Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw"

Transcriptie

1 Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het einde van de verplichte verzekering aanvragen. De offerte die u ontvangt is vrijblijvend. 1 Soort verzekering U kunt meerdere vakjes aankruisen. Ik vraag een vrijwillige verzekering aan voor AOW-pensioen Nabestaandenuitkering Anw 2 Mijn gegevens achternaam (uw geboortenaam) voornamen (voluit) geboortedatum man vrouw burgerservicenummer 3 Mijn woonsituatie ik ben gehuwd of ben geregistreerd partner sinds Ga naar 4. ik ben ongehuwd en woon samen sinds Ga naar 4. ik woon alleen Ga naar 5. ik ben gehuwd en leef gescheiden sinds Ga naar 5. 4 Mijn partner Uw partner is degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert. achternaam (geboortenaam) voornamen (voluit) geboortedatum man vrouw burgerservicenummer 3208NT/1212 volgende

2 Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw 2 van 7 5 Mijn adresgegevens Als u nog niet uit Nederland bent vertrokken, vult u uw huidige adres in. Bent u al uit Nederland vertrokken, vermeld dan het laatste adres in Nederland. Huidige of laatste adres in Nederland straat en huisnummer telefoonnummer Houdt u de woning in Nederland aan Wat is uw woonadres buiten Nederland nog niet bekend. Geef uw adres door zodra u het weet. bekend Vul hieronder in. straat en huisnummer provincie land telefoonnummer adres postadres (als dit afwijkt van het woonadres) straat en huisnummer provincie land

3 Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw 3 van 7 6 Vertrek uit Nederland Wat is de datum van uw (verwachte) vertrek uit Nederland Wat is de reden van uw vertrek emigratie uitzending door werkgever studie wereldreis anders, namelijk Wat is de vermoedelijke duur van uw verblijf buiten Nederland onbepaalde tijd tijdelijk, namelijk weet ik nog niet ren, maanden Heeft u zich laten uitschrijven uit het Nederlandse bevolkingsregister, omdat ik vertrek (meerdere antwoorden mogelijk) alleen met mijn partner met mijn kinderen Wat is de datum van vertrek van uw partner Heeft uw partner ook een vrijwillige verzekering aangevraagd datum vertrek kind 1 Als dit kind 15 ar of ouder is Kinderen die op de datum van vertrek uit Nederland 17 ar of ouder zijn, kunnen zelf een vrijwillige verzekering aanvragen. Voor kinderen die op de datum van vertrek 15 of 16 ar zijn, geldt een aparte regeling. Voor kinderen die op de datum van vertrek jonger zijn dan 15 ar is een vrijwillige verzekering niet nodig. Wordt uw kind buiten Nederland 17 ar, dan kan uw kind AOW inkopen vanaf de 17e verardag tot de dag dat uw kind in Nederland komt wonen of werken. Uw kind moet dan de vrijwillige verzekering binnen 10 ar na het wonen of werken in Nederland aanvragen. Heeft u meer dan 2 kinderen voor wie u een vrijwillige verzekering wilt aanvragen, stuur dan hun gegevens op een aparte bijlage mee. Wilt u voor dit kind vrijwillige verzekering aanvragen naam geboortedatum

4 Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw 4 van 7 datum vertrek kind 2 Als dit kind 15 ar of ouder is Wilt u voor dit kind vrijwillige verzekering aanvragen naam geboortedatum 7 Wonen en werken Deze informatie is nodig om na te gaan of vrijwillige verzekering voor u mogelijk is. Heeft u in de 12 maanden voor uw vertrek uit Nederland - in Nederland gewoond, van - in Nederland gewerkt, laatste werkdag Exacte periode van uw laatste dienstverband van naam en adres van uw laatste werkgever - buiten Nederland gewerkt, van naam en adres van de werkgever - voor een volkenrechtelijke organisatie gewerkt, van naam van de organisatie 8 Werken buiten Nederland De datum waarop u met werken buiten Nederland bent begonnen kan van invloed zijn op de ingangsdatum van de vrijwillige verzekering. Werkt u nu buiten Nederland, vanaf Gaat u buiten Nederland werken, vanaf In welk land gaat u werken

5 Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw 5 van 7 9 Inkomsten Wij berekenen de premie over uw Nederlandse- en niet Nederlandse inkomsten. Voor informatie over de inkomstenbestanddelen en aftrekposten, zie het informatieblad. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in. U kunt meerdere hokjes aankruisen. Heeft u inkomsten Ga naar vraag 10. Vul de rest van vraag 9 in. Heeft u een uitkering of pensioen uit Nederland van bruto per maand Stuur bewijsstukken mee. soort uitkering arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA) ouderdomspensioen (AOW) nabestaandenuitkering (Anw) Ingangsdatum pensioen of uitkering naam uitkeringsinstantie uitkerings- of registratienummer anders, namelijk Heeft u een pensioen of uitkering uit een ander land dan Nederland Heeft u bruto inkomsten uit arbeid in loondienst Heeft u inkomsten uit een eigen bedrijf of zelfstandig beroep Heeft u overige inkomsten Wat is uw totale geschatte bruto inkomen vanaf de datum van vertrek uit Nederland tot het einde van dat ar valuta bedrag

6 Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw 6 van 7 10 Machtiging U kunt iemand anders machtigen om uw zaken te regelen met de SVB. Als u iemand machtigt, sturen wij alle post naar de gemachtigde. naam gemachtigde persoon of bedrijf straatnaam en huisnummer telefoonnummer plaats datum handtekening gemachtigde 11 Meesturen Vermeld op alle bijlagen die u meestuurt uw naam en burgerservicenummer. Ik stuur de volgende bijlagen mee 12 Ondertekening datum Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. handtekening Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar de SVB, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen.

7 Informatie over inkomsten Wij berekenen de premie voor de vrijwillige verzekering over uw totale inkomen, vanaf de datum van vertrek uit Nederland tot het einde van dat ar. Zowel uw Nederlandse inkomsten als uw inkomsten buiten Nederland tellen mee voor de berekening. Geef uw inkomsten dus zo nauwkeurig mogelijk op. Inkomen is: 1. Winst uit bedrijf/onderneming. 2. Bruto inkomsten uit arbeid in loondienst, inclusief vakantie-uitkering, dertiende maand, winstaandeel, gratificaties, tanti mes, provisie, toeslagen, vergoedingen e.d.. 3. Bijdrage van de werkgever in de ziektekostenverzekering. 4. Inkomsten uit andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld lesgeven, examineren, het schrijven van boeken/artikelen, het hebben van kostgangers. 5. Bruto pensioenen/uitkeringen. 6. Lijfrenten, ontvangen alimentatie voor uzelf. 7. Inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait). 8. Studiebeurzen, kindertoelage. 9. Gratis kost en inwoning (volgens de waarde in het land waar u woont of verblijft). 10. Gratis ter beschikking gestelde woning (huurwaarde in het economisch verkeer). Van het inkomen kunnen we aftrekken: 11. Premies voor lijfrenten. 12. Premies voor de werknemersverzekeringen (werkeloosheid, ziekte, langdurige arbeidsongeschiktheid). 13. Pensioenpremies. 14. Premies voor periodieke uikeringen bij ziekte of ongeval. Persoonsgebonden kosten zoals: 15. Betaalde alimentatie voor uw ex-huwelijkspartner. 16. Giften. 17. Buitengewone uitgaven zoals niet vergoede ziektekosten voor uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 27 ar. Uitgaven zoals onder 16 en 17 kunt u alleen boven een bepaalde drempel aftrekken.

Aanvraag/Application form

Aanvraag/Application form Aanvraag/Application form Vrijwillige Verzekering Met dit formulier kunt u vrijwillige verzekering voor een ouderdomspensioen AOW en/ of nabestaandenuitkering Anw aanvragen. U kunt de aanvraag tot ééar

Nadere informatie

Aanvraag. Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering. Mijn gegevens. 1 Mijn persoonlijke gegevens. 2 Mijn postadres. De overledene

Aanvraag. Halfwezen- en/of nabestaandenuitkering. Mijn gegevens. 1 Mijn persoonlijke gegevens. 2 Mijn postadres. De overledene Aanvraag Met dit formulier kunt u een nabestaandenuitkering en/of een halfwezenuitkering aanvragen. U kunt deze aanvraag indienen als uw (ex-)echtgenoot of partner is overleden of als u zorgt voor een

Nadere informatie

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer

Wijziging doorgeven. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Soort wijziging. 3 Rekeningnummer Wijziging doorgeven Kinderbijslag Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Nabestaandenuitkering Anw Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw nabestaandenuitkering. Geef wijzigingen daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in.

Heeft u geen burgerservicenummer? Vul dan het registratienummer SVB in. Kinderbijslag Wijziging doorgeven Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier. Voor mensen die buiten

Nadere informatie

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting 5 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente]

Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Verhuisbericht aan de gemeente [naam gemeente] Wanneer willen wij van u een Verhuisbericht ontvangen? - Iedereen die in onze gemeente komt wonen, of iedereen die binnen onze gemeente verhuist moet aan

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009

Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 R aad voor R echtsbijstand Amsterdam Toelichting op het verzoek om peiljaarverlegging in 2009 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rvr.org Algemene informatie over peiljaarverlegging U heeft

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Uw zorgtoeslag wijzigen

Uw zorgtoeslag wijzigen 12345toe 2008 Wijzigen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulierblad met het voorblad terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag wijzigen 2 Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2013 Dit hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van ons een beslissing

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente s-hertogenbosch CWS / AMSZ / Team Schuldhulpverlening / Gemeentelijke Kredietbank Postbus 12345, 5200 GZ s-hertogenbosch tel: (073) 615 93 93 @ Persoonlijke

Nadere informatie

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum:

Naam en voorletters: man vrouw Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: E-mailadres: Burgerservicenummer: Geboortedatum: Verzoekformulier voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2015 Binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet terugzenden aan: Gemeente Lochem, Antwoordnummer 76, 7240 VB Lochem Informatie

Nadere informatie