CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP ste jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar"

Transcriptie

1 ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap van de K.U.Leuven in uw bus. Het treft hoe doorheen die jaren in onze programma s een aantal thema s als blijvende fundamentele bekommernissen vanuit de sector op een dynamische manier naar een door de tijd evoluerende invulling zoeken. Zo blijken een grote honger en gretigheid naar nieuwe inzichten en ideeën die de toekomst mee vorm kunnen geven innovatie heet dat. De vragen naar een diversiteit aan nieuwe onderwerpen, die u ons ieder jaar voorlegt, overtreffen onze feitelijke mogelijkheden om er op in te spelen. Wel kunnen wij ieder jaar en dus ook nu in ons programma enkele van die nieuwe onderwerpen meenemen. Een constante is ook uw vraag naar professionalisering. Waar de kritische reflectie bijhoort over het actueel functioneren en het zoeken naar een steeds performantere realisatie van de eigen professionele identiteit. Dat geldt voor alle geledingen en alle beroepsgroepen doorheen de organisatie. De meeste van onze studiedagen en residentiële cursussen gaan hierover. Maar de vraag komt ook tot uiting in ons blijvend aanbod van meer langlopende opleidingen voor diverse doelgroepen. Een verantwoord dynamisch evenwicht tussen een, ook in financiële termen, duurzaam ondernemingsbeleid met aandacht voor stabiliteit en vernieuwing en kwaliteit van zorg. In hoofde van u, onze klanten, en dus ook in ons aanbod, groeit het belang van dit laatste doorheen de jaren. Het CZV heeft (o.a.) met zijn Permanente Vorming het kwaliteit-van-zorg-beleid in Vlaanderen mee op de sporen gezet. Met de ambitie de grenzen van het kwaliteitsdenken en het kwaliteitsdoen in Vlaanderen met regelmaat iets verder op te schuiven. Het is niet anders in het programma dat nu voorligt. Ons aanbod is andermaal ruim. Het is aan u om uw keuze te maken. Het is aan ons erover te waken dat u in uw verwachtingen niet wordt teleurgesteld. Prof. dr. A. Vleugels, directeur ste jaar

2 CURSUS 1 KWALITEIT VAN ZORG: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF Het spraakmakende rapport To err is human (IOM,1999) definieerde veiligheid als één dimensie van kwaliteit. Het bracht wereldwijd een indrukwekkende beweging rond patiëntveiligheid op gang. Vandaag, ruim 12 jaar later, blijft het aantal vermijdbare sterfgevallen, letsels en complicaties nagenoeg onveranderd onaanvaardbaar hoog. Waarom? Heeft de unidimensionele aandacht voor het vermijden van slechte zorg een positieve inzet voor goede zorg in al haar dimensies in de verdrukking gebracht? Internationaal vragen steeds meer instanties om niet enkel over veiligheid maar ook over de andere dimensies van kwaliteit strategische keuzes te maken. Deze cursus zal voor elk van deze dimensies een overzicht geven van de actuele wetenschappelijke inzichten, geïllustreerd met bevindingen vanuit Vlaamse lokale initiatieven en aangevuld met eigen onderzoek. Met medewerkers vanuit universiteiten, ziekenhuizen, koepelorganisaties en de betrokken overheden. Coördinatie: K. Vanhaecht en A. Vleugels. Vrijdag 10 februari - Zaterdag 11 februari 2012 (van vrijdag 10.00u tot zaterdag 14.00u) NH Brugge Prijs: 760 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ MANAGEMENTVAARDIGHEDEN VOOR MEDISCHE DIENSTHOOFDEN EN ARTSEN Tijdens de cursus van vorig jaar, De rol van het medisch diensthoofd: mission impossible?, werd de functie van medisch diensthoofd toegelicht. Bij de reflectie werd aangegeven dat het erg belangrijk is om de managementvaardigheden, nodig om deze functie op een adequate wijze te onderbouwen, aan te leren. In de basisopleiding tot arts komen deze leiderschaps- en groepsvaardigheden onvoldoende aan bod. Tijdens deze cursus willen we via cases zeer concreet rond een aantal belangrijke vaardigheden werken zoals eerlijke feedback, bespreekbaar maken van conflicten, vergaderingen in goede banen leiden, het scheppen van vertrouwen Met medewerking van K. De Witte (K.U.Leuven), K. Heeren (Hudson Belgium, Gent), H. Van Dijck (Vlaamse Vereniging Hoofdgeneesheren), M. Verschueren (UZ Leuven/K.U.Leuven), A. Vleugels (K.U.Leuven) e.a. Coördinatie: K. De Witte. Vrijdag 2 maart - Zaterdag 3 maart 2012 (van vrijdag 16.00u tot zaterdag 14.00u) Hotel Thermae Palace, Oostende Prijs: 650 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ INTEGRERENDE VERPLEEGKUNDE REVISITED Integrerende Verpleegkunde werd in het midden van de jaren 70 in Vlaanderen uitgewerkt als model om de uitdagingen van een kwaliteitsvolle zorg het hoofd te bieden. De betrachtingen en principes van toen het centraal stellen van de patiënt, continuïteit van zorg, verantwoordelijkheid blijven meer dan ooit actueel. De context waarin de zorg wordt gegeven, is ondertussen drastisch gewijzigd: toegenomen specialisatie, verkorting van het ziekenhuisverblijf, functiedifferentiatie, budgettaire krapte, toenemende multidisciplinaire samenwerking. Tijd dus voor een reflectie over de wijze waarop we de uitgangspunten en het model van Integrerende Verpleegkunde op een nieuwe wijze gestalte kunnen geven. De cursus trekt lessen uit bijna 40 jaar Integrerende Verpleegkunde in Vlaanderen en Nederland, in een hertaling van het model naar de gezondheidszorg van het volgende decennium. Met medewerking van E. Decoene (UZ Gent), K. De Witte (K.U.Leuven), B. Dierckx de Casterlé (K.U.Leuven), L. Holtzer (Associatie K.U.Leuven), L. Van Gorp (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen/K.U.Leuven), S. Verhaeghe (UGent), T. Windey (Zorgnet Vlaanderen) e.a. Coördinatie: W. Sermeus en M. Grypdonck (UGent). Donderdag 19 april - Vrijdag 20 april 2012 (van donderdag 10.00u tot vrijdag 14.00u) Hotel Thermae Palace, Oostende Prijs: 760 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ ONDERNEMERSCHAP IN DE ZORG Productinnovatie, marktverkenning, identificeren van opportuniteiten, berekenen van risico s, opzetten van strategische allianties steeds vaker duiken termen uit het ondernemersdenken op in de zorg. Deze cursus wil de reflectie over het groeiende belang van ondernemerschap in de zorg op gang 10 juni brengen (van Die 12.00u discussie tot 15.00u) impliceert o.a. de duiding van deze ontwikkeling binnen de bredere maatschappelijke context; de meerwaarde ervan voor de patiënt; de plaats, de betekenis en de impact van het ondernemersdenken voor de organisatie, het beleid en het management van zorginstellingen en van het gezondheidszorgsysteem. En de verwachtingen en competentievereisten die het ondernemersdenken creëert ten overstaan van het leiderschap in de zorg. Met medewerking van K. Debackere (K.U.Leuven), J. Deleu (AZ Groeninge, Kortrijk), M. Denef (Curia, Leuven), E. Gers (Dexia Bank), F. Leroy (VDAB), M. Moens (VBS), P. Schotsmans (K.U.Leuven), P. Schoukens (K.U.Leuven), W. Tambeur (UZ Leuven), J. Vandeurzen (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) e.a. Coördinatie: A. Vleugels. Vrijdag 4 mei - Zaterdag 5 mei 2012 (van vrijdag 10.00u tot zaterdag 14.00u) NH Brugge Prijs: 760 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09018 AVOND SEMINARIE RESPECTFUL MANAGEMENT OF SERIOUS CLINICAL ADVERSE EVENTS In november 2010 publiceerde het Institute for Healthcare Improvement een witboek over hoe een ziekenhuis moet omgaan met een ernstig klinisch incident en hoe het zich op dergelijke situatie kan voorbereiden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de first victim (de patiënt en familie), de second victim (de betrokken hulpverlener) en de third victim (de betrokken organisatie). Tijdens dit seminarie licht dr. Kevin Stewart, mede-auteur, het witboek toe. Daarnaast worden de resultaten van een pilootstudie in Vlaanderen voorgesteld en worden de juridische en psychologische implicaties voor second en third victims besproken. Met medewerking van M. Euwema (K.U.Leuven), H. Nys (K.U.Leuven), K. Stewart (Institute for Healthcare Improvement, Boston & NHS, UK), L. Van Looy (GZA) en A. Vleugels (K.U.Leuven). Coördinatie: K. Vanhaecht. Maandag 16 januari 2012 (van 17.00u tot 21.00u) Prijs: 120 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09119

3 STUDIEDAG 1 WERKEN IN EEN ZORGOMGEVING: AANDACHTSPUNTEN VOOR MEDEWERKERS VAN TECHNISCHE, ONDERSTEUNENDE EN FACILITAIRE DIENSTEN in samenwerking met de VTDV Zorgzaam omgaan met zieken, zwakkeren, ouderen: het is een opdracht voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, maar ook een permanent punt van aandacht voor de vele andere beroepen die in de zorgomgeving werkzaam zijn. Wat is de eigenheid voor die zorgomgeving? Waarin verschillen een ziekenhuis of een woon- en zorgcentrum van een doorsnee bedrijf? Wat is er bijzonder aan het omgaan met op de eerste plaats patiënten en ouderen, maar ook met artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals? De antwoorden op deze en andere vragen vormen het voorwerp van deze studiedag. Met medewerking van R. De Belie (WZC De Wingerd, Leuven), K. De Witte (K.U.Leuven), B. Dierckx de Casterlé (K.U.Leuven), C. Gastmans (K.U.Leuven), M. Verschueren (UZ Leuven/K.U.Leuven), I. Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) e.a. Coördinatie: A. Vleugels. Donderdag 2 februari 2012 (van 13.00u tot 19.00u) Faculty Club, Leuven Prijs: 190 EUR Leden VTDV: 150 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ IMPACT VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG OP HET ZIEKENHUISBELEID Op 9 maart 2011 keurde de Raad van Ministers van de EU de richtlijn 2011/24 goed die handelt over de toepassing van de rechten van de patiënt bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze richtlijn vergemakkelijkt de behandeling van EU-burgers in een ander EU-land. Er valt te verwachten dat deze richtlijn impact zal hebben op het aandeel buitenlandse patiënten in Belgische ziekenhuizen. De geografie van ons land maakt immers van elk Belgisch ziekenhuis een grensziekenhuis. De richtlijn moedigt bovendien grensoverschrijdende samenwerking tussen ziekenhuizen aan en laat toe om kwaliteits- en veiligheidsnormen ter discussie te stellen. De studiedag wil het wetgevend kader schetsen, op Europees en Belgisch vlak, en de impact ervan toetsen aan de perspectieven van de diverse overheden, binnen- en buitenlandse verzekeraars en de concrete ervaringen van ziekenhuizen. Wat zijn vandaag reeds de stromen van buitenlandse patiënten, van binnen en buiten de EU, in de Belgische ziekenhuizen? Is door de richtlijn een aangroei/stormloop te verwachten? Wat zijn de financiële consequenties voor een individueel ziekenhuis en voor onze ziekteverzekering in haar geheel? Wat zijn de opportuniteiten voor meer grensoverschrijdende samenwerking in de sector? Met medewerking van diverse deskundigen uit zorgorganisaties, universiteit en de betrokken overheden. Coördinatie: K. Kesteloot, P. Schoukens en W. Sermeus. Vrijdag 16 maart 2012 (van 10.00u tot 18.00u) Prijs: 190 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ SAFETY FIRST: PRAKTISCHE IMPLEMENTERING VAN DE EUROPESE RICHTLIJN AANGAANDE DE PREVENTIE VAN SCHERPE LETSELS/PRIKONGEVALLEN Op 10 mei 2010 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn uitgevaardigd inzake de preventie van scherpe letsels in ziekenhuizen en andere gezondheidszorgvoorzieningen (2010/32/EU). Het doel van deze richtlijn is dat de gezondheidszorgsector maatregelen neemt om een zo veilig mogelijke werkomgeving voor de werknemers te garanderen. Het is namelijk geweten dat 70% van de accidentele bloedcontacten vermijdbaar zijn. Eén van de maatregelen die worden voorgesteld is het gebruik van aangepast materiaal met ingebouwde veiligheids- en beschermingsmechanismen. Elke Europese lidstaat zal zelf de bepalingen, die in werking treden uiterlijk op 11 mei 2013, verder uitwerken. De implementering van deze richtlijn zal een belangrijke impact hebben op de kost, maar ook op het beslissingsproces naar keuze van veiligheidsmateriaal en op de dagelijkse praktijk van de zorg. Met medewerking van diverse deskundigen uit zorgorganisaties, universiteit en de betrokken overheden. Coördinatie: L. Goossens en P. Moons. Donderdag 10 mei 2012 (van 13.00u tot 19.00u) Prijs: 165 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ LEIDERSCHAP VAN OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKEN IN HET GEZONDHEIDSZORGONDERWIJS Docenten in het gezondheidszorgonderwijs dragen vandaag diverse verantwoordelijkheden. Naast hun concrete onderwijsopdrachten, kunnen ze ook ingeschakeld worden in curriculumontwikkeling, kwaliteitsprojecten, onderzoek of navorming. Het effectief opnemen van deze multipele rollen vergt een aangepaste ondersteuning. Deze ondersteuning wordt in de verschillende hogescholen geboden door de personen die hen aansturen en/of begeleiden: veelal zijn dit de opleidingshoofden en de opleidingscoördinatoren. Hoe kunnen deze opleidingsverantwoordelijken door hun leiderschap de docenten sterker maken? Wat zijn werkzame strategieën om het persoonlijk leiderschap van de docent te ontwikkelen? Deze studiedag geeft de opleidingshoofden en opleidingscoördinatoren de kans na te denken over hun eigen rol en hun eigen leiderschap. Om voldoende interactie mogelijk te maken, wordt de groep beperkt tot 20 personen. Met medewerking van experts uit het domein van leiderschap en de onderwijswereld. Coördinatie: B. Dierckx de Casterlé, K. Milisen en M. Verschueren. Donderdag 24 mei 2012 (van 13.00u tot 19.00u) Prijs: 165 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09523

4 OPLEIDING 1 UNIVERSITAIR GETUIGSCHRIFT KWALITEIT VAN ZORG Het Universitair Getuigschrift Kwaliteit van Zorg wordt sinds vorig jaar georganiseerd in samenwerking met het Institute for Healthcare Improvement I.H.I., Het CZV-K.U.Leuven opende in april 2010 de K.U.Leuven Chapter van de I.H.I Open School. Als actieve partner van dit prestigieuze Instituut kan het CZV een beroep doen op de inhoudelijke expertise van het Instituut en op de ervaring van een internationaal netwerk van kwaliteitsmanagers. De inhoud van dit getuigschrift wordt afgestemd met de collega s in Boston en het opleidingsmateriaal wordt gedeeld met het internationale netwerk. Tijdens deze opleiding zullen 20 deelnemers participeren aan interactieve groepsdiscussies en werken aan een verbeterproject in de eigen organisatie. De opleiding is gespreid over 9 dinsdagnamiddagen en leidt tot het verwerven van een Universitair Getuigschrift. Om het Universitair Getuigschrift van Permanente Vorming in de Kwaliteit van Zorg te kunnen verwerven, schrijven en presenteren de deelnemers een eindwerk onder de vorm van een beleidsnota aan hun directiecomité. Met medewerking van A. Antierens (BZIO, Oostende), A. Braet (AZ St.-Blasius, Dendermonde), B. Brugghemans (Brandweer Antwerpen), S. Deneckere (K.U.Leuven), K. De Witte (K.U.Leuven), A. Dupont (Accor hotels BeLux), K. Eeckloo (UZ Gent/UGent), C. Haenen (Atrium MC, Heerlen), K. Moors (Jessa Ziekenhuis, Hasselt), L. Pintelon (K.U.Leuven), W. Sermeus (K.U.Leuven), P. Valepyn (Agentschap Zorg en Gezondheid), A. Van de Velde (O.L.Vrouwziekenhuis, Aalst), K. Vanhaecht (K.U.Leuven), G. Verheyden (GZA), A. Vleugels (K.U.Leuven), I. Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) e.a. Coördinatie: K. Vanhaecht en A. Vleugels. Dinsdag 11 en 25 oktober, 29 november, 20 december 2011; 17 januari, 7 februari, 6 en 27 maart (telkens van 13.00u tot 18.30u) en 8 mei 2012 (van 10.00u tot 17.00u) Prijs: 1380 EUR gestructureerde mededeling: 400/0005/ OPNAME- EN ONTSLAGMANAGEMENT IN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN Opname en ontslag van patiënten zijn kritieke schakels in de continuïteit van zorg. Een gedegen opnamebeleid en een accuraat ontslagmanagement zijn onontbeerlijk om een in alle opzichten vlotte overgang tussen diverse zorgsettings te kunnen waarborgen. Continuïteitsmanagement is een hoeksteen van ieder kwaliteitsbeleid. Deze opleiding heeft als doel de principes en werkwijzen van een goed georganiseerd opnamebeleid te bespreken, evenals het ontstaan en de methodiek van ontslagmanagement op micro-, meso- en macroniveau toe te lichten. De opleiding vraagt een actieve inzet van de deelnemers. Het aantal deelnemers wordt daarom beperkt tot 25. De opleiding leidt tot het Universitair Attest Ontslagmanagement. Met medewerking van docenten uit universiteit en zorgorganisaties. Coördinatie: P. Moons. Dinsdag 24 januari, 14 februari, 6 en 20 maart 2012 (van 09.00u tot 16.00u) Prijs: 595 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ ZIEKENHUISBELEID VOOR EXTERNE BESTUURDERS Het concept hospital governance, zoals ontwikkeld door het CZV, bepleit de opname van externe bestuurders in de raad van bestuur van ziekenhuizen. Terwijl zij hun eigen deskundigheid en een jarenlange beleidservaring voor de sector ter beschikking stellen, ontbreekt hen soms inzicht in het specifieke beleidskader van de gezondheidszorg: de sterk regulerende context, de eigenheid van zorg voor zieke mensen, het werken met professionals, de eisen inzake kwaliteit en veiligheid. De opleiding heeft tot doel hiervoor de nodige bakens uit te zetten. Volgende modules worden voorzien: de specifieke regelgeving, organisatie en structurering van ziekenhuizen, financieel management en beheerscontrole, financiering van ziekenhuizen, kwaliteits- en veiligheidsmanagement en human resources management met aandacht voor het statuut van ziekenhuisartsen. De opleiding wordt afgesloten met een ontmoeting met enkele ervaren ziekenhuisbestuurders. De opleiding is gespreid over 4 namiddagen. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 25. Met medewerking van S. Callens (K.U.Leuven), B. De Bakker (AZ Turnhout), P. Degadt (Zorgnet Vlaanderen), W. Descamps (Jessa Ziekenhuis, Hasselt), K. De Witte (K.U.Leuven), K. Eeckloo (UZ Gent/UGent), P. Maertens (Imeldaziekenhuis, Bonheiden), W. Sermeus (K.U.Leuven), K. Vanhaecht (K.U.Leuven), G. Van Herck (K.U.Leuven) en A. Vleugels (K.U.Leuven). Coördinatie: W. Sermeus en A. Vleugels. WEGENS SUCCES HERHAALD Donderdag 16 februari en 15 maart, dinsdag 24 april en 15 mei 2012 (van 13.30u tot 20.00u) Prijs: 1980 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/ INTRODUCTIE ZORGPADEN De Belgische afdeling van de European Pathway Association - - en het Netwerk Klinische Paden - - organiseren een tweedaagse opleiding rond zorgpaden. Zorgpaden zijn uitgegroeid tot de belangrijkste methode voor het sturen en het beheren van zorgprocessen. Hoewel alleen al in Vlaanderen meer dan 100 organisaties ermee werken, blijft er in de praktijk nog veel verbeterruimte. Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt de betekenis van het zorgpad binnen het concept van patiëntgestuurde zorg toegelicht, komt het zorgpad als methode en product aan bod en worden enkele casussen voorgesteld. Op deze tweedaagse opleiding volgt een achtdaagse langdurige opleiding. Deze achtdaagse is enkel toegankelijk voor leden van het Netwerk Klinische Paden. Tot de doelgroep behoren alle medewerkers uit zorgorganisaties die beroepshalve een meer uitgebreide opleiding wensen te krijgen over zorgpaden. Met medewerking van docenten uit universiteit en zorgorganisaties. Coördinatie: W. Sermeus en K. Vanhaecht. Woensdag 26 oktober en donderdag 27 oktober 2011 (van 10.00u tot 17.00u) Brabanthal, Leuven Prijs: Leden NKP-KUL gratis; vanaf 3de inschrijving 300 EUR Niet-leden NKP: 450 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/09927

5 OPLEIDING 5 FINANCIERING VAN ZIEKENHUIZEN: INITIATIE EN OPFRISSING Inzicht in de ziekenhuisfinanciering is essentieel voor leidinggevenden en stafmedewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij het ziekenhuisbeleid. Deze opleiding richt zich zowel tot de junior (staf)medewerker, die vertrouwd wil worden met de complexe materie die de ziekenhuisfinanciering is, als tot de senior leidinggevende, die de globale principes kent, maar zijn/haar kennis wil bijsturen inzake de (vele) wijzigingen van de jongste jaren. De opbouw is modulair, zodat deelnemers zelf kunnen kiezen over welke aspecten ze (bijkomende) expertise willen verwerven. - Twee namiddagen bieden in vogelvlucht een overzicht van de volledige ziekenhuisfinanciering. Eén sessie gaat in op de regelgeving met betrekking tot het budget financiële middelen. De tweede sessie gaat in op alle andere onderdelen van de ziekenhuisfinanciering. - Twee namiddagen gaan dieper in op een aantal specifieke thema s: hoe worden investeringen gefinancierd? Welke regels gelden voor de financiering van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen? Hoe gaan ziekenhuizen om met de referentiebedragen? Hoe werkt de forfaitarisering van geneesmiddelen? Wat zijn, ook internationaal, de algemene trends en evoluties in de ziekenhuisfinanciering tijdens het laatste decennium? In totaal worden vier modules aangeboden: Mo d u l e 1: het budget van financiële middelen; Mo d u l e 2: de andere bronnen van ziekenhuisfinanciering; Mo d u l e 3: de financiering van investeringen en materialen; Mo d u l e 4: referentiebedragen, forfait farmaca en algemene evoluties. Het aantal deelnemers per module wordt beperkt tot 30. Met medewerking van K. Kesteloot (UZ Leuven/K.U.Leuven), J. Kips (UZ Leuven/K.U.Leuven), K. Schoonjans (FOD Volksgezondheid), W. Sermeus (K.U.Leuven), M. Vanhee (UZ Leuven) e.a. Coördinatie: K. Kesteloot en W. Sermeus. Donderdag 8 maart, 29 maart, 26 april en 24 mei 2012 (van 14.00u tot 20.00u) Prijs: 650 EUR (4 modules) EUR (3 modules) EUR (2 modules) EUR (1 module) gestructureerde mededeling: 400/0006/ MANAGEMENTVAARDIGHEDEN VOOR ARTSEN Vorig jaar behandelden we in deze opleiding de thema s motivering en conflicthantering. Dit zijn belangrijke thema s en daarom willen we deze ook dit jaar aanbieden. De opleiding omvat twee afzonderlijke modules, telkens een halve dag. De groep wordt beperkt tot 20 personen om voldoende interactie en oefening mogelijk te maken. Module 1: Motivering Artsen moeten vaak gemotiveerd worden om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Soms lukt dit moeilijk. In deze module pogen we meer inzicht te verwerven in wat artsen motiveert en hoe we hen op basis hiervan beter kunnen betrekken bij veranderingen. Begeleiding: M. Andriessen (Adforum, Herent) en K. De Witte (K.U.Leuven). Donderdag 16 februari 2012 (van 14.00u tot 21.00u) KULAK, Kortrijk Prijs: 260 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/10028 Module 2: Conflicthantering Bij het samenwerken van artsen ontstaan er regelmatig spanningen die kunnen uitgroeien tot conflicten. Conflicten kunnen een bron van ergernis zijn, maar ook een bron van verrijking. De vraag is hoe we dit tweede kunnen realiseren. In de opleiding zullen we stilstaan bij het analyseren van conflicten aan de hand van het 7-I model en oefenen in het begeleiden bij het omgaan met conflicten. Begeleiding: K. De Witte (K.U.Leuven) en M. Euwema (K.U.Leuven). Dinsdag 13 maart 2012 (van 14.00u tot 21.00u) KULAK, Kortrijk Prijs: 260 EUR gestructureerde mededeling: 400/0006/10129 Coördinatie: K. De Witte NOTEER PRIJS KLINISCHE PADEN dinsdag 8 november 2011 van 13.30u tot 19.00u. De Prijs Klinische Paden 2011 is een initiatief van het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden en wordt voor de vierde maal toegekend aan een multidisciplinair team uit Vlaanderen of Nederland dat het beste zorgpadproject heeft uitgewerkt. Informatie: E. Van Gerven tel PRIJS PROFESSOR EVERS VOOR VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE Ter nagedachtenis van de wetenschappelijke verdiensten van prof. dr. G. Evers in de verpleegkunde en de vroedkunde wordt door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap jaarlijks een innoverend wetenschappelijk werk in de verpleegkunde of de vroedkunde bekroond. De Prijs Professor Evers voor Verpleegkunde en Vroedkunde bedraagt 500 EUR en richt zich op manuscripten aansluitend op een Masterproef in de Master in de verpleegkunde en de vroedkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Informatie:

6 GOED OM WETEN Voor inschrijving verzoeken wij u het toegevoegde inschrijfformulier terug te sturen of gebruik te maken van het e-formulier (www.czv.kuleuven.be). Na ontvangst van het inschrijfformulier sturen wij u een bevestiging. Wij verzoeken u het inschrijfgeld ten laatste 15 dagen voor datum te storten op rekeningnummer van de Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven met vermelding van de gestructureerde mededeling. Deze laatste staat bij elke activiteit vermeld. Zonder deze vermelding is het voor ons onmogelijk uw betaling te lokaliseren. Uw deelname komt daardoor in het gedrang. Een bewijs van betaling wordt op verzoek overgemaakt (aanduiden op inschrijfformulier). Bij annulering tot één week voor de aanvang van het betreffende programma wordt het inschrijfgeld teruggestort, met afhouding van 20% administratiekosten. Bij annulering minder dan één week of bij afwezigheid is er geen terugbetaling. In dat geval wordt wel de documentatiebundel bezorgd. De inschrijfprijs omvat studiemateriaal, maaltijden, koffie en waar toepasselijk overnachting. Ten behoeve van de deelnemers-artsen wordt erkenning tot accreditering aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, onder de rubriek Ethiek en Economie. Het CZV is erkend als opleidingsverstrekker voor de Vlaamse opleidingscheques. Informatie: secretariaat Permanente Vorming CZV, mevr. M. Veuchelen tel CZV NETWERKEN Het NETWERK KLINISCHE PADEN brengt zorgorganisaties samen en begeleidt hen in de ontwikkeling en het gebruik van klinische paden. Het Netwerk telt vandaag meer dan 1100 projecten in honderd Belgische en Nederlandse zorgorganisaties (algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en thuiszorgorganisaties). Het Netwerk werkt samen met de UCL in Wallonië, met het CBO in Nederland en met andere buitenlandse universiteiten en organisaties in het kader van de European Pathway Association. Informatie: E. Van Gerven tel Het NETWERK NAVIGATOR brengt zorgorganisaties samen en begeleidt hen bij het gebruik van navigator, het indicatorsysteem van het CZV, voor de dynamische en korte termijn opvolging van hun klinische performantie. Navigator is beschikbaar voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voor woon- en zorgcentra. Het laat toe om de kwaliteit van de zorgprocessen en -resultaten systematisch op te volgen en te sturen, zowel op organisatie- als op afdelingsniveau. Het CZV werkt samen met het Réseau Santé Louvain (UCL) voor de coördinatie van Franstalige deelnemende zorgorganisaties. Informatie: G. Van de Water tel Het NETWERK KWADRANT is een gezamenlijk initiatief van zorgorganisaties en het CZV. Het brengt voorzieningen samen die werken met Kwadrant, een managementmodel voor zorgexcellentie. Het Netwerk bevordert een doeltreffende interactie tussen de Kwadrantgebruikers onderling en tussen hen en het CZV. Het beoogt tegelijkertijd de bewaking en zo nodig de verfijning van het managementmodel. Het netwerkjaar wil de introductie van E-Kwadrant als evaluatie- en sturingsinstrument verder uitwerken. Informatie: A. Vleugels tel Het NETWERK DELTA groepeert zorgorganisaties die werken met Delta, het meetsysteem van het CZV dat de ervaring van patiënten, bewoners en medewerkers in kaart brengt. Delta wordt gebruikt in algemene en psychiatrische ziekenhuizen, in revalidatiecentra en in woon- en zorgcentra. Delta stimuleert de interne dialoog tussen medewerkers en patiënten of bewoners bij het sturen van de organisatie. Informatie: K. De Witte tel Het NETWERK LEIDERSCHAPSONTWIKKELING IN ZORG beoogt de ondersteuning van organisaties die zich willen engageren om de ontwikkeling van leiderschap in de gezondheidszorg te promoten en expertise hieromtrent (verder) te ontwikkelen. De focus van het netwerk ligt op interactie en uitwisseling van kennis en ervaring, gecombineerd met de input van (internationale) experts. Informatie: M. Verschueren tel ONDERWIJSAANBOD Het CZV biedt 4 universitaire opleidingen aan: 1. Master in de verpleegkunde en de vroedkunde in samenwerking met de Associatie K.U.Leuven. 2. Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg, afstudeerrichting Gezondheidszorgbeleid. 3. Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg, afstudeerrichting Ziekenhuismanagement. 4. Het Doctoraat in de biomedische wetenschappen omvat navorsingswerk leidend tot een proefschrift, georganiseerd onderwijs en navorsingsbegeleidende activiteiten. Informatie: studentensecretariaat, mevr. H. Demin tel CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Kapucijnenvoer 35/4 - BE-3000 Leuven Tel Mind! YOB

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

CZV-programma Permanente Vorming 2015-2016

CZV-programma Permanente Vorming 2015-2016 CZV-programma Permanente Vorming 2015-2016 VOORWOORD CURSUSSEN AVONDDEBAT STUDIEDAGEN GOED OM TE WETEN CURSUSSEN AVONDDEBAT STUDIEDAGEN GOED OM TE WETEN VOORWOORD Met gepaste trots stellen we u het CZV-programma

Nadere informatie

(On)bezorgd kind zijn

(On)bezorgd kind zijn Vlaams Congres voor Pediatrische Psychologie Zaterdag 26 september 2015 (On)bezorgd kind zijn Zorgen voor chronisch zieke kinderen in (en buiten) het ziekenhuis Wat? Voor wie? Waar? Congres over de psychosociale

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Een dynamische kijk op de ontwikkeling van clinical leadership

Een dynamische kijk op de ontwikkeling van clinical leadership Een dynamische kijk op de ontwikkeling van clinical leadership Lead facilitator Clinical Leadership Project Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap K.U.Leuven KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Overzicht

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur te St. Martens-Latem

dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur te St. Martens-Latem Brussel, maart 2014 Beste hoofdvroedvrouw, Graag nodigen wij u opnieuw uit voor onze Vlaamse Vroedkundige Cyclus op dinsdag 27 mei 2014 in t Driessent te Diepenbeek of op donderdag 9 oktober in de Pêcheur

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2016 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2016 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

LEERZORGCENTRUM WELKOMSTWOORD NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN LEERZORGCENTRUM NIEUW OPLEIDINGSCONCEPT VOOR VERPLEEGKUNDIGEN 1 WELKOMSTWOORD Frieda Corstjens Lector verpleegkunde Katholieke Hogeschool Limburg Leerzorgspecialist Ziekenhuis Oost-Limburg 2 1 I. KLOOF

Nadere informatie

Zorgbeleid.be. 2 studiedagen

Zorgbeleid.be. 2 studiedagen Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg 2 studiedagen Future of nursing: improving health, driving change Een toekomstgerichte visie op het verpleegkundig zorgdomein

Nadere informatie

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR

Bemiddeling. nascholing 2009 CBR Bemiddeling nascholing 2009 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het programma vindt plaats te Gent en te Antwerpen

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

Programma Permanente Vorming AccentVV

Programma Permanente Vorming AccentVV Programma Permanente Vorming AccentVV VOORWOORD CURSUS STUDIEDAGEN GOED OM TE WETEN VOORWOORD Het leven is leren! Met het academiejaar 2016-2017 voor de boeg willen we u daarom alvast op de hoogte brengen

Nadere informatie

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid

Vlaamse Kwaliteitsindicatoren. Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaamse Kwaliteitsindicatoren Moeder en Kind Dirk De Wachter TTP & Agentschap Zorg en Gezondheid Agenda Kwaliteitsindicatoren een gezamenlijk project Plaats in het kwaliteitslandschap De domeinen Het domein

Nadere informatie

IMAGINE. Klinisch Leiderschap

IMAGINE. Klinisch Leiderschap IMAGINE Klinisch Leiderschap Het IMAGINE programma richt zich op het beter, veiliger en goedkoper maken van de zorg. Het unieke van het programma is dat binnen de deelnemende ziekenhuizen bestuurders samen

Nadere informatie

DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse

DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse DeBeCo & Aranth Expertisecentrum Woonzorg nodigt u uit op de residentiële tweedaagse BRUGGEN BOUWEN WOONZORG EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG SAMEN ONDERWEG NAAR 2025: NAAR EEN GEÏNTEGREERD WELZIJNS- EN

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Hospital governance als kader voor stakeholderoverleg

Hospital governance als kader voor stakeholderoverleg Hospital governance als kader voor stakeholderoverleg 12 juni 2015 - Johan Hellings CEO AZ Delta en deeltijds docent UHasselt Waarom stakeholderoverleg? Aan uitdagingen voor ziekenhuizen geen gebrek Wezensvraag:

Nadere informatie

Workshop Veiligheidscultuur

Workshop Veiligheidscultuur Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Annemie Vlayen annemie.vlayen@uhasselt.be Workshop Veiligheidscultuur

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Overzicht. 1. Uitdagingen voor ons gezondheidszorgsysteem. 2. Het ziekenhuis: een duale organisa:e. 3. Een gekantelde ziekenhuisorganisa:e

Overzicht. 1. Uitdagingen voor ons gezondheidszorgsysteem. 2. Het ziekenhuis: een duale organisa:e. 3. Een gekantelde ziekenhuisorganisa:e 1 Overzicht 1. Uitdagingen voor ons gezondheidszorgsysteem 2. Het ziekenhuis: een duale organisa:e 3. Een gekantelde ziekenhuisorganisa:e 4. Bouwstenen voor een nieuw financieringsmodel 2 1. Uitdagingen

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen

6/11/2012. Wat is case management? Case management. Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Case management en ontslagmanagement in algemene en psychiatrische ziekenhuizen Prof. Dr. Philip Moons Eva Goossens Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap KU Leuven Wat is case management? Management:

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014

SAMEN KIEZEN. Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt. 21 november 2014 21 november 2014 Kiezen in overleg? Prof. dr. Chantal Van Audenhove directeur van LUCAS Kiezen in overleg? LUCAS kijkt vooruit LUCAS verbindt LUCAS onderzoekt LUCAS werkt! LUCAS kijkt vooruit Vergrijzing

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2017

Opleiding Zorgpaden 2017 Opleiding Zorgpaden 2017 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2017 is deelnemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden CZV-K.U.Leuven

Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden CZV-K.U.Leuven Nieuwsbrief Netwerk Klinische Paden CZV-K.U.Leuven December 2011 Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap Volume 7 In dit nummer o.a.: Lead Story Headline Prijs Klinische Paden 2011 op 8 November

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg

K.U.LEUVEN Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen Karel De Witte. Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Delta 5 jaar personeelstevredenheidsenquêtes in de zorg Inhoud Redenen voor meten personeelstevredenheid Impact personeelstevredenheid op patiëntentevredenheid Evolutie in resultaten Hoe werken aan kwaliteitsverbetering?

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2016 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES bemedtech nodigt u uit om in te schrijven op het concept van opleidingen

Nadere informatie

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg?

Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? expertisecentrum d mentie Competent in zorg voor personen met dementie. Ook jouw zorg? DINSDAG 21 APRIL 2009 VLAAMS PARLEMENT/BRUSSEL Vlaanderen Competent in zorg voor personen met dementie De zorg voor

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

ZIN in transformatie. Partnerschap. Zeven-dagen-cyclus common sense voor managers

ZIN in transformatie. Partnerschap. Zeven-dagen-cyclus common sense voor managers ZIN in transformatie Partnerschap Luc Van Liedekerke, René Bouwen, Jan van den Nieuwenhuijzen, Dirk Collier, Rita Dehaes (Chronos Kairos) en Sven De Weerdt (humano), staan voor het inbedden van duurzame

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent

nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent Bemiddeling nascholing academiejaar 2015-2016 programma gent CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2016

Opleiding Zorgpaden 2016 Opleiding Zorgpaden 2016 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2016 volgens het 7

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving.

De functieomschrijving van klinisch psycholoog maakt integraal deel uit van deze functieomschrijving. FUNCTIEOMSCHRIJVING COÖRDINATOR PATIËNTENBEGELEIDING 1. Functietitel Coördinator patiëntenbegeleiding 2. Doel van de functie Het realiseren van een kwalitatieve dienstverlening en patiëntenbegeleiding

Nadere informatie

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen De Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse Katholieke Vereniging Antwerpen en Mechelen 1936

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Belgian Ergonomics Society

Belgian Ergonomics Society Belgian Ergonomics Society Verslag overleg inrichters specialisatie-opleiding ergonomie Datum: 22 mei 2013, 13u30-15u30 Plaats: Brussel, Erasmusgebouw HUB Verslag: Roeland Motmans X Heleen Vandromme KUL

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014. De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen.

Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014. De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen. Symposium Provinciale raad Antwerpen 10/05/2014 De levenskwaliteit van onze artsen, knipperlichten en oplossingen. Dokter Jos Vandekerkhof Voorzitter Medische raad Jessaziekenhuis Hasselt Demografie

Nadere informatie

50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid

50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid 50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid Prof. Dr. Geert Bouckaert Een stand van zaken In welke sectoren zijn we actief? Met hoeveel zijn we? Hoeveel publiceren we?

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven?

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Bevlogenheid en burn-out in de zorgsector Lode Godderis Projectverantwoordelijken: Prof. Dr. Lode Godderis 1,4 Projectleider: Dr. Sofie Vandenbroeck 1,4 ONDERZOEKSTEAM

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen Studiedag pijnverpleegkundigen NVKVV 28/03/2014 Mevr. Stefanie

Nadere informatie

MODULE Evidence Based Midwifery

MODULE Evidence Based Midwifery VZW Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen vzw MODULE Evidence Based Midwifery Van Schoonbekestraat 143 Sint-Jacobsmarkt 84 2018 Antwerpen 2000 Antwerpen Programma Overzicht Dag 1: maandag 8 november 2010

Nadere informatie

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen

STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen STUDIEDAG π donderdag 17 februari 2011 π Hof van Liere π Stadscampus Universiteit Antwerpen Pastorale Dienst Pastorale zorg situeert zich binnen de context van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De

Nadere informatie

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8

ADVIES MET BETREKKING TOT DEEL 1 VAN DE ADVIESVRAAG BETREFFENDE DE UITVOERING VAN ARTIKEL 17 BIS TOT 17 SEXIES EN ARTIKEL 8, 7 EN 8 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 12/01/2006 Afdeling

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult. Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven

Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult. Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven Kwaliteitsvol praktijkvoeren OLA Het klinisch consult Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht KU Leuven Medische ethiek van theorie naar praktijk Eerste semester Modellen en methoden in medische ethiek

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 29-11-2013 Dr Sofie

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING

25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING 25 JAAR KINDERNEUROLOGIE EN METABOLE AANDOENINGEN IN HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL VOORAANKONDIGING Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan, nodigt de dienst kinderneurologie van het UZ Brussel

Nadere informatie

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling. 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid De echte zorgrelatie als uniek geschenk voor kracht, veiligheid en bezieling 18/10/2013 - Hasselt Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Authentieke verhalen 2 De zorgrelatie: de kern van zorg

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Waarom een Draaiboek Infectieziekten CLB (2010)? 14 september 2010 Karel Hoppenbrouwers

Waarom een Draaiboek Infectieziekten CLB (2010)? 14 september 2010 Karel Hoppenbrouwers Waarom een Draaiboek Infectieziekten CLB (2010)? 14 september 2010 Karel Hoppenbrouwers Van Wetgeving tot Good Practice Profylaxe van besmettelijke aandoeningen bij schoolgaande jongeren en in het schoolmilieu

Nadere informatie

1 Leren op de werkplek

1 Leren op de werkplek 1 Leren op de werkplek Wat is leren op de werkplek? Om dit te verduidelijken onderscheiden we in dit hoofdstuk twee vormen van leren: formeel en informeel leren. Ook laten we zien welke vormen van leren

Nadere informatie

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit

Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Zorgnet Vlaanderen - Studiedag Goede Zorg bij Etnisch-Culturele Diversiteit Vrijdag 14 oktober 2011, 8u30-17u00 Provinciehuis Leuven Opzet en achtergrond Hoe kunnen we ethisch goede zorg verlenen wanneer

Nadere informatie

Studienamiddag 24/06/2011 PSA

Studienamiddag 24/06/2011 PSA PSA - VBA PSA Opgericht eind 2002 Verenigt en behartigt de belangen van de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten. Telt een grote verscheidenheid aan leden uit talrijke sectoren. Vormt een discussieforum,

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Meerdere slachtoffers na een klinisch incident

Meerdere slachtoffers na een klinisch incident Meerdere slachtoffers na een klinisch incident Eva Van Gerven Walter Sermeus, Martin Euwema, Kris Vanhaecht 6 maart 2014 I.k.v. Ondersteuningsplan 2013-2017 FOD Volksgezondheid Casus Kaia Zautner & Kimberly

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Incompany training voor coöperaties

Incompany training voor coöperaties Incompany training voor coöperaties 2016 Erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille Incompany trainingen: wij komen naar uw coöperatie. Coopburo, de coöperatieve dienstverlener van Cera, biedt: 1.

Nadere informatie

Controllership. De noodzaak van strong controllership

Controllership. De noodzaak van strong controllership Verdiepingscyclus Strong Controllership De noodzaak van strong controllership Maatregelen uit het regeerakkoord stellen zorgorganisaties voor nieuwe vragen het strategisch management en bestuur van organisaties

Nadere informatie

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen

NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen NVKVV Vlaamse beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Vergote Square 43 1030 Brussel www.nvkvv.be Historiek 1919 Oprichting Nationale Beroepsvereniging Verpleegsters 1920 Eerste Vlaamse

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals

Permanente vorming. Opleidingen voor ondernemers & professionals Permanente vorming Opleidingen voor ondernemers & professionals Levenslang leren aan UHasselt Lifelong employability skills Gebouwd op UHasselt onderzoeksexpertise Samenwerking met experts uit de praktijk

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie