Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo"

Transcriptie

1 Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

2 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende situaties: U ontvangt ondersteuning zoals hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding. U heeft een voorziening of hulpmiddel, zoals een traplift, scootmobiel of regiotaxi. U ontvangt een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo. Daarmee koopt u zelf de ondersteuning in die u nodig heeft. U logeert soms korte tijd in een zorginstelling ter ondersteuning van uw mantelzorger. Eigen bijdrage Inhoudsopgave Waarom betaal ik een eigen bijdrage aan het CAK? Wijzigingen Hoeveel moet ik betalen? Berekening van de maximale periodebijdrage Hoe betaal ik de eigen bijdrage? Periodekalender Vraag en antwoord Wat doet het CAK? Wij berekenen en innen de eigen bijdrage in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeenten. Wilt u meer weten over onze organisatie? Kijk dan op onze website

3 Waarom betaal ik een eigen bijdrage aan het CAK? U betaalt een eigen bijdrage als u ondersteuning ontvangt, thuis of tijdelijk in een instelling. U betaalt ook een eigen bijdrage als u de kosten van de ondersteuning betaalt vanuit een persoonsgebonden budget (pgb). De kosten van de zorg of ondersteuning worden betaald uit de Wmo. Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald. Wmo: onder de Wet maatschappelijke ondersteuning zorgen de gemeenten voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij het huishouden, begeleiding, hulpmiddelen en woonvoorzieningen. Wij berekenen en innen de eigen bijdrage voor de Wmo namens de gemeente. Tip: wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen? Op onze website staat een rekenprogramma om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. Het rekenprogramma berekent wat u ongeveer gaat betalen. U vindt het rekenprogramma op onder Ik ben direct op zoek naar Eigen bijdrage berekenen. Vanaf pagina van deze folder staat ook de uitleg van de standaard berekening. Hier kunt u zien hoe wij de maximale periodebijdrage berekenen. Wijzigingen Modulair pakket thuis Vanaf betaalt u voor een modulair pakket thuis (mpt) een lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz. Tot en met betaalde u hiervoor een eigen bijdrage voor zorg thuis. Ontvangt u naast uw mpt ook hulp bij het huishouden vanuit de Wmo? Dan hoeft u voor de hulp bij het huishouden vanaf geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage voor het mpt vindt u op onze website Wlz: de Wet langdurige zorg regelt de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Einde overgangsrecht begeleiding en ondersteuning van de mantelzorger Vanaf vallen begeleiding, dagbesteding en ondersteuning van de mantelzorger onder de Wmo. In had u nog recht op dezelfde eigen bijdrage als in eerdere jaren. Uiterlijk januari stopt dit overgangsrecht. Uw gemeente bepaalt vanaf het tarief voor uw begeleiding of dagbesteding. Uw eigen bijdrage kan dus veranderen. Heeft u een indicatie voor beschermd wonen? Dan geldt voor u het overgangsrecht nog tot en met. Einde overgangsrecht pgb Op januari stopt ook het overgangsrecht voor het pgb Wmo. Heeft u een pgb voor begeleiding of dagbesteding? Dan kan uw eigen bijdrage veranderen. In betaalde u maximaal over % van het budget voor begeleiding een eigen bijdrage. Voor persoonlijke verzorging was dit percentage %. Vanaf kan uw gemeente over het volledige budget een eigen bijdrage vragen.

4 Hoeveel moet ik betalen? Op uw beschikking staat wat u maximaal per periode van vier weken moet betalen. Dit is uw maximale periodebijdrage. De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:. Uw inkomen en uw vermogen.. De samenstelling van uw huishouden.. Uw leeftijd.. De gemeente waar u woont. Op de volgende pagina s leggen wij deze voorwaarden uit. Op uw factuur staat wat u per periode van vier weken werkelijk moet betalen. Dit is uw eigen bijdrage. Periode: een kalenderjaar bestaat uit perioden. De periodekalender voor vindt u op pagina. Maximale periodebijdrage: dit is de bijdrage die u maximaal per periode moet betalen. Wij stellen dit bedrag vast op uw beschikking. De kosten van uw ondersteuning Op uw factuur staan de totale kosten van de ondersteuning die u in een periode heeft ontvangen. De kosten zijn afhankelijk van het (uur)tarief, de hoogte van uw pgb en/of de kosten van uw hulpmiddel, voorziening of andere producten. Deze kosten vindt u vaak ook terug in de afspraken met uw gemeente. Uw gemeente geeft de kosten of het (uur)tarief aan ons door. Zijn de totale kosten per periode hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage. Zijn de totale kosten per periode lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning die u heeft ontvangen.. Uw inkomen en vermogen Met uw inkomen en eventuele vermogen berekenen wij uw maximale periodebijdrage. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen aan ons door. De maximale periodebijdrage voor berekenen we op basis van uw inkomen en vermogen over. Deze gegevens vindt u ook op uw belastingaanslag van of op uw jaaropgave. Uw inkomen Met uw inkomen bedoelen we uw verzamelinkomen of belastbaar loon. Heeft u een partner? Dan gebruiken wij uw gezamenlijke verzamelinkomen. Doet u geen belastingaangifte? Dan berekenen wij uw maximale periodebijdrage op basis van uw belastbaar loon. U vindt deze inkomensgegevens op uw jaaropgave(n). Verzamelinkomen: de Belastingdienst stelt uw verzamelinkomen vast op basis van uw aangifte. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomen uit de drie boxen :. inkomsten uit werk of een uitkering, en woning. inkomsten uit aandelen en dividend. opbrengsten beleggingen en spaargeld Belastbaar loon: het belastbaar loon is het totaal van uw salaris of uitkering. Heeft u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Dan is voor u alleen een belastbaar loon bekend. De Belastingdienst geeft uw belastbaar loon aan ons door.

5 Uw vermogen Doet u belastingaangifte? En heeft u vermogen in box? Dan telt % van de grondslag sparen en beleggen extra mee bij de berekening van de maximale periodebijdrage. Grondslag sparen en beleggen: de grondslag sparen en beleggen is het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen. Deze gegevens vindt u op uw belastingaanslag. Heeft u vragen over uw inkomen of uw vermogen? Neem dan contact op met de Belastingdienst via of kijk op Uitzondering Had u in geen verzamelinkomen of belastbaar loon? Dan stellen wij de laagst mogelijke maximale periodebijdrage vast. In is dit,0 voor een eenpersoonshuishouden en,0 voor een meerpersoonshuishouden. Aanpassing van de eigen bijdrage We gebruiken het inkomen en vermogen over om uw maximale periodebijdrage voor te berekenen. Is uw inkomen en/of vermogen sinds lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen. U vraagt een aanpassing aan met het Formulier aanpassen eigen bijdrage. U kunt het formulier downloaden op onze website Kijk hiervoor bij Downloads. U kunt ons ook bellen en het formulier aanvragen. Voorwaarden Wij kunnen uw maximale periodebijdrage alleen aanpassen als uw (gezamenlijk) bijdrageplichtig inkomen in minimaal.,- lager is dan in. Bijdrageplichtig inkomen: het bijdrageplichtig inkomen is het totaal van uw verzamelinkomen en % van uw grondslag sparen en beleggen. Termijn U kunt uw aanvraag voor aanpassing van de eigen bijdrage voor uiterlijk tot en met maart indienen. Krijgt u een beschikking over een eerder jaar? Dan kunt u binnen maanden na de datum op de beschikking uw aanvraag indienen.. De samenstelling van uw huishouden Een huishouden kan uit verschillende personen bestaan. Bijvoorbeeld u en uw echtgenoot. Of u en een meerderjarige huisgenoot. Voor het berekenen van uw maximale periodebijdrage telt het verzamelinkomen en vermogen van beide personen mee. Van een gezamenlijk huishouden is sprake als u aan onderstaande voorwaarden voldoet: Een gezamenlijk huishouden bestaat uit twee personen. Bijvoorbeeld: u bent echtgenoten, broer en zus of goede vrienden en u woont samen in een huis. U verblijft met uw partner of huisgenoot het grootste deel van de tijd samen in de woning. U zorgt voor elkaar. U heeft bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of u verzorgt elkaar bij ziekte, doet boodschappen of kookt voor elkaar. Let op! Kinderen en ouders vormen geen gezamenlijk huishouden voor het berekenen van de eigen bijdrage.. Uw leeftijd Uw leeftijd telt mee bij de berekening van de maximale periodebijdrage. Bent u jonger dan jaar? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen als u ondersteuning ontvangt. Bent u pensioengerechtigd? Dan wordt uw maximale periodebijdrage anders berekend. Deze berekening vindt u onder Berekening van de maximale periodebijdrage vanaf pagina. Let op! Is uw woning aangepast voor uw minderjarige kind? Dan kan uw gemeente daar wel een eigen bijdrage voor vragen.

6 . De gemeente waar u woont De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarom bepaalt uw gemeente de tarieven en de kosten die berekend worden voor hulpmiddelen, voorzieningen of andere producten. Het (uur)tarief en de kosten vindt u terug op uw factuur. Maximale periodebijdrage De standaardberekening van de maximale periodebijdrage is vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De gemeente mag een afwijkende berekening voor de maximale periodebijdrage gebruiken. Zo kan de gemeente de maximale periodebijdrage voor de Wmo lager vaststellen. Hoger mag niet. De berekening van de maximale periodebijdrage vindt u terug op het rekenschema bij uw beschikking. U kunt ook het rekenprogramma op onze website gebruiken. U vindt het rekenprogramma op onder Ik ben direct op zoek naar Eigen bijdrage berekenen. Berekening van de maximale periodebijdrage Hier vindt u de standaardberekening van de maximale periodebijdrage. Let op! De berekening van uw maximale periodebijdrage wordt bepaald door uw gemeente. De bedragen hieronder zijn de standaardbedragen. Uw gemeente kan hiervan in uw voordeel afwijken. Wilt u de berekening voor uw gemeente weten? Vul dan ons online rekenprogramma in. Maximale periodebijdrage voor een eenpersoonshuishouden Bent u pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt: uw verzamelinkomen of belastbaar loon over + % grondslag sparen en beleggen -.,- % neem % van de uitkomst +, / delen door (perioden) = maximale periodebijdrage De maximale periodebijdrage is altijd minimaal,0. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld. 0

7 Bent u nog niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt: uw verzamelinkomen of belastbaar loon over + % grondslag sparen en beleggen -.,- % neem % van de uitkomst +, / delen door (perioden) = maximale periodebijdrage De maximale periodebijdrage is altijd minimaal,0. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld. Maximale periodebijdrage voor een meerpersoonshuishouden Is minstens één van u nog niet pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt: uw gezamenlijke verzamelinkomen of belastbaar loon over + % grondslag sparen en beleggen -.,- % neem % van de uitkomst +,0 / delen door (perioden) = maximale periodebijdrage De maximale periodebijdrage voor twee personen is altijd minimaal,0. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld. Bent u allebei pensioengerechtigd? Dan is de berekening als volgt: uw gezamenlijke verzamelinkomen of belastbaar loon over + % grondslag sparen en beleggen -.,- % neem % van de uitkomst +,0 / delen door (perioden) = maximale periodebijdrage De maximale periodebijdrage voor twee personen is altijd minimaal,0. Lager kan niet, behalve als uw gemeente een ander minimum heeft vastgesteld.

8 Hoe betaal ik de eigen bijdrage? U ontvangt per periode van vier weken een factuur voor de eigen bijdrage. Factuur automatisch betalen U kunt de factuur automatisch betalen. U geeft ons dan toestemming om het bedrag op de factuur elke vier weken van uw rekening af te schrijven. Dit doet u met een machtiging. Het Formulier automatisch betalen vindt u op onze website. Kijk hiervoor bij Downloads. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Tip: de voordelen van automatisch betalen. U betaalt altijd op tijd en met het juiste kenmerk. U hoeft geen acceptgiro meer in te vullen en op te sturen. Of online over te schrijven. Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan kunt u het bedrag binnen dagen terug laten storten op uw rekening. Factuur betalen met de meegestuurde acceptgiro U kunt de factuur ook betalen met de acceptgiro die bij de factuur zit. Maakt u gebruik van internetbankieren? Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer of het kenmerk op de acceptgiro. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Neemt u in dit geval altijd contact met ons op. Wij kunnen dan mogelijke oplossingen met u bespreken. Bijvoorbeeld een betaalregeling. Of een aanpassing van de eigen bijdrage. Periodekalender Periodekalender Januari Februari Maart WEEK 0 Ma Di Wo Do Vr Za Zo PERIODE PERIODE PERIODE April Mei Juni WEEK Ma 0 Di 0 Wo Do 0 Vr 0 Za 0 Zo 0 PERIODE PERIODE PERIODE PERIODE Juli Augustus September WEEK 0 Ma Di 0 Wo 0 Do Vr Za Zo PERIODE PERIODE PERIODE 0 Let op! Betaalt u de factuur niet op tijd? Dan sturen wij u een betalingsherinnering. Als u deze niet op tijd betaalt, sturen wij uw factuur naar ons incassobureau. Het openstaande bedrag wordt dan verhoogd met de incassokosten en wettelijke rente. WEEK Ma Di Wo Do Vr Za Zo Oktober November December PERIODE PERIODE PERIODE *Januari CAK - periodekalender CMYK v0.indd :

9 Vraag en antwoord Kan ik mijn post op een ander adres ontvangen? Ja. Wij kunnen uw post naar een ander adres sturen. Al onze post sturen wij dan naar het door u opgegeven postadres. Een verzoek voor het invoeren of wijzigen van uw postadres kunt u schriftelijk of via het contactformulier op de website indienen. Moet ik mijn verhuizing aan het CAK doorgeven? Nee. Geef uw adreswijziging wel door aan uw gemeente. Uw gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij ontvangen deze wijzigingen automatisch. Let op! Ontvangt u onze post op een ander postadres? Dan kunt u dit adres schriftelijk of via de website wijzigen. Moet ik een overlijden doorgeven? Nee, dat hoeft niet. De persoonsgegevens in onze administratie baseren wij op de gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer iemand overlijdt, wordt dit in de BRP opgenomen. Wijzigingen ontvangen wij automatisch. U hoeft daarom het overlijden niet aan ons door te geven. Wat zijn de tarieven voor ondersteuning vanuit de Wmo? Uw gemeente bepaalt de (uur)tarieven of kosten voor ondersteuning vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, begeleiding of verzorging. Uw gemeente kan een tarief per uur of dagdeel rekenen, of een vast bedrag per week of weken. Het (uur)tarief of de kosten staan op uw factuur. Wat is ondersteuning van de mantelzorger? Uw gemeente kan uw mantelzorger extra ondersteunen. Bijvoorbeeld door u kortdurend verblijf aan te bieden (logeeropname) of andere ondersteuning vanuit de professionele zorg. Voor deze ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage voor de Wmo. Ik betaal een eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz. Moet ik dan ook een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo betalen? Nee. Ontvangt u, of uw partner, zorg vanuit de Wlz of beschermd wonen uit de Wmo? Dan bent u vrijgesteld voor de eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo. Kijk voor de voorwaarden op

10 Ik heb geen gezamenlijk huishouden met mijn huisgenoot. Kan ik dit doorgeven? Ja. Stuur een bewijs naar ons waaruit blijkt dat u geen gezamenlijk huishouden vormt. Dit is bijvoorbeeld een kopie van een huurovereenkomst, een scheidingsakte of een bewijs van een uitkering voor alleenstaanden. Ons antwoordnummer staat achterop deze folder. Waarom staan er soms meerdere perioden op mijn factuur? Uw zorgaanbieder of gemeente geeft aan ons door hoeveel ondersteuning u heeft ontvangen. Wij kunnen pas een factuur sturen als wij deze gegevens hebben ontvangen. Soms ontvangen wij in één keer de gegevens over meerdere perioden. Ook kunnen wij achteraf een correctie ontvangen van de gegevens van uw ondersteuning of uw inkomen. Hierdoor kunnen er meer perioden op één factuur staan. Kan ik bezwaar maken? Ja. U kunt een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. U kunt ook bezwaar maken door het bezwaarformulier op onze website in te vullen en op te sturen. Wilt u meer informatie hierover? Op ieder besluit van het CAK kunt u lezen hoe u bezwaar kunt maken. Ook op vindt u deze informatie. Kan ik een klacht indienen? Ja. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Of vindt u dat u niet juist bent behandeld door één van onze medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen. Wilt u uitleg over hoe u een klacht kunt indienen? Kijk op onze website Of bel naar het gratis informatienummer Tip: meer vragen en antwoorden vindt u op Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons via Contact ook een bericht sturen.

11 Heeft u vragen? Zo kunt u ons bereiken: Meer informatie leest u op U kunt ons via de website ook een bericht sturen. Kijk hiervoor bij Contact. U kunt het gratis informatienummer bellen. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van.00 uur tot.00 uur. Vanuit het buitenland zijn wij te bereiken op Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen. Of u kunt ons een brief sturen: CAK Antwoordnummer 0 0 VB Den Haag Een postzegel is niet nodig. Let op Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld om u te informeren. Op grond van wet- en regelgeving bepalen wij hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. Voor deze wet- en regelgeving verwijzen wij u naar Voor algemene informatie over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo verwijzen wij u naar onze website: Aan eventuele onvolledigheden of onjuistheden in deze folder kunt u geen rechten ontlenen. CAK/B/0

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK

Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK Wijkteam Almere Instructie rekenprogramma eigen bijdrage CAK Met het rekenprogramma van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u een proefberekening maken voor de eigen bijdrage. Deze instructie

Nadere informatie

Ouderbijdrage Jeugdwet

Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet 1 van 6 / Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage

Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Vragen en antwoorden over de eigen bijdrage Wat is eigen bijdrage? In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat u een beroep kunt doen op de gemeente wanneer u hulpmiddelen of zorg nodig

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten opm. CAK toel zzv def.indd 1 09-05-2008 17:00:51 CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Toelichting: Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Waarom dit formulier? Wij gebruiken het inkomen en vermogen van 2012 om uw eigen bijdrage voor 2014 te berekenen. Is uw inkomen en/of

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009. Informatie Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf 2009 Informatie Hoe werkt de AWBZ? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen in een verpleeghuis? Of heeft een gezinslid thuis verzorging

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009

INFORMATIE. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 INFORMATIE Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2009 Zorg met Verblijf > Zorg met Verblijf > Hoe werkt de AWBZ? Wanneer krijgt u AWBZ-zorg? AWBZ Moet u vanwege een ziekte, een handicap of ouderdom worden opgenomen

Nadere informatie

Algemene tegemoetkoming

Algemene tegemoetkoming INFORMATIE 2010 Algemene tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) CAK Sinds 2009 voert het CAK een aantal taken binnen de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen

informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen informatie over de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen 2016 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Eigen bijdrage 7 2 Maximale periodebijdrage 8 3 Kosten van de voorziening 11 4 Hoe lang betaalt u de eigen bijdrage?

Nadere informatie

Compensatie eigen risico 2013

Compensatie eigen risico 2013 Compensatie eigen risico 2013 Door de regeling Compensatie eigen risico kunt u in bepaalde gevallen een geldbedrag ontvangen als compensatie van uw verplicht eigen risico. De overheid betaalt hiermee een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Ondersteuning vanuit de Wmo foto: Welzorg De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de maatschappij.

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Vanaf 2008 betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Compensatie eigen risico 2012

Vanaf 2008 betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Compensatie eigen risico 2012 Compensatie eigen risico 2012 Vanaf 2008 betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Door de regeling Compensatie eigen risico kunt u in

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011

INFORMATIE 2011. Compensatie eigen risico 2011 INFORMATIE 2011 Compensatie eigen risico 2011 Voor wie is deze folder? Iedere verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Heeft u hoge

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318

DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 DIGITAAL AFSCHRIFT 2016_BW_00318 OPSCHRIFT Vergadering van 19 april 2016 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling over: motie voorkomen stapeling eigen bijdrage - Besluitvormend

Nadere informatie

Kostprijzen hulpmiddelen Wmo 2016

Kostprijzen hulpmiddelen Wmo 2016 Kostprijzen hulpmiddelen Wmo 2016 Omschrijving Prijs van de voorziening Eenheid* Opmerking scootmobiel groep 11 15,87 elke 4 weken scootmobiel groep 12 21,63 elke 4 weken scootmobiel groep 13 34,61 elke

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Klachtenfolder Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is een klacht en wat is niet een klacht? 5 3 Bij wie meldt u de klacht? 6 4 Klachten over zorg en/of zorgaanbieders 9 5 Indienen van

Nadere informatie

Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag!

Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag! Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag! Inhoud Een signaal of klacht over het zorgkantoor 3 Indienen van bezwaar tegen beslissing zorgkantoor 5 Klachtenschema

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010

INFORMATIE 2010. Compensatie eigen risico 2010 INFORMATIE 2010 Compensatie eigen risico 2010 Wat doet het CAK? Het CAK verzorgt het uitbetalen van de Compensatie eigen risico. Ook berekent en factureert het CAK de eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf,

Nadere informatie

FAQ Eigen Bijdrage. faq eigen bijdrage v2.0.docx 1

FAQ Eigen Bijdrage. faq eigen bijdrage v2.0.docx 1 FAQ Eigen Bijdrage Inwoner... 3 Wat is een eigen bijdrage?... 3 Hoe wordt mijn eigen bijdrage berekend?... 3 Kan ik zelf de hoogte van de eigen bijdrage berekenen?... 3 Geldt voor jeugdhulp ook een eigen

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer)

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie eigen risico (Cer) Klanten 2013 Wat krijgt u van het CAK? Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Compensatie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Secretaris-generaal Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt Algemeen

Nadere informatie

Voorzieningenformulier Wmo

Voorzieningenformulier Wmo Voorzieningenformulier Wmo 1. Vragen over wie u bent Uzelf man vrouw Achternaam : Voornamen : Geboortedatum : Burgerservicenummer : Telefoonnummer : E-mailadres : IBAN-nummer : Partner man vrouw Vraagt

Nadere informatie

Als u kosten maakt voor kinderopvang

Als u kosten maakt voor kinderopvang 2004 Als u kosten maakt Als u kosten maakt in verband met uw werk kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. U mag namelijk onder bepaalde voorwaarden een deel van deze kosten aftrekken. Of dat ook voor

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet

Hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet Hardheidsclausule ouderbijdrage Jeugdwet Waarom dit formulier? Kunt u door bijzondere omstandigheden (een deel van) de ouderbijdrage niet betalen? En heeft het betalen van de ouderbijdrage ernstige nadelige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010

1 van 13. WTCG Handreiking voor (kader)leden. PCOB Zwolle, oktober 2010 WTCG Handreiking voor (kader)leden PCOB Zwolle, oktober 2010 Inhoud Pagina 1. Wat is de Wtcg? 2 2. Wie komt in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming? 3 3. Hoe hoog is de algemene tegemoetkoming? 4

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl onderwerpen Algemene informatie AWBZ (is basis voor WLZ en WMO) De vermogensinkomensbijtelling en het

Nadere informatie

Uw kindertoeslag wijzigen

Uw kindertoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen Voorwaarden 2 3 Uw kindertoeslag

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning

Informatie 2017 over de Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning Informatie 2017 over de Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 1 WMO, WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag

Kindertoeslag, een nieuwe toeslag 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Kindertoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen Voorwaarden Toeslagpartner

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis

Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Project AWBZ Projectleider: L.de Baere E mail: debaere@zeelandnet.nl Tel.nr. 0117 492175 Koepelorganisatie Zorg Burgerparticipatie in de gemeente Sluis Consequenties van de wijziging Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Hulpmiddelen & Voorzieningen en ruimte in de Eigen bijdrage Gemeente Koggenland

Hulpmiddelen & Voorzieningen en ruimte in de Eigen bijdrage Gemeente Koggenland Productlegenda Hulpmiddelen & Voorzieningen en ruimte in de Eigen bijdrage Gemeente Koggenland S0920413 Naam afdeling of projectteam: Informatievoorziening Datum: 21-09-2011 Naam auteur: P. Whyte Versie:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (dit deel niet invullen) Datum ontvangst gemeente: AANVRAAGFORMULIER voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 1. Uw persoonlijke gegevens / van cliënt waarvoor voorziening(en) bedoeld is (zijn) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011

Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Verzoek Verlagen maandbedrag studieschuld 2011 Dit formulier Met dit formulier kunt u verzoeken om de maandelijkse afbetaling van uw studieschuld te verlagen via draagkrachtmeting. De Dienst Uitvoering

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO

WMO. Hulp bij het huishouden UNIT WMO WMO Hulp bij het huishouden UNIT WMO 12 WMO Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen... soms zijn deze klussen door omstandig heden, zoals ziekte, ouderdom of een handicap, te zwaar geworden

Nadere informatie