Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008)."

Transcriptie

1 CASE KARTONFABRIEK STAVAST Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel (Pearson Education, 2008). De elementen van het logistiekconcept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg je wat informatie over het bedrijf en vervolgens een aantal opdrachten waarbij je de logistiek bij het bedrijf in kaart brengt, analyseert en verbetert. Beschrijving van de kartonfabriek Stavast De kartonfabrikant Stavast produceert vouwkarton, dat wordt geleverd aan de groothandel (indirecte distributie) en eindverwerkers (directe distributie). Die eindverwerkers zijn bijvoorbeeld kartonnagebedrijven en grafische bedrijven in heel Europa. Het karton wordt gebruikt voor dozen, displays, showmappen enz. De kartonfabrikant Stavast heeft 200 medewerkers in dienst. Het assortiment kent een aantal soorten (kwaliteiten) karton. Deze soorten kunnen geleverd worden in elk gewenst formaat (lengte en breedte), in elke gewenste dikte en gramgewicht 1 binnen de grenzen die door de kartonmachines zijn bepaald en met een aantal soorten afdeklaag (een zogenoemd plakpapier). Deze afdeklaag zorgt ervoor dat het karton kan worden bedrukt of bijvoorbeeld vetvrij is. 1 Gramgewicht : aantal gram vouwkarton per m 2 vouwkarton

2 Goederenstroom De goederenstroom van Stavast is in figuur 1 weergegeven. Geldst room Geldst room Informatie-stroom Informatie-stroom Informatie-stroom Informatie-stroom Informatie-stroom Informatie-stroom Goederenstroom Grondstoffen Transport naar fabriek Voorraad grondstof Productie karton Pallet karton in magazijn Transport naar klant Klant Figuur 1 Goederenstroom van Stavast De voornaamste stappen binnen de productie van Stavast zijn: 1. Grondstofverwerking: leveranciersanalyse, -keuze, inkoop, aanvoer, opslag. De grondstoffen zijn pulp, chemicaliën en plakpapier. 2. Kartonfabricage: stofvoorbereiding, kartonmachine, aanbrengen afdeklaag. De kartonfabricage is sterk geautomatiseerd. Het product van deze stap in het productieproces is een zogenoemde moederrol; 3. Nabewerking: het op formaat snijden van de moederrollen, verpakken en palletiseren. Hieruit komt het eindproduct voor de klanten: de vellen vouwkarton. 4. Opslag van gereed product (en uiteindelijk transport naar de klanten) De papierfabriek Stavast produceert zelf het karton op een papiermachine en snijdt en verpakt het karton in een nabewerkingsafdeling. De nabewerking maakt van een min of meer standaard product, de moederrol, een specifiek op formaat gesneden eindproduct. De opbouw van de productiekostprijs staat in figuur 2.

3 Marge? 15% 30% 5% 100% 50% Leverancier Klant Transport naar fabriek Voorraad grondstof Productie karton Moederrol in magazijn Nabewerking Pallet karton in magazijn Transport naar klant Figuur 2 Opbouw kostprijs karton De grondstoffen zijn 50% van de kostprijs van het karton, de transportkosten van die grondstoffen zijn 5% van de kostprijs van het karton, vanwege de grote afstanden waarover de grondstoffen moeten worden vervoerd. De kosten van de kartonmachine waarop de moederrollen worden gemaakt zijn 35%. De totale kosten van de moederrol zijn dus 85 % van de uiteindelijke kostprijs. Vervolgens zijn de kosten van de nabewerking en het transport naar de klanten nog eens 15%. De jaarlijkse productie van de papierfabrikant is ton. De omzet bedraagt 82,5 miljoen. Ondanks een beperkte bruto marge was de nettowinst in het afgelopen jaar helaas nul. Complexiteit van het productieproces Een belangrijk element in de ontwikkeling van een logistiekconcept is de complexiteit van het product en het productieproces. Deze complexiteit heeft grote invloed op de kosten van logistiek en de wijze van logistieke beheersing. Als benadering van de complexiteit moet worden bepaald hoeveel artikelen zich op elk punt in de goederenstroom bevinden. Dit betreft de interne complexiteit van de productie en trends in het assortiment. De interne complexiteit geeft aan hoeveel producten in welke stap in de goederenstroom aanwezig zijn. Het productieproces van papier kent vier productiefasen: Productiefase aantal producten Begin Eind materiaalinkoop 35

4 pulp voor kartonfabricage Moederrollen Karton op formaat snijden Verpakken en palletiseren Analyse van de interne complexiteit van het productieproces van papier leidt tot de volgende conclusie. Het karton kent pas in een laat stadium in het productieproces, vanaf de nabewerking, een relatief groot aantal halffabrikaten / producten. De moederrollen die in de nabewerkingsafdeling worden gesneden en verpakt tot een eindproduct conform klantspecificatie resulteren in een grote diversiteit. Het aantal klantspecificaties is groot en de vraag op niveau van gereed product onvoorspelbaar. Assortiment Het productaanbod omvat: standaardproducten: dit zijn producten in standaard afmetingen die door alle afnemers kunnen worden besteld. Deze worden vooral aan de groothandel geleverd; niet-standaardproducten: dit zijn speciale formaten en kwaliteiten, die specifiek voor één of een klein aantal eindverwerkers worden geproduceerd. Verkoop en marketing Het productieproces is zo kapitaalintensief dat enkele jaren terug de opvatting leefde dat alleen met grote orders (dus grote afnemers of eindverwerkers) rendabel kon worden geproduceerd. Ook dacht het management vroeger dat door de hoge transportkosten van vouwkarton de klanten alleen in de Benelux konden worden gevonden. Het nieuwe management van Stavast is enkele jaren geleden begonnen met deze mythe af te rekenen. In die tijd werd een belangrijke strategische commerciële beslissing genomen. Voortaan werden ook kleinere eindverwerkers in andere Europese landen, buiten de Benelux, beleverd. Stavast wilde haar omzet bij de groothandel verminderen ten gunste van de eindverwerkers, omdat de marges bij verkoop aan eindverwerker groter is. Door deze verandering in het commerciële beleid veranderende ook de samenstelling van de omzet. De omzetverdeling over standaard en niet-standaard producten was 3 jaar geleden 70% versus 30%. Het aandeel niet-standaard neemt door de focus op eindverwerkers sterk toe. Naar verwachting zelfs tot 90% over 3 jaar. De klanten vragen een levertijd van 2 tot 5 dagen voor niet-standaard producten en zelfs 1 tot 3 dagen levertijd voor standaard producten. Ook het aandeel export is gestegen en zal naar verwachting van het management blijven stijgen. Door het gewijzigde commerciële beleid zijn de ordervolumes steeds kleiner geworden en moeten de producten over steeds grotere afstanden worden getransporteerd. De toenemende export naar andere Europese landen vraagt, zoals zal blijken, om een

5 intensieve logistieke inspanning in onder meer het transport. Een nieuw logistiekconcept Stavast heeft onlangs een jonge bedrijfseconoom als logistiek manager aangesteld. Een manager die op stafniveau verantwoordelijk is voor het uitwerken van het logistieke beleid. Ieder lid van het management team heeft zijn of haar mening al klaar of wat er met de logistiek moet gebeuren; meer voorraden, een betere vraagvoorspelling, niet zoveel beloven aan de klanten, enz. De algemeen directeur is bang dat ad hoc maatregelen alleen de symptomen bestrijden, maar dat de echte problemen blijven liggen. Daarom krijgt de logistiek manager van Stavast in Groningen, de opdracht van het management team om een integraal logistiekconcept te formuleren voor de komende 5 jaar. De opdrachten ondersteunen de logistiek manager bij het opstellen van een nieuw logistiekconcept. DE LOGISTIEK VAN STAVAST OPDRACHT 1 Waardeketen Maak een schema van de waardeketen van Stavast op basis van het model van Porter. Geef vervolgens een korte beschrijving van elk van de elementen van de waardeketen. Paragraaf 1.2 OPRACHT 2 Goederenstroom Hoe heeft Stavast de goederenstroom opgebouwd? Gebruik de bouwstenen transformatie, translatie en stabilisatie. Is de goederenstroom convergent of divergent? Geef in het schema van de goederenstroom aan waar zich de volgende gebieden bevinden voor Stavast: Inkooplogistiek. Productielogistiek. Distributielogistiek. Retourlogistiek. Paragraaf 1.2 Paragraaf 5.2 OPDRACHT 3 Klanten Een goede logistiek begint bij de verwachtingen van de klanten. Geef aan welke de voor papierfabriek Stavast belangrijke karakteristieken zijn van de klantsegmenten die voor

6 de bepaling van het customer service beleid van belang kunnen zijn. Onderscheid als klantsegmenten: de groothandel (het indirecte distributiekanaal) en de eindverwerkers (het directe distributiekanaal). Hoe denk jij dat deze klanten Stavast positioneren in hun Kraljic-matrix? En wat betekent dit voor de logistieke service die klanten verwachten? Hoofdstuk 3 OPDRACHT 4 Customer service-eisen Welke customer service-eisen zijn het meest belangrijk voor de papierfabriek? Welke elementen kan Stavast gebruiken voordat de klant de order plaatst, die op het moment van de order zelf tellen en die na de daadwerkelijke levering van de producten belangrijk zijn. Maak hierbij onderscheid naar de beide klantsegmenten. Verklaar ook waarom juist deze customer service eisen van belang zijn. Paragraaf 3.2 en 3.5 HET BEPALEN VAN DE LOGISTIEKE STRATEGIE Nu je hebt bepaalt wat klanten verwachten kun je gaan werken aan het formuleren van de logistieke strategie en concrete logistieke doelstellingen. OPDRACHT 5 Logistieke beslissingen De logistiek manager moet een logistiekconcept ontwikkelen. Geef tenminste drie voorbeelden van logistieke beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor Stavast. Paragraaf 1.5 OPDRACHT 6 Concurrentiestrategie Het management van Stavast moet kiezen voor een logistieke strategie met afweging van klanteneisen en de interne mogelijkheden. Stavast heeft als concurrentiestrategie gekozen voor een versterkingsstrategie. Vind je dit een verstandige concurrentiestrategie om succesvol en winstgevend te kunnen voortbestaan? Wat betekent de versterkingsstrategie voor het logistieke beleid van Stavast? Motiveer de soort logistieke strategie die Stavast zou moeten aanhouden; goedkoop, snel of robuust. Geef vervolgens aan wat de aandachtspunten zijn van de logistieke strategie voor de invulling van het logistiekconcept. Hoofdstuk 4

7 OPDRACHT 7 Klantenorderontkoppelpunt Vat de belangrijkste karakteristieken van de logistiek van papierfabriek Stavast in de onderstaande tabel samen. Product en Markt Vereiste levertijd Standaard: Niet standaard: Vereiste leverbetrouwbaarheid Voorspelbaarheid vraag Klantspecifiek Proces en Voorraden Doorlooptijd Papiermachine: Nabewerking: Beheersbaarheid proces Kosten opslag Risico incourant Moederrol: Gereed product: OPDRACHT 8 Bepalen klantenorderontkoppelpunt Welk klantenorderontkoppelpunt zou je, gegeven de karakteristieken, voorstellen als het beste klantenorderontkoppelpunt? Hoe ver stroomopwaarts kan het bedrijf het KOOP verleggen zonder dat klanten weglopen vanwege een te lange levertijd na het KOOP. De doorlooptijd na het KOOP mag nooit langer zijn dan de verwachte levertijd en die doorlooptijd moet natuurlijk betrouwbaar zijn. Hoe ver stroomafwaarts kan het bedrijf het KOOP verleggen zonder last te hebben van te hoge en niet verkoopbare voorraden. Hoe dichter bij de klant, hoe hoger de voorraad, en daarmee ook het risico van te hoge en zelfs onverkoopbare voorraden. Vooral bij klantspecifieke producten moet worden gewacht tot de orders bekend zijn. Wanneer je niet tot één eenduidig klantenorderontkoppelpunt komt, kun je dan aangeven wat de knelpunten zijn voor Papierfabriek Stavast?

8 Paragraaf 5.3 De mogelijke klantenorderontkoppelpunten zijn weergegeven in figuur 3. Maken voor centrale voorraad Assembleren op order Maken op order Inkopen en maken op order Leverancier Klant Transport Voorraad grondstof Productie Moederrol Voorraad Moederrollen Nabewerking Centrale Transport voorraad naar klant eindproducten Figuur 3 Mogelijke klantenorderontkoppelpunten Papierfabriek Stavast Analyse van het orderverloop en de doorlooptijd De doorlooptijd van de kartonfabricage (het maken van de moederrollen) is ca. 2 maanden. De planning is cyclisch (van laag naar hoog en weer van hoog naar laag gram gewicht) om de capaciteit van de dure kartonmachine maximaal te benutten en gebeurt met behulp van operations research-methodieken. De doorlooptijd van de klantenorder, via de nabewerking en de levering aan de klant is zoals later zal blijken 11 tot 12 dagen. Steeds vaker krijgt de papierfabriek klachten van klanten over de leverprestaties. In het logistieke onderzoek naar de leverprestaties kijkt Stavast ook naar de doorlooptijden. Een student krijgt als stageopdracht de doorlooptijd te verkorten. Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er gemeten worden: meten is weten. Dus eerst gaat hij meten. Hij volgt van 20 orders de doorlooptijd. Hij moet datum van binnenkomst noteren en bijhouden waar de orders blijven en uiteindelijk de datum waarop de afnemer de order ontvangt. Hij moet de doorlooptijden per stap in het orderverloop en de spreiding in de doorlooptijden analyseren. De analyse wordt beperkt tot orders die gemaakt kunnen worden uit moederrollen die al op voorraad zijn. Voor die 20 orders was voorraad halffabrikaat (moederrol) beschikbaar. Er zijn dus geen orders in de steekproef opgenomen waarvoor het vouwkarton nog moest worden geproduceerd. Hij analyseert de doorlooptijden per stap in het orderverloop en de spreiding in de doorlooptijden.

9 De volgende meetpunten (stappen) zijn vastgesteld: 1. Verkoopadministratie: order entry 2. Macroplanning: globale planning 3. Planning nabewerking: orderuitgifte 4. Nabewerking: productie 5. Magazijn Gereed Product: inslag na productie 6. Verkoopadministratie: registratie ordergegevens en opstellen verzenddocumentatie 7. Transport planning: transport regelen en distributie plannen 8. Magazijn: laden 9. Transporteur: transport naar de klant. Beschrijving orderverloop De klant plaatst een order bij een medewerker van de verkoopadministratie. Hier vindt order entry plaats en worden formulieren opgesteld voor de productieplanning. Direct bij order entry bevestigt de medewerker van verkoopadministratie de levertijd bij de klant in overleg met een planner van de afdeling macroplanning. De formulieren gaan naar de planners op de afdeling macroplanning. De planner controleert of moederrollen en pallets beschikbaar zijn en geeft de order door aan een planner van de microplanning-nabewerking die de order indeelt naar de machines. Is een moederrol niet aanwezig, dan gaat de order eerst naar een planner van de microplanning-papiermachine voor het plannen van de productie van de moederrol. De voorraadbeheer van de afdeling macroplanning is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van grondstoffen, chemicaliën, moederrollen en hulpmaterialen en geeft aan een inkoopfunctionaris door welke producten moeten worden ingekocht. Voor de fysieke en administratieve verwerking van ontvangen goederen (pallets e.d.) zijn medewerkers van de goederenontvangst-functie in het magazijn verantwoordelijk. Vervolgens maakt de planner van de microplanning-nabewerking alle fabricagedocumenten en geeft de order aan een voorman. Productie vindt plaats en een magazijnmedewerker haalt de producten weg bij de nabewerking. De planner van de microplanning-nabewerking geeft dan op palletlijsten aan welke orders en pallets zijn geproduceerd. Deze palletlijsten gaan naar de medewerker van de verkoopadministratie, waar wordt bekeken welke orders aan de klant kunnen worden geleverd en gefactureerd. De medewerker van de verkoopadministratie geeft de transportplanner op de expeditieafdeling een teken dat voor transport moet worden gezorgd. De transportplanner regelt het transport met externe transporteurs. Intussen maakt de medewerker van de verkoopadministratie de verzenddocumenten gereed. De expeditie heeft alle orders en verzenddocumenten klaar liggen tot de chauffeur zich meldt. De magazijnmedewerkers laden de vrachtwagen. Uiteindelijk levert de chauffeur de order af bij het magazijn van de klant, waar de klant voor ontvangst tekent. Uiteindelijk komt de vrachtbrief terug bij de transportplanner.

10 Organisatiestructuur Stavast De organisatiestructuur van Stavast is weergegeven in figuur 4. Dit is de organisatiestructuur van Stavast voordat de logistiek manager in zijn staffunctie werd aangesteld. Figuur 4 Organisatiestructuur Uit de steekproef kwamen de resultaten, zoals gepresenteerd in de onderstaande tabel. De steekproef omvat 20 orders. Stap Totaal Order , , ,5 1 11, ,5 1 19, ,5 5 21, ,5 1 6, ,5 1 11, ,5 2 9,

11 ,5 1 10, ,5 1 12,5 Tabel Gegevens steekproef orders Uit de steekproef blijkt dat de betrouwbaarheid van de doorlooptijd slecht is en de gemiddelde doorlooptijd lang is. De gemiddelde doorlooptijd van 11 tot 12 dagen is langer dan de door de klanten gevraagde levertijd van 2 tot 5 dagen voor niet-standaard producten. Het management vraagt zich af of dit nu betekent dat alle producten, ook de nietstandaard producten, op voorraad moeten worden gehouden. De financieel manager stelt dat dit qua financiering en risico van incourant worden van voorraden onbespreekbaar is. De logistiek manager moet volgens haar eerst maar eens proberen de vraagvoorspelling meer betrouwbaar te maken. De financieel manager stelt dat er zoveel historische gegevens zijn dat een betere vraagvoorspelling mogelijk is en dan is het niet nodig zoveel voorraad aan te houden. De meningen lopen uiteen en een goede analyse van wat er echt aan de hand is is dus nodig. OPDRACHT 9 Logistieke ontwikkeling Op welk niveau van de ontwikkeling van logistieke ontwikkeling bevindt Stavast zich? Leg uit waarom je tot die conclusie bent gekomen. Paragraaf 1.6 OPDRACHT 10 Logistiekconcept Stavast Probeer op basis van de beschrijving de elementen van het logistiekconcept voor Stavast te inventariseren. Hoofdstuk 2 OPDRACHT 11 Analyse doorlooptijd Maak een analyse van de doorlooptijden. Maak hiervan een grafiek Noem 15 dingen die zijn fout gegaan in de logistiek van Stavast, Rangschik de problemen naar de diverse elementen van het logistiekconcept, zodat je een kritisch oordeel kunnen vormen over het bestaande logistiekconcept. Hoofdstuk 2 OPDRACHT 12 Verbeteren van het logistiekconcept

12 Op welke manier kan Stavast de logistiek verbeteren? Geef ten minste drie suggesties voor de structuur van de goederenstroom, voor de logistieke beheersing, voor de logistieke ICT en voor de logistieke organisatie. Hoofdstuk 2 OPDRACHT 13 Plannings- en besturingsvragen Welke logistieke planning- en besturingsvragen onderscheid je bij deze papierfabrikant op het bedrijfsniveau, goederenstroomniveau en het afdelingsniveau. Geef ook aan waar in de organisatie deze plannings- en besturingsvragen spelen (op basis van de gegeven organisatiestructuur). Paragraaf 6.2 OPDRACHT 14 Logistiek beheersingsmodel Maak een logistiek beheersingsmodel voor Stavast. Maak een goed onderscheid tussen de beheersing op bedrijfs-, goederenstroom- en afdelingsniveau. Geef voor elk onderdeel van het logistieke beheersingsmodel aan wat het doel is van het onderdeel, welke informatie als input nodig is en wat de output is van het onderdeel. Moet de logistieke beheersing push of pull zijn? Paragraaf 6.2 en 6.3 OPDRACHT 15 Informatiestromen Hoe lopen de informatiestromen binnen Stavast als een klant een order plaatst. Welke logistieke beslissingen moet de ICT bij Stavast ondersteunen: 1. Inkoopadministratie 2. Logistieke planning 3. Planning van de nabewerking 4. Nabewerking 5. Magazijn 6. Verkoopadministratie 7. Transportplanning Hoofdstuk 7 OPDRACHT 16 Analyse organisatiestructuur Wat is jouw oordeel over de huidige organisatiestructuur? Moeten er verbeteringen in worden aangebracht? Wat is jouw oordeel over de logistieke complexiteit en de logistieke voorspelbaarheid?

13 Geef een gefundeerd oordeel over de wenselijkheid om een logistiek manager aan te stellen. Wanneer je een logistiek manager nodig vindt, maak dan een wervingsadvertentie voor deze manager. Paragraaf 8.3 en 8.4 OPDRACHT 17 Logistieke kengetallen Wat is het belang van kengetallen voor Stavast? Ontwerp een logistieke Balanced Scorecard voor het management. Besteed aandacht aan het financieel perspectief, het klantperspectief, de interne processen en innovatie en leren. Paragraaf 9.7

LOWLANDSCASE. Logistiek bij het Lowlands Festival

LOWLANDSCASE. Logistiek bij het Lowlands Festival LOWLANDSCASE Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel ( 2008, Pearson Education, Amsterdam). De elementen van het logistiek concept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. ZARACASE Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel Walther Ploos van Amstel ( 2008, Pearson Education, Amsterdam). De elementen van het logistiek concept komen in deze case aan

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2

Kennismaken met logistiek en magazijn. deel 2 Kennismaken met logistiek en magazijn deel 2 Bedrijfsdoel Logistiek bedrijf (DCM) 3 J s (5 j s) juiste goederen Juiste hoeveelheid juiste kwaliteit juiste tijdstip juiste plaats Dit alles tegen zo laag

Nadere informatie

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment

IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment IK BEGIN EEN WEBWINKEL Margekillers in de e-fulfilment Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam Slimstock Professionals delaatstemeter@gmail.com November 2012 In gesprek Hoe maak je klanten

Nadere informatie

EXACT LIVE Trends in logistiek: wat komt er allemaal op ons af? Walther Ploos van Amstel 2016 EXACT

EXACT LIVE Trends in logistiek: wat komt er allemaal op ons af? Walther Ploos van Amstel 2016 EXACT EXACT LIVE 2016 Trends in logistiek: wat komt er allemaal op ons af? Walther Ploos van Amstel Wat komt er allemaal op ons af? Logistiek wordt precisie-logistiek De druk op logistiek steeds groter: wat

Nadere informatie

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1 Logistiek D-cluster DKMBBD2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc.

Bedrijfskunde. Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. Bedrijfskunde Trimester: 1 Klassen: Alle 3 Schooljaar: 2013-2014 Docent: dhr. Fatehmohamed Erak B.Sc. kavy-fateh@hotmail.com 8918582 1 Programma Leerstof: Hand-outs en stencils Repetitievorm: RR: Gesloten

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming

Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Voortbrengingsproces: grondvorm, ontkoppeling, wachtrijvorming Taco van der Vaart (Bewerkt door Martin Land) 1 Beschrijving en modellering van voortbrengingsprocessen Het beschrijven en modelleren van

Nadere informatie

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011

Risicomanagement Ons overkomt het niet. delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Risicomanagement Ons overkomt het niet delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, Juni 2011 Ons overkomt het niet 2 Ons overkomt het niet Waarom nemen risico s in logistiek toe? Welke

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 2 13 april 2007 Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen wat: een regelkring is; het doel is van logistiek; wat Value-Added Partnership inhoudt;

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains

Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains Agrologistiek: De rol van ICT in toekomstige supply chains delaatstemeter@gmail.com Walther Ploos van Amstel Amsterdam, April 2010 Waarde creëren met supply chain ICT Nieuwe ICT oplossingen kunnen agrologistiek

Nadere informatie

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek

3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 3 Wat wil de klant: marketing en logistiek 1 De perfect tevreden klant Logistiek = Passie voor de klant Demand versus supply management Kies de markt, kies het assortiment Biedt een goede service van order

Nadere informatie

Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit

Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit VKL jaarcongres Focus op Kwaliteit en Flexibiliteit J.M. Stoots, Production Manager J. Bijsterbosch, Spare parts Manager 6 november 2008 Agenda Jos Stoots, Manager Productie 1. Introductie Remeha 2. Van

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Commerciële distributiebeslissingen

Commerciële distributiebeslissingen Comptenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 4 Transport en distributie Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: wat de elementen van distributie zijn; welke aspecten van zijn bij opzet distributieorganisatie;

Nadere informatie

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden:

Gebruik onderstaande informatie om vraag 11 tot en met 13 te beantwoorden: Hoofdstuk 7 Interne logistieke inspanning II Open vragen 1. Wat zijn logistieke kosten? 2. Welke soorten voorraden kunnen voorkomen in organisaties en om welke reden worden deze voorraden aangehouden?

Nadere informatie

Lean Production Game

Lean Production Game Lean Production Game 1. spelronde 1 (job shop + push) 1.1. Wat was uw functie? Vermeld uw metingen indien je consultant was Ik was arbeider en moest de wielen van de wagentjes monteren. 1.2. Welke Logistieke

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2

Toetsmatrijs Logistiek supervisor 2 Opgesteld door: CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: 16 LOGS2 Dekkingsgraad toetstermen: 70% Cesuur: 55% Bijzonderheden: Schriftelijk Het examen is een combinatie met LOGS1. Als het examen

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

De 17 principes van lean working

De 17 principes van lean working De 17 principes van lean working Lean working kan samengevat worden in 17 basis principes. De totale aanpak is hieruit opgebouwd. Het kennen en beheersen van de principes is belangrijk voor de continu

Nadere informatie

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag?

Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Hoe krijg ik in vredesnaam mijn voorraad omlaag? Een benadering voor managers Ir. Paul P.J. Durlinger 31-12-2012 / WP.11.2012 / versie 1.0 Eerder verschenen als expert artikel in Logistiek.nl Hoe krijg

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek medewerker - Extern

Toetsmatrijs Logistiek medewerker - Extern Opgesteld door: CCV Categoriecode: LOGM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 40 Dekkingsgraad toetstermen: 100% Cesuur: 75% ijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode = eitelijke

Nadere informatie

Toetsmatrijs Logistiek medewerker

Toetsmatrijs Logistiek medewerker Opgesteld door: CCV Categoriecode: LOGM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 40 Dekkingsgraad toetstermen: 80% Cesuur: 75% Bijzonderheden: Toelichting op tabel met afbakening = onomiecode = eitelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid

Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Hoofdstuk 19 Distributiebeleid Leerdoelen Uitleggen waarom bedrijven distributiekanalen gebruiken en de functies van deze kanalen beschrijven. De wisselwerking tussen tussenschakels in het distributiekanaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek.

Hoofdstuk 2. Logistieke concepten. Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. Hoofdstuk 2 Logistieke concepten Extra verdiepingsmateriaal bij het boek, de paragraafnummers komen overeen met het boek. 2.4 Logistieke bedrijfskenmerken Zoals reeds in de inleiding van het boek is aangegeven,

Nadere informatie

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters

Welkom bij PROPOS software. Robert Peters Welkom bij PROPOS software Robert Peters PROPOS software AB Software & Consultancy Klantendag 2 juni 2015 Wat gaan we doen? Korte introductie PROPOS 4 stellingen, uw mening, discussie Visie van PROPOS

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek?

Hoofdstuk 1 Voorraad. Hoofdstuk 2 Wat is logistiek? Hoofdstuk 1 Voorraad 1.1 Over het algemeen is er een grote voorraad in de apotheek aanwezig met veel verschillende geneesmiddelen in verschillende aantallen per geneesmiddel. Door welke twee factoren wordt

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen tuinbouwbedrijf in de Hoeksche

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

13 september E-commerce en de balans tussen mens, proces en techniek

13 september E-commerce en de balans tussen mens, proces en techniek 13 september 2016 E-commerce en de balans tussen mens, proces en techniek E-Commerce en bedrijf Winfred Laudy Proces manager Copaco Voorstel ronde, wie zijn wij Quiz Wat beïnvloedt ons Kwaliteit vs kwantiteit

Nadere informatie

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF!

EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! EINDELIJK AANDACHT VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF! www.dejongverpakking.com WIE WIJ ZIJN De Jong Verpakking B.V. is in 1995 ontstaan doordat de zelfstandige ondernemer Henk de Jong vanuit zijn eigen

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Transport en logistiek

Transport en logistiek School voor Logistiek en Mobiliteit Transport en logistiek Manager Transport en Logistiek Luchtvrachtspecialist Logistiek Teamleider Logistiek Supervisor Planner Wegtransport Logistiek Medewerker Chauffeur

Nadere informatie

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management

Samenvatting. Beginselen van Productie. en Logistiek Management Samenvatting Beginselen van Productie en Logistiek Management Pieter-Jan Smets 5 maart 2015 Inhoudsopgave I Voorraadbeheer 4 1 Inleiding 4 1.1 Globalisering........................................... 4

Nadere informatie

Stage opdracht Technische dienst... 2 Stage opdracht Laboratorium... 3 Stage opdracht Productie... 4 Stage opdracht Supply Chain...

Stage opdracht Technische dienst... 2 Stage opdracht Laboratorium... 3 Stage opdracht Productie... 4 Stage opdracht Supply Chain... Stage opdracht Technische dienst... 2 Stage opdracht Laboratorium... 3 Stage opdracht Productie... 4 Stage opdracht Supply Chain... 5 Stage opdracht Technische dienst Sinds ruim een eeuw is aan de Nederrijn

Nadere informatie

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011

Presentatie onderzoek Richard van Hoorn. Nieuwegein 26 mei 2011 Presentatie onderzoek Richard van Hoorn Nieuwegein 26 mei 2011 Agenda Nieuwe Drukvormen, 2009 Actuele trends en ontwikkelingen Nieuwe structuur bedrijfstak 2009: Nieuwe Drukvormen Wat maakt drukkerijen

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Praktijkinstructie Materials handling 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Praktijkinstructie Materials handling 3 (CLO08.3/CREBO:50200) instructie Materials handling 3 (CLO08.3/CREBO:50200) pi.clo08.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Basisboek Logistiek & de toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces. H1 Klant stuurt de logistiek aan ( Marktgestuurde logistiek )

Basisboek Logistiek & de toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces. H1 Klant stuurt de logistiek aan ( Marktgestuurde logistiek ) Basisboek Logistiek & de toegevoegde waarde van LO-Game bij het leerproces H1 Klant stuurt de logistiek aan ( Marktgestuurde logistiek ) 1.1. De Logistiek van een onderneming Definitie van Logistiek (Visser

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

Minder werkkapitaal in de supply chain

Minder werkkapitaal in de supply chain Minder werkkapitaal in de supply chain Samen slimmer plannen door: Walther Ploos van Amstel Werkkapitaal moet omlaag en cash-to-cash-cycles moeten korter. Logistiek moet daarom het werkkapitaal dat vast

Nadere informatie

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149)

Materials handling 4 MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) MATERIALS HANDLING 4 (CLO08.4/CREBO:50149) sd.clo08.4.v1 ECABO, 1 mei 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017

novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 novacollege.nl/logistiek Havenoperaties Logistiek Logistiek 2016/2017 Ik wil werken in aviations, de wereld van Schiphol fascineert me. Het werken met al die vrachtdocumenten en hoe dat allemaal wordt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201)

Praktijkinstructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) instructie Magazijnbeheer 3 (CLO07.3/CREBO:50201) pi.clo07.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat?

Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Het toepassen van LEAN op het laboratorium. Hoe doe je dat? Michiel de Ruiter De wereld verandert 1 Crisis?%Welke%crisis?% Toepassen van Lean 2 WAT is LEAN Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat

Nadere informatie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie

Microsoft. de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie Microsoft Dynamics AX de oplossing voor de voedingsmiddelenindustrie 2 Microsoft Dynamics AX - FOOD Inzicht begint met Microsoft Dynamics AX U wilt:..constante kwaliteit kunnen leveren......inzage in het

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Administratieve organisatie (AO)

Administratieve organisatie (AO) Blok H2 Administratieve organisatie (AO) Model/Theorie: Typologie van Starreveld Auteur: Paape, Paur, Mittelmeijer, e.a. Relevantie/Te gebruiken voor: M.b.v. een typologie leer je organisaties vanuit een

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile

1.3. SC Complexity Cfr. Taak PE wisselwerking oorzaken complexiteit & lean-agile STUDIEMATERIAAL SCM Je beschikt over heel wat studiemateriaal. Even opsommen: - handboek Werken met Supply Chain Management - Toledo: o (les)presentaties o teksten o opdrachten PE Hoe kan je je het best

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

Module Processen analyseren en verbeteren in een aardappelverwerkend. vmbo landbouwbreed gemengde leerweg leerjaar 3 en 4

Module Processen analyseren en verbeteren in een aardappelverwerkend. vmbo landbouwbreed gemengde leerweg leerjaar 3 en 4 Module Processen analyseren en verbeteren in een aardappelverwerkend bedrijf vmbo landbouwbreed gemengde leerweg leerjaar 3 en 4 Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen

Nadere informatie

Verpakken 100. Verpakken 250

Verpakken 100. Verpakken 250 1 van 5 4) Planning Strategie en het KOOP [25 punten] Het gaat hier om een fabriek die speciale soorten drop maakt. Dat proces bestaat globaal genomen uit twee stappen: De eerste stap is het maken van

Nadere informatie

Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten.

Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten. Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten. Machiel Bode Sector manager Transport & Logistiek ING Amsterdam Machiel.bode@ing.nl 1 Programma 11.00

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202)

Praktijkinstructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) instructie Voorraadbeheer 3 (CLO06.3/CREBO:50202) pi.clo06.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Wie zijn wij? [1 van 2]

Wie zijn wij? [1 van 2] 1 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé

Nadere informatie

Loro Piana maakt eigen op maat gemaakte planningsoplossing met Quintiq

Loro Piana maakt eigen op maat gemaakte planningsoplossing met Quintiq Loro Piana Case study Loro Piana maakt eigen op maat gemaakte planningsoplossing met Quintiq Wij waren er heel snel uit: Quintiq kon ons de flexibiliteit bieden die cruciaal is voor een complexe omgeving

Nadere informatie

Material Handling Forum. De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit. Eric Hereijgers

Material Handling Forum. De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit. Eric Hereijgers Material Handling Forum De spagaat tussen compacte opslagmethodieken, bezettingsgraad en doorzetcapaciteit Eric Hereijgers Vraag: Waarom worden compacte opslagsystemen regelmatig weer afgebroken: - smalle

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Verkoper Kerntaak 1 Theorie- en infoboek

Noordhoff Uitgevers Elobase Detailhandel Verkoper Kerntaak 1 Theorie- en infoboek Theorieboek KT1 HOOFDSTUKKEN - Inleiding Goederen ontvangen en controleren Goederen verplaatsen Ompakken en prijzen Goederen opslaan Voorraadbeheer Werken met artikelpresentaties Presentatie en winkelinterieur

Nadere informatie

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire

Workshop. Procesoptimalisatie. Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3. Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire Workshop Procesoptimalisatie Ronde 1-11:25 tot 12:15 Ronde 2-12:20 tot 13:00 Zaal 1-3 Donderdag 23 mei 2013 Glenn Francois, Robbert van Overmeire 1 Voorstellen Robbert van Overmeire (adviseur) Operational

Nadere informatie

On-the-Road transport

On-the-Road transport On-the-Road transport Verbeter uw planning en distributie Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Effciënte transportplanning met On-the-Road Tijd is geld, zeker voor transportbedrijven. Daarom is het

Nadere informatie

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca

Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca Produceren met een filosofie! Verkorten en beheersen van doorlooptijden middels QRM en Polca BOSCH Scharnieren in het kort Producent van klantspecifieke scharnieroplossingen (maatwerk) voor industriële

Nadere informatie

Operationeel Verpakkingskundige Beroepsprofiel

Operationeel Verpakkingskundige Beroepsprofiel Operationeel Verpakkingskundige Beroepsprofiel Stichting NVC Examens Filenaam: Beroepsprofiel Oper. VK 2014 Publicatiedatum: 28 februari 2014 Dit document is goedgekeurd door de Stichting Examenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group

Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group NL connected Online one stop shopping! Connected with Van Dillewijn Group Verkorting van de keten is iets waar handelsbedrijven wereldwijd de laatste jaren mee te maken hebben. Hoewel deze ontwikkeling

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017 Exameneenheden Handel en Administratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en administratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening HA/K/4 Automatisering in de economie

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Deel 1 van 3 : Hoofdstuk 1 t/m 4 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 5 tot en met 8 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 9 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Werken met logistiek

Nadere informatie

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Reference Case (e)reseller

Reference Case (e)reseller Reference Case (e)reseller Copaco biedt met YourLogistics een compleet pakket aan logistieke diensten, zodat partners kunnen worden ontzorgt op logistiek vlak en focus behouden op marketing & sales. Vanuit

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Cursusprogramma. rogramma LO-Game Introductie en kennismaking met Logistiek voor MBO

Cursusprogramma. rogramma LO-Game Introductie en kennismaking met Logistiek voor MBO Cursusprogramma rogramma LO-Game Introductie en kennismaking met Logistiek voor MBO Spelenderwijs lesmateriaal Het logistiek spel: Legostiek Management Zoekt u naar wat andere leermethoden op het gebied

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T

SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts (H4 pg 101-104, en H6) K. Melaerts - KHLeuven, dpt G&T SCM stroomopwaarts Verbeterconcepten Supply mgm = Efficient replenishment = goederenstroombeheersing erop gericht om alle schakels

Nadere informatie

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge 1 Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge Wat is de eigenlijke opdracht die Citydepot van de stad Brugge heeft gekregen? CityDepot werd gevraagd een haalbaarheidsstudie op te stellen voor de stad

Nadere informatie

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS

SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS SCHEIDING VAN ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE PROCESSEN IN DE THIRD PARTY LOGISTICS Versie: 1.0 Datum: April 2012 Auteur: Afdeling: Jeroen Bouman Scheiding van administratieve en operationele processen

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Producten. Jos Fessl en Hessel Visser. Dirt detector. Organisatie. Organisatie. Crack detector. Sorteren en verpakken tot 180.

Producten. Jos Fessl en Hessel Visser. Dirt detector. Organisatie. Organisatie. Crack detector. Sorteren en verpakken tot 180. Organisatie opgericht 1947 Hoofdvestiging Barneveld 43.000 m² Dochters: USA, UK, China en Japan 360 medewerkers Jos Fessl en Hessel Visser Resp. Operations manager en voormalig consultant bij Moba 2 Organisatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie