Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012"

Transcriptie

1 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012

2 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA)

3 HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van 6 april 2012: art. 66 e.v. van programmawet (I) van 29 maart Veel moet nog worden bepaald bij Koninklijk Besluit.

4 HA voor de lonen België: De werkgever heeft de verplichting om de lonen vastgelegd in CAO s, na te leven. Belgische firma: CAO-wet 5 december 1968 Buitenlandse firma: wet van 5 maart 2002, (de omzetting van de EG richtlijn 96/71) Ps: niet overal in Europa bestaan er wettelijke verplichtingen inzake (minimum)lonen..

5 HA voor de lonen Naleving van de wetgeving inzake de lonen Belgische ondernemingen : weinig problemen Buitenlandse ondernemingen: GROOT probleem

6 HA voor de lonen Buitenlandse ondernemingen: Ervaring van circa onderzoeken Gemiddelde afhandelingsduur 6-8 maanden Verdwijnen, ontwijken, negeren, etc Moeilijke controles in EU verband Strafrechtelijke vervolging is geen oplossing

7 HA voor de lonen Waarom HA voor de lonen? er is al concurrentievervalsing door de sociale zekerheidsregeling extra concurrentievervalsing als men de Belgische CAO s niet naleeft

8 HA voor de lonen Basisprincipes van het voorstel Geen onvoorwaardelijke HA. Er is enkel HA in geval van voorafgaande verwittiging door de Inspectie Het is een ketenaansprakelijkheid, die kan gaan tot en met de opdrachtgever. (niet voor de opdrachtgever-natuurlijke persoon voor privédoeleinden)

9 HA voor de lonen Basisprincipes Toepassingsgebied: de Koning bepaalt over welke activiteiten of diensten het zal gaan Na advies van het paritair comité (of NAR)

10 HA voor de lonen HA voor welk loon? op zwaarwichtige wijze tekortkomen Niet tijdig loon betaald hebben vb. minimumloon, eindejaarspremie, ook voor de sociale zekerheidsbijdrage Niet van toepassing op ontslagvergoedingen

11 HA voor de lonen Hoe werkt het systeem? Kennisgeving aanmaning - betaling

12 HA voor de lonen- kennisgeving Kennisgeving door de inspectie aan de keten waarvoor de onderaannemer werkt Inhoud: - naam werknemers (aantal en identiteit) - loon waarop werknemer recht heeft - Het gedeelte niet-betaalde loon van vorige betaalperiode - Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers - Soms: percentage van minimumloon (K.B.) - De periode van aansprakelijkheid (max. 1 jaar)

13 HA voor de lonen Kennisgeving Periode waarvoor de HA geldt: Deze kan ten vroegste ingaan 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving, voor het loon dat dan eisbaar is, en maximum één jaar duren. Kopie van deze kennisgeving aan de betrokken onderaannemer die de opgelegde minimumlonen niet naleeft.

14 HA voor de lonen Kennisgeving: Let op: het kan ook gaan om firma s die reeds een loonschuld hebben door werken uit het verleden. Vb. firma die gekend is bij de inspectie van vorige werven voor een andere opdrachtgever

15 HA voor de lonen Kennisgeving door aanplakking De betrokken onderaannemer moet op elke plaats waar hij werknemers tewerkstelt de kennisgeving van de inspectie aanplakken De betrokken opdrachtgever(s) moeten op de plaatsen waar ze de onderaannemer werken laten uitvoeren eveneens aanplakken. Let op: strafrechtelijke sanctie bij niet aanplakken.

16 HA voor de lonen Mogelijke reactie van de hoofdaannemer(s) na de kennisgeving: 1) ofwel opleggen aan de onderaannemer dat het minimumloon dadelijk moet worden betaald (hoe ga je dit nagaan? ) 2) ofwel zelf het achterstallige loon betalen en verrekenen in factuur

17 Mogelijke reacties 3) ofwel het contract verbreken (als dit expliciet voorzien werd als reden in het contract) Met wie? Enkel de betrokken onderaannemer of ook de tussenaannemer? 4) ofwel niets doen en de rekening en de boete afwachten 5)??

18 HA voor de lonen Wanneer betaalt de opdrachtgever het loon van het personeel van de onderaannemer? Na rechtstreekse aanmaning door de werknemer Na aanmaning door de inspectie onverwijld dwz. binnen de 5 dagen

19 HA voor de lonen Aanmaning van de werknemer Geldt voor het volledig loon voor de periode dat Geldt voor het volledig loon voor de periode dat er werken werden uitgevoerd (ook al was de werknemer niet (altijd) op uw werf) Behalve indien de opdrachtgever kan bewijzen dat de werknemer niet op zijn werf was, of kan bewijzen hoeveel uren de werknemer voor hem heeft gewerkt. (dan is er enkel HA voor deze bewezen uren)

20 HA voor de lonen Aanmaning door de Inspectie Enkel HA voor de prestaties op de werf van de opdrachtgever Indien er geen prestaties werden bijgehouden, dan wordt de HA berekend op basis van een % dat de werf betekent in de omzet van de onderaannemer.

21 HA voor de lonen SANCTIE Strafrechtelijke sanctie voor de opdrachtgever die niet betaalt binnen de 5 dagen na de aanmaning of die niet aanplakt. (sanctie van niveau 2) Burgerlijke betwistingen tussen de werknemer van de onderaannemer en de opdrachtgever worden behandeld door de arbeidsrechtbank.

22 HA voor de lonen Gaat dit nu effect hebben? Zwak punt: de inspectie moet kennis geven, moeilijke (en dure) procedure Sterk punt: duidelijkheid voor de opdrachtgever(s) dat de onderaannemer niet bonafide is Vervelend.., want de hele structuur van de werf wordt er in betrokken (aanplakking op elke werf)

23 HA voor de lonen Opgelet: Deze HA is NIET beperkt tot de bouw of onroerende werken. KB bepaalt deze activiteiten Ook de opdrachtgever kan aansprakelijk gesteld worden.

24 SCHIJNZELFSTANDIGEN

25 Schijnzelfstandigen In welke fase? Akkoord in de regering over criteria om te bepalen of er sprake KAN zijn van schijnzelfstandigheid. (weerlegbaar vermoeden)

26 Schijnzelfstandigen Wat is schijnzelfstandigheid? Schijnzelfstandigheid is het fenomeen waarbij de Schijnzelfstandigheid is het fenomeen waarbij de partijen bij een arbeidsrelatie, deze naar buiten toe kwalificeren als een overeenkomst voor zelfstandige samenwerking terwijl de arbeidsrelatie in werkelijkheid een arbeidsovereenkomst is (onder GEZAG van..)

27 Schijnzelfstandigen Voordelen van schijnzelfstandigheid voor de opdrachtgever: Lagere (loon)kost - bijdragefraude Geen sociale bescherming (loon, arbeidsduur, ontslag, etc..)

28 Schijnzelfstandigen Voordelen van schijnzelfstandigheid voor de betrokken persoon: Hogere vergoedingen (schijnbaar) Mogelijkheid tot belastingontwijking en fraude. Soms wordt het schijnzelfstandigenstatuut opgedrongen.

29 Schijnzelfstandigen Komt schijnzelfstandigheid veel voor? Regelmatig vaststellingen Ook bij Belgische firma s Buitenlandse schijnzelfstandigen: soms is het legaal in het buitenland (selfemployed, ZZP)

30 Schijnzelfstandigen Schijnzelfstandigheid: Moeilijk definieerbaar Moeilijk onderscheid tussen bonafide en malafide schijn zelfstandigheid weerlegbaar vermoeden

31 Schijnzelfstandigen 9 criteria Indien positief op meer dan de helft van de criteria, dan gaat het om een schijnzelfstandige

32 Schijnzelfstandigen 1. Geen financieel of economisch risico, door bv. geen enkele persoonlijke en substantiële investering in de onderneming, of door geen deelname in de winst of verliezen van de onderneming

33 Schijnzelfstandigen 2, Geen verantwoordelijkheid en beslissingsmacht aangaande de financiële middelen van de onderneming 3. Geen beslissingsmacht over het aankoopbeleid 4. Geen beslissingsmacht over het prijsbeleid

34 Schijnzelfstandigen 5. Geen resultaatsverbintenis betreffende de overeengekomen arbeid 6. De garantie van een vaste vergoeding, ongeacht de bedrijfsresultaten of de omvang van de geleverde prestaties

35 Schijnzelfstandigen 7. Zelf geen werkgever zijn of het ontbreken van de mogelijkheid om personeel aan te werven 8. Het zich niet voordoen als een onderneming of hoofdzakelijk of gewoonlijk voor één medecontractant werken.

36 Schijnzelfstandigen 9. Het werken in ruimtes waarvan men niet de eigenaar of huurder is en/of werken met materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, gefinancierd of gewaarborgd door de medecontractant.

37 Schijnzelfstandigen Welke sectoren (voorlopig) werken in onroerende staat, de bewakings- en toezichtsdiensten vervoer van personen en goederen, (uitzondering voor de vervoerder die eigenaar is van zijn vrachtwagen) Elke paritair comité mag instappen, mag bijkomende criteria vastleggen.

38 Schijnzelfstandigen Voorbeeld: Bulgaarse firma, opgericht door Belgische knoeier, komt met zijn (schijn)zelfstandigen hier werken Wat gaan we nakijken?

39 Schijnzelfstandigen Criterium 8 : profileren ze zich als een onderneming? Criterium 1 : Hoeveel hebben ze geïnvesteerd? Criterium 2: beslissingsmacht over de financiële middelen? Criterium 3: beslissingsmacht over het aankoopbeleid? Criterium 4: beslissingsmacht over het prijsbeleid? Etc

40 Schijnzelfstandigen Voordeel voor een sector om in te treden: duidelijkheid (minder discussie achteraf voor rechtbanken) eerlijke concurrentie sector kan zich profileren als bonafide

41 Schijnzelfstandigen Gaat dit nu effect hebben? Controle wordt alleszins gemakkelijker Ongetwijfeld zal er nog aan de criteria gesleuteld worden

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt

CONTRAST SEMINARS KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT 20 FEBRUARI 2013. Van Gompel-Renette Advocaten Herkenrodesingel 4 bus 1 3500 Hasselt CONTRAST SEMINARS 20 FEBRUARI 2013 KNIPPERLICHTEN ARBEIDSRECHT I. DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE SCHIJNZELFSTANDIGHEID SCHIJNZELFSTANDIGHEID Schijnzelfstandigheid: partijen kwalificeren hun arbeidsrelatie

Nadere informatie

Wijziging van de wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties: een stap verder in de strijd tegen schijnzelfstandigen

Wijziging van de wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties: een stap verder in de strijd tegen schijnzelfstandigen Wijziging van de wet betreffende de aard van de arbeidsrelaties: een stap verder in de strijd tegen schijnzelfstandigen N E W S L E T T E R, 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 2 I N H O U D : Herhaling van de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Empoyment www.lydian.be Onderwerp Schijnzelfstandigheid in de bouwsector Datum Augustus 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Aard van de aanvraag van de partijen van de arbeidsrelatie (aard van de aanvraag aanduiden)

Aard van de aanvraag van de partijen van de arbeidsrelatie (aard van de aanvraag aanduiden) AdministratieveCommissie ter regeling van de ArbeidsRelatie (CAR) AANVRAAGFORMULIER TER REGELING VAN DE ARBEIDSRELATIE Aard van de aanvraag van de partijen van de arbeidsrelatie (aard van de aanvraag aanduiden)

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen

Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden en hoofdelijke aansprakelijkheid lonen 2 belangrijke controlemomenten Afsluiten van onderaannemingscontract Uitbetalen van de facturen Telkens

Nadere informatie

Beroep doen op onderaannemers / freelancers: 5 valstrikken

Beroep doen op onderaannemers / freelancers: 5 valstrikken Beroep doen op onderaannemers / freelancers: 5 valstrikken Dieter Dejonghe Advocaat-vennoot 14 november 2018 Vlaio (webinar) Claeys & Engels 5 valstrikken Schijnzelfstandigheid Terbeschikkingstelling Hoofdelijke

Nadere informatie

ADVIES. over. (goedgekeurd door het bureau op 5 februari 2013, bekrachtigd door de Hoge Raad op 12 februari 2013)

ADVIES. over. (goedgekeurd door het bureau op 5 februari 2013, bekrachtigd door de Hoge Raad op 12 februari 2013) N Aard arbeidsrelaties (2 de groep) A2 Brussel, 5 februari 2013 MH/JC/AS 698-2013 ADVIES over DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIES IN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid

Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Wat u moet weten over schijnzelfstandigheid Een recente wet wijzigt de wet over de schijnzelfstandigheid van 27.12.2006. Voor UnieKO de perfecte gelegenheid om de wetgeving over schijnzelfstandigheid eens

Nadere informatie

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning

Nieuwsbrief 2016/1. Fiscale voordelen 2 e woning Nieuwsbrief 2016/1 In deze nieuwsbrief komen volgende onderwerpen aan bod: - Fiscale voordelen 2 e woning - Winwinlening - Schijnzelfstandigheid - Kort gezegd Uw online pensioendossier Bijzondere rekening

Nadere informatie

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten Infosessie afdeling Overheidsopdrachten 3 juni 2014 Inleiding Maatregelen federale regering

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van (onder)aannemers

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van (onder)aannemers Ring Bedrijvenpark Brugsesteenweg 255-8500 Kortrijk - België T +32 56 26 08 60 F +32 56 26 08 70 info@claeysengels.be Advocaten De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden van (onder)aannemers Dieter

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden. De Belgische regeling- de Europese regeling

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden. De Belgische regeling- de Europese regeling De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden De Belgische regeling- de Europese regeling Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden I. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in het

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector

Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector Een Belgische kijk op sociale dumping in de transportsector Gastprofessor Universiteit Antwerpen Advocaat Progress Lawyers Network Lies Michielsen Onderzoekster universiteit Antwerpen Advocate Progress

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 (121179) (Lonen,

Nadere informatie

De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid

De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid De nieuwe wetgeving inzake schijnzelfstandigheid Een werknemer is iemand die werkt onder het gezag van een andere persoon. Schijnzelfstandigheid ontstaat wanneer twee partijen op zelfstandige basis samenwerken,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)...

Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten. Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 3170000 Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133)... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (133133) (Lonen, premies,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES. over

N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES. over N Aard arbeidsrelaties laatste drie ontwerpen A1 Brussel, 4 juli 2013 MH/JC/AS 707-2013 ADVIES over DE ONTWERPEN VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

TBS HA LOONSCHULD DIRK DE PAUW TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN

TBS HA LOONSCHULD DIRK DE PAUW TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN 1 TBS HA LOONSCHULD DIRK DE PAUW TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Studieavond 'Werken met onderaannemers' 26 oktober 2017 Toezicht op de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 21 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN: BEREKENING SOCIALE BIJDRAGEN De Programmawet van 29 maart 2012 voerde het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

Art <Opgeheven bij W /07, art. 16, 015; Inwerkingtreding : >

Art <Opgeheven bij W /07, art. 16, 015; Inwerkingtreding : > pagina 1 van 8 TITEL XIII. - Aard van de arbeidsrelaties. HOOFDSTUK I.- Algemene bepalingen. Art. 328. Voor de toepassing van deze titel dient te worden verstaan onder : 1 " wet van 27 juni 1969 " : wet

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies: antwoord sociale dumping in het wegvervoer? Journée Schadee mr P. Ruyter. 13 april 2017

Wet Aanpak Schijnconstructies: antwoord sociale dumping in het wegvervoer? Journée Schadee mr P. Ruyter. 13 april 2017 Wet Aanpak Schijnconstructies: antwoord sociale dumping in het wegvervoer? Journée Schadee 2017 mr P. Ruyter 13 april 2017 Wet Aanpak Schijnconstructie (WAS) 1 juli 2015 Doel van de wet : Werknemers beter

Nadere informatie

1. Outplacement, waarover gaat het?

1. Outplacement, waarover gaat het? Generatiepact Uitvoering Doc nr 3 Koninklijk besluit van 9 mars 2006 Outplacement en sancties 1. Outplacement, waarover gaat het? «Outplacement», ook wel beroepsherklassering genoemd, bestaat uit een reeks

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

Overwegende dat de sociale dumping schadelijk is voor onze economie, werkgelegenheid en sociale zekerheid;

Overwegende dat de sociale dumping schadelijk is voor onze economie, werkgelegenheid en sociale zekerheid; Voorstel van beslissing van de gemeenteraad van XXX De gemeenteraad, Beraadslagend in openbare zitting, Overwegende dat krachtens de richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers. Matthias Lommers. Spreker bio 10/2/2013 Hoofdelijke aansprakelijkheid bij tewerkstelling van illegale werknemers Matthias Lommers 0 Spreker bio Matthias Lommers +32 2 600 65 44 mlommers@deloitte.com Matthias Lommers is senior manager binnen

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Projectsourcing volgens de nieuwe regels Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitvoeren binnen uw onderneming, is inmiddels een

Nadere informatie

Flexibele contracten

Flexibele contracten Flexibele contracten Tijdelijke arbeidscontracten 1. Oproepcontract 2. Nul- urencontract 3. Min- Max contract Ketenregeling Maximaal 3 )jdelijke contracten Maximaal 3 jaar Is de onderbreking tussen contracten

Nadere informatie

In welk statuut werk je?

In welk statuut werk je? In welk statuut werk je? Je kan in België werken als werknemer of als zelfstandige. Beide statuten zijn wettelijk correct. Zolang je de wetgeving volgt van het statuut waarin je werkt. Tussen beide statuten

Nadere informatie

John Crombez. Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude

John Crombez. Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude John Crombez Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude STRIJD TEGEN DE SOCIALE FRAUDE EN CORRECTE TOEPASSING VAN DE WET HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID LONEN 4 Inleiding In

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Princiepsverklaring Werk

Princiepsverklaring Werk Princiepsverklaring Werk 14/2/2012 Na besprekingen met de sociale partners de laatste weken en maanden, heeft de Regering vandaag beslist enkele aanpassingen door te voeren in de tot nu toe besliste uitvoeringsmaatregelen

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen in 2018

Advieswijzer Personeel inlenen in 2018 Advieswijzer Personeel inlenen in 2018 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Achtergrondinformatie aanpak sociale dumping op lokaal vlak

Achtergrondinformatie aanpak sociale dumping op lokaal vlak Achtergrondinformatie aanpak sociale dumping op lokaal vlak Steeds meer komen onze tewerkstelling (in steeds meer sectoren) en lonen en arbeidsvoorwaarden onder druk doordat Belgische ondernemingen en

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

is namelijk iedere natuurlijke of rechtspersoon die anders dan in dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs.

is namelijk iedere natuurlijke of rechtspersoon die anders dan in dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve

Nadere informatie

Voorstel van beslissing van het college van burgemeester en schepenen van XXX

Voorstel van beslissing van het college van burgemeester en schepenen van XXX Voorstel van beslissing van het college van burgemeester en schepenen van XXX Aanleiding en context In België zijn de minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao s) die in paritaire

Nadere informatie

Ook als de uitvoering van het werk plaatsvindt door een werknemer van degene die de opdracht heeft gegeven, geldt de ketenaansprakelijkheid niet.

Ook als de uitvoering van het werk plaatsvindt door een werknemer van degene die de opdracht heeft gegeven, geldt de ketenaansprakelijkheid niet. Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Nieuwe uitsluitingsgrond... 3 2 Energie-efficiëntieprestaties... 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten

Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten Bart Zoete Het Facilitair Bedrijf (Vlaamse overheid) Begrip sociale dumping Een geheel van handelingen waarbij door middel van het niet naleven van

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Verboden terbeschikkingstelling (wettelijke verwijzing: wet van 24 juli 1987, art. 31 e.v.)

Verboden terbeschikkingstelling (wettelijke verwijzing: wet van 24 juli 1987, art. 31 e.v.) INHUREN / INLENEN VAN BUITENLANDSE WERKKRACHTEN EN DIENSTEN Hieronder worden verschillende Belgische arbeidsrechtelijke structuren belicht waarin de tewerkstelling van buitenlandse werknemers of dienstverlening

Nadere informatie

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht

Expert Class HRM. Flexibele arbeidsrelaties. Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht Expert Class HRM Flexibele arbeidsrelaties Berdine van Eerden Norbert Laane Advocaten arbeidsrecht 23 september 2014 Flexibele arbeidsrelaties Welke flexibele arbeidsrelaties gebruik jij in de praktijk?

Nadere informatie

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES OVER DE INVOERING VAN

A A N B E V E L I N G Nr AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES OVER DE INVOERING VAN A A N B E V E L I N G Nr. 23 ----------------------------------------- AANBEVELING AAN DE PARITAIRE COMITES OVER DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA OM DE AARD VAN EEN ARBEIDSRELATIE IN SOMMIGE RISICOSECTOREN

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Duurzame samenwerking door cijferberoepers

Duurzame samenwerking door cijferberoepers Duurzame samenwerking door cijferberoepers Anne Roucourt a.roucourt@bakertillybelgium.be Wat en wat niet WAT Aandachtspunten en elementen waarvan de impact al te vaak onderschat wordt. Structuren WAT NIET

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 35 VAN 27 FEBRUARI 1981 BETREFFENDE SOMMIGE BEPALINGEN VAN HET ARBEIDSRECHT TEN AANZIEN VAN DE DEELTIJDSE ARBEID, GEWIJZIGD DOOR COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer: Nationaliteit: Arbeidskaart:

Nadere informatie

Thuiswerk: dat werkt!

Thuiswerk: dat werkt! Thuiswerk: dat werkt! Jurryt Prims VOV Beurs 28/11/2013 1 2 Vraag 1 Huisarbeider is een synoniem van telewerker. a) Juist b) Fout 3 Wat is thuiswerk juridisch? HUISARBEID Art. 119.1 WAO TELEWERK Art. 2

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Onderwerp. Datum. 27 maart 2012

Onderwerp. Datum. 27 maart 2012 Onderwerp Ontwerp van Programmawet (I). Verslag namens de Commissie voor de sociale aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Tilmans. Strijd tegen de sociale fraude Datum 27 maart 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 20 VAN 29 JANUARI 1976 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR EEN GEDEELTE VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Personeel inlenen in 2019

Personeel inlenen in 2019 PDF Personeel inlenen in 2019 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico

Nadere informatie

Underground Economy SOCIAAL ASPECT ANTWOORD OP ENKELE CONCRETE VRAGEN UIT DE CASE OVER SOCIALE FRAUDE VANUIT DE PRAKTIJK. Frank Delbeke SIOD

Underground Economy SOCIAAL ASPECT ANTWOORD OP ENKELE CONCRETE VRAGEN UIT DE CASE OVER SOCIALE FRAUDE VANUIT DE PRAKTIJK. Frank Delbeke SIOD SOCIAAL ASPECT ANTWOORD OP ENKELE CONCRETE VRAGEN UIT DE CASE OVER SOCIALE FRAUDE VANUIT DE PRAKTIJK Frank Delbeke SIOD SIOD ARBEIDSINSPECTIE SOCIALE INSPECTIE WAT IS HET NU? 2 SIOD sociale inlichtingen

Nadere informatie

(a) instructies die het gevolg zijn van verplichtingen van de wetgeving welzijn op het werk (b) andere instructies, op voorwaarde dat :

(a) instructies die het gevolg zijn van verplichtingen van de wetgeving welzijn op het werk (b) andere instructies, op voorwaarde dat : Detacheringsfraude bij terbeschikkingstelling Michaël Verhaeghe Advocaat Tilleman van Hoogenbemt Antwerpen - Brussel Wet van 24 juli 1987 : gij zult niet ter beschikking stellen Oorspronkelijke tekst van

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

Het wetsontwerp Wet aanpak schijnconstructies (WAS) besproken

Het wetsontwerp Wet aanpak schijnconstructies (WAS) besproken Het wetsontwerp Wet aanpak schijnconstructies (WAS) besproken Minister Asscher heeft het wetsontwerp Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) ingediend bij de Tweede Kamer. De Minister schrijft: Doel van de

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht Terugwinning van metalen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarden worden gebracht 1420100 Terugwinning van metalen Overgang naar contract van onbepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKNEMER EN WERKGEVER IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID Sarah Depuydt, FOD WASO, AD IAB Artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (WAO) Gevolgen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2013 GEWIJZIGDE C4-FORMULIEREN In onze vorige nieuwsberichten deelden wij u reeds mee dat vanaf 1 oktober 2013 bepaalde vergoedingen die verschuldigd zijn naar aanleiding van het beëindigen

Nadere informatie

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT?

WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? WAT MOET U DOEN IN HET KADER VAN OUTPLACEMENT? Ten gevolge van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het die verantwoordelijk

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar

FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar FAQ Sociaal Statuut van de Kunstenaar Sinds 1 juli 2003 is de wetgeving rond het sociaal statuut van de kunstenaar van kracht. Hieronder worden kort enkele prangende vragen beantwoord. Wie graag wat uitgebreidere

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

Workshop Wet Aanpak Schijnconstructies. Jaap van de Burgt

Workshop Wet Aanpak Schijnconstructies. Jaap van de Burgt Workshop Wet Aanpak Schijnconstructies Jaap van de Burgt Even voorstellen! Wie zijn we? Wat willen we weten? Agenda WAS: Algemene uitleg WML, AMvB en SNF Ketenaansprakelijkheid loon WAS: Wat heeft het

Nadere informatie

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren.

De registratie moet gebeuren vóór de betrokken persoon aan het werk gaat en moet dagelijks gebeuren. Checkin@work: de hoofdlijnen Vanaf 1 oktober 2014 moet voor elke werf met een totale waarde van meer dan 800.000 niet alleen een aangifte van werken gebeuren (de vroegere werfmelding), maar moet ook elke

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling?

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? 24 september 2015 Seminar Nétive drs. M.C. (Marco) Dijkshoorn Adviesgroep Loon- & Premieheffing Achtergrond WAS Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING

DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING Duur begeleiding - artikel 6 DUUR EN FASERING OUTPLACEMENTBEGELEIDING 1ste fase 2de fase 3de fase 20 uren gedurende max. 2 maanden behalve indien vooraf verwittiging : nieuwe betrekking of beroepsbezigheid

Nadere informatie

Nr. 204 22 oktober 2015

Nr. 204 22 oktober 2015 Nr. 204 22 oktober 2015 Informatief Een (gewijzigd) arbeidsreglement is niet onmiddellijk van toepassing! Bij de opmaak en wijziging van het arbeidsreglement dient een specifieke procedure te worden gevolgd.

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012

Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Economische werkloosheid voor bedienden: vanaf 1 januari 2012 Situering en inwerkingtreding Naar aanleiding van de wereldwijde economische crisis werden een aantal tijdelijke crisismaatregelen getroffen.

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 108 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van

Nadere informatie

Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen.

Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen. UCvD 2010/06 Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen: Stand van zaken 16/03/2010 1 Ter beschikking stellen van werkkrachten aan ondernemingen. Schema 1 Principe van de verboden terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet 12-01-2015 In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014 is de reglementering rond tijdskrediet gewijzigd vanaf 01.01.2015. Om de reglementering

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie