Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen."

Transcriptie

1 ZARACASE Deze case hoort bij het boek Logistiek van Walther Ploos van Amstel Walther Ploos van Amstel ( 2008, Pearson Education, Amsterdam). De elementen van het logistiek concept komen in deze case aan de orde. Eerst krijg je informatie over het bedrijf Zara en vervolgens een aantal opdrachten waarbij de logistiek bij het bedrijf in kaart brengt, analyseert en verbetert. Ter voorbereiding van deze case zoek je op het internet drie artikelen over de supply chain van Zara: Rapid Fire Fulfillment Ferdows e.a. (2005) Harvard Business Review Hoog Responsieve Netwerken succesvol inspelen op vraagonzekerheid K. Verweij (2004) TNO Casestudy Zara Ferdows e.a. (2003) Supply Chain Forum Als je meer informatie over de supply chain van Zara (of de concurrenten van Zara) vindt, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. ZARA: een responsieve logistieke keten Toen in 1975 een Duitse retailer plotseling een grote order annuleerde opende Amancio Ortega uit pure nood een winkel om deze producten te verkopen en noemde die Zara. Op dit moment zijn er in 50 landen meer dan 650 Zarawinkels en is Ortega wellicht de rijkste man van Spanje. De kledingorganisatie achter Zara noemde hij Inditex. Tussen 1991 en 2003 vertwaalfvoudigde de omzet en verveertienvoudigde de winst. Ortega bouwde een superresponsieve logistieke keten. Ontwikkeling, productie en distributie van een nieuwe serie producten kan plaatsvinden binnen 15 dagen. Ongehoord snel in de modeindustrie. Doordat Zara daarmee de laatste designs en stoffen binnen enkele weken in de winkels kan presenteren, is de netto marge hoger dan die van concurrenten. Benetton heeft 7 procent nettomarge, H&M 9,5 procent en Zara 10,5 procent. Zara doet veel anders dan gebruikelijk. In plaats van uitbesteding kiest Zara ervoor om veel zelf te doen. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van kleding als voor de productie en distributielogistiek. In plaats van voor een maximale productie kiest Zara juist voor behoorlijke overcapaciteiten in de fabrieken. Zara kiest voor kleine batches in de productie. Zara legt winkels een rigide tijdsschema op voor orders en orderontvangst. Prijslabels worden bij productie toegevoegd en niet in de winkels. Zelfs worden delen van de winkel bewust leeg gelaten. Het logistiek concept is gebaseerd op informatie en transparantie van de gehele logistieke keten. Marktspecialisten die continu in contact staan met de winkels zorgen voor continue feedback op de ontwerpen, verstrekken informatie over koopgedrag en nieuwe ontwerpen (stijlen, materialen, kleuren). De continue informatiestroom van kassagegevens en informatie over klantgedrag en trends elimineert de opslingereffecten die vaak in een keten optreden. In een industrie waar retailers tot ongeveer 20 procent kunnen aanpassen op geplaatste orders zodra het seizoen is

2 gestart, staat Zara wijzigingen tot 50 procent toe. Er zijn drie uitgangspunten voor het logistieke succes van Zara. De eerste is een gesloten communicatiecirkel. Het tweede is synchronisatie in de gehele keten. Een zeer responsieve keten, maar dan in de gehele keten. Werkend volgens hetzelfde ritme. Het derde uitgangspunt is dat Zara alleen investeert als daardoor de flexibiliteit wordt bevorderd en pieken beter kunnen worden opgevangen. Alleen simpele producten besteedt Zara uit, complexe producten maakt Zara zelf. Ontwerpers van Zara maken ongeveer nieuwe ontwerpen per jaar waarvan er ook echt in productie worden genomen. Soms verslaat Zara de haute couture door identieke producten voor lagere prijzen sneller in de winkel te leggen. Omdat Zara-producten in vijf of zes kleuren en in vijf tot zeven maten worden geleverd heeft Zara te maken met gemiddeld ongeveer nieuwe artikelnummers per jaar. Out-of-stock is geen risico, maar helpt de verkoop van andere producten. Dit maakt de producten in de winkels alleen maar exclusiever en meer gewild. Voorwaarde is wel dat er steeds nieuwe producten in het schap te vinden zijn. Zara beheert de winkels grotendeels zelf. Daardoor heeft Zara maximale greep op de voorraad in de winkels en de herbevoorrading. Vrijwel elke stap in de keten volgt het ritme van het einde van de keten. En andersom indien nodig. De keten volgt het ritme dat mogelijk is in de productie. Geen onnodige voorraad is het gevolg. Het precieze ritme begint in de winkel. Managers in Zuid- Europa plaatsen tweemaal per week orders, drie uur s middags op woensdag en zes uur s middags op zaterdag. De rest van de wereld op dezelfde tijden dinsdag en vrijdag. De deadlines zijn strikt. Order niet op tijd betekent wachten. De herbevoorrading kent een identiek ritme. s Nachts wordt in een centraal distributiecentrum de winkellevering klaar gemaakt. Onmiddellijk worden de goederen met luchttransport naar de juiste plaats gebracht. Vrachtwagens zijn ingepland volgens een strak schema, bijna zoals een busdienst. Leveringen vinden tweemaal per week plaats. De doorlooptijd voor Europa is 24 uur, voor de Verenigde Staten 48 uur en voor Japan 72 uur. Alle goederen zijn voorzien van een prijslabel en de goederen kunnen onmiddellijk in het schap worden geplaatst. Ongeveer in 99 procent van de gevallen wordt dit ritme gerealiseerd. Op deze manier houdt men de voorraad laag. Meer dan de helft van de producten wordt zelf gefabriceerd. 40 procent van de materialen wordt ingekocht bij één organisatie (die voor 90 procent van Zara afhankelijk is). De afstemming in de logistieke keten is daarmee maximaal. Zeker in vergelijking met concurrenten die vrijwel geen fabricage zelf uitvoeren. Zara is in staat om zeer snel op te schakelen in capaciteit en ploegen. Normaal gesproken worden fabrieken gemiddeld voor één shift per dag benut. Seizoenspieken kunnen dus eenvoudig worden opgevangen. Onlangs opende Zara voor 100 miljoen euro een nieuw distributiecentrum in Zaragoza. Alle producten passeren eerst het enorme distributiecentrum waar ongeveer 2,5 miljoen items per week worden behandeld. Normaal gesproken draait het distributiecentrum ongeveer vier dagen van 24 uur en drie dagen met één of twee ploegen; 800 vaste medewerkers werken 8 uur per dag. In piektijden wordt deze capaciteit uitgebreid met ongeveer 50 procent. Waarom is Zara zo genereus ten aanzien van capaciteit? De belangrijkste spelregel binnen Zara is dat wachttijden direct een vertragend effect hebben in de keten als de vraag variabel is. Door lagere bezettingsgraden te accepteren kunnen onverwachte omstandigheden worden opgevangen, zonder dat dit direct leidt tot knelpunten in de beschikbaarheid van producten of kosten. Het werkkapitaal van Zara is door deze investeringen bijzonder laag. De snelheid waarmee de geproduceerde goederen worden verkocht ligt zo hoog dat daarmee de investering in extra capaciteit gerechtvaardigd is.

3 Zara is een voorbeeld van een onderneming die veel logistieke keten-concepten hanteert. Geen van de principes is geheel nieuw. Samen leveren de principes blijkbaar een bijzonder sterk systeem op. Als een organisatie werkelijk uitblinkt in de keten zijn grote winsten te behalen. Zara streeft volledige beheersing van de logistieke keten na. OPDRACHTEN Behandel de opdrachten als korte journalistieke vragen. Een antwoord op een opdracht heeft woorden tekst met een duidelijke kop-en-staart. Bij elk onderwerp besteed je aandacht aan: 1. Een beschrijving van de huidige situatie. 2. Gebruik van theoretische raamwerken (zoals besproken tijdens colleges en in het boek). 3. Een (kritische) reflectie; zou het nog beter kunnen? 1. Het belang van logistiek voor Zara - Zoek op het internet uit hoe het gaat met de retailfashionmarkt. Geef in eigen woorden weer wat het belang van Zara is bij het goed regelen van de logistiek. - Wat denk je dat Zara belangrijker vindt, de externe logistieke prestaties of de interne logistieke inspanningen? - In hoeverre speelt duurzaamheid hierbij ook een rol? Paragraaf De waardeketen van Zara Maak een schema van de waardeketen van Zara op basis van het model van Porter. Geef vervolgens een korte beschrijving van elk van de elementen van de waardeketen. Paragraaf De goederenstroom Hoe heeft Zara de goederenstroom opgebouwd? Gebruik de bouwstenen transformatie, translatie en stabilisatie. Is de goederenstroom convergent of divergent? Geef in het schema van de goederenstroom aan waar zich de volgende gebieden bevinden voor Zara: - Inkooplogistiek. - Productielogistiek. - Distributielogistiek. - Retourlogistiek. Paragraaf 1.2 Paragraaf 5.2

4 4. Logistieke beslissingen De logistiek manager van Zara moet een logistiek concept ontwikkelen voor de retaillogistiek. Geef ten minste drie voorbeelden van logistieke beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor Zara waarop hij een antwoord moet geven. Paragraaf De klantenwensen bij Zara - Een goede logistiek begint bij de verwachtingen van de bezoekers. Welke customer serviceeisen zijn het meest belangrijk voor de consumenten van fashion? - Welke elementen kan Zara gebruiken voordat de consument naar de winkel gaat, die op het moment van de aanschaf zelf tellen en die na aankoop belangrijk zijn? - Welke mogelijkheden biedt het internet en e-commerce voor het verbeteren van de logistieke service aan consumenten? Paragraaf 3.2 en Logistieke kosten De directie vraagt de logistiek manager om een opstelling van de logistieke kosten. Hoe zou jij de logistieke kosten bij Zara in kaart brengen? Hoofdstuk 9 7. Logistieke ontwikkeling Op welk niveau van de ontwikkeling van logistieke ontwikkeling bevindt Zara zich? Leg uit waarom je tot die conclusie bent gekomen. Paragraaf Strategie van Zara in de supply chain - Welke logistieke strategie (volgens het model van Fisher) vind je passen bij Zara in de fashionmarkt? Waarom vind je dit de juiste strategie? - Vind je dat de invulling van het logistiek concept past bij de gekozen logistieke strategie? Geef ten minste vijf voorbeelden waaruit dit blijkt. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4 9. Supply chain management bij Zara

5 - Noem voor van elk van de vier onderdelen van het logistiek concept ten minste één voorbeeld van supply chain management bij Zara op basis van de beschrijvingen (de voorbeelden gaan dus over de samenwerking tussen Zara en toeleveranciers en/of Zara en de winkels). Beschrijf de voorbeelden helder en duidelijk. - Geef voor elk van de voorbeelden aan of je dit verstandige toepassingen van supply chain management voor Zara in haar markt. Hoofdstuk 2 Hoofdstuk Globalisering Zara verkoopt steeds meer in de Verenigde Staten. De winkels daar worden vanuit Europa geleverd. Zara overweegt ook in de Verenigde Staten te gaan produceren en een distributiecentrum te bouwen. - Welke kosten en baten moet Zara onderzoeken bij het onderbouwen van deze keuzes met een ETO? Voordat je hiermee aan de slag gaat teken je eerste de alternatieve goederenstroom naar de Verenigde Staten. Dan krijg je goed inzicht in de verschillen die je in kaart wilt brengen. - Welke andere aspecten zouden een rol moeten spelen bij de keuze van het management van Zara dan alleen maar de logistieke kosten? Hoofdstuk Productie en distributie - Zara heeft een bewust beleid bij uitbesteding van productie en distributie. Vat dit beleid in je eigen woorden samen. Noem ten minste drie voordelen en drie nadelen van dit beleid. - Kraljic presenteert in zijn inkoopportfolio vier verschillende modellen voor het managen van relaties met toeleveranciers in de keten. Bespreek Zara (en de relatie met toeleveranciers) aan de hand van die modellen. Wat zijn vervolgens jouw conclusies? - Wat betekent dit beleid voor de rol van Zara in de supply chain en de samenwerking met toeleveranciers? Hoofdstuk 3 Hoofdstuk Plannings- en besturing bij retaillogistiek Welke logistieke planning- en besturingsvragen onderscheid je bij Zara op het bedrijfsniveau, goederenstroomniveau en het afdelingsniveau.

6 Paragraaf Logistiek beheersingsmodel - Maak een logistiek beheersingsmodel voor Zara. Maak een goed onderscheid tussen de beheersing op bedrijfs-, goederenstroom- en afdelingsniveau. - Geef voor elk onderdeel van het logistieke beheersingsmodel aan wat het doel is van het onderdeel, welke informatie als input nodig is en wat de output is van het onderdeel. Moet de logistieke beheersing push of pull zijn? - Waarom is juist voor Zara een capaciteitsplanning als onderdeel van de beheersing op het niveau van de goederenstroom zo belangrijk? - Is het dan verstandig om bijvoorbeeld met scenario s te plannen? Paragraaf 6.2, 6.3 en Beheersen van de vraag - Welke gegevens heeft Zara nodig om een goede voorspelling van de consumentenvraag te maken? - Wat kunnen ketenlogistieke concepten als CPFR en VMI bieden voor Zara (als zij samenwerken met leveranciers)? Paragraaf 6.6 en Supply chain management en ICT - Beschrijf het logistieke beheersingsmodel van Zara op operationeel, tactisch en strategisch niveau. - Welke ICT zou Zara moeten gebruiken voor de ondersteuning van het logistieke beheersingsmodel? - Hoe heeft Zara dat volgens de casebeschrijvingen op dit moment geregeld? Hoofdstuk RFID in de supply chain van Zara - Zara overweegt kledingstukken uit te rusten met een individuele, passieve RFID-tag. Welke voordelen kan Zara behalen met RFID in de keten productie-distributie-retail? - Geef voor elk van de vier elementen van het integraal logistiek concept (PBIO-model) wat mogelijke aanpassingen zijn die Zara in het logistiek concept moet doorvoeren om de voordelen van RFID te realiseren. - In hoeverre zou de toepassing van intelligente agenten in combinatie met RFID kunnen leiden tot een nog meer responsieve supply chain voor Zara.

7 Hoofdstuk Prestatie-indicatoren voor Zara - Welke prestatie-indicatoren adviseer je het management van Zara om te gebruiken voor het volgen van de logistieke prestaties? - Ontwerp een logistieke Balanced Scorecard voor het management. Besteed aandacht aan het financieel perspectief, het klantperspectief, de interne processen en innovatie en leren. Paragraaf 9.3

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing

LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing LOGISTIEKE BEHEERSING Alles staat of valt met planning en besturing Walther Ploos van Amstel Oktober 2012 Dit artikel geeft de uitgangspunten voor een goede planning en besturing van de logistiek. Waarom

Nadere informatie

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1

Logistiek. D-cluster DKMBBD2A.1 Logistiek D-cluster DKMBBD2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.

Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter. MARGEKILLERS Het bouwen van winnende supply chains Jhr. Dr. Walther Ploos van Amstel Universitair docent Vrije Universiteit Expert bij TNO Mobiliteit en Slimstock Professionals www.delaatstemeter.nl Inleiding

Nadere informatie

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal

Duurzaam voorraadbeheer. Meer service met minder werkkapitaal Duurzaam voorraadbeheer Meer service met minder werkkapitaal Inhoudsopgave 1. Voorwoord 4 2. Inleiding 8 3. Minder werkkapitaal met voorraden 14 4. Voorraadmanagement 20 5. Operatie; Het huis op orde

Nadere informatie

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek

Aan de slag met samen werking in de logistiek. Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Aan de slag met samen werking in de logistiek Mogelijkheden voor groothandelaren om samen te werken in de logistiek Auteurs TNO G.R. Janssen MSc. Dr. W. Ploos van Amstel Dr. H.J Quak Ir. S.A. van Merrienboër

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

De problemen van Supply Chain Management

De problemen van Supply Chain Management De problemen van Supply Chain Management ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Faculteit der Economische Wetenschappen Naam: Paul H.C. Blijs Examennr.: 289577 E-mailadres: pblijs@hotmail.com / 289577pb@student.eur.nl

Nadere informatie

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners

Opleidings- Instituut: Janssen en Partners EEN SUPPLY CHAIIN MODEL VOOR INTERHOME ONDERZOEK NAAR EEN OP IICT EN IINTERNET GEBASEERDE DISTRIBUTI IE LLOGI ISTIEK VOOR IINTERHOME N..V.. Affsttudeerrscrri iptti ie geschrreven in i hett kaderr van de

Nadere informatie

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion

Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Logistiek verbeterplan: Jobsfashion Student : XXXX Datum : 28 november 2013 Opleiding : NCOI Opleidingsgroep HBO Bachelor Technische Bedrijfskunde Module ICT en Logistiek Management Docent: XX Voorwoord

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening

Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Logistieke Kengetallen Transparant Weergegeven Onderzoek naar een op te zetten informatievoorziening Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Bauke Maarse Juli 2010 Logistieke Kengetallen Transparant

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma

Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma Bedrijfsbegeleider ir. R. Lesscher 1 e begeleider van de UT dr. ir. L.L.M. van der Wegen 2 e begeleider van de

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer?

Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Public the way we see it Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Status voorraadbeheer binnen Nederland Hoe volwassen bent u in voorraadbeheer? Naam auteurs: Menno Rustenburg Raymond Beers Bedrijfsnaam:

Nadere informatie

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö cê~åâ=mfb`el`hf éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê==

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

White Paper Revenue Management

White Paper Revenue Management White Paper Revenue Management Revenue management kent zijn oorsprong in de luchtvaartsector, maar wordt ook toegepast in de hotellerie. Ketenbedrijven hebben hiervoor speciale revenue managers in dienst.

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden

Afstudeerscriptie. Begeleider: Ir. E. Haag. Meelezer: Dr. E. van der Laan. Student: Wouter van Herwaarden Afstudeerscriptie Begeleider: Ir. E. Haag Meelezer: Dr. E. van der Laan Student: Wouter van Herwaarden Voorwoord Vanuit mijn werk en de colleges van het vak supply chain management and operational excellence

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 25 juni 2012 themanummer Supply Chain Management Kwaliteitskrullen is het periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering PROCESS IMPROVEMENT Process Improvement werken aan world

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie