Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A"

Transcriptie

1 Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 3: Praktijkkern b: Thema: 3 1. Introles De leerling kan een aantal bekende genotsmiddelen benoemen Mens, Natuur & Techniek KD3 Klassegesprek: Maak een woordspin met enkele genotsmiddelen die je kent. Inventariseer welke genotsmiddelen de leerlingen kennen en maak daar lijsten van: soft en harddrugs. Maak met elkaar een afspraak over het vertrouwelijk omgaan met ervaringen over dit soort informatie. Maak eventueel nog een lijst met genotsmiddelen die de leerlingen kennen en middelen die ze zelf gebruikt hebben. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 1

2 2. Infoles De leerling benoemt wat hij weet over genotsmiddelen en vormt mening over het eventuele eigen gebruik 3. Infoles De leerling vertelt wat drugs zijn en wat het met je doet op korte en langere termijn 4. Woordenschatles De leerling breidt zijn woordenschat uit met woorden die betrekking hebben op genotsmiddelen. Leergebiedoverstijgend KD Mens, Natuur en Techniek KD 3 Mens, Natuur en Techniek KD 3 Nederlandse taal KD 7 VOx Nederlandse Taal 4.3 Discussie: Laat de leerlingen in een klassikale discussie met elkaar proberen te overtuigen over het gebruik van genotsmiddelen. Klassikale directe instructie: Geef de leerlingen uitleg over de werking en de effecten van drugs. Door middel van een blad met vragen over de les wordt nagegaan of de leerlingen de les begrepen hebben. Woordenweb Geef over enkele nog onbekende genotsmiddelen een korte uitleg. Grijp terug op de woordspin uit de vorige les. Zorg voor voldoende stellingen over het gebruik van genotsmiddelen Zorg voor informatiemateriaal, bijvoorbeeld van uit Postbus1, Jellinek of Voorkom!. Op deze website zijn ook voldoende animaties over de werking van drugs en de effecten te vinden. Maak een lijst met woorden waar de leerlingen mee in aanraking komen in reclames en in winkels: breezer, cannabis, comazuipen, alcoholvergiftiging, beschonken kinderen, VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 2

3 . Sociale competentieles De leerling zegt nee als iemand hem een genotsmiddel aanbiedt 6. Infoles De leerling benoemt wat de persoonlijke gevolgen kunnen zijn van verslavende activiteiten (sociaal isolement door computeren, schulden door gokken) VOx Sociale competentie 1.3 Opkomen voor jezelf Mens, Natuur en Techniek KD 3 Rollenspel: Geef de leerlingen ondersteuning bij de uitvoering van het rollenspel Laat de leerlingen met behulp van gerichte vragen achterhalen wat ze willen weten over de gevolgen van verslavingen. Deze vragen koppelen de leerlingen vervolgens naar elkaar terug in een klassikaal gesprek. nicotine, joint, baco, speed, xtc, heroine, cocaine, bolletje slikken, morfine, theïne, coffeeshop, amfetamine, anabole sterioden etc. In een rollenspel oefenen de leerlingen dit. Maak een goede indeling wie met wie dit rollenspel gaat uitvoeren. Maak de leerlingen vooraf duidelijk dat het belangrijk is dat de leerlingen een eigen mening durven te hebben, zelfs bij groepsdruk. Grijp terug op de vorige les en maak wederom gebruik van het materiaal vanuit de voorlichtingsinstanties. Nodig eventueel een exverslaafde of een medewerker van een verslavingskliniek (Jellinek) uit om te spreken met de leerlingen over de gevolgen van verslavende VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 3

4 7. Taalles De leerling benoemt op verpakkingsmateriaal de betekenis van veelvoorkomende logo s en waarschuwingen. 8. Rekenles De leerling berekent prijzen van gemakkelijk verkrijgbare genotsmiddelen Mens, Natuur en Techniek KD 3 VOx Leerlijn Sociale competentie.1 Sociaal, economisch, veilig en milieubewust handelen Rekenen/wiskunde KD 8 VOx Rekenen/wiskunde 9 Klassengesprek: In dit gesprek worden de slogans op bijvoorbeeld pakjes sigaretten besproken met elkaar. Individuele opdracht: Wie zelf bepaalde genotsmiddelen gebruikt, berekent hoeveel hem dat per week/maand/jaar kost. Wie verschillende middelen aanschaft, berekent het totaal van alle prijzen. De leerling stelt vast welke dingen hij door het kopen van genotsmiddelen nu juist niet activiteiten. Laat leerlingen reclameuitingen (op verpakkingen) bekijken en de betekenis met elkaar bespreken in kleine groepjes. Bijvoorbeeld: Roken is dodelijk. Ook slogans op pakjes sigaretten bijvoorbeeld worden geïnterpreteerd. Wanneer er leerlingen zijn, die bepaalde genotsmiddelen (soms) gebruiken, berekenen ze hoeveel dat hen per maand en per jaar kost. en die niets gebruiken aan genotsmiddelen, schets een fictief voorbeeld van de prijzen van het roken van sigaretten bijvoorbeeld. Zo zien deze leerlingen wat ze uitsparen VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 4

5 meer kan kopen of doen (uitstapjes, sportclub en dergelijke). per week/maand/jaar. Welke leuke dingen kunnen ze daarvan doen? Groepsopdracht: Bereken hoe lang het duurt voordat alcohol uit het bloed verdwenen is. 9. Taalles De leerling verwoordt eigen mening en onderbouwt deze met argumenten Leergebiedoverstijgend kd 4 VOx Leerlijn Nederlandse taal Deelname aan discussie/overleg Discussie: Grijp terug op de vorige discussieles met de leerlingen. Laat de leerlingen eerst duidelijk hun eigen mening m.b.t. genotsmiddelen opschrijven. Vervolgens mogen ze deze mening in een kort pleidooi (maximaal minuten per leerling) bespreken. Gebruik hiervoor eventueel de werkvorm zoals in het tvprogramma Het Lagerhuis. Teksten van Postbus 1 of van Sire zijn hierbij bruikbaar om de eigen mening met argumenten te voeden. 10. Sociale competentieles De leerling blijft nee zeggen ondanks Rollenspel: Herinner de leerlingen aan het Kies een genotsmiddel dat relatief gemakkelijk VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep

6 opdringerig gedrag om genotsmiddelen eens te proberen 11. Schriftelijke taalles De leerling beschrijft in een tekst met tekstkopjes de invloed die een genotsmiddel op het eigen leven zou kunnen hebben 12. Sociale competentieles De leerling zoekt hulp wanneer een ander niet reageert op zijn pogingen om voor zichzelf op te VOx Sociale competentie 1.3 Opkomen voor jezelf Nederlandse taal kd VOx Nederlands 3.1 Schrijven rollenspel uit les. Geef echter aan dat het rollenspel dit keer meer opdringerig is. Schrijfles: Laat de leerlingen een tekst schrijven over de invloed van een specifiek genotsmiddel op het eigen leven als ze hier verslaafd aan zouden zijn. Dat kan in de vorm van een powerpoint, poster of filmdraaiboek(je) zijn. In les 13 moeten ze zelf een presentatie hierover houden. Klassegesprek: Inventariseer met de leerlingen wat zij zouden doen als een vriend verslaafd zou verkrijgbaar is en waarvan de verleiding bij leerlingen groot is om eens iets uit te proberen. Geef degene die de opdringerige rol op zich neemt een paar trucjes mee voor in het rollenspel om de ernst van de situatie te benadrukken. Maak gebruik van de informatie uit de beschikbare folders. Laat de leerlingen filmmateriaal zien (bijvoorbeeld uit Afblijven) waarin iemand onder druk VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 6

7 komen. VOx Sociale Competentie 1.3 Opkomen voor jezelf raken aan genotsmiddelen. genotsmiddelen gebruikt. 13. Asessment / nabespreking De leerling zet de mogelijke voor- en nadelen van het gebruik van een populair genotsmiddel op een rijtje en vormt zo een mening over het al dan niet willen gebruiken van dat middel. Alle voorgaande doelen De leerling presenteert zijn eigen product dat in les 11 al is voorbereid. Geef de leerlingen de gelegenheid om de opdracht goed te kunnen maken (tijdstip, ruimte, benodigdheden). Beoordeel of de gevolgen van het gebruik van genotsmiddelen goed aan bod zijn gekomen. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 7

8 Leerjaar 3: Bewijzenblad voor leerroute A Thema 3: Praktijkkern b: De prestatie: Naam leerling: Klas/groep: Datum beoordeling: Beoordeeld door: Totaal beoordeling: (plaats X in juiste vak) Opmerking leerling G(oed) 4 ++ V(oldoende) 3 + M(atig) 2 - O(nvoldoende) 1 -- Opmerking leraar VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 8

9 Opdracht 1 De leraar maakt hier een passende opdracht waarin de leerling aan de hand van beoordelingspunten kan laten zien welke vaardigheden hij beheerst. Opdracht 2 Bewijzenblad invullen Kijk naar de beoordelingspunten die de leraar voor je heeft uitgekozen. Hoe heb je het gedaan? Wat vind je er zelf van? Kruis aan. Je kan kiezen tussen: g = goed v = voldoende m = matig o = onvoldoende VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 9

10 Leerling Weten (=Kennis) g v m o g v m o Ik kan een aantal bekende genotsmiddelen opnoemen Ik weet wat drugs zijn Ik weet wat de gevolgen van het gebruik van drugs zijn op korte en langere termijn Ik weet wat logo s en veelvoorkomende waarschuwingen betekenen op de verpakkingen van genotsmiddelen Ik weet wat de volgende woorden betekenen: heroïne, cocaïne, coffeeshop Leraar Voorbereiden en plannen Ik kan benoemen wat een verslaving voor mij persoonlijk kan betekenen (het hebben van schulden, minder vrienden hebben) Uitvoeren Ik durf nee te zeggen als iemand mij een genotsmiddel aanbiedt Ik blijf nee zeggen als iemand bij mij erg aandringt om een genotsmiddel te gebruiken Ik zoek hulp wanneer iemand niet voor zichzelf opkomt en een genotsmiddel onder dwang gebruikt Werk-, leerhouding Ik heb een eigen mening over het gebruik van genotsmiddelen Ik durf mijn mening over het gebruik van genotsmiddelen te vertellen in een groep Het resultaat VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 10

11 Opdracht 3 Eindgesprek Het eindgesprek met mijn leraar is gepland op (datum) Tijdens het eindgesprek gaat je leraar het bewijzenblad ook invullen en met je bespreken. Hij zal ook met jou bespreken wat je leuk en niet leuk vond en wat erg goed ging en wat minder goed. Uiteindelijk geeft je leraar jou een totaal beoordeling. Deze informatie wordt toegevoegd aan je portfolio. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 11

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties leerroute A

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties leerroute A Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties leerroute A Thema 1: : Contact onderhouden via digitale communicatiemiddelen Thema 1 1. Introles De leerling kan zeggen wat belangrijk is voor veilig internetten Groepsgesprek:

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 3: : Bieden van EHBO Thema 3 1. Introles De leerling benoemt wat ongelukken zijn en weet globaal hoe deze ongelukken voorkomen

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 9: Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d: Budget opstellen en bewaken Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 9 Roken alcohol en drugs Roken, alcohol en drugs zijn schrikbeelden voor veel ouders. Dit geldt voor allochtone ouders én Nederlandse ouders. Sommige kinderen

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Bespreken van situaties

Bespreken van situaties Bespreken van situaties U heeft met de leerlingen de website over alcohol, roken en drugs doorlopen. Dit zijn onderwerpen die leerlingen bezighouden en waar ze onderling over praten. Toch is het goed om

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR EEN ROKEN, DRINKEN VOORTGEZET ONDERWIJS

HANDLEIDING VOOR EEN ROKEN, DRINKEN VOORTGEZET ONDERWIJS HANDLEIDING VOOR EEN OUDERAVOND over ROKEN, DRINKEN en BLOWEN VOORTGEZET ONDERWIJS HANDLEIDING VOOR EEN OUDERAVOND over ROKEN, DRINKEN en BLOWEN VOORTGEZET ONDERWIJS 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1 inhoud

Nadere informatie

HANDBOEK IVA+ Ontwikkeld door: Bart Tiessink, Nicol Spijker, Roy Maar en Arno van Oosterhout

HANDBOEK IVA+ Ontwikkeld door: Bart Tiessink, Nicol Spijker, Roy Maar en Arno van Oosterhout HANDBOEK IVA+ Ontwikkeld door: Bart Tiessink, Nicol Spijker, Roy Maar en Arno van Oosterhout Inhoud Voorbereiding... 3 1. Introductie (20 min)... 4 2. Alcohol & Drugs (30 min)... 5 3. Wet & Regelgeving:

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Het coöperatief leren

Het coöperatief leren Het coöperatief leren Coöperatief leren gaat uit van op samenwerking gerichte activiteiten en prestaties. De basiskenmerken komen samen in het woord: GIPS Gelijke deelname Individuele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

NORMEN EN GRENZEN RONDOM EEN (ON)GEZONDE KEUZE

NORMEN EN GRENZEN RONDOM EEN (ON)GEZONDE KEUZE NORMEN EN GRENZEN RONDOM EEN (ON)GEZONDE KEUZE RESULTATEN UIT EEN ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK ONDER 12- TOT 18-JARIGEN Klant: RIVM en Trimbos Contactpersonen: Adam de Jong (RIVM), Lex Lemmers en Jeroen

Nadere informatie

Bedankt voor jullie inzet!

Bedankt voor jullie inzet! Uitnodiging Zet je in voor mensen die wel wat afleiding kunnen gebruiken! Doe wat goeds voor je medemens en word bijvoorbeeld buddy van een jongere met psychiatrische problemen. Je kunt dit doen door je

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Docentenhandleiding E-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo

Docentenhandleiding E-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo Docentenhandleiding E-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo 1 Docentenhandleiding e-learning Alcohol Klas 1 vmbo, havo/vwo Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De opbouw van de e-learning 4 2 Uitvoering van de

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Handleiding Mediamovies. Mediawijsheid voor het basisonderwijs, groep 7 en 8

Handleiding Mediamovies. Mediawijsheid voor het basisonderwijs, groep 7 en 8 Handleiding Mediamovies Mediawijsheid voor het basisonderwijs, groep 7 en 8 1 INLEIDING 2 Mediawijsheid Sinds de Raad voor Cultuur in 2005 het begrip mediawijsheid introduceerde, groeit de aandacht voor

Nadere informatie

Discussiëren Kun Je Leren:

Discussiëren Kun Je Leren: Chantal Deken Discussiëren Kun Je Leren: discussielessen voor groep 3 t/m 8; sluit aan bij referentieniveaus Mondelinge taal; versterkt 21 e -eeuwvaardigheden als communiceren en samenwerken; compleet

Nadere informatie

Cursus Panelgesprekken

Cursus Panelgesprekken University of Twente Programmabureau Onderwijsvernieuwingen Cursus Panelgesprekken Irene E. Steens en Charlotte Oude Alink University of Twente 16-9-2013 www.utwente.nl/evaluatie Op verzoek van een aantal

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

Lesbrief. MoneyPoster. Lesvorm : workshop Doelgroep : onderbouw vmbo, havo en vwo Duur : 90 minuten Gastdocent : mogelijk

Lesbrief. MoneyPoster. Lesvorm : workshop Doelgroep : onderbouw vmbo, havo en vwo Duur : 90 minuten Gastdocent : mogelijk Lesbrief MoneyPoster Lesvorm : workshop Doelgroep : onderbouw vmbo, havo en vwo Duur : 90 minuten Gastdocent : mogelijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave pag. 2 Inleiding lesbrief MoneyPoster pag. 3 (Gast)les

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STEVIGE STAP TRAINING 1. stevige stap training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STEVIGE STAP TRAINING 1 stevige stap training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STEVIGE STAP TRAINING 3 INFORMATIE BROCHURE STEVIGE STAP TRAINING

Nadere informatie