KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA"

Transcriptie

1 KLANTPROFIEL M.B.T. EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING T.B.V. EEN ZELFSTANDIGE / DGA PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Relatienummer (in te vullen door medewerker Schouten Zekerheid) Naam klant Geslacht: ᴏ Man ᴏ Vrouw Adres Postcode Woonplaats Telefoon overdag adres Geboortedatum BSN Burgerlijke staat ᴏ gehuwd/samenwonend ᴏ weduwe / weduwnaar ᴏ gescheiden ᴏ alleenwonend Naam partner Geboortedatum Kinderen? Inwonend? BEROEP / FUNCTIE / INKOMEN KLANT Beroep klant Heeft u een nevenberoep?, namelijk Naam bedrijf Gevestigd in Kvk nummer Is het bedrijf uw eigendom? Oprichtingsdatum Bent u in het bezit van de vereiste vergunningen? Bedrijfsactiviteiten Aantal werkzame uren uren Dagelijkse werkzaamheden Commercieel Administratief Leidinggevend Toezichthoudend Handenarbeid Werken aan/met machines Aantal zakelijke km per jaar (Incl. woon-werkverkeer) Welke vakopleidingen heeft u genoten? Diploma Diploma Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 1

2 De volgende vragen gaan over uw inkomen. Ter verduidelijking geven we aan welk inkomen bedoeld wordt. Zelfstandigen: de belastbare winst uit uw onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden vóór ondernemersaftrek en MKB winstvrijstelling, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. DGA: het belastbare loon, vermeerderd of verminderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst of verlies van de BV, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen. Startende ondernemer: het verwachte gemiddelde jaarinkomen in de eerste drie jaar. Het inkomen uit arbeid of winst uit de onderneming van de verzekerde, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001, over het voorafgaande jaar. Het bruto inkomen van de verzekerde uit arbeid en/of winst uit onderneming in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. Jaarinkomen Vast Variabel Overige inkomsten (beleggingen, vergoedingen, klussen) Belast Onbelast Is het inkomen de afgelopen jaren min of meer stabiel geweest? Verwacht u de komende jaren sterke wijzigingen? Beschikt u over financiële reserves, zoals vrij opneembaar spaargeld?, te weten INKOMEN PARTNER Categorie: ᴏ loondienst ᴏ zelfstandige / DGA Arbeidscontract: ᴏ niet van toepassing ᴏ bepaalde tijd ᴏ onbepaalde tijd Vanaf: Beroep / functie: Jaarinkomen: Vast Variabel Aanvullingen Onbelast EIGEN WONINGBEZIT Eigen woning: Overwaarde:, te weten Tweede woning: Overwaarde:, te weten Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 2

3 FINANCIËLE VASTE LASTEN PER MAAND Woonlasten: Huur of rente/ aflossing hypotheek Servicekosten Overig: Alimentatie Pensioen(premie) Rente / aflossing overige leningen (binnenkort) studerende kinderen ALGEMEEN Wat is de concrete aanleiding om nu een advies te vragen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? DOELSTELLINGEN VAN DE KLANT Wat is de door u gewenste pensioenleeftijd? ᴏ AOW-gerechtigde leeftijd ᴏ 65 jaar ᴏ 60 jaar ᴏ Anders, namelijk Welke doelstelling(en) heeft u met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? ᴏ inkomensaanvulling ᴏ opvangen hypotheeklasten ᴏ opvangen kredietlasten Welk deel van uw inkomen wenst u in geval van arbeidsongeschiktheid te verzekeren? ᴏ 80% van het laatstverdiende loon ᴏ 60-80% van het laatstverdiende loon ᴏ 50-60% van het laatstverdiende loon ᴏ < 50% van het laatstverdiende loon Bent u bereid van beroep te veranderen indien arbeidsongeschiktheid u verhindert uw oudere beroep uit te oefenen, maar uitvoering van andere beroepen mogelijk is? In hoeverre zijn de huidige inkomsten voldoende om de vaste maandlasten te financieren? ᴏ onvoldoende ᴏ voldoende ᴏ ruim voldoende Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 3

4 Verwacht u in de komende jaren veranderingen die belangrijke gevolgen hebben voor de omvang van de vaste lasten? Lijdt u inkomenstenderving op arbeidsongeschiktheid (oftewel; nemen uw inkomsten af ten gevolge van arbeidsongeschiktheid)? Bent u bereid (een deel van) uw vrij opneembare reserves op te nemen om de daling in het inkomen bij arbeidsongeschiktheid op te vangen? Bent u bereid (een deel van) uw vermogen, zoals de overwaarde van uw woning, te gelde te maken om de daling in het inkomen bij arbeidsongeschiktheid op te vangen? Hoe dienen de verzekerde bedragen (80% van het inkomen) zich te ontwikkelen? ᴏ dalend ᴏ gelijkblijvend ᴏ klimmend (vast percentage per jaar) ᴏ stijgend op basis van prijs- of loonindex (zodat de inflatie wordt bijgehouden) Vindt u het belangrijk om bij arbeidsongeschiktheid actief te worden geholpen bij de re-integratie en de kosten vergoed te krijgen (aanvullend op de regelingen van de overheid)? Zijn er bepaalde verzekeraars waar u de eventueel af te sluiten verzekering wel of juist niet wilt onderbrengen?, wel/niet bij verzekeraar(s) ERVARING EN KENNIS VAN DE KLANT Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten? ᴏ slecht ᴏ matig ᴏ voldoende ᴏ goed ᴏ uitstekend Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 4

5 Wat weet u van financiële producten in het algemeen? ᴏ ik zorg dat ik zelf altijd goed op de hoogte blijf ᴏ ik wil globaal op de hoogte blijven van dit soort zaken ᴏ ik heb geen zin om me in deze materie te verdiepen en vertrouw hierbij op anderen Wat wilt u weten als u een financieel product aanschaft? ᴏ ik wil altijd het naadje van de kous weten en verricht zelf veel vooronderzoek ᴏ ik wil globaal begrijpen wat het voor mij betekent, maar verdiep me niet in de details ᴏ ik heb geen zin om me in deze materie te verdiepen en vertrouw hierbij op anderen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? ᴏ daar weet ik niets van ᴏ daar weet ik weinig van ᴏ daar weet ik genoeg van ᴏ daar weet ik heel veel van, omdat _ Heeft u inzicht in de fiscale regelingen rondom arbeidsongeschiktheidpremies en uitkeringen (oftewel; weet u dat de premie aftrekbaar is en dat de uitkering belast wordt met loonbelasting die door de verzekeraar wordt ingehouden indien de verzekering in privé wordt afgesloten)? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u arbeidsongeschikt wordt? ᴏ daar weet ik niets van ᴏ daar weet ik weinig van ᴏ daar weet ik genoeg van ᴏ daar weet ik heel veel van, omdat Hebt u thans een arbeidsongeschiktheidsverzekering of heeft u deze in het verleden gehad?, bij verzekeraar(s) In welke mate heeft u in het verleden financiële producten afgesloten waarin reeds dekkingen zijn opgenomen in geval van arbeidsongeschiktheid? ᴏ pensioen ᴏ woonlastenbeschermer ᴏ anderszins, te weten Een sommenverzekering keert in geval van arbeidsongeschiktheid altijd het van te voren afgesproken bedrag uit, ook al is uw inkomen niet achteruit gegaan. Een schadeverzekering vergoedt in geval van arbeidsongeschiktheid alleen de schade die u lijdt als uw inkomen daadwerkelijk achteruit gaat. Bent u voldoende bekend met het verschil tussen een sommenverzekering en een schadeverzekering? Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 5

6 Bent u bekend met de kenmerken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de criteria die worden toegepast voor het bepalen van de uitkering?, ik ben hiermee volledig bekend, ik ben hiermee voldoende bekend, ik ben hier helemaal niet mee bekend Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beslist de verzekeraar of u ondanks arbeidsongeschiktheid uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog wel doen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. Maar u blijft wel in uw eigen beroep werken. Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Hij kijkt wat voor werk u kunt doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij gangbare arbeid kijkt de verzekeraar óf u nog werk kunt doen. Het maakt niet uit wat voor werk. De verzekeraar let niet op uw oude beroep of werkervaring. Hij kijkt alleen wat voor werk u kunt doen. Bij gangbare arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij passende arbeid. Bent u voldoende bekend met de verschillen tussen beroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid?, ik ben hiermee volledig bekend, ik ben hiermee voldoende bekend, ik ben hier helemaal niet mee bekend RISICOBEREIDHEID VAN DE KLANT De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt dat het beschikbare budget geen uitgangspunt mag zijn voor de advisering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het uitgangspunt moet zijn dat een passende oplossing wordt gezocht voor het financiële risico dat u als klant kunt lopen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat pas over tot uitkering na een zekere wachttijd. Bent u zich bewust dat u tijdens de wachttijd op een andere wijze in uw inkomstenterugval moet voorzien? Welke termijn van inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid kunt u zelf dragen alvorens het recht bestaat op een uitkering? ᴏ 14 dagen ᴏ 30 dagen ᴏ 60 dagen ᴏ 90 dagen ᴏ 180 dagen ᴏ 360 dagen ᴏ Anders, namelijk: Wenst u ook een uitkering te ontvangen als u uw beroep slechts gedeeltelijk kunt uitoefenen als gevolg van arbeidsongeschiktheid? Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 6

7 Wat vindt u belangrijk in het kader van een arbeidsongeschiktheidsverzekering? ᴏ een verzekering met goede voorwaarden en een redelijke premie ᴏ een verzekering met hele goede voorwaarden ᴏ een verzekering met een zo laag mogelijke premie Wat is indien mogelijk de door u gewenste eindleeftijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering? ᴏ AOW-gerechtigde leeftijd ᴏ 65 jaar ᴏ 60 jaar ᴏ anders, namelijk Wilt u uw verzekerde som indexeren?, indexering vindt jaarlijks plaats, indexering vindt jaarlijks plaats zolang u niet arbeidsongeschikt bent, indexering vindt jaarlijks plaats alleen in de periode dat u arbeidsongeschikt bent OPMERKINGEN / TOELICHTING Opgemaakt d.d.: door: Ik weet dat van mij als klant wordt verwacht dat ik: Volledige en juiste informatie aanlever Actief vragen stel als zaken mij niet duidelijk zijn Alle nog uit te reiken stukken doorneem en indien nodig actief van commentaar voorzie Handtekening klant voor akkoord (voor in totaal 7 pagina s) Klantprofiel arbeidsongeschiktheidsverzekering 7

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan

Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Klantprofiel ten behoeve van VZP AOV stappenplan Mijn persoonlijke gegevens Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen

De heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Scharenborg & Rijckenberg Versie 2010.07.26 Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht O Man O Vrouw Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland

: % Verkoop/acquisitie : % Leidinggevend : % Reizen binnenland : % Reizen buitenland Profiel ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn persoonlijke gegevens: Voorletters, Achternaam Geslacht Geboortedatum Straat, Huisnummer Postcode, Plaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klantprofiel. Waarom een klantprofiel?

Klantprofiel. Waarom een klantprofiel? Klantprofiel Waarom een klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht ( WFT ) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Inventarisatie. ten behoeve van een. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Inventarisatie. ten behoeve van een. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Inventarisatie ten behoeve van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wij verzoeken u om dit formulier zover als mogelijk in te vullen en tezamen met de gevraagde bijlagen te mailen naar info@finac.nl 1

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering.

Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Wij hebben u benaderd voor een hersteladvies m.b.t. uw beleggingsverzekering. Omdat u een relatie van ons kantoor bent nemen wij de kosten voor zowel de controle als het hersteladvies voor onze rekening.

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier. ten behoeve van uw arbeidsongeschiktheidsrisico

Inventarisatieformulier. ten behoeve van uw arbeidsongeschiktheidsrisico Inventarisatieformulier ten behoeve van uw arbeidsongeschiktheidsrisico Inhoudsopgave In onderstaande inhoudsopgave treft u de verschillende onderwerpen aan die worden behandeld in dit inventarisatieformulier.

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie