Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg"

Transcriptie

1 LEUVEN t Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: beleid management Faculteit Geneeskunde

2 De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste sectoren van dienstverlening in de hedendaagse samenleving. De talrijke instellingen en zorgvoorzieningen in het algemeen en de gezondheidszorg in het bijzonder vereisen naast een hoogstaande kwalitatieve zorgverlening ook een doelmatig en doeltreffend beleid. Meer dan ooit stelt zich de vraag naar een wetenschappelijke onderbouwing van de zorgverlening in haar geheel en in haar onderdelen, en naar een doorgedreven expertise van iedereen die beleidsverantwoordelijkheid draagt binnen de sector. De nood aan academisch geschoolde deskundigen inzake beleid voor verzorgings - instellingen manifesteerde zich al eerder in de ziekenhuizen. Die nood stijgt nu ook in zorgsectoren die de laatste jaren expandeerden: de ambulante zorg, de thuiszorg, de voorzieningen voor bejaarden, de transmurale zorg, de netwerken. Ook onderliggende ontwikkelingen zoals de demografische evolutie, de toenemende complexiteit en multi - disciplinariteit van de zorg, de budgettaire beperkingen en de vraag naar doelmatig beheer die eruit volgt, de schaalvergroting die zich onverminderd doorzet en een eigen beheersproblematiek met zich meebrengt (fusies, netwerken, associaties ), en de meer expliciete kwaliteitsvraag van een mondige en geïnformeerde klant, wijzen op het belang van academisch geschoold personeel.

3 Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Deze masteropleiding wil je in eerste instantie vertrouwd maken met en leren functioneren binnen de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem. Daarna leer je deze kennis toepassen in concrete situaties. Een nauwe interactie tussen zorgpraktijk en het beleid en management staan hierbij steeds centraal. Het onderwijsprogramma is gericht op zowel academische als professionele vaardigheden. Daarnaast biedt het programma een breed perspectief door niet enkel de Belgische gezondheidszorg te bestuderen, maar tevens ruime aandacht te besteden aan de beleids- en managementontwikkelingen op internationaal vlak. Het onderwijs wordt ondersteund vanuit wetenschappelijk onderzoek rond gezondheidszorgmanagement en -beleid binnen de KU Leuven, in samenwerking met andere onderzoeksgroepen in eigen land en in het buitenland. Binnen de opleiding kies je tussen twee afstudeerrichtingen. De afstudeerrichting management is een academische opleiding waar je complexe besturings- en managementvraagstukken vanuit diverse theoretische perspectieven leert analyseren, verklaren en oplossen. Na afstuderen heb je fundamentele kennis van en inzicht in primaire zorgprocessen en organisatorische processen. Je beschikt bovendien over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor strategisch en tactisch management.

4 STUDEREN AAN DE KU LEUVEN De opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van onze wetenschappers en professoren. Als masterstudent verdiep je je kennis, leer je kritisch analyseren en doe je zélf aan wetenschappelijk onderzoek. Met meer dan 250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten is KU Leuven de ideale multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien. De afstudeerrichting combineert invalshoeken uit de disciplines bedrijfseconomie en financieel management, organisatiewetenschappen, humanresourcemanagement, logistiek management, kennismanagement en kwaliteitszorg. Al deze invalshoeken spelen een rol bij de wisselwerking tussen het strategische beleid en de inrichting van primaire (zorg)processen. De theoretische concepten en principes uit de verschillende functionele managementgebieden worden geïntegreerd aangereikt in een interactieve leeromgeving. Aan de hand van concrete casussen worden deze concepten en principes in relatie gebracht met de praktijk van de gezondheidszorg. Je leert zo om op wetenschappelijke wijze complexe vraagstukken te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren voor efficiënte aansturing en kwaliteit van zorg op instellingsniveau. In de afstudeerrichting beleid verwerf je de kennis en vaardigheden om de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem te begrijpen en te analyseren. De afstudeerrichting combineert invalshoeken uit de disciplines economie, sociale en politieke wetenschappen en het gezondheidsrecht. Je leert werken met de concepten, instrumenten en onderzoeks - methoden van deze basisdisciplines om problemen in het huidige gezondheidsbeleid te duiden. Daarbij komt de huidige evolutie naar meer doelmatigheid en meer maatschappelijke verantwoording in de zorg sterk aan bod. Na afstuderen ben je in staat om hervormingen in de gezondheidszorg en hun consequenties te begrijpen. Je hebt inzicht in de complexe besluitvormingsprocessen binnen de gezondheidszorg met zijn vele stakeholders en bent voorbereid om deskundig aan onderhandelingen en politieke besluitvorming te kunnen deelnemen.

5 Toelatingsvoorwaarden Vanuit de bachelor: bachelor in de economische wetenschappen (mits het opnemen van opleidings - onderdelen uit keuzegedeelte: management en beleid van de gezondheidszorg) bachelor in de toegepaste economische wetenschappen (met switchmajor naar master in het management en het beleid van de gezondheidszorg) bachelor in de politieke en sociale wetenschappen (met keuzeopleidingsonderdelen inleiding tot de gezondheidseconomie, organisatie van de gezondheidszorg en economie van de gezondheidszorg) Vanuit de master: Studenten die een masterdiploma behaald hebben, kunnen rechtstreeks instromen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen worden zelfstudiepaketten aangeleverd die de studenten zelfstandig moeten verwerken. Programma Dit programma wordt voltijds aangeboden (één opleidingsfase). Om de combinatie tussen werken en studeren mogelijk te maken, wordt het programma aangeboden gedurende 2 dagen per week (dinsdag en donderdag telkens van 16-22u.). Het programma kan ook deeltijds gevolgd worden: jaar 1 - deel 1: dinsdag; jaar 2 - deel 2: donderdag. Het deeltijdse programma is in de eerste plaats bedoeld voor werkende studenten. Het programma omvat twee afstudeerrichtingen: beleid management

6 MASTER IN HET MANAGEMENT EN HET BELEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG 60 studiepunten OPLEIDINGSONDERDEEL SP. TRUNCUS COMMUNIS (alle opleidingsonderdelen zijn verplicht) Financiering van de gezondheidszorg 6 Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg 3 Organisatie van de gezondheidszorg 3 Gezondheidsethiek 3 Kwaliteit en patiëntveiligheid 3 Wetgeving in de gezondheidszorg 6 AFSTUDEERRICHTING MANAGEMENT (alle opleidingsonderdelen zijn verplicht) Modellen van zorgorganisatie 6 Financieel management in de gezondheidszorg 6 Humanresourcesmanagement in de gezondheidszorg 3 Masterproef 15 AFSTUDEERRICHTING BELEID (alle opleidingsonderdelen zijn verplicht) Evidence Based Healthcare 6 Economische evaluatie in de gezondheidszorg 3 Gezondheidseconomie 6 Masterproef 15 VERDIEPENDE KEUZE Je kiest ten minste 6 studiepunten uit onderstaande lijst. ICT in de gezondheidszorg 3 Codering en registratie van gezondheidsgegevens 3 Logistiek management in de gezondheidszorg 3 Toegepaste epidemiologie 3 Changemanagement en innovatie 3 Geavanceerde statistische methoden 3 Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en het uurrooster:

7 Loopbaan De uitbreiding van de zorgbehoeften al was het alleen al door de demografische evolutie en de onomkeerbare professionalisering van het management in de nonprofitsector maken van de gezondheidszorg een aantrekkelijke sector met groeiende tewerkstellingsmogelijkheden en carrièreperspectieven. Een masterdiploma in het management en het beleid van de gezondheidszorg opent de deur naar een kwaliteitsbevorderende en leidinggevende functie in de gezondheidszorg. Management Je kreeg een doorgedreven managementvorming waardoor je de geknipte kandidaat bent voor een leidinggevende functie in de gezondheids - zorg als middenkader of binnen de directie van ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, als hoofdgeneesheer en als medisch diensthoofd. Beleid Je kreeg een doorgedreven management- en beleidsvorming waardoor je klaar bent voor een loopbaan in het beleid van de gezondheidszorg: de sector van de zorgverstrek - king, de ziekte verzekering, de toeleveringsindustrie en bij de diverse overheidsinstanties, zowel nationaal (RIZIV, KCE, diverse overheden, verzekerings - instellingen) als internationaal (WHO, OECD, Europese Unie). Het programma biedt de mogelijkheid om een opleidingspakket samen te stellen conform aan de opleidingsvereisten van het MB Om erkend te kunnen worden als geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens, dien je na het beëindigen van je studie een stageplan in dat bestaat uit een jaar stage onder leiding van een erkend stagemeester in het beheer van gezondheidsgegevens. Nadien kun je een aanvraag tot erkenning bij de bevoegde commissie indienen.

8 KU LEUVEN Oude Markt 13 bus LEUVEN Meer info Infomomenten Publicaties Studentenvoorzieningen Inschrijven Faculteit Geneeskunde Heidi Demin med.kuleuven.be/education/beleid Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de KU Leuven organiseert. Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op Bijgewerkt tot februari 2015 v.u.: Isabelle Van Geet, Oude Markt 13, 3000 Leuven

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven

Bachelor in sociaal werk. KHLeuven Bachelor in sociaal werk KHLeuven aangename KENNISMAKING Hallo! We kennen elkaar nog niet, maar wees gerust: lang zal dat niet duren. Aan de Katholieke Hogeschool Leuven weten we namelijk graag wie onze

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart 2014. Deze versie treedt in werking

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015

Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015 Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015 Op 2 maart vond de Slotconferentie van de HO-tour plaats bij De Fabrique in Utrecht. De Slotconferentie markeert het einde van de HO-tour en de eindsprint

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Zorgtechnologie. kansen voor innovatie en gebruik. Redactie: dr.ir. Jessika van Kammen STT 66

Zorgtechnologie. kansen voor innovatie en gebruik. Redactie: dr.ir. Jessika van Kammen STT 66 Zorgtechnologie kansen voor innovatie en gebruik Redactie: dr.ir. Jessika van Kammen STT 66 Zorgtechnologie De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Vele takken, één stam

Vele takken, één stam Vele takken, één stam Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen Profilering sociaal-agogische opleidingen Vele takken, één stam Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie