Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A"

Transcriptie

1 Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 3: : Bieden van EHBO Thema 3 1. Introles De leerling benoemt wat ongelukken zijn en weet globaal hoe deze ongelukken voorkomen kunnen worden Mens, natuur en techniek kd 3 Groepsgesprek: De leerlingen bespreken met elkaar wat het ongeluk was in de introfilm. In subgroepjes bespreken de leerlingen een of twee van de mogelijke situaties waarin een ongeluk kan ontstaan. Zorg voor een introfilm over EHBO. Bij verschillende instellingen zijn dit soort films te verkrijgen. In deze film is een (licht) ongeluk te zien Daarna klassikaal de handelingswijze bespreken hoe dit voorkomen had kunnen worden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: - Snijden - Vallen - Verkeersongeval - Brandwond - Bloeden aan knie of elleboog VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 1

2 2. Doeles De leerling maakt een stappenplan hoe globaal te handelen bij ongelukken en hoe deze ongelukken voorkomen kunnen worden. Leergebiedoverstijgend kd6 Mens, natuur en techniek kd3 Stappen: Inventariseren: Met welke (risicovolle) situaties heb je te maken? Wat zijn gevaarlijke plekken waar zich vaker een ongeluk voordoet? Welke risico s zijn er dan? Hoe kun je deze beperken? Wat te doen wanneer iets misgaat? Bespreek de situaties klassikaal met de leerlingen zodat ze elkaar kunnen helpen met het nadenken hierover. Laat ze hun aanbevelingen in de vorm van het volgende stappenplan invullen. Bijvoorbeeld: 1. Situatie/werkplek: 2. Risico s: 3. Voorzorgsmaatregel per risico 4. Aanpak bij ongeluk: 3. Infoles De leerling weet bij welke situaties hij een EHBO-post moet inschakelen Mens, natuur en techniek kd1 Invullijst: De leerlingen geven aan in welke situaties ze zelf iets kunnen doen en wanneer ze een EHBO-er op school moeten inschakelen. Uitleggen stappen tot EHBO: - Wat is EHBO? - Wie verzorgt EHBO op school? - Wanneer is iets in een bepaalde situatie een VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 2

3 ongeluk? - Wanneer naar EHBO of naar het ziekenhuis? Situaties zijn: - Risicovolle situaties - (Bijna) ongelukken 4. Doeles De leerling durft (bij een ongeluk) het alarmnummer 112 te bellen en doet melding van naam, plaats en gebeurtenis. Leergebiedoverstijgend kd 5 Mens, natuur en techniek kd 1 Rollenspel: Voorbereiden van het bellen van 112 en oriënteren in de ruimte. Organiseer een rollenspel om te oefenen met het bellen naar 112. Laat de rollen van hulpvrager en hulpverlener door de leerlingen spelen. Gebruik hiervoor de standaardvragen die bij een 112 melding gangbaar zijn. Maak de leerlingen duidelijk hoe ze de locatie van het ongeluk kunnen herkennen (oriëntatiepunten als kerk of winkel, gebruik van hectometerpaaltjes, VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 3

4 straatnaambord) 5. Taalles De leerling kiest informatie voor een folder of poster met behulp van aangereikte informatiebronnen. (informatieve boekjes, tijdschriften en websites) Leergebiedoverstijgend kd3 Nederlands kd 5 VOx Nederlandse taal 3.1 Schrijven Groepsopdracht: De leerlingen stellen aan de hand van verschillende informatiebronnen regels op voor bijvoorbeeld het herkennen van onveilige situaties, het reduceren van risico's en de te zetten stappen wanneer iets misgaat. Informatie vinden voor regels voorkomen uit informatieve boekjes, tijdschriften, websites etc. 6. Sociale competentieles De leerling stelt adequate vragen aan iemand die iets naars heeft meegemaakt. Leergebiedoverstijgend kd9 VOx Sociale competentie: 2. Sociaal gedrag 2.1 ervaringen delen Leerlingen nemen met elkaar stappen door: - signalen herkennen (is er echt iets hand de hand?) - zoeken rustige plek op wanneer nodig - vragen naar voorval en doorvragen - komen in actie indien nodig - aandacht voor gerust stellen, Let op omgang, manier van helpen en correctheid. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 4

5 kalmeren, etc. 7. Sociale competentieles De leerling geeft aan of hij een beroep waarbij EHBOvaardigheden aan bod komen, leuk zou vinden Leergebiedoverstijgend kd 10 VOx Sociale competentie: 4. Toekomstoriëntatie; 4.3. beroepsoriëntatie: benodigde vaardigheden Vragen opstellen in groepjes: Schrijf op wat jullie aan de Bedrijfshulpverlener of EHBO-er willen vragen. De leerlingen stellen de vooraf opgestelde vragen aan de gast. Elk groepje kan beurtelings een vraag voorleggen aan de gast. Nodig een gastspreker uit die werkzaam is in de EHBO-wereld (verpleegkundige, vrijwilliger van Rode Kruis). Als dit niet haalbaar is vraagt u of de Bedrijfshulpverlener (BHV er) van de school(locatie) als gast in de klas wil komen. 8. Infoles De leerling weet waarom hij voorzichtig moet omgaan met elektrische installaties/apparatuur. Mens, natuur en techniek kd9 VOx Sociale competentie: 5. Werknemersvaardigheden; 5.1. Sociaal, economisch, veilig en milieubewust werken. Beoordelingslijst: De klas/school inspecteren. De leerlingen noteren wat ze hebben bekeken en beoordelen daarna: Wat is veilig en wat niet? Leg je keuze uit. Spreek van tevoren met de andere leraren af dat de leerlingen een opdracht krijgen om onveilige situaties rond elektriciteit op te sporen. Maak er een soort inspectieronde van, met speciale petjes. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 5

6 Spreek met de leerlingen een paar ruimtes af waar ze hun opdracht kunnen uitvoeren. Pas onveilige situaties ter plekke aan en leg uit waarom/wat er veranderd wordt. 9. Woordenschatles De leerling breidt zijn woordenschat uit Nederlandse taal kd 7 VOx Nederlandse taal: 4.3 Woordenschat(strategieën) Maak een woordenweb ambulance apotheker Bedrijfsongeval betadine bijsluiter brandwond derdegraads E.H.B.O. (betekenis van afkorting) jodium levensbedreigend medicijngebruik overdosis paracetamol VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 6

7 pijnstiller reanimeren Schaafwond spoedeisend steriel sterilon vaccinatie veiligheidsvoorschriften 10. Doeles De leerling kan een pleister plakken bij iemand anders en een eenvoudig verband leggen. Mens, natuur en techniek kd 1 en kd3 Kies een geschikte pleister voor verschillende wonden. In duo s plakken de leerlingen pleisters bij elkaar of leggen ze een eenvoudig verband aan. Bied de leerlingen ondersteuning door middel van een stappenplan voor het verbinden van wonden. Gebruikte materialen kunnen zijn: - Steriel gaasje - Drukverband - Pleister - Jodium 11. Rekenles De leerling maakt een globale tijdsberekening. Rekenen/wiskunde kd 7 Er is een ongeluk gebeurd en je hebt 112 gebeld. De politie en ambulance zullen er na ongeveer Laat de leerlingen klassikaal tijden zien op oefenklokken, of aan de hand van een digitale klok op VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 7

8 VOX Rekenen/wiskunde onderdeel 8, meten van tijd, minuten zijn. Je belt om Hoe laat is de politie er dan, als het klopt wat ze zeggen? En als je om gebeld had? Onderweg is er oponthoud en de politie doet er vijf minuten langer over. Hoe laat arriveert de politie? internet (via digibord, suggestie 026/toepassing_rekenweb.html Let er op dat de leerlingen in de gaten hebben dat ze met 60 (minuten) moeten rekenen en niet met 100, 12. Sociale competentieles De leerling benoemt wie op school eerste hulp kan verlenen en vindt de kortste weg daar naar toe. Mens, natuur en techniek kd1 VOx Sociale competentie: 5. Werknemersvaardigheden; 5.1.Sociaal, economisch, veilig en milieubewust werken. Opdracht in subgroepjes: Inventariseer wanneer je op school naar de eerste hulppost moet gaan. Bespreek daarna waar die hulppost is en hoe je daar het snelst kunt komen? Individuele opdracht: Iedere leerling tekent de kortste route vanuit het eigen lokaal, vanuit het handenarbeidlokaal, en vanuit Maak een plattegrond van de school en geef de opdracht hoe de hulppost op school het snelst te bereiken is. Dit kan vanuit verschillende locaties geoefend worden. Vanuit elke locatie gebruiken de leerlingen een andere kleur om de route aan te geven. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 8

9 de kookruimte. Gebruik steeds een andere kleur voor elke aparte route. 13. Assessment/ nabespreking De leerling beoordeelt een aantal hulpverleningshandelingen die hij zelf kan doen na een ongeluk of voorval. VOx Sociale competentie: 3.4. Reflectie op werk en eigen leerproces. De leerling maakt geheel zelfstandig de assessmentopdracht. Hij vult op een lijst in, welke actie goed of fout is. Geef de leerlingen de gelegenheid om de opdracht goed te kunnen maken (tijdstip, ruimte, benodigdheden) VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 9

10 Leerjaar 2: Bewijzenblad voor leerroute A Thema 3: : Bieden van EHBO De prestatie: Naam leerling: Klas/groep: Datum beoordeling: Beoordeeld door: Totaal beoordeling: (plaats X in juiste vak) Opmerking leerling G(oed) 4 ++ V(oldoende) 3 + M(atig) 2 - O(nvoldoende) 1 -- Opmerking leraar VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 10

11 Opdracht 1 De leraar maakt hier een passende opdracht waarin de leerling aan de hand van beoordelingspunten kan laten zien welke vaardigheden hij beheerst. Opdracht 2 Bewijzenblad invullen Kijk naar de beoordelingspunten die de leraar voor je heeft uitgekozen. Hoe heb je het gedaan? Wat vind je er zelf van? Kruis aan. Je kan kiezen tussen: g = goed v = voldoende m = matig o = onvoldoende VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 11

12 Leerling Weten (=Kennis) g v m o g v m o Ik kan vertellen wat de volgende woorden betekenen: betadine, spoedeisende hulp, 112, locatie, steriel Ik kan voorbeelden noemen van hoe ik een ongeluk kan voorkomen Leraar Voorbereiden en plannen Ik kan zien en zeggen wanneer iemand spoedeisende hulp nodig heeft Ik weet waarom ik voorzichtig om moet gaan met elektrische apparatuur Uitvoeren Ik kan 112 bellen, waarbij ik helder aan de telefonist de locatie en mijn waarnemingen van het ongeluk kan doorgeven Ik pas de regels van wat ik wel en juist niet moet doen toe, bij een ongeluk Ik kan iemand die zojuist iets naars heeft meegemaakt gerust stellen Ik kan bij iemand een pleister plakken of een verband leggen Werk-, leerhouding Ik kan de volgende keer een ongeluk voorkomen, als ik weet wat er de vorige keer is misgegaan Ik durf 112 of een andere hulpverlener te bellen Het resultaat Ik heb een bewijzenblad ingevuld en op tijd ingeleverd. Ik weet hoe ik moet handelen bij een ongeluk Ik weet bij wie ik moet zijn wanneer iemand medische hulp nodig heeft Ik weet wie op school eerst hulp kan verlenen Ik weet of ik een baan waarbij EHBO-vaardigheden aan bod komen leuk zou vinden VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 12

13 Opdracht 3 Eindgesprek Het eindgesprek met mijn leraar is gepland op (datum) Tijdens het eindgesprek gaat je leraar het bewijzenblad ook invullen en met je bespreken. Hij zal ook met jou bespreken wat je leuk en niet leuk vond en wat erg goed ging en wat minder goed. Uiteindelijk geeft je leraar jou een totaal beoordeling. Deze informatie wordt toegevoegd aan je portfolio. VOx is ontwikkeld in opdracht van OCW door KPC Groep, SLO en CED-Groep 13

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties leerroute A

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties leerroute A Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties leerroute A Thema 1: : Contact onderhouden via digitale communicatiemiddelen Thema 1 1. Introles De leerling kan zeggen wat belangrijk is voor veilig internetten Groepsgesprek:

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 9: Omgaan met geld en consumeren Praktijkkern d: Budget opstellen en bewaken Thema 9 Praktijkkern d Omgaan met geld en consumeren

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

docenten handleiding CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0

docenten handleiding CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0 docenten handleiding CP07 Gas, water, elektriciteit en telefoon BSDH7-V1.0 Gas, water, elektriciteit en telefoon CP07 Waar gaat het over? Introductie In de CP Gas, water, elektriciteit en telefoon leert

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Docentenhandleiding groep 5 en 6

Docentenhandleiding groep 5 en 6 Docentenhandleiding groep 5 en 6 Inleiding Wat is Museumschatjes? Voor u ligt de docentenhandleiding bij Museumschatjes. In opdracht van het Platform Drentse Musea heeft K&C dit erfgoedproject in 2012,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

DE INFOBEURS. Beroepsopleiding, werk, werkervaring, stage. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS DE INFOBEURS Jongeren die nieuw aankomen op de school hebben wellicht veel vragen over hoe het eraan toegaat op de school, of ze kunnen gaan werken, welke stageplekken tof zijn, Daarnaast zijn jongeren

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM > WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM Je kunt de boom op diverse manieren invullen. Zie hieronder voor suggesties: WAT MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3 DE WORTELS Vul in wat jouw belangrijkste waarden

Nadere informatie

docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1

docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1 docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1 Lezen en spelen CP06 Waar gaat het over? Introductie In deze praktijksituatie gaat het over educatieve activiteiten voor en door kinderen: voorlezen,

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE

UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE UITGEWERKT DRAAIBOEK VOOR TRAINERS REALISTEN ROADMOVIE Op www.derealisten.nu bij het kopje methodiekboek vindt u alle benodigde trainingsmaterialen. De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0

docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0 docenten handleiding CP04 Bankzaken BSDH4-V1.0 Bankzaken CP04 Waar gaat het over? Introductie In de praktijksituatie over Bankzaken oefenen cursisten met het openen en blokkeren van een rekening, met geld

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van Grieken en Romeinen 3000 v C - 500 n C Oudheid tijd van monniken en ridders 500-1000 vroege Middeleeuwen tijd van steden en staten 1000-1500 hoge

Nadere informatie