieke schakels in de continuïteit van zorg. Een gedegen opnamebeleid en een accuraat ontslagmanagement zijn onontbeerlijk om een in alle opzichten vlotte overgang tussen diverse zorgsettings te kunnen waarborgen. Continuïteitsmanagement is een hoeksteen van ieder kwaliteitsbeleid. Deze opleiding heeft als doel de principes en werkwijzen van een goed georganiseerd opnamebeleid te bespreken, evenals het ontstaan en de methodiek van ontslagmanagement op micro-, meso- en macroniveau toe te lichten. De opleiding vraagt een actieve inzet van de deelnemers. Het aantal deelnemers wordt daarom beperkt tot 25. De opleiding leidt tot het Universitair Attest Ontslagmanagement. Met medewerking van docenten uit universiteit en zorgorganisaties. Coördinatie: P. Moons. Dinsdag 24 januari, 14 februari, 6 en 20 maart 2012 (van 09.00u tot 16.00u) Prijs: 595 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ ZIEKENHUISBELEID VOOR EXTERNE BESTUURDERS Het concept hospital governance, zoals ontwikkeld door het CZV, bepleit de opname van externe bestuurders in de raad van bestuur van ziekenhuizen. Terwijl zij hun eigen deskundigheid en een jarenlange beleidservaring voor de sector ter beschikking stellen, ontbreekt hen soms inzicht in het specifieke beleidskader van de gezondheidszorg: de sterk regulerende context, de eigenheid van zorg voor zieke mensen, het werken met professionals, de eisen inzake kwaliteit en veiligheid. De opleiding heeft tot doel hiervoor de nodige bakens uit te zetten. Volgende modules worden voorzien: de specifieke regelgeving, organisatie en structurering van ziekenhuizen, financieel management en beheerscontrole, financiering van ziekenhuizen, kwaliteits- en veiligheidsmanagement en human resources management met aandacht voor het statuut van ziekenhuisartsen. De opleiding wordt afgesloten met een ontmoeting met enkele ervaren ziekenhuisbestuurders. De opleiding is gespreid over 4 namiddagen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25. Met medewerking van S. Callens (K.U.Leuven), B. De Bakker (AZ Turnhout), P. Degadt (Zorgnet Vlaanderen), W. Descamps (Jessa Ziekenhuis, Hasselt), K. De Witte (K.U.Leuven), K. Eeckloo (UZ Gent/UGent), P. Maertens (Imeldaziekenhuis, Bonheiden), W. Sermeus (K.U.Leuven), K. Vanhaecht (K.U.Leuven), G. Van Herck (K.U.Leuven) en A. Vleugels (K.U.Leuven). Coördinatie: W. Sermeus en A. Vleugels. WEGENS SUCCES HERHAALD Donderdag 16 februari en 15 maart, dinsdag 24 april en 15 mei 2012 (van 13.30u tot 20.00u) Prijs: 1980 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ INTRODUCTIE ZORGPADEN De Belgische afdeling van de European Pathway Association - - en het Netwerk Klinische Paden - - organiseren een tweedaagse opleiding rond zorgpaden. Zorgpaden zijn uitgegroeid tot de belangrijkste methode voor het sturen en het beheren van zorgprocessen. Hoewel alleen al in Vlaanderen meer dan 100 organisaties ermee werken, blijft er in de praktijk nog veel verbeterruimte. Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt de betekenis van het zorgpad binnen het concept van patiëntgestuurde zorg toegelicht, komt het zorgpad als methode en product aan bod en worden enkele casussen voorgesteld. Op deze tweedaagse opleiding volgt een achtdaagse langdurige opleiding. Deze achtdaagse is enkel toegankelijk voor leden van het Netwerk Klinische Paden. Tot de doelgroep behoren alle medewerkers uit zorgorganisaties die beroepshalve een meer uitgebreide opleiding wensen te krijgen over zorgpaden. Met medewerking van docenten uit universiteit en zorgorganisaties. Coördinatie: W. Sermeus en K. Vanhaecht. Woensdag 26 oktober en donderdag 27 oktober 2011 (van 10.00u tot 17.00u) Brabanthal, Leuven Prijs: Leden NKP-KUL gratis; vanaf 3de inschrijving 300 EUR Niet-leden NKP: 450 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09927

5 OPLEIDING 5 FINANCIERING VAN ZIEKENHUIZEN: INITIATIE EN OPFRISSING Inzicht in de ziekenhuisfinanciering is essentieel voor leidinggevenden en stafmedewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het ziekenhuisbeleid. Deze opleiding richt zich zowel tot de junior (staf)medewerker, die vertrouwd wil worden met de complexe materie die de ziekenhuisfinanciering is, als tot de senior leidinggevende, die de globale principes kent, maar zijn/haar kennis wil bijsturen inzake de (vele) wijzigingen van de jongste jaren. De opbouw is modulair, zodat deelnemers zelf kunnen kiezen over welke aspecten ze (bijkomende) expertise willen verwerven. - Twee namiddagen bieden in vogelvlucht een overzicht van de volledige ziekenhuisfinanciering. Eén sessie gaat in op de regelgeving met betrekking tot het budget financiële middelen. De tweede sessie gaat in op alle andere onderdelen van de ziekenhuisfinanciering. - Twee namiddagen gaan dieper in op een aantal specifieke thema s: hoe worden investeringen gefinancierd? Welke regels gelden voor de financiering van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen? Hoe gaan ziekenhuizen om met de referentiebedragen? Hoe werkt de forfaitarisering van geneesmiddelen? Wat zijn, ook internationaal, de algemene trends en evoluties in de ziekenhuisfinanciering tijdens het laatste decennium? In totaal worden vier modules aangeboden: Mo d u l e 1: het budget van financiële middelen; Mo d u l e 2: de andere bronnen van ziekenhuisfinanciering; Mo d u l e 3: de financiering van investeringen en materialen; Mo d u l e 4: referentiebedragen, forfait farmaca en algemene evoluties. Het aantal deelnemers per module wordt beperkt tot 30. Met medewerking van K. Kesteloot (UZ Leuven/K.U.Leuven), J. Kips (UZ Leuven/K.U.Leuven), K. Schoonjans (FOD Volksgezondheid), W. Sermeus (K.U.Leuven), M. Vanhee (UZ Leuven) e.a. Coördinatie: K. Kesteloot en W. Sermeus. Donderdag 8 maart, 29 maart, 26 april en 24 mei 2012 (van 14.00u tot 20.00u) Prijs: 650 EUR (4 modules) EUR (3 modules) EUR (2 modules) EUR (1 module) gestructureerde mededeling: 400/0006/ MANAGEMENTVAARDIGHEDEN VOOR ARTSEN Vorig jaar behandelden we in deze opleiding de thema s motivering en conflicthantering. Dit zijn belangrijke thema s en daarom willen we deze ook dit jaar aanbieden. De opleiding omvat twee afzonderlijke modules, telkens een halve dag. De groep wordt beperkt tot 20 personen om voldoende interactie en oefening mogelijk te maken. Module 1: Motivering Artsen moeten vaak gemotiveerd worden om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Soms lukt dit moeilijk. In deze module pogen we meer inzicht te verwerven in wat artsen motiveert en hoe we hen op basis hiervan beter kunnen betrekken bij veranderingen. Begeleiding: M. Andriessen (Adforum, Herent) en K. De Witte (K.U.Leuven). Donderdag 16 februari 2012 (van 14.00u tot 21.00u) KULAK, Kortrijk Prijs: 260 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/10028 Module 2: Conflicthantering Bij het samenwerken van artsen ontstaan er regelmatig spanningen die kunnen uitgroeien tot conflicten. Conflicten kunnen een bron van ergernis zijn, maar ook een bron van verrijking. De vraag is hoe we dit tweede kunnen realiseren. In de opleiding zullen we stilstaan bij het analyseren van conflicten aan de hand van het 7-I model en oefenen in het begeleiden bij het omgaan met conflicten. Begeleiding: K. De Witte (K.U.Leuven) en M. Euwema (K.U.Leuven). Dinsdag 13 maart 2012 (van 14.00u tot 21.00u) KULAK, Kortrijk Prijs: 260 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/10129 Coördinatie: K. De Witte NOTEER PRIJS KLINISCHE PADEN dinsdag 8 november 2011 van 13.30u tot 19.00u. De Prijs Klinische Paden 2011 is een initiatief van het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden en wordt voor de vierde maal toegekend aan een multidisciplinair team uit Vlaanderen of Nederland dat het beste zorgpadproject heeft uitgewerkt. Informatie: E. Van Gerven tel PRIJS PROFESSOR EVERS VOOR VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE Ter nagedachtenis van de wetenschappelijke verdiensten van prof. dr. G. Evers in de verpleegkunde en de vroedkunde wordt door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap jaarlijks een innoverend wetenschappelijk werk in de verpleegkunde of de vroedkunde bekroond. De Prijs Professor Evers voor Verpleegkunde en Vroedkunde bedraagt 500 EUR en richt zich op manuscripten aansluitend op een Masterproef in de Master in de verpleegkunde en de vroedkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Informatie:

6 GOED OM WETEN Voor inschrijving verzoeken wij u het toegevoegde inschrijfformulier terug te sturen of gebruik te maken van het e-formulier (www.czv.kuleuven.be). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een bevestiging. Wij verzoeken u het inschrijfgeld ten laatste 15 dagen voor datum te storten op rekeningnummer van de Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling. Deze laatste staat bij elke activiteit vermeld. Zonder deze vermelding is het voor ons onmogelijk uw betaling te lokaliseren. Uw deelname komt daardoor in het gedrang. Een bewijs van betaling wordt op verzoek overgemaakt (aanduiden op inschrijfformulier). Bij annulering tot één week voor de aanvang van het betreffende programma wordt het inschrijfgeld teruggestort, met afhouding van 20% administratiekosten. Bij annulering minder dan één week of bij afwezigheid is er geen terugbetaling. In dat geval wordt wel de documentatiebundel bezorgd. De inschrijfprijs omvat studiemateriaal, maaltijden, koffie en waar toepasselijk overnachting. Ten behoeve van de deelnemers-artsen wordt erkenning tot accreditering aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, onder de rubriek Ethiek en Economie. Het CZV is erkend als opleidingsverstrekker voor de Vlaamse opleidingscheques. Informatie: secretariaat Permanente Vorming CZV, mevr. M. Veuchelen tel CZV NETWERKEN Het NETWERK KLINISCHE PADEN brengt zorgorganisaties samen en begeleidt hen in de ontwikkeling en het gebruik van klinische paden. Het Netwerk telt vandaag meer dan 1100 projecten in honderd Belgische en Nederlandse zorgorganisaties (algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties). Het Netwerk werkt samen met de UCL in Wallonië, met het CBO in Nederland en met andere buitenlandse universiteiten en organisaties in het kader van de European Pathway Association. Informatie: E. Van Gerven tel Het NETWERK NAVIGATOR brengt zorgorganisaties samen en begeleidt hen bij het gebruik van navigator, het indicatorsysteem van het CZV, voor de dynamische en korte termijn opvolging van hun klinische performantie. Navigator is beschikbaar voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voor woon- en zorgcentra. Het laat toe om de kwaliteit van de zorgprocessen en -resultaten systematisch op te volgen en te sturen, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Het CZV werkt samen met het Réseau Santé Louvain (UCL) voor de coördinatie van Franstalige deelnemende zorgorganisaties. Informatie: G. Van de Water tel Het NETWERK KWADRANT is een gezamenlijk initiatief van zorgorganisaties en het CZV. Het brengt voorzieningen samen die werken met Kwadrant, een managementmodel voor zorgexcellentie. Het Netwerk bevordert een doeltreffende interactie tussen de Kwadrantgebruikers onderling en tussen hen en het CZV. Het beoogt tegelijkertijd de bewaking en zo nodig de verfijning van het managementmodel. Het netwerkjaar wil de introductie van E-Kwadrant als evaluatie- en sturingsinstrument verder uitwerken. Informatie: A. Vleugels tel Het NETWERK DELTA groepeert zorgorganisaties die werken met Delta, het meetsysteem van het CZV dat de ervaring van patiënten, bewoners en medewerkers in kaart brengt. Delta wordt gebruikt in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in revalidatiecentra en in woon- en zorgcentra. Delta stimuleert de interne dialoog tussen medewerkers en patiënten of bewoners bij het sturen van de organisatie. Informatie: K. De Witte tel Het NETWERK LEIDERSCHAPSONTWIKKELING IN ZORG beoogt de ondersteuning van organisaties die zich willen engageren om de ontwikkeling van leiderschap in de gezondheidszorg te promoten en expertise hieromtrent (verder) te ontwikkelen. De focus van het netwerk ligt op interactie en uitwisseling van kennis en ervaring, gecombineerd met de input van (internationale) experts. Informatie: M. Verschueren tel ONDERWIJSAANBOD Het CZV biedt 4 universitaire opleidingen aan: 1. Master in de verpleegkunde en de vroedkunde in samenwerking met de Associatie K.U.Leuven. 2. Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg, afstudeerrichting Gezondheidszorgbeleid. 3. Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg, afstudeerrichting Ziekenhuismanagement. 4. Het Doctoraat in de biomedische wetenschappen omvat navorsingswerk leidend tot een proefschrift, georganiseerd onderwijs en navorsingsbegeleidende activiteiten. Informatie: studentensecretariaat, mevr. H. Demin tel CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Kapucijnenvoer 35/4 - BE-3000 Leuven Tel Mind! YOB

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie