Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio"

Transcriptie

1 Samen voor een sterkere arbeidsmarkt in uw regio

2 Leeswijzer Deze brochure geeft u: Een overzicht van de producten en diensten op basis van zeven thema s. Rode draad bij deze thema s vormt het vinden van een route om mensen naar een goede en duurzame plek op de arbeidsmarkt in de regio te leiden. De thema s zijn: 1) kwalificatiestructuur, 2) beroepenoriëntatie, 3) arbeidsmarktinformatie, 4) stage 5) examineren, 6) mobiliteit en toeleiding naar werk en 7) kwetsbare jongeren. Algemene achtergrondinformatie over de rol en de wettelijke taken van kenniscentra. Deze informatie vindt u achterin. Nieuws, informatie en voorbeeldprojecten staan op Een overzicht van de adviseurs van het Regionaal Adviesteam Kenniscentra en hun contactgegevens. Deze vindt u op het inlegvel.

3 Voorwoord Heeft u boventallige werknemers? Wilt u de kans op werk voor jongeren met een beperking verbeteren? Studenten helpen de juiste beroepskeuze te maken? Of bent u op zoek naar een stage voor een ouder iemand die werkloos is? Voor deze vragen gerelateerd aan de arbeidsmarkt in uw regio is een sectorale oplossing nodig. Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra gaat graag met u in gesprek om die oplossing voor u te vinden. Het Regionaal Adviesteam bestaat uit adviseurs die in uw regio de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven vertegenwoordigen. Ze zijn uw aanspreekpunt, ontsluiten namens de kenniscentra kennis over de sectorale regelingen en bieden diensten en producten van de kenniscentra. Ze kennen de knelpunten en de kansen op de regionale arbeids-, stage- en leerbanenmarkt en helpen u bij het verbinden van regionale arbeidsmarktvraagstukken aan de sectorale activiteiten van de kenniscentra. Hiermee bundelen ze de krachten en kunnen de kenniscentra hun producten en diensten vertalen naar regionale en sectorale activiteiten en maatwerkprojecten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken. In samenwerking met lokale en regionale partijen zoals UWV WERKbedrijf, bedrijven, scholen en werkgeversorganisaties, zorgt een van onze adviseurs in de regio voor een optimale afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het doel: voor werkgevers vakkundig personeel opleiden en voor werkzoekenden, leerlingen en arbeidsgehandicapten een goede en duurzame plek op de arbeidsmarkt verwerven. Met deze brochure maakt u kennis met de producten en diensten van de samenwerkende kenniscentra. Dit aanbod zetten we in als onderdeel van sectorale oplossingen bij vraagstukken rondom in-, door- en uitstroom, sectorale en intersectorale mobiliteit, leren en werken, jeugdwerkloosheid, beroepenheroriëntatie en voortijdig schoolverlaten. Heeft u nog vragen of bent u op zoek naar een oplossing voor een specifieke vraag neem dan contact op met een van onze regionale adviseurs. We helpen u graag verder. Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra 3

4 4

5 Route op thema Op de route naar een goede en duurzame plek op de arbeidsmarkt hebben we de dienstverlening van de kenniscentra ingedeeld naar zeven thema s: kwalificatiestructuur, beroepenoriëntatie, arbeidsmarktinformatie, stage, examineren, mobiliteit en toeleiding naar werk en kwetsbare jongeren. De voorbeelden illustreren hoe een gecombineerde inzet van de producten en diensten in de regio mogelijk is. 1 Kwalificatiestructuur: de basis voor goed gekwalificeerd personeel Hoe weet u of u goed gekwalificeerd personeel aanneemt? Om dit te garanderen onderhouden de kenniscentra de kwalificatiestructuur van het mbo. In de kwalificatiestructuur zijn alle diplomastandaarden van de beroepen beschreven in kerntaken en werkprocessen. Het is de basis voor het onderwijs en diplomering in het mbo en het fundament voor de Nederlandse arbeidsmarkt op mbo-niveau. De kwalificatiestructuur is ook de basis voor de producten en diensten van de kenniscentra. Meer informatie over de kwalificatiestructuur? Kijk op: 2 Beroepenoriëntatie: de weg naar een goede beroepskeuze Goede informatie over de inhoud van een beroep en kansen op de arbeidsmarkt kan veel teleurstelling voorkomen. En het risico op verkeerde studiekeuzes en voortijdig schoolverlaten verkleinen. De kenniscen- tra zijn vanuit hun wettelijke taken goed op de hoogte van de beroepen in het mbo en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook beschikken ze over een breed netwerk aan bedrijven met een goed leerklimaat. Deze informatie en dit netwerk kunnen worden ingezet binnen het Loopbaan, oriëntatie en begeleidingsproces (LOB). Veel kenniscentra hebben sectorale instrumenten ontwikkeld voor loopbaanoriëntatie. Daarnaast participeren de kenniscentra (gecoördineerd door SBB) vanuit deze insteek in het project Stimuleringsplan LOB, in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met MBO Raad en MBO Diensten. Voor loopbaan(her)oriëntatie bieden de kenniscentra de mogelijkheid om sectorale verdiepingsworkshops in te zetten. Hierin komen ook persoonlijke vragen en mogelijkheden van kandidaten aan bod om een goede en reële beroepskeuze te maken. De website BeroepeninBeeld.nl is één van de instrumenten van de kenniscentra die leerlingen, studenten en docenten/decanen/mentoren bij beroepenoriëntatie kunnen gebruiken. De site bundelt een schat aan informatie over de meest uiteenlopende mbo-beroepen op basis van de kwalificatiestructuur van het mbo. Bezoekers kunnen op basis van voorkeur of competenties zoeken naar een beroep dat bij hen past, uitgebreide beroepeninformatie lezen, een competentietest doen en korte beroepenfilmpjes bekijken. Om docenten en decanen in het vmbo en mbo te ondersteunen bij het gebruik van Beroepeninbeeld.nl in de les, hebben de kenniscentra een lesbrief ontwikkeld. Hiermee kunnen zij hun leerlingen en studenten leren werken met de website. 5

6 Oriënteren op een beroep? Kijk op: Lesbrieven downloaden kan op: Docent.beroepeninbeeld.nl Volg op Twitter Een beroep kiezen doe je niet alleen door je te verdiepen in beroepen en de arbeidsmarkt, maar ook door je keuze in de praktijk te testen. Tijdens een bedrijfsbezoek of snuffelstage kunnen de jongeren praktijk en sfeer ervaren en kunnen ze uittesten of hun keuze écht bij ze past. De kenniscentra kunnen eventueel bemiddelen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken. Een bezoek aan een bedrijf staat echter niet op zichzelf. Om ervan te leren is het belangrijk om het bezoek goed voor te bereiden en achteraf te evalueren. De samenwerkende kenniscentra hebben daarom materiaal ontwikkeld voor alle deelnemende partijen: onderwijsinstellingen, studenten en leerbedrijven. Basiscijfers Jeugd Cijfermateriaal nodig over de stand van zaken op de arbeids- en leerplaatsenmarkt in uw regio? Samen met UWV WERKbedrijf geeft SBB de Basiscijfers Jeugd uit. De basiscijfers zijn gemaakt op basis van de sectorale arbeidsmarktinformatie van de kenniscentra en gaan in op de regionale stand van zaken op de arbeids- en leerplaatsenmarkt. Deze informatie kunt u gebruiken om het regionale en landelijke beleid af te stemmen en concrete sectorale acties op te zetten die passen bij de arbeidsmarkt in uw regio. De informatie is te vinden op: Leaflets Kansrijke beroepen in de regio Wilt u beroepen onder de aandacht brengen met veel kans op werk in uw regio? De samenwerkende kenniscentra kunnen in overleg met de regio een flyer ontwikkelen met informatie over de kans op werk in de verschillende beroepen of sectoren en het salaris van een beginnend beroepsbeoefenaar. Dit middel is geschikt voor leerlingen, werkzoekenden, ouders, decanen, docenten, jobcoaches en loopbaanadviseurs. 3 Arbeidsmarktinformatie: input voor beleid en beroepskeuze Kans op werk Op zoek naar informatie over de actuele situatie op de arbeids-, stageplaatsen- en leerbanenmarkt? De kenniscentra zijn hierin expert. Ze bundelen de informatie voor u op het niveau van 30 arbeidsmarktregio s. De informatie kunt u gebruiken als input voor beleidsontwikkeling. De kenniscentra bieden u de informatie aan via: Oriënteren in de praktijk? Kijk op beroepsorienterendebedrijfsbezoeken.html 6

7 De wegwijzer voor onze jongeren Waar liggen de kansen voor onze leerlingen/studenten? Hoe prikkelen we hen te kiezen voor een opleiding waarin werk te vinden is? Dat zijn vragen die wij als (v)mbo-instelling hebben. Van alle jongeren die de overstap naar het mbo maken, heeft meer dan de helft moeite met de studie- en beroepskeuze. Zij beginnen vaak met een verkeerd beeld aan hun mbo-opleiding, met voortijdige schooluitval tot gevolg. Naast dat het goed is dat jongeren een opleiding kiezen die zij leuk vinden, is het belangrijk dat zij kiezen voor een opleiding die ook perspectief op werk biedt. Dat is niet alleen belangrijk voor henzelf, maar ook van groot belang voor de toekomst van de regionale economie. Werkgevers hebben behoefte aan geschoold, vakkundig personeel. Kenniscentra hebben kennis van beroepen en zijn op de hoogte van de kansen op werk. Op die manier hebben wij als school de kenniscentra in de arm genomen. We gebruiken de arbeidsmarktinformatie die de kenniscentra bieden om beleidskeuzes te maken bij het opleidingsaanbod, maar ook voor beroepenoriëntatie. Daarbij zetten we de door de kenniscentra ontwikkelde instrumenten flink in. Onze docenten gebruiken de lesbrieven en de filmpjes over beroepen. Ook wijzen zowel docenten als stagecoördinatoren onze studenten op Beroepeninbeeld.nl en Stagemarkt.nl. Hierop staat actuele informatie over leerbedrijven en arbeidsmarktontwikkelingen die afkomstig is van de kenniscentra. Met die informatie is in onze regio zelfs een flyer ontwikkeld die de kans op werk in de regio zichtbaar maakt. We willen bereiken dat onze studenten inzicht krijgen in de eigen talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Met deze ondersteunende kennis en instrumenten helpen we onze studenten bij het weloverwogen kiezen van een vervolgopleiding of beroep. Dit voorbeeld is gebaseerd op een praktijkverhaal van een decaan van een onderwijsinstelling. 7

8 Tweede kans op arbeidsmarkt Kenniscentra hebben de wettelijke taak om leerbedrijven te erkennen en de kwalificatiestructuur te ontwikkelen en te onderhouden. Daardoor weten zij wat bedrijven nodig hebben en kunnen ze zien welke kwalificaties werklozen nog missen. Als gemeente hebben we daarom de samenwerking met de kenniscentra opgezocht. Kenniscentra zien de mogelijkheden. Ze gaven aan dat met een eventuele bijscholing, goede begeleiding, de erkenning van eerder verworven competenties (EVC), branchecertificering of praktische trainingen het vaak wel mogelijk is om (oudere) werklozen snel zicht te geven op een baan in een van de kansrijke beroepen. Ook vertelden ze dat werklozen een korte tijd stage kunnen lopen bij een leerbedrijf om bekend te raken met een andere sector. Dit leek ons interessant voor onze doelgroep van langdurig (oudere) werklozen. De groep was heel divers en bestond uit werklozen met en zonder een uitkering. Hoe krijg ik de oudere werklozen in mijn regio aan het werk? Een van de speerpunten van ons beleid is dat mensen die kunnen werken ook aan het werk zijn. Toch vinden wij het lastig als gemeente om langdurig, soms oudere werklozen ook daadwerkelijk in onze regio aan het werk te krijgen. We zien dat zij vaak niet weten welke kennis of vaardigheden belangrijk zijn in andere branches. Oudere werklozen hebben daarbij vaak veel bagage. Nuttige bagage in de vorm van veel werkervaring, maar vaak alleen in een specifieke functie of sector. Bedrijven weten ook niet altijd wat (oudere) werknemers nog nodig hebben om het beroep uit te kunnen oefenen. Terwijl ze met een beetje bijscholing nog prima inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Met de kenniscentra hebben we een gezamenlijk project opgezet. Een project waarbij de kenniscentra potentiële werkgevers (erkende leerbedrijven) selecteerden, die op zoek waren of ruimte hadden voor nieuw personeel. Hierbij gingen we uit van de vraag van werkgevers en de interesse van de werkzoekenden. Als gemeente begeleidden we samen met UWV WERKbedrijf en de kenniscentra de match tussen werkgevers en werkzoekenden. Deze aanpak werkte. De betrokken organisaties hebben samen de verschillende beschikbare middelen bijeengebracht om zo de werkzoekenden duurzaam te plaatsen. En wat zo mooi naar voren kwam in ons project was dat ook oudere werknemers interessant zijn voor de verschillende branches. Ook in een branche zoals de horeca. Een branche waar men niet snel aan denkt. Dit voorbeeld is gebaseerd op een praktijkverhaal van een hoofd Sociale Zaken bij een gemeente. 8

9 4 Stage: op weg naar werk Stage of leerbaan? Bent u op zoek naar een leerbaan of stageplaats voor een cliënt of voor een van uw leerlingen of studenten? Op Stagemarkt.nl vindt u een leerbaan of stageplaats voor een mbo-opleiding. Hier bieden alle erkende leerbedrijven in Nederland hun stages en leerbanen aan. Kenniscentra erkennen en begeleiden leerbedrijven. Bezoekers van de site vinden hun weg naar het juiste leerbedrijf door op basis van profielen de passende match te maken met een leerbedrijf. Bij deze website hebben de kenniscentra ook een lesbrief ontwikkeld. Deze is geschikt voor docenten en decanen werkzaam in het mbo en vmbo. Kijk voor leerbaan of stage op Beroepeninbeeld.nl, Stagemarkt.nl en Kansopwerk.nl. In overleg wordt de exacte inhoud bepaald. 5 Examineren: kwaliteitsborging van personeel door examinering Examineren Als (leer)bedrijf wilt u erop kunnen vertrouwen dat nieuwe medewerkers die u in dienst neemt voldoen aan de eisen. Om die reden heeft het bedrijfsleven een belangrijke stem bij de examinering in het mbo. De kenniscentra besteden veel aandacht aan de kwaliteitsborging van examinering. Ze bevorderen bijvoorbeeld de sectorale standaardisatie van examinering met landelijke examenbanken. Ook garanderen zij de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij examens. Naast de examinering in het reguliere mbo bieden kenniscentra ook branchecertificering aan. Dit biedt mogelijkheden voor om- en bijscholen van uw personeel. Ook hierbij garanderen de kenniscentra de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Bekijk de lesbrief op Lesbrief-stagemarkt.nl.pdf Meer informatie? Kijk op Regionale lesbrief loopbaanoriëntatie: beroep en werk in de regio Zoekt u naar geschikt lesmateriaal voor docenten en decanen in het vmbo bij de lessen over loopbaanoriëntatie en beroepskeuze? Met de regionale lesbrief ondersteunen kenniscentra docenten en decanen. De kenniscentra ontwikkelen de lesbrief op verzoek van partijen in de regio, zoals een roc of een gemeente. De lesbrief sluit aan op de regionale arbeidsmarktmogelijkheden van de desbetreffende regio en lijkt op de lesbrief beroepen in beeld. Ook wordt nadrukkelijk het verband gelegd met 6 Mobiliteit en toeleiding naar werk Bij vraagstukken zoals hoe kan ik mensen die boventallig zijn begeleiden naar ander werk in de regio? of mijn werknemer is boventallig, heeft 30 jaar werkervaring, maar geen diploma. Hoe kan hij ergens anders aan de slag? zetten kenniscentra diverse diensten en producten gericht op mobiliteit en toeleiding voor u in: 9

10 Boventallig personeel heeft zicht op werk Binnen onze onderneming is vorig jaar een grote groep mbo-personeel boventallig geraakt. De meesten van hen werkten al jaren voor ons en beschikten over veel ervaring op het gebied van verkoop, telefonie, administratie enzovoort. Als directie gingen we ervan uit dat ze met hun ervaring makkelijk aan de slag zouden komen in andere sectoren. Toch bleek het niet zo gemakkelijk als we dachten. We kwamen er achter dat het bij een mobiliteitstraject een hele kunst is om voor grote groepen boventallig personeel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wat het ook niet gemakkelijker maakte was dat onze medewerkers met lange dienstverbanden ook geen idee hadden van de actuele arbeidsmarkt buiten onze onderneming. Gelukkig kregen we via een adviseur van het Regionaal Adviesteam Kenniscentra vrij snel contact met de kenniscentra. Met de kenniscentra zijn we vervolgens gaan samenwerken om de intersectorale mobiliteit van onze medewerkers in gang te zetten. Voordeel van deze samenwerking is dat wij onze medewerkers en hun kwaliteiten goed kenden en dat de kenniscentra hun kennis van de arbeidsmarkt en de beroepen inbrachten. Door de beroepenoriëntatie kregen medewerkers te zien welke beroepen kansrijk zijn. Soms kwamen heel verrassende sectoren naar voren waar niemand aan had gedacht. Zoals het beroep van audicien en opticien. De beroepenoriëntatie zorgde ervoor dat onze medewerkers een beroepsbeeld en toekomstperspectief voor zichzelf ontwikkelden. Medewerkers die kozen voor een ander beroep of een andere sector gingen met die kenniscentra de verdieping in. De vraag wat is mogelijk en nodig voor mij om toe te stromen naar het beroep of de sector? stond centraal. Uiteindelijk is voor de medewerkers een maatwerktraject opgezet waarvan onderdelen als individueel EVC, scholing of een leerwerktraject deel uitmaakten. Dit voorbeeld is gebaseerd op een praktijkverhaal van een P&O manager.

11 Bedrijfsadvies Veel kenniscentra ondersteunen bedrijven in hun sector met bedrijfsadvies. In een adviesgesprek beantwoordt een bedrijfsadviseur uw vragen over Human Resource Management (HRM) en krijgt u informatie en oplossingen aangereikt op het gebied van stages, opleiden en financiële regelingen. Mobiliteit, mensen naar werk Bij mobiliteitsvraagstukken van bedrijven en regionale mobiliteitsprojecten of instroomprojecten kunnen kenniscentra op verschillende manieren hun kennis, producten en diensten inzetten om mensen te begeleiden naar werk in de eigen of een andere sector. Hierbij kunt u denken aan combinaties van onderstaande activiteiten en diensten: Loopbaan(her)oriëntatie op basis van beroepeninformatie en arbeidsmarktinformatie en kennis van het scholingsaanbod; Sectorale Arbeidstoeleiding via lerend werken een maatwerktraject passend bij de kandidaat en de sector waar scholing en EVP/EVC deel van kunnen uitmaken); EVC/EVP als middel om verworven competenties te meten en als basis voor bij- en omscholing; HRM-dienstverlening; Scholing praktijkopleiders; Branchecertificering voor duurzame inzetbaarheid binnen de sector; e-portfolio via toegang tot werk; Diplomawaardering. Daarnaast kennen een aantal sectoren een eigen mobiliteitscentrum om bedrijven bij reorganisatie en of faillissement te ondersteunen. Uw regionaal adviseur heeft meer voorbeelden en informeert u over de ervaring van kenniscentra met regionale instroomvragen, mobiliteitsarrangementen en intersectorale mobiliteitsvraagstukken. EVC-trajecten Een traject met een EVC-procedure (EVC staat voor Eerder Verworven Competenties) brengt iemands kennis en vaardigheden in kaart. De uitkomsten worden vergeleken met de competenties die vereist zijn voor een diploma of deelcertificaat. Op die manier krijgt u een beeld van de vaardigheden en competenties waaraan iemand nog moet werken om meer kans te hebben op het vinden van een baan. Diplomawaardering en onderwijsvergelijking Een diplomawaardering geeft een goede indicatie van de waarde van een buitenlands diploma op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het expertisecentrum Diplomawaardering en onderwijsvergelijking van SBB stelt de indicaties op voor de diplomawaarderingen. De indicaties zijn gebaseerd op de informatie over de mbo-opleidingen in Nederland. Deze informatie wordt geleverd door de kenniscentra. Het ministerie van OCW heeft SBB en NUFFIC aangewezen als National Reference Point. Hier kunnen onder andere leerwerkloketten terecht voor informatie over het Nederlandse en buitenlandse mbo-onderwijs. Meer informatie over EVC? Kijk op Meer informatie? Kijk op Toegang tot Werk Het Toegang tot Werk Platform is een veelzijdig e- Portfolio en begeleidingsinstrument. Dit instrument is ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in de begeleiding van hun personeel op het gebied van loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en 11

12 andere werkgerelateerde uitdagingen. Het Toegang tot Werk Platform zet het individu centraal en biedt hem of haar de instrumenten om zelf regisseur te zijn van de eigen loopbaan. Het platform is zeer geschikt voor de ondersteuning van instroom- en mobiliteitsarrangementen en aanpasbaar op uw wensen. Meer informatie? Kijk op Boris brengt je bij n baan Binnen het pilotproject Boris brengt je bij n baan ondersteunen kenniscentra leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) op weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. In drie stappen wordt een leerling naar een passende baan geleid: loopbaan- en beroepenoriëntatie, een passende opleiding op maat met certificering op een deel van de kwalificatie en een stage of leerbaan bij een erkend leerbedrijf. Kenniscentra ondersteunen bedrijven bij de begeleiding van kwetsbare jongeren en mensen met een Wajong-indicatie. De kenniscentra en de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs voeren het project Boris brengt je bij n baan gezamenlijk uit in opdracht van het ministerie van OCW. 7 Kwetsbare jongeren: aan het werk op basis van de mbo-kwalificatiestructuur Hoe kun je het arbeidsperspectief van kwetsbare jongeren in de regio verbeteren? In Nederland streven onderwijs, bedrijfsleven en overheid ernaar om jongeren minimaal te scholen tot startkwalificatieniveau. Dit is echter niet voor alle jongeren haalbaar. Kwetsbare jongeren zijn niet in staat een niveau 2 opleiding te halen, omdat zij een beperking hebben. Voor deze doelgroep zijn er wel kansen en mogelijkheden in het bedrijfsleven. Kenniscentra kunnen voor kwetsbare jongeren sectorale toeleidingstrajecten opzetten op basis van de mbo-kwalificatiestructuur. Maatwerk staat hierbij centraal. Via het leren in de praktijk krijgen jongeren onderdelen van mbo-kwalificaties aangeleerd. Hierdoor krijgen ze een beter perspectief hebben op werk in de sector waarbinnen ze een opleiding krijgen. Het resultaat is dat ze via stages en leerbanen aan het werk kunnen. Meer informatie is te vinden op Stagebox Het doel van de regeling Stagebox is om moeilijk plaatsbare studenten op mbo-niveau 1 (inclusief AKA) en 2 een geschikte stageplaats te bezorgen en hen daar op weg te helpen. De kenniscentra stimuleren en ondersteunen de leerbedrijven en in het bijzonder de praktijkopleiders zodat zij deze studenten willen aannemen en extra willen begeleiden. Meer informatie is te vinden op stagebox.html 12

13 Sectorale toeleiding van kwetsbare jongeren in onze regio We runnen als directie alweer vier jaar een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso). Elk jaar zagen we dezelfde vragen terugkomen: Hoe kunnen wij kwetsbare jongeren helpen aan een passende baan? Hoe verbeteren wij het arbeidsperspectief van jongeren met een beperking? We weten wel dat niet alle jongeren op onze school een startkwalificatie kunnen behalen, omdat zij een beperking hebben. Maar we zien ook dat een groep uitstroomrichtingen kunnen verbreden naar andere sectoren. De kenniscentra zetten hun netwerk aan bedrijven en de kennis van de arbeidsmarkt in via het project Boris. Dit project plaatst jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een maatwerktraject. Elk traject bestaat uit loopbaan- en beroepenoriëntatie, een passende opleiding op maat met certificering op een deel van de kwalificatie en een stage of leerbaan bij een studenten uitstroomt naar sociale werkvoorzieningen, terwijl een deel van hen met de juiste begeleiding ook in een regulier bedrijf terecht zou kunnen. Voor ons is het een belangrijke vraag hoe wij daar als school voor vso op in kunnen spelen. Onze studenten zijn kwetsbare jongeren die een groot aanbod aan potentiële arbeidskrachten vertegenwoordigen, maar daar moeten we wel wat voor doen. Sinds vorig jaar werken we samen met de kenniscentra om met elkaar een antwoord te bieden op de vraag hoe we op een proactieve manier deze jongeren aan een passende baan kunnen helpen en hoe wij onze vaste erkend leerbedrijf. De trajecten vormen de brug tussen de jongeren en de arbeidsmarkt. Doel is om jongeren branchegericht op te leiden op mbo-niveau en voor hen een duurzame plek op de arbeidsmarkt te verwerven. De samenwerking tussen de kenniscentra en onze school zorgt dat we onze studenten beter voorbereiden en scholen op deelkwalificaties. Met als positief effect dat bedrijven de deelkwalificaties herkennen en de jongeren een passende plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Dit voorbeeld is gebaseerd op een praktijkverhaal van een directeur VSO. 13

14 Wat zijn kenniscentra? Nederland telt 17 samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Zij werken sectoraal. De kenniscentra brengen onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar en voeren binnen hun eigen sector de wettelijke taken uit. De kenniscentra hebben vanuit die positie een sterke verbinding met brancheorganisaties, Opleiding & Ontwikkelingsfondsen en sociale partners en zijn vaak uitvoerder van branche- en sectordiensten. Wettelijke taken kenniscentra De kenniscentra hebben de wettelijke taak om sectoraal voor de juiste match tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs te zorgen. Daarom bieden ze: Voldoende stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven; Ondersteuning en coaching van praktijkopleiders en leerbedrijven in hun sector; Bijeenkomsten voor de training van praktijkopleiders; Handboeken, websites en kwaliteitsscans voor praktijkopleiders en leerbedrijven; Onmisbare arbeidsmarktinformatie over 30 regio s en 44 branches; Een landelijke diplomastructuur. Branche- en sectordiensten Naast de wettelijke taken zijn veel kenniscentra uitvoerder van branche- en sectordiensten. Door de kennis en ervaring van opleidingsadviseurs met leerbedrijven kunnen ze diverse diensten aan werkgevers aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn: HR-advies, sectorale om- en bijscholing, EVC, sectorale mobiliteitscentra, branchecertificering en sectorale arbeidsmarktinformatie. Ook zoeken ze naar mogelijkheden voor werkzoekenden, leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om een duurzame arbeidsplaats in de regio te verwerven. Kenniscentra zorgen daarmee voor voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel voor bedrijven in de betreffende sector. Samenwerkingsprojecten De kenniscentra werken ook met elkaar samen in een aantal samenwerkingsprojecten zoals Boris brengt je bij n baan, Loopbaanoriëntatie, Beroepeninbeeld.nl, de website Stagemarkt.nl, Prijs Beste Leerbedrijf van Nederland en Prijs Beste Praktijkopleider van Nederland en het Regionaal Adviesteam Kenniscentra. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ondersteunt en faciliteert deze samenwerkingsprojecten van de kenniscentra. De gegevens van alle kenniscentra vindt u op: Kenniscentra in cijfers 17 kenniscentra 44 branches 900 opleidingsadviseurs leerbedrijven mbo-studenten stageplaatsen en leerbanen in register gerealiseerde plaatsingen in schooljaar praktijkopleiders 14

15 Over het Regionaal Adviesteam Kenniscentra Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra vormt voor u één aanspreekpunt namens de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Een team van adviseurs ondersteunt de regio bij het maken van marktbewerkingsplannen, heeft kennis van de knelpunten en kansen op de arbeids-, leerbanen- en stagemarkt en draagt bij aan de verbinding van regionale arbeidsmarktvraagstukken met de sectorale activiteiten van kenniscentra. Bij de adviseurs kunt u terecht voor meer informatie en de doorvertaling van de diensten en producten van de kenniscentra naar uw regio en organisatie of bedrijf. Regionaal Adviesteam Samenwerkende Kenniscentra Aequor Calibris ECABO Fundeon GOC Innovam KC Handel Kenteq Kenwerk KOC Kenniscentrum PMLF Savantis SH&M SVGB SVO VOC VTL

16 Colofon juli 2012 Fotografie: Hollandse Hoogte, Martin Hogeboom Drukwerk: Bestenzet, Zoetermeer

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Nieuwe wegen in het praktijkonderwijs

Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Nieuwe wegen in het praktijkonderwijs Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Nieuwe wegen in het praktijkonderwijs Inleiding Deze brochure beschrijft de achtergrond en vervolgstappen van het project Boris brengt je bij n baan, een project

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Zuid-Holland Centraal In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni

Nadere informatie

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015

Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 Factsheet onderwijs-, stage- en arbeidsmarkt februari 2015 regio Haaglanden In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte van gebruikers van de Basiscijfers Jeugd. Dit leidde in juni 2014 tot aanpassingen

Nadere informatie

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking

De Boris zelftest Uitstroom Arbeid Bedrijvennetwerk Regionale samenwerking De Boris zelftest De Boris zelftest geeft u inzicht in welke mate de school al opereert als werkend leren organisatie en de Borismethode uitvoert. Kruis bij alle tien de vragen de tekst aan die het beste

Nadere informatie

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag:

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Boris-Stappenplan N.A.W. gegevens Gegevens leerling Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Bijzonderheden: Gegevens school Naam school: Adres school: Telefoon school:

Nadere informatie

Format 2.4 Regionale aanpak: plan van aanpak

Format 2.4 Regionale aanpak: plan van aanpak Format 2.4 Regionale aanpak: plan van aanpak In het kader van de specifieke impuls van het actieplan jeugdwerkloosheid wordt de dienstverlening naast de reguliere dienstverlening voor jongeren - gefocust

Nadere informatie

Nieuwe wegen in het passend onderwijs

Nieuwe wegen in het passend onderwijs Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Nieuwe wegen in het passend onderwijs Inleiding Maatschappelijke participatie Het onderwijs bereidt jongeren voor op maatschappelijke participatie. Voor veel jongeren

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming Stagemarkt.nl en de herziene kwalificatiestructuur NAAR EEN COMPACTE EN OVERZICHTELIJKE REGISTRATIE VAN ERKENDE LEERBEDRIJVEN Vanaf 1 augustus 2015 neemt de nieuwe samenwerkingsorganisatie

Nadere informatie

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

De praktijk... dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening De praktijk... dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs Kenwerk is het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N

C O N V E N A N T & A C T I E P L A N EMBARGO TOT 6 MAART 2006 15.00 UUR C O N V E N A N T & A C T I E P L A N Voorwoord In juni 2005 heeft MKB-Nederland een nota gepresenteerd over het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie,

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

heeft u dagelijks te maken met vragen op het

heeft u dagelijks te maken met vragen op het Als werkgever in de sector zakelijke dienstverlening heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo

Stage Erkenning Floriade 2012. 11-10-2011, Venlo Stage Erkenning Floriade 2012 11-10-2011, Venlo Inhoudsopgave: BPV Protocol Erkenning leerbedrijf Introductie Kenniscentra Betrokken Kenniscentra Introductie Stagebegeleiders Afsluiting BPV Protocol Waarom?

Nadere informatie

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas AAN: VAN: CC: BETREFT: gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas André van Ginkel en Ben Penterman (gemeente Nijmegen) Marian Eijkemans en Bärbel Boselie

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Gelderland-Zuid, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Drechtsteden, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 2010

Colo Basiscijfers. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 2010 Colo Basiscijfers van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden, februari 010 kenniscentra Inleiding De Colo Basiscijfers worden beschikbaar gesteld aan de 0 gemeenten die door het ministerie

Nadere informatie

Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009

Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009 Certificeerbare eenheden en flexibiliteit in het mbo Colo en Coördinatiepunt, augustus 2009 1. Aanleiding De ervaringen met de competentiegerichte kwalificatiestructuur hebben bij branches, overheden en

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015 Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking Will Seignette 16 april 2015 Opdracht OCW Gesteund door SZW, Gesteund door SZW, UWV, VNO-NCW/MKB, FNV, UWV,VNO/NCW/MKB, CNV, VNG FNV/CNV, VNG Stel de infrastructuur

Nadere informatie

Vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. meer dan.

Vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. meer dan. Vmbo Bouwen, Wonen en Interieur meer dan. Bouwen, Wonen en Interieur voor iedereen Technisch Handig Creatief Commercieel Praktisch Rekentalent Meisjes en.. Wat verstaan we onder het beroepenveld van Bouwen,

Nadere informatie

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren

Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Werkdocument Feiten en cijfers voor de mbo-instellingen en sectoren Advies van stichting SBB aan minister van OCW Zoetermeer, 19 november 2012 rb12-1500lvd/bes_alg Totaal aantal pagina's: 10 rb12-1500lvd/bes_alg

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Oriënteren en verkennen: voorlichtingsactiviteiten binnenschools. Oriënteren en verkennen: voorlichtingsactiviteiten buitenschools

Oriënteren en verkennen: voorlichtingsactiviteiten binnenschools. Oriënteren en verkennen: voorlichtingsactiviteiten buitenschools Van oriënteren naar kiezen van vmbo naar mbo Vmbo is het fundament voor het mbo. De overstap van vmbo naar mbo is een cruciaal moment in het leven van een leerling. Een juiste studiekeuze en een aansluiting

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Werkplekleren: de Nederlandse casus

Werkplekleren: de Nederlandse casus www.ecbo.nl Werkplekleren: de Nederlandse casus Anneke Westerhuis 22 april 2016 Werkplekleren in Nederland 1. Werkplekleren in historisch perspectief 2. De organisatie van het Nederlandse mbo en de positie

Nadere informatie

Boris brengt je bij n baan

Boris brengt je bij n baan Boris brengt je bij n baan Pilotproject tussen speciaal onderwijs, de kenniscentra en de arbeidsmarkt - eindrapportage - Eindrapportage ministerie van OCW September 2012 Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2009 Jaargang 3 In dit nummer: peiling maart 2009 trends arbeidsmarkt trends stagemarkt vmbo vraagt twee miljoen stagedagen per jaar extra Barometer

Nadere informatie

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer Centrale afspraken en de regionale uitvoering In onderstaande inventarisatie zijn de afspraken in de belangrijkste technische sectorplannen geïnventariseerd op basis van de uitgangspunten die de FNV had

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Internationale beroepspraktijkvorming

Internationale beroepspraktijkvorming Internationale beroepspraktijkvorming Uw leerlingen over de grens: tips en spelregels Mbo-leerlingen kiezen steeds vaker voor een stage in het buitenland. Maar hoe regelt u die internationale BPV (i-bpv)?

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

De beroepspraktijk betrekken bij LOB op het VMBO. Een overzicht van mogelijke projecten

De beroepspraktijk betrekken bij LOB op het VMBO. Een overzicht van mogelijke projecten Oktober 2011 De beroepspraktijk betrekken bij LOB op het VMBO. Een overzicht van mogelijke projecten Expertisecentrum LOB Eemland Auteurs: Daniël Kers, Michiel van den Anker & Rieneke Schinkel. De beroepspraktijk

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen?

Waarom werkzoekenden. een uitkering aannemen? Waarom werkzoekenden met een uitkering aannemen? Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. Of het nu gaat om arbeidsjuridisch kwesties, personeelsadvies op

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Boris brengt je bij n baan

Boris brengt je bij n baan Boris brengt je bij n baan Een systematiek om duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt te realiseren voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Inleiding De systematiek

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Aan de slag met Boris Praktijkloket

Aan de slag met Boris Praktijkloket Aan de slag met Welkom bij het. Het Praktijkloket bestaat uit twee delen: 1. Het samenstellen van een Boris Praktijkverklaring voor maatwerktrajecten 2. Een overzicht van bestaande branchecertificaten

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Verkenning van nieuwe wegen in het speciaal onderwijs

Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Verkenning van nieuwe wegen in het speciaal onderwijs Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt Verkenning van nieuwe wegen in het speciaal onderwijs Boris is een gezamenlijk project van de WEC-Raad, de samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en

Nadere informatie

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016

Schoolverlaters informatie avond FOCUS. Informatieavond 22 november 2016 Schoolverlaters informatie avond FOCUS Informatieavond 22 november 2016 Wie ben ik? Mieke Pelger Stage coördinator en transitiecoach Samen met de mentoren tevens stagedocenten zorgen wij dat iedereen op

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

SBB Verdieping. Rien van Tilburg en Hylke Warners over de herziening van de kwalificatiestructuur. editie 2 januari 2013

SBB Verdieping. Rien van Tilburg en Hylke Warners over de herziening van de kwalificatiestructuur. editie 2 januari 2013 SBB Verdieping editie 2 januari 2013 Rien van Tilburg en Hylke Warners over de herziening van de kwalificatiestructuur Terugblik 2012 & Vooruitblik 2013 Stage- en leerbanenoffensief werkt! Het mag best

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt

Colo-barometer. van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Colo-barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt Een i nv e nta r i s a t i e d o o r d e k en n iscen t r a, p eilin g n o vem b er 2 0 0 8 The ma Groen p l u k : v a n s c h r i k b eeld t o t

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant.

Mogen wij jou. de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing. aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. Mogen wij jou de BAL toespelen? u Het Ambachtshuis Brabant biedt kleinschalige vakscholing aan volgens het Meester-gezel-principe in Brabant. u Vakbekwame, ambachtelijk geschoolde mensen zijn altijd nodig!

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Reglement erkenning leerbedrijven SBB

Reglement erkenning leerbedrijven SBB Reglement erkenning leerbedrijven SBB Vastgesteld door Algemeen Bestuur SBB van 24 april 2015 Reglement erkenning leerbedrijven SBB Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Producten overzicht Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies Duidend en beschrijvend De Arbeidsmarktinformatie en advies publiceert die inzicht geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Adres PostcodePLAATS. Zoetermeer, 7 oktober 2015. Betreft: Dienstverlening Boris Kenmerk: ws15-1182ys/dir_alg. Geachte directie,

Adres PostcodePLAATS. Zoetermeer, 7 oktober 2015. Betreft: Dienstverlening Boris Kenmerk: ws15-1182ys/dir_alg. Geachte directie, Adres PostcodePLAATS Zoetermeer, 7 oktober 2015 Betreft: Dienstverlening Boris Kenmerk: ws15-1182ys/dir_alg Geachte directie, De mogelijkheden om uw leerlingen uit te laten stromen naar duurzame betaalde

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

waardevol KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

waardevol KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT waardevol KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT DE WAARDE VAN HET KENNISCENTRUM Beleid De juiste samenstelling van de beroepsbevolking. Meer evenwicht op de arbeidsmarkt. Dat

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg

Leergang bve 2015 Ad Woudenberg Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Leergang bve 2015 Ad Woudenberg 08-09-2015 1 Programma Transitie SBB Sectorkamers Herziening kwalificatiestructuur 08-09-2015 2 Perspectief Tot 01-01-2012

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq

Welkom. Herziening kwalificatiedossiers. 16 september Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Welkom Herziening kwalificatiedossiers 16 september 2014 Gertjan van Herwijnen Team kwalificatiestructuur, Kenteq Programma 1. Waarom een nieuwe kwalificatiestructuur 2. Hoe komt de nieuwe structuur tot

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van:

februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: februari 2011 Basiscijfers Jeugd van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en leerbanenmarkt regio Haaglanden Een gezamenlijke uitgave van: Inleiding regio Haaglanden Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie