Examen VBO-MAVO-C. Economie. Voorbereidend Beroeps Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 23 mei uur. Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen VBO-MAVO-C. Economie. Voorbereidend Beroeps Onderwijs. Tijdvak 1 Dinsdag 23 mei 9.00 11.00 uur. Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs"

Transcriptie

1 Economie Examen VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 23 mei uur Informatieboekje B Begin

2 informatie 1 RIJKSBEGROTING 1999 inkomsten van het rijk in 1999: 213,6 miljard niet-belastingontvangsten 27,4 mld overige belastingen op inkomen, winst en vermogen 7,8 mld omzetbelasting BTW 56,6 mld vennootschapsbelasting 34,2 mld accijnzen 16,9 mld loon- en inkomstenbelasting 45,6 mld belasting op milieu 5,2 mld overige kostprijsverhogende belastingen 19,8 mld uitgaven van het rijk in 1999: 231,9 miljard landbouw, natuurbeheer en visserij 3,7 mld financiën 5,9 mld justitie 7,6 mld binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties 7,7 mld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer 8,5 mld buitenlandse zaken/ internationale samenwerking 8,7 mld volksgezondheid, welzijn en sport 11,2 mld europese unie 11,8 mld economische zaken 3,4 mld diversen 6,7 mld onderwijs, cultuur en wetenschappen 40,9 mln rente staatsschuld 31,2 mld defensie 13,8 mld sociale zaken en werkgelegendheid 31,1 mld verkeer en waterstaat, FES en infrastructuurfonds 14,6 mld gemeente- en provinciefonds 25,1 mld informatie 2 Uit een folder van het arbeidsbureau: Inkomensderving bij werkloosheid Indien iemand buiten zijn of haar schuld ontslagen wordt, biedt de werkloosheidswet een vangnet. De hoogte van de uitkering is 70% van het laatstverdiende loon. De duur van de uitkering hangt af van het arbeidsverleden. Voor de bepaling van het arbeidsverleden moet rekening worden gehouden met de weken-eis en de vier-uit-vijf jaren-eis. Voor de weken-eis moet de werknemer in de periode die direct aan de werkloosheid voorafgaat minstens 26 van de 39 weken gewerkt hebben. De vier-uit-vijf jaren-eis, kortweg jaren-eis, houdt in dat de werknemer voorafgaande aan het jaar waarin de werkloosheid ingetreden is, minstens gedurende vier kalenderjaren gewerkt heeft B 2 Lees verder

3 informatie 3 Uit de folder Als u werkloos bent, Gak Nederland BV In de volgende tabel ziet u hoe lang u 70% van uw laatstverdiende loon als uitkering ontvangt, uitgaande van uw totale arbeidsverleden: Bij een arbeidsverleden van duurt uitkering van 70% 4 jaar 6 maanden 5 tot 10 jaar 9 maanden 10 tot 15 jaar 1 jaar 15 tot 20 jaar 1,5 jaar 20 tot 25 jaar 2 jaar 25 tot 30 jaar 2,5 jaar 30 tot 35 jaar 3 jaar 35 tot 40 jaar 4 jaar 40 jaar en meer 5 jaar informatie 4 Curriculum vitae Amat, Galima Albert Verweijlaan BZ HILVERSUM Telefoon : Geboortedatum: 22 augustus 1977 Geslacht: vrouw Burgerlijke staat: ongehuwd Godsdienst: Islam Opleiding: Mavo Willibrordus, Bussum Diploma mei 1993 Meao Boerhave College, Utrecht Diploma mei 1997 Cursus: Ervaring: Praktijktraining kantoorautomatisering Informatie Centrum Den Haag Eerste Hulp bij Levensgevaar Reanimatiecomité Rijswijk/Den Haag Garage Abskerk BV, Hilversum administratief medewerker augustus 1997 t/m december 1999 Reklame-diensten Fortuin BV, Utrecht telefonisch verkoopmedewerker januari 2000 t/m februari 2000 Referenties: De heer C. Cornelisse directeur Garage Abskerk tel: B 3 Lees verder

4 informatie 5 1 januari 1999 De monetaire unie De economische en monetaire unie is op 1 januari 1999 van start gegaan. De koers van de euro werd vastgesteld op ƒ 2, Euromunten en eurobankbiljetten zijn nog niet in omloop. 1 januari 2002 De euro komt in de portemonnee Op 1 januari 2002 komen de euromunten en de eurobankbiljetten in omloop. Het gehele betalingsverkeer (bank- en girorekeningen, geldautomaten, pinpassen, etc.) gaat over op de euro. Ondernemers moeten de euro als een betaalmiddel accepteren. Met andere woorden: de euro en de gulden zijn beide een wettig betaalmiddel. Uiterlijk 1 juli 2002 De gulden is geen wettig betaalmiddel meer De ondernemer hoeft de gulden niet meer te accepteren als betaalmiddel. Omwisselen van de guldens is alleen nog mogelijk bij banken. Overigens kunnen de deelnemende landen deze periode naar eigen inzicht verkorten. informatie 6 Werkgelegenheid in de land- en tuinbouw Het aandeel vrouwelijke arbeidskrachten in de land- en tuinbouw blijft stijgen. Onder de 292 duizend vaste arbeidskrachten, die het CBS in 1998 heeft geteld, bevinden zich ruim 99 duizend vrouwen. Hiermee is het aantal vrouwen in de land- en tuinbouw gestegen naar 34%. Van alle vrouwen werkt 22% voltijd, bij de mannen is dat 59%. informatie 7 Inkomsten/uitgaven meisjes per maand 15 jaar 16 jaar 17 jaar inkomsten ƒ 197, ƒ 258, ƒ 279, uitgaven ƒ 136, ƒ 153, ƒ 174, Inkomsten/uitgaven jongens per maand 15 jaar 16 jaar 17 jaar inkomsten ƒ 195, ƒ 311, ƒ 365, uitgaven ƒ 132, ƒ 184, ƒ 224, Totaal aantal jongeren , gelijk verdeeld over jongens en meisjes B 4 Lees verder

5 informatie 8 informatie 9 Sam krijgt van de verkoper de volgende informatie: Verbruik 1 liter benzine à ƒ 2,11 op 25 km 1 liter olie à ƒ 13,75 op 50 liter benzine Onderhoud ƒ 600, per jaar Inruilwaarde ƒ 2.000, na 3 jaar (inclusief slot en alarm) WA verzekering ƒ 192, per jaar Accessoires ƒ 389, voor het slot ƒ 500, voor het alarm inclusief inbouwen B 5 Lees verder

6 informatie 10 Sam in de winkel: Sam: Verkoper: Sam: Verkoper: Sam: Verkoper: Ik zou de scooter graag willen kopen, maar zoveel geld heb ik niet. Kan ik het geld lenen? Je kunt bij mij een lening sluiten. Je betaalt dan in termijnen. Dan zou ik graag ƒ 5.000, willen lenen en dit in 3 jaar terugbetalen. Kan dat? Geen probleem. Hoeveel verzekeringspremie moet ik betalen? Ik kom de scooter op 1 november ophalen. De verzekeringspolissen voor scooters beginnen en eindigen op 1 mei. Je moet dan van 1 november tot 1 mei betalen. informatie 11 Leentabel Fietsspecialist Bedrag (f) Te betalen vaste maandbedragen bij verschillende looptijden 12 mnd. 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd. 72 mnd ,45 25,58 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t ,90 51,16 37,44 30,72 24,03 21, ,95 76,75 56,17 46,09 36,05 32, ,80 102,33 74,89 61,45 48,06 42, ,92 122,90 87,86 70,16 58,25 51, ,51 147,47 105,44 84,19 69,89 61, ,09 172,05 123,01 98,22 81,54 71, ,67 196,63 140,58 112,25 93,19 81, ,26 221,21 158,15 126,28 104,84 92, ,93 239,73 168,46 133,25 111,49 96, ,12 287,74 202,16 159,90 133,79 115, ,30 335,70 235,85 186,55 156,08 134, ,49 383,66 269,54 213,20 178,38 153, ,67 431,61 303,23 239,85 200,68 173, ,91 472,06 330,93 259,90 217,55 187,70 informatie 12 Premietabel WA-verzekeringen Scooters en automaatbromfietsen November December Januari Februari Maart April ƒ 90,00 ƒ 75,00 ƒ 60,00 ƒ 45,00 ƒ 30,00 ƒ 15,00 De premies zijn inclusief assuratiebelasting, maar exclusief ƒ 12, administratiekosten B 6 Lees verder

7 informatie 13 EEN JAAR NAAR SCHOOL IN HET BUITENLAND BELANGRIJKE INFORMATIE Hoe meld ik mij aan? Na ontvangst van jouw aanmeldingsformulier nodigen wij je uit voor een vrijblijvend interview. De kosten van het interview bedragen ƒ 65, en dienen contant te worden voldaan bij het interview. Vrijwillige voorbereidingscursus De prijs voor de vrijwillige voorbereidingscursus bedraagt ƒ 1.950,. Een plaats voor deze cursus kan worden gereserveerd wanneer tenminste de aanbetaling van ƒ 750, is voldaan. Programmakosten VS ƒ , Canada ƒ , Australië ƒ , Nieuw Zeeland ƒ , Engeland ƒ , Frankrijk ƒ 9.450, Verzekering Het afsluiten van een verzekeringspakket is verplicht. De verzekering dekt ziekte en ongeval, diefstal, wettelijke aansprakelijkheid en is tevens een reis- en bagageverzekering. De kosten voor de verzekering bedragen ƒ 1.195,. Annuleringsverzekering U kunt een vrijwillige annuleringsverzekering ad. ƒ 195, afsluiten. Bij ziekte, ongeval of overlijden van deelnemer of een direct familielid (ouders/voogd, broer of zus) worden dan de programmakosten minus de interviewkosten en de premie voor de annuleringsverzekering terugbetaald. Eindexamenannuleringsgarantie Eindexamenkandidaten kunnen een speciale eindexamenannuleringsgarantie à ƒ 590, afsluiten. Mocht je voor je examen zakken of blijven zitten en daarom niet aan het programma kunnen deelnemen, dan krijg je bij annulering je geld terug (minus de kosten van de eindexamenannuleringsgarantie en administratiekosten) als je deze garantie hebt afgesloten. informatie 14 Tariefgroepen 1999 Tariefgroep 0: geen belastingvrije som Geldt als men twee of meer dienstbetrekkingen of uitkeringen heeft en bij de andere dienstbetrekking (of uitkering) al in een tariefgroep wordt ingedeeld die recht geeft op een belastingvrij bedrag. Tariefgroep 1: belastingvrije som ƒ 419, Geldt als men de basisaftrek overdraagt aan de echtgenoot of huisgenoot. Tariefgroep 2: belastingvrije som ƒ 8.799, Geldt als men niet in één van de andere tariefgroepen wordt ingedeeld. Tariefgroep 3: belastingvrije som ƒ , Geldt als men naast de eigen aftrek ook de basisaftrek van een ander geniet. Overdracht van de basisaftrek is alleen mogelijk voor gehuwden of wanneer er sprake is van geregistreerd partnerschap. Tariefgroep 4: belastingvrije som ƒ , Geldt voor alleenstaande ouder met inwonende kinderen, waarmee de ouder duurzaam een huishouding voert. Tariefgroep 5: belastingvrije som maximaal ƒ , Geldt voor alleenstaande werkende ouder met minstens één kind jonger dan 12 jaar, waarmee de ouder duurzaam een huishouding voert B 7 Lees verder

8 informatie 15 BELASTINGEN 1999 Schijventarief tariefpercentage over belastbare som heffing over het totaal van de schijven 35,75% 0 ƒ ƒ 5.362, 37,05% ƒ ƒ ƒ , 50% ƒ ƒ ƒ , 60% > ƒ informatie 16 Cijfers Honduras 1998 Nationaal inkomen 12,7 miljard dollar Inflatie 4,5% Bevolking 5,9 miljoen Ontvangsten van de overheid 665 miljoen dollar Uitgaven van de overheid 865 miljoen dollar De belangrijkste exportproducten bananen koffie vis/vlees De belangrijkste importproducten machines chemische producten transportmiddelen Waarde totale export 1,3 miljard dollar Waarde totale import 1,8 miljard dollar Werkzame beroepsbevolking agrarische sector 62% industriële sector 18% dienstensector 20% Einde Samenstelling nationaal inkomen/product agrarische sector 20% industriële sector 19% dienstensector 61% B 8

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2007 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 9.00-11.00 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 2 dinsdag 19 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 57 punten te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 dinsdag 18 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te

Nadere informatie

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012

PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 PERSOONLIJK PERSONAL BENEFITS STATEMENT GLOBAL DYNAMICS januari 2012 F. van Tilborg Groenstraat 34 5045 PB Utrecht De heer F. van Tilborg Personal Benefits Statement 2012 Voorwoord Dit Personal Benefits

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003

Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 Examenopgaven VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 1 maandag 26 mei 9.00 11.00 uur ECONOMIE CSE GL EN TL ECONOMIE VBO-MAVO-D Bij dit examen horen een uitwerkblad en een bijlagenboekje. Dit examen bestaat uit 41

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam

Prospectus. Consumptief Krediet. April 2011. De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam De Nederlandse Voorschotbank B.V. Postbus 855 1000 AW Amsterdam Entrada 600 1096 ET Amsterdam t. 020 312 52 00 f. 020 312 54 11 e. info@denederlandsevoorschotbank.nl i. www.denederlandsevoorschotbank.nl

Nadere informatie