Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A"

Transcriptie

1 Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 9: Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d: Budget opstellen en bewaken Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling 1 Introles De leerling benoemt eigen ervaringen VSO Kerndoelen * mind map 'budget' m.b.t. het plannen van inkomsten en LGO kd1 * bekijken eigen weekbudget (ljr 2) uitgaven (= budgetteren) M&M kd2 * belang van bewaren bonnetjes e.d. * opfrissen kennis mbv website * herhaling test 'geldtype' Voor de leraar Herhaling van ljr. 2 / opstap: * Groepsgesprek: de leerlingen vertellen over eigen ervaringen met het bijhouden van inkomsten en uitgaven. * Herhaling uit ljr. 2: weekbudget (in hun portfolio) * herhaling test "Welk geldtype ben jij?" vergelijken met testuitslag "geldtype" in ljr. 2 (in portfolio?) 2 Doeles: maandelijkse inkomsten en uitgaven inventariseren. De leerling heeft inzicht in de eigen inkomsten en uitgaven (van de afgelopen maand). VSO Kerndoelen M&M kd 2 Opdrachten voor leerlingen: * noteer eigen inkomsten afgelopen maand, incl. de bronnen van inkomsten * Herhaal de instructie over budgetteren uit ljr. 2. * Bekijk samen een voorbeeld van inkomsten en uitgaven * inventariseer uitgaven van de afgelopen van een jongere via maand, incl. de soorten uitgaven. waar blijft * berekenen of inkomsten en uitgaven in het. * Oefen samen ahv fictief VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 1

2 Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling Voor de leraar balans waren. voorbeeld op het (digi)bord * wat doe je als je geld overhoudt? * wat doe je als je geld tekort komt? voorbeeld: Invulblad, bijlage 1 * Geef opdracht: leerlingen zelf laten doen a.h.v. eigen inkomsten en uitgaven in de afgelopen maand. Zijn ze in balans? * Nabespreking: Als je geld overhoudt, kun je sparen. Als je geld tekortkomt, moet je (tijdelijk) lenen. Inventariseer hoe leerlingen hiermee omgaan. * Herhaal instructie over het (belang van) verzamelen en geordend bewaren van stagevergoeding / loonstrook en bonnetjes. Hiermee kunnen leerlingen inkomsten en uitgaven 'bewijzen'/ aantonen. 3 Rekenles, ICT De leerling geeft informatie weer in een staafdiagram. VSO Kerndoelen Rekenen-wiskunde kd 9 VOX leerlijn Rekenen-wiskunde Onderdeel 10 Opdracht: Geef de uitgaven van leerlingen in de klas weer in een staafdiagram of cirkeldiagram. Print het uit en neem het op als bewijs in je Inventariseer de uitgaven in de klas. Orden deze gegevens van laag naar hoog: bijvoorbeeld hoeveel leerlingen geven euro p.m uit?; hoeveel euro VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 2

3 Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling Voor de leraar portfolio. p.m? etc Laat de leerlingen daadwerkelijk in groepen bij elkaar staan. (De groep etc...) Vanuit deze 'groepsindeling' kun je tellen en dit dan weer samen op het (digi-)bord in een staafdiagram en/of een cirkeldiagram verwerken. (toepassen vaardigheden Excel). Laat de leerlingen nu dezelfde stappen (zelfstandig) uitvoeren, op basis van alleen de cijfermatige informatie. Laat ze het diagram overnemen of uitprinten en opnemen in hun (bewijzen)map of portfolio. 4. Infoles De leerling leest een informatieve tekst (in dit geval over soorten inkomsten en uitgaven in de toekomst (als de leerling zelfstandig gaat wonen). VSO Kerndoelen M&M kd 2 Ned.taal kd 3 VOx leerlijn Nederlands 2. 1 Info tekst over soorten inkomsten en uitgaven (voor mensen die zelfstandig wonen) * Groepsgesprek over (maandelijkse) uitgaven. - hoeveel ga je later verdienen, denk je? (zie: minimum jeugdloon op VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 3

4 Thema 9 Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling Voor de leraar APP=SEMLITE/_run/01,0496,000,00 - waar moet je later aan uitgeven? Hoe veel, denk je? - verdeel in soorten uitgaven: vaste kosten, variabele kosten, reservering (= sparen voor grote aanschaf of onvoorziene uitgaven) 5 Woordenschatles De leerling gebruikt actief en passief de VSO Kerndoelen oefeningen met de aangegeven woorden. Laat de leerlingen oefenen geselecteerde themawoorden. Ned. taal kd 7 met de aangegeven woorden EN zo nodig met nóg VOX leerlijn basalere woorden als blijkt Nederlands 4.3 dat (sommigen) die nog niet kennen. Inkomsten loon minimum loon minimum jeugdloon uitgaven vaste kosten variabele kosten reservering sparen lenen VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 4

5 Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel Soort les 6 Doeles (tevens voorbereiding voor assessment ) De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling De leerling stelt een maandbudget op voor de eigen toekomstige situatie. VSO kerndoelen M&M kd 2 Rekenen/wiskunde kd 8 VOx leerlijn Rekenen-wiskunde onderdeel 9 Opdracht: Denk na over je financiële situatie ná school. Stel een maand budget op voor als je (straks) zelfstandig gaat wonen. (alternatief: als je werkt en nog thuis woont) Zie voorbeeld in bijlage 2. Voor de leraar saldo positief saldo negatief saldo Geef opnieuw instructie en begeleid het maken van de opdracht. Bron: "Straks op je 18 e ", (SLO, J. ter Pelle e.a.; voor RENN 4) 7 Info-les en sociale De leerling heeft inzicht in (eventuele) VSO kerndoelen Voorbeelden (casussen) voor mogelijke Kies een casus die aansluit competentieles financiële problemen en schakelt M&M kd 2 financiële problemen van jongeren, bijv.: bij situatie van je leerling(en) effectief hulp in. Rekenen/wiskunde kd 8 - X. slaagt er - ondanks pogingen - niet in om of bedenk zelf een casus. overzicht te houden over inkomsten en Behandel de casus eerst VOx leerlijn uitgaven; heeft geen zicht op analytisch: Rekenen-wiskunde onderdeel 9 bestedingsruimte; dus risico voor schulden. - wat is het probleem? - Y. heeft al problematische schulden en - wie heeft dat probleem? heeft schuldhulpverlening nodig. - welke hulp is mogelijk / - Z. is ouder dan 18, maar niet beschikbaar? door wie? handelingsbekwaam; heeft ruzie met bewindvoerder over besteding van eigen Bespreek dezelfde casus inkomsten uit werk. daarna vanuit het perspectief van de jongere. - wat voel ik? wat denk ik? wat kan ik doen? wat ga ik VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 5

6 Thema 9 Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling Voor de leraar zeggen? - wat is wel/niet effectief om het probleem op te lossen? waarom? 8. info les De leerling benoemt drie zaken die VSO kerndoelen Info tekst met vragen en opdrachten. Groepsgesprek over belangrijk zijn bij de planning van een M&M 1, 2 De tekst gaat i.i.g. over: ervaringen met het (plannen grote aanschaf - hoe kom je aan consumenteninformatie van) een grote aanschaf: over kwaliteit, milieuaspecten, prijs, service? 1.hoe een product te kiezen? - hoe financier je de grote aankoop, (via (consumenteninformatie sparen of lenen) verzamelen) - wat kun je doen als het een miskoop blijkt 2.hoe te betalen? (sparen, te zijn? lenen) 3.wat te doen als het een Samengevat: : miskoop blijkt te zijn? 1. keuze van het product; (bijvoorbeeld kapot, defect, 2. financiering cq. betaling, niet volledig etc) 3. reclameren bij miskoop. Bespreek daarna de tekst en laat de vragen in 2-tallen maken. 9 Rekenles De leerling schat in of een beoogde VSO kerndoelen * Oefeningen: de leerlingen krijgen een serie TIP: Pas de oefeningen aan, 'hoe kan ik het betalen?' aankoop betaalbaar is binnen een gegeven budget. Rekenen-wiskunde kd 2 en kd 8 (fictieve) maandbudgetten met saldo voorgeschoteld + een lijst van 'beoogde zodat ze zo realistisch mogelijk worden. aankopen' (bijv. mp3-speler, iphone, VOx leerlijn Rekenen-wiskunde onderdeel 3 en 9 scooter). De opdracht is om telkens de haalbaarheid van de aankoop te beoordelen binnen het * Toelichting op de oefeningen; * begeleiding bij het oefenen gegeven budget. (dus zonder te lenen) Instructie m.b.t. financiële VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 6

7 Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling Voor de leraar gevolgen van de beoogde aanschaf: - hoe lang moet je sparen? - variabele kosten als gevolg van de aanschaf (iphone abonnement, onderhoud scooter, brandstof verbruik etc...) 10. info les De leerling kan een beredeneerde VSO kerndoelen Info tekst met vragen Bespreek eerst situaties Sparen of lenen? keuze maken voor sparen of lenen voor "De voor- en nadelen van sparen en lenen" vanuit de eigen ervaring van M&M kd 2 een grote aanschaf. Opdrachten om in een gegeven situatie leerlingen met sparen en/of beargumenteerd te kiezen voor sparen of lenen. lenen. Leg deze vast in een mindmap. Zie voorbeeld om in te vullen, bijlage 3. Bespreek daarna de tekst. Laat de vragen in 2-tallen maken. 11. info les De leerling kan (bij een grote VSO kerndoelen Infotekst met vragen Bespreek met de groep vragen aanschaf) zijn rechten en plichten als "De rechten en plichten van de als: M&M kd 1, 2 consument in eigen woorden consument"; behandel daarin in ieder - hoe krijg ik als consument vertellen. LGO kd 3 geval de volgende onderwerpen: - recht op correcte en volledige informatie over product / dienst - de nota: wat staat er op? waarom belangrijk? - wat is btw en waarom apart vermeld? - plicht tot betalen; gevolgen van nietbetalen; - reclameren: termijn, de manier waarop.. goede informatie over het product? - belang van een nota + bewijs van betaling - wat is btw, waarom apart op de nota? - wat er gebeurt als de consument niet (op tijd) betaald; VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 7

8 Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Soort les Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel Lessuggesties leerlinggedrag) Voor de leerling Voor de leraar - wat de consument kan doen als het een miskoop blijkt te zijn (hoe te reclameren?) 12. Sociale competentieles De leerling kan adequaat opkomen voor zijn rechten (in geval rechten als consument). VSO kerndoelen M&M kd 1, 2 LGO kd 8 Tekst of filmpjes met (voorbeeld)situaties waarin een klant een aankoop reclameert. Bijv: de iphone doet het niet; een duur Bespreek de gegeven situaties of kies voor eigen ervaringen van leerlingen. kledingstuk blijkt beschadigd te zijn, o.i.d. Wat voelt de klant? Wat kan de klant doen of zeggen? Bijv. VOx leerlijn reparatie eisen, (deel van) het Sociale Competentie: 1.3 geld terugvragen. Hoe zeg je dat? Hoe voer je zo'n gesprek? Oefenen in rollenspel. Bespreek de voorbereiding + uitvoering en verdeel de rollen: A. klant / consument B. verkoper 13. Assessment De leerling past geleerde vaardigheden toe in twee geïntegreerde opdrachten. Bewijzenblad 1: maandbudget Bewijzenblad 2: grote aanschaf alle voorafgaande bronnen De leerling krijgt twee individuele "persoonlijke taken" 1. maandbudget nabespreken (zie les 6,7 en bijlage 2; kies bijlage 1 voor een makkelijker variant) 2. binnen een gegeven budget een grote aanschaf plannen, gemaakte keuzes voor sparen of lenen onder woorden brengen en argumenten aandragen. (zie les 10, 11, 12 en bijlage 3). Bewijzenbladen 1 en 2 invullen en beoordeling bespreken. - Introductie assessment: toepassen en laten zien wat je geleerd hebt. - zie bijlagen 2 en 3. Een makkelijker variant van de opdracht 'budget opstellen' : zie bijlage 1. - instructie voor invullen van twee 'bewijsbladen' - nabespreking en beoordeling: VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 8

9 Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren Budget opstellen en bewaken Overkoepelend doel Soort les De leerling kan een (maand)budget opstellen en kan grote(re) uitgaven plannen en verantwoorden Lesdoel (in waarneembaar Bron Lesdoel leerlinggedrag) Voor de leerling Lessuggesties Voor de leraar door leerling zelf én door leerkracht, m.b.v. de beoordelingspunten op de bewijzenbladen. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 9

10 Bijlage 1: Voorbeeld invulblad bij les 2 Mijn inkomsten en uitgaven in maand:... Inkomsten in euro: Uitgaven in euro: Soort inkomsten - zakgeld: - stagevergoeding: - bijbaantje: - cadeau: - anders namelijk: Totaal: (dit heb ik) Uitgaven - snoep en snacks - uitgaan - kleren - cadeautjes - - Totaal: Balans: Kom je tekort? Wat ga je daaraan doen? + (over, sparen) (dit geef ik uit) - (tekort) Houd je iets over? Dan kun je sparen. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 10

11 Bijlage 2: Voorbeeld opdracht t.b.v. les 6 en assessment 'maandbudget' Schat in wat je inkomsten en uitgaven in de toekomst zijn. Stel een maand budget op voor de toekomst, ná je 18 e. Kies a of b. Omcirkel je keuze. a. als je straks zelfstandig gaat wonen. b. als je straks werkt en (nog) thuis woont. Budget Voor ná m'n 18 e Soort inkomsten - loon voor werk (zie minimumloon) - loon bijbaantje(s) - (aanvullende) uitkering - toeslagen (zorg, huur) - anders? Totaal inkomsten: Soort uitgaven a. vaste kosten - huur - gas, water, elektriciteit - telecom - zorgverzekering b. variabele kosten - eten en drinken - pers. verzorging - vervoer - mobieltje - kleding - uitgaan, leuke dingen c. reservering - sparen (voor grotere uitgaven) Totaal uitgaven: Geschatte inkomsten in euro: =Totaal inkomsten Geschatte uitgaven in euro: = Totaal uitgaven VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 11

12 Bijlage 3: Voorbeeld opdracht: les 10, 11 en assessment "Grote aanschaf plannen" Je gaat iets duurs aanschaffen. Bijvoorbeeld een mobieltje, computer of een duur kledingstuk. a. Bepaal wat je wilt aanschaffen. Kijk in folders. Kijk op vergelijkingssites om je te oriënteren en om te vergelijken. Bijvoorbeeld: Je keuze: Ik wil kopen. b. Kies verstandig. Bij welk bedrijf ga je kopen en waarom? Denk na over de prijs en de kwaliteit van het product. Zoek informatie over prijs, kwaliteit en service bij minimaal drie bedrijven of internet winkels. Koop je iets nieuws of liever een occasion?(gebruikt, tweede hands). Je keuze: Ik koop het product bij bedrijf, omdat c. Hoe betaal je? Ga uit van je eigen (geschatte) budget (zie bijlage A of B). Hoe betaal je met dit budget de dure aanschaf? Sparen, lenen of kopen op afbetaling? Ik ga, want. d. Wat betekent dat voor je budget? VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 12

13 Stel je hebt gekozen om eerst te sparen. Hoeveel ga je dan sparen per maand? Hoe lang duurt het voordat je het product kunt kopen? Stel je hebt gekozen om te lenen. Je weet: geld lenen kost geld. Hoeveel ga je dan lenen? Hoeveel moet je per maand afbetalen? Hoe lang duurt het voordat je alles afbetaald hebt? Hoeveel geld kost je de hele lening? Bereken dit op een apart blaadje. Lever je berekening in. Lever ook iets in, waarop het product en de prijs vermeld staan (bijvoorbeeld folder). e. Niet goed! Na drie maanden blijkt dat het product al niet meer goed werkt. Gelukkig heb je het garantiebewijs bewaard. Schrijf op wat je gaat doen. Doe je liever een rollenspel? Je docent speelt de verkoper (of de baas van het bedrijf). Wat doe je? Wat zeg je tegen de verkoper? VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 13

14 Leerjaar 4: Bewijzenblad 1 voor leerroute A Thema 9: Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d: Budget opstellen en bewaken De prestatie: Ik kan een maandbudget opstellen voor nu / voor de toekomst (streep door). Naam leerling: Klas/groep: Datum beoordeling: Beoordeeld door: Totaal beoordeling: (plaats X in juiste vak) Opmerking leerling G(oed) 4 ++ V(oldoende) 3 + M(atig) 2 - O(nvoldoende) 1 -- Opmerking leraar VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 14

15 Opdracht 1 De leraar maakt hier een passende opdracht waarin de leerling aan de hand van beoordelingspunten kan laten zien welke vaardigheden hij beheerst. Opdracht 2 Bewijzenblad invullen Kijk naar de beoordelingspunten die de leraar voor je heeft uitgekozen. Hoe heb je het gedaan? Wat vind je er zelf van? Kruis aan. Je kan kiezen tussen: g = goed v = voldoende m = matig o = onvoldoende VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 15

16 Leerling Leraar Weten (=Kennis) g v m o g v m o Ik kan mijn eigen inkomsten en uitgaven voor een maand opschrijven Ik kan berekenen wat ik in een maand overhoud of tekort kom. Ik kan informatie in een diagram weergeven. Plannen en voorbereiden Ik kan minimumlonen opzoeken op internet en aflezen uit een tabel Ik kan toeslagen (huur- en zorgtoeslag) opzoeken en aflezen. Uitvoeren Ik heb mijn inkomsten ingeschat en opgeschreven. Ik heb mijn uitgaven ingeschat en opgeschreven. Ik heb berekend wat ik per maand overhoud of tekort kom. Ik heb verteld wat ik daarmee / daaraan kan doen. Werk-, leerhouding Ik heb inzicht in mijn inkomsten en uitgaven. Ik kan hulp inschakelen als dat nodig is. Ik heb meegedaan aan de groepsgesprekken en/of rollenspel. Het resultaat Ik heb een kloppend maandbudget opgesteld voor nu / voor de toekomst ná mijn 18 e. (streep door) Ik heb een bewijzenblad ingevuld en op tijd ingeleverd. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 16

17 Opdracht 3 Eindgesprek Het eindgesprek met mijn leraar is gepland op (datum) Tijdens het eindgesprek gaat je leraar het bewijzenblad ook invullen en met je bespreken. Hij zal ook met jou bespreken wat je leuk en niet leuk vond en wat erg goed ging en wat minder goed. Uiteindelijk geeft je leraar jou een totaal beoordeling. Deze informatie wordt toegevoegd aan je portfolio. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 17

18 Leerjaar 4: Bewijzenblad 2 voor leerroute A Thema 9: Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d: Budget opstellen en bewaken De prestatie: Ik kan een grote(re) aanschaf plannen en verantwoorden. Naam leerling: Klas/groep: Datum beoordeling: Beoordeeld door: Totaal beoordeling: (plaats X in juiste vak) Opmerking leerling G(oed) 4 ++ V(oldoende) 3 + M(atig) 2 - O(nvoldoende) 1 -- Opmerking leraar VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 18

19 Opdracht 1 De leraar maakt hier een passende opdracht waarin de leerling aan de hand van beoordelingspunten kan laten zien welke vaardigheden hij beheerst. a. Dit ga ik aanschaffen: Ik wil kopen, omdat. b. Kies verstandig. Ik koop het product bij bedrijf, omdat c. Hoe betaal je? Ga je sparen, lenen of kopen op afbetaling? Ik ga, omdat. d. Wat betekent dat voor je budget? Ik heb een berekening gemaakt (en ingeleverd). e. Niet goed! Na drie maanden blijkt dat het product al niet meer goed werkt. Wat ga ik doen? o Dat heb ik opgeschreven (en ingeleverd) o Dat heb ik gespeeld in een rollenspel met de leerkracht. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 19

20 Opdracht 2 Bewijzenblad invullen Kijk naar de beoordelingspunten die de leraar voor je heeft uitgekozen. Hoe heb je het gedaan? Wat vind je er zelf van? Kruis aan. Je kan kiezen tussen: g = goed v = voldoende m = matig o = onvoldoende VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 20

21 Leerling Leraar Weten (=Kennis) g v m o g v m o Ik heb informatie over het product gezocht in folders / op internet. Ik heb informatie gezocht bij meerdere bedrijven. Ik kan prijzen en kwaliteit vergelijken Ik heb berekend wat de koop voor mijn budget betekent. Ik kan mijn rechten en plichten als consument in eigen woorden vertellen Uitvoeren Ik heb een product gekozen Ik heb een leverancier gekozen met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Ik heb een bewuste keus gemaakt voor sparen, lenen of kopen op afbetaling. Ik kan een miskoop reclameren. Werk-, leerhouding Ik kan opkomen voor mijn rechten (als consument). Ik kan een bedrijf aanspreken bij een miskoop. Het resultaat Ik heb een grote(re) aanschaf gepland en de stappen doorlopen. Ik heb een bewijzenblad ingevuld en op tijd ingeleverd. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 21

22 Opdracht 3 Eindgesprek Het eindgesprek met mijn leraar is gepland op (datum) Tijdens het eindgesprek gaat je leraar het bewijzenblad ook invullen en met je bespreken. Hij zal ook met jou bespreken wat je leuk en niet leuk vond en wat erg goed ging en wat minder goed. Uiteindelijk geeft je leraar jou een totaal beoordeling. Deze informatie wordt toegevoegd aan je portfolio. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 22

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven!

Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! Docentenhandleiding Geld en je leven! Inleiding Wat leuk dat u met uw groep(en) de experience Geld en je leven! van de Nederlandsche Bank (DNB) gaat bezoeken. In deze experience wordt op een interactieve

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie

Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Financieel risicogedrag van jongeren: visie van jongeren op financiële educatie Rapport Ilse Cornelis en Bérénice Storms Inhoudstafel 0. Introductie 6 1. Focusgroepen over financiële educatie 6 1.1. Opzet

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Eenvoudig. en snel. boekhouden

Eenvoudig. en snel. boekhouden Eenvoudig en snel boekhouden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Woord vooraf... 3 2. Ken je bedrijf!... 3 3. Doe het voor je zelf!... 4 4. Natuurlijk!... 4 5. Je vakgebied en financiën... 5 6. Welke kennis

Nadere informatie

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan?

Introduceren thema Natuurgeweld. tsunami s. centraal rondom natuurgeweld: Thema: Natuurgeweld. laten ontstaan? Aardrijkskunde Natuurgeweld Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Natuurgeweld In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom natuurgeweld: 1. Wat zou er moeten gebeuren

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Plannen... 4 Hoofdstuk 2 Meubels enzo... 6 Hoofdstuk 3 Geld... 8 Hoofdstuk 4 Winkelen... 10 Hoofdstuk 5 Adreswijziging... 12 Hoofdstuk 6 De sleutel!... 14 Hoofdstuk 7 Voorbereiden...

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie